Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

Klub výsadkových veteránů Prostějov, informace

Dne 10.6.2021 zemřela ve věku 81 let členka KVV Prostějov Hana Jugasová. Kolegyně Hana Jugasová byla aktivní členkou klubu, pravidelně spolupracovala při organizaci sportovních soutěží a setkání výsadkových veteránů. Pravidelně se zúčastňovala společenských a kulturních akcí organizovaných naším klubem. Do výsadkového nebe odešla aktivní, pracovitá a skromná členka KVV.
Čest její památce.
K informaci na webu KVV Prostějov ze dne 24.5.2021 doplňuji, že dne 18. května oba autoři knihy jeli s tajemníkem ČSOL do České Třebové, za paní Boženou Ivanovou, poslední žijící ženou z parabrigády, které ten den bylo 94 let.
V příloze máme 3 fota z této návštěvy: na fotu č. 112 je vlevo spoluautor Ing. Kopecký, paní Božena Ivanová podepisuje a úplně vpravo já.
Přeji Vám vše dobré, Václav Kameník

Pod fotografiemi uvádíme odkaz na krátký zpravodajský šot ČT o narozeninách paní Boženy Ivanové z 18. 5. 2021.
Snímek 112.jpg
V rubrice "Spolupráce KVV ČR a SR" jsou editovány časopisy Spravodajca č.2 a Spravodajca č.3, ročník 2021 Oblastného klubu VV SR Banská Bystrica..
Smutná zpráva.
Vážené kolegyně, kolegové,
oznamuji Vám smutnou zprávu. Dne 23. 5. 2021 odešel z našeho světa do výsadkového nebe náš dlouholetý člen KVV Prostějov, skvělý přítel, kamarád a bývalý spolubojovník, příslušník 22. výsadkové brigády, následně 22. výsadkového pluku Pavel BROŽ, nprap. ve výslužbě.
Čest jeho památce.

Další informace v rubrice "Poslední rozloučení"
Na sklonku dubna vyšla naše kniha Andělé se samopalem. Kniha je vázaná, má 264 stran a již je v prodejnách knihkupectví. Zájemci po otevření odkazu uvidí, že nakladatelství EPOCHA nedávno doplnilo další informace k textům knihy. Odkaz viz níže.
Hned vpravo, od fota obou parašutistek na obálce, je ve světlemodrém obdélníku napsáno UKÁZKA. Kliknutím na ni se objeví zhruba 28 stran - výňatků částí knihy (např. Obsah, Paradesantní výcvik, Medailonky žen, ty abecedně jen do písmene F).
Rezerva těchto knih je na ústředí ČSOL v Praze (hotel Legie, Sokolská ulice), přesněji v jejich muzeu (v této budově, se vstupem z Ječné ulice). Pro odbojáře, sympatizanty a též poválečné výsadkové veterány dle seznamu, tam bude kniha k osobnímu odběru za sníženou cenu 350 Kč.
Seznam máme se spoluautorem zpracovat a dodat. Zvažovali jsme, že pro mimopražské může být k odběru knih vhodný 18. červen, uctění památky padlých parašutistů v Resslově ulici.
S pozdravem
Václav Kameník
Příští týden bude vytištěna unikátní kniha pod názvem NEMRZAČTE NAŠI HISTORII a počátkem června bude v Praze organizován její slavnostní křest. Poté budou autoři knihy NEMRZAČTE NAŠI HISTORII připraveni navštívit česká města na autogramiády a besedovat o knize všude tam, kde o ni bude zájem a samozřejmě kam budou pozváni!
Kniha je napsána a vydána v reakci na nehorázné falšování našich novodobých dějin řadou současných politiků, ale i rádoby historiků, občanů a různých společenských organizací.

V knize o 350 stranách jsou objektivně a pravdivě rozebrány dvě novodobé historické události spojené s přímým osvobozováním Československa na podzim roku 1944 a na jaře roku 1945, a sice tzv. "krvavá" Karpatsko-dukelská operace probíhající v září - říjnu 1944 a skutečná role Ruské osvobozenecké armády (ROA) při osvobozování Prahy v květnu 1945.

Již v lednu 2020 se autorům podařilo regulérně získat 3,5 tisíce stran unikátních dokumentů a fotografií z archívů Ruské federace ze soudního procesu s generálem Vlasovem a spol., který proběhl v Moskvě v roce 1946. Autoři v čele se spisovatelem a historikem Ing. Oldřichem Jurmanem z nich následně vybrali okolo osmdesáti stran textů a fotografií, které s doprovodným textem v knize autenticky a pravdivě ozřejmují činnosti ROA zejména v dubnu 1945 před příchodem ROA do Prahy, skutečnou činnost ROA v Praze a v okolí v květnových dnech 1945 a okolnosti zajetí velení a nemalé části příslušníků ROA 12. května 1945 v okolí Lnářů.

Tyto autentické dokumenty, včetně výpovědí hlavních velitelů ROA a německých velitelů, kteří koncem války přišli do styku s ROA, budou u nás a v Evropě zveřejněny poprvé v historii a vnáší do činnosti ROA, včetně činnosti ROA na území Československa v dubnu a v květnu 1945, naprosté jasno.
V knize je zařazena i unikátní pasáž věnovaná Karpatsko-dukelské operaci. Tuto část zpracoval jeden z nejrespektovanějších československých historiků specializujících se celoživotně na dějiny druhé světové války, s důrazem na československý a zahraniční odboj, Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. Na faktech z válečných deníků a z různých autentických hlášení československých vojenských velitelů ze září a října 1944 uvádí nezkreslený průběh této složité a náročné vojenské operace i skutečné ztráty příslušníků 1. československého armádního sboru v Karpatsko-dukelské operaci. Na faktech ukazuje, že ve srovnání s jinými podobnými válečnými vojenskými operacemi fakticky byly lidské ztráty v Karpatsko-dukelské operaci podstatně nižší, v žádném případě však nebyly zdaleka tak "krvavé", jak v posledních letech naši veřejnost klamou rádoby novodobí historikové a novináři.
Informace "Červených baretů"

Vážení kolegové,
vzhledem k uvolněné situaci s opatřeními souvisejícími s COVID 19 můžeme zorganizovat 8. ročník pochodu "Po stopách 22. výsadkové brigády". Přípravy na pochod jsou v plném proudu. Víme, že většina pochodníků, kteří se na pochod chystali či chystají jsou zaregistrováni, nicméně se mohlo stát, že někteří Vaši členové tuto informaci nemají. Registrace na pochod se uzavírají 21.5.2021. Do této doby je potřeba provést na internetových stránkách pochodu registraci a zároveň provést platbu. Registraci najdete zde:
http://www.pochod22vb.cz/registrace-pochodu.html

Případné dotazy můžete udělat na telefonních číslech: Ing. Jindřich Starý jun. +420602444045 nebo Mgr. Michal Mucha +420777290112.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi.

V případě nějakých opatření či upřesňujících hygienických a epidemiologických podmínek k účasti na akci budou 14 dní před samotnou akcí všichni účastníci pochodu informováni mailem.

Michal a Jindra
Náš KVV Prostějov byl požádán o pomoc při dohledání kontaktů na spolubojovníky sloužící u VÚ 8280 v Prostějově v letech 1975-1977.

Dobrý den.
Vážený pane, obracím se na Vás s žádosti o pomoc, při dohledání kontaktů na bývalé kamarády,-spolubojovníky.
Tak jako mnoho jiných mladých mužů v tehdejší ČSSR i já jsem byl povolán ke splnění základní vojenské služby a to v r.1975. ZVS jsem absolvoval u výsadkového pluku v Prostějově, VÚ 8280, v létech 1975-1977. V té době byla navázána mnohá přátelství, některé téměř po půlstoletí zůstala, jiné, což je většina, běh času odvál téměř v zapomnění.
Nyní, kdy už jsme v seniorském věku, mnohý z nás svou profesní kariéru ukončil, zbývá tedy více času na vzpomínky a na staré kamarády-spolubojovníky.
Prosím Vás tedy, je-li to ve Vašich silách, o pomoc při dohledání starých kamarádu-spolubojovníků, kteří v roce 1975-1977 tak jako já, vykonávali základní vojenskou službu u výsadkového pluku v Prostějově, VÚ 8280.
Chápu, že po téměř půl století je to, mnohdy i vzhledem ke společenským a právním změnám, které v minulosti proběhly, téměř nemožné. Přes to, prosím je – li ve vašich řadách klubu výsadkových veteránů taková osoba, nebo mezi Vašimi příznivci či známými alespoň o předání kontaktu na mne, viz.níže.
Snad i pro ostatní výsadkáře-veterány, bude zajímavým dohledat své bývalé kamarády-spolubojovníky na tomto odkazu Spojte se svými spolubojovníky a zavzpomínejte na časy strávené na vojně https://spolubojovnici.armyburza.cz/utvar/217

Děkuji za spolupráci v této záležitosti.
S pozdravem
Vratislav Kořínek
malito:vratislav@ante.cz
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
přinášíme další velmi smutnou zprávu:
V pondělí, dne 3. května nás navždy opustil náš kolega a kamarád, člen KVVV Praha a KVV Prostějov Antonín Štrajt. Více v rubrice "Poslední rozloučení".
Čest jeho památce.
181971839_1195107274274704_3554165464380113367_n.jpg
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
oznamujeme Vám smutnou zprávu. Dne 21. 4. 2021 nás navždy opustil a odešel do výsadkového nebe, náš dlouholetý člen, kolega Jozef Rimanovský, nprap. ve výslužbě.
Více v rubrice "Poslední rozloučení".

Čest jeho památce
Vážené kolegyně, kolegové,
na základě závěrů z jednání výboru KVV Prostějov ze dne 19.4.2021 informujeme naše členy a příznivce o zrušení Memoriálu plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole, který byl plánován na 11.5.2021.
Tomuto rozhodnutí předcházelo jednání předsedy KVV Prostějov kol.F.Stavného s ředitelem územního odboru Policie ČR plk. Mgr. Tomášem Adamem s cílem zajistit místo konání memoriálu na střelnici ve Vrahovicích. Ředitel ÚO Policie ČR plk. Mgr. Tomáš Adam vyšel vstříc našemu požadavku a umožnil v případě vhodných hygienicko - epidemiologických podmínek střeleckou soutěž námi organizovat v součinnosti s velením 601.skss v daném termínu.
Kolega František Stavný projednal připravovanou střeleckou soutěž i s představiteli Krajské hygienické stanice v Olomouci, kde se požadavky KHS k organizaci střelecké soutěže ukázaly jako velice náročné a v současných podmínkách zcela obtížně realizovatelné. Proto bylo výborem KVV Prostějov rozhodnuto zrušit 9.ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda dne 11.5.2021 a to bez náhrady.

Dále výbor KVV Prostějov, vzhledem k opatřením vlády ČR v souvislosti s Covidem 19, rozhodl zrušit plánovaný termín členské schůze KVV Prostějov na 15.5.2021. Nový termín členské schůze KVV Prostějov je stanoven na 19.6.2021 v Národním domě.

Dále výbor KVV přijal organizační opatření k přípravě akcí na měsíce červen - srpen a to pietního aktu v Praze na Resslově ulici dne 18.6.2021 a zájezdu do města Telč a zoologické zahrady v Jihlavě dne 21.8.2021.
Kolegové,
Vlado Gajdoš, z KVVV gen. K. Palečka Plzeň, píše v pořadí pátou knihu – „Skákali jsme v Československu II. díl“. Pokud máte nějaké vzpomínky a chcete se s nimi podělit, zašlete příspěvek (2 – 5 i více stránek) na adresu: vladgaj@gmail.com. Vítané jsou i fotografie s jednoduchým popisem – kde, kdo, kdy. Kniha formátu A-5 se objeví na podzim, v cene cca 300 Kč. Vhodný vánoční dárek a vzpomínka pro děti a vnuky. Zatím převládají v připravované knize vzpomínky přísl. 7. vp Holešov. Třetí díl nebude.
V rubrice Zpravodaj je editováno 84. číslo Zpravodaje.
Gen. Karel Paleček – pietní akt v komorním provedení.

Mimořádná situace vyžaduje mimořádné přístupy. Každoroční akce výsadkových veteránů 12.března u hrobu gen. Karla Palečka v Plzni musela být zrušena! Nám však bylo jasné, že si musíme se situací poradit.
Kamarádi ze 102.pzpr to vyřešili tak, že přijeli dříve, na výročí narození gen. Palečka a položili věnec a přinesli dvě pěkné svíce se znakem 102.pzpr.
Aby se dodrželo nařízení vlády, tak 12.března jsem za náš klub položil kytku jen s Jindrou Fenclem. Dostavil se i zástupce Krajského vojenského velitelství Plzeň a den předem se na čestném hrobě objevil i věnec od Magistrátu města Plzně.
Se situací si poradilo i velení 43.výsadkového pluku z Chrudimi. Pověřilo svého příslušníka, který bydlí v Plzni a ten přinesl věnec se stuhou a znakem pluku. Všem výše jmenovaným děkujeme.
Máme velmi dobrý pocit z toho, že velení 102.průzkumného praporu a 43.výsadkového pluku nezapomíná na zakladatele výsadkového vojska a „táta Palec“ je pořád pojmem, který znají i mladší kolegové – výsadkáři.
Příští rok to bude 60 let, co pan generál odešel do výsadkového nebe. Byl bych rád, kdyby se příští rok oslava uskutečnila v slavnostním duchu. Povedlo se obnovit písmo na hrobě a vyrobila se nová informační tabule. Jsou připraveny peníze na nový, bronzový reliéf… tak budeme doufat.

Za KVVV gen. Karla Palečka - Plzeň, kol. Ladislav Sliva

P.S. Vše proběhlo za dodržení všech bezpečnostních opatření a vzdáleností. Společné foto bylo jen rychlé provedení na pár vteřin :-)
Pietní akt 2 (1).jpg
Pietní akt 2 (2).jpg
Všem kamarádům, přátelům a známým sděluji smutnou zprávu.
Dnes 15. března 2021 v ranních hodinách náhle zemřel, předseda KVV Tábor Míla Krejča, pplk. v. v. Odešel ve věku nedožitých 67 let.
Za táborské a jindřichohradecké výsadkové veterány, posílám tuto zprávu, s ohledem na složení tamního klubu. Pohřeb se koná 23. března v 11. 00 na hřbitově v Táboře.
Z důvodu probíhajících proticovidových opatření, bude rozloučení v úzkém rodinném kruhu s vojenskými poctami. Čest jeho památce a modré nebe nad hlavou.
Za ZVV Tábor a Jindřichův Hradec - Petr Čejka
* V rubrice "Spolupráce KVV v ČR a SR" je editováno 39.číslo občasníku "Padáček" KVVV Praha.

