Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Projekt je finančně podporovaný Ministerstvem obrany ČR.
Cílem projektu je formou středoškolské soutěže představit Armádu ČR, její funkce a význam, podnítit zájem studentů o obranu státu, bezpečnost a poukázat na možnosti, jak být v této oblasti aktivní. Projekt seznamuje účastníky s povinností občanů k obraně státu a díky středoškolské soutěži, která se skládá z vědomostního testu a střelecké soutěže, posiluje dovednosti potřebné k obraně státu a budování bezpečnosti.
Smyslem je podnítit myšlenku, že obrana státu a bezpečnost je věcí nás všech a že každý občan této země nese díl své odpovědnosti za bezpečnost prostředí v němž žijeme.
Cíle je dosahováno prostřednictvím projektových dnů, které jsou pro studenty připraveny v prostoru střelnice na ulici Průmyslová v Prostějově, kde s nimi pracují odborní lektoři spolku PRESAFE. Je pro ně připravena prezentace k významu a funkci AČR jako garanta bezpečnosti, vyzkouší si techniky laického poskytování první pomoci, seznámí se s povinnostmi občanů při obraně státu a dále si v rámci střelecké soutěže vyzkouší bezpečnou manipulaci se zbraní a střelivem. Soutěže se zúčastnilo 120 středoškoláků.
Střelecké soutěže se dne 9.12.2020 osobně zúčastnil předseda KVV Prostějov plk.v.v. Ing. František Stavný, který připravil vítěznému družstvu blahopřání našeho KVV.
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one