Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

Klub výsadkových veteránů Prostějov, informace

Anthropid - pozvánka.jpg
Možnost nástupu do BUS: - Dne 18.6.2016 v 05:15 hod. u Sokolovny, v 05: 25 hod. u Posledního Halíře.

Prosím, oznamte kde nastoupíte. Za výbor KVV Otakar Hájek.


V rubrice "Fotogalerie" jsou editovány fotografie autora Jardy Kováře z memoriálu plk.Fr. Mansfelda ve střelbě z pistole dne 20.5.2016.
V rubrice "Branné hry a soutěže VV" jsou editovány výsledky střelecké soutěže - V. ročníku memoriálu plk.Fr.Mansfelda, který se konal dne 20.5.2016.
DSC_1158.jpg
Střelecká soutěž KVV Prostějov, V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda, 20. 5. 2016

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 20. 5. 2016 náš KVV zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 141 střílejících, z toho 123 mužů, v I. kategorii z klubů výsadkových veteránů 71; 18 žen, z nichž 11 soutěžilo za KVV; Za kategorii I. bylo vytvořeno 22 družstev po třech střelcích a 16 družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z KVV ČR byly mimo prostějovského klubu zastoupeny KVV: Liberec, Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Hradec Králové a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica, Šumiac a z největší dálky vážil cestu František Mansfeld, jenž zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102. pzpr, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR, Městská policie PV.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: Ing. Jiří Vybíral - Lázně Slatinice, JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Jaroslav Ondrejčák, ZO Areál – Tomáš Smečka, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, Medikom’s - Michal Konšel, ČSOB - Ing. Petr Němec, Česká pošta - Mgr. Oldřich Luger.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan plk. gšt. v z. Ing. Luděk Skácel.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: za velitele 601. skss pplk. Ing. Tomáš Koutník, velitel 102. pzpr pplk. Ing. René Sabela. Mezi hosty jsme přivítali zást. Řed. řízení spec. sil pplk. Ing. Vojtěcha Kaprála; Vedoucího Úz. odboru PČR plk. Mgr. Pavla Nováka a ředitele Úz. odd. HZS PV, plk. Ing. Jozefa Nováka; předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, Jaroslava Chromka a Slavoje Junka. V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel soutěže kol. František Stavný, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní Věře Mansfeldové a pozornost Františku Mansfeldovi.
Naši střeleckou soutěž také poctila svou účastí primátorka města Prostějova Mgr. Alena Rašková.
Nástupu před samotnou soutěží jsme využili k udělení medailí Za zásluhy: pplk. Ing. Renému Sabelovi, vel. 102. pzpr a pamětní medaili kol. Jozefu Struhárovi, přání k narozeninovým jubilantům: kol. Jiřímu Hudskému, Václavu Černému, Jaroslavu Arestovi a gratulace k nadcházejícím narozeninám: Čestnému členu KVV Prostějov Miroslavu Pišťákovi a expředsedovi KVV Prostějov kol. Jindřichu Starému.
Po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže zažitým prvním výstřelem, který vyšel z pistole paní Mansfeldové a druhým výstřelem ústícím z hlavně pistole Františka Mansfelda.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří všem členům organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR, ZO Areálu a všem sponzorům. Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
A co nás všechny hlavně zajímalo, byly výsledky umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
V kat. hosté zvítězil pplk. Ing. Vojtěch Kaprál, zást. Řed. říz. spec. sil MO, na 2. místě se umístil plk. Mgr. Pavel Novák, Ved. Úz. odboru PČR a 3. místo obsadil kol. Vladimír Kavický, předseda KVV B. Bystrica.
Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Milan Vašek - KVV Praha
2. místo – kol. Vladimír Borovička - KVV Luštěnice
3. místo - kol. Lubomír Červinka - KVV Zlín


Kat. I. družstva:
Na 1. místě družstvo KVV B. Bystrica, ve složení-kol. Vladimír Kavický, Eva Dolníková, Vladimír Dvonč
Na 2. místě družstvo KVV Prostějov, ve složení –kol. František Chudý, Marie Řehořová, Petr Němec
Na 3. místě družstvo KVV Luštěnice, ve složení- kol. Vladislav Borovička, Stanislav Veselý, Milan Karkoška

Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Ing. Jiří Padrtka – POŠ Prostějov
2. místo – Radim Spáčil – MP Prostějov
3. místo - Vladislav Papš ml. - Peršan

Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo MP Prostějov ve složení - Jan Svozil, Jiří Provaz, Radim Spáčil
Na 2. místě se umístilo družstvo OSP PČR ve složení – plk. Mgr. Pavel Novák, nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, kpt. Mgr. Jan Grmolenský
Na 3. místě se umístilo družstvo Střeleckého klubu ZO Areál ve složení – Tomáš Smečka, Květoslav Frodl, Eva Frýbortová

Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo – kol. Eva Dolníková - KVV B. Bystrica
2. místo – kol. Dana Parkanská – KVV Prostějov
3. místo – kol. Marie Řehořová - KVV Prostějov

Kat. absolutní vítěz – Ing. Jiří Padrtka - POŠ Prostějov

V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se na nadcházející, šestý.

kol. František Chudý
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editována reportáž ze slavnostního nástupu u příležitosti 71. výročí osvobození Československa dne 14.5.2016 v Jesenici u Prahy.
Ocenění veterána KVV Prostějov
Na 6. jednání výboru KVV Prostějov, z.s., bylo rozhodnuto udělit kolegovi kpt. v.v. Jiřímu Kudrnovi, medaili Za zásluhy KVV, jako ocenění jeho dlouholeté aktívní činnosti při propagaci tradic výsadkového vojska a za jeho početné vzpomínkové příspěvky do Zpravodaje KVV Prostějov.
Medaili mu osobně předali předseda KVV kol. Stavný, společně s místopředsedou kol. Lejskem v jeho bydlišti ve Svratce, za účasti jeho manželky. Setkání dne 3.5.2016, bylo velmi srdečné a plné vzpomínek na službu u 22.vb v Prešově i na jejího velitele plk. Fr. Mansfelda a zejména jeho tehdejšího velitele roty npor. Josefa Pisky, se kterým doposud udržuje velmi přátelské vztahy. Přejeme mu do dalších let výsadkové zdraví, rodinnou pohodu a vždy modré nebe nad hlavou.
Jeho jméno a akt udělení medaile Za zásluhy KVV, bude zapsáno do Kroniky KVV Prostějov.
kol. Stavný
V rubrice " Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 2. číslo časopisu OK VV Banská Bystrica " Spravodajca".
Dne 31.3.2016 zemřel ve věku 90-ti let bývalý příslušník Pěšího praporu 71 čs. parašutistů a dlouholetý organizátor setkání výsadkových veteránů ve Starých Splavech kolega Mirek PLESAR.
Čest jeho památce.
Předseda KVV Prostějov, ing.František Stavný
Na uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z přátelského posezení u příležitosti MDŽ.

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 1. číslo časopisu "Červené barety"
DSC_0417.JPG
Pietní akt u hrobu zakladatele výsadkových vojsk a prvního výsadkového generála Karla Palečka v Plzni
Vážené kolegyně, kolegové,
dne 10. 3. 2016 se náš KVV zúčastnil pietního aktu u hrobu zakladatele výsadkových vojsk a také prvního výsadkového generála Karla Palečka v Plzni. Pietní akt organizoval již po desáté KVV Plzeň v čele s jeho předsedou Miloslavem Jeřábkem a 102. pzpr z Prostějova, který ve svém názvu nese jméno gen. Karla Palečka.
Pietního aktu se zúčastnily KVV z ČR, za náš klub se zúčastnil kol. František Chudý, Jaroslav Kovář a Miroslav Řepka. U hrobu gen. Karla Palečka se shromáždili kol. KVV a vojáci 102. pzpr. Na tomto místě promluvil a vyzvedl zásluhy a osobnost gen. Karla Palečka předseda KVV Plzeň, kol. Miloslav Jeřábek.
V další části akce zorganizoval hostitelský klub Plzeň pro zájemce prohlídku města a prohlídku Planetária, (pouze 4 v Evropě). Velmi zajímavá expozice a úžasný 55 minutový film „Hloubka vesmíru“ ve 3 D. Doporučuji zhlédnout, ale až zase za rok.
kol. František Chudý
DSC_0385.JPG
DSC_0416.JPG
Pietní akt u památníku výsadkářů v obci Heřmaneč
Dne 20. února 2016 se členové našeho KVV a Červených baretů zúčastnili pietního aktu u památníku zpravodajské skupiny STAS v obci Heřmaneč u Jindřichova Hradce. Pietní akt proběhl na počest 71. výročí seskoku tříčlenné zpravodajské skupiny STAS dne 21.2. 1945. Za KVV Prostějov se pietního aktu účastnili kol. Jindřich Starý sen., František Chudý a Václav Kameník. Již tradičně se aktu zúčastnili také příslušníci Červených baretů zastoupených kol. Jindřichem Starým jun. Na místě byla také účast kolegů z KVV Jindřichova Hradce v čele s předsedou Petrem Čejkou, jehož klub má toto pietní místo v patronaci.
K pomníku byly položeny kytice a kol. Jindřich Starý jun. předal starostovi obce Heřmaneč, ( která má 80 obyvatel) Pamětní odznak jako poděkování za jeho přístup a ochotu při udržování tradic našeho odboje . Kolega Václav Kameník pak přítomným popsal příběh skupiny STAS po seskoku a při plnění dalších úkolů. Připomněl také, že posledním žijícím členem skupiny STAS je plk. Jan Velík (94 r.), který je nositelem Řádu Bílého lva a posledním žijícím výsadkářem z východní fronty. Pietní akt ukončil předseda KVV Jindřichův Hradec kol. Petr Čejka.
kol. Chudý.
12715211_531904723683517_5488803382381905589_n[1].jpg
12745831_531904953683494_4102633021397558798_n[1].jpg
Pozvánka - MDŽ2016 (1).jpg
Důležité sdělení - APLAUS – náhradní termín

