Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

Klub výsadkových veteránů Prostějov, informace

V rubrice "Poslední rozloučení" je editována zpráva a kondolence výboru KVV Prostějov k úmrtí našeho člena, bývalého příslušníka 22. výsadkové brigády, příslušníka ASD DUKLA Prostějov, mjr. v.v. Václava Hynka.
DSC_7114.jpg
Pietní akt na Nám. TGM
21.srpna 2020 ve 13,00 hod.se zúčastnila delegace našeho klubu ve složení kol. Stavný, Hájek a Kovář, pietního aktu k uctění památky 3 obětí a 9 zraněných, po střelbě okupačních vojsk dne 25.8.1968 v Prostějově. Obětem „Krvavé neděle “ položili k pomníčku kytice a věnce delegace SM Prostějova , v čele s primátorem Mgr. Františkem Jurou, příslušníci 6O1.skss, 102.pzpr, Policie ČR, Městské policie, Svazu letců ČR a Sokolské obce. Ve svém projevu, primátor Jura řekl, že na tyto oběti nesmíme nikdy zapomenout a připomínat ji mladším generacím.
Kol. Stavný
Opět zdařilá akce prostějovského KVV
Je již tradicí našeho klubu výsadkových veteránů uspořádat každý rok zájezd po naší vlasti. Letos jsme zamířili na jih s cílem navštívit zámek ve Vranově nad Dyjí a Vranovskou přehradu. Hlavními organizátory zájezdu byli kolegové J.Struhár, F.Lejsek a František Chudý. Pro zdárný průběh našeho zájezdu se osvědčila zkušenost z minulých let a to provedení tzv. průzkumu plánovaného místa zájezdu, místa stravování i podmínek projížďky lodí po Vranovské přehradě, kterého se ujal kolega J.Struhár se svojí přítelkyní J.Troanskou.
Zájezdu se zúčastnilo celkem 37 účastníků. Po zkušenosti z loňského roku jsme i z důvodu volných míst umožnili také účast 5 vnoučat. Ráno dne 22.8.2020 jsme za krásného počasí vyrazili autobusem na jih republiky.
Zámek, který byl objektem našeho zájmu, leží na jižní hranici českého státu asi 110 kilometrů od Vídně a patří k nejhodnotnějším světským stavbám středoevropského baroka. Vznikl přestavbou ze zeměpanského hradu připomínaného poprvé k roku 1100. Současnou podobu mu s významným podílem císařského architekta Johanna Bernharda Fischera z Erlachu vtiskli Althannové, kteří Vranov drželi zhruba sto let od sklonku 17. století. Dominium po nich získali polští Mniszkové, kteří přivedli k nebývalému rozkvětu evropsky proslulý vranovský závod na výrobu kameniny a porcelánu.
Zámek se nachází v západní části Národního parku Podyjí a je národní kulturní památkou. Návštěvníkům nabízí prohlídku autentických barokních interiérů sálu předků a kaple, ale přibližuje i kulturu vranovského zámeckého bydlení z konce 18. stol. a z celého 19. století.
Nezbytná společná fotografie účastníků zájezdu před prohlídkou zámku předcházela ochutnávce vína z této oblasti, kterou jako bonus poskytla správa zámku. Ve dvou skupinách za fundovaného výkladu průvodkyň jsme absolvovali hodinovou prohlídku interiéru zámku. Bylo na co se dívat. Vždyť zámek patří k nejpozoruhodnějším světským stavbám středoevropského baroka.
Posléze jsme se přesunuli na Vranovskou přehradu, kde nás čekal chutný oběd. Po obědě následovala hodinová příjemná projížďka lodí za nádherného slunečného počasí. Procházka po koruně hráze a po pěkném mostě spojujícím Vranovské pláže s hrází byla přerušena deštěm, který však byl osvěžující.
Spokojeni a plni dojmů jsme se vrátili v pořádku do Prostějova, kde jsme potleskem poděkovali našim organizátorům i řidiči autobusu p.Novákovi za příjemně strávený den.
Jaroslav Ondrejčák
Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie J.Kováře z této zdařilé akce.
V souvislosti s blížícím se výročím SNP se vracíme k seriálu o 2.čs.pdb v ZSSR, který pod názvem "Lety do SNP" publikoval ve 2 číslech, ve 2/10 a 3/10 Historického kaleidoskopu náš člen a dopisovatel kpt.v.v. Václav Kameník. Z čísla 2/10 uveřejňujeme sken tištěného originálu a z čísla 3/2010 zaslaný koncept autora.
Ohlédnutí za střeleckým pololetím

Přestože v prvním pololetí zasáhl do střeleckých soutěží Covid-19 a způsobil tím tříměsíční přestávku, střelci našeho klubu se zúčastnili maxima pořádaných soutěží:
22.2. Memoriál Prostějovských průzkumníků Prostějov
28.2. Soutěž plk. Ivana Kutína ve střelbě z odstřelovací pušky Brno
20.6. III. ročník „O udělení medaile 201. roty AZ Pardubice“ Luková
11.7. VII. Ročník střelecké soutěže „Hold veteránům“ Brno
25.7. Soutěž ve střelbě z Brenu 2 a Phantomu Holešov
8.8. II. ročník memoriálu pplk. Dr. Drahomíra Hausnera Kroměříž

Letošní rok je významný důležitým momentem - vytvořením čistě ženského střeleckého týmu ze současných i nových členek klubu. Přestože dvě třetiny týmu žen začaly se střelbou vyloženě od nuly (bez předchozích zkušeností se zbraní), dokázaly díky usilovné přípravě stoupat ve výkonnosti rychle vzhůru a „ohrožovat“ pravidelné medailové pozice svých zkušených soupeřek. Také muži byli často vidět na nejvyšších příčkách i v letošním roce. Střelecký trénink posunul vpřed zejména nákup laserové střelnice, jedné dlouhé a jedné krátké palné zbraně z peněz samotných střelců klubu. K lepší reprezentaci prostějovského klubu na veřejnosti přispěly také nové vesty s barevným znakem vlastního návrhu, které, jak pevně věříme, budou při vyhlašování střeleckých výsledků zářit stále častěji.
Významné úspěchy týmu:
4. místo v Prostějově (Vašek, Řehořová, Řehoř)
6. místo v Brně (Vašek, Lánský, Lánská)

Významné úspěchy jednotlivců:
Milan Vašek 2. místo Brno – celkové pořadí
3. místo Brno – celkové pořadí
1. místo Holešov - pistole
Stanislav Lánský 2. místo Holešov – celkové pořadí
4. místo Holešov - puška
Marie Řehořová 7. místo Holešov – celkové pořadí
1. místo Kroměříž - ženy
Miluše Rejkubová 4. místo Brno
5. místo Holešov – celkové pořadí
Eva Lánská 10. místo Brno
11. místo Holešov – celkové pořadí

Kol.Stanislav Lánský
DSC_6887.jpg
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV ČR a SR" je editováno 3.číslo časopisu "Spravodajca" KVV Banská Bystrica.
Střelecký dvojboj v Holešově
Dne 25.7.2020 proběhla na střelnici SPŠ MV Holešov – Dobrotice střelecká soutěž výsadkových veteránů ČR a SR. Soutěž proběhla ve střelbě z ÚP BREN na vzdálenost 100 m, 3+10 ran a ve střelbě z pistole CZ 75 na vzdálenost 25 m, 3+10 ran. Střeleckou soutěž bezproblémově organizoval KVV Holešov ve spolupráci se SPŠ, VPŠ MV a 102.pzpr. Soutěže se zúčastnilo 25 tříčlenných družstev z ČR a SR. Střelecké soutěže se z našeho KVV Prostějov zúčastnili 4 družstva ve složení:
1. Milan Vašek, Stanislav Lánský, Marie Řehořová,
2. František Melichárek, Jaromír Spáčil, Ivo Lorenc,
3. Jaroslav Kovář, Eva Lánská, Miluše Rejkubová,
4. Jaroslav Ondrejčák, Jan Komínek, Vladimír Vrúbel.

I letos se ukázalo, že slovenští kolegové kvalitně trénují a dosáhli opět nejlepších výsledků. Kdo jim letos z českých KVV mohl konkurovat byli členové KVV Prostějov.
Naši střelci se oproti roku 2019 významně zlepšili v obou disciplínách. Vynikajícího výsledku dosáhli střelci, a to Milan Vašek – 1.místo v disciplíně střelba z pistole nástřelem 99 bodů a Stanislav Lánský v celkové klasifikaci jednotlivců - 2.místo s nástřelem 187 bodů a Ivo Lorenc – 4.místo s nástřelem 182 bodů. V kategorii žen se na pěkném 5.místě umístila naše střelkyně Miluše Rejkubová. Všem našim střelcům blahopřejeme.

Kategorie družstev:
1.místo – Dolníková Eva, Dolník Matěj, Nota Jozef – 532 bodů, KVV Banská Bystrica I.
2.místo - Havalcová Karla, Paška Peter, Putirka Jozef – 496 bodů, ZV Nové Mesto n. Váhom
3.místo–Dolníková Eva,Dolník Jozef, Kavický Vladimír- 470 bodů, KVV Banská Bystrica II.

Kategorie jednotlivců:
1.místo - Kráľ Robert – 187 bodů, ZVS Topolčany
2.místo - Lánský Stanislav – 186 bodů, KVV Prostějov
3.místo – Dolníková Eva – 186 bodů, KVV Banská Bystrica I.

Kategorie žen:
1.místo – Dolníková Eva -186 bodů, KVV Banská Bystrica I.
2.místo – Havalcová Karla – 176 bodů, ZV Nové mesto nad Váhom
3.místo – Dolníková Eva – 167 bodů, KVV Banská Bystrica

Poděkování patří velení 102.pzpr pplk.Ing. Hriníkovi a jeho vojákům, kteří výborně zajišťovali střelecké soutěže, kolegům z KVV Holešov za zajištění výborného občerstvení a všem účastníkům závodů za projevenou disciplínu na střelnici.

Celkové výsledky ve všech disciplínách můžete zhlédnout v rubrice „Branné hry a soutěže VV“. Fotografie J. Kováře můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.
Kol. Jaroslav Ondrejčák
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno jeho 82.číslo. V listinné formě tohoto čísla je pro účastníky SETKÁNÍ 2020 vložený samostatný list přihlášky . Účastníci SETKÁNÍ 2020, kteří odebírají Zpravodaj KVV Prostějov v elektronické formě, si přihlášku mohou stáhnout z našich webových stránek.
SETKÁNÍ 2020
Prostějov, 2.- 4.9.2020


POZVÁNKA
Vážené kolegyně a kolegové, předsedové a členové Klubů výsadkových veteránů ČR a SR !
Výbor KVV Prostějov, z.s., Vás srdečně zve na SETKÁNÍ 2020, které se bude konat u příležitosti 30.výročí vzniku Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s. Akce se uskuteční ve dnech 2.9.– 4.9.2020 v areálu České parašutistické asociace na letišti a v kasárnách 601.skss v Prostějově. Ubytování ve stanech, spací pytel s sebou. Poplatek za účast je 600,- Kč. (zahrnuje: stravu,odznak, účastnický list, Sborník-30 let KVV Prostějov,122 stran, upomínkový předmět Pv)
Předběžnou účast z jednotlivých klubů ČR a SR – maximálně 10 osob, v klubových stejnokrojích a s prapory, nahlásí předsedové KVV nejpozději do 1.8.2020 na e-mail : fr.lejsek@seznam.cz
Zabezpečte účast těch veteránů, které jednotlivé kluby navrhly na ocenění NGŠ AČR a vel.601.skss.
Předsedové KVV vyberou a nahlásí jednoho výsadkového veterána, který bude za svou vynikající práci pro naše veteránské hnutí oceněn tandemovým seskokem (zdarma). Cenu seskoku hradí KVV Prostějov, z.s.
Program s přihláškou na tuto akci bude uveřejněn také v našem Zpravodaji nejpozději v červenci 2020.

