Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

Klub výsadkových veteránů Prostějov, informace

Veteráni nezapomínají

Řada významných akcí k 70. výročí založení výsadkových vojsk pokračovala akcemi na Slovensku. Pět roků uplynulo jako voda a kolegové ze Slovenska nás pozvali na Setkání Žilina 2017.
S pomocí 601. skss se podařilo uspořádat zájezd, kterého se zúčastnilo 39 kolegyň a kolegů z našeho klubu. Mimo nás jsme poskytli přepravu i klubům z Holešova, Chrudimi a Olomouce.
Šedivé nádvoří žilinského 5.PŠU se zabarvilo uniformami, prapory a červenými barety. To nastupovali veteráni výsadkových vojsk z České a Slovenské republiky v počtu 235 účastníků. Vážnost tomuto setkání dodala přítomnost takových osobností jako byli zástupce NGŠ ASR genmjr. Ing. Miroslav Kocián, primátor města Žiliny a z čestných hostů náš kolega Miroslav Pišťák. Následovaly projevy a zdravice hostů a předání vyznamenání MO SR řadě přítomných. Z našeho klubu byl tímto oceněním dekorován kol. Miroslav Řepka a kol. Miroslav Pišťák. Po slavnostní přehlídce a odnesení zástav jsme si prohlédli Síň Slávy 5.PŠU
Příslušníci 5.PŠU připravili pro přítomné ukázky ze své činnosti a materiálního zabezpečení. Je patrné, že se kolegové na Slovensku nemají za co stydět. Po ukázkách se účastníci přesunuli k pomníku gen. Gabčíka, kde zástupci našeho klubu kol. Stavný, Starý a Chudý položili kytici květů k uctění památky jeho hrdinského činu. Po prohlídce Budatínského hradu nás v odpoledních hodinách kolegové z žilinského klubu provezli krajem Váhu, hradu Strečno, kolem Liptovské Mary až k panoramatu Vysokých Tater do prostoru bojů o Liptovský Mikuláš, kde nás přivítal poslední žijící příslušník 2.pb genmjr. Ján Iľanovský.
S pocitem hluboké úcty a s pietní vzpomínkou položili zástupci našeho klubu v čele s kol. Stavným kytici květů na památník hrdinů padlých při osvobozování naší vlasti a okolí Liptovského Mikuláše. V prostorách památníku jsou pochováni a spí zde svůj spánek tisíce příslušníků Československého 1. as a Rudé armády. Čest jejich památce.
Jak konstatovali kolegové Jaroslav Chromek z KVV Liberec, Jaroslav Moravec i Miroslav Řepka právě návštěva vojenského hřbitova na Háji a celý pietní akt zanechal v jejich vědomí i srdcích hluboký prožitek. Účastník pravidelných výstupů na Slemä kolega Miroslav Řepka přiznal, že je na tomto pietním místě poprvé a hluboký dojem v něm zanechala péče o místo posledního odpočinku příslušníků 2.čs.pb, kteří tragicky zahynuli na Slemä.
Ve večerních hodinách pro nás kamarádi připravili společenské posezení v obci Straňavy, kde při vystoupení folklorní hudby, zpěvu a vystoupení sólistů, při kvalitním gulášku a opečené slanince, probíhaly živé besedy a vzpomínky ,,starých zbrojnošů". Při této příležitosti byl rovněž zkonzumován dar od kol. Miroslava Pišťáka s ohodnocením vysoké kvality.
Poslední den pro účastníky setkání byly připraveny velice hodnotné přednášky o historii klubu k podílu Slovenské povstalecké a Československé armády při bojích proti fašismu a Slovenském národním povstání. Obsah těchto informací, z nichž některé nebyly doposud veřejně publikovány, které přednášel plk. v.v. Drotár, byl velice kladně hodnocen jak odbornou veřejností tak i naprostými laiky. S velkým zájmem byl zhlédnut i videozáznam z historie klubu.
Poděkování za organizační zajištění, stravování, ubytování a péči patří kolegům z KVV Žilina. Především kolegům Tučekovi, Glatterovi, Hanákovi a řadě dalších. Jen ten, kdo podobné akce organizuje, je schopen odpovědně posoudit potřebné úsilí a pracovní nasazení. Velice děkujeme kamarádi!
Akce byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.

Franta Lejsek, Jaroslav Ondrejčák
DSC_6556.jpg
DSC_6616.jpg
DSC_6632.jpg
DSC_6642.jpg
DSC_6701.jpg
DSC_6769.jpg
DSC_6789.jpg
DSC_6805.jpg
DSC_6820.jpg
V rubrice "Fotogalerie" můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře ze Setkání - Žilina 2017.
V rubrice "Spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR" je editováno 2.číslo_2017 časopisu "Červené barety" KVV Bratislava.
Účast na střelecké soutěži „O pohár primátorky města Prostějova“

Na den 23. 6. 2017 jsme od Magistrátu města Prostějov přijali pozvání na střeleckou soutěž ze služebních pistolí Glock MP Prostějov, „O pohár primátorky města Prostějova“. KVV Prostějov, z.s. reprezentovali dvě družstva ve složení: kol. František Chudý, Marie Řehořová, Milan Vašek, Jaroslav Kovář, Jaroslav Ondrejčák a Miroslav Řepka. Soutěže se účastnilo 107 jednotlivců – mužů a žen, z tohoto počtu 37 tříčlenných družstev ve kterých jsme ve velmi náročné konkurenci profesionálů - policistů, vojáků, střeleckých klubů, obsadili 10 a 14 místo. V jednotlivcích nejlépe uspěl kol. František Chudý, který v mužích obsadil 4. místo, kol. Jaroslav Ondrejčák 19. místo, v ženách pak Marie Řehořová 4. místo. Nejstarším střelcem byl kol. Miroslav Řepka, který ve svých třiaosmdesáti letech dokázal, že ještě zdaleka nepatří k nejhorším a svým umístěním dobře reprezentoval náš KVV.
Děkujeme Magistrátu Statutárního města Prostějov za pozvání, bezchybnou a vynikající organizaci i logistické zabezpečení střeleb řediteli soutěže Mgr. Janu Nagymu a celému řídícímu týmu v čele s exprimátorem Miroslavem Pišťákem.
kol. Jaroslav Kovář
IMG_1869.JPG
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 2.číslo_2017 časopisu "Zpravodaj KVV Prostějov".

