Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
DSC_0528.JPG
Mikuláš naděloval.
Zase se ukázalo , že české pořekadlo se může setkat s pravdou. Plánovaný Mikulášský večírek 5.12. u Tří bříz přes svůj ,, Špatný začátek měl, ale velmi dobrý konec."
Proč tento pesimismus na začátku? Propagace byla dostatečná ,ale počet přítomných 39 jen stěží naplnil předpokládanou účast. Organizátoři akce kol. Mucha a kol. Skrbková podali maximální výkon při zajištění hladkého průběhu této akce. Mikuláš zastoupený kol. Muchou prověřil zpěvné a recitační schopnosti našich kolegů a ukázalo se , že i zde máme přes velké zkušenosti určité rezervy.
Konečně se našla cesta, jak se společně bavit v našem klubu. Přeprava a manipulace s vejci při společenské hře našich soutěžících byla obdivuhodná a ukazuje na velkou praxi v jejich přípravě u našich žen.
Připravená strava byla na dobré úrovni dostatečně naplnila očekávání všech zúčastněných. Rovněž hudební produkce pokryla celkový věkový rozsah našeho kolektivu a splnila jak požadavky taneční i zpěvné.
Přesto se ukázalo , že i menší kolektiv se dokáže se dokáže dobře bavit , ale vynaložené úsilí organizátorů by mělo být v našem klubu lépe pochopeno účastí.
Poděkování za přípravu a průběh patří kol. Skrbkové a Muchovi.
Franta Lejsek
13.12.2013 19:34:59
Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s.

Znak KVV Prostějov

Odznak KVV Prostejov od roku 2002.JPG

Union European Paratroopers

Union European

Union European

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one