S pozdravem
Ing. František Stavný, předseda KVV Prostějov, z.s.
Příjezdová trasa do prostoru letiště - Česká parašutistická asociace.jpg
Dne 27.6.2020 se měl konat 8.ročník pochodu „Po stopách 22.vb“. Vzhledem ke známým okolnostem a to průběhu oprav ÚVZ Hamry i opatřením vlády proti koronaviru - covid 19 byla organizátorem akce Červené barety, z.s. o rok odložena. Přesto se tento den vydala skupina s kol.M.Řepkou, kol.R.Zapletalem, M.Kovářem, J.Kovářovou a J.Ondrejčákem na trasu Domamyslice, Záhoří, Vinohrádky, směr Chlum, U loupežníka, k Plumlovské přehradě do Domamyslic - Na splávku s cílem si připomenout místa, kde probíhal výcvik našich jednotek.
P.S. Technické parametry pochodu - délka pochodu 13,4 km -zisk nadmořské výšky 239 m - spáleno 1390 kcal.
Z této akce můžete zhlédnout fotografie J.Kováře.
DSC_6605.jpg
DSC_6621.jpg
DSCN8737.jpg
I v době koronavirové krize se život ve veteránském výsadkovém hnutí nezastavil. Svědčí o tom i individuální účast některých členů KVV Jindřichův Hradec, KVVV Praha, Plzeň na neoficiální pietní akci v Resslově ulici dne 18.6.2020, kde si připomněli hrdinný boj sedmi statečných výsadkářů.
Výbor KVV Prostějov projednal a schválil program SETKÁNÍ 2020 ve dnech 2.- 4.9.2020 a jeho organizační zabezpečení.
Schválil program zájezdu členů KVV Prostějov dne 22.8.2020. Program a pozvánky na tyto akce zveřejní ve Zpravodaji a na webových stránkách KVV Prostějov v měsíci červenci.
Nikdy nezapomeneme

Dne 27. září 1941 vydala ČTK zprávu o onemocnění říšského protektora Konstantina von Neuratha a o jmenování zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.V pozadí této výměny stály obavy nacistů z dalšího vývoje v protektorátu.
Vedle vzmáhajícího se stávkového hnutí a sabotáží, které postihovaly zejména železniční dopravu, docházelo i k otevřeným projevům odporu proti okupační moci.
Adolf Hitler Neurathovi vytýkal, že neprokázal dostatečnou tvrdost vůči českému odbojovému hnutí.
Ve snaze zvrátit tento vývoj přistoupil k radikálnímu řešení. Konstantin von Neurath byl poslán na zdravotní dovolenou, a ještě téhož dne odpoledne přistálo v Praze letadlo s Reinhardem Heydrichem.
Heydrich začal okamžitě realizovat plán, jehož cílem byla likvidace odbojového hnutí v českých zemích. Hlavním trumfem se měla stát rychlost a krutost prováděných protiopatření, která měla mít na obyvatelstvo silný psychologický účinek. Dne 27. září 1941 tak byla nad protektorátem nastolena vláda teroru a zastrašování.
O den později, 28. září 1941, vyhlásil Heydrich civilní výjimečný stav na území oberlandrátů (regionální správní orgány) Praha, Brno, Moravská Ostrava, Olomouc, Kladno a Hradec Králové. Stanné soudy mohly učinit pouze tři rozhodnutí: vynést rozsudek smrti, předat obviněného gestapu, nebo jej zprostit obžaloby.
Rozsudky stanných soudů byly nezvratné a byly vykonávány okamžitě.

Den po příjezdu Heydricha do Prahy, 28. září 1941, byli odsouzeni stanným soudem a v ruzyňských kasárnách popraveni zastřelením dva vedoucí činitelé vojenské odbojové organizace Obrana národa, která připravovala ozbrojené povstání: vrchní velitel Obrany národa armádní generál Josef Bílý a velitel zemského velitelství Čechy divizní generál Hugo Vojta. Tato brutální opatření měla zlomit protiněmecký odboj v českých zemích. Poslední slova generála Bílého zněla: „Ať žije Československá republika! Psi palte!“

Rychlost a brutalita Heydrichových opatření, zejména vyhlášení stanného práva, zatýkání tisíců českých lidí, zřízení stanných soudů a okamžité provádění prvních poprav, vyvolala mezi obyvatelstvem protektorátu ovzduší strachu a hrůzy. V této atmosféře byl generál Alois Eliáš 1. října 1941 odsouzen k trestu smrti. Začalo tak období nejkrvavějšího teroru v dosavadních novodobých dějinách českého národa.

V této situaci bylo nutné připravit takovou odbojovou akci, která by jasně ukázala protiněmeckou aktivitu domácího odboje a zároveň potvrdila, že prezident Beneš kontroluje situaci v okupované vlasti. Druhým důvodem, který rozhodl o přípravě atentátu, se stal teror rozpoutaný Heydrichem v protektorátu. Atentát byl považován za akt spravedlivé odplaty, která měla nacistům ukázat, že nikdo z nich není nepostižitelný a může být kdykoliv povolán k zodpovědnosti za svoje činy. Od počátku příprav této odbojové akce se uvažovalo, že cílem bude Reinhard Heydrich nebo K. H. Frank.

Operace, jejímž cílem bylo provést atentát, získala krycí jméno ANTHROPOID. Vlastní přípravy byly zahájeny 2. října 1941 ve spolupráci s britskou tajnou službou. K provedení atentátu byli vybráni rotmistři Jan Kubiš a Jozef Gabčík.

Od 8. listopadu 1941 pobývali oba parašutisté tvořící skupinu ANTHROPOID v Bellasis u Dorkingu. Zpravodajský odbor MNO v Londýně zde ve spolupráci s britskou tajnou službou zřídil výcvikové středisko pro československé parašutisty.
Zde se rotmistři Jan Kubiš a Jozef Gabčík zdokonalovali v řízení motorových vozidel, znalosti Morseovy abecedy, orientaci v neznámém terénu, činnosti po seskoku, vytyčování plochy pro přijímání zásob ze vzduchu, ale i ve střelbě z pistolí a samopalů, v destrukční činnosti a vrhání ručních granátů.
Jozef Gabčík patřil mezi první Čechoslováky, kteří v létě 1941 prošli tímto kurzem útočného boje. V jeho závěrečném hodnocení je uvedeno: „Rázný a plně disciplinovaný voják. Není tak bystrý jako ostatní a je pomalejší v získávání znalostí. Je naprosto spolehlivý a velmi zapálený, překypuje zdravým rozumem… Je dobrý vedoucí, když si je jist svým úkolem, a plní naprosto přesně rozkazy…“

Účastníkem kurzu byl i Jan Kubiš, kterému mjr. J. T. Young udělil následující hodnocení: „…Velmi spolehlivý voják, klidný, občas se dopouští dobromyslného popichování. Klasifikace D, může se vypracovat na B.“

Po letecké přepravě a vysazení v protektorátu konečně nastal dlouho očekávaný den „D“

Je ráno 27. května 1942. Černý Mercedes 320 C řízený SS-Oberscharführerem Johanesem Kleinem sjíždí z Kobylis Kirchmayerovou ulicí. Červená standarta říšského protektora na pravém blatníku a poznávací značka vozu SS-3 prozrazují, kdo sedí na předním sedadle vedle řidiče. SS-Obergruppenführer Reinhard Heydrich jede ze svého letního sídla v Panenských Břežanech. Má před sebou důležitou cestu. Již dlouho se mu nedostalo osobního pozvání k Adolfu Hitlerovi. O tom, že do cíle své cesty již nikdy nedorazí, rozhodují dva muži. Je 10.35 hod. a vůz zpomaluje v ostré zatáčce do ulice V Holešovičkách.

Jozef Gabčík skáče před automobil a v rukou se mu objevuje samopal STEN, který má v následující vteřině zasypat Heydricha smrtonosnou dávkou. V kritickém okamžiku samopal selhává. Na řadu přicházejí návyky získané v kurzech útočného boje.
Jan Kubiš vytahuje z aktovky jednu z připravených speciálních bomb. Je opatřena velmi citlivým nárazovým zapalovačem, který po odvinutí pojistky iniciuje výbuch po jakémkoliv sebeslabším nárazu, a uzpůsobena tak, aby měla maximální účinek v cíli a po výbuchu nezranila střepinami útočníka. Kubiš hází bombu naučeným spodním obloukem směrem k vozu zastupujícího říšského protektora.

Bomba míjí cíl. Kdyby explodovala uvnitř vozu, nemohl by Heydrich vyváznout. Kubišovi se v té chvíli možná promítají slova z hodnocení vystaveného v kurzu: „v praxi s výbušninami pomalý“. Bomba exploduje nad stupátkem před pravým zadním kolem. Výbuch proráží karoserii, vyvrací pravé dveře, a jinak zdánlivě nic. Oba prchající parašutisté již neví, že malý kus karoserie prorazil pravé přední sedadlo a spolu s částmi čalounění učinil z 27. května 1942 jeden z nejvýznamnějších dní v našich novodobých dějinách.

Zatímco zraněného Heydricha odváží kolemjedoucí dodávkový automobil do nedaleké nemocnice Bulovka, Jan Kubiš vyhledává jednoho ze spolupracovníků ANTHROPOIDU, karlínského lékaře MUDr. Břetislava Lyčku. Tento významný člen sokolské odbojové organizace JINDRA poskytl parašutistům v uplynulých měsících řadu důležitých kontaktů. Nyní ošetřuje Kubiše, kterého zranil úlomek karoserie na hlavě. MUDr. Břetislava Lyčku vypátralo gestapo 21. července 1942 v Ouběnicích. V bezvýchodné situaci zvolil Lyčka sebevraždu.

V době krutých represálií rozpoutaných nacisty bezprostředně po atentátu nalezli parašutisté díky představitelům pravoslavné církve bezpečné útočiště v kostele sv. Cyrila a Metoděje (za okupace sv. Karla Boromejského) v Resslově ulici v Praze. Pod tlakem razií se v budově kostela postupně shromáždilo všech sedm parašutistů pobývajících v Praze: Josef Bublík, Jozef Gabčík, Jan Hrubý, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc a Josef Valčík. Kombinace hrůzy z vyvražďování celých rodin, vyhlazení Lidic a na druhé straně příslib beztrestnosti a vysokých finančních odměn nakonec vykonaly své.

Parašutista Karel Čurda ze skupiny OUT DISTANCE, který ihned po atentátu opustil Prahu a ukrýval se u své matky v Nové Hlíně u Třeboně, nakonec podlehl vlastnímu strachu a výčitkám svých nejbližších. Zradil. Nejprve napsal 13. června 1942 udavačský dopis, v němž označil Gabčíka s Kubišem za pachatele atentátu.

Když se nedostavila očekávaná reakce, vydal se 16. června 1942 osobně do Prahy a krátce před polednem se přihlásil v budově řídící úřadovny gestapa v Petschkově paláci. Zde svou obsáhlou výpovědí způsobil senzaci, nebo až do té doby bylo veškeré pátrání nacistů po atentátnících bezvýsledné. Čurda gestapu udal všechny spolupracovníky parašutistů, které osobně znal, a to nejen
v Praze, ale i v Pardubicích, Lázních Bělohrad a Plzni. Svou zradou způsobil smrt desítek vlastenců i jejich rodin. Již druhého dne ráno zahájilo gestapo rozsáhlou razii v bytech spolupracovníků parašutistů.
Jako první přišla na řadu rodina Moravcových z Biskupcovy ulice v Praze. Po nich následovali další a další vlastenci. Použitím nejbrutálnějších vyšetřovacích metod se gestapu podařilo v odpoledních hodinách 17. června 1942 zjistit, kde se parašutisté ukrývají.
Velitel zbraní SS v Čechách a na Moravě SS-Brigadeführer Karl von Treuenfeld vydal 18. června 1942 ve 3.45 hod. rozkaz náhradnímu praporu „Deutschland“ a strážnímu praporu „Prag“ k obklíčení čtvrti kolem kostela sv. Cyrila a Metoděje. Vnější i vnitřní obkličovací kruh byl uzavřen ve 4.15 hodin.
Dlouhé hodiny se 7 československých výsadkářů bránilo přesile několika stovek fašistů. V bezvýchodné situaci zvolili všichni hrdinnou smrt.

Součástí msty za Heydrichovu smrt bylo nejen vyvraždění Lidic a Ležáků, ale i popravení stovky českých vlastenců. Pražský stanný soud odsoudil od 28. Května do 24. června 1942 (tedy za necelý měsíc) k trestu smrti 448 osob, z toho 381 mužů a 67 žen. Ve stejné době zasedající stanný soud v Brně odsoudil k trestu smrti dalších 247 osob, z toho 208 mužů a 39 žen. Za doby činnosti stanných soudů bylo na území protektorátu popraveno 1585 vlastenců (včetně 173 mužů zavražděných v Lidicích, jimiž se stanný soud vůbec nezabýval). Perzekuční opatření byla použita k cílevědomé likvidaci české inteligence. Její příslušníci totiž tvořili přes 21 % popravených.
I přes tyto nesmírné oběti je význam atentátu na Heydricha v tom, že nás zařadil po bok států protihitlerovské koalice se všemi pozdějšími důsledky včetně zrušení Mnichovské smlouvy a obnovení původních hranic ČSR.

Dle materiálu Atentát – operace Anthropoid, VHÚ MO Praha, autorů kpt. Mgr. Michala BURIANA, plk. Mgr. Aleše KNÍŽKA, PhDr. Jiřího RAJLICHA, plk. PhDr. Eduarda STEHLÍKA.
V důsledku opatření proti koronaviru – Covid 19 a tím nemožnosti se účastnit každoroční vzpomínkové akce u kostela sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici připravil Jaroslav Ondrejčák.
Prosba – výzva pro kolegy veterány

Obrátila se na mně dcera Milana Mlejnka, nar. 6.2.1953 v Přerově, který údajně sloužil v létech 1971 – 1973, u VÚ 8280 / 11 v Prostějově. Chtěla by zjistit o něm více informací, případně nějaké fotografie z té doby. Proto žádám bývalé výsadkáře, kteří si na něj pamatují, nebo s ním společně sloužili, aby se ozvali jeho dceři na e-mail : marta.mlejnkova@seznam.cz, nebo na její telefon : 00420 774 254 954

Zveřejněno se souhlasem Marty Mlejnkové.

Za informace předem děkuji.

Připomínáme, že v rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 2.číslo roku 2020 občasníku "Spravodajca" Obl.KVV Banská Bystrica.

