Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Významné jubileum
Dvacet roků v životě je krásný věk a celá cesta člověka je otevřená. Mnohdy ani ještě nehodnotí, co vše již udělal. U našich kolegů v Bratislavě, je tomu podobně, až na to, že zde je co hodnotit a na co je možno být hrdý.
Zástupci našeho klubu se ve dnech 8. a 9.3. 2014 zúčastnili výročního zasedání KVV Bratislava při příležitosti dvacátého výročí založení klubu. Mimo nás se zúčastnila celá řada klubů z České a Slovenské republiky, což svědčí o tom, jak široký okruh spolupráce naší kolegové mají. Pro zajímavost to bylo celkem 70 významných hostí a zástupců klubů. Mezi čestné hosty patřili paní starostka obce Smolenice Pavlína Hornáčková , předseda VÚC Bratislava Pavel Frešo , šéfredaktor časopisu Bojovník pplk.v.v. Vladimír Mikunda.
Jednou z mnoha významných aktivit klubu a jeho členů jsou sólové a skupinové seskoky s pravidelnou účastí na programu leteckých dní. Všichni členové mají za sebou několik stovek seskoků a někteří jednotlivci i více jak dva tisíce. Jsou mezi nimi i takový, kterým překročilo i 80 roků jako třeba kolegovi Jaroslavu Mehésovi. Mezi ty mladší patří například kolegové Tuček, Hreha, Gajdoš, Dubeň a další.
Klub má ve svém plánu práce velké množství aktivit pro tento rok, ale já se zmíním o jedné a to je příprava oslav 100. výročí vydání patentu na padák vynálezci Štefanu Baničovi. Oslavy se uskuteční 16.8.2014 ve Smolenicích, na které všechny účastníky jednání srdečně pozvala osobně starostka obce Smolenice.
Při příležitosti jednání se rovněž prezentovalo občanské sdružení Červené barety . Kdy jeho předseda kolega Jindra Starý jun. seznámil přítomné s náplní práce a s perspektivou další spolupráce v rámci klubové činnosti. Ocenil dosavadní aktivitu některých klubů udělením Pamětního odznaku k 70. výročí založení 2. paradesantní brigády. Mezi odměněnými byly kluby Bratislava, Prostějov, Banská Bystrica, Liberec , Jindřichův Hradec a Slovenský klub 1.pzpr Bratislava, KVVV Praha a Praha západ.
Rovněž náš klub ocenil dosavadní spolupráci s KVV Bratislava udělením Pamětního listu a Pamětního odznaku k 70. výročí založení 2. paradesantní brigády představitelům klubu kolegům Dubeňovi, Hrehovi a Tučekovi.
V rámci jednání bylo vzpomenuto i svátku žen, kdy kolega Dubeň předal všem přítomným ženám květiny a popřál všem mnoho lásky, zdraví a spokojenosti. Kolega Vondra z KVVV Praha západ předal přítomným ženám pěkné věcné dárky z prostředků vlastní firmy.
Volná zábava se nesla v duchu důležitých osobních rozhovorů, které vyřešily případné nejasnosti. Vhodné hudební vystoupení country skupiny donutilo přítomné i k tanečním kreacím. Za občerstvení a zábavu lze jen poděkovat.

Moc děkujeme Vám všem, kolegové v Bratislavě.
Franta Lejsek
22.03.2014 16:29:07
kvvprostejov
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one