Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

Klub výsadkových veteránů Prostějov, informace

Nejsme ještě tak staří
....!
Dne 13. 6. Hostýnskými vrchy duněly výstřely z pěchotních zbraní. To zde klub výsadkových veteránů Holešov za účinné pomoci Městského úřadu a Vyšší a střední policejní školy zorganizoval již 6. ročník soutěže ve střeleckém trojboji z Pi , sportovní malorážky a Sa vz. 58. Velký zájem o tuto akci se projevil v účasti 25 tříčlenných družstev klubů z Moravy, Čech a Slovenska. Význam této akce podtrhla i účast místopředsedy MÚ pana Bc. Chmelaře, zástupce ředitele policejní školy plk. JUDr. Rohála a velitele 102. pzpr pplk. ing. Sabely. Náš klub reprezentovala 2 družstva ve složení: kol. Zapletal, Petruška, Křivánek a Holík, Lejsek, Kovář. Velmi dobře organizovaný průběh vlastní střelby lze připsat celému organizačnímu týmu v čele s kolegy Tothem a Hricem.
Některé zde dosažené výsledky se rovnají v řadě případů profesionální úrovni a nemuseli by se za ně stydět závodní střelci nebo příslušníci speciálních sil. Dosažené pořadí: 1. místo KVVV Praha, 2.místo Nové Město 3.místo Nové Město n. Váhom. V celkovém pořadí družstev jsme obsadili 12. a 14. místo. Nejlepších výsledků v celkovém pořadí jednotlivců dosáhl kol. Rudolf Zapletal z našeho KVV, který skončil na 2.místě. Náš reprezentant Rudolf Zapletal obsadil také 2.místo v soutěži jednotlivců ve střelbě ze Sa vz. 58. Nemalou pozornost si zaslouží i manželé Maňákovi, kteří se po celou dobu soutěže starali formou občerstvení o připravenost a zdatnost soutěžících. Za příjemný sportovní zážitek a přátelské prostředí lze poděkovat organizátorům této akce a těšit se na další ročník. Zvláštní poděkování patří Statutárnímu městu Prostějov, jehož finanční příspěvek nám umožnil zúčastnit se této sportovní soutěže.
kol. Lejsek
Doporučujeme zhlédnout exponáty z historie VU 8280 v soukromém muzeu v Mladé Boleslavi.
Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 16. 5. 2014 náš KVV za finanční pomoci Statutárního města Prostějova a partnera pořadatele VoZP, zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock-17 na střelnici Policie ČR ve Vrahovicích , „III. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda“ .
Soutěže se zúčastnilo celkem 155 střílejících , z toho 128 mužů a 27 žen. Za KVV soutěžilo 75 mužů a 17 žen. Za kategorii I. , tedy za KVV soutěžilo 23 družstev po třech střelcích a 17 družstev soutěžících v kategorii II. – ostatní.
Z KVV ČR byly zastoupeny kluby: Prostějov,Liberec, Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, Brno a J. Hradec
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava a B. Bystrice; z největší dálky pak vážil cestu syn plk. Františka Mansfelda, František Mansfeld jun., jež zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102. pzpr, ASO DUKLA PV, POŠ PV, Klub 601. skupina speciálních sil, z.s., Policie ČR, Městská Policie PV, Magistrát PV.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: Statutární Magistrát města Prostějova, VoZP ČR, JUDr. Ladislav Sliva, Mgr. Bc. Oldřich Luger, Mechanika PV-Jan Stříteský, Pivovar U Tří Králů – Martin Krč, Vzdělávací institut PV – Jaroslav Moravec, Fa Koňař – Josef Koňař, ZO Areál – Jan Forberger, Pol. ČR – nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan – Vladislav Papš, Medicom’s – Michal Konšel, Poštovní spořitelna – Ing. Petr Němec , DT – Výh. a Stroj. a.s.-Petr Těhník
Pozvání na naše soutěžení přijal také Primátor města Prostějova pan Miroslav Pišťák, který byl přítomnými přivítán hlasitým potleskem.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v v.- Ing. Jindřich Starý, plk. v.v.Ing. František Stavný, plk.gšt.v.v.Ing. Luděk Skácel, plk.gšt.v.z. Ing. Josef Trojan a genmjr. Ing. Milan Kovanda.
Aktivní účastí podpořili naše klání současní velitelé útvarů prostějovské posádky, velitel 601. skss plk. Ing. Karel Řehka, který po krátkém proslovu se svým vrchním praporčíkem předali kytici paní Věře Mansfeldové, zaštiťující osobností střelecké soutěže.
Samozřejmostí je pro nás poděkování za účast i dalším hostům – mjr Ing. Malátovi - zast. velitele 102. pzpr , pplk. MUDr. Martinu Pokorákovi - veliteli POŠ PV, Ing. Jiřímu Šafandovi - vel. ASO DUKLA PV,
Vedoucímu úz. odboru PČR plk. Mgr. Pavlu Novákovi, řediteli MP PV Mgr. Janu Nagymu a Řediteli úz. odd. HZS PV plk. Ing. Jozefu Novákovi.
V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda KVV Prostějov a ředitel soutěže kol.Ing. Jindřich Čtverák, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní Věře Mansfeldové.
Po krátkém rozboru Propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a Řídícím střelby střeleckým odborníkem 601. skss, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže prvním výstřelem z hlavně pistole Františka Mansfelda.