Ing. František Stavný - předseda KVV Prostějov, z.s
Klub výsadkových veteránů Tábor si připomíná 15 let své činnosti
Klub výsadkových veteránů Tábor vznikl v lednu 2005, kdy se sešli bývalí vojenští výsadkáři i aktivisti inklinující k výsadkové odbornosti, kteří sloužili v Táboře. Domluvili jsme si hlavní zaměření činnosti klubu, systém práce a jeho fungování. Z členů klubu byl v diskuzi zvolen předseda klubu plk. v. v. Ing. Ivo Kvasnička. Klub se řídí Plánem činnosti na daný rok, scházíme se pravidelně každý měsíc, mimo letní měsíce. Udržujeme kontakty například s KVV z Jindřichova Hradce, Písku, Klatov, Plzně, Chrudimi, Prahy a samozřejmě i s veterány z Prostějova. Zúčastňujeme se akcí našeho klubu Tábor i celostátních akcí se zaměřením k výsadkové problematice, kde reprezentujeme táborské veterány. Jako pietních akcí Anthropoid v Praze, zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka v Plzni a gen. Krzáka v Bernarticích, partyzánské skupiny Jana Koziny v Lounech, různých setkání v Prostějově a dalších.

Při založení klubu 8 později 10 členů, nyní náš klub má 6 členů 2 zájemce. Ze zdravotních důvodů byl nucen odstoupit z funkce předsedy KVV plk. Ing. Ivo Kvasnička a na členské schůzi dne 1. 10. 2017 byl zvolen novým předsedou KVV Tábor pplk. v. v. Ing. Miloslav Krejča.
V minulém roce 2019 nám odešli do výsadkového nebe 3 naši kolegové. Jako nejstarší pamětník, plk. v. v. Ing. Miloš Opluštil narozen 22. 4. 1927, jeden ze zakládajících důstojníků prvního útvaru, 71. pěšího praporu Československých parašutistů v Zákupech u České Lípy v září 1947, zemřel 26. 4. 2019 ve věku 92 let. Miloš, taktéž sloužil u 22. vb v Prostějově.

V roce 2020 dne 8. 1. nás také opustil kolega plk. v. v. Ing. Vendelín Trepáč ve věku 81 let, i on sloužil u 22. vb v Prostějově v letech 1960-1967 u spojovacích jednotek.
Co se týká naší členské základny, navázali jsme dobrou spolupráci se 42. mpr. v Táboře, abychom rozšířili naše řady klubu a zachovali tradice KVV v Táboře.
Předseda KVV Tábor
pplk. v. v. Ing. Miloslav Krejča
KVV Tábor.jpg
Pietní akt k 75. výročí konce II. světové války
Dne 7.5.2020 na prostějovském městském hřbitově proběhla pietní připomínka konce II. světové války za účasti primátora statutárního města Prostějova Mgr. František Jury, náměstků primátora Ing. Jiřího Rozehnala, RNDr. Aleny Raškové, PaedDr. Jana Krchňavého, Ing. Milady Sokolové, poslance parlamentu ČR Doc. Mgr. Antonína Staňka Ph.D., exprimátora Miroslava Pišťáka, delegace prostějovské posádky AČR vedené velitelem 601.skss gen. Františka Moravce, plk.gšt.Ing.Tomášem Skácelem a velitelem 102.pzpr gen.Karla Palečka, pplk. gšt. Ing. Pavel Hriníkem, zástupců Policie ČR, Městské policie, Sokola, Svazu letců.
Za Klub výsadkových veteránů Prostějov se pietního aktu zúčastnili František Chudý, Otakar Hájek, Jaroslav Kovář, Jaroslav Ondrejčák a PaedDr. Jaroslav Šlambor. Vzhledem ke známým opatřením vlády ČR měl pietní akt specifický charakter.
Účastníci pietního aktu jednoznačně vyjádřili souhlas s vystoupením primátora Mgr. Františka Jury, který mimo jiné řekl: „"Připomínáme si půlkulaté výročí konce dosud největšího válečného konfliktu, který Evropa zažila. Na hrůzy, které byly za války spáchány, nesmíme nikdy zapomenout a nesmíme dopustit, aby se opakovaly. Stejně tak nesmíme zapomínat, kdo naši zemi osvobodil. Překrucování historie a zpochybňování významu Rudé armády při osvobozování naší země považuji sám za sebe za něco nestoudného a neslýchaného".
Pietní akt byl zakončen hymnou ČR, kterou zazpíval soubor Proměny.

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z této významné vzpomínkové události.
P.S. Ve svém archivu jsem objevil zajímavý dokument „Skalka válkou stižená“, který se váže k tomu tak významnému výročí konce 2.světové války. Tento dokument popisuje poslední dny války, jak ji prožívali občané Skalky, včetně dětí. Co mě osobně překvapilo je vyjádření dětí ze 4.a 6.třídy v části „Děti o bojích ve Skalce“ a také popis noci ze 2.na 3.května ve mlýně od tehdy 17 leté obyvatelky Skalky Naděždy Pospíšilové.

Jaroslav Ondrejčák
DSC_6279 (1).jpg
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 1.číslo PADÁKOVÉHO SPRAVODAJCU - časopisu Klubu vojenských výsadkárov Jozefa Gabčíka, Žilina.
K jeho vydání jim blahopřejeme.
V rubrice "Zpravodaj" je editováno 81.číslo našeho občasníku.
Vážené kolegyňky, vážení kolegové,
tyto řádky se nám nikdy nepíší lehce, ale dnes časně ráno jsme obdrželi smutnou zprávu, že nás náhle navždy opustil náš kamarád, dlouholetý člen výboru a kolega - Vladimír Duchoň.
Dle informací od rodiny kolegy Duchoně nebude uspořádán vojenský ani veřejný pohřeb, jeho tělo bude v tichosti zpopelněno.
Po dohodě s naším předsedou kolegou Pavlem Gavlasem jsme se rozhodli, že po zmírnění nebo ukončení bezpečnostních opatření spojených s CV 19 se společně sejdeme u hrobu kolegy Duchoně, přijdeme ho pozdravit, položit květiny a popřát "Modré nebe nad hlavou".
Děkujeme za váš zájem, všichni se opatrujte a dávejte na sebe pozor.
Výbor KVVV Praha.

V rubrice "Poslední rozloučení" můžete zhlédnout rozlučkovou fotografii KVV gen.R.S. Jindřichův Hradec s plk.v.v. Vladimírem Duchoněm.
Informácia KVV Bratislava
V záujme ochrany zdravia obyvateľov a zamedzenia šírenia respiračného ochorenia COVID-19, z dôvodu obmedzení, ktoré vyplývajú z núdzového stavu vyhláseného vládou SR, uznesením č.114 z 15. 3. 2020 a v súlade s Opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/27331/2020, ktorým sa všetkým osobam zakazuje organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej a spoločenskej povahy, OZNAMUJEME, že Klub vojenských výdadkárov SR Štefana Baniča Bratislava ruší plánované podujatie MEMORIÁL zakladateľov výsadkového vojska a Štefana Baniča, a SÚŤAŽ v zoskoku padákom na presnosť pristatia o Pohár Štefana Baniča, ktoré sa malo konať 4.až 6.6.2020 v Smoleniciach a na letisku Boleráz pri Trnave.

Na vedomie; Všetkým KVV v SR a ČR

V Bratislave 16.04.2020
predseda KVV Bratslava

kpt. v.v. Ing. Ladislav Hreha
Vážené kolegyně, kolegové,
výbor Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s., na základě rozhodnutí vlády ČR a přijatých opatření k omezení pohybu osob, svým usnesením rozhodl zrušit všechny plánované akce až do konce května 2020, včetně IX. ročníku Memoriálu plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole, který byl plánován na 15.5.2020.

V Prostějově, 30. března 2020.

S pozdravem Ing. František Stavný

Předseda KVV Prostějov, z.s.
Setkání u hrobu brigádního generála Josefa Ereta

V pátek 13. března na hřbitově v Dýšině se zástupci jindřichohradeckého praporu sešli s příbuznými generála Josefa Ereta, aby si připomněli jeho jméno. Pietního setkání se zúčastnili i zástupci Klubu výsadkových veteránů z Jindřichova Hradce.

Pietní akt začal položením kytic. Za 44. lehký motorizovaný prapor přinesl věnec správce posádky kapitán Vlastimil Dyrynk. Svou kytici položil starosta Dýšiny Jaroslav Egrmajer a členové klubu výsadkových veteránů. Pieta proběhla za přítomnosti příbuzných generála Ereta pana Pavla Ereta, Jitky Fastové a dalších příbuzných a přátel.

Předseda Klubu výsadkových veteránů Petr Čejka ve svém projevu řekl: „Jméno generála Josefa Ereta mělo být zapomenuto, ale nebylo. Jsem moc rád, že jsme se tu dnes sešli s jeho rodinou a příbuznými a připomněli si jeho životní osudy, ve kterých obstál se ctí československého důstojníka.[…]Právem mu byla navrácena občanská i vojenská čest!“

Generál Eret působil ve Vojenské kanceláři prezidenta republiky Dr. Edvarda Beneše. Jako velitel pěšího pluku 29 „Plukovníka Josefa Jiřího Švece“ v Jindřichově Hradci prožil období mobilizace. Během války působil v domácím odboji. Aktivně připravoval květnové povstání 1945, během kterého velel operacím na Praze-Západ. Narodil se 30. října 1892 a zemřel v exilu (USA) 15. března 1973.

Bohužel u hrobu tohoto vzácného člověka se sešlo pouze patnáct lidí. Nízký počet přítomných zapříčinila mimořádná opatření v zemi v souvislosti se šířením koronaviru COVID 19. Pavel Eret proto při závěrečném poděkování vyslovil přání, abychom se v příštím roce v Dýšině sešli ve zdraví a hojném počtu. Paní Fastová na závěr pozvala přítomné na drobné občerstvení do nedalekého Červeného Hrádku, rodiště generála Ereta.

44. lehký motorizovaný prapor v Jindřichově Hradci již devět let nese ve svém čestném názvu jméno brigádního generála Josefa Ereta. Čest jeho památce.

Kolega Petr Čejka
03_praporečník Klubu výsadkových veteránů.jpg
Účastníci piety
Účastníci piety
Vážené kolegyně, kolegové,
výbor Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s., na základě rozhodnutí vlády ČR a přijatých opatření k omezení pohybu osob, svým usnesením rozhodl zrušit všechny plánované akce až do konce května 2020, včetně IX. ročníku Memoriálu plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole, který byl plánován na 15.5.2020.

V Prostějově, 30. března 2020.

S pozdravem Ing. František Stavný

Předseda KVV Prostějov, z.s.
Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie J.Kováře z MDŽ dne 7.3.2020 a VČS KVV Bratislava ze dne 8.3.2020.
Oblastní klub výsadkových veteránů Bratislava hodnotil rok 2019
Na pozvání vedení KVV Bratislava jsme se dne 7.3.2020 v silné sestavě kol.F.Stavný, F.Lejsek, D.Lejsková, F.Chudý, J.Kovář, M.Řepka, M.Mucha a J.Ondrejčák zúčastnili jejich výročního jednání v Kulturním domě v obci Rovinka u Bratislavy. V samotné obci vedle kulturního domu na veřejném prostranství probíhaly vepřové hody, tak jsme nemohli odolat a ochutnali jsme místní speciality. V kulturním domě nás při prezenci kolegové přivítali velmi přátelsky kalíškem borovičky, což jsme velice ocenili.
Výroční jednání poctili svojí účastí významní hosté: arm.gen. v.v., bývalý NGŠ ASR M.Cerovský, představitel Klubu generálov SR gen. Tibor Gaplovský, vojenský přidělenec RF Alexej Klimov, prezident KVV SR pplk..v.v. Viktor Puchoň, představitel Slovenského leteckého svazu gen.M.R.Štefánika P.Matějčík a velitel sil pro speciální operace plk.Ing.Branislav Benko.
Předseda KVV Bratislava kol.L.Hreha podrobně zhodnotil činnost klubu v uplynulém roce, konstatoval, že naše červené barety byly skutečně vidět při významných společenských událostech, pietních aktech na Slovensku i v zahraničí. Co bolestně cítí je stárnutí členské základny a úbytek členů klubu. Co nás dále zaujalo?
- Účast jejich členů na střelecké soutěži v Rakousku za účasti elitních střelců Francie, Itálie, Holandska, ČR a jiných zemí, kde uspěla i E.Dolníková. Zajímavostí bylo např., že v jedné disciplíně ve střelbě bylo 5 střelců s absolutním výsledkem 100 bodů a rozhodnout o pořadí musely měřené vzdálenosti od absolutního středu.
- Že v uplynulém roce provedli členové místního klubu v Trnavě 466 seskoků. Je pravdou, že jejich členové jsou v průměru mladší, než kolegové z Bratislavy.
- Předání certifikátu od ředitele knihy slovenských rekordů Igora Svíteka, ve kterém je konstatováno: Ustanovující slovenský rekord seskok parašutistů – veteránů v sestavě L.Hreha, J.Mehés, P.Alexander, V.Gajdoš a M.Michajlov se uskutečnil 15.11.2008 v prostoru Radana Lagáň – Podhájská, z výšky 2300 - 2800 m ze 2 balonů OM-8001, OM – 9009. Průměrný věk rekordmanů byl 54,57 roků.
- Jinou příhodu uvedl L.Hreha, kdy měli skákat a ve skladě našli zabalený padák PTCH-7. Když do něho nakoukli tak zjistili, že byl zabalen před 15 lety a nikdo ze zájemců si netroufl ho přebalit. O seskok bylo více zájemců mimo L.Hrehy, např. M.Michajlov, P.Alexander, tak se losovalo z čepice a vyhrál B.Strakuš. Seskočil u Mochoviec, padák se bezpečně otevřel i když nepřipoutaný čechol doputoval vlivem větru daleko na druhou stranu.
S diskuze nás zaujalo:
- Informace prezidenta KVV SR V.Puchoně o ocenění práce předsedy KVV L.Hrehy ministrem obrany SR i práce kol.J.Tučeka, který stál u zrodu
KVV SR před 25 léty.
- Arm.gen.v.v. M.Cerovský popřál klubu, aby mezi ně přišli mladší kolegové.
- Plk.Ing.Branislav Benko – velitel sil pro speciální operace přislíbil, že vyvine úsilí, aby se tak stalo.
- Kol.F.Stavný ocenil aktivitu KVV Bratislava a informoval o akcích KVV Prostějov včetně pozvánky na ně.
- K budoucnosti KVV se velmi zajímavým vystoupením vyjádřil předseda KVV Liberec kol.J.Chromek. Stav je nezvratný, bude nás pořád ubývat.
Po přijetí plánu činnosti na rok 2020 a usnesení došlo i na občerstvení. Vynikající guláš a vínko z produkce L.Hrehy a samozřejmě bohatá tombola, ve které měla veliké štěstí kol.Tučeková.
V závěru se naše delegace zúčastnila velice zajímavé besedy s L.Hrehou k problematice jeho životní lásky – vinařství.
Na závěr, odjížděli jsme od našich kolegů, kamarádů velice spokojeni. Děkujeme Vám kolegové.
kolega Jar.Ondrejčák
1. ročník plk.Ivana KUTÍNA laserové střelby z pistole a odstřelovací pušky pořádané dne 28.února 2020 v Komunitním centru pro válečné veterány Brno

