Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

Spolupráce se 601.skss a 102.pzpr

Oslavy 13. výročí založení 102. pzpr.
Dne 1. prosince 2016 se náš KVV a KVV Holešov, zúčastnil oslav 13. výročí vzniku 102. pzpr. Nástupu se účastnili, mimo příslušníků 102. pzpr, také pozvaní hosté z velení AČR, bývalí velitelé 102. pzpr, mezi nimi i náš člen kol. Jindřich Starý jun., primátorka statutárního města Prostějova RNDr. Alena Rašková i zástupci prostějovské PČR, MP a ZHS.
V průběhu nástupu byly předneseny projevy nadřízených 102. pzpr i primátorky statutárního města Prostějov. V další části nástupu byly uděleny příslušníkům 102. pzpr odměny za plnění úkolů v roce 2015 – 2016, převážně v zahraničních misích. Udělování odměn využil i předseda KVV Holešov, který předal medaili Sabinov, Prešov , Holešov , veliteli pplk. Ing .Pavlu Hrinikovi a mjr. Ing. Gustavu Lakošovi .
Zpestřením oslavného nástupu byl s humorem podán odchod – odjezd vrchního prap. 102. pzpr, prap. Pavla Bodrogiho, který končí ve funkci a byl povýšen na vyšší post učitele praporčíků, ve VAZ Vyškov. Po velmi dojemném proslovu k osobě vrchního prap. velitelem 102. pzpr. pplk. Ing. Hriníkem, odjel prap. Pavel Bodrogi z nástupiště zamaskovaným malotraktorem s přívěsem. Pavel usazen v křesle, v pravo od něj upevněn kulomet, za Pavlem řečnický pult s rákoskou „Igora Hnízda“. Současně byl představen nový vrchní praporčík , kterým je prap. Martin Mahr .
Po ukončení nástupu byly k pietnímu místu 102. pzpr položeny věnce a kytice. Za KVV Prostějov položili kytici kol. Chudý a Kovář.
Úplný závěr oslavy 13. výročí vzniku 102. pzpr , byl raut, kde mimo velitele pplk. Ing. Hriníka a vrchního prap. Pavla Bodrogiho, promluvil a pronesl přípitek náš Čestný člen kol. Miroslav Pišťák.

kol. František Chudý=
Autor knihy por.MartinVaňourek a syn plk.Taláška Oldřich
Autor knihy por.MartinVaňourek a syn plk.Taláška Oldřich
Plukovník Oldřich Talášek
„Dokud dýchám, doufám…“
Tato kniha popisuje životní cestu pravého vlastence a vojáka, který beze zbytku naplnil svoji vojenskou přísahu. V dobách největší nouze, nejistoty a nebezpečí se rozhodl bojovat za svobodu našeho národa se zbraní v ruce a neváhal nasadit i vlastní život. To jsou slova patrona této knihy plk. Ing. Karla Řehky dne 25.3.2013 na slavnostním křtu knihy autora Martina Vaňourka, Plukovník Oldřich Talášek „Dokud dýchám, doufám…“
Dále pokračoval „To, že jsem byl autorem požádán, abych se jako velitel 601.skupiny speciálních sil stal patronem nad knihou popisující osudy člověka, který stál u zrodu našeho výsadkového vojska a který velel prvnímu výsadkovému útvaru poválečné československé armády, považuji za čest pro sebe i celou svoji jednotku.“
Význam tohoto slavnostního aktu podtrhla účast synů Vlastimila a Milana Taláška, synovců Dr. Ing. Vladimíra Taláška CSc. a MUDr. Doc. Richarda Reifa CSc., dále brig. gen. Milana Kovandy, primátora statutárního města Prostějov Miroslava Pišťáka, představitelů Policie ČR, členů KVV Prostějov bývalých velitelů VÚ 8280 kol. J. Starého, kol. F. Stavného a kol. J. Hudského a dalších hostí.
Ve svém vystoupení autor knihy por. Martin Vaňourek z VHÚ Praha zdůraznil, že „Následující stránky jsou ohlédnutím za životním osudem člověka, který se po okupaci rodné vlasti, věrný své vojenské přísaze, zapojil do odboje a odešel za hranice bojovat za svobodu svého národa. Bojoval marně, ale přesto statečně ve Francii, v hlubokém týlu nepřítele a v řadách příslušníků 2. samostatné paradesantní brigády na Slovensku. Zradou padl do zajetí, ale přežil. Po válce mu bylo svěřeno velení prvního čs. výsadkového útvaru – pěšího praporu 71 „Československých parašutistů“, poté výsadkového učiliště. Z této funkce byl po Únoru 1948 bezdůvodně vyhozen. Dokud dýchal, doufal ve spravedlnost. Té se však nedočkal. Proto ať se tato publikace stane částečným vyrovnáním morálního dluhu, který k němu naše společnost do dnešních dnů má…“.
Ve svém emotivním vystoupení podtrhl odkaz plukovníka Oldřicha Taláška jeho synovec Dr. Ing. Vladimír Talášek.
Kniha plukovník Oldřich Talášek „Dokud dýchám, doufám…“ podepsaná autorem, patronem knihy a synem Plk. Oldřicha Taláška bude uložena u KVV Prostějov.
Kol. Jaroslav Ondrejčák
Dne 17.6.2010 se zástupci KVV Prostějov zúčastnili slavnostní vernisáže výstavy 601.skupina speciálních sil generála Moravce - pokračovatelé 22.výsadkové brigády. Výstavu připravili Muzeum Prostějovska v Prostějově, 601.skupina spec.sil gen.Moravce, Technické muzeum v Brně, Armádní sportovní oddíl parašutizmu Dukla Prostějov. Záštitu nad výstavou převzal ředitel Vojenského zpravodajství genpor.ing.Ondrej Páleník, MBA.

Výstava ve výstavních sálech Špalíčku, Uprkova 18 potrvá do 19.9.2010.

Vernisáž 002.jpg
Vernisáž 004.jpg
Vernisáž 009.jpg
Vernisáž 011.jpg
Vernisáž 018.jpg

Znak KVV Prostějov

Odznak KVV Prostejov od roku 2002.JPG

Union European Paratroopers

Union European

Union European

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one