Vážení diváci,
oznamujeme vám, že se podařilo vyjednat náhradní termín pro představení Život na trikrát bratislavského Štúdia L+ S, které bylo v říjnu zrušeno kvůli náhlému onemocnění Milana Lasici.
Představení odehrajeme v neděli 17. dubna 2016 v 19 hodin.

Všem držitelům vstupenek děkujeme za trpělivost při čekání na termín představení, onemocnění p. Lasici však vyžadovalo delší rekonvalescenci.

Pokud vám nový termín nevyhovuje, divadelní pokladna vám vrátí vstupné.
Obrazovou reportáž Jardy Kováře z akce KVV Prostějov - Vepřové hody ze dne 19.2.2016 můžete zhlédnout na výše uvedeném odkazu.
JAO
Bravčové hody.
Ako sa už stalo zaužívanou tradíciou,tak sa 19.2.2016 uskutočnili bravčové hody v reštaurácii "U tři bříz", za účasti 84 členov KVV Prostějov. Túto tradičnú akciu organizačne zabezpečovali pod vedením predsedu (prezidenta) KVV Fr.Stavného, miestopredseda KVV Fr.Lejsek, členovia výboru Otto Hájek, Miloš Zapletal a Ladislava Jugas.
Na začiatok bol samozrejme prípitok s dobrou slivovičkou.Potom predseda (prezident) zoznámil všetkých s akciami, ktoré sa konali od VČS. Nasledovalo oznámenie miestopredsedu Fr.Lejska o hlavných akciách, ktoré bude vykonávať klub v I.polroku 2016. Ing.Stavný zablahoželal osláveňkyni Aničke Kroulovéj k jej životnému jubileu a zároveň odovzdal ďakovné listy v peknej zložke kol.Fr.Bartkovi, Vlad.Sermekovi a kolektívu reštaurácie "U tři bříz" za ích všestrannú pomoc při rozných akciách našeho KVV.
Nasledovalo prinesenie hodových produktov, ktoré začínalo škvarkami,potom zabíjačkovej polievky (svetlá-tmavá,podľa výberu) a veľký obložený tanier tradičních zabíjačkových dobrot. K tomu nám hral na harmonike kol Štefan Soroka. Voľná zábava zo spevom a besedou medzi všetkými zúčastnenými pokračovala do 22,00 hoď.,kedy sa nám ani nechcelo rozísť s tak príjemného posedenia.
Samozrejme,že sa už tešíme na ďalšie stretnutie a posedenie. Veľké poďakovanie patrí kol.Fr.Lejskovi a Lad.Jugasovi za zorganizovanie peknej akcie.
kolega Dušan Hric.
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno první číslo Zpravodaje roku 2016.

Informujeme všechny KVV v ČR a SR o změně termínu výročního shromáždění KVV Prostějov na sobotu 19. 11.2016. Termín je opraven i v kalendáři akcí. JAO

Hodnotící beseda výboru KVV Prostějov dne 27.1.2016.
Každá organizace a nyní i spolek přistupují k bilancování vykonané činnosti za uplynulé období . Ne jinak je tomu i v našem případě . Proto výbor klubu připravil hodnotící besedu s bývalými i stávajícími členy výboru a ,, desítkáři". Besedy se zúčastnilo celkem 30 přítomných a z ,,desítkářů " kolegyně a kolegové Jahnová , manželé Staří , Jeremiášovi , Steinerovi a kol. Bartko .
Předseda klubu František Stavný poděkoval přítomným za vykonanou práci v uplynulém období , mnohdy bez ohledu na volný čas a rodinu.
Vlastní beseda měla měla nejen formu zábavy, ale mnohdy i silně pracovní charakter. Důležité byly názory účastníků na způsob prováděné činnosti, ale i kritické připomínky.
Na programu byly otázky rozdělení členů klubu pro ,,desítkáře", kteří mají za tyto členy klubu informační odpovědnost . Projednávaná byla i otázka distribuce a tvorby Zpravodaje a kol. Ondrejčák přítomné seznámil s činnosti v kulturní oblasti a sponzorským darem kol. Váni. Kolega Lejsek připomenul nejdůležitější aktivity, které členy klubu čekají v nejbližším období a to jsou např. pietní akty, střelecký memoriál a plánovaný zájezd do Krakowa v Polsku a jeho připraveným předběžným programem.
Při této příležitosti byli pozváni kolegové Málek a Čtverák kteří dosáhli životního jubilea 80 a75 let .Jmenovaným popřál, poděkoval a předal malou pozornost předseda kol. Stavný. Za nemocného kol. Málka přání převzala manželka .
Drobné kvalitní občerstvení připravené restaurací u Třech bříz a výborem přispělo ke zlepšení nálady a účastníci byli spokojeni . Poděkování patří všem organizátorům této velmi užitečné akce.
kolega Franta Lejsek.

Na níže uvedeném odkazu jsou editovány fotografie z rozšířeného jednání výboru KVV Prostějov ze dne 27.1.2016.
JAO
DSC_9515.jpg
V rubrice "Fotogalerie" jsou uveřejněny fotografie J.Kováře z výroční schůze KVV Prostějov ze dne 21.11.2015 a z Mikulášského večírku ze dne 4.12.2015.

Počínaje dnešním dnem budou ve Fotogalerii uveřejňovány fotografie prostřednictvím portálu rajče. Stačí kliknout na uveřejněný odkaz.
* V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" jsou uveřejněny články kolegy Václava Kameníka z Jindřichohradeckého deníku k 70. výročí vysazení zpravodajské skupiny STAS.
* Slavnostního křtu se dostalo po šesti letech práce prvnímu dílu knihy „Historie českých speciálních sil“. Kmotrou knihy se stala vnučka generála Františka Moravce – Anita Gard Moravcová.

Křtu, který se konal na půdě 601.skss, se zúčastnilo velké množství bývalých velitelů a příslušníků výsadkových jednotek. Právě oni byli součástí geneze speciálních sil od vzniku výsadkového vojska do současné podoby speciálních sil.

V prvním dílu trilogie se její autor věnuje období od roku 1947, kdy byl založen první výsadkový útvar tehdejší ČSSR v Zákupech a kniha končí rokem 1969.