* V rubrice "Knihy o výsadkářích" je editována publikace "Jednotky zvláštního určení z Prešova do Holešova 1957 - 1969" autora plk.v.v. Ing. Jiřího Dufka a autorského kolektivu.


* Kniha o Marii Ljalkové a Vandě Biněvské jde do tisku.

Po třech letech velmi náročné práce za podpory spolku Československý legionář – SPIA Czech, z.s., dalších osob a institucí se dostává do tisku dílo "Marie Ljalková a Vanda Biněvská, československé legendy s odstřelovačskou puškou" od autorů Aleny Flimelové a Romana Štéra.
Podrobný popis jejich civilního a vojenského života je doplněn velkým množstvím fotografií, mezi nimiž jsou takové, které ještě nikdo neviděl. Kniha bude mít vice než 200 stran.
Plánované představení knihy bylo v březnu v den, kdy se Marie Ljalková se svou puškou zúčastnila bitvy u Sokolova.

Prodej knihy byl zahájen od 10.3.2021:
Cena knihy ve stálém prodeji 247,- Kč + při zaslání poštou 100,- balné a poštovné (celkem: 347,-)
– objednávku zasílejte na e-mail: pfranek@cslegionar.cz
– číslo účtu: 123-1936400217/0100, VS: 8031943, do poznámky Vaše jméno!

Mezi sponzory této knihy se zařadili z našeho KVV Jaroslav Ondrejčák a Jaroslav Kovář, každý částkou 500,- Kč, dále i Milan Vašek a Vladimír Ganzar.
Pozvánka na členskou schůzi KVV Prostějov, z.s.

Vážené kolegyně a kolegové!
Uplynul jeden velmi složitý rok a s tím je spojena i otázka bilancování naší omezené činnosti. Jménem výboru KVV Prostějov, z.s., si dovolujeme pozvat všechny naše členy, hosty, sponzory a zástupce regionálních KVV České a Slovenské republiky na členskou schůzi KVV Prostějov, z.s., která se bude konat kvůli pandemickým opatřením místo 10. 4. 2021, dne 15. května 2021 od 16,00 hod. ve Velkém sále Národního domu v 1. poschodí. Členské schůzi bude ve 13.00 hod., předcházet porada předsedů regionálních klubů, na kterou zveme maximálně dva zástupce z každého klubu. Na této poradě bude vyhodnocena činnost v uplynulém roce a projednány akce pro příští období. Žádáme předsedy klubů o oznámení jmen účastníků hlavního zasedání (nejvýše 3 osob z jednotlivých klubů), vzhledem k případnému zajištění občerstvení, na emailovou adresu sekretáře klubu, kol. Chudého, do 5. 5. 2021. Možnost ubytování je značně omezena a je nutno ji řešit cestou ubytovacích zařízení v městě Prostějov a okolí. Dále je potřeba počítat s omezeným množstvím parkovacích míst před Národním domem. V případě uvolnění pandemické situace, bude podáváno občerstvení, hudba s tancem a tombola, do které může přispět každý účastník schůze.


Na Vaši účast se těší a srdečně zve předseda a výbor KVV Prostějov, z.s.
Všem kolegyním, členkám KVV Prostějov, z.s.

Milé kolegyně !

V normální situaci by výbor našeho klubu zorganizoval přátelské posezení s hudbou. Ale protože žijeme zvláštní dobu, která přináší různá omezení a obávám se, že už nic nebude jako dřív, využívám této příležitosti, abych Vám jménem výboru KVV Prostějov, z.s., poděkoval za Vaši aktívní práci pro náš klub, za přátelství a soudržnost, popřál Vám k mezinárodnímu svátku žen hodně zdraví, pohody a lásky Vašich bližních.

Doufám, že se z této pandemické situace brzy dostaneme bez větších problémů a opět se budeme moci normálně, bez strachu o své zdraví, setkávat jako dřív.

Pokud tento e-mail přichází mužům (nemáme e-mail na všechny ženy ), předejte přání Vašim drahým polovičkám!

František Stavný – předseda klubu
undefined.jpg
Smutná zpráva

Po delší nemoci v sobotu 27.února opustil naše řady dlouholetý člen klubu vojenských výsadkářů Zdeňka Kaplana Hradec Králové, člen Svazu letců ČR, nyní Českého svazu letectví, válečný veterán a odbojář, účastník SNP plukovník v.v. Ladislav Havrišak. Byl aktivním členem Českého svazu bojovníků ze svobodu. Jako výsadkář se podílel na rozvoji uvedené profese.
Byl nositelem mnoha československých, českých, slovenských a jiných zahraničních vyznamenání.

Čest jeho památce.

Letečtí veteráni Hradec Králové z.s.
mjr.v.v. JUDr.Josef Pešek
předseda.

Klub vojenských výsadkářů Zdeňka Kaplana Hradec Králové plukovníka v.v. Ladislava Havrišaka.
předseda klubu
kpt.v.v. Slavoj Junek

P.S. V rubrice "Poslední rozloučení" je editováno parte zemřelého
Vážení předsedové klubů výsadkových veteránů,
kolegové a kamarádi,
oznamuji Vám, že vzhledem k aktuálním opatřením vlády (omezení pohybu a uzavření okresů ) rušíme pietní akt u hrobu gen. Karla Palečka, plánovaný na 12.3.2021.

Přátelé, přeji Vám hodně zdraví a pevné nervy do dalších dnů.

S pozdravem

pplk.v.v.JUDr.Ladislav Sliva
předseda
Klub vojenských výsadkových veteránů
gen.Karla Palečka - Plzeň
Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové !

Uplynul jeden velmi složitý rok a s tím je spojena i otázka bilancování naší COVID-em omezené činnosti. Jménem výboru KVV Prostějov z.s., si dovolujeme pozvat všechny naše členy, hosty, sponzory a zástupce regionálních KVV České a Slovenské republiky na členskou schůzi KVV Prostějov, z.s., která se bude konat 10.4.2021 v 16.00 hod., ve Velkém sále Národního domu v 1. poschodí. Členské schůzi bude ve 13.00 hod., předcházet porada předsedů regionálních klubů, na kterou zveme maximálně dva zástupce z každého klubu. Na této poradě bude
vyhodnocena činnost v uplynulém roce a projednány akce pro příští období.

Žádáme předsedy klubů o oznámení jmen účastníků hlavního zasedání ( nejvýše 3 osob z jednotlivých klubů) místopředsedovi klubu, kol. Lejskovi, tel.: +420 728 547 426 , do 1.4.2021.

Možnost ubytování je značně omezena a je nutno ji řešit cestou ubytovacích zařízení v městě Prostějov a okolí. Dále je potřeba počítat s omezeným množstvím parkovacích míst před Národním domem.
Kdo z členů klubu nebude schopen se členské schůze zúčastnit, má možnost požádat jiného kolegu, vydat mu svou plnou moc, aby na členské schůzi hlasoval jeho jménem. Plné moci bude možné si vyzvednout u svých "desítkářů", nebo stáhnout na našich webových stránkách.
Na Vaší účast se těší a srdečně zve výbor KVV Prostějov, z.s.
Plná moc.doc  11.78kB
Vážené kolegyně a kolegové !

Chci Vás upozornit na možnost zaslání 200,- Kč ( členský příspěvek za r. 2021) na náš účet (viz. níže). V případě, že chcete zasílat náš Zpravodaj poštou, tak přidejte ještě 50,- Kč.
Doufám, že pandemická situace dovolí, abychom mohli naši členskou schůzi uskutečnit 10.4. 2021. Vše je připraveno a těšíme se na Vás.
Přeji Vám dobré zdraví a pohodu.

S pozdravem předseda klubu Ing. František Stavný


Číslo účtu : 188989286 / 0300. Do sdělení pro příjemce napište své jméno, abychom mohli identifikovat plátce.
IBAN : CZ 31 0300 0000 0001 8898 9286
Vážené kolegyně a kolegové,
na základě Rozhodnutí hejtmana Ol. kraje o vyhlášení stavu nebezpečí na dobu od 15.2.2021 do 16.3.2021, ruší výbor KVV Prostějov termín své členské schůze 13.3.2021 od 16,00 hod. v přednáškovém sálu Národního domu. Nový termín členské schůze KVV Prostějov je stanoven na 10.4.2021 od 16,00 hod. v přednáškovém sálu Národního domu.

Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o vyhlášení stavu nebezpečí uvádíme v plném rozsahu v příloze.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 1.číslo / 2021 občasníku "Spravodajca" Oblastného KVV Banská Bystrica.
Vážení přátelé, kamarádi,
s lítostí Vám oznamujeme, že řady našeho Klubu navždy opustil, jeden z jeho zakládajících členů, četař v. v. Bohuslav Sommer. Odešel ve středu 3. února 2021 ve věku 70 let.
Po dobu dvou let, byl příslušníkem 2. roty praporu ZU v Prostějově. Mnozí jej pamatujete jako baliče - instruktora a spolehlivého, vytrvalého, poctivého a čestného chlapa.
Poslední rozloučení bude v úterý 9. 2. 2021 v 11. 00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jindřichově Hradci. Vzhledem k okolnostem se rozloučení koná v úzkém rodinném kruhu.
V rubrice "Poslední rozloučení" je editována společná fotografie členů KVV Jindřichův Hradec při rozloučení s kol. Bohuslavem Sommerem.
předseda Čejka Petr
Smutné zprávy
Dňa 24.01.2021 sa po dlhom, statočnom, ale márnom boji, odobral do výsadkového neba člen Miestneho klubu vojenských výsadkárov SR Zlaté Moravce, dobrý človek, priateľ, spolubojovník, veliteľ a skvelý chlap, pplk. v. v. Ladislav Cimbala.
Tuto smutnou zprávu jsme obdrželi dne 29.1.2021 od mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneidera viceprezidenta KVV SR.

Výbor KVV Prostějov vyjadřuje upřimnou soustrast rodině a jeho přátelům. Čest jeho památce.

Dále Vás výbor KVV Prostějov informuje o úmrtí našeho bývalého člena KVV Miroslava Sikory, který byl voj. zákl. sl. u VÚ 8280 a byl členem našeho klubu do roku 2018. Pokračovatelkou v KVV je jeho dcera Bohdana Bartošová, která obětavě pomáhá při akcích KVV.
Čest jeho památce.
Parte a kondolence zemřelým jsou editovány v rubrice "Poslední rozloučení".
Důležité upozornění !!!

Výbor KVV Prostějov, z.s. , na základě přijatých opatření vlády ČR k pandemii COVID – 19, ruší plánované akce v únoru a březnu 2021, tzn. Zabíjačkové hody a Večírek k MDŽ, bez náhrady.

Členská schůze klubu je přeložena z 6.2.2021 na 13. března 2021.

Ing. František Stavný – předseda klubu
Střelecké ohlédnutí za rokem 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Rok se nám opět přehoupnul do dalšího letopočtu a tak mi dovolte malé ohlédnutí za jednou ze zájmových činností příslušníků našeho klubu.
Střelba z ručních zbraní se v předchozích letech v našem klubu odvíjela víceméně pouze na základě nepravidelné účasti různých zájemců na vytipovaných soutěžích. V průběhu roku 2019 však došlo ke koncentraci těchto zájemců do stálejších střeleckých týmů a k organizaci pravidelné střelecké přípravy na závody. Jak jste si mohli přečíst v předchozích článcích, nakoupili si tito střelci zbraně a vybavení, které se na závodech nejčastěji používají a někteří dokonce pracují na získání zbrojního průkazu. Lze říci, že od roku 2020 je výše uvedená zájmová činnost našich příslušníků již kvalitně koordinována jak po stránce materiálního vybavení, tak po stránce organizační. Pozitivním faktem je i to, že došlo k rozšíření počtu zájemců o střelbu mezi stávajícími příslušníky klubu a rovněž k přijetí členů nových. Jaký tyto změny měly přínos, posuďte sami.
V roce 2020 se střelecká sekce KVV Prostějov navzdory komplikované koronavirové situaci zúčastnila následujících 10 soutěží:
22.2. Prostějov
28.2. Brno
20.6. Luková
11.7. Brno
25.7. Holešov
8.8. Kroměříž
19.9. Luková
26.9. Napajedla
10.10. Brno
12.12. Lednice
… ve kterých získala celkem 19 hodnotných umístění:
1. místo v celkovém pořadí soutěže
1. místo ve střelbě z pistole
4x 2. místo v celkovém pořadí soutěže
1. místo v kategorii žen
5x 2. místo v kategorii žen
4x 3. místo v kategorii žen
3. místo v celkové soutěži
2x 2.místo v kategorii družstev
Nejcennější trofejí roku 2020 je stříbrný pohár v kategorii jednotlivců letošního ročníku Mezinárodní střelecké ligy (Milan Vašek).
Důraz bych rád položil na rostoucí úspěchy našich žen. Zatímco pro nás muže byla střelecká činnost běžnou součástí naší služební praxe, naše ženy (až na jedinou výjimku) držely zbraň před zahájením střeleckého roku doslova poprvé a přesto vystupují pravidelně na stupně vítězů ve své kategorii.
Nutnost tvorby kvalitního zázemí pro zodpovědnou přípravu naší střelecké základny přinesla spolupráci se Sportovním klubem Univerzity Palackého – oddílem Olomoucká škola sebeobrany, který se rozhodl střelce v jejich přípravě sponzorovat zejména svou dotační činností. Tímto krokem dojde k úspoře financí klubu a jejich použitím k jiným aktivitám.
Velkou výzvou, která je mimo jiné také odrazem celoročních výsledků naší střelecké činnosti, je pověření naší střelecké skupiny pořadatelem Mezinárodní střelecké ligy k uspořádání jejího třetího letošního kola. Na zodpovědném splnění tohoto úkolu se v tyto dny již pilně pracuje a věříme, že se kvalitní organizací ještě pevněji zapíšeme do povědomí široké střelecké komunity.
Kol. Stanislav Lánský
Mila 1.jpg
Eva Napajedla.jpg
Milan 4.jpg
Mila 2.jpg
Eva Brno.jpg
Tym Brno.jpg
Milan 2.jpg
Milan 3.jpg
Milan 1.jpg
Standa Holesov.jpg
Eva Luková.jpg
Marie Kroměříž.jpg
Standa Beckov.jpg
1_Tym Lednice.jpg
Smutná zpráva.

Dne 14.ledna 2021 zemřel ve věku 62 let, člen našeho Klubu výsadkových veteránů, kol.Vladimír Cenek.
Čest jeho památce.
Vážení kolegové,
dnešní den nás zastihla velmi smutná zpráva. Dnes 5.1.2021 v 15,00 hod. zemřel neočekávaně, po krátké nemoci ve věku 72 let, pplk.v.v. Ivan Hoššo.
Další podrobnosti v rubrice "Poslední rozloučení".

