Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

Křest knihy Plukovník Oldřich Talášek

Autor knihy por.MartinVaňourek a syn plk.Taláška Oldřich
Autor knihy por.MartinVaňourek a syn plk.Taláška Oldřich
Plukovník Oldřich Talášek
„Dokud dýchám, doufám…“
Tato kniha popisuje životní cestu pravého vlastence a vojáka, který beze zbytku naplnil svoji vojenskou přísahu. V dobách největší nouze, nejistoty a nebezpečí se rozhodl bojovat za svobodu našeho národa se zbraní v ruce a neváhal nasadit i vlastní život. To jsou slova patrona této knihy plk. Ing. Karla Řehky dne 25.3.2013 na slavnostním křtu knihy autora Martina Vaňourka, Plukovník Oldřich Talášek „Dokud dýchám, doufám…“
Dále pokračoval „To, že jsem byl autorem požádán, abych se jako velitel 601.skupiny speciálních sil stal patronem nad knihou popisující osudy člověka, který stál u zrodu našeho výsadkového vojska a který velel prvnímu výsadkovému útvaru poválečné československé armády, považuji za čest pro sebe i celou svoji jednotku.“
Význam tohoto slavnostního aktu podtrhla účast synů Vlastimila a Milana Taláška, synovců Dr. Ing. Vladimíra Taláška CSc. a MUDr. Doc. Richarda Reifa CSc., dále brig. gen. Milana Kovandy, primátora statutárního města Prostějov Miroslava Pišťáka, představitelů Policie ČR, členů KVV Prostějov bývalých velitelů VÚ 8280 kol. J. Starého, kol. F. Stavného a kol. J. Hudského a dalších hostí.
Ve svém vystoupení autor knihy por. Martin Vaňourek z VHÚ Praha zdůraznil, že „Následující stránky jsou ohlédnutím za životním osudem člověka, který se po okupaci rodné vlasti, věrný své vojenské přísaze, zapojil do odboje a odešel za hranice bojovat za svobodu svého národa. Bojoval marně, ale přesto statečně ve Francii, v hlubokém týlu nepřítele a v řadách příslušníků 2. samostatné paradesantní brigády na Slovensku. Zradou padl do zajetí, ale přežil. Po válce mu bylo svěřeno velení prvního čs. výsadkového útvaru – pěšího praporu 71 „Československých parašutistů“, poté výsadkového učiliště. Z této funkce byl po Únoru 1948 bezdůvodně vyhozen. Dokud dýchal, doufal ve spravedlnost. Té se však nedočkal. Proto ať se tato publikace stane částečným vyrovnáním morálního dluhu, který k němu naše společnost do dnešních dnů má…“.
Ve svém emotivním vystoupení podtrhl odkaz plukovníka Oldřicha Taláška jeho synovec Dr. Ing. Vladimír Talášek.
Kniha plukovník Oldřich Talášek „Dokud dýchám, doufám…“ podepsaná autorem, patronem knihy a synem Plk. Oldřicha Taláška bude uložena u KVV Prostějov.
Kol. Jaroslav Ondrejčák
28.03.2013 16:57:19
kvvprostejov
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one