Soutěže se zúčastnilo i naše střelecké družstvo v sestavě J.Kovář, M.Vašek a M Rejkubová, které se umístilo na 7.místě. V jednotlivcích se umístil na pěkném 2. místě Milan Vašek z družstva KVV Prostějov. Blahopřejeme.
DSC00483.jpg
výsledky střeleb 28,2,.jpg
Zpravodajská skupina STAS
Poslední únorový den, v sobotu, jsme si připomněli 75. výročí seskoku zpravodajské skupiny STAS, která přistála v noci z 20. na 21. února 1945, nedaleko obce Heřmaneč u Dačic.
Klub výsadkových veteránů, který nese jméno statečného jihočeského válečného parašutisty generála Rudolfa Severina Krzáka, s vedením obce zorganizovali vzpomínkové setkání. Spolu se členy klubu se jej zúčastnili starostové Jindřichova Hradce a Chrudimi.
Přivítali mezi sebou rodinné příslušníky tří vojáků, kteří skupinu tvořili. Připomněli si u pamětního Kamene svobody události, které válečnou dobu provázely. Vzpomněli na vojáky, kteří pro svoji vlast nasazovali životy. Velitel skupiny Štefan Bandur, jeho zástupce Ján Velík a radista Emil Šimko, měli seskočit do Žďárských vrchů, do lesů v prostoru Devět skal. Chybou v navigaci, se ocitli zhruba 20 km východně od Jindřichova Hradce, v regionu, kde československé obce byly připojeny k německé tisícileté říši. Po přistání našli útočiště v domě místního rolníka Josefa Tůmy. Po krátkém pobytu vyrazili odsud na více než stokilometrový pochod, aby splnili stanovený úkol.
Na závěr setkání předseda klubu se starostou Ing. Stanislavem Mrvkou předali hostům pamětní odznaky klubu a životopisné publikace R. S. Krzáka.
Čejka Petr
rodinni prislusnici.jpg
vnucka parasutisty Bandura.jpg
Zabijačka
V pátek 21.2.2020 jsme zahájili plnění našeho plánu kulturní a sportovní činnosti naší tradiční Zabijačkou. Konala se jako vždy v restauraci U tří bříz, s tradičním programem, za účasti 63 členů klubu.
V úvodu předseda klubu všechny přítomné přivítal a následně seznámil účastníky s činností v období kolem výroční schůze, upozornil na důležité akce, především na Setkání 2020 a poděkoval všem, kteří se podíleli na zdárném plnění úkolů roku 2019.
Se snahou ušetřit peníze z klubového rozpočtu byl vybrán jiný producent hudby pan Cholasta s obdobným repertoárem jako dříve, pouze kvalita nebyla stejná. Z tohoto důvodu se výbor rozhodl vrátit se k původní hudební produkci pana Weisera. Rovněž i množství produktů samotné večeře bylo oproti minulým akcím menší. Tento stav byl a je ovlivněn nárůstem cen potravin v celé naší společnosti. Zde se otvírá otázka, zda ušetřit za cenu nižší kvality, anebo si připlatit a zachovat požadovanou úroveň.
I přes tyto drobné problémy se večer vydařil a kolektiv se bavil do 22.00 hodin společným zpěvem a tancem. Poděkování patří za zajištění a průběh Vepřových hodů kol. Lejskovi, Ondrejčákovi a Hájkovi.
kol. F.Lejsek
V rubrice "Životní jubilea členů KVV Prostějov" jsou aktualizovány údaje pro rok 2020.
Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z "Vepřových hodů" dne 21.2.2020.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 1.číslo roku 2020 občasníku "Spravodajca" Obl.KVV Banská Bystrica.

75.výročí seskoku skupiny Platinum - Pewter
Chrudimšítí veteráni, spolu s příslušníky 43. výsadkového pluku, si dne 14. února 2020 připomněli 75. výročí seskoku výsadkářů skupiny Platinum – Pewter. V osadě Hradisko, na zahradě usedlosti u Korábků, kde skupina čtyř výsadkářů našla 16. února 1945 útočiště, se shromáždili vojáci pluku, delegace KVV Jindřichův Hradec, Sokolové a Legionáři z Chrudimi spolu se starostou ing. Františkem Pilným a dalšími hosty.

Předseda KVV gen. Jaroslava Klemeše, Zdeněk Kolář připomněl stručně historii, která nasazení této skupiny provázela. Seznámil přítomné také s tím, že klub připravuje postavení památníčku na seskok skupiny na doskokové ploše, kde výsadkáři přistáli. Přátelské setkání bylo zakončeno položením kytic a pietní vzpomínkou na místním hřbitově, na zde pochované místní pomocníky parašutistů.
"čejen" - foto Jiří Smělík
DSCN8114.jpg
DSCN8138.jpg
DSCN8123.jpg
nastup.jpg
IMG_2353.JPG
VIII.ročník Soutěže průzkumných hlídek 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka proběhl ve dnech 27. – 30.8.2018 ve Vojenském újezdu Libavá
Letošního ročníku této soutěže se zúčastnilo 16 soutěžních hlídek z voj. útvarů AČR a 2 hlídek ozbrojených sil Slovenské republiky. Průzkumné hlídky plnily po dobu čtyř dnů úkoly, které vyžadovaly překonání vzdálenosti minimálně 100 km v zalesněném terénu. Závod byl rozložen do šesti etap, jejichž součástí bylo celkem 23 disciplín, jako například noční orientační přesun, činnost na pozorovacím stanovišti, překonávání vodní překážky, přepad budovy, střelby z ručních zbraní a další disciplíny.
Na 1.místě a 2.místě se umístili průzkumné hlídky 102.pzpr a na 3.místě průzkumná hlídka 43.vpr.
Jako hosté pozorovatelé se této soutěže zúčastnili členové KVV Prostějov Jaroslav Ondrejčák, František Melichárek a Jan Komínek a členové KVV Holešov Dušan Hric s manželkou, Miroslav Hanáček a Jaroslav Jurda.
Můžeme konstatovat, že to byla nadměrně náročná soutěž a naše blahopřání patří všem průzkumným hlídkám, které úspěšně dorazily po 4 dnech do cíle.
Podrobnější komentář z jednotlivých dnů této náročné soutěže můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.
Jaroslav Ondrejčák
Parašutisté Dukly Prostějov jsou absolutními armádními mistry světa, na šampionátu získali tři zlaté a jeden bronz.
Další mimořádný úspěch prostějovských armádních parašutistů... Více na odkazu níže...
Ve dnech 26.8.- 31.8.2018 proběhne na letišti v Prostějově " Mistrovství světa World Wingsuit Flying".
obr..jpg
Setkání po 50 ti letech.
V časných ranních hodinách se na komunikaci Holešov - Zlín v prostoru u Policejní školy začaly objevovat červené barety. To kolegové z KVV Holešov uspořádali setkání k 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území. Na události roku 1968 přišli v úterý 21. srpna zavzpomínat do Holešova desítky výsadkových veteránů. Někteří ve vzpřímené chůzi, jiní již opatrnější chůzí s hůlkou, tváře poznamenané vráskami, ale v očích plamínky odhodlání i hrdosti. Z našeho klubu se zúčastnili kolegové Lejsek, Tuček a Kovář. Významu tohoto setkání přispěla i účast hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, senátorky Šárky Jelínkové, místostarosty Holešova Jaroslava Chmelaře, ředitele policejní školy Jana Dvořáka a jeho zástupce Andreje Rohála. Nejvýznamnějším hostem však zůstává poslední z velitelů NŠ plk. Jiří Dufek. Celkově se na nástupišti policejní školy v bývalém sídle 7. výsadkového pluku ZU sešlo 226 bývalých příslušníků útvaru a 52 příznivců a hostů.
S určitými pocity nostalgie a s poděkováním vystoupili přední představitelé tohoto setkání, ale s hlavním projevem vystoupil plk. Dufek, který zhodnotil postoj příslušníků útvaru a podíl všech na těchto smutných a odsouzeníhodných skutečnostech.
Za statečnost a rozhodný postoj plk. Dufka v roce 1968 mu byl Klubem výsadkových veteránů Slovenské republiky udělen Kříž cti Jozefa Gabčíka, který mu předal plk. Jozef Tuček. Předání ocenění se setkalo se srdečným potleskem všech přítomných.
Veteráni na tomto setkání svojí účastí uctili i památku všech těch, kteří se dnešních dnů nedočkali.
František Lejsek

Fotografie z tohoto setkání od Jardy Kováře máte k dispozici na níže uvedeném odkazu.
T.G.Masaryk.jpg
Děvín.jpg
IMG_2319.JPG
NR SR.jpg
V rámci 100. výročí vzniku Československé republiky uspořádal Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. pro 50 svých členů dne 11.8.2018 zájezd do Bratislavy se zajímavým programem.
V dopoledních hodinách jízda lodí z Bratislavy do Děvína s následnou prohlídkou hradu Děvín a v odpoledních hodinách návštěva Národní rady Slovenské republiky a reprezentačních prostor Bratislavského hradu. Na závěr programu jsme navštívili našeho slovenského kolegu Ladislava Hrehu v Bernolákove.
Úvodem musíme poděkovat našemu kolegovi Jozefovi Tučekovi, který využil svých kontaktů
v Národní radě Slovenské republiky a předběžně projednal termín a obsah návštěvy s jejím předsedou Andrejem Dankem. Potěšilo nás, že nám byla udělena výjimka a to návštěva Národní rady SR a reprezentačních prostor Bratislavského hradu s průvodcem, protože se v průběhu víkendu zpravidla neorganizují.
Předseda NR SR Andrej Danko projevil ochotu nás osobně přivítat na půdě NR SR, bohužel kvůli pracovnímu zaneprázdnění z toho sešlo. Jako výraz díků mu výbor KVV prostřednictvím kanceláře NR SR věnoval výsadkový baret s odznakem, pamětní plaketu na mramorovém podstavci a knihu s věnováním „DUM, SPIRO, SPERO“ autora Eduarda Stehlíka a kol.
Po příjezdu do Bratislavy následovala nezbytná fotografie účastníků zájezdu před Slovenským národním muzeem a sochou T.G.Masaryka s pamětní deskou „28. OKTÓBRA 1918 VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA VLASŤ DVOCH BRATSKÝCH NÁRODOV ČECHOV A SLOVÁKOV“. Protože do odjezdu lodě nám zbývala hodina někteří z nás se vydali k Slovenskému národnímu divadlu, Michalské bráně až k náměstí SNP. Zaujaly nás změny po desítkách let, tam kde při každé návštěvě Bratislavy Ivan Hoššo chodil do vyhlášeného mléčného baru na vynikající bryndzové halušky, tam je dnes Mc Donalds se svým standardním sortimentem. Jinak pěkné korzo s množstvím příjemných menších restaurací, butiků a vinárniček.
Plavba lodí byla příjemná, klidná a pohodová. Za 75 minut plavby jsme zakotvili u břehu, kde nás očekával kolega Jozef Tuček s naším autobusem. My, kteří jsme si troufli vystoupat na hrad Děvín, tak jsme nelitovali.
Děvínská hradní skála vyzývala svou mimořádnou strategickou polohou k osídlení již odedávna.
Římané tu měli ve 4. století př. n. l. předsunutou strážní stanici jako součást obranného systému Římské říše Limes Romanus.
Názvu pevnosti Dowina, což mělo znamenat „dívka", se poprvé používalo v době Velké Moravy, kdy zde měl snad sídlo i kníže Rastislav. Tehdy tvořil Děvín významné hospodářské sídlo a vojenské centrum. Proto je dnes Děvín pro Slováky hlavním symbolem Velké Moravy.
Po zániku Velké Moravy ztratil Děvín svůj strategický význam a získal jej znovu až ve 13. století, kdy na vápencové skále vznikl strážní pohraniční hrad Uherského království. Takto fungoval v podstatě až do doby, než pominulo turecké nebezpečí, a od 18. století se postupně měnil v ruinu. Zánik urychlila napoleonská vojska, která roku 1809 vyhodila horní hrad do povětří.
V 19. století se Děvín stal místem schůzek a sletů slovenských národovců a symbolem slavné minulosti Slováků. Vznikla tradice Všeslovanských dní a pod hradem byl zřízen amfiteátr. Neobyčejně působivá krajinná dominanta získala ještě více na kráse důkladnou rekonstrukcí na přelomu 20. a 21 století.
V současné době jsme mohli zhlédnout v kamenných chodbách výstavy pracovních nástrojů,
platidel, zbraní z 15. – 17.století. Samozřejmě ohromující byly výhledy na dominanty okolí včetně soutoku Dunaje a Moravy.
Po ukončení prohlídky hradu jsme dali v podhradí přednost bryndzovým haluškám - byly vynikající.
Po přesunu do Bratislavy jsme absolvovali prohlídku Národní rady Slovenské republiky, která sídlí na hradním vrchu v Bratislavě. Poslancům NR SR byl tento objekt slavnostně odevzdán do užívání 25. 5.1994.
Celým objektem nás prováděla PhDr. Lujza Kittlerová z odboru komunikace s médii a veřejností. Její vystupování a výklad byly naprosto profesionální a velmi zajímavé.
Víte že:
- Autorem 5 m sochy Vítanie před budovou parlamentu je Ján Kulich?
- Ve vstupní Hurbanově síni se na pozlacené tabuli nachází přepis textu Janka Matúšky „Ponad Tatrou blýska“, ze kterého první dvě sloky dnes tvoří Statní hymnu SR?
- Zajímavostí je i dominanta síně v podobě busty významné osobnosti slovenské historie – Jozefa Miloslava Hurbana, předsedy první Slovenské národní rady z revolučních let 1848-49.
- Vchod do rokovacího sálu NR je vyzdoben sérií sedmi maleb na dřevěných plátech od autora Albína Brunovského? Obsahují biblické motivy, apokalyptické grimasy desítek různorodých charakterů, budoucnost Slováků jako magicko-realistická fraška a desítky skrytých motivů.
Hodnota Brunovského vrcholného díla představuje v současnosti asi 1 a půl milionu eur.
- NR SR má 150 poslanců z 8 politických stran?
- Poslanci mají své kanceláře v objektu Bratislavského hradu a z rokovacího sálu se tam mohou přesunout podzemní chodbou?
- NR SR od svého vzniku v roce 1993 do současnosti měla 9 předsedů. Jako první byl JUDr.Milan Gašparovič, poslední v současnosti Andrej Danko.