Kladně hodnotíme bezchybný průběh střeleb, nedošlo k sebemenším problémům, či dokonce ke zranění a to hlavně zásluhou armádních odborníků z 601. skss , kteří střelbu řídili.
Také ostatní zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni a patří poděkování všem kolegům z organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR i ZO Areálu.
A co nás všechny hlavně zajímalo byly výsledky, umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté ; kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva – ostatní a kategorie ženy – jednotlivkyně.
V kat. hosté, zvítězil mjr. Ing. Václav Malát– 102 pzpr, na 2. místě se umístil Mgr. Jan Nagy-MP a 3. místo obsadil Dušan Hric – předseda KVV Holešov.
Kat. I. jednotlivci muži: 1. místo- František Chudý – KVV Prostějov, 2. místo – Vladislav Borovička - KVV Luštěnice, 3. místo – Stanislav Veselý, taktéž z KVV Luštěnice
Kat. I. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo KVV Prostějov, ve složení – Rudolf Zapletal, Jaroslav Ondrejčák
a František Chudý
Na 2. místě družstvo KVV Liberec ve složení – Jaroslav Chromek, Stanislav Dohnal a Petr Müller
Na 3. místě družstvo KVV Praha, ve složení – Milan Vašek, Pavel Břeský a Stanislav Lacina
Kat. II. jednotlivci muži: 1. místo – Radovan Kluka-PČR PV, 2. místo –mjr. Ing. Vojtěch Kaprál-601. skss,
3. místo – Tomáš Smečka - střel . klub ZO Areál
Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo PČR ve složení – Aleš Nadymáček, Radovan Kluka, Jan Grmolenský
Na 2. místě se umístilo družstvo Střel. Klubu ZO Areál ve složení – Tomáš Smečka, Květoslav Frodl, Eva Frýbortová
Na 3. místě se umístilo družstvo přísl. 601. skss
Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo - Eva Dolníková - KVV B. Bystrica, 2. místo – Eva Frýbortová - střel. klub ZO Areál, 3. místo – Soňa Holíková – KVV Prostějov
Kat. absolutní vítěz – Radovan Kluka – PČR
Střelby vyšly, nevyšlo nám však počasí. Zadrhlo se nám závěrečné vyhodnocení, kde se z technických důvodů časově prodloužila doba konečného vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Soutěžícím i hostům se za toto zdržení omlouváme. Pro případné další ročníky zvolíme jiný systém vyhodnocení.
Celkové hodnocení střelecké soutěže je prezentováno na web-stránkách KVV Prostějov: kvvprostejov.wgz.cz, v rubrice "Branné hry a soutěže VV". Ve "Fotogalerii" si můžete prohlédnout obrazovou reportáž od Jardy Kováře.
kol. František Chudý
Spoluobčané nezapomínají
Den 4.4.2014 byl významným dnem jak především pro obec Bernartice, tak i pro všechny výsadkové veterány. Všichni jsme vzpomínali 100.výročí narození příslušníka zahraničního odboje, člena průzkumných skupin a zakladatele výsadkového vojska gen. Rudolfa Severina Krzáka. Obec Bernartice ve spolupráci s KVV společně s panem starostou Pavlem Souhradou a předsedou KVV Písek Pavlem Valentou zorganizovali pietní akt k této významné události. Velké množství bernartických spoluobčanů v čele s rodinnými příslušníky dcerou paní ing.arch. Zdeňkou Zetkovou McKenzie a synem panem ing. Janem Krzákem a zástupci občansko-správních orgánů se zúčastnili pietního aktu, jak na místním hřbitově, tak i u rodinného domku pana gen. Krzáka.
Ve velmi početném průvodu rovněž nechyběly uniformy příslušníků ozbrojených sil, čestné stráže a tmavě modré uniformy s barety příslušníků KVV z Prahy, Chrudimi, Holešova, Písku, Prostějova, Liberce, Klatov, Tábora a Plzně. Z našeho klubu se této akce zúčastnili kolegové, předseda J. Čtverák, Chudý, manželé Lejskovi, Mucha, Skrbková, Kovář, Řepka a Hájek.
Na besedě v místní sokolovně zástupce vojenského historického ústavu objasnil životní dráhu a podíl pana gen. Krzáka na odboji a při likvidaci fašismu. Jeho charakterové vlastnosti popsali i ti, kteří jej osobně znali a s ním spolupracovali v době, kdy se mu vlast odměnila podivným způsobem.
Při této příležitosti byli odměněni ti, kteří se o tuto akci zasloužili a KVV, které se podílejí na zachování a prohlubování tradic výsadkových jednotek pamětním odznakem. Např: Praha, Prostějov, Holešov a Plzeň.
Za dlouhodobou spolupráci udělil KVV Písek našemu klubu pamětní medaili, kterou předal předseda klubu kol. Pavel Valenta.
Rovněž se zde prezentovalo občanské sdružení Červené barety v zastoupení kol. Muchou a předalo pamětní mince vydané při této příležitosti těm, kteří se o průběh akce nejvíce zasloužili a přímým potomkům pana gen. Krzáka.
Všem organizátorům této akce patří poděkování za zachovávání a prohlubování takových tradic, na které může být národ hrdý.
Klub rovněž děkuje vedení ASO panu kol. Šafandovi, který nezištně poskytl pro tuto akci vozidlo a kol. Martauzovi za kvalitní a bezpečnou přepravu.
kol. Lejsek
Vzpomínková slavnost k 70.výročí vysazení paraskupin CARBON a EMBASSY na území bývalého protektorátu Čechy a Morava