* V rubrice KVVV Praha je editováno 24. číslo časopisu Padáček.
Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotogalerii z výroční schůze KVV Prostějov dne 21.11.2015.
Výroční schůze KVV Prostějov
Výroční ČS KVV Prostějov proběhla podle ročního plánu dne 21.11.2015. Jako každý rok jí předcházela porada s předsedy klubů, které se zúčastnilo 16 klubů z ČR a SR. Obsahem porady bylo zobecnění zkušeností z přípravy nových Stanov KVV Prostějov, včetně změny názvu v souladu s požadavky NOZ. Výbor KVV Prostějov nabídl své Stanovy, Organizační a Jednací řád klubům v ČR a SR, jako možnou inspiraci při tvorbě vlastních stanov spolku. Dále se předsedové klubů informovali o akcích v roce 2016. Z těch zásadních uvádíme: Memoriál ZVV …. proběhne v termínu 27.7. - 29.7.2016 v Otrokovicích za pořadatelství KVV Zlín. KVV Holešov oslaví 55. výročí vzniku 7.vp ZU dne 27.8.2016. Střelecký trojboj v Holešově dne 8.7.2016, 22. ročník krosového běhu gen. J.Gabčíka se uskuteční 28.5.2016, memoriál plk.Mansfelda ve střelbě z pistole v Prostějově proběhne 20.května 2016 a IV. ročník „Pochodu po stopách 22.vb“ proběhne 25.6.2016 na Hamrech u Prostějova.
Výroční schůze KVV Prostějov se zúčastnilo 125 členů KVV, 12 čestných hostů v čele s primátorkou Statutárního města Prostějov RNDr. Alenou Raškovou a 57 členů z ostatních KVV. V průběhu schůze jsme schválili na základě transformace na spolek nový název našeho klubu, a to Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. Dále jsme schválili nové stanovy a vzali na vědomí nový organizační a jednací řád. Oba dokumenty budou v krátké době uvedeny na našich webových stránkách. S obsahem Zprávy budete seznámeni v příštím čísle Zpravodaje, proto jen některá fakta:
*Výbor KVV Prostějov udělil: Zlatý odznak kol. Jaroslavu Ondrejčákovi
za dlouhodobé aktivní a zodpovědné plnění úkolů vyplývajících z funkčních povinností člena výboru KVV a splnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Medaili za zásluhy kol. Karlu Virglerovi za aktivní podíl při přípravě dokumentů pro sportovní a střelecké soutěže KVV;
Pamětní medaili kol. Zdeňku Fafílkovi
za aktivní pomoc výboru KVV při přípravě a zpracování dokumentů pro klubový časopis Zpravodaj v minulých letech;
Peněžitý dar kol. Michalu Muchovi a Miloši Zapletalovi
za aktivní a zodpovědné plnění úkolů vyplývajících z funkčních povinností člena výboru KVV a splnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Věcný dar - knihu:
Primátorce města Prostějova RNDr. Aleně Raškové (DŮM SPIRO SPERO),
aby měla bližší možnost k seznámení se s tradicí a významem výsadkových jednotek a spec sil v našem městě;
kol. Daně Lejskové (ŠPIÓN), kol. Otakaru Hájkovi (Historie českých speciálních sil), kol. Františku Chudému (Historie českých speciálních sil), kol. Miroslavu Řepkovi (ŠPIÓN), kol. Jozefu Struhárovi (Historie českých speciálních sil), všem za aktivní přístup a plnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Věcný dar: kol. Ivetě Skrbkové a kol. Františku Lejskovi,
oběma za aktivní přístup a plnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Věcný dar: kol. Jindřichu Čtverákovi
za dlouholeté odpovědné plnění úkolů ve výboru KVV, za úspěšné čtyřleté plnění povinností prezidenta a předsedy klubu výsadkových veteránů Prostějov.

*Do nového výboru KVV Prostějov, z.s. na další 2 roky byli zvoleni:
kolegové O.Hájek, Fr.Chudý,J.Kovář, Fr.Lejsek, M.Mucha, J.Ondrejčák, I.Skrbková a Fr.Stavný,M.Zapletal, náhradníci kol. J.Struhár a kol.M.Stará.
*Schválil: plán činnosti na rok 2016 (bude uveden v průběhu prosince na webových stránkách KVV Prostějov).
*Zvolil: revizory účtů - kol.A.Denera, kol. E.Muchovou a kol.V.Virglerovou
* Schválil členský příspěvek na rok 2016 ve výši 150,- Kč. Pro mimo prostějovské členy 200,- Kč (kvůli hrazení poštovného na Zpravodaj)

* Nově zvolený výbor na svém 1. jednání zvolil do funkce předsedy KVV Prostějov, z.s. ing.Františka Stavného, který se z titulu funkce stal i statutárním orgánem našeho klubu. Místopředsedou byl zvolen kolega F.Lejsek. Dále stanovil kompetence pro jednotlivé členy výboru.

Výroční schůze KVV Prostějov se mohla uskutečnit v krásných secesních prostorách Národního domu i díky finanční podpoře Statutárního města Prostějov.

Kol. Jaroslav Ondrejčák
DSC_8579.JPG
DSC_8577.JPG
obal-dvd-foto2.jpg
obal-dvd-video.jpg
Vážení kolegové,
příprava foto a video dokumentace ze Setkání 2015 v Prostějově se chýlí ke konci. Připravujeme k vydání dárkové album s 2 DVD, foto s více než 500 fotografiemi a 120 minutový videozáznam ze Setkání 2015. Videozáznam je koncipován po jednotlivých dnech a na závěr jsou zaznamenány rozhovory s kolegy Stavným, Starým, Forštem, Čejkou, Řepkou, Chromkem a Timurou. Cena je stanovena na 100,- Kč. Prodej bude realizován dne 21.11.2015 na výročním shromáždění KVV Prostějov.
Zájemci o dárkové album se mohou přihlásit u kolegy Lejska, telefon 728547426, nebo na jeho e-mailové adrese.
Jaroslav Ondrejčák
Za pět minut dvanáct.
Nebylo tomu ani celý měsíc, kdy 25.9. starosta Červeného Kostelce za účasti zástupce našeho klubu kol. Franty Lejska předal kolegovi Antonínu Honejskovi vyznamenání náčelníka GŠ. Vyznamenání mu bylo uděleno na Setkání 2015, kterého se nemohl zúčastnit. Proto nás všechny rázem zaskočila smutná zpráva, že z našeho kolektivu navždy odešel do výsadkového nebe 17.10. kolega Honejsek. S kamarádem jsme se rozloučili dne 22. 10. na hřbitově v Červeném Kostelci za zvuku ,, Večerky", kterou mu odtroubil kol. Bohatec z KVV Holešov. Smutečního aktu se z našeho klubu zúčastnili kol. Čtverák, Lejsek, Chudý a Kovář , dále delegace z KVV Holešov vedená kol. Hricem, zástupci klubu vojenských důchodců Náchod a polská delegace veteránů. Jmenovaní svojí účastí poděkovali za dlouholetou poctivou práci předsedy klubu vojenských důchodců a dlouholeté aktivní členství v našem klubu. Děkujeme Toníku.
Franta Lejsek
Pěkný páteční večer .
Tak tady máme podzim, ke kterému patří jedna z našich tradičních akcí a to je Vinobraní. Znovu jako obvykle proběhlo dne 23.10. ve Společenském domě v Dětkovicích. Organizační skupina dětkovické ,,buňky" vedená Jindrou a Maruškou Starých za podpory starosty obce kol. Hýbla a spolupracovníků manželů Jugasových s Danou Lejskovou jako obvykle odevzdali kus poctivé práce. Vytvořili tím podmínky pro pěkný průběh společenského večera. Jistě na tom měla velký podíl i dobrá hudba a kvalitní gulášek zajištěný kol. Chudým. Jako vždy byli hosté přivítáni zdravotním kalíškem pro případnou dezinfekci nebo pro zlepšení nálady. Nesmíme rovněž opomenout naše ženy, které připravily drobné chutné občerstvení na stoly. Večer zahájil kol. Jindra Čtverák a kol. Lejsek představil nového člena našeho klubu kol. Pudila a přítomné seznámil s průběhem večera. Zájem o tuto akci dokládá účast 69 přítomných a hosta prap. Bodrogiho ze 102. pzpr. Zapojení se přítomných do družné zábavy a tance jen potvrdilo spokojenost návštěvníků s touto akcí. Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a ukončení vinobraní.