Dále jsme absolvovali prohlídku reprezentačních prostor Bratislavského hradu, kde nás na nádvoří obrazně přivítala socha knížete Svatopluka na koni. Do reprezentačních prostor Bratislavského hradu není možný vstup, jen na zvláštní povolení. A toho se nám dostalo. Byli jsme ohromeni krásou a čistotou těchto prostor. Tyto prostory jsou k dispozici pro oficiální akce prezidenta SR, předsedy vlády SR a předsedy NR SR. Úžasná výzdoba jednotlivých místností a nádherný interiér. K tomu kvalifikovaný výklad PhDr. Lujzy Kittlerové o době 18. století ve formě příběhů, prostě veliká spokojenost.
Po společné fotografii a předání dárků našim průvodcům před objektem Národní rady SR
jsme se přesunuli do Bernolákova, kam nás pozval kolega Ladislav Hreha.
Ten nás překvapil milým přivítáním celou svojí rodinou a úžasnou pohostinností. Výborná kapustnica, velmi kvalitní víno, dobrá pohodová atmosféra, možnost si prohlédnout jeho vinné království, to byl výborný závěr našeho zájezdu. Někteří z nás si zakoupili i jeho skvělé víno.
Než jsme se rozloučili, pozvali jsme L Hrehu na Memoriál zakladatelů VV ve dnech 12.-14.9.2018, kde má přislíbený tandemový seskok.
Tento zájezd svým zaměřením a průběhem považujeme za jeden z nejzdařilejších za dobu existence našeho klubu. Považujeme ho za náš přínos k připomenutí 100.výročí vzniku ČSR
a k upevnění přátelství a sounáležitosti obou našich národů.
To dokládají i postřehy některých členů KVV:
J.Moravec: „Zájezd neměl chybu, nádhera. Největší zážitek jsem měl z návštěvy u kolegy Hrehy z KVV Bratislava, který nás přivítal z celou svoji rodinou, úžasná atmosféra v celém průběhu návštěvy.“
V.Hájková: „Nejvíc se mim líbil krásný výklad PhDr. L.Kittlerové v NR SR, velmi příjemná, vzdělaná pracovnice NR SR. Velmi mě překvapilo, že v této dnešní době existují ještě lidé s tak lidským a přátelským přístupem, jaký jsem zažila od rodiny Hrehových při návštěvě v Bernolákovu“.
M.Řepka: „Naprostá spokojenost. Nejvíc mě překvapila obnova hradu Děvín, který si pamatuji z návštěvy před 20 lety. Ze zříceniny udělali krásný hrad.“

Poděkování patří kolegovi J.Tučekovi, organizátorům výboru KVV Prostějov, zejména kol.Lejskovi, Hájkovi, Stavnému, Ondrejčákovi, Kovářovi, Struhárovi, dále manželům Denerovým a všem účastníkům zájezdu za jejich přístup a disciplínu v průběhu zájezdu.
Tato významná společenská akce v rámci 100.výročí vzniku ČSR byla realizována za finanční podpory Statutárního města Prostějova, za což mu patří naše poděkování.


Kolega Jaroslav Ondrejčák


Doporučujeme všem členům KVV Prostějov zhlédnout fotografie Jardy Kováře z tohoto zájezdu, které doplňují tento text a jsou uveřejněny na níže uvedené adrese:
DSC00229.jpg
DSC00231.jpg
U příležitosti 76. výročí boje československých parašutistů v pražské Resslově ulici, byl v neděli 17. června 2018 u chaty zvané „Václavka“ nedaleko Hořejšího Padrťského rybníku v CHKO Brdy odhalen pomník připomínající seskok paradesantních skupin INTRANSITIVE a TIN. Celkem pět československých parašutistů zde seskočilo do okupované vlasti v noci z 29. na 30. dubna 1942.
Skupina INTRANSITIVE, kterou tvořili npor. Václav Kindl, čet. Bohuslav Grabovský a des. Vojtěch Lukaštík, měla za úkol vykonávat průmyslovou sabotáž. Skupina TIN, tvořená rotnými Ludvíkem Cupalem a Jaroslavem Švarcem, měla provést atentát na protektorátního ministra školství a symbol kolaborace Emanuela Moravce. Značný rozptyl parašutistů během výsadku však způsobil, že se po přistání na zemi skupiny nesešly a od té doby je již provázely jen nesnáze. Žádný z pětice parašutistů se nedožil konce války.
Václav Kindl a Bohuslav Grabovský byli zatčeni gestapem a zavázali se ke spolupráci. Ze strany Grabovského šlo o lest a byl později popraven v Terezíně, aniž by nacistům nějak pomohl. Kindl byl agilnější, stal se z něj agent-provokatér. Omylem jej zastřelil gestapák při jednom ze zátahů na domácí odboj. Vojtěch Lukaštík se ukrýval na Moravě, byl udán, v přestřelce zraněn a v bezvýchodné situaci si vzal život sám. Podobným způsobem skončil život i Ludvíka Cupala, který se při seskoku zranil a pomohl mu právě Lukaštík. Jaroslav Švarc se se svým druhem ze skupiny TIN již nesešel, spojil se s parašutisty v Praze a s nimi pak zemřel během boje v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.
Den před výročím smrti Jaroslava Švarce došlo k slavnostnímu odhalení pomníku, který v Brdech až dosud chyběl. Deska upomínající na fakt, že právě v těchto místech provedly výsadek dvě paraskupiny. Po odhalení dostali prostor k projevům starosta Hutr, plk. gšt. Eduard Stehlík, ředitel Odboru pro válečné veterány MO ČR, pan Velfl z příbramského muzea. Historické souvislosti a význam připomínky obou paraskupin připomněli oba historici. Odhalení se zůčastnila také delegace Klubu výsadkových veteránů generála R. S. Krzáka z Jindřichova Hradce.
K odhalenému pomníku pak delegace položily květinové dary. Na závěr zazněla československá státní hymna a minutou ticha byla uctěna památka zemřelých parašutistů a jejich spolupracovníků. Čestnou stráž u pomníku drželi skauti 18. oddílu „Bílý útes“ z 1. střediska Jožky Knappa z Plzně, student Univerzity obrany se státní vlajkou a praporečník Klubu výsadkových veteránů Jindřichův Hradec.
Kolega Petr Čejka
DSC_1324.jpg
Střelecký trojboj v Holešově proběhl dne 20.7.2018 za účasti 23 družstev z KVV Holešov, Zlín, Prostějov,Trenčín, Bratislava, Brno, Zlaté Moravce, Banská Bystrica Olomouc, Nové Mesto nad Váhom, Topolčany, Praha. Celkem 69 střelců soutěžilo ve 3 disciplínách, ze samopalu vz.58, pistole vz.82 Makarov, a malorážky CZ 452 ZKM. Výsledky v jednotlivých disciplínách a kategoriích uvádíme níže.
Jaroslav Ondrejčák
DSC_1108.jpg
Na pozvání Komunitního centra pro válečné veterány Brno Dobrovského 27c, 612 00 Brno ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Brno a Československým legionářem – SPIA Czech,z.s, které bylo dne 14.7.2018 organizátorem Střelecké soutěže – MIKULOV 2018, se družstvo KVV Prostějov zúčastnilo této soutěže ve složení kolegové Jaroslav Kovář, František Melichárek a Jaroslav Ondrejčák.
Za krásného počasí jsme mezi prvními dorazili do Mikulova a následně na plánovanou střelnici. Již od začátku panovala příjemná a družná atmosféra, jak už pravidelně bývá u těchto střeleckých soutěží.
Pro nás prvním překvapením byly změny disciplín oproti pozvánce včetně zbraní, na což měl organizátor dle propozic plné právo. Z původních disciplín zbyla jediná - střelba ze vzduchovky. Střílelo se z karabiny Stribog SR, ráže 9 mm, ze samonabíjecí pušky AR15, ráže 5,56 mm, pistole vz.82, ráže 9 mm.
Bohužel jsme se nevyrovnali s podmínkami střelecké soutěže a neuspěli jsme v jednotlivcích ani v družstvech. Přesto děkujeme organizátorům za umožnění naší účasti.
Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře. Jaroslav Ondrejčák
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 3.číslo ročníku 2018 občasníku "Spravodajca" OK KVV Banská Bystrica. Dále uveřejňujeme pozvánku KVV Holešov na setkání příslušníků 7.vp.ZU dne 21.8.2018.
21-1968.jpg
Kolegové a kolegyně,
na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z "Pochodu po stopách 22.vb" dne 30.6.2018.
blava.jpg
Vážení kolegové a kolegyně,
vzhledem k omezenému počtu míst v zájezdu do Bratislavy (50 osob) a vyššímu počtu zájemců o účast na tomto zájezdu, provedl výbor KVV výběr účastníků zájezdu dle těchto kritérií:
- kteří se přihlásili na zájezd na výročním jednání KVV Prostějov,
- kteří se aktivně podílejí na práci KVV.
Vybraní účastníci budou vyrozuměni pozvánkou - e-mailem, nebo osobně kolegou Hájkem.
Výbor KVV Prostějov
DSC_0706.jpg
DSC_0705.jpg
Střelecká soutěž
Na pozvání primátorky statutárního města Prostějova se 2 naše 3 členná střelecká družstva zúčastnila dne 22.6.2018 střelecké soutěže „O pohár primátorky statutárního města Prostějova“.
Disciplína: mířená střelba, cíl: 2x gong + nekrytě ležící figura s kruhy, vzdálenost: 25 metrů, počet nábojů 15 ks, čas: 3 nástřelné / 3 min., 12 ran v čase 2 min., služební pistole Glock 22.
Z 36 soutěžících družstev se naše 1.družstvo v sestavě Fr.Chudý (120 b.), R.Zapletal (112 b.) a M.Řehořová (75 b.) umístilo na 5.místě s celkovým počtem bodů 307 a naše 2.družstvo v sestavě J.Kovář (116 b.), J.Ondrejčák (115 b.) a M.Řepka (66 b.) na 7.místě s celkovým počtem bodů 297.
Oproti loňskému roku, kdy jsme při stejném počtu družstev obsadili 10. a 14. místo, to je podstatné zlepšení, přesto jsme měli letos na víc.
Střelecká soutěž byla Městskou policií Prostějov ve spolupráci s Magistrátem města Prostějova výborně organizovaná. Pohoda na střelnici, dobré počasí a výborné občerstvení, to všechno neoddělitelně patřilo a patří k této soutěži. Ještě jednou děkujeme za pozvánku a již se těšíme na příští ročník.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
Fotografie Jaroslava Kováře z obou pietních aktů můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.
DSC_0570.jpg
DSC_0629.jpg
Výsadkoví veteráni nezapomínají
Jako každý rok se 18. června zástupci našeho klubu zúčastnili pietního aktu v Resslově ulici v Praze na počest padlých hrdinů, kteří provedli atentát na vraha českého národa, zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Z našeho klubu se této akce zúčastnilo celkem 15 členů a příznivců. Mimo nás jsme poskytli možnost přepravy také pro kluby Holešov, Zlín a Olomouc. Akce se zúčastnili i někteří příslušníci 601. skss, díky jejichž péči se tato plánovaná akce mohla uskutečnit. Celkem tedy 35 účastníků.
Prostor před památníkem se zaplnil množstvím červených baretů, byli to kolegové z českých a slovenských klubů Prostějov, Praha, Bratislava, Holešov, Zlín, Liberec, Jindřichův Hradec, Plzeň, Olomouc, Tábor i Žilina.
Pietnímu aktu byli přítomni i zástupci vlády, politických stran a velení AČR v čele s ministryní obrany Šlechtovou, politiky Bělobrádkem, Okamurou, NGŠ gen. Opatou a řadou dalších významných osob.
Dlouhá řada věnců, které 18. června 2018 položili u desky připomínající boj zástupci nejrůznějších státních institucí, organizací či spolků, svědčí o tom, že tato událost je jednou z klíčových v paměti našeho národa a má i po 76 letech svůj zásadní společenský a dějinný význam.
S projevem úcty za náš klub položili kytici květů Jindra Starý, Mirek Řepka a František Chudý.
V tento den byly péčí městské části Prahy 2 odhaleny pamětní destičky vsazené do chodníku u kostela sv. Cyrila a Metoděje, které připomínají, že v těchto místech před 76 lety padlo v boji sedm československých výsadkářů z Velké Británie. Každá z nich nese jméno padlého, označení výsadku, v jehož rámci byl nasazen, a datum narození a úmrtí oběti.
Při této příležitosti u památníku v Resslově ulici, po rozhodnutí výboru klubu, předal v zastoupení předsedy klubu kolega Lejsek Zlaté odznaky KVV Prostějov kolegům JUDr. Ladislavu Slívovi a JUDr. Jindřichu Vybíralovi za aktivní pomoc při zajišťování akcí klubu a za zachování a prohlubování tradic výsadkového vojska.
Poté jsme se přesunuli k památníku československých válečných parašutistů a jejich spolupracovníků z domácího odboje v Technické ulici na Praze 6. Pietní akt za účasti zástupců GŠ AČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Československé obce legionářské, VHÚ, Velvyslanectví SR v ČR byl zahájen položením věnců a kytic na počest těch, kteří položili životy v odboji proti nacizmu. Vysoce jsme ocenili účast a zejména vystoupení velvyslance Slovenské republiky v ČR Petera Weisse na tomto pietním shromáždění.
Poděkování za aktivní pomoc při zajištění této akce patří statutárnímu městu Prostějov a 601. skss.
Kolega František Lejsek
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 2.číslo časopisu "Spravodajca" Oblastního klubu VV SR v Banské Bystrici.