Dne 5.dubna 2014 v Uherském Ostrohu jsme se spolu s kol. Miroslavem Řepkou a kolegy s KVV Holešov zúčastnili vzpomínkové slavnosti, která byla zaměřena k 70. výročí vysazení paraskupin CARBON a EMBASSY na území protektorátu Čechy a Morava. O významu, jaký byl přikládán této vzpomínkové slavnosti, svědčí účast hostů, kteří se této slavnosti zúčastnili: předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, první místopředsedkyně Senátu PS ČR Dr. Alena Gajdůšková, Mgr. Gazdík místopředseda PS ČR, hejtman zlínského kraje Dr. Mišák, brig. gen. Ing. Jakúbek voj.kancelář prezidenta ČR, genmjr. Ing. Gurník velitel pozemních sil, Ing. Dvořák první náměstek ministra obrany ČR, arm. gen. Štefka, bývalý NGŠ, velitelé Krajských vojenských velitelství zlínského a jihomoravského kraje, ředitel odboru pro vojenské veterány MO ČR plk. PhDr. E. Stehlík, velitelé 21.a 22. základny letectva Čáslav a Náměšť n/Oslavou, velitelé 43. a 44. praporu (Chrudim a J. Hradec.), zástupce slovenského MO.
Průběh vzpomínkové slavnosti byl opravdu slavnostní, o čemž svědčí přelet letounů JS 39Gripen z letecké základny Čáslav. Hudební doprovod pietních aktů provedla Vojenská hudba Olomouc. Věnce a květiny byly pokládány prostřednictvím vojáků Čestné stráže AČR. V průběhu slavnosti byla odhalena pamětní deska paraskupiny CARBON před zámkem Uherský Ostroh. Dále v průběhu slavnosti bylo provedeno povýšení Františka Kobzíka a Josefa Vance do hodností plukovníků in memoriam. Slovenský MO Martin Glváč povýšil velitele paraskupiny EMBASSY Karola Mladého do hodnosti nadporučíka in memoriam (současné zákony a předpisy Slovenské republiky vyšší povýšení neumožňují). Dále bylo uděleno rezortní vyznamenání MO ČR „Kříž obrany státu“ in memoriam členům odbojové skupiny CARBON Bohuslavice Antonínu Máčelovi, Pavlu Svobodovi (převzali příbuzní) a poručíku kanadského letectva Vernonu Jamesu Bastablemu, který převzal plk. PhDr. E. Stehlík.
Vzpomínková slavnost byla ukončena státními hymnami Slovenské a České republiky a třemi salvami vojáků Čestné stráže.
V galerii Městského úřadu Uherského Ostrohu byla instalována výstava o paraskupině CARBON.