Franta Lejsek
DSC_8187.JPG
DSC_7451.jpg
DSC_7570.jpg
DSC_7927.jpg
VII. ročník sportovního setkání výsadkových veteránů a sportovních parašutistů, konaný ve dnech 16. – 18. 9. 2015 na prostějovském letišti.
Akci organizoval náš klub za řízení předsedy klubu kol. Jindřicha Čtveráka, hlavního rozhodčího Františka Chudého, za pomoci všech členů výboru a dalších členů našeho klubu – Hany Jugasové, Marie Staré, Dany Lejskové, Věry Virglerové, Anny Kroulové, Ladislava Jugase, Karla Virglera, Aleše Denera, Antonína Křivánka, Milana Chovance a Františka Kroula. Za hlavní představitele a organizátory České parašutistické asociace, provozující letecké a parašutistické aktivity musíme jmenovat a vyzvednout Mgr. Martina Dlouhého a jeho zástupce Miloše Sklenku, kteří se velkou měrou podíleli na zabezpečení a zdárném průběhu této akce. Materiálně a logisticky nás zabezpečily naše vojenské útvary - 601. skss i 102. pzpr. Bez jejich pomoci si ani žádnou podobnou akci nedovedeme představit. Děkujeme velitelům za jejich přístup a pomoc. Dalším významným partnerem setkání bylo Ministerstvo obrany České republiky, které tuto akci rovněž podpořilo.
16 tříčlenných družstev – 14 z ČR a 2 ze SR se mezi sebou utkalo v šesti disciplínách (střelba ze vzduchovky, lukostřelba, hod šipkami, hod granátem na cíl, veslování na veslařském trenažéru a hod míčkem na cíl při tandemovém seskoku).
Zahájení setkání byl přítomen exprimátor města Prostějov a náš čestný člen klubu Miroslav Pišťák, zastupce velitele 601. skss a velitel 102. pzpr. s vrchním praporčíkem. Přítomni byli i někteří předsedové vysílajících klubů – kol. Hulín, Čermák, Foršt, Valenta. Jako hosté se také účastnili expředsedové klubu kol. Řepka a Starý sen., zakládající členové KVV kol. Š.Borovský a Bartko. Celá akce proběhla za nádherného počasí ve velmi soutěživém duchu a dobré náladě. Oproti předešlým ročníkům setkání došlo ke změně. Večer soutěžního dne, na který jsme pozvali všechny naše členy klubu, byl vyplněn hudební produkcí, tancem, zpěvem a konzumací grilovaných klobás.
A jak dopadly výsledky? 1. místo a tedy zlatý pohár i zlaté medaile se po roční přestávce vrátily do našeho klubu. Družstvo ve složení: kol. Jaroslav Kovář, Jozef Struhár a Jindřich Starý jun. dokázali, že ve sportovních soutěžích patříme stále na přední místa mezi KVV v ČR i SR. Stříbro patřilo družstvu KVV Jindřichův Hradec ve složení: kol. František Maňour, Josef Maloň, Milan Václavíček.
3. místo vybojovali členové družstva KVV Chrudim: kol. Jaroslav Pilař, Pavel Mudroch a Jiří Brůna.
Také v celkovém hodnocení jednotlivců zabodoval druhým místem náš člen kol. Jozef Struhár. Lepší byl a 1. místo obsadil kol. Jiří Brůna z KVV Chrudim. Třetí v jednotlivcích byl kol. František Maňour z KVV J. Hradec. Po zásluze byli všichni soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech, odměněni poháry, medailemi a věcnými cenami.
Za finanční podporu a sponzorování patří poděkování Statutárnímu městu Prostějov, Mechanice 97 Prostějov a JUDr. Ladislavu Slivovi.
kol. František Chudý
DSC_7338.jpg
Setkání 2015
Víte, že:
-Setkání 2015 se ve dnech 20. – 22.8.2015 zúčastnilo 228 výsadkových veteránů z klubů výsadkových veteránů Prostějov, Praha, Liberec, Olomouc, Hradec Králové, Zlín, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec, Plzeň, Holešov, Brno, Luštěnice, Chrudim a Praha západ;
-Setkání 2015 se zúčastnili i výsadkoví veteráni ze Slovenské republiky a to z Bratislavy, Banské Bystrice, Prešova, Trenčína a Žiliny;
-Nejstarším účastníkem Setkání 2015 ve věku 91 let byl Bohumil Škop z KVV Hradec Králové. Jak nám sdělil na slavnostním shromáždění - dne 1.10.1947 jako branec - dobrovolník narukoval k výsadkářům do výcvikového střediska v Zákupech u České Lípy;
-V průběhu Setkání 2015 účastníci setkání obdrželi pozdrav od arm. gen.Petra Pavla, předsedy vojenského výboru NATO a náčelníka GŠ AČR genpor. Josefa Bečváře;
-NGŠ AČR udělil Čestný odznak armády ČR „Za zásluhy III.stupně“ za rozvoj výsadkových tradic a spolupráci s AČR těmto účastníkům setkání:
Členům KVV Prostějov – Františku Bartkovi, Štefanovi Borovskému, Jindřichu Čtverákovi, Otakaru Hájkovi, Františku Chudému, Josefu Hrachovcovi, Ladislavu Jugasovi, Viktoru Jeremiášovi, Antonínu Honejskovi, Františku Lejskovi, Josefu Piskovi, Miroslavu Řepkovi, Jindřichu Starému, Františku Stavnému, Miloši Zapletalovi a KVV Prostějov.
KVV Chrudim - Miroslavu Čermákovi, KVV Plzeň - Miloši Jeřábkovi, KVV Písek – Pavlu Valentovi, KVV Holešov – Dušanu Hricovi, KVV Jindřichův Hradec – Petru Čejkovi a Primátoru města Prostějov Miroslavu Pišťákovi;
-Velkým překvapením pro účastníky setkání bylo nové aranžmá výsadkové hymny „Duní stroje vzduchem..“, kterou zahrála Posádková hudba Olomouc;
-Účastníci setkání spontánně oceňovali práci organizátorů z KVV Prostějov a pomoc 601. sk.spec.sil s logistickým zabezpečením setkání.
-Z průběhu Setkání 2015 bude zpracován videozáznam. O podmínkách jeho distribuce pro KVV v ČR a SR budete informováni po jeho dokončení.

kol. Jaroslav Ondrejčák
DSC_6730.jpg
Informace pro členy KVV Prostějov z Prostějova a blízkého okolí.

Úhradu platby na "SETKÁNÍ 2015" je možné provést ve dnech:
- 27.7. a 29.7.2015 od 08:00 do 11:00 hod. v kanceláři u kolegy Hájka na Lidické ul.
- 31.7.2015 od 13:00 - 15:00 hod. kol.Miloši Zapletalovi v kanceláři u kolegy Hájka na Lidické ul.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 3.číslo -2015 "Spravodajca" KVV Banská Bystrica.

V rubrice "Branné hry a soutěže VV" je obrazová reportáž J.Kováře z Memoriálu ZVV gen. Palečka, gen. Krzáka, plk.Černoty a vynálezce padáku Š.Baniče ve Smolenici 2015 včetně výsledkové listiny.
Účast na střelecké soutěži „O Pohár primátora města Prostějova“
Na den 26. 6. 2015 jsme od Magistrátu města přijali pozvání na střeleckou soutěž ze služebních revolverů MP Prostějov, „O Pohár primátora města Prostějova“. KVV Prostějov reprezentovalo družstvo ve složení: kol. František Chudý, Jaroslav Kovář a Vladislav Holík. Soutěže se účastnilo 116 jednotlivců – mužů a žen, z tohoto počtu 28 tříčlenných družstev ve kterých jsme ve velmi náročné konkurenci profesionálů - policistů, vojáků, střeleckých klubů, obsadili pěkné 4. místo. Děkujeme Magistrátu města za pozvání, bezchybnou a vynikající organizaci i logistické zabezpečení střeleb řediteli soutěže Mgr. Janu Nagymu.
kol. František Chudý
Smolenice 2015
Na pozvání KVV Bratislava a klubů Slovenské republiky se zúčastnil náš klub 11. ročníku memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a 7 . ročníku vynálezce padáku Štefana Baniče. Náš klub reprezentovalo družstvo ve složení - vedoucí Jindra Čtverák, technický poradce Franta Lejsek a soutěžící kol. Chudý , Kovář a Struhár.
Při příjezdu k místu konání nás přivítal zalesněný horský masiv se siluetou zámku Smolenice, kde nás kolegové ze Slovenska očekávali a po vřelém , pro ně tak typickém přijetí nám zajistili ubytování na samotném zámku .
Před vlastním provedením soutěží jsme se zúčastnili společně s kol. Čtverákem pietního aktu a položení věnců u pomníku Štefana Baniče. Soutěžící družstvo se mezi tím připravovalo k vlastním soutěžím na místním stadionu.
Pro nás ne zrovna uspokojivém vystoupení na střelnici Dobrotice , nastoupili naši reprezentanti s přesvědčením , že se musí smůla prolomit a světe div se, vše se podařilo.
Vlastní soutěž probíhala ve čtyřech disciplínách a to : střelba ze vzduchové pistole , střelba ze vzduchovky v leže , hod RG do okna a hod RG do zákopu . Zde jsme dosáhli těchto výsledků:
- střelba ze vzduchové pistole : 1. místo kol. Chudý , 6. místo kol. Kovář , 13. místo kol. Struhár
- střelba ze vzduchovky : 1. místo kol. Chudý, 6. místo kol. Kovář, 9. místo kol. Struhár
- hod RG do okna : 5. místo kol. Chudý, 14. místo kol. Kovář, 42. místo kol. Struhár
- hod RG do zákopu : 6. místo kol. Chudý, 10. místo kol. Kovář, 31. místo kol. Struhár
Soutěže se zúčastnilo celkem 14. družstev.
Výsledky jednotlivců : 1. místo kol. Chudý, 4. místo kol. Kovář, 27. místo kol. Struhár
Výsledky družstev : 1. místo KVV Liberec, 2. místo KVV Prostějov, 3. místo KVV Chrudim
Za takovouto reprezentaci klubu a tím i města můžeme jen poděkovat.
V odpoledních hodinách byl proveden let balonem a seskok nad vlastním zámkem , což zanechalo ve všech přítomných nezapomenutelný dojem. Příjemnou atmosféru vytvořila country hudební skupina a gulášek s klobásou připravený péči armády Slovenské republiky a kolegy z klubu VV Bratislava jen umocnil večerní společné posezení. K takovýmto kolegům se musí každý vracet jen s nejlepšími pocity přátelství a lásky. Poděkování patří statutárnímu městu Prostějov za umožnění této reprezentace.
Franta Lejsek.
Informace pro členy KVV Prostějov z Prostějova a blízkého okolí.