V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je publikována informace V.Kameníka o nových knihách v oblasti zpravodajské tématiky. Tuto informaci doplňuje svým příspěvkem kolega Miloš Opluštil.

Vlastizrádce
Co vám říká jméno por. Františka Tišlera, velitele 2. čety, 2. výs. roty 71. výs. praporu v Zákupech? Podle osobního pohovoru s autorem knihy kol. Olinem Jurmanem ,,Vlastizrádce'' však F. Tišlera již asi málokdo zná. Odpověď na svou otázku jsem směřoval až do „výsadkového pravěku" a to do let 1949 - 50. Dne 16.4.2018 jsem proto využil pozvání ke křtu do Prahy jeho nové knihy, abych tam objasnil činnost tehdejšího nového důstojníka u výsadkového praporu.
V létě 1949 jsem netušil, že po absolvování Vojenské akademie v Hranicích se znovu s por. Tišlerem sejdu hned na podzim téhož roku ve Stráži pod Ralskem při náboru dobrovolníků z řad vojáků z povolání pro výsadkové vojsko. Asi ze 30 uchazečů nás zkouškami z psychotechnických testů, tělesné zdatnosti a prohlídek u Vojenského leteckého zdravotního ústavu prošlo jen 6 adeptů a byli jsme ustanoveni do funkcí u 71. pvpr ( M. Červa, M. Česal, M. Opluštil, L. Papež , F. Tišler a J. Zahálka ).
Všechny zajímavé a napínavé události se dozvíte z uvedené knihy, která popisuje situaci hlavně v letech 1950 - 59 nejen na Velitelství výsadkového vojska a Zpravodajské správě MNO, nejvíce však na Velvyslanectví ČSR ve Washingtonu.
V Americe byl již pplk. Tišler dnem 1.6.1955 ustanoven do funkce čs. vojenského přidělence a zástupcem velvyslance, kterou tam s velkými nedostatky vykonával až do své zrady ČSR v červenci roku 1959.
Za svůj čin byl pak nakonec v nepřítomnosti odsouzen Vojenským soudem v Příbrami k trestu smrti. Po přečtení knihy jsem byl velice překvapen, neboť až do roku 1971 jsme se o tak podlém činu u útvarů nedověděli (pro přísné utajování) a museli jsme se spokojit jen s konstatováním, že svůj život ukončil sebevraždou. Tímto článkem nechci propagovat čtení „Vlastizrádce'', chci jen s tímto případem jediného výsadkového důstojníka v Zákupech, kde jsme mu říkali jen ,,podvraťák'', seznámit v krátkosti své kolegy veterány výsadkového vojska.
Miloš Opluštil
Jindřich Starý sen. má svého následovníka
V loňském roce kolega Jindřich Starý sen. oslavil svoji osmdesátku seskokem volným pádem ze 4 000 m. Neuplynul ani rok a má svého následovníka kolegu Jardu Kováře, sportovce, atleta, horolezce a výsadkáře. Doposud jsou platné jeho lehkoatletické okresní rekordy v běhu na 1 km časem 2:35 min. nebo v běhu na 5 km časem 14:51 min.
Jako horolezec absolvoval výstupy v Alpách a Dolomitech, ale za svůj nejtěžší považuje výstup ve Vysokých Tatrách západní stěnou na Lomnický štít cestou „Hokejka“.
K výsadkařině se dostal u 22.vb, kde jako voják základní služby absolvoval základní řadu seskoků.
Členem našeho KVV je od roku 2011 a od roku 2013 i členem výboru KVV. Reprezentuje náš klub ve střeleckých soutěžích a v rámci Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska…. v roce 2017 byl členem vítězného družstva KVV Prostějov. Svojí fotografickou činností se významně podílí na mapování historie našeho KVV. Zcela po zásluze mu v letošním roce byl udělen „Zlatý odznak výsadkového veterána KVV Prostějov“.
Co je pozoruhodné je fakt, že po 50 letech od svého prvního seskoku a následné obrovské pauze absolvoval 30.7.2017 spolu s kol. Miroslavem Řepkou seskok padákem na letišti v Prostějově z výšky 1200m, s padákem M330-školní křídlo z letounu L60 – Brigadýr s nuceným otvíráním padáku.
Myšlenka předčasně oslavit své sedmdesátiny seskokem ze 4000m volným pádem se mu neustále vracela i proto, že mu nadále platila lékařská prohlídka s loňského seskoku padákem. Příprava na seskok volným pádem proběhla u České parašutistické asociace v Prostějově za vedení Mgr. Martina Dlouhého a druhého instruktora Tomáše Trunečky. Jak mi sdělil, na seskok dne 27.5.2018 se velmi těšil, pociťoval zdravé napětí, ale obavy si nepřipouštěl. Při seskoku z výšky 4000 m ho doprovázeli 2 instruktoři (Furiak a Chris). Dále uvedl, že v průběhu letu se soustředil na činnosti, které se učil v kurzu, vychutnával si pocit volnosti a doprovázející instruktoři mu dodávali pocit jistoty. Jak uvedl, po dopadu na zem měl krásný pocit a říkal si, že by hned seskok zopakoval.
Jarda nezapomněl zdůraznit, že poděkování patří České parašutistické asociaci zejména Mgr. Dlouhému a ostatním instruktorům za perfektní provedení přípravy a naprosto bezpečný doprovod při seskoku.
A já jen dodávám, že Jarda si zaslouží náš obdiv.
Dne 27.5.2018. Kolega J.Ondrejčák
DSC_0366.jpg
DSC_0380.jpg
DSC_0141.jpg
1.ročník Memoriálu VHK
Dne 10. 5.2018 se naše družstvo zúčastnilo střelecké soutěže 1.ročníku Memoriálu VHK, na počest vojáků, kteří zahynuli při plnění úkolů. Střeleckou soutěž organizoval 102.pzpr ve střelbě z pistole CZ P 10 C, 3+10 na 25 m a útočné pušky BREN 2, 3+10 na 100 m. Nová útočná puška CZ BREN 2 (označovaná také jako CZ 806 BREN) od České zbrojovky navazuje na útočné pušky CZ 805 BREN zavedené v Armádě České republiky. Blíže viz http://www.armadninoviny.cz/cz-806-bren-nova-utocna-puska-z-ceske-republiky.html
Soutěž byla organizována ve 2 kategoriích a to 3 členná družstva profesionálních vojáků od útvarů AČR v počtu 17 družstev a družstev KVV Prostějov, KVV Holešov, družstva Vojenské policie a družstev pozvaných sponzorů.
Poněkud obtížnější pro družstva KVV Prostějov a Holešov i družstva sponzorů byla střelba z útočné pušky z důvodu, že jsme s ní stříleli poprvé. Shodli jsme se na tom, že pro nás střelba z BREN 2 s mechanickými mířidly je daleko náročnější než ze Sa -58. Patrně je to otázka zvyku.
Organizace a atmosféra soutěže skvělá, počasí a vojenský guláš výborné. V celkovém hodnocení v naší kategorii jsme získali 2.místo v sestavě František Chudý, Jaroslav Kovář a Jaroslav Ondrejčák za družstvem Vojenské policie. Na 3.místě se umístilo družstvo KVV Holešov v sestavě JUDr. Jozef Tóth, Dušan Hric a JUDr. Miroslav Hanáček.
Náš srdečný dík patří všem organizátorům a zejména pplk. ing.Pavlu Hriníkovi za pozvání a péči o nás i za možnost zastřílet si na nejnovějších zbraních AČR.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 75. číslo tohoto časopisu.
Dne 26.3.2018 na své první výborové schůzi po výročním shromáždění KVV a v souladu se Stanovami, organizačním a jednacím řádem KVV Prostějov, z.s. byli zvoleni na další 2 roky do funkce předsedy KVV kolega ing. František Stavný a místopředsedy KVV kolega František Lejsek. Pracovní působnost členů výboru KVV Prostějov najdete v rubrice "Současnost - Stanovy KVV Prostějov, z.s., v části Organizační a jednací řád".
Oznamujeme všem, že dne 29.3.2018 zemřel po statečném boji se zákeřnou nemocí ve věku nedožitých 68 let, plk. Jaromír Čermák, bývalý předseda KVV Chrudim.
V rubrice "Poslední rozloučení" uveřejňujeme jeho parte.
Čest jeho památce.
Zde uvádíme "Zprávu výboru z výročního shromáždění KVV Prostějov, z.s.", kterou přednesl dne 17.3.2018 předseda KVV Prostějov plk.v.v. ing.František Stavný.
Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z výročního shromáždění KVV v Prostějově.
Pietní akt u hrobu zakladatele výsadkových vojsk a prvního výsadkového generála Karla Palečka v Plzni
Vážené kolegyně, kolegové,
dne 12. 3. 2018 se náš KVV spolu s ostatními kluby, zúčastnily pietního aktu u hrobu zakladatele výsadkového vojska v ČSR a také prvního výsadkového generála Karla Palečka v Plzni. Pietní akt organizoval KVV Plzeň v čele s jeho předsedou kol. Ladislavem Slivou a 102.pzpr z Prostějova. KVV Plzeň i 102.pzpr ve svém názvu nesou jméno gen. Karla Palečka.
Pietního aktu se mimo plzeňského, zúčastnily KVV z Holešova, Olomouce, Chrudimi, H. Králové, Prahy, Liberce, Písku, Tábora, Jindřichova Hradce, Klatov; za náš klub se zúčastnil kol. František Chudý, Jaroslav Kovář, František Kroul a Miroslav Řepka. U hrobu gen. Palečka se shromáždili kolegové KVV a vojáci 102.pzpr, kde položili kytice. Na tomto místě promluvil a vyzvedl zásluhy osobnosti gen. Palečka předseda KVV Plzeň, kol. Ladislav Sliva.
V další části akce zorganizoval hostitelský klub Plzeň prohlídku rokycanského Muzea vojenské techniky. Zajímavým výkladem nám přiblížil ukončení II. světové války na demarkační čáře v Rokycanech, ředitel Muzea pan Koch. Příjemně nás také překvapil plzeňský klub pohoštěním v prostorách zařízení Muzea. Děkujeme.
kol. František Chudý

