Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové !

Uplynul jeden velmi složitý rok a s tím je spojena i otázka bilancování naší COVID-em omezené činnosti. Jménem výboru KVV Prostějov z.s., si dovolujeme pozvat všechny naše členy, hosty, sponzory a zástupce regionálních KVV České a Slovenské republiky na členskou schůzi KVV Prostějov, z.s., která se bude konat 10.4.2021 v 16.00 hod., ve Velkém sále Národního domu v 1. poschodí. Členské schůzi bude ve 13.00 hod., předcházet porada předsedů regionálních klubů, na kterou zveme maximálně dva zástupce z každého klubu. Na této poradě bude
vyhodnocena činnost v uplynulém roce a projednány akce pro příští období.

Žádáme předsedy klubů o oznámení jmen účastníků hlavního zasedání ( nejvýše 3 osob z jednotlivých klubů) místopředsedovi klubu, kol. Lejskovi, tel.: +420 728 547 426 , do 1.4.2021.

Možnost ubytování je značně omezena a je nutno ji řešit cestou ubytovacích zařízení v městě Prostějov a okolí. Dále je potřeba počítat s omezeným množstvím parkovacích míst před Národním domem.
Kdo z členů klubu nebude schopen se členské schůze zúčastnit, má možnost požádat jiného kolegu, vydat mu svou plnou moc, aby na členské schůzi hlasoval jeho jménem. Plné moci bude možné si vyzvednout u svých "desítkářů", nebo stáhnout na našich webových stránkách.
Na Vaší účast se těší a srdečně zve výbor KVV Prostějov, z.s.

Znak KVV Prostějov

Odznak KVV Prostejov od roku 2002.JPG

Union European Paratroopers

Union European

Union European

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one