Předseda KVV Prešov Michal Milas nám zaslal link na webové stránky města Prešova, kde je uveřejněný článek z návštěvy delegace KVV Prešov u primátorky města Prešova Andrey Turčanové v souvislosti s předáním Pamětního odznaku se stuhou k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek.
Na hrdiny se nezapomíná
Tak jako každý rok vzpomínali členové klubu a širší veřejnost 75. výročí hrdinského činu výsadkářů při likvidaci vraha českého národa Reinharda Heydricha. Péčí klubu a za vstřícné pomoci 601. skss byl uskutečněn v neděli 18. 6. zájezd na památná místa v Resslově a Technické ulici v Praze.
Zájezdu se zúčastnilo celkem 43 osob a to nejen z našeho klubu, ale i z klubů Holešov, Zlín, Olomouc, Brno. Památku padlých výsadkářů jsme uctili položením květů, což provedli kolegové Stavný, Starý a Chudý. Samotného pietního aktu se dále zúčastnili zástupci celé řady českých a slovenských klubů.
Z veřejných činitelů byli mimo jiné přítomni předseda vlády Sobotka, Bělobrádek , Stropnický, NGŠ AČR gen. Bečvář, brig. gen. Řehka a štáb.prap. Sekanina.
Určitým nedostatkem je ta skutečnost, že ne vždy uctění památky hrdinů je plně pochopeno i širší veřejností. Památky hrdinů si národ musí vážit !
Lejsek
DSC_6231.jpg
DSC_6242.jpg
DSC_6254.jpg
DSC_6261.jpg
DSC_6271.jpg
DSC_6278.jpg
DSC_6312.jpg
DSC_6311.jpg
mjr.v.v. František Pospíšek.jpg
Klub vojenských výsadkových veteránů ve Zlíně se dne 19.6.2017 důstojně rozloučil se svým významným zasloužilým členem, který zemřel ve věku nedožitých 83 let. Tohoto rozloučení se zúčastnila i delegace KVV Prostějov za účasti kolegy Jidřicha Starého, Františka Lejska a Jaroslava Ondrejčáka.
Za slovenské výsadkové veterány se posledního rozloučení zúčastnil prezident KVV Slovenské republiky plk.v.v. ing. Jozef Tuček CSc. Za výsadkové veterány se s Františkem Pospíškem rozloučil
člen KVV Zlín kolega Zdeněk Novák, který zdůraznil, cituji:
„František Pospíšek, jako bývalý důstojník československého výsadkového vojska, založil náš zlínský klub v roce 1998 a až do roku 2013, tedy 15 let, byl jeho vedoucím organizátorem a předsedou.
Jeho zásluhou jsme se my, v té době více než 60letí, mohli pravidelně setkávat a třeba se ve vzpomínkách vracet k zážitkům, které jsme jako 20letí prožívali v době naší vojenské služby u výsadkového vojska. Ale i v přítomné době, kdy už jsme o mnoho desetiletí starší, jsme Frantovou organizační zásluhou zažili mnoho pěkných akcí. Třeba různé sportovní dny a nezapomenutelné víkendy na Javorníku-Kasárnách.
V dobrém a s úsměvem budeme vzpomínat i na jiné příhody, které neodmyslitelně patří k životu a občas se vyskytnou v každé skupině, ale které se vždy vyřešily v dobrém. Jinak to nešlo, protože Franta byl hrdý chlap z Moravského Slovácka.
Náš klub bude dále pokračovat v činnosti v přátelském duchu, který mu náš kolega a kamarád František Pospíšek předurčil.
Franto, loučíme se s Tebou a děkujeme Ti za starost a velkou práci, kterou ses zasloužil o náš Klub vojenských výsadkových veteránů Zlín.“ Čest Tvoji památce.
Jaroslav Ondrejčák
tata 4000 m.jpg
Kamarádi, veteráni a výsadkáři.
Musím se Vám pochlubit se svým tátou, Jindřichem Starým seniorem, který v měsíci květnu tohoto roku oslavil své 80 narozeniny. Táta, coby starý parašutista, který má na svém kontě přibližně 1200 vojenských seskoků, si přál k narozeninám seskok volným pádem (AFF) z výšky 4000 metrů a tento svůj sen se mu v sobotu dne 13. 5. splnil. To víte, měli jsme o tátu strach, ale rozmluvte mu to v jeho věku …… nemyslitelné. Naši kamarádi z JUMP-TANDEM - TANDEMOVÉ SESKOKY z letiště Prostějov připravili pro tátu, který i v 80 letech žije stále parašutismem opravdu nezapomenutelný adrenalinový zážitek. V pátek proběhla důkladná příprava, seznámení se s padákem typu křídlo a dále nácvik výskoku z makety letounu a další a další instruktáže, které jsou potřebné ke splnění tohoto seskoku. V sobotu, v den seskoku měl táta na letišti spoustu svých přátel, kamarádů a taktéž svoji rodinu. Všichni mu, jak se říká, drželi palečky, aby vše bravurně zvládnul. Přeci jen 4000 metrů je velký kopec a táta od doby svého ukončení aktivního skákání na padáku v armádě několikrát na padáku sice visel, ale seskok na volný pád od roku 1992, kdy byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání, neskákal. Ale všem nám ukázal, že se ani toto nezapomíná a přibližně kolem 11.00 hodin vyskočil z letounu L-410. Vše zvládl na výtečnou a sami instruktoři, kteří tátu ve vzduchu, jak se říká, jistili, se po seskoku vyjádřili, že vůbec nebylo vidět, že měl takovou dlouhou pauzu. No hold MISTR – VÝSADKÁŘ se nezapře. Poděkování patří jak Martinu Dlouhému, tak i Miloši Sklenkovi a v neposlední řadě i Petru Furiakovi, který tátu na seskok opravdu důkladně připravil. Jsem na tátu pyšný a jsem rád, že se mu splnil jeho další sen. Trochu mám ale starosti, co si vymyslí na své 85 narozeniny. Ale to až příště.

Co je AFF: AFF je zkratka z anglického „accelerated free fall“ a volně přeloženo to znamená zrychlený výcvik volných pádů. Je to moderní, velmi úspěšná , zábavná, ale zároveň i bezpečná metoda, jak začít skákat seskoky na volný pád.

kolega Jindra junior
IDET 2017
Vážení kolegové,
v pátek jsem se vrátil z třídenního maratónu na IDETU 2017. Rozhodl jsem se podělit se s Vámi o zážitky, informace, postřehy a pocity. Veletrh byl letos myslím si hojně zastoupen mnoha firmami a společnostmi a rozhodně bylo na co koukat. O tom se přesvědčili tisíce a tisíce návštěvníků. Je velmi dobře se se prezentovaly na veletrhu i kluby výsadkových veteránů ČR a SR. Náš stánek navštívili za ty tři dny opravdu stovky lidí. Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že odhadem to vidím tak na 1500 návštěvníků. Navštívili nás žáci a studenti vojenských škol, příslušníci útvarů, ale i vysloužilí vojáci a bývalí veteráni, kteří jen nostalgicky vzpomínali. Na náš stánek zavítali i významné persony. Vzpomenu jen gen. Františka Štěpánka, plk. Eduarda Stehlíka a spousta dalších. Mnozí z návštěvníků ani nevěděli, že nějaké kluby existují a v tom ta prezentace byla rozhodně přínosem.

Výstavu si podrobně tito lidé prohlíželi. Panely byly zapůjčeny z VHÚ a byla to v podstatě výstava, která byla nedávno v Chrudimi. Předměty do vitrín zapůjčil z osobní sbírky Jarda Foršt. Já jsem přivezl televizi a pouštěli jsme ve smyčce historické filmy o výsadkářích, stejně tak i novodobé z krátké minulosti např o 601. skss. Návštěvníci se mohli podívat i na některé pamětní odznaky a ocenění,která jsme v minulosti vydali a nebo kterými kluby výsadkových veteránů oceňují své členy.