kol. J. Čtverák
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" jsou editovány:
- článek kol. F.Lejska - "Významné jubileum" z výročního zasedání KVV Bratislava při příležitosti 20.výročí založení klubu.
- obrazová reportáž Jardy Kováře z účasti delegací KVV Prostějov, Holešov, Chrudim, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Klatovy, Liberec, Písek, Plzeň,
Praha a 102. pzpr na pietním aktu u hrobu gen. K.Palečka v Plzni dne 12.3.2014.

V rubrice "Fotogalerie" jsou editovány reportáže z úspěšných akcí klubu "Vepřové hody" a "Přátelské posezení u příležitosti MDŽ". Fotografie poskytl Jarda Kovář.
obal.pdf  7.22MB
V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je uveřejněna publikace "HRDINOVIA? NIE.VOJENSKÍ PARAŠUTISTI..." autora Vlada Gajdoše.
Po otevření souboru publikace začíná str.3.
Členové výboru KVV Prostějov se na základě pozvání KVVV Praha, KVV Holešov a KVV Brno zúčastnili jejich výročních shromáždění. Naše účast přispěla nejen k poznání práce našich kolegů, ale i k získání zkušeností do naší další práce.
Výbor KVV Prostějov projednal odpověď Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náš otevřený dopis prezidentu republiky a rozhodl ji zveřejnit na stránkách Zpravodaje.