P.S. Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z této významné akce.
Fotografie Jardy Kováře ze společenského večera u příležitosti MDŽ můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu. Stačí jen na něj kliknout. Jao
DSC_9107.jpg
Společenský večer u příležitosti MDŽ
Dne 9.3.2018 výbor KVV Prostějov tradičně zorganizoval společenský večer u příležitosti MDŽ „U tří bříz“. V úvodu společenského večera předseda KVV ing. František Stavný poděkoval všem zúčastněným ženám, za jejich aktivitu a angažovanost v práci našeho KVV, za jejich velký podíl při vytváření rodinného zázemí a popřál jim mnoho štěstí, zdraví a pohody v rodinném životě. Předáním karafiátu všem zúčastněným ženám a slavnostním přípitkem byla ukončena oficiální část programu. V krásné a pohodové atmosféře proběhl celý večer za účasti více jak 60 účastníků, zpříjemněný hudební produkcí Karla Weisera z Hanušovic. Poděkování za organizaci krásného večera patří kolegům Hájkovi a Lejskovi a kolektivu „U tří bříz“ za kvalitní večeři a připravené příjemné prostředí.
O příjemné a pohodové atmosféře večera se můžete přesvědčit i na souboru fotografií Jardy Kováře, viz odkaz výše.
Jaroslav Ondrejčák
Fotografie Jaroslava Kováře z VČS KVV Bratislava 2018 najdete na níže uvedeném odkazu.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 1.číslo časopisu "Červené barety" OK KVV Bratislava.
DSC_8681.jpg
Dne 23.2.2018 zahájil náš klub plnění plánovaných akcí z plánu kulturní a sportovní činnosti. Svoji první již tradiční zabijačkou v restauraci U Tří bříz. Této, mezi členy oblíbené akce, se zúčastnilo 53 členů klubu. Můžeme konstatovat, že přes určité stížnosti z minulých ročníků se velmi pozitivně zvedla úroveň připravovaných pochutin. V průběhu akce kol. Lejsek seznámil přítomné s nejbližšími plánovanými akcemi, s potížemi při jejich organizování a zároveň všechny přítomné pozval na výroční zasedání KVV Prostějov dne 17.3.2018. Předseda našeho klubu kol. Stavný při této příležitosti popřál kol. Jugasovi k jeho životnímu jubileu přání dlouhých let, výsadkového zdraví a současně předal Laďovi malé pozornosti od klubu. Hudební produkce, která byla na vepřových hodech poprvé, podpořila velmi dobrou náladu a přítomní tanečními kreacemi mohli ulehčit od hojné konzumace kvalitní stravy. Jako tradičně musel náš předseda zábavu, která byla v plném proudu, ukončit. Přípravy této akce se odpovědně zhostili kolegové Lejsek a Hájek.
Fr.Lejsek.
V rubrice "Spolupráce s ostatními KVV v CR a SR" můžete zhlédnout 1.číslo časopisu OK KVV Banská Bystrica "Spravodajca".
Dne 26.2.2018 můžete zhlédnout anebo si stáhnout fotografie z akce "Vepřové hody" KVV Prostějov autora Jaroslava Kováře. Odkaz viz níže.
V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je editována publikace "50 let pod vrchlíky armádních sportovních padáků", jejímž autorem je Jiří Šafanda a kolektiv.
Tajemství fyzičky Mirka Řepky odhaleno…
Na den 8.2.2018 nás pozval kolega Mirek Řepka do svého tréninkového kempu. Sešli jsme se u konečné zastávky MHD č.4 v Domamyslicích v sestavě Mirek Řepka, Jarda Kovář, Jarda Ondrejčák, Ruda Zapletal a náš - snad budoucí, příznivec Mirek Pelíšek.
Po krátkém úvodu M. Řepky jsme vyrazili směr drůbežárna, Záhoří. Čerstvě napadaný sníh a čistý vzduch nám zpříjemnily úvodní kilometry. V průběhu pochodu J.Kovář vzpomínal v těchto místech na své dětství, kde trávil většinu svého volného času a kde vyváděli různé klukoviny.
S radostí jsme přivítali okamžik, kdy na Záhoří Ruda zavelel k občerstvení a vytáhl svoji pleskačku s výtečnou slivovicí. V pohodě jsme pak pokračovali nad Vinohrady, ke Chlumu a po zelené k Loupežníkovi dále k Plumlovské přehradě na další občerstvovací stanici v hospodě v Mostkovicích.
Nezbytný jeden grog nás náležitě občerstvil k závěrečné části pochodu. Že má Mirek tuto trasu nastudovanou a skutečně prochozenou svědčí i to, že se k němu postupně přidaly jako ke svému dobrému známému i dvě kočky (čtyřnohé) a dokonce jedna z nich ho doprovodila až do cíle na konečné 4. MHD v Domamyslicích.

Tréninková 12 km trasa nám uběhla rychle a v naprosté pohodě. Náš obdiv patří Mirkovi, který se ve svých 84 letech pravidelně vydává na svou tréninkovou trasu a jak naznačil bude rád, když opět postavíme nejstarší družstvo na XIV. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a X. ročník memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče.

Jsme přesvědčeni, že bude v září opět dobře připraven.
kolega Jaroslav Ondrejčák
IMG_20180208_144426.jpg
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 74.číslo tohoto časopisu.

V rubrice "Poslední rozloučení" je obrazový záznam z poslední cesty našeho kolegy Viktora Jeremiáše dne 2.2.2018 v Prostějově. Dále oznámení o úmrtí plk. v.v. Ing. Mikuláše Effenbergera včetně kondolence předsedy KVV Prostějov, z.s., Ing. Františka Stavného.

V této rubrice uvádíme i para parte a oznámení OKVV Banská Bystrica k úmrtí plk.v.v., PaedDr. Jiřího Šťastného.

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout obrazovou reportáž Jaroslava Kováře z oslavy 95.výročí narození plk. v.v. Ing. Ivana Kutína, čestného předsedy KVV Jana Kubiše Brno.
Vážení kolegové,
dne 15.2.2018 od 19:00 hodin proběhne v Městském divadle v Prostějově divadelní představení "Cestou necestou" - účinkuje Miroslav Donutil. K dispozici je ještě několik volných lístků pro členy KVV Prostějov v ceně 150,- Kč na osobu. Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto představení přihlaste se u kolegy Hájka, telefon 723 241 432 do 11.2.2018.
Pozvánka - divadlo PV 2018.jpg
Pozvánka - zabíjačka 2018.jpg
Pozvánka - MDŽ 2018.jpg
V rubrice "Životní jubilea" jsou aktualizovány údaje pro rok 2018. V rubrice "Kalendář akcí, pozvánky" jsou aktualizovány termíny některých akcí.
DSC_8226_panorama.jpg
V rubrice "Fotogalerie" je umístěn soubor fotografií Jardy Kováře (viz odkaz: jardakov.zonerama.com) z této poslední úspěšné akce v roce 2017.
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je k dispozici elektronické číslo Zpravodaje č.73 KVV Prostějov, které vyšlo v těchto dnech a které bude v krátké době zasláno poštou našim odběratelům.

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Padáček č.30" KVVV Praha a časopis "Červené barety" KVV Bratislava vydaný 29.11.2017.
V rubrice "Kalendář akcí, pozvánky" je editován "Kalendářní plán akcí KVV Prostějov, z.s. v roce 2018", jak byl schválen na jednání výboru KVV dne 26.10.2017.
Vážení kolegové,
dne 14.10.2017 se uskutečnil 23. ročník výstupu na vrchol Nízkych Tatier Slemä.
Účast byla vysoká cca 50-60 členů klubů výsadkových veteránů ze Slovenska a České republiky. Počasí vyšlo, bylo moc hezky a Tatry se nám odměnily krásnou scenérií. Za KVV Prostějov se turistické akce zúčastnili kolegové – Řepka, Troanská, Skrbková a kolega Struhár. Slavnostního aktu, položení věnců a kytic padlým výsadkářům a letcům se zúčastnil i velitel 5. pluku ŠU Slovenskej republiky a první náměstek vojenského přidělence Ruska na Slovensku. Akce se všem líbila a všichni přislíbili účast v roce 2018.
Zpracoval kol. Struhár.
PA070015.JPG
PA070017.JPG
DSC_01.jpg
Vinobraní
Stejně jako každý rok se sjížděli do Dětkovic ke společenskému domu kolegyně a kolegové z našeho klubu k předposlední očekávané akci, kterou bylo tradiční Vinobraní. Organizačnímu týmu ve složení kol. Lejsek, Starý, Hýbl, Hudský, Chovanec, Jugas společně s manželkami organizačně zajistili a připravili hladký průběh této akce.
S pocitem uspokojení lze konstatovat, že jak připravený guláš, víno a v hojném počtu pochutiny, byly vysoké kvality a přispěly ke spokojenosti všech účastníků. Hudební produkce a zpěv jen podtrhly spokojenost všech.
Z pozvaných hostů nás navštívil nový vrchní praporčík 601. skss prap. Jan Ouřecký s manželkou.
Prezident klubu všechny přítomné přivítal, popřál jim hezkou zábavu a připomněl ještě poslední akci rok, kterou je Mikulášský večírek.
Nelze vynechat pochvalu úsilí ,,Dětkovické buňky" vedené kolegou Jindrou Starým, kteří v době, když jsme spokojeně opouštěli příjemné prostředí, nastoupili k zametení stop po naší činnosti. Poděkování patří všem organizátorům za jednu z pěkných akcí. Přítomno bylo celkem 62 kolegyň a kolegů. Akce byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.

Franta Lejsek

Níže je uvedený odkaz na všechny fotografie z vinobraní, celkem 123 fotografií od Jaroslava Kováře.
V rubrice "Fotogalerie" je editován videozáznam z Youtube v délce 52 minut z 13.ročníku Memoriálu ZVV v Prostějově ve dnech 20.-22.9.2017 autora Jaroslava Aresty z KVV Prostějov.
V rubrice "Branné hry a soutěže VV" je uveřejněn článek a fotografie z účasti našeho střeleckého družstva dne 7.10.2017 na 9. ročníku střelecké soutěže jednotlivců „Memoriálu Marie Ljalkové“ a „Memoriálu padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii“ tříčlenných družstev v Brně.
Po stopách zakladatelů výsadkového vojska – 70 let poté

PS Výsadkáři 8280 Mladá Boleslav pořádal 30. 9. 2017 pochod u příležitosti 70. výročí založení výsadkového vojska v Československu. Určeny byly čtyři trasy, dvě pěší a dvě cyklotrasy. Tři členové KVV Prostějov kol. Jindřich Starý jnr., Jozef Struhár a Jaroslav Kovář se zúčastnili delší cyklotrasy na 51 km. Start byl v Zákupech a trasa pokračovala po místech, jež po druhé světové válce sehrála důležitou roli ve výcviku výsadkářů. Za pěkného podzimního počasí jsme si užívali krásné krajiny a v pohodě dojeli do cíle na Borečku. Škoda, že se této pěkné akce zúčastnilo jen 41 účastníků.
kol. Jaroslav Kovář
P1040122.jpg
P1040124.jpg
Vážené kolegyně, kolegové a soutěžící i všichni účastníci,
XIII. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty, IX. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče v areálu České parašutistické asociace na letišti v Prostějově, ve dnech 20. - 22. září 2017.
Zdárně jsme ukončili všechny akce spojené s těmito Memoriály, věnované 70. výročí vzniku výsadkových jednotek. Děkujeme všem členům org. týmu za perfektní přípravu a organizaci, soutěžícím za příkladnou reprezentaci svých klubů výsadkových veteránů. Zvláštní poděkování patří řediteli ČPA Mgr. Martinu Dlouhému a jeho zástupci Bc. Miloši Sklenkovi, veliteli 601. skss, plk. gšt. Ing. Davidu Frantovi, M.S., veliteli 102. pzpr, pplk. Ing. Pavlu Hriníkovi i veliteli POŠ, pplk. MUDr. Vladimíru Uherkovi za organizační i materiální pomoc. Důležité je poděkovat všem našim sponzorům, zejména Krajskému úřadu Olomouckého kraje, zastoupeném hejtmanem Ladislavem Oklešťkem i Statutárnímu městu Prostějov, zastoupeném náměstky primátorky Ing. Zdeňkem Fišerem a Bc. Pavlem Smetanou i exprimátorem kol. Mirkem Pišťákem za finanční podporu akce, bez které by se nemohlo provést 40 tandemových seskoků s kamerou a 8 vyhlídkových letů za plného obsazení letounu L-410, i ostatních finančně náročných částí sportovního klání. Děkujeme za účast hostům, prezidentu prezidia KVV SR plk. v. v. Ing. Jozefu Tučekovi, bývalým velitelům VÚ 8280, plk. v.v. Ing. Jiřímu Hudskému, plk. gšt. Ing. Luďku Skácelovi, plk. gšt. v z. Ing. Josefu Trojanovi, expředsedům KVV Prostějov, kol.Miroslavu Řepkovi, Jindřichu Starému sen. i Jindřichu Čtverákovi. Poděkování patří i zúčatněným předsedům KVV SR, kol. Miroslavu Pivoluskovi, Vladimíru Kavickému a Ivanu Hulínovi, předsedům KVV z ČR, kol. Ladislavu Slivovi, Pavlu Valentovi, Jaromíru Čermákovi, Dušanu Hricovi, Josefu Krausemu, Jaromíru Forštovi.
Byli jsme velice rádi za přítomnost všech členů z klubů ze SR i ČR. Během tří dnů se ukázalo, že patříme stále k sobě a utvrdila se naše soudržnost, kamarádství a přátelství.
Podle propozic to byla soutěž tříčlenných družstev a na základě dosažených výsledků zvítězilo družstvo KVV Prostějov ve složení: kol. Jaromír Spáčil, Jaroslav Kovář a Stanislav Lánský. Z toho důvodu proto došlo ke změně držitelů Putovních pohárů, které od loňského roku byly v držení KVV B. Bystrica. Putovní poháry předal předseda KVV B. Bystrica kol. Vladimír Kavický předsedovi KVV Prostějov kol. Františku Stavnému.
V soutěži jednotlivců musíme zmínit i absolutního vítěze. Toto umístění si zaslouženě odnesl kol. Jaroslav Kovář z KVV Prostějov. Zvláštní zajímavostí sportovního klání byla účast nejstaršího družstva (234 let) z KVV Prostějov, kde soutěžili nejstarší účastníci kol. Miroslav Řepka (83), kol. Jindřich Starý sen. (80) a kol. Jaroslav Ondrejčák (71).
Ředitel Memoriálů a soutěže: Mgr. Martin Dlouhý
Org. ředitel: Ing. František Stavný
Hl. rozhodčí: František Chudý.
Akce byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.


