Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Pozvánka na členskou schůzi KVV Prostějov, z.s.

Vážené kolegyně a kolegové!
Uplynul jeden velmi složitý rok a s tím je spojena i otázka bilancování naší omezené činnosti. Jménem výboru KVV Prostějov, z.s., si dovolujeme pozvat všechny naše členy, hosty, sponzory a zástupce regionálních KVV České a Slovenské republiky na členskou schůzi KVV Prostějov, z.s., která se bude konat kvůli pandemickým opatřením místo 10. 4. 2021, dne 15. května 2021 od 16,00 hod. ve Velkém sále Národního domu v 1. poschodí. Členské schůzi bude ve 13.00 hod., předcházet porada předsedů regionálních klubů, na kterou zveme maximálně dva zástupce z každého klubu. Na této poradě bude vyhodnocena činnost v uplynulém roce a projednány akce pro příští období. Žádáme předsedy klubů o oznámení jmen účastníků hlavního zasedání (nejvýše 3 osob z jednotlivých klubů), vzhledem k případnému zajištění občerstvení, na emailovou adresu sekretáře klubu, kol. Chudého, do 5. 5. 2021. Možnost ubytování je značně omezena a je nutno ji řešit cestou ubytovacích zařízení v městě Prostějov a okolí. Dále je potřeba počítat s omezeným množstvím parkovacích míst před Národním domem. V případě uvolnění pandemické situace, bude podáváno občerstvení, hudba s tancem a tombola, do které může přispět každý účastník schůze.


Na Vaši účast se těší a srdečně zve předseda a výbor KVV Prostějov, z.s.

Znak KVV Prostějov

Odznak KVV Prostejov od roku 2002.JPG

Union European Paratroopers

Union European

Union European

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one