Čest jeho památce.
Výbor KVV Prostějov
Vážení kolegové, kolegyně,
chceme Vás informovat, že v předvánočním období náš Klub výsadkových veteránů Prostějov obdržel vánoční a novoroční přání, ve kterých nám přáli hlavně pevné zdraví, štěstí a rodinné pohody v budoucím období.
Přání PF do r. 2021 našemu klubu zaslali :

Generálové : Ondrej Páleník, Josef Prokš, František Štěpánek, Karel Řehka, Emil Vestenický.

Bývalí velitelé : Jindřich Starý, František Stavný, Jiří Hudský, Luděk Skácel, Josef Trojan.

Velitelé útvarů : 601.skss, 102.pzpr, 5.pŠU Žilina, Veliteľstvo pre špeciálne operácie MO SR.

Prezidenti asociací států - členů U.E. P., bývalý prezident U.E.P. Eric Vieux de Morzadec.

Režisér Václav Marhoul, Petr Šesták – Veteráni URNA, Jaroslav Vondra, Vladimír Gajdoš, Václav Kameník, Juraj Poláček, Honza Uzel, Ivan Hulín, Milan Feješ, Jindřich Vybíral, Vzdělávací institut Prostějov.

Primátor statut. města Prostějov Mgr. František Jura, Exprimátor a náš čestný člen kol. Miroslav Pišťák, bývalý předseda KVV Pv Jindřich Ćtverák

Předsedové klubů ČR : Praha, Písek, Hradec Králové, Klatovy, Tábor, Brno, Jindřichův Hradec,

Chrudim, Liberec, Olomouc, Holešov, Plzeň, Muzeum VÚ 8280 Mladá

Boleslav, Červené barety, z.s.

Prezident Prezidia KVV SR : Viktor Puchoň

Predsedovia klubov SR : Bratislava, Klub 1.pspr Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Zlaté

Moravce, Prešov.

Všem uvedeným osobnostem a klubům ze srdce děkujeme.
PF 2021_návrh.jpg
V rubrice "Spolupráce s ostat.KVV ČR a SR" je uveřejněn "Padákový spravodajca č.3" od KVV Žilina.
PF 2021.pdf  255kB
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis O KVV Banská Bystrica "Spravodajca č.4_2020".
V rubrice Zpravodaj KVV Prostějov je editován Zpravodaj č.83.
V rubrice "Poslední rozloučení" jsou zveřejněny fotografie z pohřbu kol. Ivana Vernera, který proběhl za spoluorganizace výboru KVV Prostějov, i když jen za účasti rodinných příslušníků.
Mikulášský večírek zrušen bez náhrady

Na základě Nařízení vlády k pandemické krize COVID – 19, výbor našeho klubu, na svém 8. jednání 23.11.2020, s politováním přijal usnesení zrušit Mikulášský večírek, plánovaný na den 5.12.2020, bez náhrady.

Výbor KVV Prostějov přeje všem svým členům dobré zdraví, hodně zdaru a trpělivosti v tomto roce a těší se na nejbližší setkání, kterým má být Členská schůze dne 6.2.2021.
Na hrdiny se nezapomíná.
V našem kraji v obci Malé Hradisko se 23.9.1913 narodil Král Jaromír Oldřich. V dospělosti, jako každý řádný občan se v době, kdy náš stát obsadilo fašistické Německo se nemohl vyrovnat s touto potupou a proto odešel, jako řada dalších bojovat za jeho svobodu do Anglie. Zde byl zařazen k letectvu, jako palubní střelec do 311 letecké perutě, kde následně dosáhl hodnosti P/O. Se svým Wellingtonem se účastnil řady bojových akcí nad územím Německa, s cílem způsobit co největší škody nenáviděnému fašistickému Německu. Jeho poslední akcí bylo bombardování naftových nádrží ve Wilhelmshavenu nad Severním mořem. A dne 15.1.1941 ve 21.36 hod byla zachycena zpráva o poruše letounu a následné volání SOS. Letoun nebylo možno zaměřit a tak ani nebyly vyslány záchranné čluny. Osádka letounu byla prohlášena za nezvěstnou. Válka a moře si vybraly svou krutou daň. S námi na hrdiny vzpomíná i příbuzná jmenovaného naše kolegyně Libuška Milarová. Čest jejich památce.
Kroul František
Den veteránů v komorním provedení

11.11.2020, se na Místním hřbitově v Prostějově, uskutečnil skromný pietní akt za všechny veterány padlé za naší svobodu. Vzhledem k Nařízení vlády ČR k pandemické krize, se akce zúčastnili jen primátor SM Prostějov, pan Mgr. František Jura, exprimátor a náš čestný člen kol. Mirek Pišťák, velitel 601.skss plk. gšt. Ing. Tomáš Skácel se svým vrchním praporčíkem, nprap. Janem Ouřeckým a za náš klub, jeho předseda Ing. František Stavný. Památku všech veteránů jsme si uctili položením smutečních věnců a kytic na jejich hroby a tichou vzpomínkou. Nikdy nezapomeňme jejich odkaz !

Kol. F.Stavný
Den veteranu- 2020 foto.JPG
Dne 8.11.2020 zemřel dlouholetý člen KVV Prostějov kolega Ivan Verner. Bližší informace - parte, datum pohřbu budou postupně zveřejněny na webu KVV Prostějov v rubrice "Poslední rozloučení".
Čest jeho památce !
Předseda KVV Prostějov Ing.František Stavný
Střelci opět na stupních vítězů

V sobotu 10. října vyjely dva střelecké týmy vstříc další výzvě – XII. Memoriálu Marie Ljalkové.
Toto další kolo Mezinárodní střelecké ligy se za přísných protivirových opatření konalo na střelnici Don Shot v Brně.
Výbor klubu finančně podpořil účast našich závodníků schválením úhrady startovného a jízdného dvěma vozidly. Poté, co den před odjezdem nečekaně odstoupila naše nejzkušenější střelkyně, rozhodli se závodníci ušetřit náklady klubu a cestu vykonali jediným osobním autem.
Soutěž byla náročná již samotným počtem disciplín; střílelo se postupně ze 7 různých zbraní rozličných ráží, na různé terče a vzdálenosti. Nutno také podotknout, že naše závodnice Miluše Rejkubová po celou dobu soutěže ještě pomáhala komisi rozhodčích zpracovávat průběžné výsledky a z této dobrovolné výpomoci odbíhala střílet. Takto náročný průběh závodu neměla žádná její soupeřka. Specifikem této soutěže bylo, že všichni závodníci stříleli ze stejných zbraní zabezpečených organizátorem. Nikdo tedy nebyl zvýhodněn tím, že si vylosoval dobře nastřelenou zbraň a současně nikdo nebyl znevýhodněn střelbou ze zbraně horší. Tím, že všichni stříleli ze všech zbraní, byla zajištěna maximální férovost a tak mohli nejvíce vyniknout všestranní soutěžící. A právě tuto schopnost zástupci KVV Prostějov předvedli.
Nejvyšší počet získaných bodů zajistil prvenství v hodnocení jednotlivců našemu nejlepšímu klubovému střelci Milanu Vaškovi. Tímto skvělým výsledkem nejvíce přispěl k tomu, že se mužský tým ve složení Milan Vašek, Jaroslav Kovář a Stanislav Lánský vyšvihl na celkově druhé místo.
Ani v této náročné soutěži nezůstaly naše ženy ve stínu zkušených závodníků. Ve střelbě z laserových zbraní (bez rozdílu pohlaví) vystřílela celkové třetí místo Eva Lánská, čímž posunula svůj tým na stříbrnou pozici v tomto klání. V kategorii žen se naše závodnice svým výborným výkonem nakonec postavily po obou stranách své zkušené soupeřky na stupni vítězů - Miluše Rejkubová jako stříbrná a Eva Lánská jako bronzová.
Tyto výsledky nenechávají nikoho na pochybách, proč je KVV Prostějov na střeleckých závodech skloňován ve všech pádech s patřičnou úctou. Respekt si vybudoval mimo jiné i tím, že zkušené střelecké instruktory tradičně poráží náš nejstarší závodník a naše nové členky, které se střelbou začaly až letos. Za skvělými výkony klubových střelců stojí zodpovědná příprava obou týmů, nemalé vynaložené finanční náklady na střelecké vybavení a trénink a stabilní podpora činnosti ze strany výboru klubu.
Kolega Stanislav Lánský
Naše účast na udělení Pamětního odznaku MO ke 30. výročí operací Pouštní štít a Pouštní bouře.

Udělení Pamětního odznaku proběhlo 25.9.2020 na ploše Čestného dvora Národního památníku v Praze na Vítkově, za účasti představitelů zúčastněných zemí, kteří se velmi pozitivně vyjádřili k činnosti protichemického praporu a jejího zabezpečení ze strany 22. vb Prostějov. Ocenění udělované na základě výnosu ministra obrany Lubomíra Metnara předával náměstek ministra obrany Tomáš Kopečný. Vyzdvihl roli československých vojáků v tehdejším konfliktu a také to, že Československá účast při osvobození Kuvajtu byla od druhé světové války prvním větším nasazením v zahraniční operaci a stála na počátku tradice novodobých armádních misí. Pamětní odznak byl udělen celkem 208 účastníkům operace a dalším šesti osobnostem, které se zasloužily o zdárný průběh činnosti čs. jednotky, mezi které patřili tři příslušníci 22. výsadkové brigády Prostějov, pplk.v.v. Petr Poledník, pplk. v.v. Jaroslav Homolka a plk.v.v. Jiří Hudský.

Kol. Jiří Hudský
10_2835.jpg
Střelci v Napajedlech
V sobotu 26. září využili střelci KVV Prostějov pozvání Klubu vojáků v záloze Napajedla a zúčastnili se 4. ročníku branného trojboje „O partyzánský samopal“.
Na soutěž vyjely tradičně oba týmy ve složení Jaroslav Kovář, Milan Vašek, Miluše Rejkubová, Eva a Stanislav Lánští.
Soutěžními disciplínami byly střelba z velkorážní pistole, střelba z malorážní pušky a hod granátem na cíl. Z důvodu rizika šíření koronaviru bylo povoleno použití vlastních zbraní, čehož však naše výprava mohla využít jen částečně (zbrojní průkaz má zatím jediný člen KVV PV a malorážku zatím nevlastníme).
V kategorii mužů opanovali stupně vítězů střelci z domácího klubu. Ihned za nimi se s těsnou ztrátou dvou bodů umístil na 4. místě Milan Vašek a tří bodů na 5. místě Stanislav Lánský. V kategorii žen si skvěle vedly naše střelkyně. Miluše Rejkubová získala stříbro a Eva Lánská bronz. Těsným rozdílem dvou bodů je porazila pouze zkušená závodnice ze Vsetína. Celkově byla výprava do Napajedel úspěšná; jedná se o několikátou soutěž v řadě, kdy se závodníkům podařilo zviditelnit KVV Prostějov v jiných regionech. Lze také spekulovat o tom, že kdyby naši střelci měli vlastní zbraně, jak tomu bylo u většiny domácích závodníků, medailové pozice by jistě neminuly také naše muže. Největší radost však máme z našich žen, které od začátku roku, kdy do střeleckých klání nastoupily prakticky s nulovými zkušenostmi, získaly jen za poslední dvě soutěže 3 ocenění.
Kol. Stanislav Lánský
IMG_20200926_125639.jpg
Vinobraní 9. 10. 2020 – zrušeno

Milé kolegyně a kolegové !

Na základě situace vzniklé v posledních dnech a po vyhlášených opatřeních vlády ČR a Krizového štábu ke koronavirové krize, se výbor našeho klubu rozhodl akci Vinobraní , která byla plánovaná na den 9.10. 2020 v Dětkovicích, zrušit bez náhrady.

Prosím, sdělte to všem svým kolegům, kteří nemají internet.