Výbor KVV Prostějov připravuje:
- Na den 14.2.2014 " Vepřové hody " v restauraci u Tří bříz.
- Na den 7.3.2014 od 17:30 hod. "Přátelské setkání u příležitosti MDŽ" je možno se ještě přihlásit u kolegy Hájka do 25.2.2014.
- Na den 12.3.2014 v součinnosti se 102.pzpr a KVV Plzeň účast na pietním aktu u hrobu gen. Palečka v Plzni. Po jeho ukončení se plánuje exkurze
Prazdroje. Počet členů KVV na této akci bude upřesněn.
- Na konec února plánujeme vydat a distribuovat další číslo Zpravodaje.
- Na webové stránky jsme doplnili naše jubilanty roku 2014 od KVV, které nám poskytly jejich údaje.
DSC_8976.jpg
Dne 11.1.2014 se zúčastnila delegace KVV Prostějov v sestavě kol. J. Čtverák, I.Skrbková, F. Chudý a F.Lejsek slavnostního koncertu v Kroměříži k 100.výročí vzniku legií. Mimo naší delegace se koncertu zúčastnili i kolegové a kolegyně z KVV Holešov a Zlín.
DSC_0528.JPG
Mikuláš naděloval.
Zase se ukázalo , že české pořekadlo se může setkat s pravdou. Plánovaný Mikulášský večírek 5.12. u Tří bříz přes svůj ,, Špatný začátek měl, ale velmi dobrý konec."
Proč tento pesimismus na začátku? Propagace byla dostatečná ,ale počet přítomných 39 jen stěží naplnil předpokládanou účast. Organizátoři akce kol. Mucha a kol. Skrbková podali maximální výkon při zajištění hladkého průběhu této akce. Mikuláš zastoupený kol. Muchou prověřil zpěvné a recitační schopnosti našich kolegů a ukázalo se , že i zde máme přes velké zkušenosti určité rezervy.
Konečně se našla cesta, jak se společně bavit v našem klubu. Přeprava a manipulace s vejci při společenské hře našich soutěžících byla obdivuhodná a ukazuje na velkou praxi v jejich přípravě u našich žen.
Připravená strava byla na dobré úrovni dostatečně naplnila očekávání všech zúčastněných. Rovněž hudební produkce pokryla celkový věkový rozsah našeho kolektivu a splnila jak požadavky taneční i zpěvné.
Přesto se ukázalo , že i menší kolektiv se dokáže se dokáže dobře bavit , ale vynaložené úsilí organizátorů by mělo být v našem klubu lépe pochopeno účastí.
Poděkování za přípravu a průběh patří kol. Skrbkové a Muchovi.
Franta Lejsek
V rubrice KVVV Praha je editován časopis Padáček č.18. Doporučujeme k přečtení.
V rubrice spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR je publikována informace pro vojenské důchodce resortu Ministerstva obrany ČR.
PICT0018.JPG
V rubrice "Spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR" je příspěvek KVVV Praha-západ o jejich účasti na slavnostním aktu na MO ČR.
V rubrice Zpravodaj KVV Prostějov je k využití 60. číslo Zpravodaje.

Zveme všechny naše členy KVV Prostějov k účasti na výročním shromáždění našeho klubu, které se koná dne 23.11.2013 od 16,00 hod. v Národním domě. Prezence od 14,00 hod. do 15,50 hod.
Akce v říjnu 2013:

Výbor KVV Prostějov zajistil pro své členy a rodinné příslušníky vstupenky na divadelní představení v Městském divadle v Prostějově v rámci divadelní přehlídky APLAUS:
Dne 16.10.2013 v 19.00 hod: TICHÝ TARZAN - zcizené deníky fantoma erotické fotografie. Hrají: Hloužková, Duchaňová, Štefanová, Mikuš,a Hauser. /Ještě máme volná místa /
Dne 25.10.2013 v 19.00 hod: Souborné dílo WILLIAMA SHAKESPEARA - ve 120 mim. Hrají: Vondráček, Táborský, Matějka. / Ještě máme volná místa /
Lístky je možnost vyzvednout u kol.Hájka, Lidická 35 Prostějov,tel.723241432. Cena vstupenky 150 Kč

Dne 18.10.2013 organizuje KVV Prostějov "Výsadkové vinobraní" v Dětkovicích. Příspěvek člena KVV 150,- Kč, ostatní 180 Kč. V ceně je uvítací drink a 1 litr vína na dvojici. Hudební produkce zajištěna.Tradičně drobné občerstvení přineste sebou. Odjezd od Sokolovny v 17.00 hod: a od Posledního halíře v 17.05 hod: Přihlášky do 10.10.2013 u kol.Hájka.
Výbor KVV se těší na Vaši účast.
PICT0128.JPG
DSC_7160.jpg
V rubrice "Fotogalerie" je editován soubor fotografií Jardy Kováře ze zájezdu do údolí Wachau
V.ročník sportovního setkání výsadkových veteránů proběhl ve dnech 18.9. - 20.9.2013 na letišti v Prostějově
za účasti 18 tříčlenných družstev klubů výsadkových veteránů z ČR a SR za aktivní pomoci velení 601. skss, 102. pzpr. a vedení Dropzone.
V rubrice "Fotogalerie" můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z tohoto setkání. K dispozici jsou i celkové výsledky sportovního zápolení.
DSC_7481.JPG
DSC_6841.jpg
V rubrice "Branné hry a soutěže výsadkových veteránů" je editován článek kolegy F.Chudého o účasti členů KVV Prostějov na IX. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a vynálezce padáku Štefana Baniče ve sportovních disciplínách.

