Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
pplk.Josef Otisk.jpg
U příležitosti 111. výročí narození a 36. výročí úmrtí legendárního velitele paravýsadku WOLFRAM, pplk. Josefa OTISKA, a také připomenutí si 77. výročí vysazení čsl. paraskupiny Wolfram za 2. světové války v Beskydech, v září 1944 a za organizace Krajského vojenského velitelství Ostrava se dne 8.1.2022 konal pietní akt za účasti pozůstalých členů rodiny Otiskových, ředitele KVV Ostrava plk.Jaroslava Medka, starostu MČ Brno – Líšeň, výsadkových veteránů KVV Brno a dalších hostí.
Za KVV Prostějov se zúčastnila pietní vzpomínky u hrobu pplk..Josefa Otiska v Brně – Líšni delegace ve složení kol.Ondrejčák, kol.Chudý, kol. J.Kovář a kol.F..Dvořák.
Pietní vzpomínka se konala jako výraz vděku za činy, které pplk. Josef OTISK uskutečnil spolu s příslušníky paraskupiny Wolfram v rámci národně osvobozeneckého boje.
Pietní akt byl zahájen státní hymnou ČR, posléze proslovem ředitele KVV Ostrava plk.Jaroslava Medka, ve kterém popsal jeho životní příběh, příběh vojáka hrdiny, který se zapojil do národního odboje proti fašizmu, který naplňoval bezvýhradně slova přísahy. Jeho odkaz je naplňován jednotkou aktivních záloh Ostrava, která nese čestný název Josefa Otiska.
Modlitbu za padlé hrdiny přednesl vojenský kaplan pplk..Mgr.Josef Konečný. Účastníci pietního aktu položením kytic u hrobu pplk. Josefa Otiska vyjádřili úctu a vděk za jeho činy ve válce, ale i celoživotní postoje.

Víte že:
- pplk. Josef Otisk se narodil 30. ledna 1911 v Líšni u Brna. Otec Matouš byl rolník, matka Marie, rozená Šumberová byla v domácnosti. Měl třináct sourozenců.
- Absolvoval obecnou školu v Líšni a poté nastoupil na reálné gymnázium v Brně. To však z finančních důvodů v roce 1928 přerušil. Znovu byl přijat v roce 1930 a v roce 1933 odmaturoval. Při základní vojenské službě, kterou nastoupil 1. října 1933, byl odeslán do záložní důstojnické školy. Po jejím absolvování byl převelen k pěšímu pluku do Levoče, poté v Prešově a nato do Bardějova. Od 1. srpna 1934 začal studovat Vojenskou akademii, kterou již v hodnosti podporučíka v srpnu 1936 ukončil. 1. září 1936 nastoupil v hodnosti poručíka k pěšímu pluku v Brně. V roce 1937 absolvoval v Milovicích kurz kanónů proti útočné vozbě. Mobilizaci prodělal v Jihlavě a Telči.
- Dne 4. prosince 1939 s přítelem překročili hranice na Slovensko a přes Maďarsko, Jugoslávii a Turecko se dostal do Francie. 12. ledna 1940 byl prezentován v Agde u československého zahraničního vojska a zařazen k 2. pěšímu pluku. Zúčastnil se bojů o Francii. Po pádu Francie byl evakuován do Anglie.
- V Anglii byl povýšen na nadporučíka. Absolvoval autokurz a základní kurz commandos. Již v hodnosti kapitána dále absolvoval parakurz a kurzy velitelů tankových rot a tankové taktiky. Poté byl jmenován zástupcem velitele 3. roty 2. tankového praporu. Do funkce velitele skupiny pro zvláštní úkoly byl vybrán na jaře 1944. Směl si vybrat příslušníky své skupiny. S nimi poté od 15. května do poloviny června 1944 prodělal základní výcvik, parakurz a konspirační kurz. 3. července odletěl do Itálie na vyčkávací základnu.
- Po půlnoci 13. září 1944 byl společně s ostatními příslušníky desantu rtn.Josfem Bierským, rtn.Josefem Černotou, rtn.Vladimírem Řezníčkem, radistou rtn. Karlem Svobodou a čet. Robertem Matulou vysazen poblíž Nytrové v Beskydech. Při seskoku došlo k rozptylu a celá skupina se sešla až po deseti dnech s výjimkou Svobody, který padl do rukou gestapa. Skupina navázala styk s partyzány, ale později byla nucena se stáhnout před protipartyzánskými akcemi gestapa do Kunčic pod Ondřejníkem a posléze do Líšně u Brna. V boji proti německé armádě pokračovali až do příchodu Rudé armády.

- Po válce byl přidělen k 2.oddělení MNO, kde pracoval na prověřování reaktivovaných důstojníků armády (podílel se i na zatčení zrádce Viliama Gerika).
1. 11. 1945 převelen ke 13. tankové brigádě v Přáslavicích u Olomouce, povýšen na majora a jmenován velitelem 2. praporu; 15. 9. 1947 – 1. 5. 1948 velitelem 2. tankového praporu u 1. tankové brigády (přejmenována později na 12.); k 1. 5. 1948 poslán na dovolenou s čekaným; 1. 10. 1948 propuštěn z armády a degradován na vojína; po odchodu z armády pracoval jako geodet a geometr.
- Vyznamenání:
• 1940 - Československý válečný kříž 1939
• 1943- Britský řád MBE (člen Řádu britského impéria),
• 1944 - Pamětní medaile československé armády v zahraničí se štítky Francie a Velká Británie
• 1944 - Československá medaile za zásluhy II. stupně
• 1945 - druhý Československý válečný kříž 1939
• 1945 - druhá Československá medaile za zásluhy II. stupně
• 1945 - Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
• 1946 – Odznak Čs. partyzána

Kol.Jaroslav Ondrejčák
DSC_9288-2.jpg
DSC_9289-2.jpg
DSC_9298.jpg
DSC_9325.jpg
Ostatní fotografie Jaroslava Kováře najdete ve výše uvedeném odkazu.

Znak KVV Prostějov

Odznak KVV Prostejov od roku 2002.JPG

Union European Paratroopers

Union European

Union European

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one