Za výbor KVV Prostějov, z.s. František Stavný – předseda klubu
Vážení kolegové,
na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře ze SETKÁNÍ 2020. V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV ČR a SR" je editováno 2.číslo "Padákového spravodajcu" ObKVV Žilina.
DSC_7495.jpg
DSC_7462.jpg
DSC_7436.jpg
DSC_7433.jpg
Výsadkoví veteráni opět v Prostějově
Po 5 letech jsme v Prostějově mohli opět přivítat naše kolegy z České a Slovenské republiky na SETKÁNÍ 2020. Oproti minulým mělo toto setkání některé zvláštnosti a to, že se konalo v období 30. výročí vzniku Klubu výsadkových veteránů Prostějov a 60. výročí působení výsadkových útvarů v posádce Prostějov.
Význam SETKÁNÍ 2020 byl zvýrazněn účastí předsedy vlády ČR Ing.Andreje Babiše, ministryně financí vlády ČR M.Schillerové, hejtmana Olomouckého kraje L.Oklešťka, brig. gen. Ing. Pavla Koláře, ředitele Ředitelství řízení speciálních sil AČR a primátora statutárního města Prostějova Mgr.F.Jury. V historii veteránského výsadkového hnutí to bylo poprvé, co jsme mohli mezi sebou přivítat tak vzácnou návštěvu na republikové úrovni. Z vystoupení předsedy vlády ČR Ing.A.Babiše nás obzvlášť potěšilo ocenění naší práce, ocenění práce výsadkářů v misích, ocenění práce příslušníků AČR v boji proti koronaviru i příslib, že vláda vytvoří podmínky pro lepší vyzbrojení AČR potřebnou technikou.
Proslov předsedy KVV Prostějov uveřejníme v plném znění v dalším čísle Zpravodaje.
S tím byl spojen i zvýšený zájem hromadných sdělovacích prostředků a to České televize, čs.rozhlasu, prostějovského regionálního vysílání o reportáže z této, pro nás významné, akce.
Zvláštností tohoto setkání bylo, že jsme se museli vyrovnat se zcela novými podmínkami epidemiologické situace, která měla vliv i na účast některých našich kolegů, kteří se již netěší dobrému zdravotnímu stavu.
Rekonstrukce tábora na Hamrech způsobila změnu místa ubytování účastníků setkání na letiště v Prostějově, čemuž se musel uzpůsobit celý program setkání.
Co nás potěšilo, byla výrazná změna charakteru počasí, kdy ještě po 2 dny před zahájením vydatně pršelo, aby se v den zahájení změnilo na slunečno – v řeči výsadkářů na „modré nebe nad hlavou“.
Program setkání byl uzpůsoben tak, aby mimo oficiální část – slavnostní nástup účastníků setkání spojený s oceněním nejaktivnějších a zasloužilých výsadkových veteránů ať ve formě medailí, pamětních mincí nebo i tandemového seskoku, který poskytl ve své režii KVV Prostějov jako odměnu pro jednoho člena z každého KVV ČR a SR, kteří se zúčastnili setkání - zbyl čas i na neformální setkání, vzpomínky a zábavu.
Součástí oficiální části byly i ukázky výstroje, výzbroje – stacionární i dynamické, příslušníků nejmladší generace výsadkářů – průzkumníků 601.skss,102.pzpr, 533 pr.BzP a CPSS.
Součástí oficiální části byly také pietní akty u památníků 601.skss, 102.pzpr i armádního sportovního oddílu Dukla Prostějov v parašutizmu, kde jednotlivé delegace výsadkových veteránů vzdaly hold vojákům a sportovcům, kteří zahynuli při plnění úkolu nebo při známém železničním neštěstí v roce 1972 v Bulharsku.
Prohlídkou síně tradic 601.skss a 102.pzpr. i z putovní výstavy „Život generála Františka Moravce“ a putovní výstavy kolegů 43.vpr z Chrudimi jsme si připomněli nejen podíl osobností na formování paradesantních jednotek, počátky vzniku našich výsadkových útvarů, ale i rozhodující etapy jejich působení doma i v zahraničí.
Tímto děkujeme p.Mišláňovi a 43.vpr. za poskytnutí panelů výše uvedených putovních výstav.
Poprvé nám bylo umožněno zhlédnout v síni ASO v parašutizmu jejich úspěchy na armádních soutěžích i mistrovstvích světa. Jak zdůraznil bývalý trenér ASD Dukla Prostějov pplk..v.v. Jaroslav Chromek, v současnosti předseda KVV Liberec, že v současné době je to již 4.generace vynikajících sportovních parašutistů světové úrovně. Počátek tohoto trendu byl v 60. a následně v 70. letech, kdy sportovní parašutisti jako Jehlička, Pospíchal, Kumbár, Majer, Hynek, Chudoba, Hoššo byli pojmem ve světovém parašutizmu. Co je podstatné a významné, že po nešťastné tragické události v Bulharsku v rámci mistrovství spřátelených armád se postupně zformovaly další generace sportovních parašutistů v ASD Dukla Prostějov, později ASO, které byly a jsou nadále ve světové špičce. Dokumentuje to v současné době již 4.generace těchto sportovců v čele s J. Gečnukem, který na posledním MS v 50 letech dosáhl na titul absolutního mistra světa v celkové klasifikaci.
Pozitivně byly přijaty možnosti návštěvy radnice i pamětihodností Prostějova, kulturních programů – vystoupení cimbálové skupiny vojenského uměleckého souboru Ondráš a v druhý den setkání vystoupení country souboru z Hranic.
Co bylo podstatné, že opět po 5 letech se sešli kamarádi - výsadkáři, kteří zavzpomínali na svoje prožité roky v červeném baretu. A bylo na co vzpomínat. Můžeme konstatovat, že SETKÁNÍ 2020 významně přispělo k upevnění kamarádství a sounáležitosti výsadkářů všech generací, k upevnění hrdosti na příslušnost k výsadkové komunitě.
Některá čísla: Setkání 2020 se registrovalo 201 výsadkových veteránů ze 15 KVV ČR a 7 KVV ze SR (včetně KVV Šumiac), dále 29 hostů, 39 osob technického personálu zabezpečujících setkání. Neregistrovaných bylo 12 účastníků.
Vážení kolegové, kolegyně a naši příznivci,
Smyslem tohoto článku je podat základní informaci těm našim kolegům a kolegyním i příznivcům veteránského výsadkového hnutí o průběhu našeho SETKÁNÍ 2020, kteří se ho nemohli ze zdravotních nebo jiných důvodů zúčastnit i když si ho původně plánovali.
Výbor KVV připravuje dárkové balení DVD s videem a DVD s fotografiemi v rozsahu minulého setkání a to v 1 ks pro každý KVV ČR a SR, který se zúčastnil SETKÁNÍ 2020.
Dále koncem měsíce září plánuje vyhodnotit přípravu a průběh setkání, co se nám podařilo, čeho se napříště vyvarovat, co je potřebné zlepšit. Uvítali bychom, kdybyste nám zaslali na naši e-mailovou adresu kvvprostejov@seznam.cz Vaše postřehy, co se Vám líbilo, s čím jste byli spokojeni, případně s čím ne. Předem Vám za to děkujeme.

Na výše uvedených odkazech můžete zhlédnout ze setkání 2020 krátký televizní záznam z vysílání ČT 24 dne 3.9.2020 a na army.cz článek plk.M.Dvořákové.
Vážení kolegovia vojenskí výsadkoví veteráni SR a ČR, vojenskí výsadkári ,
výbor Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR z.m.š. Ladislava Platka PREŠOV Vám so zármutkom oznamuje, že dňa 27.8.2020 odišiel do výsadkového neba vo veku nedožitých 93 rokov zakladajúci člen Oblastného KVV SR Prešov a dlhoročný člen výboru oblastného klubu Prešov výsadkový veterán nadpráporčík v.v. Ján ŠAGÁT

Rozlučka so zosnulým sa uskutoční len v uzkom rodinnom kruhu bez prítomnosti verejnosti v krematoriu v Košiciach.

Všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť. Česť jeho pamiatke.

Výbor KVV SR Prešov

P.S. Více v rubrice "Poslední rozloučení"
Dle programu "Setkání 2020" je dne 2.9.2020 od 12,00 -16,00 hod. prezence přihlášených účastníků setkání na letišti. Pro účastníky setkání, kteří přijedou vlakem, nebo příchozí z Prostějova bude k dispozici od 11,30 hod. autobus u hlavní brány do kasáren, který kyvadlově odveze účastníky srazu na letiště. Další koordinaci přepravy řeší kolegové Šmarda a Remeník. Doporučujeme všem účastníkům setkání, aby si pro každý případ vzali s sebou roušku.
Organizační výbor KVV Prostějov
Vážené kolegyně a kolegové,
na pozvání KVV SR se zúčastnili Sněmu KVV konaného 26. 5. 2019 v prostorách 5. pluku spec. sil v Žilině kol. František Chudý, expředseda výboru klubu kol. Miroslav Řepka a kol. Jaroslav Kovář. Mimo prostějovských se Sněmu zúčastnili zástupci KVV Praha, kolegyně Karmela Štraitová a kol. Antonín Štrait. Z významných hostů chci jmenovat velitele 5. pluku spec. sil plk. Ing. Miroslava Gardla.
Sněm hodnotil práci za uplynulé období a vytýčil úkoly do dalšího roku. Jedním z hlavních cílů Sněmu byly volby nového prezídia a volba prezidenta prezídia, kterým drtivou většinou byl opět zvolen kol. Viktor Puchoň.
Součástí Sněmu bylo i udělení odměn. Náš klub byl oceněn Plaketou k 25. výročí založení KVV SR. Za významnou pomoc, vytvoření podmínek a aktivní účast na založení hnutí výsadkových veteránů na Slovensku, byl udělen předsedovi KVV Prostějov, z.s., kol. Františku Stavnému Zlatý kříž Jozefa Gabčíka. (opravdu pozlacený 18 karátovým zlatem).
V diskuzi pak za náš klub vystoupil kol. Chudý s následujícím příspěvkem:
Milé kolegyně a kolegové, vážení hosté, dámy a pánové!
S potěšením jsme přijali pozvání na Váš Sněm Klubů vojenských výsadkárov a dovolte mi omluvit našeho předsedu kol. Stavného, že se ho z rodinných důvodů nemůže zúčastnit.
Váš Klub vojenských výsadkárov SR slaví 25 let od svého vzniku.
A jsem rád, že náš předseda s kol. Jozefem Tučekem a zesnulým Petrem Švrlem, byli spoluautory myšlenky na Slovensku založit obdobné hnutí výsadkových veteránů jako v České republice. Čas ukázal, že to bylo správné rozhodnutí. Činnost jednotlivých Klubů vojenských výsadkárov směřovala k dalšímu rozvoji výsadkových tradic a vynikající spolupráce s KVV ČR to jen potvrzuje. Rádi jsme se zúčastnili každé akce, na kterou jsme byli pozváni slovenskými kluby. Stalo se již tradicí, že každých 5 let organizujeme společné SETKÁNÍ výsadkových veteránů v Prostějově a Žilině. Tato setkání jsou o přátelství, sounáležitostí k výsadkovému vojsku a kamarádství mezi výsadkovými veterány SR a ČR. I když naše členské základny stárnou, doufáme, že se do našich řad podaří získat mladší kolegy, kteří budou pokračovat v naší činnosti a dále rozvíjet hnutí výsadkových veteránů ve SR i ČR.
Přeji Vám do dalších let schopné funkcionáře klubů, kteří na sebe vezmou odpovědnost a budou svojí činností a vizí pokračovat v tom, co začali naši předchůdci a naváží na to, co děláme v současné době my.
Zároveň mi dovolte, abych Vás jménem výboru KVV Prostějov, z.s. pozval na Sportovní setkání výsadkových veteránů ČR a SR ve dnech 10. - 12. 9. tohoto roku do Prostějova. Bližší informace Vám samozřejmě včas zašleme.

Děkuji za pozornost.

Sněm se nesl v příjemné, kamarádské atmosféře. Diskutující věcně řešili současný stav a konstruktivně přistoupili k úkolům v dalším období, především v roce 2020, kdy KVV SR bude slavit 150. výročí nar. vynálezce padáku Štefana Baniče.

Kolega František Chudý

P.S. Fotografie Jaroslava Kováře ze sněmu KVV SR můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.
001.jpg
V rubrice "Branné hry a soutěže VV" je editováno hodnocení a celkové výsledky střelecké soutěže Memoriálu plk. Fr. Mansfelda ze dne 17.5.2019. Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout obrazovou reportáž Jaroslava Kováře z této významné akce.
Divadelní představení „ Věra“
Dne 15.5. se na prostějovské divadelní scéně odehrálo představení „Věra“, které shlédlo 40 členů KVV Prostějov. Představení nastudovalo pražské divadlo Studio Dva a divadlo Bolka Polívky v režii Alice Nellis a scénáristy Petra Zelenky. Promlouvá k nám příběh o výsluní a pádu úspěšné bohaté manažerky castingové agentury Věry. Kterou ztvárnila v originálním hereckém podání Ivana Chýlková. Věra je workoholička a svým ambicím obětuje rodinný i intimní život, je v zajetí mobilního telefonu a má pocit že všichni a všechno má svou cenu, kterou je třeba znát a že se dá vše penězi nahradit. Tohle vše vidíme v první polovině dějství. V druhé polovině sledujeme její pád, svým cynismem a přímočarostí ztrácí nejen svoji práci (dostává vyhazov), manžela, umírajícího otce, ale i bratra s rodinou. Špatná investice a padne na úplné dno. Nemá nikoho je sama. Uklízí v baru, chvíli žije na hřbitově, pokusí se o sebevraždu a nakonec končí v psychiatrické léčebně. Na scéně jsme viděli další vynikající herce Bolka Polívku, Sabinu Remundovou, Janu Strykovou, Kryštofa Hádka, Mariku Šoposkou, Romana Zacha. Poděkování patří statutarnímu městu Prostějov za jehož přispění jsme navštívili divadelní představení. Kol.I.Skrbková
Jako každý rok se 18. června zástupci našeho klubu pravidelně zúčastňují pietního aktu v Resslově ulici v Praze na počest padlých hrdinů, kteří provedli atentát na vraha českého národa, zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Výbor KVV Prostějov organizuje dne 18.6.2019 zájezd do Prahy. Odjezd v 05:00 hodin od brány kasáren. Zahájení pietního aktu v Praze, Resslově ulici je v 10:00 hod. Účastníkům zájezdu doporučujeme klubový stejnokroj. Zájemci o tuto akci se mohou nahlásit do 7.6. 2019 u kol. Franty Lejska tel.728 547 426 email: fr.lejsek@seznam.cz.
Nový velitel 601. skss
Dne 9.5.2019, u příležitosti Dne vítězství, Dne útvaru, za účasti zástupce NGŠ AČR genmjr. Ing. Milana Schulce, MSc., senátorky Jitky Chalánkové, primátora Statut. města Prostějov, Mgr. Františka Jury, bývalých velitelů VÚ 8280, slovenských, polských i amerických kolegů a dalších pozvaných hostů se v Leteckých kasárnách uskutečnil slavnostní nástup příslušníků speciálních sil.
Po přečtení Rozkazu MO ČR ke Dni vítězství, na základě personálních rozkazů, ukončil svou misi velitele 601. skss plk. gšt. Ing. David Franta, M.S. a plk. gšt. Ing. Tomáš Skácel byl ustanoven jejím novým velitelem. Gen. Schulc ve svém proslovu ocenil působení plk. gšt.Ing. Davida Franty na postu velitele a představil plk. gšt. Ing. Tomáše Skácela. Gen.Schulc poté převzal prapor 601.skss od starého velitele a slavnostně ho předal do rukou novému veliteli.
Na slavnostním rautu, plk. gšt. Ing. Davidu Frantovi poděkovali za jeho činnost u útvaru jeho bývalí příslušníci a předali mu upomínkové dary. Za náš klub plk. Frantovi poděkoval předseda kol. Stavný, který ocenil jeho empatii, ochotu, vysokou osobní angažovanost a pomoc výsadkovým veteránům ČR i SR, popřál mu hodně zdaru v nové funkci a předal mu náš dárek. Zároveň popřál novému veliteli dobré zdraví a hodně štěstí při plnění úkolů v této náročné funkci.
Kol. Stavný
II. ročník Memoriálu VHK
Dne 7. 5. 2019 se naše družstvo zúčastnilo střelecké soutěže II.ročníku Memoriálu VHK na počest vojáků, kteří zahynuli při plnění úkolů. Střeleckou soutěž organizoval 102. pzpr ve střelbě z pistole CZ 75 PHANTOM, 3+10 na 25 m a útočné pušky BREN 2, 3+10 na 100 m.
Soutěž byla organizována ve 2 kategoriích a to 3 členná družstva profesionálních vojáků od útvarů AČR v počtu 14 družstev a 10 družstev z pozvaných hostů.
V celkovém hodnocení v naší kategorii jsme získali 2. místo v sestavě František Chudý, Jaroslav Kovář a František Melichárek za družstvem Městské policie Prostějov. Na 3.místě se umístilo družstvo KVV Holešov v sestavě JUDr. Jozef Tóth, JUDr. Miroslav Hanáček a Jiří Jurda.
Organizace a atmosféra soutěže byla skvělá, občerstvení a vojenský guláš výborný. Naše poděkování patří všem organizátorům a zejména pplk. Ing. Pavlu Hriníkovi.
Kolega František Chudý
DSC_1523.jpg
Porada výboru KVV Prostějov s desítkáři