Každopádně mám velice dobrý pocit z reakcí lidí a celkové atmosféry. Myslím si, že prezentace Klubů byla důstojná a plodná. Opravdu velké poděkování v tomto patří Jardovi Forštovi, který vše vyběhal a zařídil a samozřejmě členům brněnského klubu, kteří se tam ty tři dny střídali. Co mě však nejvíce zamrzelo, byla neúčast našeho klubu. Přijeli členové z Jindřichova Hradce, Bratislavy, Chrudimi, Olomouce, Trenčína, ale z Prostějova nikdo. Až na tento fakt hodnotím tuto akci hodně pozitivně.
Kolega Michal Mucha
18765667_770124319861555_5425176282731849996_n.jpg
18765811_770124456528208_5742150485877622108_n.jpg
18893005_770124383194882_8448039928009495514_n.jpg
18814254_770124633194857_4162984295119209386_n.jpg
18813977_770124656528188_2403253517265315751_n.jpg
18835509_770124473194873_4433824947421401105_n.jpg
18813820_770124556528198_5166377612268368368_n.jpg
01.jpg
Střelecká soutěž KVV Prostějov, VI. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda, 19. 5. 2017

Vážené kolegyně, kolegové, soutěžící,
dne 19. 5. 2017 náš KVV ve spolupráci s 601. skss, zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, VI. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 136 střílejících, z toho 70 mužů v I. kategorii z klubů výsadkových veteránů; 22 žen, z nichž 11 soutěžilo za KVV. Za kategorii I. bylo vytvořeno 27 družstev po třech střelcích a 15 družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z KVV ČR byly mimo prostějovského klubu zastoupeny KVV: Liberec, Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Hradec Králové a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica, a z největší dálky vážil cestu František Mansfeld, jenž zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102. pzpr, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR, Městská policie PV.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, ZO Areál – Tomáš Smečka, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, Medikom’s - Michal Konšel, ČSOB - Ing. Petr Němec, Česká pošta - Mgr. Oldřich Luger, Lázně Slatinice – Ing. Jiří Vybíral, Ing. Vladimír Jílek a JUDr. Jindřich Vybíral. Cenu pro absolutního vítěze – náramkové hodinky, věnovala prostějovská firma PV - AUTO, spol. s r.o.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 Prostějov, gen. mjr. Ing. Milan Kovanda, plk. v. v. Ing. Jindřich Starý, plk. v.v. Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan, plk. gšt. v v. Ing. Luděk Skácel.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: velitel 601. skss plk. gšt. Ing. David Franta,M.S., za velitele 102. pzpr, NŠ mjr. Ing. Karel Michenka. Mezi hosty jsme přivítali primátorku města Prostějova Mgr. Alenu Raškovou, exprimátora města Prostějova pana Miroslava Pišťáka, zástupce PČR nprap. Mgr. Aleše Nadymáčka, ředitele Úz. odd. HZS PV plk. Ing. Jozefa Nováka; Ředitele MP Prostějov Mgr. Jana Nagyho, prezidenta VV SR plk. v.v. Ing. Jozefa Tučeka, CSc, předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, Jaroslava Chromka a Josefa Krauseho a předsedu spolku ČB, pplk. v z. Ing. Jindřicha Starého. V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel soutěže kol. František Stavný, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní primátorce Mgr. Aleně Raškové a pozornost Františku Mansfeldovi.
Nástupu před samotnou soutěží jsme využili k udělení Zlatého odznaku kol. Jozefu Struhárovi a přání k narozeninovým jubileím: kol. Jindřichu Starému k 80tinám a kol. Františku Chudému k 70tinám.
Po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže zažitým prvním výstřelem, který vyšel z hlavně pistole Františka Mansfelda.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří všem členům organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR, POŠ Prostějov, ZO Areálu i všem sponzorům. Akce byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.
A co nás všechny hlavně zajímá, jsou výsledky umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
V kat. hosté zvítězil:
nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, zást. PČR ČR, na 2. místě se umístil plk. gšt. Ing. David Franta vel. 601. skss a 3. místo patřilo nprap. Radku Vajdečkovi – vrchní prap. 601. skss.
Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Stanislav Veselý - KVV Luštěnice
2. místo – kol. Petr Šír - KVV Liberec
3. místo - kol. Pavel Pazdera - KVV Brno
Kat. I. družstva:
1. místo, družstvo KVV Luštěnice, ve složení - kol. Stanislav Veselý, Vladimír Borovička, Antonín Kubza
2. místo, družstvo KVV Liberec, ve složení – kol. Jaroslav Chromek, Petr Šír, Petr Müller
3. místo, družstvo KVV Prostějov, ve složení – kol. František Chudý, Milan Vašek, Petr Němec
Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Hynek V. – 601. skss
2. místo – pplk. v z. Ing. Vojtěch Kaprál - OSP PČR Prostějov
3. místo - Jan K. – 601. skss
V rubrice "Fotogalerie" je obrazová reportáž od Jardy Kováře z VI.ročníku Memoriálu plk. Fr.Mansfelda.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" jsou editovány klubové časopisy "Padáček" KVVV Praha a "Spravodajca" OK VV Banská Bystrica.
DSC_9216.JPG
DSC_9242.JPG
Náš bývalý velitel gen. ing. Čestmír Hrbek s upřímnou radostí přijal dne 25.4.2017 návštěvu skupiny členů KVV Písek v zimní zahradě domu seniorů v Prachaticích.
Předseda KVV Písek ing. Petr Valenta seznámil pana generála ing. Čestmíra Hrbka s průběhem Slavnostního shromáždění k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek, které se konalo dne 15.4.2017 v Prostějově a předal výsadkovému veteránu a bývalému veliteli 22.vp v Prostějově, genmjr. v.v., ing. Čestmíru Hrbkovi Pamětní odznak k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek, který mu udělil u této příležitosti KVV Prostějov. Genmjr.v.v. ing. Čestmír Hrbek s poděkováním převzal toto ocenění, poté setrval s návštěvou v příjemném rozhovoru a při loučení řekl, že se již těší na další setkání na jeho milované Šumavě.
Kolega Pavel Valenta a Jaroslav Ondrejčák
Zájemci o účast na setkání v Žilině ve dnech 5.-7.7.2017 z řad členů KVV Prostějov hlaste se do 15.5.2017 u kolegy Františka Lejska na adrese fr.lejsek@seznam.cz nebo telefonním čísle 728 547 426. Účastnický poplatek činí 33 euro a obsahuje 2x snídani, 2x oběd, 2x večeři, 2x ubytování a pojištění. Doprava bude zajištěna.
Výbor KVV Prostějov
V rubrice "Spolupráce s ostatními KVV v ČR a SR" je editován proslov prezidenta KVV v ČR a předsedy KVV Prostějov plk.v.v., ing. Františka Stavného na slavnostním shromáždění členů KVV v ČR a SR, příslušníků 601.skss, 102.pzpr a 43.vpr k 70. výročí založení výsadkových jednotek, které se konalo v Prostějově dne 15.4.2017 za organizace výboru KVV Prostějov. Současně v této rubrice prezentujeme fotogalerii autora Jaroslava Kováře.
Slavnostního shromáždění k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek se zúčastnili pozvaní členové KVV Brno, KVV Holešov, KVV Hradec Králové, KVV Chrudim, KVV Jindřichův Hradec, KVV Liberec, KVV Klatovy, KVV Olomouc, KVV Písek, KVV Plzeň, KVVV Prah, KVV Praha - západ, KVV Prostějov, KVV Tábor, KVV Zlín. Ze Slovenské republiky prezident KVV SR plk. v.v. ing. Jozef Tuček, CSc., KVV Banská Bystrica, KVV Bratislava, KVV Martin - Vrútky, KVV Prešov, KVV Šumiac, KVV Trnava, KVV Trenčín, KVV Žilina, příslušníci 5.pŠU ze Žiliny a Slovenský klub 1. prieskumného práporu Bratislava.
Byli jsme potěšeni, že naše pozvání přijali bývalí i stávající výsadkáři, genpor. ing. Miroslav Žižka, genmjr. ing. Aleš Opata, genpor. v zál. ing. Ondrej Páleník, genmjr. ing. Milan Kovanda, genmjr. v.v. ing. Doc. Pavel Gavlas, genmjr. v zál. ing. Josef Prokš, genmjr.v.v. ing. František Štěpánek, brig.gen. ing. Karel Řehka i stávající velitelé: 601. skss plk.gšt.ing. David Franta, M.S., 102. pzpr. pplk. ing. Pavel Hriník a 43. vpr. pplk. ing.Jiří Adamec i bývalý velitel 5.pŠU plk. gšt. ing. Lubomír Šebo.
Akce byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.
V rubrice "Současnost - Stanovy KVV Prostějov, z.s., OŘ a JŘ KVV" je editován novelizovaný Organizační a jednací řád KVV Prostějov v bodě 3. Znaky a symboly KVV Prostějov. Změna byla schválena na jednání výboru KVV dne 20.3.2017.
V rubrice "Spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR" je editováno 1.číslo časopisu "Červené barety" KVV Bratislava.