Úhradu platby na "SETKÁNÍ 2015" je možné provést ve dnech:
- 27.7. a 29.7.2015 od 08:00 do 11:00 hod. v kanceláři u kolegy Hájka na Lidické ul.
- 31.7.2015 od 13:00 - 15:00 hod. kol.Miloši Zapletalovi v kanceláři u kolegy Hájka na Lidické ul.
V rubrice "Zpravodaj" je editováno 2.číslo roku 2015, mimo jiné i s programem "Setkání 2015".
Vážení kolegové a kolegyně,
dne 22.6.2015 od 20:00 hod. se v Olomouci na Horním náměstí koná koncert světoznámého basbarytonisty Ildebranda D'Arcangela a sopranistky Simony Houda Šaturové. Výbor KVV Prostějov má připraveno pro zájemce z řad KVV zdarma 20 vstupenek. Zájemci o vstupenky přihlaste se u kolegy Hájka do 18.6.2015.
Více informací na odkazu níže:
22.5.2015.jpg
Střelby KVV Prostějov, IV. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda 22. 5. 2015
Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 22. 5. 2015 náš KVV zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR ve Vrahovicích , IV. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda .
Soutěže se zúčastnilo celkem 141 střílejících, z toho 116 mužů, v kategorii I. z klubů výsadkových veteránů 64; 17 žen z nichž 13 soutěžilo za KVV; Za kategorii I. bylo vytvořeno 20 družstev po třech střelcích a 19 družstev soutěžících v kategorii II. – ostatní.
Z KVV ČR byly zastoupeny kluby, mimo prostějovského, klub liberecký, pražský, klub Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J.Hradec, Hradec Králové a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica a z největší dálky vážil cestu prvorozený syn plk. Františka Mansfelda, František Mansfeld jun., jež zastupoval KVV Prešov.
Účast slovenských klubů přijel podpořit i Prezident VV SR plk. Ing. Jozef Tuček, CSc.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily- 601. skss, 102. pzpr, ASO PV, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR, Mě.Policie PV, ZHS PV, Červené barety,
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika PV-Jan Stříteský, Pivovar U tří králů – Martin Krč, Vzdělávací institut PV – PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Klub 601. skss – Ing. Vladimír Ganzar, ZO Areál – Jan Forberger, Pol. ČR – nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan – Vladislav Papš, Medikom’s – Michal Konšel, ČSOB – Ing. Petr Němec , Česká pošta – Mgr. Oldřich Luger.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v.- Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský
a plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: za velitele 601. skss pplk. Ing. Tomáš Koutník, velitel 102. pzpr pplk. René Sabela , velitel POŠ pplk. MUDr. Vladimír Uherek . Mezi hosty jsme přivítali vedoucího úz. odboru PČR plk. Mgr. Pavla Nováka, ředitele MP PV Mgr. Jana Nage a Řediteli úz. odd. HZS PV, plk. Ing. Jozefa Nováka, předsedy slovenských reg. KVV kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, Jaroslava Chromka, Josefa Krauseho a Jaromíra Čermáka.
V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda KVV Prostějov a Ředitel soutěže kol. Jindřich Čtverák, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní Věře Mansfeldové a pozornost Františku Mansfeldovi.
Po krátkém rozboru Propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a Řídícím střelby armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže a to nijak jinak než prvním výstřelem , který vyšel s pistole paní Mansfeldové a druhým výstřelem z hlavně pistole Františka Mansfelda.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni a patří poděkování všem z organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR i ZO Areálu. Poděkování také patří Statutárnímu městu Prostějov za finanční pomoc pro zorganizování soutěže.
A co nás všechny hlavně zajímalo byly výsledky, umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva – ostatní a kategorie ženy – jednotlivkyně.
V kat. hosté, zvítězil nprap. Mgr. Aleš Nadymáček - PČR, na 2. místě se umístil prap. Bc. Pavel Letovanec – 601. skss a 3. místo obsadil Jaromír Chromek – KVV Liberec.
Kat. I. jednotlivci muži: 1. místo- Vladimír Borovička – KVV Luštěnice, 2. místo – Jozef Dolník –KVV B. Bystrica, 3. místo - Pavel Břeský - KVV Praha.
Kat. I. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo KVV Praha, ve složení – Milan Vašek, Pavel Břeský a Stanislav Lacina Na 2. místě družstvo KVV Liberec, ve složení – Jaroslav Chromek, Stanislav Dohnal a Petr Müller
Na 3. místě družstvo KVV B. Bystrica, ve složení – Vladimír Kavický, Jozef Dolník a Eva Dolníková
Kat. II. jednotlivci muži: 1. místo – Jan T – 601. skss , 2. místo – Karel Klváček – 102. pzpr,
3. místo - Patrik Beneš - POŠ PV.
Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo MP PV ve složení – Jan Svozil, Jiří Provaz, Radim Spáčil
Na 2. místě se umístilo družstvo 102. pzpr ve složení – Filip Richter, Karel Klváček, Tomáš Bürgl
Na 3. místě se umístilo družstvo 601. skss
Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo-Marie Řehořová – KVV Prostějov, 2. místo – Eva Dolníková – KVV B. Bystrica, 3. místo – Pavla Sekaninová – Mechanika Prostějov
Kat. absolutní vítěz – Jan T - 601. skss
IV. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se na příští, pátý.
kol. František Chudý
=
Divadelní představení s Eliškou Balzerovou
V secesní budově „Perle Prostějova“ se 21.4.sešli členové KVV na divadelním představení irské autorky s názvem „Můj báječný rozvod“. Je to příběh Angely Kennedyové Lipské ženy středních let,kterou opustil manžel,která neustále přemítá o životě a dál hledá štěstí. Podivuhodné bylo ztvárnění vícero rolí (18)jednou jedinou herečkou Eliškou Balzerovou,která se v průběhu hry převtěluje v různé osoby,se kterými coby Angela se setkává.Tento hereččin brilantní výkon byl přítomnými náležitě oceněn bouřlivým potleskem.Poděkování patří i statutárnímu městu Prostějov za jeho finanční přispění. Kol. I.Skrbková
2 (2).JPG
Ořechov si připomněl seskok parašutistů, kteří pomohli s atentátem na Heydricha.
Kolem tisícovky lidí si v sobotu 25.dubna v Ořechově na Jihlavsku připomnělo 73. výročí seskoku parašutistické skupiny Out Distance, 100. výročí narození velitele výsadku Adolfa Opálky a zároveň 70 let od konce druhé světové války. Členové výsadku se spolupodíleli na přípravách atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.
Pietního aktu u Opálkova pomníku v obci se zúčastnil také příslušník zahraničního odboje za druhé světové války a člen paradesantního výsadku Platinum - Pewter generál Jaroslav Klemeš a jeden z posledních žijících českých pilotů RAF Emil Boček, členové Klubů výsadkových veteránů v Chrudimi a Jindřichově Hradci.
U Ořechova poblíž Telče se výsadek v březnu 1942 uskutečnil omylem, plánován byl u Jičína. Třem parašutistům se podařilo z Vysočiny dostat i díky pomoci tamních obyvatel. Velitel výsadku Opálka po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v červnu 1942 našel smrt v pražském kostele svatého Cyrila a Metoděje. Další člen, Ivan Kolařík, se v bezvýchodné situaci otrávil. Třetí z parašutistů Karel Čurda se stal konfidentem gestapa a po válce byl popraven.
K pořadatelům vzpomínky patří kromě obce i Československá obec legionářská a kluby vojenské historie. Velkým tahákem slavnosti jsou také seskoky příslušníků 43.vpr. z Chrudimi.
4 (1).JPG
2 (1).JPG
4 (2).JPG
1.jpg
Gipsy Fire - Pavel Šporcl
Dne 22.4. 2015 navštívili členové KVV Prostějov v Městském divadle koncert Pavla Šporcla s kapelou Gipsy. Vstupenky zajistil výbor KVV za finančního přispění statutárního města Prostějov. Úvod koncertu začal maďarskými čardáši a pokračoval skladbami starých cikánských skladatelů. Dále se zaplněným sálem nesly skladby světoznámého skladatele J.S. Bacha.Pro všechny přítomné to byl mimořádný umělecký a zároveň kulturní zážitek a mistr s kapelou zaslouženě sklidil velké ovace.
Kolega Jaroslav Kovář