Zveme desítkáře KVV Prostějov na poradu, která proběhne dne 23.5.2019 v 16:00 hod. v restauraci " U tří bříz".
Výbor KVV Prostějov
Památce paraskupiny OUT DISTANCE
Zpravodajským odborem čs. exilového MNO a britskou SOE byla do vlasti vyslána první skupina se sabotážním posláním, velitel nadporučík Adolf Opálka, rotmistr Karel Čurda a desátník aspirant Ivan Kolařík. Z letounu Halifax s polskou posádkou byla vysazena se značnou navigační chybou dvě hodiny po půlnoci 28. března 1942 a místo u Kovářova na Milevsku přistála u Ořechova v blízkosti Telče.
Tradiční vzpomínkovou akci k 77. výročí seskoku OUT DISTANCE na sobotu 27. dubna 2019 připravila Obec Ořechov, 43. výsadkový prapor Chrudim, ČSOL Brno a kluby vojenské historie. Ve 13 hodin, těsně před zahájením pietního aktu, symbolicky seskočili z vrtulníku Mi-17 parašutisté, instruktoři 43. vpr a mistrně přistávali na padácích v blízkosti pomníku npor. Adolfa Opálky.
Po kratších projevech, hymnách a modlitbě vojenského kaplana pokládaly četné delegace kytice k pomníku. Doprovázela je hudba skotských dudáků ze skupiny THE REBEL PIPERS. Také vojáci kladli kytice a též starší prošedivělí muži v červených baretech z různých klubů výsadkových veteránů ČR. Nezapomínají na padlé druhy.
Ještě před pietním aktem pozval moderátor k pomníku Julka Malečka z KVH Brno, jednoho z původních zakladatelů této akce, kde mu plk. v. v. Zdeněk Kolář, předseda KVV gen. Jaroslava Klemeše Chrudim, předal nejvyšší ocenění svého klubu, medaili generála Klemeše. Hned poté starostkám obcí Ořechov a Rešice, za trvalé udržování výsadkových tradic, předal předseda KVV gen. Rudolfa Severina Krzáka Jindřichův Hradec, pplk. v. v. Petr Čejka, klubovou medaili gen. Krzáka.
Po celý den bylo možné shlédnout historickou techniku, původní výstroj a výzbroj, se kterou se představily kluby vojenské historie. Odpoledne následovaly ukázky z výcviku AČR včetně boje zblízka (musado). Po prohlídkách vojenské výzbroje a techniky včetně vrtulníku, předvedli výsadkáři další seskoky s padákem. Každoročně se této oblíbené akce účastní velký počet občanů ze širokého okolí, zejména mládeže.

Kol. Václav Kameník
DSC06110.jpg
DSC06040.jpg
DSC06084.jpg
Dnes jsme obdrželi smutnou zprávu z jižních Čech od kolegy Petra Čejky. V pátek dne 26.4.2019 zemřel plukovník v.v. Miloš Opluštil, jeden z prvních důstojníků poválečných výsadkových jednotek ve Stráži pod Ralskem a Zákupech. Bylo mu 92 let.
Čest jeho památce a tichou vzpomínku na poslední cestě.

V rubrice "Poslední rozloučení" je editována zpráva předsedy KVV Tábor kolegy Miloslava Krejči, včetně parte kolegy Miloše Opluštila.
V rubrice "Poslední rozloučení" je editováno rozloučení s členem Oblastního KVV SR Bratislava, npor. v. v. MUDr. Jánom Kupeckým.
Pietní akt v Ostravě-Hrabůvce

V noci z 24.- 25. března 1944 se podařilo 76 válečným zajatcům pomocí 110 metrového tunelu uprchnout z německého zajateckého tábora Stalag Luft III v Saganu, který byl určený pro letce RAF. Po odhalení útěku vyhlásila německá mašinérie rozsáhlou pátrací akci, při které byla větší část uprchlíků pochytána. Hitler zprvu nařídil pro výstrahu zastřelení všech, ale nakonec vydal rozkaz zastřelit „pouze“ 50 uprchlíků. Při pátrací akci byli v okolí Zlína zadrženi Thomas Gresham Kirby-Green, pilot 40. bombardovací perutě RAF a Gordon Arthur Kidder, navigátor 156.bombardovací perutě Royal Canadian Air Force . Oba byli při zpětné eskortě do Saganu dne 29.3.1944 ranou do týlu zavražděni v blízkosti kostela v Ostravě-Hrabůvce a jejich těla tajně zpopelněna v ostravském krematoriu.
Zde je nutno podotknout, že se jednalo o bezprecedentní válečný zločin, neboť článek 50 z ženevské Úmluvy o nakládání s válečnými zajatci ze dne 27.7.1929 a který Německo podepsalo jako první ze 47 států hovoří, cituji: Uprchlí váleční zajatci, kteří byli dopadeni dříve, než mohli dostihnout své armády, nebo se vzdálit z území obsazeného armádou, která je zajala, budou moci být potrestáni toliko disciplinárně.
Z popudu již zesnulého generála v.v. Zdeňka Škarvady, který byl v Saganu spoluzajatcem zavražděných pilotů, a plk. v.v. Jana Pavlíčka byl v r. 1993 odhalen pomník, který připomíná památku obou obětí.
A právě v den 75. výročí této události, dne 29. března tohoto roku, se konal u pomníku pietní akt s položením věnců a kytic. Přesně v 11.00 hod. byl akt zahájen přeletem dvou letounů Jas-39 Gripen, vojenská hudba z Olomouce zahrála státní hymny Velké Británie, Kanady a České republiky, následovaly proslovy organizátorů této vzpomínky.
Mezi hosty byli přítomni potomci obou letců, vdova po gen. Škarvadovi. Květiny k pomníku položili zástupci Svazu letců, Sdružení válečných veteránů, Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupci velení letecké základny v Čáslavi v čele s jejím velitelem plk. ing Tománkem, zástupci Klubu policejních veteránů v Ostravě a zástupci státních správ a samosprávy. KVV Prostějov zde zastupoval náš člen kolega Jaroslav Vidmoch. Modlitbu v češtině a s přihlédnutím k přítomným potomkům obou letců i v angličtině přednesl vojenský kaplan kpt. Mgr. Waclawek.
Na závěr vzpomínky přítomné děti z blízké ZŠ U Haldy z Ostravy Hrabůvky vypustily balonky s názvy států těch všech letců, kteří byli po útěku ze zajateckého tábora zadrženi a zavražděni. Tato ZŠ má patronát nad údržbou tohoto pomníku, na což dohlížel v době své působnosti bývalý ředitel školy a rovněž bývalý příslušník prostějovského VÚ 8280 npor.v.v. PaedDr. Karel Sýkora.
Kolega Jaroslav V i d m o c h
DSC_5158.JPG
DSC_4991.JPG
DSC_5245.JPG
DSC_5242.JPG
Níže uvádíme vzpomínkové akce, které proběhnou v nejbližším období.

* Vzpomínková akce k 77. výročí seskoku paraskupiny OUT DISTANCE k 74. výročí konce 2. světové války v Ořechově u Telče.

* Setkání u partyzánského památníku v Mnichu při příležitosti 74. výročí osvobození ČR a tragických událostí v Mnichu.

Účast členů KVV a příznivců výsadkových jednotek je možná s vlastní dopravou. Program vzpomínkových akcí je níže uveden.
Vážení kolegové,
dne 10.4.2019 opustil naše řady a odešel do výsadkového nebe pplk. v. v. Lubomír Pilka, kapelník posádkové hudby Prostějov, posléze Olomouc. Poslední rozloučení se koná v obřadní síni Městského hřbitova dne 18.4. 2019 v 11.00 hod. Jeho parte je umístěno v rubrice „Poslední rozloučení“.
Čest jeho památce.V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 1.číslo roku 2019 periodika "Spravodajca" Oblastného KVV Banská Bystrica.
Bernartice 5. dubna 2019

Stalo se krásnou výsadkářskou tradicí připomínat si významná výročí svých zakladatelů setkáními, která zdůrazňují jejich význam i po letech, kdy už nejsou mezi námi. Tak se v Bernarticích u Písku setkaly delegace klubů z Prahy, Písku, Tábora, Klatov, Plzně a Jindřichova Hradce. V pátek 5. 4. si přítomní, společně s místními obyvateli, připomněli památku generála Rudolfa Severina Krzáka, 105. výročí narození a tragický osud jeho druha parašutisty Rudolfa Hrubce.
Setkání na radnici městyse bylo využito také k vyznamenání členů klubů, navržených předsedy k ocenění jejich práce. Klub výsadkových veteránů z J. Hradce, odměnil oceněné pamětním odznakem k výročí narození generála R. S. Krzáka. Delegace se u domu rodiny Krzákových zastavila u pamětní desky připomínající tragický osud nejen rodiny, ale i občanů Bernartic.
Poté se veteráni shromáždili na hřbitově, aby položili věnce a kytice u hrobu občanů městyse, zavražděných německými okupačními orgány. Spolu s nimi jsou pochovány také ostatky pana generála. Starosta pan Pavel Souhrada připoměl přítomným skutečnost, že obec měl stihnout osud Lidic a Ležáků. Na závěr promluvil za výsadkáře předseda klubu veteránů z Jindřichova Hradce, aby zdůrazmil nutnost uchování památky lidí, kteří svou prací a obětí, umožnili současným generacím žít v míru a budovat svoji vlast.
Kolega Petr Čejka

P.S. Za KVV Prostějov položil věnec kolega Václav Kameník
JPG00084DSC02151.jpg
JPG00156DSCN7362.jpg
JPG00206DSCN7412.jpg
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 78.číslo Zpravodaje, tentokrát ve větším rozsahu 12 stran.
Pozvánka na IDET 2019

Ve dnech 29.-31.5.2019 proběhne v Brně mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky. Předseda KVV Brno kol. J.Foršt přislíbil zajištění vstupenek na tento veletrh pro zájemce v hodnotě cca 500,- Kč za jednu vstupenku. Tyto vstupenky budou pro členy a příznivce KVV Prostějov zdarma. Doprava na veletrh do Brna vlastní.
Žádáme zájemce o vstupenky, aby vznesli požadavky u kolegy O.Hájka, telefon 723 241 432 do 25.4.2019.
Kol. J.Ondrejčák
Posádkový ples v Jindřichově Hradci
V pátek 22. března se v Kulturním centru Jitka, uskutečnil posádkový ples 44. lehkého motorizovaného praporu, jako jediný ples u 4. brigády rychlého nasazení. Večera se zúčastnily významné osobnosti armády včele s náčelníkem Generálního štábu arm. gen. Alešem Opatou s chotí. Dále senátor Bartošek a řada dalších osobností. Program plesu ve kterém vystoupila celá řada souborů, hudebních skupin a umělců, moderoval herec Jakub Kohák. Z klubu výsadkových veteránů se zúčastnilo na třicet našich členů, kteří se výborně bavili spolu s vojáky našeho praporu. V průběhu plesu vojáci předali svému odcházejícímu veliteli, podplukovníku Igoru Jaškovi, který se zároveň loučil, novou osobní zbraň s přáním hodně úspěchů na nové funkci. Občerstvení, které připravila vojenská kuchyně, bylo tradičně pestré a bohaté co do skladby i nápaditosti úpravy.
Kol.Petr Čejka
DSC05803.jpg
DSC05814.jpg
Přednáška plukovníka Stehlíka v Jindřichově Hradci - 18. 3. 2019

Na počátku týdne se podařilo jindřichohradeckému Klubu výsadkových veteránů zorganizovat v sále kina Střelnice zajímavé setkání s významným českým historikem PhDr. Eduardem Stehlíkem. Letošní přednáška byla věnována národnímu hrdinovi Janu Kubišovi, parašutistovi, který provedl v Praze bombový útok na říšského protektora Reinharda Heydricha 27. května 1942.
V zaplněném sále kina se shromáždili nejen dospělí posluchači, kteří historii tohoto hrdinského činu znají, ale i mnoho mladých lidí, kteří se s dějinami teprve seznamují. Byla mezi nimi i delegace městyse Bernartice, rodiště generála R. S. Krzáka, který se na přípravě paravýsadků z Londýna za války, spolu s dalším bernartickým rodákem Rudolfem Hrubcem, podílel.
Plukovník Stehlík v barvitém líčení osobnosti Jana Kubiše mnohokrát podtrhnul osudy, které bývají spojeny s náhodou píšící životní stránky. Jako zásadní uvedl chlapské přátelství Jana Kubiše s Jozefem Gabčíkem, se kterým provedl akci na niž byli připraveni. Přiblížil množství neznámých skutečností, které získal studiem materiálů také v archivech ve Velké Británii. Jako autor knihy, kterou nazval: JAN KUBIŠ - nezastaví mne ni to nejhorší, v celém jejím obsahu oslavil hrdinství československých parašutistů a lidí, kteří jim při plnění úkolu pomáhali.
Pod záštitou starosty města pana Ing. Stanislava Mrvky proběhla skvělá přednáška, na níž byl jako host přítomen pan Jiří Stanislav, který je spojen s propagací hrdinství a šířením tradic československých letců ve Velké Británii.
Přednáška skončila příslibem pana plukovníka, že se do Jindřichova Hradce zase rád vrátí.

Čejka Petr
DSC05688.jpg
DSCN0006.JPG
Co to mám za medaili?

Když jsem byl v říjnu 1969 jako voják základní služby (des.abs.) převelený do Prostějova k útvaru 8280 tušil jsem, že mě tam čeká zajímavý úsek života. S přesahem do současnosti. Po lékařské prohlídce se mnou des. Jaroslav Šlambor a kpt. Jaroslav Chromek zahájili příslušný výcvik. Asi jsem to zvládal úspěšně a za měsíc jsem měl za sebou seznamovací a další tři seskoky.
Tehdejší náš velitel plk. František Mansfeld byl touto „rychlostí“ dost překvapený a možná jako projev uznání mě nejen povýšil, ale taky mi věnoval pamětní medaili. Na líci je text
1944 – 1969 VÝSADKOVÁ VOJSKA ČS. LIDOVÉ ARMÁDY
a na rubu je stylizovaná postava výsadkáře před letadlem An-12.
Letos to může být aktuální „výročí“. V Jefremově vznikla 2. paradesantní brigáda (rozkaz č. 1 vydal velitel 2. čs.pdb. dne 19.1.1944). V Proskurově převzala 23.4.1944 vojenský prapor a pak se brigáda proslavila v Dukelském průsmyku a na Středním Slovensku. To bez ohledu na ztrátu své zástavy.
Považuji za vhodné a nutné vzpomenout vznik zmíněné 2. č e s k o s l o v e n s k é parabrigády neboli výsadkového vojska a jeho zánik nebo přeměnu. S úctou a s uznáním přece čteme a vídáváme zprávy o současných chrudimských a prostějovských výsadkářích.
Okolo srpna 2018 byli vzpomínáni výsadkáři v Holešově a sledujeme zprávy o budoucím novém výsadkovém útvaru (?). Proto by měli být připomínáni věcně i naši výsadkáři z předmnichovské republiky, z Velké Británie i ze SSSR. Takovéto „75. výročí vzniku výsadkového vojska“ je přece významné jubileum. A taky připomínám – výsadkářské tradice a službu výrazně připomíná několik Klubů výsadkových veteránů v ČR i ve SR.