Informujeme naše členy a příznivce, že na www.kvvvpraha.cz můžete zhlédnout nově vzniklé webové stránky KVVV Praha. Blahopřejeme tvůrcům webových stránek KVVV Praha za zdařilé dílko a jsme přesvědčeni, že přispějí k rozšíření informovanosti o klubové činnosti KVVV Praha.

Tímto rušíme na stránkách KVV Prostějov dosavadní rubriku KVVV Praha.
V rubrice "Fotogalerie" je editována obrazová reportáž Jardy Kováře z přátelského posezení členek a členů KVV Prostějov u příležitosti MDŽ.
V rubrice "Fotogalerie" můžete shlédnout obrazovou reportáž Jardy Kováře z účasti na pietním aktu u hrobu gen. Palečka v Plzni dne 9.3.2017 včetně článku Fr.Chudého z této události.
Pozvánky na divadelní přestavení.
3.dubna pořádá prostějovské divadlo abonentní koncert pod názvem „Bacha na Šporcla“. Hlavním protagonistou na housle Pavel Šporcl, druhé housle Elen Machová a na hoboj Vilém Vaverka s přispěním s Czech Ensemble Baroque Orchestra. Převážně zazní díla J.S.Bacha.

11.dubna je možné navštívit divadelní představení pod názvem Stará dobrá kapela. Jedná se o romatickou komedii o stáří, lásce, snech a síle přátelství, které proslavilo legendární televizní zpracování nazvané“ Nezralé maliny“. Představení hrají herci z Divadla Palace Praha N.Konvalinková, J.Tesařová, V.Postránecký, S.Skopal, Z. Maryška, R.Přibil, V.Helšus.


V rubrice "Spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR" je editováno 1. číslo/2017 časopisu " Spravodajca" OKVV Banská Bystrica.
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

výkonný výbor KVV Prostějov si Vás dovoluje pozvat na Večírek MDŽ, který se bude konat 10.3. od 17,00 v restauraci U Tří bříz. Přihlášky hlaste a peníze prosím odevzdávejte kol. Otakaru Hájkovi do neděle 5.3. K tanci a poslechu nám bude hrát Karel Weisser z Hanušovic, který je Vám všem dobře znám. Těšíme se na setkání s Vámi.

Michal Mucha
Pozvánka - MDŽ 2017.jpg
Obrazová informace z opět úspěšné akce "Vepřové hody" ze dne 18.2.2017.
DSC_4972.JPG
DSC_4975.JPG
DSC_4979.JPG
DSC_4983.JPG
DSC_4986.JPG
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je k dispozici 1. číslo roku 2017, celkově 71. číslo Zpravodaje.
Křest Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov

Dne 31.1.2017 proběhl v síni tradic 601. skss a za účasti bývalých velitelů, členů KVV křest Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov.
Jak zdůraznil předseda KVV Prostějov ing.František Stavný „ Náš klub existuje už 27. rok a já chci poděkovat jeho zakladatelům, kteří zde sedí mezi námi, že tuto myšlenku, sdružit bývalé výsadkáře do spolku, přivedli do praxe. Za tato léta prokázal náš klub svoji opodstatněnost a životaschopnost, pořádáním různých akcí, hlavně dále rozvíjel tradice VÚ 8280 a dostal se do povědomí i široké civilní veřejnosti nejen v ČR, ale i v SR. Každý z nás, jak zde sedíme, přispěl svým dílem k rozvíjení těchto tradic a výbor našeho klubu si to uvědomuje. Proto, jako nejvyšší ocenění práce v klubech výsadkových veteránů ČR i SR, se rozhodl vydat a udělovat za vynikající vojenskou službu u výsadkových jednotek, jednotek speciálního a hloubkového průzkumu i jednotek speciálních sil, za aktívní a iniciativní práci v našich klubech, tento Zlatý odznak výsadkového veterána.“
Po samotném křestu Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov, který provedli zakladatelé KVV Prostějov ing.Jiří Hudský a PhDr. Josef Váňa, výbor KVV udělil Zlatý odznak 31 osobám z řad bývalých velitelů a aktivních členů KVV Prostějov. Součástí tohoto významného dne bylo položení kytice k pietnímu místu 601.skss a společné foto u památníku tohoto útvaru.
Kolega Jaroslav Ondrejčák

P.S. Členové KVV Prostějov – nositelé původního Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov mohou požádat výbor KVV Prostějov o tzv. „obměnu“, v rámci které obdrží nový Zlatý odznak VV KVV Prostějov na stuze. Pořizovací náklady v tomto případě hradí KVV Prostějov.
Ostatní KVV mohou, po splnění podmínek, navrhnout své členy na udělení Zlatého odznaku výboru KVV Prostějov. V tomto případě pořizovací náklady uhradí navrhovatel, to je příslušný Klub výsadkových veteránů.
Zlatý odznak_01.jpg
DSC_4890.JPG
DSC_4891.JPG
DSC_4940.JPG
Letošní rok je rokem 70. výročí vzniku výsadkových jednotek v poválečném vývoji ČSR. Proto Vám doporučujeme ke zhlédnutí některé filmové materiály z období vytváření, výcviku a života výsadkových jednotek včetně osobností, které měly přímý vliv na jejich utváření a kvalitu výcviku.