Informace
Zástupce EMPA (Evropské sdružení vojenských parašutistů) pro ČR a SR kol. Vlado Gajdoš (KVVV Praha) umístil link KVV Prostějov na stránky European paratrooper. Navigace na PC – http://www.european-paratrooper.de, pak rubriky Links – Paratrooper sides.
Společenský večer u příležitosti oslav MDŽ.
Dne 13. března 2015 klub KVV Prostějov zorganizoval společenský večer u příležitosti oslavy MDŽ , kde cílem bylo , ocenit práci našich kolegyň při plnění našich akcí , které jsme přijali na našem výročním shromáždění. V úvodním vystoupení místopředseda KVV Prostějov František Lejsek poděkoval naším ženám za jejich angažovanost při přípravě a zabezpečení sportovních soutěží , ale i ostatních akcí které byly plánované v roce 2014. U příležitosti životního jubilea kol. František Chudý v zastoupení předsedy KVV předal kolegyni Daně Lejskové Pamětní medaili , Pamětní plaketu , drobný dárek a popřál ji hodně zdraví do dalších let. Kol. Lejsek v zastoupení předsedy KVV popřál kolegovi Eduardu Grézlovi k jeho životnímu jubileu a rovněž mu popřál hodně zdraví do dalších let. Na závěr jsme pozvedli číše a naším ženám jsme připili na jejich zdraví a další plodnou spolupráci. Předali jsme naším ženám karafiát , jako výraz poděkování za jejich práci. K tanci a poslechu hrál a zpíval Karel Weisner z Hanušovic. Hudební produkce odpovídala našemu věku , což se i odrazilo na tanečním parketu. Poděkování za průběh večera patří výboru KVV a kolektivu restaurace U Tří bříz.
Ota Hájek
DSC_4640.jpg
DSC_4672.jpg
DSC_4673.jpg
DSC_4826.jpg
Setkání u hrobu generála Karla Palečka.
Každoročně se 12. března scházíme u hrobu generála Karla Palečka, abychom vzdali čest a uctili památku prvního velitele výsadkového vojska československé armády a plzeňského rodáka. Našim prvním veřejným projevem nejvyšší pocty, za přítomnosti představitelů města, veteránů, armády a plzeňské veřejnosti v roce 2002, bylo odhalení pamětní desky na rodném domě ge. Palečka. Další naše aktivita směřovala k zajištění hrobového místa a následnému přenesení a uložení ostatků (27.9.2006) na Ústředním hřbitově v Plzni.
Na tomto místě se k poctě setkávají všechny věkové kategorie bývalých i současných výsadkářů i těch, kteří stáli v prvních řadách nově budovaného výsadkového vojska. Poděkování za účast patří všem, kteří bez ohledu na věk, vzdálenost i finanční náklady váží cestu ke "svému" veliteli. Vzpomínkové setkání je vždy doplněno doprovodným programem, návštěvou pivovaru, exkurzí a ochutnávkou piva. Letošní návštěva pivovaru byla poslední, protože většina účastníků již návštěvu absolvovala vícekrát.
Příští rok se opět sejdeme u hrobu generála Karla Palečka a všem zájemcům zajistíme (nebo se o to pokusíme) vlastní program dle požadavku a návrhu. Věřím, že i takto upravený program neubere nic na vážnosti vzpomínkového aktu a srdečného setkání všech, kteří nezapomínají.
Míla Jeřábek
DSC_4493.jpg
DSC_4463.jpg
DSC_4633.jpg
Pozvánka na setkání ve Starých Splavech.
KVVV Liberec spolu s organizačním výborem setkání Vás zve k účasti na v pořadí již 18. setkání do Starých Splavů, které se koná ve dnech 5. - 7. 6. 2015. Kromě tradičního programu je v plánu: opět hodinová plavba lodí po Máchově jezeře.
Pozvánky pro evidované jednotlivce a cestou předsedů klubů i pro ostatní budou odeslány počátkem dubna.
Těšíme se na vaši účast.
Bližší informace lze získat na www.plesar.vlasta.cz nebo tel. mob. 605 822 667 kol. Stahl.
Předseda org. výboru Josef Stahl
=
Dne 26.3.2015 proběhla důstojně pietní akce k uctění památky štábu partyzánské brigády Mistr Jan Hus, který zde celý zahynul v boji před 70 lety. V boji zde padlo 5 sovětských parašutistů včetně velitele Fomina, lékařky a radistky a 2 čeští partyzáni. Vzpomínku na tuto akci za účasti i členů KVV nám zaslal kolega Václav Kameník.
DSC00610.JPG
DSC00627.JPG
DSC00632.JPG
DSC00608.JPG
Hrdinové se nezapomínají.
Chladné poledne 15. března přivítalo v Červeném Kostelci účastníky pietního aktu při příležitosti uctění památky velitele 1. československého armádního sboru gen. Jana Kratochvíla. Této významné akce se zúčastnili zástupci města , statutárních orgánů a k významným hostům patřil náčelník GŠ armády české republiky arm. gen. Petr Pavel.
Na organizaci se také podílelo KVD Náchod v čele s naším kolegou předsedou Antonínem Honejskem. Náš klub zastupoval na tomto pietním aktu kol. Lejsek s manželkou. Účast byla ve spojitosti s podílem na již dříve vyhotovené pamětní desky naším klubem pro dům gen. Kratochvíla.
Vlastní pietní akt byl zahájen u pomníku padlých legionářů a následně pokračoval u hrobu gen. Kratochvíla na místním hřbitově , kde vystoupil gen. Pavel s objasněním skutečnosti týkající se činnosti generála v období boje proti fašismu a po osvobození naší vlasti. Místním knězem bylo provedeno vysvěcení hrobu, čestnými salvami a státní hymnou byla vzdána pocta bojovníku proti fašismu.
Bylo vidět, že široká veřejnost patří k těm kteří nezapomínají na naše hrdiny a poděkování patří jak statutárním orgánům , klubům vojenské historie a klubu vojenských důchodců.
Fr. Lejsek.
=
Obrazová reportáž z pietní akce u příležitosti 165.výročí narození T.G. Masaryka v Chrudimi dne 6.3.2015.
TGM6.jpg
TGM7.jpg
TGM9.jpg  456.16kB
DSC_4370.jpg
Pamětní shromáždění k 70. výročí seskoku paradesantní skupiny STAS u obce Heřmaneč. Akci zabezpečoval KVV gen.Rudolfa Severina Krzáka. Pamětního shromáždění se zúčastnili primátor Jindřichova Hradce, starosta Heřmanče, delegace KVV Jindřichova Hradce, Brna a Prostějova. Obrazový materiál poskytl Jarda Kovář z KVV Prostějov.
DSC_4348.jpg
DSC_4354.jpg
DSC_4336.jpg
Delegace KVV.jpg
V sobotu 24. ledna v Brně Líšni uctili delegace KVV Brno, Prostějov, Holešov a Jindřichův Hradec spolu s příslušníky pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava památku patrona této jednotky pplk. Josefa Otiska. Ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava ve svých slovech připomenul osobnost pplk. Josefa Otiska, jeho strastiplnou cestu přes Francii až do Anglie, kde podstoupil elitní bojový výcvik Commandos, aby byl jako velitel jediného výsadku s bojovým úkolem vysazen s paraskupinou Wolfram nad okupovaným územím, kde vedl diverzní činnost proti nepříteli až do konce války. ,,20. století se nemohlo nikoho nedotknout, válečné období šlo prožít nebo se ho zúčastnit. Pplk. Otisk byl příkladem hrdosti, urputnosti a statečnosti, važme si takových“, dodal na závěr.
U příležitosti vzpomínkové akce předal plukovník Hrabec pamětní odznak Krajského vojenského velitelství Ostrava za aktivní a obětavou činnost, propagaci odbojových a legionářských tradic válečnému veteránu rotnému ve výslužbě Stanislavu Doležalovi, válečnému veteránu plukovníku ve výslužbě Janu Hronkovi a vydavateli historických publikací s válečnou tématiku majoru ve výslužbě Janu Kuxovi.
,,Nejen že jsme hrdí na čestný název pplk. Josefa Otiska, ale zároveň nás to zavazuje držet se jeho odkazu a bojového ducha při plnění úkolů, které jsou kladeny na naši jednotku. Je důležité mladým lidem a příslušníkům roty připomínat, že cesta za svobodou byla dlouhá a že díky takovým osobnostem jako byl pplk. Otisk, kteří byli ochotni obětovat svůj život, můžeme v dnešní době mít svobodu“, pronesl velitel roty nadrotmistr Jaroslav Holík.
Pietního aktu se zúčastnila rodina podplukovníka Josefa Otiska, představitelé státní správy a samosprávy, Armády České republiky, Československé obce legionářské a bývalí příslušníci výsadkových a speciálních jednotek Armády České republiky.
čestná stráž 2.JPG
proslov ředitele Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovníka Jaroslava Hrabce.JPG
Vánoční koncert.
Dne 27. 11. navštívili členové KVV PV se svými rodinnými příslušníky v Městském divadle vánoční koncert orchestru Václava Hybše a jeho hostů. Vstupenky pro nás zajistil výbor KVV za finančního přispění statutárního města Prostějov. Slyšeli jsme skladby světoznámých autorů v podání skvělého orchestru a mladých zpěváků. Mnozí z nás zavzpomínali na svá mladá léta při poslechu nestárnoucích melodií. Zazněly
Samozřejmě i lidové vánoční koledy, které jsme si mohli zazpívat společně se zpěváky i orchestrem. Všichni jsme se těšili na vystoupení Věry Martinové a její nádherný hlas. Určitě nikdo nebyl zklamaný. Nádherná předvánoční atmosféra nás naladila na nejkrásnější svátky v roce. Odměnou všem interpretům byl dlouhý potlesk a spokojené úsměvy na tvářích diváků.
Děkujeme za krásný kulturní zážitek a přejeme všem hezké a klidné Vánoce.
Kolega Milan Šmarda
Koncert šansonů
Začátkem prosince navštívili členové Klubu výsadkových veteránů v Městském divadle v Prostějově Šansonový koncert Radky Fišarové. Tato zpěvačka je známá na české muzikálové scéně také jako česká Edith Piaf, jejíž šansony interpretuje jedinečným způsobem. O tom jsme se mohli přesvědčit už před pár léty, kdy hrála v muzikálu „Vrabčák Edith Piaf“ hlavní roli. Tentokrát nám zazpívala kromě francouzských a českých šansonů i některé z vlastní tvorby.
Všichni diváci, kteří se nenechali odradit nepříznivým počasím, kdy „Paní zima“ dala o sobě vědět a učinila z Prostějova skoro ledové království, rozhodně nelitovali a příjemně se naladili na nadcházející adventní čas.
Návštěva koncertu se uskutečnila za finanční podpory Statutárního města Prostějova.
Kolega Láďa Jugas
V rubrice "Fotogalerie" je umístěna obrazová reportáž z výročního jednání KVV Prostějov dne 22.11.2014 objektivem Jardy Kováře.
2014_11_22 31.JPG
Jednou zase kultura.
Výbor KVV Prostějov umožnil naším členům a kulturním příznivcům zúčastnit se divadelního představení ,, Lucerna " , konané dne 11.11. v divadelním sále Národního domu. Jistě není nutné vyprávět obsah , protože dílo A. Jiráska bylo a snad ještě je náplní maturitních otázek . Tak jen pro doplnění, že nejen pro prostějovské diváky, tuto poetickou divadelní hru nastudovalo Slovácké divadlo Uherské Hradiště a hudbou doplnil Jiří Pavlica. Díky tedy za pěkný kulturní zážitek a hlavně díky finančnímu přispění Statutárního města Prostějova.
Miloš Zapletal.
Výbor KVV Vás srdečně zve na Výroční shromáždění KVV Prostějov, které se bude konat 22.listopadu 2014 v 16,00 (prezence do 15,45 hod.) ve Velkém sále Národního domu (1. patro). Po ukončení jednacích částí bude následovat večeře a volná zábava. Jako každý rok bude připravena i bohatá tombola, do které může každý zúčastněný dle možnosti přispět. Předpokládané ukončení do 22,00 hod.