PaedDr. Karel Sýkora, npor.v.v.,
1969/1970 příslušník VÚ 8280 Prostějov
Vážení kolegovia, priatelia, výsadkári,
členovia klubov vojenských výsadkárov na Slovensku, aj v Českej republike,
mám smutnú povinnosť oznámiť vám, že v roku 75. výročia vzniku 2. československej samostatnej paradesantnej brigády v Sovietskom zväze, nás opustil príslušník tejto slávnej jednotky, bojovník v SNP, spolu zakladajúci člen oblastného klubu vojenských výsadkárov SR v Banskej Bystrici v roku 1994, vo veku nedožitých 92 rokov, plk. v. v. Albert Mikovíny.

Vzácny človek a jeden z tých, ktorí svojim životom potvrdzovali tú pravdu, že pokiaľ bude žiť čo len jediné paragánske veteránske srdce, tak také pojmy, akými sú hrdosť, česť, povinnosť a vlastenectvo, nebudú zabudnuté.

Lúčiť sa s ním budeme a do výsadkového neba ho odprevadíme v stredu 20. 03. 2019,
v pamätníku SNP v Banskej Bystrici o 12,00 hod.

Česť jeho pamiatke.

Mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider
podpredseda oblastného KVV SR B. Bystrica
Výroční členská schůze Oblastného KVV SR Bratislava
Je dlouholetou tradicí, že se výroční členské schůze KVV v České i Slovenské republice konají za hojné účasti reprezentantů obou stran. Nejinak tomu bylo v únoru letošního roku, kdy se prostějovské výroční schůze zúčastnila, k naší velké radosti, delegace zástupců slovenských klubů. A tak bylo zcela samozřejmé, že na pozvání slovenských kolegů z Oblastného KVV Bratislava vycestovala v sobotu 9. března do Ivanky pri Dunaji početná delegace veteránů v čele s předsedou KVV PV kol. Františkem Stavným a jeho předchůdci kol. Řepkou a kol. Starým, doprovázeným manželkou. Sestavu doplnili členové výboru kol. Lejsek s manželkou, kol. Chudý a kol. Šlambor. Své zástupce na jednání samozřejmě vyslaly i některé KVV – Banská Bystrica, Trnava, Zlaté Moravce, Žilina a z naší strany Zlín a Holešov Chybět nemohly ani Červené barety, reprezentované kol. Muchou.
Dálnice byla v sobotu téměř bez provozu, občasný lehký deštík žádnou komplikaci způsobit nemohl, a tak jsme i bez navigace dorazili v předstihu do cíle, kterým byl sál místní střední školy. Přivítání se známými se neobešlo bez obligátní borovičky, hlad po cestě bylo možno zahnat dobrotami ze švédského stolu. Předání dárků, prezence a jednání mohlo začít. Za předsednickým stolem zasedli spolu s bývalým předsedou bratislavského klubu i vzácní hosté: plk. Alexej Klimov, zástupce vojenského a leteckého přidělence MO RF na Slovensku (mimochodem výsadkář), NŠ 5.pŠU Žilina pplk.Mgr. Ing. Pavel Švelka, zástupce svazu letců SR plk. Takáč a samozřejmě předseda KVV PV kol. Stavný
Zahájit se nemohlo jinak, než minutou ticha za kolegy a kolegyně, kteří nás opustili a odešli do výsadkového nebe.
74 členů a 47 přítomných hostů věnovalo z programu jednání největší pozornost zprávě o činnosti, která poměrně detailně zmapovala aktivity klubu v roce 2018 jak v oblasti klubové, sportovní, kulturní i společenské. Závěr ? Hodnocení veskrze pozitivní. Neméně zajímavý byl návrh plánu činnosti na letošní rok – ten předložený, mimochodem docela náročný, byl ještě doplněn na základě připomínek z pléna. Po přestávce byla naplánována diskuse a samozřejmě vystoupení hostů a předání čestných ocenění. Bývalý předseda bratislavského klubu kol. Hulín předal 4 oceněným členům klubů a některým hostům jejich medaile. Jako výraz úcty k přínosu k vojenského veteránského hnutí a vzájemné spolupráci, předal předseda KVV PV kol. Stavný medaili Za zásluhy kol. MUDr. Ivanu Hulínovi. „Príhovorov“ bylo „celkom veľa“ – od pozdravných, po oceňujících jedinečný fenomén veteránského hnutí. Kol. Stavný to ve svém příspěvku shrnul velmi fundovaně a poutavě. Červené barety zastupující kol. Mucha zaujal příspěvkem plným emocí, zvláště při vzpomínkách na některé starší kolegy a kolegyně.
Organizátoři nezapomněli ani na skutečnost, že den před konáním jednáním VČS jsme oslavili MDŽ, a tak se ženy dočkaly blahopřání a uznání po druhé. Oficiální program uzavřela výborná společná večeře zahájená slavnostním přípitkem šampaňského (z vlastní produkce kol. Laca Hrehu). Ta byla vhodnou předehrou k tomu, nač se všichni těšili – osobní výměnu názorů, zkušeností, vzpomínek na společně strávená léta (kdy zdraví ještě sloužilo), ale také, jak jinak, neodmyslitelné drby. Příjemný půlden u bratislavských kolegů pokračoval do pozdního večera při hudbě i dobrém pití, někteří se pak vraceli domu bohatší o výhry z hojné tomboly. Slovenští kolegové, díky za skvělé přijetí a brzy zase, na některé z akcí letošního roku, na shledanou!!!
Kol. Jaroslav Šlambor
IMG_1451.JPG
IMG_1457.JPG
Dýšina 2019 - vzpomínka na brigádního generála Josefa Ereta

Patronem našeho 44. lehkého motorizovaného praporu, který je součástí 4. brigády rychlého nasazení, je generál Josef Eret. Tento důstojník, příslušník všech tří etap našeho národního odboje, je pohřben v malé obci jménem Dýšina, která leží nedaleko od Plzně. Každoročně se v polovině března vojáci praporu setkávají s rodinou a místními občany, aby uctili památku této významné vojenské osobnosti. Rovněž letos 15. března 2019 jsme se my, výsadkoví veteráni, spolu s našimi vojáky vydali na dlouhou cestu, abychom uctili jeho památku. Generál Eret zemřel v exilu ve Spojených státech před 46 lety. Jeho přání, aby byl k poslednímu odpočinku uložen ve své vlasti, se splnilo až v roce 1990.
Pietního setkání jsme se s našimi vojáky účastnili jako každoročně. Byli přítomni příbuzní několika generací z rodiny, starosta obce a také místní duchovní a kaplan našeho praporu. Zazněla vzpomínka na pana generála a jeho životní příběh z úst velitele praporu podplukovníka Igora Jaška. Byly položeny květiny na hrob a také zazněla tradiční vojenská večerka, státní hymna a čestná salva. Vojenský kaplan krátce uvedl několik myšlenek směřujících k oslavě významu života tohoto vojáka a vlastence. Shromáždění jsme využili k předání pamětního odznaku našeho klubu příslušníkům rodiny Eretovy. Celé shromáždění vyústilo v důstojnou vzpomínku na osobnost pana generála Josefa Ereta.
Cestou zpět se delegace na pozvání starosty obce Dýšina zastavila u místní školy a prohlédla si bronzovou sochu amerického generála George S. Pattona, velitele jednotek, které osvobodily západní Čechy v roce 1945.

Petr Čejka
_DSC0685.JPG
_DSC0689.JPG
_DSC0737.JPG
Pietní akt u hrobu zakladatele výsadkových vojsk a prvního výs.generála Karla Palečka v Plzni
Dne 12. 3. 2019 se náš KVV zúčastnil pietního aktu u hrobu zakladatele výsadkových vojsk a také prvního výs. generála Karla Palečka v Plzni. Pietní akt organizoval KVV Plzeň v čele s jeho předsedou kol. Ladislavem Slivou a 102. pzpr z Prostějova, který ve svém názvu nese jméno gen. Palečka.
Pietního aktu se zúčastnily KVV z Liberce, Holešova, Hradce Králové, Chrudimi, Jindřichova Hradce, Olomouce, Prahy a Tábora. Za náš klub se zúčastnil kol. Bartko, Chudý, Klouda, Kovář, Kroul, Křivánek a Řepka. U hrobu gen. Palečka se shromáždili kol. KVV a vojáci 102. pzpr. Na tomto místě jednotlivé delegace položily kytice, promluvil a vyzvedl zásluhy i osobnost gen. Palečka předseda KVV Plzeň kol. Sliva. Ve svém projevu také neopomněl připomenout důležitou úlohu expředsedy KVV Plzeň kol. Jeřábka a člena výboru kol. Fencla při vytvoření a údržbě pietního místa od r. 2003, průběžně až do současnosti.
Pro letošní rok nebyly organizovány žádné další doprovodné akce spojené s účastí na pietním aktu tak, jak jsme byli zvyklí z let minulých. Podle vyjádření předsedy kol. Slivy pro příští rok určitě nějakou akci pro zpestření a zpříjemnění „výletu“ plzeňský klub připraví.
kol. František Chudý

Níže můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z uvedeného pietního aktu.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 1.číslo občasníku "Červené barety" KVV Bratislava ze dne 9.3.2019.
Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z přátelského posezení u příležitosti MDŽ dne 8.3.2019.
Večer k oslavě MDŽ
Jak se již v našem klubu stalo tradicí, dne 8.3.2019, se 58 členů KVV Prostějov, sešlo v restauraci u Tří bříz, aby oslavili MDŽ. Večer zahájil předseda klubu kol. Stavný, který v úvodu sdělil našim kolegyním, že se nám mužům po jejich boku stárne spokojeněji a klidněji. Poděkoval jim za jejich péči, lásku, starost o výchovu našich dětí, vnoučat a u některých kolegyň i pravnoučat. Poděkoval členkám za aktívní práci v našem klubu při zabezpečení společenských i sportovních akcí. Popřál jim dobré zdraví, štěstí, lásku a vždy úsměv na tváři. Kolegové Struhár a Hájek jim předali karafiát, jako symbol našeho díky. Pohárem vína jsme si připili na zdraví všech kolegyň a předseda jim popřál dobrou zábavu a příjemný večer. O ten se postaral náš kapelník pan Karel Weiser z Hanušovic, který výběrem písní, se trefil do našeho hudebního vkusu. Na závěr večera, předseda klubu poděkoval organizátorům, kol. Lejskovi, Hájkovi a kol. Lejskové za perfektní akci.
Kol. Stavný
Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z vepřových hodů dne 22.2.2019.
Příjemně strávený večer
Již po 19. jsme se sešli v restauraci “U tří bříz“ k naší oblíbené akci – vepřové hody. Tuto tradiční akci si nenechalo ujít 51 členů a příznivců KVV Prostějov se zdravým zažívacím systémem. Jako obvykle zahájení provedl předseda KVV kol. František Stavný, který svůj uvítací proslov zakončil přáním pevného výsadkové zdraví, což vzápětí doplnil přípitkem slivovicí od šlechtitele kol. Františka Chudého. Jako každý rok nám chutnaly škvarky, zabíjačkové polévky dle výběru a plné talíře zabíjačkových pochoutek.
Celý večer doprovázel hudbou i zpěvem k naší plné spokojenosti p.Weisser z Hanušovic. Za příjemně strávený večer patří poděkování kolegům Fr.Lejskovi, J.Ondrejčákovi, O.Hájkovi a Fr. Struhárovi.
Kolega J.Ondrejčák
Děkovný list 2019    -  Heřmaneč   -.jpg
uctění památky STAS.jpg
Výsadkáři nezapomínají

Mrazivé sobotní ráno se po východu slunce rychle změnilo na prozářené dopoledne. Klub výsadkových veteránů, působící při 44. lehkém motorizovaném praporu v Jindřichově Hradci, spolu s vojáky a obcí Heřmaneč, uspořádal vzpomínkové setkání. Před 74 lety v noci na 21. února 1945 v katastru obce z letounu seskočili tři vojenští parašutisté ve skupině nazvané STAS.
Na okraji vsi u domu, kde se dostalo mladým Slovákům pomoci od statečného místního zemědělce pana Tůmy, je pod vysokým rozložitým stromem umístěn prostý kámen s destičkou nesoucí jejich jména. Ján Velík, Štefan Bandůr a Emil Šimko, vojáci, kteří seskočili splnit zpravodajské úkoly do okupované vlasti. U pomníku s čestnou vojenskou stráží se organizátoři setkali s místními občany. Společně na místě uctili památku statečných parašutistů. Velkým překvapením pro přítomné se stalo nečekané setkání s dcerou a vnučkou Emila Šimka, které se na vzpomínkové akci nečekaně objevily.
Po krátkých projevech bylo vzpomínkové setkání ukončeno minutou ticha, doprovázenou Večerkou a státní hymnou. Dále následovalo přátelské setkání zúčastněných v prostorách Obecního úřadu.
Kolega Petr Čejka
Výroční zasedání
Jako každý rok i letos proběhlo dne 9.2. výroční zasedání Klubu výsadkových veteránů v sálech Národního domu v Prostějově. Postupně do těchto prostor přicházeli kamarádi a hosté z celé České i Slovenské republiky, jejichž společným znakem byla převážně jednotná ústroj, včetně červených baretů. Celkem se zde sešlo 123 veteránů a 46 hostů.
Celý úvod tohoto zasedání se nesl v duchu výsadkového přátelství a kamarádských setkání.
Hlavnímu jednání předcházela porada předsedů klubů, na které byl hlavní náplní organizační postup při zajišťování a organizování společenských, kulturních a sportovních akcí v průběhu roku a místo našich klubů v rámci U.E.P. Všichni přítomní se shodli na tom, že řízením dalších jednání s U.E.P. bude pověřen KVV Prostějov. Zůstáváme však pouze jako pozorovatelé v této organizaci. Při této příležitosti byl vznesen návrh na zhotovení společné zástavy výsadkových veteránů celé České republiky.
Hlavního jednání se zúčastnila i řada významných hostů, ze kterých je třeba jmenovat náměstka primátora Ing. Rozehnala, brig. gen. Ing. Koláře, kol. Pišťáka, pplk. Ing. Skácela, předsedu a prezidenta KVV Slovenské republiky Puchoně, pplk. Ing. Hriníka, št.prap. Sekaninu, nprap. Ouřeckého a další hosty.
Předseda klubu kol. Stavný přednesl zprávu o činnosti, ve které pozitivně zhodnotil uplynulé období. Celá zpráva je součástí Zpravodaje.
V následné diskuzi diskutující vyzvedli podíl práce klubu jak v kulturní, sportovní a společenské činnosti, tak i při upevňování a zachování tradic výsadkového vojska. Pro další období nabídli jak zástupci města, tak i vojenských útvarů a organizací další pomoc a spolupráci. V průběhu jednání byli také oceněni aktivní členové klubů a organizací, kteří se podíleli na splnění úkolů v uplynulém období.
Po oficiálním jednání proběhla volná zábava s bohatou tombolou a při hudební produkci končila výroční schůze s dobrou a veselou náladou v pozdních večerních hodinách.
Kolega František Lejsek

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie z výročního jednání KVV Prostějov od našeho kolegy Jaroslava Kováře.
Na výše uvedeném odkazu doporučujeme zhlédnout sborník z mezinárodní konference uspořádané KVVV Praha dne 1.10.2018.
„VÝSADKÁŘI KE STÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY“, „Sto let od vzniku republiky Československé a 25. let KVVV Praha“,
Výroční jednání KVVV Zlín
Na pozvání Klubu výsadkových veteránů Zlín se zúčastnili jejich výroční schůze dne 2.2.2019 za KVV Prostějov kol.Jaroslav Ondrejčák a Jaroslav Kovář. Výročního jednání z celkového počtu 41 členů KVV se zúčastnilo 33 osob tj. 80 %, dále významní hosté genmjr.Ing. Jiří Kubala - vojenský pilot, plk.Ing. Petr Potyka - ředitel Krajského vojenského velitelství Zlín i člen zastupitelstva města Zlín - Ing.Jiří Sukup.