V rubrice "Fotogalerie" je hned za fotografiemi z pochodu 22.vb, obrazový materiál Jardy Kováře z IX. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a vynálezce padáku Štefana Baniče ve sportovních disciplínách.
Dne 14.9.2013 se uskuteční plánovaný zájezd do Rakouska - plavba lodí po Dunaji údolím Wachau. Odjezd účastníků zájezdu je od sokolovny v 05,00 hod. Všechna místa zájezdu jsou obsazena.

Ve dnech 18. - 20. září se uskuteční v areálu aeroklubu Dropzone - na letišti v Prostějově V.sportovní setkání výsadkových veteránů a parašutistů. Akce proběhne za organizace KVV Prostějov ve spolupráci s aeroklubem Dropzone s podporou 102. pzpr, 601 Skss a Statutárního města Prostějov. Do soutěže je přihlášeno 18 družstev. Hlavní soutěžní den dne 19.9.2013 začne nástupem účastníků soutěže v 09,00 hod.
Zveme všechny členy a příznivce KVV ke zhlédnutí soutěže. Příjezd na letiště je od Žešova.
Do rubriky "Stanovy KVV Prostějov" byl dne 3.8.2013 doplněn aktualizovaný "Organizační a Jednací řád KVV Prostějov".
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" se můžete seznámit s vydaným 59. číslem Zpravodaje.
V rubrice"Spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR" máte k dispozici časopis "Spravodajca" 3/2013.
DSC_6054.JPG
Dne 29.6.2013 proběhl 1.ročník pochodu 22.vb věnovaný plk.Františku Mansfeldovi za účasti více jak 700 osob. Děkujeme organizátorům kol. Jindrovi Starému jun. a Michalovi Muchovi za skvěle připravenou akci.Na zabezpečení této velmi zdařilé akce se podíleli i členové KVV Prostějov, také jim patří dík spokojených účastníků.
V rubrice "Fotogalerie" jsou ke zhlédnutí fotografie člena KVV Prostějov Jardy Kováře z této úspěšné akce.
Účast na střelecké soutěži „O Pohár Primátora města Prostějova“

Dne 28. 6. 2013 jsme od Magistrátu města přijali pozvání na střeleckou soutěž ze služebních revolverů MP „O Pohár Primátora města Prostějova“. Náš klub reprezentovalo družstvo ve složení: kol. Rudolf Zapletal, Jaroslav Ondrejčák a Freantišek Chudý. Soutěže se účastnilo 29 tříčlenných družstev ve kterých jsme ve velmi náročné konkurenci profesionálů - policistů, vojáků, střeleckých klubů, obsadili pěkné 6. místo. V jednotlivcích se nejlépe umístil kol. František Chudý, který v mužích obsadil 10. místo.
Děkujeme Magistrátu města za pozvání, bezchybnou a vynikající organizaci i logistické zabezpečení střeleb řediteli soutěže Mgr. Janu Nagymu.
kol. František Chudý
Dne 18.6.2013 se zúčastnila delegace KVV Prostějov pietního aktu k výročí akce Anthropoid a pietního aktu v Praze-Dejvicích.
Návštěvy Prahy využila také ke shlédnutí expozice vojenského a leteckého muzea v Praze - Kbelích. Obrazová reportáž Jaroslava Kováře z tohoto dne je editována v rubrice "Spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR".

V rubrice "Branné hry a soutěže výsad.veteránů" jsou editovány výsledky střeleckého trojboje ze dne 14.6.2013.
IMG_0207.JPG
V rubrice "Spolupráce se 601.skss..." je reportáž ze slavnostního křtu knihy Plukovník Oldřich Talášek, "Dokud dýchám, doufám..." autora Martina Vaňourka ze dne 25.3.2013.

Znak KVV Prostějov

Odznak KVV Prostejov od roku 2002.JPG

Union European Paratroopers

Union European

Union European

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one