Výběr z fotografií Jaroslava Kováře najdete rovněž v rubrice "Fotogalerie" na našich webových stránkách.
Pamětní foto.jpg
Za krásného podzimního rána, se na vojenské střelnici Lomy u Kunžaku na Jindřichohradecku, setkala družstva střelců reprezentující různé složky branných organizací a také vojáků AČR. Střelecké kluby z posádek Praha, Havlíčkův Brod a Jindřichův Hradec, tak obnovily dříve tradičně pořádanou mezinárodní střeleckou soutěž o putovní pohár předsedy Svazu důstojníků a praporčíků v záloze Armády České republiky.
Střílelo se s nově zavedenými puškami Bren II a pistolemi vz. 75. Přesto, že většina střílejících, zejména starší generace, nové zbraně držela v ruce poprvé, bylo dosahováno dobrých výsledků. Také proto bylo velkým překvapením vítězství družstva Klubu výsadkových veteránů z Jindřichova Hradce. Všestranným logistickým zabezpečením soutěže a její organizací se potvrdila tradiční součinnost a spolupráce mezi klubem a 44. lehkým motorizovaným praporem, který je součástí 4. brigády rychlého nasazení. Brigáda v minulosti tuto soutěž vzorně podporovala. Vždyť právě ukončený letošní ročník obnovené soutěže, byl již v pořadí jejím XV. pokračováním.
Podnětem pro vznik prvního ročníku v roce 1999, bylo navázání spolupráce mezi velitelstvím 4. brigády rychlého nasazení v Havlíčkově Brodě a Svazem důstojníků a praporčíků v záloze AČR v Praze.
Přes řadu obtíží způsobených redislokačními a reorganizačními změnami v AČR, se letos ujal organizace soutěže Klub výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka působící při 44. lehkém motorizovaném praporu, ve spolupráci se Svazem důstojníků a parporčíků v záloze AČR.
Obě organizace společně požádaly velení AČR a 4. brn o možnost obnovení soutěže.Výsledkem bylo dnešní její provedení. Zároveň se stalo základem pro její další úspěšné pokračování.

Kolega Petr Čejka
V rubrice"Poslední rozloučení" je editována smutná zpráva o úmrtí Jaroslava Rosinského z KVV Banská Bystrica. Čest jeho památce.
Pozvánka_vinobraní2017.jpg
Pro členy KVV Prostějov - v případě potřeby dalších informací (např. způsob a koordinace dopravy na akci) se obraťte na kolegu Michala Muchu, kontakt: mobil 777 290 112 nebo musak68@gmail.com
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Spravodajca č.3_2017 Oblastného KVV Banská Bystrica. Doporučujeme k přečtení. Ke dni 19.9.2017 je v této rubrice doplněn časopis "Padáček č.29_září 2017".
V rubrice "Fotogalerie" je obrazová reportáž Jardy Kováře z oslav 70.výročí vzniku výsadkových jednotek v Zákupech u České Lípy.
7236.jpg
ZÁKUPY 9.9.2017

Letošní rok oslav 70 let výsadkového vojska byl ne náhodou završen setkáním v místě zrodu první poválečné výsadkové jednotky čs. armády „ Pěšího praporu 71 čs. parašutistů“ v Zákupech.
Vhodně zvolená režie programu připomněla nejen nám veteránům, ale i početné občanské veřejnosti ze Zákup a okolí, počátky i další působnost výsadkových jednotek v Československé i České armádě. V nastoupeném šiku veteránů byly zastoupeny všechny generace oněch 70 let.
Od dnes ještě čilých 90letých příslušníků z let 1947 až po ty současné, symbolicky prezentované příslušníky 43.vpr z Chrudimi.
Přítomnost ministryně práce a sociálních věcí Mgr. M. Marksové a dalších hostí, čestná jednotka vojáků provázející vlajky ČR a SR, hymny obou zemí, předání Pamětních odznaků k 70. výročí výsadkových jednotek zástupcům měst Zákupy a Stráž pod Ralskem a také přítomným bývalým příslušníkům PP-71 a seskok výsadkářů byly nedílnou součástí programu. Vyhlášení historického rozkazu č.1/1947 tehdejšího velitele plk. Karla Palečka, jehož důstojný přednes provedl kol. J. Starý senior, patřil k vrcholům programu. Jeho odkaz se stal základní normou pro výchovu a výcvik vojáka odbornosti výsadkář a má svou aktuálnost dodnes.
Součástí setkání byly i pietní akty u výsadkových památníků v Zákupech a Stráži pod Ralskem, včetně prohlídky pamětních síní v obou městech věnujících se působení výsadkářů v těchto regionech.
Vzpomínkové akce v Prostějově, Chrudimi a nyní v Zákupech ukázaly, že oněch 70 let nás opravňuje k hrdosti. Slova výsadkové hymny „paradesantní jednotky meče armády hrot“ měly, mají a budou mít trvalou platnost.
KVVV plk. F. Mansfelda v Liberci děkuje všem, kteří jste naše pozvání do Zákup přijali a svojí účastí tak přispěli k důstojnému průběhu akce.
Zpracoval Jaroslav Chromek - předseda KVVV Liberec.

My jen dodáváme, že z našeho klubu se této významné akce zúčastnilo 26 členů KVV Prostějov, kteří spolu s kolegy KVV Olomouc a Holešov vyjádřili naprostou spokojenost s průběhem těchto oslav. Naše účast byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
Po 5 letech opět v Chrudimi
Město Chrudim se opět stalo městem setkání výsadkových veteránů všech generací, jejich rodinných příslušníků a jejich příznivců a obdivovatelů.
Toto setkání bylo zvýrazněno tím, že bylo součástí oslav Dne výsadkových jednotek konaného dne 26.8.2017 u příležitosti 70. výročí vzniku výsadkových jednotek a 30. výročí znovuzaložení 71.resp.43.výsadkového praporu. Musíme konstatovat, že stejně jako před 5 lety nás Chrudim opět nezklamala. Spolu s několika stovkami pozvaných příslušníků klubů výsadkových veteránů a výsadkářů v aktivní službě se oslav na chrudimském vojenském letišti zúčastnila celá řada příznivců výsadkářů, kteří zhlédli výzbroj, výstroj i techniku výsadkových jednotek, ukázky výcviku, seskoky na historických i současných typech padáků.
Náš prostějovský KVV zastupovali kolegové Jaroslav Ondrejčák, Otakar Hájek, Jozef Struhár, Jaroslav Kovář, Michal Mucha, František Melichárek, Pavel Kopecký, Jaroslav Aresta, Iveta Skrbková, Jaroslava Troanská a Věra Prachařová. Naše účast na této významné akci byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.
Na slavnostním nástupu veteránů stáli vedle sebe výsadkáři všech generací z České a Slovenské republiky, zástupci KVV Prostějova, Chrudimi, Jindřichova Hradce, Liberce, Prahy, Plzně, Olomouce, Tábora, Luštěnic a dalších, hrdi na svou příslušnost k červenému baretu.
„Je zřejmé, že naše vnitřní příslušnost k výsadkářům přetrvává po celá léta a že jsme na ni patřičně hrdi,“ uvedl na adresu příslušníků klubů výsadkových veteránů jeden z účastníků oslav a pokračoval: „Proč tomu tak je a čím to, že pouto mezi výsadkáři je tak pevné? Jsme zvyklí držet při sobě, v dobrém i zlém. Tvrdý výcvik, pro mnohé i bojové nasazení, vedly ke vzniku trvalých přátelství. V nebezpečných situacích se výsadkáři musí spoléhat pouze jeden na druhého a bez ohledu na hodnost společně snášet všechna rizika i útrapy.“
Jako velmi šťastné a užitečné se jevilo spojení oslav Dne výsadkových jednotek s leteckým dnem. Pro rodiny s dětmi bylo připraveno velké množství atrakcí a doprovodného programu. Do vzduchu vzlétly repliky letounů z první světové války a řada dalších letadel i jejich obřích modelů. Pro nás bylo vrcholem vystoupení leteckého akrobata Martina Šonky – mistra světa ve freestyle akrobacii, který na stroji Extra 300SR předvedl úžasnou a velmi náročnou sestavu.
V závěru chceme ocenit velení 43.vpr., členy Klubu chrudimských výsadkářů, členy klubu výsadkových veteránů i členy aeroklubu Chrudim, kteří se podíleli na organizaci tohoto setkání a krásně prožitého dne. Byl to jeden z nejhezčích střípků v mozaice akcí k 70.výročí vzniku výsadkových jednotek. Patří Vám velké poděkování.
Náš kolega Jaroslav Aresta z průběhu tohoto významného dne pro Vás připravil krátký videozáznam na níže uvedeném odkazu.
„Setkání k tomuto výročí se zúčastnilo 14 klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky. Registrovaných účastníků z řad bývalých či současných vojenských výsadkářů a dalších příznivců sportovních parašutistů bylo 560. Klub výsadkových veteránů generála Klemeše Chrudim tímto vyjadřuje poděkování a uznání velení 43. výsadkového praporu za materiální zabezpečení a organizaci akce, jmenovitě pak panu plk. v záloze Zdeňku Kolářovi a paní Evě Šíbové“, uvedl za KVV gen. Klemeše, Chrudimák Josef Čáslavka.
kolega Jaroslav Ondrejčák
Předání „ Pamětní dekorace“
Veterán výsadkových jednotek Československé a České armády. Udělené gen.mjr. Ing. Čestmíru HRBKOVI.

Dne 8.srpna 2017 , skupina veteránů KVV Jardy Janků Písek navštívila v Prachaticích v domě senioru Mistra Kříšťana gen, Čestmíra Hrbka k předání pamětní dekorace Veterán výsadkových jednotek. Setkání jak má být mezi přáteli. Opět jsme se sešli v prosluněné zimní zahradě a po úvodním vřelém přivítání jsme předali ocenění gen. Hrbkovi. Na tomto místě chci poděkovat kol. Františkovi Lejskovi ,
z výboru Klubu výsadkových veteránů Prostějov ,který rychle vyřídil udělení „Pamětnídekorace“ a zaslal ji do Písku.
V následujícím jsme kolegu Hrbka seznámili s činnosti píseckého klubu a ještě jednou poděkovali za přijetí. Všichni jsme vyjádřili přesvědčení,že se ještě setkáme na Jeleních Vrších na Šumavě.

Ing. Pavel Valenta
3.JPG
4.jpg
Vážení kolegové a kolegyně, sdělujeme všem smutnou zprávu. Dnes v podvečer odešel do výsadkového nebe poslední válečný výsadkář, přítel, kamarád a vzácný člověk, generálporučík Jaroslav KLEMEŠ. Nezapomeneme - čest jeho památce.
Stará láska nerezaví….
Mezi našimi kolegy se objevili noví drtiči vzduchu. Mirek Řepka, Jarda Kovář a Fero Bartko pojali plán vrátit se ke své staré lásce. Náročný teoretický i praktický výcvik během 2 dnů měl připravit naše kolegy seniory k seskoku po desítkách let pauzy.
Že to nebylo jednoduché svědčí i noha v sádře Fera Bartka (83 let) po 1
a půl dnu výcviku na aeroklubu Josefa Františka. I když Fero moc chtěl, tělo mu to nedovolilo. A že to byl velmi náročný výcvik potvrdil i starý matador Mirek Řepka. Skákat z 2. můstku v 83 letech dá skutečně zabrat, konstatoval a ještě dnes cítí jak to bolí.
Co Mirek i Jarda oceňovali, byla propracovaná metodika přípravy na seskok s využitím technické a digitální technologie, zejména metodiky řízení padáku nebo reakce výsadkáře na závadu na padáku.

A teď reálie. Organizaci přípravy seskoku zajišťoval Aeroklub Josefa Františka v Prostějově.
Kolegové Mirek Řepka (83 let) a Jarda Kovář (69 let) provedli seskok dne 30.7.2017 v 10:30 min. na letišti v Prostějově. Výška seskoku 1200 metrů s padákem M330-školní křídlo s letounu L 60 – Brigadýr s nuceným otvíráním padáku. Po opuštění letounu, otevření padáku a zkoušce řízení, oba bezpečně přistáli v prostoru prostějovského letiště.
Ani jejich věk a velký časový odstup od posledního seskoku neubral našim kolegům nic na jejich připravenosti a způsobu provedení vlastního seskoku. Hoši, jste borci!

Naši kolegové tímto děkují vedoucí kurzu a instruktorce paní Haně Moudré a instruktoru – vysazovači Petru Gábovi za vysoce profesionální přístup k jejich přípravě k seskoku.

Jaroslav Ondrejčák a František Lejsek
007.jpg
DSC_7033.jpg
V rubrice "Branné hry a soutěže VV" jsou editovány výsledky střeleckého trojboje v Dobroticích dne 14.7.2017 včetně fotografií Jaroslava Kováře.

Znak KVV Prostějov

Odznak KVV Prostejov od roku 2002.JPG

Union European Paratroopers

Union European

Union European

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one