Význam tohoto jednání byl zvýrazněn tím, že KVV Zlín plk. Vladimíra Maděry slaví 20. výročí od svého založení. Ze zprávy o činnosti klubu k 20.výročí svého založení vyjímáme:

Víte že:
- Z iniciativy vojáků v záloze sloužících u výsadkových jednotek ČSLA, byl dne 8.12.1998 založen Klub výsadkových veteránů Zlín.

- U jeho zrodu stál Přemek SVOZIL, který byl jeho prvním předsedou, dále Franta POSPÍŠEK, Jarda ZELINGER, Rudolf BRANDA a Milan BARTŮNĚK.
V průběhu let se klub rozrůstal, nyní má 41 členů. Za celou dobu existence klubu jím prošlo na 90 jeho členů. Řada z nich je již ve výsadkovém nebi.

- V klubu byl i plk. ve výslužbě Ivan LUKÁŠEK – zkušební parašutista, který jako jeden z instruktorů cvičil parašutisty izraelské HAGANY, mimo jiné i Chaima HERZOGA, pozdějšího izraelského prezidenta.

- Další významný člen klubu byl plk. Vladimír MADĚRA, který byl v Anglii v průběhu II. světové války zařazen do elitního výcviku parašutistů s cílem vysazení do Protektorátu. V důsledku vážného zranění při výcviku připravoval materiálně výsadky parašutistů.

- V průběhu let se v roli předsedy klubu vystřídali Alfons KOLÁŘ a Franta POSPÍŠEK. Za současného předsedy, pplk. v.v. Josefa KRAUSEHO byl klub přejmenován na Klub vojenských výsadkových veteránů a představena nová zástava. Po smrti plk. MADĚRY je klub po souhlasu manželky nositelem jeho jména, tedy KVVV plk. Maděry Zlín.

- Činnost klubu je i nadále zaměřena na aktivní přítomnost při pietních a vzpomínkových akcích na oběti obou světových válek ve Zlínském kraji, na společenské a kulturní vyžití členů klubu a jejich manželek a na přátelská a sportovní setkání s kolegy z České a Slovenské republiky.

- Klub za celou dobu své existence úzce spolupracoval s KVV Prostějov, Holešov, Žilina, Trenčín, Prešov, kde se zúčastňoval různých společných akcí jako Memoriálů ZVV, pietních aktů – Anthropoid, v Plzni u hrobu gen.Palečka, pietních aktů ve Vizovicích – odhalení pamětní desky člena skupiny Out distance Ivana Kolaříka, při odhalení památníčku skupiny Clay Eva v Hostišové. Zúčastňoval se vzpomínkových akcí na Ploštině, v Uherském Brodu, Bánově, Kunovicích, Prlově, Buchlovicích .

- Členové klubu se zúčastňovali setkání bývalých příslušníků 7.vp ZU v Holešově, Setkání v Prostějově, v Prešově, na Dukle, na Lopeníku, na Michalských dnech, výstupech na Slemä, pochodech po stopách 2.vb na Hamrech, střeleckých soutěží v Prostějově, Dobroticích.

Druhá zpráva výboru hodnotila činnost klubu za rok 2018. Výbor konstatoval, že klub se zúčastnil v uplynulém roce na více než 40 akcích, které se vázaly ke 100.výročí vzniku České republiky i k pietním a vzpomínkovým akcím na oběti obou světových válek ve Zlínském kraji.
Právě v této oblasti je činnost klubu velmi významná a přínosná.
V diskuzi vystoupili hosté, kteří ocenili práci klubu a zejména spolupráci se zastupitelskými orgány města Zlína, i s Krajským vojenským velitelstvím Zlín, i spolupráci s letci ze spolku v Přerově.
Zástupce KVV Prostějov J.Ondrejčák ocenil práci klubu, konstatoval, že KVV Zlín síce patří svým počtem členů mezi menší kluby, ale svou aktivitou mezi ty nejlepší. Dále seznámil členy klubu s postupem delegace na 28. Kongresu U.E.P. a s další perspektivou naší účasti v této evropské organizaci výsadkových veteránů.
V usnesení byl jednomyslně schválen plán práce na rok 2019, který bude ještě upřesněn po poradě předsedů KVV v Prostějově 9.2.2019.
V průběhu schůze byli hosté genmjr.Ing. Jiří Kubala, plk.Ing. Petr Potyka, Ing.Jiří Sukup, kolegové Jaroslav Ondrejčák a Jaroslav Kovář oceněni „Pamětní medailí KVV Zlín k 20.výročí založení klubu“.
Výroční schůze byla zakončena společenskou zábavou s hudbou a bohatým občerstvením.
Kol. Jaroslav Ondrejčák
KVVV Praha bilancoval r. 2018
Na členské schůzi, dne 2.2. 2019, se sešli členové KVVV Praha, aby vyhodnotili svou činnost v r. 2018 a vyslechli si mimo jiné i Zprávu o činnosti klubu v r. 2018, kterou přednesl jejich předseda , kol. gemjr. v..v. Ing. Pavel Gavlas, CSc. Schůze se zúčastnila nadpoloviční většina z 64 členů klubu a zástupci 4 KVV ( Prostějov, Bratislava, Holešov a Tábor), kteří potleskem ocenili vynikající výsledky svých členů při reprezentaci jejich klubu na Memoriálu plk. Fr. Mansfelda v Prostějově ve střelbě z pistole (1. místo družstev) a Memoriálu zakladatelů výs. vojska a vynálezce padáku v Prostějově (2. místo v družstvech). Výbor KVVV Praha organizoval své akce a jejich členové se zúčastnili celkem 49 akcí, včetně akcí na základě pozvánek ostatních klubů ČR a SR. Podle programu schůze, zúčastnění členové klubu schválili všechny projednávané dokumenty a také Plán činnosti klubu na r. 2019. V diskusi vystoupil i předseda našeho klubu, kol. Stavný, který poděkoval za spolupráci i účast jejich členů na akcích pořádaných KVV Prostějov, z.s., seznámil přítomné s průběhem XXVIII. Kongresu U.E.P. v Budapešti a přijetím našeho klubu do U.E.P., jako pozorovatele a usnesením výboru našeho klubu ze dne 21.1.2019, o vyloučení svého člena Jaroslava Vondru z KVV Prostějov, pro soustavné porušování Stanov našeho klubu. Předseda klubu prezentoval náš Plán činnosti na r. 2019 a pozval přítomné zejména na 8. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole, dne 17.5.2019 ve Vrahovicích a na Sportovní setkání výsadkových veteránů ČR a SR, ve dnech 10. – 12. 9. 2019, v areálu ČPA na letišti v Prostějově.
V diskusi na členské schůzi, od členů KVVV Praha zazněly i připomínky a stížnosti o tom, že podpora činnosti jejich klubu ze strany AČR je rok od roku horší a že klesá i počet sponzorů, ochotných sponzorovat jejich činnost.

Kol. Stavný
IMG_20190117_120702.jpg
Dne 16.1.2019 jsme konečně mohli s naším expředsedou KVV Prostějov Miroslavem Řepkou, po jeho nezbytné rekonvalescenci, oslavit jeho 85. narozeniny. Členové výboru kol. Jaroslav Ondrejčák a Jaroslav Kovář spolu s Rudolfem Zapletalem z pověření výboru mu předali děkovný dopis předsedy KVV Prostějov kol.Františka Stavného a věcné dary. Mirkovi jsme popřáli hodně zdraví, pozitivní energie a jeho brzké zapojení do našich aktivit.
kol. Jaroslav Ondrejčák
V lednu 1944 začala v Jefremově výstavba 2.čs.samostatné paradesantní brigády v SSSR, prvního výsadkového svazku takticko-operačního určení čs.armády v historii.
Více v publikaci "Ve vzduchu, na zemi i ve vodě" autora Jiřího Bílka, viz níže odkaz, str.12-15.
002.jpg
Delegace klubu v čele s Pavlem Valentou dne 8. ledna 2019 navštívila v Prachaticích pana generála Čestmíra Hrbka a oslavila s ním jeho 83. narozeniny a také svátek. Pan generál se těší dobrému zdraví a všechny bývalé kolegy pozdravuje. Zaslal - kolega Bořek Herzog - foto Pavel Valenta.
KVV Prostějov obdržel Novoroční přání od Magistrátu statutárního města Prostějova.
V rubrice "Kalendář akcí, pozvánky" je uveden " Kalendářní plán akcí KVV Prostějov, z.s. na rok 2019". V rubrice "Životní jubilea členů KVV" jsou uvedeni naši jubilanti v roku 2019.
Holešováci v senátu
Když dne 17. prosince Horní komora parlamentu České republiky - Senát - zveřejnila program předsedy Senátu pana Jaroslava KUBERY, avizovaná skutečnost - pozvánka na oficiální besedu několika veteránů 7. výsadkového pluku zvláštního určení sloužících v roce 1968, se stala reálnou povinností.
Taková pozvánka se neodmítá.
Devatenáctý prosinec 2018 v Praze byl naplněn k prasknutí lidmi z celého světa. Jeho kouzlo chtějí prožít modlitbou v chrámu sv. Víta, pohledem na hladinu Vltavy s majestátem HRADU či úžasným vánočním osvícením renovovaného MUZEA.
Tak jej také viděli příslušníci pluku s manželkami - kpt. v.v. Dušan Hric, npr. v zál. Josef Bartošek, svob. v zál. Jiří Müller. Single účastníci: plk.v.v. Jaroslav Stross, pplk.v.v. Jiří Sehnal a kapitán v zál. Pavel Chmelík. Bohužel, nikoliv nejvzdálenější z pozvaných, nprap.v.v. Jaromír Studnička a kol. František Lejsek, který se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit.
Valdštejnský palác se nevypíná do výšky. Co barokní skvost je drahokamem náramku obepínajícího podhradí - nicméně kolem 14.30 do něj zavítali zástupci Armády české republiky - armádní generál v.v. Ing. Petr PAVEL a plk.gšt. Dr. Eduard Stehlík. Společně je poté všechny přivítal osobně ve velkém zasedacím sále paláce předseda SENÁTU, pan Jaroslav KUBERA. S pocitem hluboké úcty, uznání a hrdosti vstupovali bývalí příslušníci 7. pluku ZU do prostor senátu k oficiálnímu setkání s předsedou senátu a zástupci armády ČR.
Nádherné prostory paláce, pracovny, salonky a nakonec ten poslední - Zaháňský. Slouží jako místo k jednání komisí a zahraničních pracovních delegací. Co však zde komise nikdy neměly a měli veteráni z Holešova, byla replika Bojové zástavy 7. výsadkového pluku, kterou si pozvaní dovezli.
Holešováci zasedli do křesel přesně označených míst, rozsadili se i hosté. Jednání započalo.
Předseda Senátu vzpomenul události let osmašedesátých, omluvil své předchůdce způsobem sobě vlastním - ano, pozdě, pozdě vzpomínáme holešovské statečnosti, ale lépe POZDĚ, než vůbec...jednání dostalo méně oficiální ráz.
Předseda Klubu výsadkových veteránů kpt.v.v. Dušan HRIC poděkoval SENÁTU, připomněl, že to bylo opravdu poprvé, kdy se všem příslušníkům počínaje 22. rotou Sabinov, přes 22. výsadkový prapor Prešov až po 7. výsadkový pluk zvláštního určení takového "uznání" dostalo. Poté vystoupil npor. Josef Bartošek. Vysvětlil, že nejde o osobní hrdinství osmi pozvaných, ale průřez činností pluku v oněch kritických dnech jako takových. Činnostmi skrytě bojovými, spojovacími, zpravodajskými a strážními emotivně diskuzi zakončil kpt. v.zál. Pavel Chmelík. Ten byl osobně přítomen 24 hodin okupační aktivity v bráně holešovských kasáren i jednání velitelů pplk. Šediny a Košana s okupačním velitelem. Také zběsilého vzteku velitele obrněnce v nájezdech na zavřenou bránu kasáren. Nůž Vo7, tvrdá kázeň proti tunám okupační oceli...
Předseda Senátu reagoval zkušeností, i osobní, že projev ODVAHY mnohdy odradí útočníka. Ovšem v tomto případě bylo okupantům jasné, že za branou by je nečekal pouze nůž výsadkáře...

