Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

Slavnostní shromáždění k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek

Milé kolegyně, vážení kolegové, páni generálové, primátoři a starostové, vzácni hosté,
dámy a pánové !

Je mi ctí, Vás všechny přivítat v Prostějově, na tomto Slavnostním shromáždění výsadkových veteránů, zasvěcenému 70. výročí vzniku výsadkových jednotek. Právě v těchto jarních dnech, před 70 léty se připravovaly podklady a podmínky pro vznik výsadkových jednotek v poválečném Československu.
My, výsadkoví veteráni, si ctíme a velmi vážíme výsadkářů západního i východního zahraničního odboje, všechny zakladatele výsadkových jednotek, naše předchůdce, všechny velitele výsadkových útvarů a samostatných jednotek, po celou dobu 70 let, včetně těch dobrovolníků, kteří absolvovali první výsadkové přeškolovací kurzy v počátku padesátých let. Mnozí z nich jsou dnes přítomní mezi námi v tomto sále.
Sám se dovedu vžít do situace zakladatelů výsadkových jednotek, protože jsem zažil něco podobného v roce 1993, když s malou skupinou důstojníků, jsem měl za úkol v nově vzniklé Slovenské republice, v rámci Armády SR, vybudovat Zpravodajskou správu a 5 průzkumných útvarů. A věřte, že to nebylo o nic lehčí, než v roce 1947. Potýkali jsme se skoro se stejnými problémy, jako zakladatelé výsadkových jednotek v poválečné době.
S úctou vzpomínáme na jména Paleček, Krzák, Černota, Talášek, Maděra, Mrázek, Mansfeld a další, kteří se zasloužili o vznik výsadkových jednotek a byli u zrodu našich tradic, ke kterým se hrdě hlásí již několik generací výsadkářů, včetně té současné. A některé vojenské útvary a KVV nesou dnes jména těchto vynikajících osobností.
Už vytvoření koncepce, její schválení, příprava organizační struktury výsadkových jednotek, jejich personálního naplnění a metodiky výcviku, vyvolávalo tehdy různé spory a dohady. Nemluvě o nedostatečném materiálním a technickém zabezpečení nově vznikajících výsadkových jednotek. Každý začátek je těžký, ale naši zakladatelé to zvládli, o čemž svědčí i to, že výsadkové jednotky existují v různých formách do dnešních dnů.
Já nepochybuji o tom, že dnešní profesionální příslušníci 601. skss, 102. pzpr a 43. vpr i 5.pSU na Slovensku, jsou dobře vybavení soudobou technikou, zbraněmi i technickými prostředky průzkumu a výtečně plní své úkoly, o čemž svědčí jejich hodnocení představiteli našich států i zahraničními partnery.
Výročí této dnešní historické skutečnosti nás inspiruje nejen ke vzpomínkám na uplynulá léta, na kamarády a prožité události, ale dávají nám i potřebný časový odstup k jejich hodnocení. Další nová koncepce použití výsadkového vojska v padesátých létech, odstartovala u tehdy existujících výsadkových jednotek řadu rozsáhlých organizačních a dislokačních změn, které ve svých důsledcích byly završeny vytvořením výsadkového svazku. K významným výročím, která mají vztah k tradicím československých vojenských výsadkářů, bezesporu patří právě i vznik prvního výsadkového svazku čs. armády a to co zůstalo do dnešních dnů, je číslo VÚ 8280. Historie výsadkových jednotek nespočívá pouze v jejich organizaci, materiálním vybavení a výcviku. Psali ji vojáci, kteří v nich sloužili v posádkách Zákupy, Stráž pod Ralskem, Prešov, Sabinov, Žilina, Prostějov, Holešov a Chrudim, ať už to byli důstojníci, praporčíci, poddůstojníci, nebo vojíni, prostě výsadkáři tělem i duší. A někdo již spočítal, že za tu dobu, u VÚ 8280, u 7.vp ZU, vpzr divizí, 102.pzpr, 43.vpr a 601. skss, prošlo výsadkovým výcvikem okolo 80 000 příslušníků, kteří jsou stále hrdí na svou specializaci i na své velitele a kamarády. Proto jsem rád, že kmotrem Pamětního odznaku k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek, bude pamětník těchto událostí, jeden z velitelů VÚ 8280, kol. Kutín.
Já nechci a ani mi to nepřísluší, analyzovat a přednášet zde historii výsadkových jednotek. Myslím si, že by to bylo nošení dříví do lesa. Svou historii dobře známe a o naši historii byla napsána celá řada knih renomovanými vojenskými historiky a autory, natočeny desítky dokumentárních filmů, bylo vydáno i mnoho publikací s osobními prožitky výsadkových veteránů. A i dnes, bude David Jirásek křtít další svou knihu o historii VÚ 8280, za období let 1968 až 2001. Já chci využít dnešní příležitosti k tomu, abych poděkoval všem výsadkovým veteránům, ale i současným profesionálním vojákům výsadkových a průzkumných jednotek i příslušníkům speciálních sil za to, že svou vysokou profesionální připraveností, byli a jsou již více než 70 let zárukou míru, relativního klidu a pohody pro občany ČR i SR.
Jsem hluboce přesvědčen o tom, že současní příslušníci 601. skss, 102. pzpr, 43. vpr a na Slovensku i 5.pSU, jsou zárukou pokračování bohatých výsadkových tradic v současné době i v budoucnosti a budou naplňovat slova hymny výsadkových veteránů , že budou „Meče armády hrot“. Proto, náš klub, v součinnosti s Červenými barety, chce udělením Pamětního odznaku k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek, poděkovat a ocenit všechna města a obce dislokace výsadkových útvarů, vybrané a navržené výsadkové veterány, jejich kluby, všechny bývalé i současné velitele útvarů, profesionální vojáky – výsadkáře, naše sponzory i příznivce naší historie a tradic. Ať Vám tento pamětní odznak stále připomíná, že jste členy velké výsadkové rodiny, která umí ocenit soudržnost, bojové kamarádství i přátelství.
V rámci oslav 70. výročí, nás čeká celá řada akcí, které pořádají jednotlivé regionální KVV v ČR i SR. Těšíme se na Vaše akce a jejich hladký průběh a pevně věřím, že přispějí k dalšímu rozvoji našich tradic.
K tomu Vám všem , vážení kolegové a hosté, přeji pevné výsadkové zdraví, stále modré nebe nad hlavou, klid a dobrou rodinnou pohodu.
DSC_5259.jpg
DSC_5263.jpg
DSC_5266.jpg
DSC_5276.jpg
DSC_5277.jpg
DSC_5303.jpg
DSC_5314.jpg
DSC_5319.jpg
DSC_5322.jpg
DSC_5328.jpg
DSC_5332.jpg
DSC_5329.jpg
DSC_5333.jpg
DSC_5335.jpg
DSC_5337.jpg
DSC_5346.jpg
DSC_5351.jpg
DSC_5363.jpg
DSC_5365.jpg
DSC_5367.jpg
DSC_5385.jpg
DSC_5386.jpg
DSC_5388.jpg
DSC_5391.jpg
DSC_5394.jpg
DSC_5396.jpg
DSC_5400.jpg
DSC_5401.jpg
DSC_5408.jpg
DSC_5419.jpg
DSC_5418.jpg
DSC_5430.jpg
DSC_5439.jpg
DSC_5442.jpg
DSC_5449.jpg
DSC_5450.jpg
DSC_5457.jpg
DSC_5463.jpg
DSC_5476.jpg
DSC_5496.jpg
DSC_5498.jpg
DSC_5501.jpg
16.04.2017 20:49:19
kvvprostejov
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one