Za KVV kol. Jindřich Čtverák
=
V rubrice "Fotogalerie" jsou ke zhlédnutí fotografie Jardy Kováře z výsadkového vinobraní dne 24.10.2014 v Dětkovicích.
DSC_2823.jpg
Vzpomínkový akt Louny.

Dne 16.října 2014 jsme se spolu s kol. J.Kovářem, J.Starým jun. a M. Muchou na pozvání starosty města Louny Radovanem Šabatou zúčastnili vzpomínkového aktu u příležitosti událostí II.světové války před 70 lety, které se zapsaly do historie města Loun. Mimo nás se tohoto aktu zúčastnili kolegové z Prahy, Jindřichova Hradce a kol. J.Fencl z Plzně.
V podvečer dne 16.října 1944 byla v pásmu Sudet na Lounsku omylem vysazena skupina devíti parašutistů Jan Kozina velitele por. Vasila Kiše. Tři mladí sovětští parašutisté Dr. N.K.Kosinkov, V.S.Morhunová a A.I.Jastremskij dopadli za městem Louny v místech, která jsou nazvána Mělce. Po dopadu byli následně německými vojáky obklíčeni a v nerovném boji zlikvidováni. Pietní vzpomínkový akt byl zahájen ve 14,00 hod. u pomníku padlých výsadkářů na Mělcích. Byly zde položeny věnce a kytice k pomníku padlých. Jako první zde promluvil poslední žijící partyzán skupiny Jana Koziny kpt.v.v. Josef Sztacho, dále promluvil vnuk A.I.Jastremského Alexej Jastremskij, který přijel z Rostova na Donu, ředitel KVV Ústí n/Labem, starosta města R.Šabata. Po odtroubení večerky a vzdání pocty jsme se vrátili na radnici, kde proběhla beseda s pozvanými hosty.
Kolegové J.Starý jun. a M.Mucha z Červených baretů udělili Pamětní odznaky na stuze kpt.v.v. Josefu Sztachovi, paní Holubové, dceři por.V:Kiše, A.Jastremskému, vnukovi A.I.Jastremského, kol. V.Kameníkovi, městu Louny, starostovi R.Šabatovi a spoluorganizátorovi tohoto vzpomínkového setkání kol. Ivo Kvasničkovi, předsedovi KVV Tábor. Dále byly uděleny odznaky partyzánské paradesantní skupiny Jan Kozina, kpt.v.v. Josefu Sztachovi, A.Jastremskému, starostovi R. Šabatovi, kol. Petru Čejkovi a kol Ivo Kvasničkovi. Při této příležitosti byla vydána a představena publikace „Stalo se na Mělcích 1944“. Dále následovala beseda s přítomnými hosty.
kol. J.Čtverák
DSC_2706.jpg
DSC_2718.jpg
DSC_2729.jpg
DSC_2740.jpg
DSC_2750.jpg
DSC_2771.jpg
DSC_2798.jpg
DSC_2803a.jpg
V rubrice "Fotogalerie" můžete zhlédnout další fotografie Jardy Kováře ze 6.ročníku sportovního setkání výsadkových veteránů a parašutistů v Prostějově ve dnech 17.9.- 19.9.2014 věnované jako dík organizátorům tohoto setkání.
Fotogalerii ze zájezdu KVV Prostějov v Rohatci dne 24.8.2014 najdete na níže uvedeném odkazu.
Vzpomínka stále živá – 42 let od bulharské tragédie

I dnes, po 42 letech od tragické nehody 21. září 1972, kdy v husté mlze zahalující železniční přejezd u bulharské vesničky Glbnik, došlo ke střetu autobusu s naší výpravou a projíždějícím rychlíkem, je vzpomínka na ty, kteří tehdy při 6. Mistrovství spřátelených armád zahynuli, živá. Jedna z největších sportovních tragédií si vyžádala životy reprezentantů státu i armády v parašutismu, ale i jejich trenérů a funkcionářů ministerstva obrany, výsadkového a leteckého útvaru. Dcera tehdejšího velitele Armádního sportovního družstva parašutismu Stanislava Blažeje paní Viera Malíková to vyjádřila přiléhavě: „...je trpkou ironií osudu, že jejich životy, pracovně naplněné i nebezpečnou činností mezi nebem a zemí, ukončilo železniční neštěstí“.
Dovolte, prosím, připomenout jména těch, kteří se nesmazatelně zapsali do historie nejen naší armády, ale i Československa:
plk. Ing. Miloslav KRŠKA (MO), plk. Ing. Jiří STÁREK (VÚ 8280), plk. Stanislav BLAŽEJ (ASD), pplk. Jaroslav JEHLIČKA (ASD), pplk. Jaroslav HAVRÁNEK (VÚ 9333), npor. Václav KUMBÁR (ASD), npor. Josef POSPÍCHAL (ASD), npor. Oldřich VARMUŽA (ASD), npor. Luboš MAJER (ASD), des. František SLEŽUK (ASD) a des. Jaroslav SVOBODA (ASD). S úctou vzpomínáme i na oběti neštěstí z řad pořádající země. Se zraněními katastrofu přežili naši kolegové: pplk. v.v. Ivan HOŠŠO (ASD) a mjr. v. v. Bedřich CHUDOBA (ASD).
Jsme přesvědčeni, že k památníku stojícímu nedaleko místa neštěstí i k tomu, který nám připomíná naše kamarády a přátele v prostorách současné Dukly, přibude v nejbližších dnech nejedna květina, jako projev úcty a díků za jejich práci, která vytvořila pevný základ, na kterém staví i naše nová, úspěšná státní a armádní reprezentace v parašutismu. Čest jejich památce !