Beseda přinesla i jiné pohledy na výjezd roty "C", nikdy nepublikované a utajené i před vojáky ZVS, připravená destrukční činnost zvláštních skupin na místech, kudy by bylo možno očekávat případný přísun posil pro okupační jednotku...
Zvláštní atmosféru přinesl i sponzor setkání Nadační fond Evropské vojenské vzdělávací, rekreační centrum armádního generála Karla Janouška. Účastníkům daroval kazetu Josefa GABČÍKA a Jana KUBIŠE se stříbrnou medailí.
SETKÁNÍ SKONČILO.
Praha se rozzářila miliony světel. V mysli účastníků Setkání zůstal nádherný pocit. TEČKA v historickém románu 7. výsadkového pluku zvláštního určení a jeho jednotek předchozích. Popsaná osudy asi 8000 mužů a několika žen. Někde písmem úhledným, v závěru psaným bolestí a vztekem. KNIHA OSUDU se zavřela.
Klub výsadkových veteránů Holešov děkuje předsedovi Senátu České republiky panu Jaroslavu Kuberovi, zástupcům armády ČR, všem, kteří se o důstojnou TEČKU HISTORIE zasloužili.
Kolega František Lejsek
senát.jpg
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Spravodajca č.5-2018" KVV Banská Bystrica a v rubrice "Zpravodaj" bude editován dne 15.12.2018 " Zpravodaj č.77" KVV Prostějov.
Mikulášský večírek opět s úspěchem.
Poněkud s předstihem, ale opět úspěšně, proběhl dne 30.11.2018 „U tří bříz“ Mikulášský večírek. Přípitek na zahájení zcela netradičně slivovicí potěšil asi více kolegy než naše kolegyně, ale jak říká Jaro Slávik „když to nezkusíš, tak to neznáš“. Organizaci Mikulášského večírku velmi dobře zvládli kolega Lejsek s chotí, kolegové Hájek a Struhár. V rámci zahájení naší poslední letošní akce, předseda KVV kolega František Stavný přivítal naše nové členy kolegu Ladislava Hantáka s chotí Evou a Stanislava Janků, který se v 87 letech vrátil do našich řad. Mezi účastníky jsme zaslechli „že možná přijde i Mikuláš“. Po chutné večeři nám k tanci a poslechu hrál a zpíval oblíbený pan Weisser z Hanušovic.
I když nakonec Mikuláš nepřišel (údajně se zdržel na rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Prostějově), přesto všech 63 kolegů a kolegyň bylo naprosto spokojeno s hezkým večerem, o čemž svědčí i fotografie Jardy Kováře uveřejněné na https://www.zonerama.com/jardakov/Album/4893384
Jaroslav Ondrejčák

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR je editováno 2.číslo roku 2018 občasníku "Červené barety" KVV SR Bratislava.Dne 30.11.2018 udělil velitel 102.pzpr "Pamětní odznak 102.pzpr gen. Karla Palečka" našemu KVV Prostějov.


Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z Mikulášského večírku - poslední akce KVV Prostějov v roce 2018.
Výzbroj a výstroj výsadkářů a průzkumníků 1947–2001: Historie českých speciálních sil - III. díl autora Davida Jiráska vyjde 6.12.2018. Info viz výše.
Dne 15.11.2018 po třech letech zavítali do Prostějova opět Kollárovci, jejichž vystoupení také zhlédlo 30 členů našeho KVV Prostějov. Velmi pěkné vystoupení, doplněné vtipným slovem, úžasná nálada v zaplněném hledišti, společný zpěv účinkujících i diváků, to charakterizovalo tento večer. Opravdu spokojenost na obou stranách.
O jejich oblíbenosti svědčí i návštěvnost na Youtube, kde několik jejich písní má samostatně kolem 5 milionů zhlédnutí. A pro ty, kteří tuto skupinu neznají, pár informací.
Kollárovci od ledna do března 2019 plánují turné po Čechách i Moravě.

Kapela Kollárovci je originálním seskupením mladých, talentovaných hudebníků.

Kollárovci hrají lidové písně jakož i autorské písně inspirované slovenským folklórem s prvky folku, popu, rocku a vlivů world music.

Na trhu úspěšně působí již od roku 1997 a svým goralským temperamentem si získávají přízeň u mnohých fanoušků. Nosným pilířem jejich repertoáru je slovenská lidová píseň, která díky Kollárovcům dostává nový šat příjemný i pro ty, kteří tento žánr nikdy nevyhledávali. V jejich podání jste si mohli také vyslechnout vlastní skladby z jejich autorské dílny.

Kollárovci mají vydaných 9 hudebních CD a 4 DVD. Ročně absolvují množství koncertů a vystoupení. Seskupení kapely tvoří pět členů, z toho tři jsou bratři Kollárovci.
46398007_1549371778496258_2802359714170535936_o.jpg
V rubrice "Prapor, medaile a odznaky" jsou doplněny - udělená "Pamětní bronzová medaile KVVV Praha" za přínos KVV Prostějov v rozvoji hnutí výsadkových veteránů ČR, pamětní plaketa a znak U.E.P., dary maďarských a polských kolegů.
Vinobraní.
Dne 26.10. proběhla v Dětkovicích předposlední akce našeho klubu a tím bylo tradiční Vinobraní. Dobře zorganizovaná akce, na které mají podíl kol. Lejsek a Hájek potěšila a zpříjemnila večer 65 členům a členkám našeho klubu. Úvodem předseda klubu seznámil přítomné s průběhem XXVIII. Kongresu Unie evropských výsadkových veteránů. v Budapešti, kde náš KVV byl přijat do této organizace, jako pozorovatel. Dále pokračoval kol. Lejsek, který z rozhodnutí výboru popřál naší kol. Vlastě Stavné vše nejlepší k životnímu jubileu a předal jí drobné dárky klubu. Na našem vinobraní byl přítomen i vrchní praporčík 601. skss s manželkou .
Při hodnocení společenského večera nelze opomenout kolegyně a kolegy z tzv. Dětkovické ,, buňky " vedené kol. Jindrou Starým společně s manželkou Maruškou a za aktivní účasti Věry a Jirky Hudských, Zdeňky a Josefa Hýblových, Milana Chovance a kol. Fryšákové, kteří se postarali o pohodlí a chuťové buňky všech zúčastněných. Spokojenost všech byla jak s guláškem připraveným kol. Hýblem, tak i s občerstvením, vínem a hudební produkcí.
Poděkování patří našim patronům z 601. skss za poskytnutí přepravy a všem, kteří se postarali o hladký průběh večera.
Kol. F. Lejsek
Dne 30. 10. 2018 opustil naše řady a odešel do výsadkového nebe plk. v.v. Ing. Jiří Dufek, kolega výsadkář, poslední z velitelů a NŠ 7. výsadkového pluku ZU Holešov. V době t.zv. odpočinku neustále bojoval za rehabilitaci svého útvaru. Aktivně podporoval KVV Holešov a to jak organizačním tak i materiálním úsilím. Pro zachování tradic a historie výsadkového vojska napsal řadu publikací.
Čest jeho památce !
František Lejsek
Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z výsadkového vinobraní v Dětkovicích dne 26.10.2018.


Dále se můžete potěšit z vynikajících výsledků sportovních parašutistů z Dukly Prostějov, kteří dosáhli v roce 2018 tituly mistrů světa jak na mistrovství světa armádních parašutistů CISM v Szolnoku, tak i na mistrovství světa v klasickém parašutizmu FAI v bulharské Enden-Montaně.
Viz. níže odkaz časopis Dukla-sport str.14-17.
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 76.číslo Zpravodaje.
Rubrika "Poslední rozloučení" je věnovaná vzpomínce na kolegu Ladislava Jugase.

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je publikována vzpomínka Mirka Řepky z výstupu na Släme ve dnech 12.-13.10.2018.

V rubrice "Branné hry a soutěže VV" jsou publikovány informace a výsledky "Memoriálu M Ljalkové", kterého se úspěšně zúčastnilo dne 6.10.2018 i družstvo KVV Prostějov ve složení Jaroslav Kovář, Marie Řehořová a Milan Vašek.
Na základě naší žádosti zaslané předsedou KVV PV generálnímu sekretáři Union European Paratroopers (U.E.P.) panu Eric Vieux de MORZADEC do Paříže, jsme dostali oficiální pozvánku od organizátorů kongresu, Maďarské asociace výsadkových veteránů. Za náš klub se kongresu zúčastnila delegace ve složení – předseda kol. Stavný, člen výboru klubu kol. Ondrejčák a tlumočník p.Hanták.
Kongres byl zahájen pracovním jednáním delegací všech 11 členů U.E.P v hotelu MOMR – Hádik. Prezident asociace hostitelské země plk. BOLDIZSÁR Gábor přivítal všechny delegáty a členy sekretariátu U.E.P., seznámil je s programem kongresu a se zpracovanými dokumenty. Gen.sekretář U.E.P. přednesl Výroční zprávu činnosti od posledního kongresu a pokladník U.E.P. seznámil členy delegací s hospodařením organizace.
Po jeho vystoupení jsem dostal slovo a představil se jako předseda KVV PV (krátký kariérní životopis) a prezentoval jsem činnost našeho Klubu od jeho založení až po letošní rok. V závěru svého vystoupení jsem předal Pamětní odznak na stuze k 70. výročí založení výsadkových jednotek gen. sekretáři p. MORZADECOVI a prezidentu maďarské asociace p. BOLDIZSÁROVI a Zlatý odznak výsadkového veterána KVV PV div. gen. Janu Kemparovi (PLR).
Po tomto mém vystoupení gen. Sekretář U.E.P. dal hlasovat o našem přijetí do U.E.P. jako pozorovatele. Všechny přítomné delegace hlasovaly za naše přijetí. (Úředním jazykem U.E.P. je francouzština a angličtina.)
Po tomto krátkém pracovním jednání jsme se přesunuli do historického centra Budapešti, kde v areálu Vojenského historického muzea proběhlo důstojné slavnostní zahájení kongresu a ceremoniál se státními vlajkami všech členských delegací E.U.P. Zazněly hymny EU a států jednotlivých zemí delegátů.
Slavnostní projev pronesl brig. gen. Zsolt TAMÁS, náčelník pozemního vojska z Velitelství společných sil Szekesféhervár, který mimo jiné ocenil práci výsadkových veteránů ve společnosti. Po návratu do hotelu pokračovala pracovní jednání vystoupením jednotlivých prezidentů národních asociací výsadkových veteránů k dříve stanoveným tématům, týkajících se široké problematiky současného dění v Evropě, připravenosti a struktuře speciálních sil, speciálních operací atd., a jak je řeší v jednotlivých členských zemích. Tato jednání proběhla ve dvou dnech. V diskuzi se jednotlivé delegace vyjádřily k potřebě přehodnocení vize U.E.P. (krátkodobé i střednědobé) a z toho vyplývajících možných změn STATUTU U.E.P. K tomu byly vytvořeny 3 pracovní skupiny, které budou pracovat na dokumentech pro následující kongres, který bude 30.5. – 1.6.2019 v Cannes (Francie). Práci komisí bude koordinovat generální sekretář U.E.P. a nově zvolený Prezident U.E.P. (na dva roky), kterým se stal představitel rakouské asociace gen. LANG.
Bylo stanoveno, že hlavní cíl U.E.P. a jeho Vize i Koncepce bude platný na období 5 let. Závěrečné výstupy z jednání vytvořených komisí budou zpracovávat do stanovených dokumentů kolegové z Francie.
Závěrečné jednání proběhlo ve společenském domě maďarské armády, kde gen. sekretář U.E.P. ocenil pracovní charakter kongresu, vyzdvihl práci organizátorů kongresu, Maďarské asociace výsadkových veteránů, která přispěla ke zdaru jednání. Všichni vedoucí delegací 12 členů U.E.P. obdrželi pamětní plaketu kongresu.
Poté prezident asociace hostitelské země plk. BOLDIZSÁR Gábor předal gen. sekretáři prapor U.E.P., který ho následně na dobu 2 let předal do rukou novému Prezidentu U.E.P. gen. LANGOVI (Rakousko).
Závěrečnou zprávu z průběhu tohoto kongresu obdržíme od gen. sekretáře U.E.P. do 15.11.2018.
Mám-li hodnotit tento kongres musím konstatovat, že byl velmi pracovní, konstruktivní a finančně náročný, ale nejsem ještě schopen posoudit, jaký bude mít přínos pro činnost našeho KVV.
Předseda KVV Prostějov kol. František Stavný
IMG_2367.JPG
IMG_2381.JPG
IMG_2405.JPG
IMG_2412.JPG
image003.jpg
CENTURION - nový časopis pro všechny, koho zajímá vojenská historie. Více na propagačním materiálu, viz níže.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 4. číslo občasníku "Spravodajca" OKVV Banská Bystrica.

V rubrice " Branné hry a soutěže VV " je editováno vyhodnocení 14. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a 10. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče, v areálu VPA na letišti v Prostějově ve dnech 12.-14.9.2018 včetně výsledků v jednotlivých disciplínách.

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře ze 14. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a 10. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče, v areálu VPA na letišti v Prostějově ve dnech 12.-14.9.2018.

Dále je možné zhlédnout fotografie Michala Muchy z uvedených soutěží.
IMG_20180908_135056.jpg
20180908_140232.jpg
Na pozvání Svazu vojáků v záloze SR, klub Nové Mesto nad Váhom se zástupci KVV Prostějov, kol. ŘEHOŘOVÁ a kol.PTÁČEK zúčastnili dne 8.9.2018, 3. ročníku střelecké soutěže BECKOVSKÁ PIŠTOL, MEMORIÁL plk.ŠTEFANA BUMBÁLA. Skvělého úspěchu opět dosáhla kol. ŘEHOŘOVÁ, která obsadila krásné 3. místo, družstvo skončilo na 15. místě z 20. zúčastněných. Soutěž opět proběhla v krásné družné přátelské atmosféře.
Standa Ptáček
XIV. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska
gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a
X. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče
v areálu ČPA na letišti v Prostějově ve dnech 12. - 14. září 2018

Zveme členy a příznivce KVV Prostějov na výše uvedený Memoriál s programem:

12.9. - do 16:30 - příjezd a prezentace soutěžních družstev z ČR a SR
13.9. - 09:00 – 13:00 hod. - nástup soutěžních družstev a zahájení soutěží
- 14:15 hod. – statické a dynamické ukázky 601.skss
- 18:00 – 22:00 hod. - posezení u hudby
14.9. - 09:00 – vyhodnocení soutěží a předání cen

Most nad dálnicí u Žešova je otevřen, příjezd na letiště od Žešova je volný.
DSC_7755.jpg
DSC_1690.jpg
Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout další fotografie Jardy Kováře z oslav 71.výročí vzniku Pěšího praporu 71.Československých parašutistů..... dne 1.9.2018 v Chrudimi.

Znak KVV Prostějov

Odznak KVV Prostejov od roku 2002.JPG

Union European Paratroopers

Union European

Union European

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one