Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

100. výročí narození gen.R.S.Krzáka

Spoluobčané nezapomínají
Den 4.4.2014 byl významným dnem jak především pro obec Bernartice, tak i pro všechny výsadkové veterány. Všichni jsme vzpomínali 100.výročí narození příslušníka zahraničního odboje, člena průzkumných skupin a zakladatele výsadkového vojska gen. Rudolfa Severina Krzáka. Obec Bernartice ve spolupráci s KVV společně s panem starostou Pavlem Souhradou a předsedou KVV Písek Pavlem Valentou zorganizovali pietní akt k této významné události. Velké množství bernartických spoluobčanů v čele s rodinnými příslušníky dcerou paní ing.arch. Zdeňkou Zetkovou McKenzie a synem panem ing. Janem Krzákem a zástupci občansko-správních orgánů se zúčastnili pietního aktu, jak na místním hřbitově, tak i u rodinného domku pana gen. Krzáka.
Ve velmi početném průvodu rovněž nechyběly uniformy příslušníků ozbrojených sil, čestné stráže a tmavě modré uniformy s barety příslušníků KVV z Prahy, Chrudimi, Holešova, Písku, Prostějova, Liberce, Klatov, Tábora a Plzně. Z našeho klubu se této akce zúčastnili kolegové, předseda J. Čtverák, Chudý, manželé Lejskovi, Mucha, Skrbková, Kovář, Řepka a Hájek.
Na besedě v místní sokolovně zástupce vojenského historického ústavu objasnil životní dráhu a podíl pana gen. Krzáka na odboji a při likvidaci fašismu. Jeho charakterové vlastnosti popsali i ti, kteří jej osobně znali a s ním spolupracovali v době, kdy se mu vlast odměnila podivným způsobem.
Při této příležitosti byli odměněni ti, kteří se o tuto akci zasloužili a KVV, které se podílejí na zachování a prohlubování tradic výsadkových jednotek pamětním odznakem. Např: Praha, Prostějov, Holešov a Plzeň.
Za dlouhodobou spolupráci udělil KVV Písek našemu klubu pamětní medaili, kterou předal předseda klubu kol. Pavel Valenta.
Rovněž se zde prezentovalo občanské sdružení Červené barety v zastoupení kol. Muchou a předalo pamětní mince vydané při této příležitosti těm, kteří se o průběh akce nejvíce zasloužili a přímým potomkům pana gen. Krzáka.
Všem organizátorům této akce patří poděkování za zachovávání a prohlubování takových tradic, na které může být národ hrdý.
Klub rovněž děkuje vedení ASO panu kol. Šafandovi, který nezištně poskytl pro tuto akci vozidlo a kol. Martauzovi za kvalitní a bezpečnou přepravu.
kol. Lejsek
14.04.2014 17:35:33
Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s.

Znak KVV Prostějov

Odznak KVV Prostejov od roku 2002.JPG

Union European Paratroopers

Union European

Union European

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one