Otakar Hájek za příslušníky KVV Prostějov
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR je editován časopis "Spravodajca" č.4/2014
DSC_1628.jpg
DSC_1631.jpg
DSC_1602.jpg
Účast na X. ročníku Memoriálu...

Ve dnech 27. – 29. 8. 2014 byl Klubem výsadkových veteránů Jindřichův Hradec organizován X. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a vynálezce padáku Štefana Baniče ve sportovních disciplínách. Náš klub se samozřejmě aktivně účastnil a do tohoto sportovního klání nasadil dvě družstva.
1. družstvo ve složení: kol. František Chudý, Jaroslav Kovář a Milan Chovanec,
2. družstvo ve složení: kol. Michal Mucha, Jozef Struhár a Jaroslav Spáčil.
Soutěž sestávala z pěti disciplín a to 2 x ve střelbě ze vzduchovky, kde jedna byla mířená střelba a druhá na sklopné terče. Dalšími disciplínami byly - hod granátem na cíl, šipky a poslední disciplína byla náročná na fyzickou připravenost, pro nás již známý veslařský trenažér.
V jednotlivcích se nejlépe umístili:
- kol. Jaroslav Kovář, který si odnesl pohár za 1. místo v hodu šipek.
- kol. Jozef Struhár, vybojoval 3. místo na veslařském trenažéru.
Celkově se v jednotlivcích nejlépe umístil Jozef Struhár, který zazářil celkovým 3. místem. V družstvech jsme pak z 18 soutěžních družstev obsadili 2. a 4. místo. Putovní pohár nám opět unikl, tento získal klub organizující X. Memoriál – Jindřichův Hradec, kterému pohár předal KVV Prešov. Poháry a medaile předával předseda KVV J. Hradec kol. Petr Čejka, velitel 44. lmpr, starosta města J. Hradce, jinak i člen KVV J. Hradec, a NGŠ arm. gen. ing. Petr Pavel, MA.
X. Memoriál nebyl vyplněn pouze sportovním kláním. Byly zde k zhlédnutí i další akce, které zpříjemnily pobyt nejen soutěžících, ale i ostatních členů KVV z ČR i SR.
1. večer obohatil volný čas strakonický dudák svým výrazným zpěváckým projevem a pro nás zvláště zajímavou hrou na dudy. Následně program večera zpříjemnil svým vystoupením brněnský soubor „ONDRÁŠ“.
2. večer nás poctila svým vystoupením, hrou ke zpěvu i k tanci, country skupina. Krásné bylo zakončení kulturního vystoupení zajímavým, barevným i hlučným ohňostrojem.
V průběhu setkání jsme měli možnost prohlédnout si krásné město Jindřichův Hradec s jeho hezky upraveným náměstím, zajímavými památkami i jednou zvláštností, která oplývá svou jedinečností nejen v ČR, ale i v Evropě. U sv. Floriána aqua show, doporučuji navštívit a zhlédnout.
Impozantní výstavkou na plošných tablech, byla výstava fotografií začátků výstavby 2. čs. parabrigády, přes poválečný vývoj výsadkových vojsk až po současné období činnosti výsadkových jednotek v Prostějově, Chrudimi i J. Hradci.
Při příležitosti udělování ocenění ze soutěžního klání, byly uděleny i pamětní odznaky a medaile sourozencům Krzákovým, synovi a dceři gen. Rudolfa Severina Krzáka, zakladatele výs. jednotek.
Naším členem KVV kol. Michalem Muchou, byla předána medaile za Občanské sdružení „Červené barety“ paní Miroslavě Holubové, dceři legendárního velitele partyzánské skupiny „Jan Sladký Kozina“ por. Vasila Kiše.
Celé setkání a sportovní akce byly předsedou KVV J. Hradec kol. Petrem Čejkou, dalšími organizátory KVV a 44. lmpr. J. Hradec velmi dobře připraveny a řízeny. Náročné bylo zabezpečení ubytování ve stanech, kde sice vznikly některé problémy, ale byly záhy odstraněny. Vynikající bylo stravování zabezpečené v jídelně 44. lmpr.
Mimo soutěžních družstev našeho klubu se X. Memoriálu účastnili: kol. Maruška a Jindřich Staří, Dana a František Lejskovi, Maruška a Viktor Jeremiášovi, kol. Věra Kořínková, Božena Jáhnová a samozřejmě předseda našeho klubu kol. Jindřich Čtverák.Zvláštní poděkování patří Statutárnímu městu Prostějov, díky jehož finanční podpoře jsme se mohli zúčastnit této významné společensko - sportovní akce.
Celkový dojem ze setkání kolegyň a kolegů v Jižních Čechách, kde se uskutečnil X. Memoriál, je velmi dobrý. Poděkování patří předsedovi KVV J. Hradec kol. Petru Čejkovi a celému organizačnímu týmu. kol. František Chudý
Informace z mistrovství světa v parašutizmu, které se koná v Prostějově ve dnech 25.8.2014 - 31.8.2014 můžete shlédnout na :
Delegace KVV Prostějov se zúčastnila dne 22.8.2014 v Žilině na oslavě 20.výročí založení KVV SR. Po ukončení slavnostní části na Městském úřadě a slavnostním obědě v kasárnách, slovenští kolegové dále pokračovali Sněmem. Sněm přijal změnu jejich Stanov KVV SR, vytvořili se a odsouhlasili funkce prezidenta, jímž se stal plk.v.v.Ing. Jozef Tuček, CSc., viceprezidentem se stal kpt.v.v. František Glatter, viceprezidentem pro ekonomiku pplk.v.v. Viktor Puchoň, tajemníkem voj.v.v. MUDr. Ján Hanák. Blahopřejeme nově zvoleným představitelům KVV SR.
Předseda KVV Prostějov ing. Jindřich Čtverák
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno mimořádné číslo Spravodaje KVV Bratislava "Červené barety" z 16.8.2014.

Jak uvádí ve své předmluvě tohoto mimořádného čísla předseda KVV Bratislava kolega Lubomír Dubeň :
"Náš klub pripravil v rámci osláv 100.výročia udelenia US patentu Štefanovi Baničovi mimoriadne monotematické vydanie nášho klubového časopisu Červené barety. Je zameraný na prezentáciu významu a odkazu Štefana Baniča, významného Slováka uznávaného žiaľ hlavne v zahraničí. Jeho príbeh je vzorom pre mnohých mladých ľudí zo Slovenska, ktorí pracujú a študujú v mnohých krajinách po celom svete."

V rubrice "KVVV Praha" je editováno 20.číslo časopisu "Padáček"
Reportáž M.Muchy uveřejněná v Novinkách.cz z průběhu pochodu 22.vb ze dne 28.6.2014.
DSC_0586.jpg
DSC_0604.jpg
DSC_0669.jpg
DSC_0760.jpg
Hrdinové nesmí být zapomenuti.
Letos jako každý rok náš klub připravil účast na pietním aktu v Resslově ulici v Praze při příležitosti výročí hrdinské smrti výsadkářů , účastníků provedení atentátu na Heydricha. Péči velitele 601.skss byl zajištěn autobus a tak se této akce mohli zúčastnit nejen příslušníci útvaru ,ale i členové klubu a i kolegové z KVV Holešov.
Důstojný průběh akce podtrhla účast prezidenta republiky a ministra obrany. Potěšujícím byl velký zájem široké veřejnosti a zástupců KVV z České a Slovenské republiky. Z našeho klubu se zúčastnilo celkem 34 členů. Díky kolegům z KVV Praha byla zajištěna kytice květů , kterou k památníku položili kol. Čtverák a Chudý. Po ukončení této části pietního aktu jsme se přesunuli k památníku parašutistů a odboje do Dejvic k vzdání pocty všem účastníkům odboje.
Ve vystoupení starostky městské části Prahy, byli všichni přítomní seznámeni s významem této akce. Po tomto slavnostním ukončení jsme pokračovali v další části našeho připraveného cíle programu. Vzhledem k některým navigačním problémům s GPS jsme se nechtěně seznámili s krásnou přírodou u řeky Sázavy. Posléze jsme však dosáhli očekávaného cíle Vojenského muzea techniky v obci Lešany. Očekávání předčilo naše představy a připravené expozice plně uspokojili i ty nejnáročnější účastníky.
Tak se naplnila obsahová stránka akce, projevením úcty účastníkům odboje a její historicko -technická náplň.
Za hladký průběh a příjemnou cestu lze poděkovat především veliteli 601.skss , kol. Čtverákovi a Chudému a podpoře orgánů statutárního města Prostějov.
kol. Lejsek:-D

Znak KVV Prostějov

Odznak KVV Prostejov od roku 2002.JPG

Union European Paratroopers

Union European

Union European

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one