V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je informace o vydání knihy "Nebeská brigáda" autora Viléma Sachra.
V rubrice " Spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR je editováno 3.číslo /2016 "Červených baretů".

V rubrice "Kalendář akcí, pozvánky" jsou uvedeny "Kalendářní plán akcí KVV Prostějov pro rok 2017" a "Kalendářní plán akcí pořádaných regionálními KVV v ČR a SR" s možnou účastí našich členů v roce 2017.
pf-2017.jpg
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Spravodajca " č.4_ 2016 OKVV Banská Bystrica.
Výbor Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s., vyslovuje velké poděkování Magistrátu statutárního města Prostějova, v čele s paní primátorkou RNDr. Alenou Raškovou, všem radním i našemu čestnému členovi kol. Miroslavu Pišťákovi, za účinnou pomoc a spolupráci při zabezpečování našich společenských, kulturních i sportovních akcí v roce 2016, o kterých pravidelně informujeme na našich web stránkách www.kvvprostejov.wgz.cz.
V příštím roce uplyne 70 let od vzniku výsadkových jednotek a s nadějí budeme očekávat, že nám i tentokrát město výsadkářů pomůže toto naše jubileum důstojně připravit a spolu s našimi členy i příznivci oslavit a tím přispět k rozvoji bohatých výsadkových tradic v našem městě.
Všichni výsadkoví veteráni přejí Prostějovanům úspěšný rok 2017, pevné výsadkové zdraví a vždy modré nebe nad hlavou.
Ing. František Stavný – předseda KVV Prostějov
15. listopadu uspořádal výbor KVV Prostějov pro své členy a příznivce návštěvu divadelního představení v Městském divadle Prostějov. Hostovalo zde Východočeské divadlo Pardubice s muzikálem Limonádový Joe, který napsal Jiří Brdečka kolem roku 1940 jako cyklus povídek parodujících westerny. Z nich potom vznikla zcela nová podoba muzikálu či operety s řadou písní od Jana Rychlíka a Vlastimila Hály. Nakonec byla tato hra i zfilmována a tehdy se i američtí tvůrci filmů divili, jak mohl u nás takový westernový film vzniknout. Většina z nás jej i několikrát viděla. Představení bylo velice pěkně zinscenováno a známé melodie jsme si mohli znovu připomenout. Příjemně jsme se pobavili a odcházeli domů v dobré náladě. Toto divadelní představení se uskutečnilo za finanční spoluúčasti města Prostějova. Kolega Fr.Lejsek
Dne 1. prosince 2016 se náš KVV Prostějov a KVV Holešov, zúčastnil oslav 13. výročí vzniku 102. pzpr. Informaci Fr. Chudého z průběhu této akce najdete v rubrice"Spolupráce se 601. skss a 102.pzpr".
V rubrice KVVV Praha je editováno 27.číslo občasníku "Padáček".
KVV Prostějov, z.s. bilancoval rok 2016
19.11. 2016, v společenských prostorách Národního domu v Prostějově proběhla členská schůze našeho klubu, které se zúčastnilo 110 našich členů a 51 hostů, mezi nimi i náš čestný člen, exprimátor statutárního města Prostějov, kol. Miroslav Pišťák, bývalí velitelé VÚ 8280, prezident KVV SR plk. v.v. Ing. Jozef Tuček, CSc a delegace z jednotlivých KVV ČR a SR. Před členskou schůzí byla uskutečněna porada výboru našeho KVV s předsedy regionálních KVV ČR a SR, kterou vedl předseda našeho KVV, kol. Stavný, na které seznámil přítomné s hlavními akcemi našeho KVV v r. 2017. V diskusi, předsedové jednotlivých regionálních KVV v ČR i SR, seznámili účastníky porady se svými plány na r. 2017.
Členská schůze byla zahájena výsadkovou hymnou a minutou ticha za kolegy, kteří odešli do výsadkového nebe. Ve Zprávě, kterou přednesl předseda našeho KVV, kol. Stavný, podrobně vyhodnotil splnění Plánu činnosti našeho KVV v r. 2016, splnění povinností jednotlivých členů výboru, zhodnotil i účast na akcích pořádaných jednotlivými KVV v ČR i SR, za které také poděkoval jejich předsedům za pozvání našich členů na jejich akce. Seznámil přítomné členy a hosty s nejdůležitějšími akcemi našeho KVV v r. 2017, a to s akcemi k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek i s připraveným udělováním Pamětního odznaku k tomuto výročí vybraným výsadkovým veteránům, posádkovým městům výsadkářů, osobám, které propagují a šíří tradice výsadkových jednotek i našim sponzorům. Na návrh KVV Brno, předseda našeho KVV, předal medaili Za zásluhy KVV, členovi brněnského klubu, kol. Ing. Bendákovi, CSc a za dlouholetou úspěšnou práci ve funkci našeho pokladníka, na návrh našeho výboru předal finanční odměnu kol. Miloši Zapletalovi. V diskusi vystoupilo několik členů a náš čestný člen, kol. Pišťák. Poté bylo jednomyslně přijato usnesení, kterým byla schválena Zpráva předsedy klubu, Zpráva o finančním hospodaření KVV, kterou přednesl kol. Zapletal, Zpráva revizorů účtů a Plán činnosti našeho KVV na r. 2017. Poté následovala volná zábava, spojená s bohatou tombolou, která potěšila mnohé naše členy i naše hosty. Výroční jednání bylo realizováno za finanční spoluúčasti města Prostějova.

Kol. Stavný
DSC_4379.jpg
DSC_4391.jpg
DSC_4392.jpg
DSC_4399.jpg
DSC_4400.jpg
DSC_4402.jpg
DSC_4405.jpg
DSC_4407.jpg
DSC_4410.jpg
DSC_4419.jpg
DSC_4425.jpg
DSC_4438.jpg
DSC_4447.jpg
DSC_4462.jpg
Pozvánka - mikulášský večírek 2016.jpg
Připravujeme Mikulášský večírek.
V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" jsou uvedeny informace o křtu knihy "Kpt. Rudolf Krzák" autora por. Martina Vaňourka.
Pozvánka - VČS.jpg
Vinobraní 2016
Již tradičně jsme se sešli v Dětkovicích na výsadkovém Vinobraní. Bylo nás tentokrát jen 54 a pozvání přijali i velitel 601.skss plk. gšt. Ing. David Franta, který nám zabezpečil autobus pro přepravu na tuto akci a velitel 102.pzpr pplk.. Ing. Pavel Hriník, s vrchním praporčíkem Pavlem Bodrogim.
Již při vstupu do restaurace v Dětkovicích, byli výsadkoví veteráni přivítáni sklenkou dobré slivovice na zahřátí a poté předseda KVV kolega Stavný všechny přivítal a oficiálně zahájil Vinobraní, poděkoval organizátorům, kolegům a kolegyním z naši buňky v Dětkovicích, kol. Lejskovi a Chudému za vynikající prostředí a dobrou náladu, kterou nám skvěle zabezpečovala hudba Duo Pištěk z Plumlova. V závěru svého vystoupení, na návrh výboru našeho klubu, za dlouholetou práci, předal předseda KVV kol. Josefu Hýblovi medaili Za zásluhy. Chci také pochválit kuchařské i cukrářské dobroty našich kolegyň, kterými přispěly na naše stoly a tak obohatily již tradiční naše menu, guláš. Zábava byla v plném proudu, ale časový limit nás přinutil, abychom se připravili a těšili na další akce v tomto roce.
Kol. Stavný
1.JPG
2.JPG
3.JPG
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno nové číslo Zpravodaje KVV Prostějov č.3_2016.
Pozvánka - divadlo PV 2016.jpg
Pozvánka do divadla.
Zájezd do Piešťan
Dne 24.9.2016 jsme uskutečnili zájezd do Piešťan jako náhradu za původně plánovaný zájezd do Polska. Zájezdu se zúčastnilo 48 členů KVV. Cestu autobusem nám zpříjemnil svým odborným výkladem o okolní přírodě náš průvodce z FTL. První zastávkou našeho výletu byl Trenčianský hrad, třetí největší na Slovensku. Překonali jsme i problém kde zaparkovat co nejblíže hradu a pak nás čekal, pro některé náročný, výstup na hrad. Prohlídka byla úspěšná, přesto někteří z nás očekávali bohatší interiér hradu.
Do Piešťan se řada z nás vracela po desítkách let, kdy jsme tam jako výsadkáři absolvovali preventivní rehabilitaci ve Vojenském lázeňském ústavu. Překvapilo nás, že některá naše známá místa jako „U kominára“ či „Viecha“ již neexistují a některé, jako hotely „Lipa“ a „Slovan“, jsou dlouhodobě neprovozuschopné. I přesto Piešťany nám připadaly hezčí než v minulosti. Se zájmem jsme se prošli i v bývalém Vojenském lázeňském ústavu, který je zcela renovován a transformován na akciovou společnost. Bohužel jsme tam nenašli jedinou osobu, která v něm v minulosti pracovala. Odpolední siestu nám za krásného, teplého počasí zpříjemnila plavba po Váhu a Slňavě. Příjemným překvapením byl bohatý program na lázeňském ostrově, kde se slavilo zakončení lázeňské sezony. Domů jsme se vraceli spokojeni a se zpěvem, kterému dominoval zvučný hlas kolegy Fr.Horáka.
Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
20.10.2016 Jaroslav Ondrejčák
IMG_1572.JPG
IMG_1590.JPG
IMG_1588.JPG
IMG_1594.JPG
IMG_1598.JPG
IMG_1606.JPG
DSC_3919.JPG
Odhalení památníku ve Stráži pod Ralskem
Delegace našeho KVV ve složení kol. ing.Starý, kol.Řepka, kol.Hájek, kol.Chudý, kol.Ondrejčák, kol.Mucha a kol.Kovář se dne 14.10.2016 zúčastnila pietního aktu – Odhalení památníku ve Stráži pod Ralskem. Význam tohoto aktu podtrhla účast hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, velvyslance státu Izrael Garyho Korena, zástupců samosprávy, KVV Liberec a Československé obce legionářské i účast plk.v.v. Ludvíka Sochora syna genmjr. A.Sochora. Ideu památníku na počest všem, kteří položili základy poválečného výsadkového vojska československé armády a všem, kdož pomohli vybojovat svobodu a nezávislost státu Izrael zpracoval Vojenský historický ústav. Na jeho realizaci se přímo podíleli členové KVV Liberec pod vedením kol.Jaroslava Chromka, zejména kol. Miroslav Macák. K vybudování památníku přispěl finančně i KVV Prostějov, KVV Holešov a kol. Jeremiáš z KVV Prostějov, který vytvořil pamětní desku památníku. Ve svém vystoupení jeho excelence Gary Koren ocenil podíl čs. výsadkářů na výcviku a všestranné přípravě vojenských specialistů Izraele a vyzdvihl zejména zásluhy Hrdiny SSSR genmjr. Antonína Sochora na vybudování izraelské armády. Ve Stráži pod Ralskem byl tehdy velitelem výcviku speciálních jednotek HAGANA. Během několikaměsíční přípravy vybudoval dvě perfektně vycvičené brigády, s nimiž pak odletěl do Izraele, kde dále působil ve funkci poradce operační správy izraelské armády.
Odhalení tohoto památníku plně zapadá do příprav 70. výročí vzniku výsadkových jednotek tehdejší československé armády, které si připomeneme v příštím roce. Součástí naší účasti byla i prohlídka muzea ve Stráži pod Ralskem, kde je díky KVV Liberec a to zejména kol. Miroslava Macáka, vybudovaná část věnovaná vzniku a historii výsadkových jednotek v této oblasti.
Čest, uznání a dík patří nejen válečným hrdinům, ale i všem, kteří se podíleli na vzniku čs. výsadkových jednotek.

14.10.2016 kolega Jaroslav Ondrejčák, foto kol. Jaroslav Kovář
DSC_3942.JPG
DSC_3934.JPG
DSC_3944.JPG
DSC_3953.JPG
DSC_3955.JPG
DSC_3959.JPG
DSC_3969.JPG
Pozvánka na výroční zasedání KVV Prostějov
Vážené kolegyně, kolegové a vzácní hosté, blíží se nám konec roku a s tím je spojena i otázka bilancování uplynulého období. Jménem výboru KVV Prostějov, z.s., si dovolujeme pozvat členy našeho klubu, zástupce regionálních klubů z Čech a Slovenska, na naše výroční shromáždění. Výroční shromáždění se bude konat dne 19.11.2016 od 16:00 hod. v sálech Národního domu v 1. poschodí. Hlavnímu jednání bude ve 13.00 hod. předcházet porada zástupců regionálních klubů a žádáme předsedy klubu o jména účastníků na adresu předsedy kol. Stavného. Na této poradě bude vyhodnocena naše činnost v tomto roce a projednány akce, spojené se 70. výročím založení výsadkových jednotek u nás a u ostatních klubů. Na poradě předpokládáme účast 2 zástupců jednotlivých klubů.
Opakovaně se omlouváme a žádáme předsedy klubu o oznámení jmen maximálně v počtu 4 účastníků z jednotlivých klubů na hlavním jednání. Možnost parkování vozidel bude zajištěna v omezeném počtu před Národním domem. Zájemci o zajištění noclehů v Prostějově se musí přihlásit do 10. 11. 2016 na kontaktní adresu kolegy Lejska č. t. 728 547 426, nebo na jeho e-mailové adrese. Po ukončení jednací části bude následovat volná zábava, jejíž součástí bude i bohatá tombola, do které může každý účastník přispět svým darem. Akce bude realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
Na Vaši účast se těší výbor KVV.
Pozvánka - vinobraní 2016.jpg
Pozvánka - Piešťany 2016.jpg
Informace pro účastníky zájezdu do Piešťan.
Odjezd autobusu na zájezd do Piešťan je dne 24.9.2016 v 07,00 hod od sokolovny, v 07,10 hod.od autobusové zastávky U halíře na Brněnské ulici a 07,20 hod.v Dětkovicích od hospody.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je uveřejněný časopis "Červené barety" č.2-2016 KVV Bratislava. V rubrice KVVV Praha je uveřejněný časopis "Padáček č. 26".
Setkání k 55. výročí 7. pluku ZU
Dne 26. 8. 2016 se na silnici směrem na Zlín v Holešově začaly znovu objevovat červené barety. To Klub výsadkových veteránů Holešov svolal setkání bývalých příslušníků na počest 55. výročí založení 7. vp. ZU. S hrdostí a s červeným baretem na hlavě nastoupili do již prořídlých celků, které kdysi čítaly stovkové útvary, bývalí příslušníci 7. pluku ZU na svém nástupišti, nyní v prostorách Vyšší a střední policejní školy. Na řadě z nich už čas zanechal své stopy. Na slavnostním nástupu v čele se zástavou útvaru bývalé příslušníky útvaru, kterých bylo 312 plus početný doprovod, pozdravili hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, bývalý NŠ útvaru plk. ing. Jiří Dufek, poslanec parlamentu ČR ing. Bohuslav Chalupa, místostarosta Holešova Bc. Jaroslav Chmelař a oba prezidenti výsadkových klubů České a Slovenské republiky.
Jako projev významu a uznání se objevily v čele přítomných i vlajky ostatních klubů.
S velkou pozorností byl vyslechnut velmi pěkně připravený projev kol. Stavného k významu a činnosti bývalého útvaru. Následně po přečtení dopisu z kanceláře prezidenta republiky, kterým žádal o možnou rehabilitaci útvaru, lze jen dodat, že kde není vůle vedoucích představitelů státu, tam se pozitivní výsledek nedostaví.
Po oficiální části a ukázkovém seskoku příslušníků 102. pzpr z Prostějova do prostoru sportoviště, proběhla návštěva místnosti tradic a ocenění některých příslušníků útvaru a hostů, kteří mají podíl na zachovávání a prohlubování tradic.
Z našeho klubu byla Pamětní medaile udělena kol. Stavnému, Lejskovi, Hricovi a zástavě KVV Prostějov. Kol. Lejsek obdržel Čestné uznání od bývalého NŠ útvaru.
Celé odpoledne a večer se nesl v osobních besedách v kolektivech bývalých jednotek ve velmi přátelském duchu.
Děkujeme kolegům z KVV Holešov a jeho sponzorům za velmi pěknou a vydařenou akci .
Kolega Fr.Lejsek

=
DSC_2932.JPG
DSC_2952.JPG
DSC_2987.JPG
Ve dnech 18.-28.7.2016 na 40. mistrovství světa CISM v klasickém parašutismu v ruské Kubince se npor. Libor Jiroušek stal armádním mistrem světa v individuální akrobacii za volného pádu a družstvo ve složení kpt. Jan Wantula, npor. Libor Jiroušek, praporčíci Jakub Pavlíček, Oldřich Šorf, Petr Směšný a nrtm. Miloslav Kříž získalo v celkovém hodnocení národů 3. místo.
Blahopřejeme. JAO
V rubrice "Fotogalerie" je fotoreportáž Jaroslava Kováře z 12.ročníku "Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska, gen. K. Palečka, gen. R. Krzáka, plk. J. Černoty a 8.ročníku vynálezce padáku Štefana Baniče", který se uskutečnil dne 29.7.2016 v Otrokovicích pod patronací KVV Zlín.
V rubrice "Branné hry a soutěže VV" je uveřejněn článek Fr.Lejska a výsledky "Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. R.Krzáka, plk. J.Černoty a vynálezce padáku Š.Baniče, který se konal dne 26.7.2016 v Otrokovicích"
V rubrice"Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je k dispozici nové 3.číslo časopisu "Spravodajca" O-KVV Banská Bystrica.
Pozvánka - Piešťany 2016.jpg
Vážení kamarádi, přátelé, kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit a pozvat Vás na náhradní zájezd, (místo neuskutečněného zájezdu do Polska, kvůli nízkému zájmu). Výbor KVV Prostějov rozhodl, že uspořádá v září (v sobotu 24.9.) zájezd na Slovensko do míst, kam většina výsadkářů v minulosti jezdila a kde prožila kus svého vojenského života. Tím místem jsou lázně Piešťany. Cestou tam se zastavíme na nějakém hradě (možná Čachtice - bude ještě upřesněno), určitě podnikneme lodní plavbu na Slňavu a samozřejmě procházku po lázních.

Aby mohl být zájezd uskutečněn, je potřeba se závazně nahlásit do 24.7. Otakaru Hájkovi. Věříme, že Vás tento zájezd osloví a zúčastníte se. Cena zájezdu 400 Kč.

Michal Mucha
VIII. ročník střeleckého trojboje dne 8.7.2016 v Dobroticích u Holešova
Dne 8.7.2016 se členové KVV Prostějov zúčastnili již VIII. ročníku střeleckého trojboje v sestavě :
1.družstvo - Chudý František, Ondrejčák Jaroslav, Řehořová Marie,
2.družstvo – Kovář Jaroslav, Mucha Michal, Parkanská Dana.
V kombinovaném družstvu soutěžili ještě naši kolegové Ptáček Stanislav a Štrajt Antonín. Celkem soutěžilo 63 střelců, z toho 58 mužů a 5 žen - z klubů ČR a SR: Banské Bystrice, Bratislavy, Brna, Holešova, Hradce Králové, Jindřichova Hradce, Nového mesta nad Váhom, Prahy, Prostějova, Topolčian, Trenčína a Zlína.

Soutěžilo se ve střelbě:
- ze samopalu vz.58, na 100 metrů, 3 nástřel + 5 ran, vleže bez opory
- z pistole CZ vz.82, na 25 metrů, 3 nástřel + 5 ran
- z malorážky CZ 452 ZKM, na 50 metrů, 3 nástřel + 5 ran, vleže s oporou.

Bez překvapení skončila soutěž družstev, kde 1.místo získalo družstvo rodiny Dolníků z Banské Bystrice v sestavě Dolníková Eva, Dolník Matěj a Dolník Jozef s nástřelem 400 bodů.
2. místo získalo družstvo KVV Praha v tradiční sestavě Břeský Pavel, Lacina Stanislav a Vašek Milan s nástřelem 387 bodů.
3.místo získalo družstvo ZVSR Topolčany v sestavě Mihaliková Viera, Selucký Patrik a Bielich Dušan s nástřelem 371 bodů.

Družstvo Prostějov I. Skončilo na 6. místě s nástřelem 335 bodů a družstvo Prostějov II. na 9. místě s nástřelem 302 bodů.

V jednotlivých disciplínách bylo dosaženo těchto výsledků:

Střelba ze samopalu - 1.místo - Ondrejčák Jaroslav - KVV Prostějov I. - nástřel 48 bodů
- 2.místo - Dolník Matěj – KVV Banská Bystrica - nástřel 47 bodů
- 3.místo - Vašek Milan - KVVV Praha - nástřel 47 bodů

Střelba z pistole - 1.místo - Dolníková Eva- KVV Banská Bystrica - nástřel 50 bodů
- 2.místo - Vašek Milan - KVVV Praha - nástřel 48 bodů
- 3.místo – Bielich Dušan - ZVSR Topolčany - nástřel 47 bodů

Střelba z malorážky - 1.místo - Vašek Milan - KVVV Praha - nástřel 50 bodů
- 2.místo – Mihaliková Viera - ZVSR Topolčany - nástřel 50 bodů
- 3.místo – Selucký Patrik - ZVSR Topolčany - nástřel 49 bodů

Podrobné výsledky soutěže jsou uveřejněny na webových stránkách KVV Prostějov http://kvvprostejov.wgz.cz/
Celá soutěž probíhala za nádherného počasí, ve velmi přátelském ovzduší a za dobré organizace KVV Holešov a příslušníků Vyšší a Střední policejní školy MV v Holešově.
Účast našich družstev v soutěži byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
jao


V rubrice "Fotogalerie" jsou uveřejněny fotografie Jaroslava Kováře ze "Střeleckého trojboje v Holešově ze dne 9.7.2016". Oficiální výsledky střelecké soutěže jsou již k dispozici v rubrice "Fotogalerie". JAO
Vážení kolegové,
oznamujeme Vám smutnou zprávu. Dne 6.7.2016 zemřel člen KVV Prostějov, kpt. v.v. Jiří Kudrna. Jsou to 2 měsíce, kdy náš předseda KVV kolega ing.František Stavný mu spolu s místopředsedou KVV kolegou Františkem Lejskem předali u příležitosti jeho 83. narozenin medaili "Za zásluhy KVV", jako ocenění jeho dlouholeté aktívní činnosti při propagaci tradic výsadkového vojska a za jeho početné vzpomínkové příspěvky do Zpravodaje KVV Prostějov.

Čest jeho památce! Kolega J.Ondrejčák
DSCN3326.JPG
Účast na střelecké soutěži „O Pohár primátorky města Prostějova“

Na den 24. 6. 2016 jsme od Magistrátu města Prostějov přijali pozvání na střeleckou soutěž ze služebních pistolí Glock MP Prostějov, „O Pohár primátorky města Prostějova“. KVV Prostějov, z.s. reprezentovalo družstvo ve složení: kol. František Chudý, Jaroslav Kovář a Marie Řehořová. Soutěže se účastnilo 100 jednotlivců – mužů a žen, z tohoto počtu 33 tříčlenných družstev ve kterých jsme ve velmi náročné konkurenci profesionálů - policistů, vojáků, střeleckých klubů, obsadili pěkné 5. místo. Děkujeme Magistrátu Statutárního města Prostějov za pozvání, bezchybnou a vynikající organizaci i logistické zabezpečení střeleb řediteli soutěže Mgr. Janu Nagymu.
kol. František Chudý
V rubrice "Fotogalerie" jsou uveřejněny první fotografie J.Ondrejčáka z akce "Pochod po stopách 22.vb" ze dne 25.6.2016.
IMG_0514.JPG
Výsadkoví veteráni nezapomínají.

Tak jako každý rok s úctou 18.6. hledíme na zdi kostela v Resslově ulici kde odštípané zdivo a kámen nabádají k zamyšlení . Zde padli hrdinové boje za svobodu českého národa v čele s Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří provedli atentát na vraha českého národa, říšského protektora Reinharda Heydricha. Členové našeho klubu se zúčastnili pietního aktu jako vzpomínky na hrdinný boj sedmi statečných výsadkářů .
Mimo nás se tohoto pietního aktu zúčastnili kolegové z celé České a Slovenské republiky, kteří svoji účastí značně ovlivnili počet přítomných. Vzácným hostem pietního aktu byl i jeden z posledních účastníků odboje z řad výsadkářů genmjr. Jaroslav Klemeš.
Před památné místo k okénku do krypty byl položen věnec prezidenta České republiky, dále věnce zástupců státních institucí a AČR . Věnce a kytice položili zástupci vlády v čele s Pavlem Bělobrádkem a místopředsedou senátu ČR Přemyslem Sobotkou a zástupci ostatních společenských organizací. Kytici květů za náš klub položili kolegové Jindřich Starý a František Chudý. Celkově se z našeho klubu zúčastnilo 16 členů .
Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
Kolega Lejsek.
Výsadkoví veteráni opět v divadle.
KVV v Prostějově pozval ve středu dne 25.5. celkem 40 svých členů na divadelní představení ,, Tři muži na špatné adrese ". Do Městského divadla v Prostějově zavítalo Divadlo Bez zábradlí Praha se známými českými herci K. Heřmánkem, B. Kleplem, Z. Žákem a J. Šulcovou v režii B. Ščedrina podle italského scenáristy Luigiho Lunari. Herci odvedli vynikající výkony, jen námět - polemika nad životem a bytím ( lehké zesměšňování náboženství a Boha ) se mnohým nezamlouvala. Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
kolega M. Zapletal
=
DSC_1625.jpg
DSC_1560.jpg
DSC_1708.jpg
Dne 9. 6. 2016 pořádal 102. průzkumný prapor gen. Karla Palečka den otevřených dveří v prostorách letiště Prostějov.
Za krásného počasí se letiště zaplnilo zájemci z řad široké veřejnosti, jejichž největší část tvořili žáci základních a mateřských škol z Prostějova a okolí. Diváci si mohli důkladně prohlédnout připravenou techniku a zbraně. Velký ohlas měly dynamické ukázky, které zahrnovaly seskoky padákem, exhibici bojového umění MUSADO a ukázky taktických činností. Velkým potleskem diváci odměnili také průlety dvou stíhacích letounů L- 159 a ukázku vrcholné pilotáže vrtulníku Mi-24.
Součástí programu byla soutěž Tahoun 2016, kde 12sti členná družstva soutěžila v odtáhnutí vojenských vozidel na vzdálenost 70 metrů. Ve čtyřech kategoriích vážila vozidla od 4 000 kg až po 14 000 kg.Soutěže se zúčastnlo 7 družstev a všichni podali mimořádné výkony. Smyslem tohoto závodu bylo nejen vítězství ale hlavně finanční sbírka na pomoc zdravotně postižených LIPKA, z.s.
Ze startovného a dobrovolných finančních příspěvků divácké veřejnosti byla vybrána částka 32 170 Kč. Náš klub KVV Prostějov na akci přispěl částkou 2 000 Kč.
kol. Jaroslav Kovář
3.jpg

Znak KVV Prostějov

Odznak KVV Prostejov od roku 2002.JPG

Union European Paratroopers

Union European

Union European

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one