Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Vážení priatelia,

na plynutie času brzdy neexistujú a v tom obrovskom toku pieskov času sa niektorým z nás, zrniečok, podarí zažiariť, predstaviť kus vlastnej roboty, poskytnúť nádej, prijať a dať lásku, alebo ukázať dobrú cestu životom.
Nejako takto sa to podarilo aj priateľovi, dobrému chlapovi a milovanému rodičovi, Bohumilovi Havlovi z KVV Bratislava, s ktorým sa 10.9.2020 rozlúčili priatelia v krematóriu v Bratislave.
Majster športu v parašutizme, niekoľkonásobný majster sveta v zoskokoch na presnosť pristátia, vzorný cvičiteľ a držiteľ štátneho vyznamenania "ZA STATOČNOSŤ".
A vojenský výsadkár.

Česť jeho pamiatke !

Mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider
viceprezident KVV SR
Přílohy
Kondolencia_O_KVV_BB_Havel_Bohumil.jpg
Kondolencia_KVV_SR_Havel_Bohumil.jpg
21 Hynek Václav 1.jpg
Kolegové, výsadkáři a bývalí i současní příslušníci VÚ 8280 Prostějov.
Dne 25.8 zemřel ve věku 78 let bývalý příslušník 22. výsadkové brigády, příslušník ASD DUKLA Prostějov a člen KVV Prostějov, mjr. v.v. Václav Hynek. Václav Hynek patřil do zlaté éry prostějovských reprezentantů v 60. a 70. letech minulého století. Od 1. října 1963 byl přijat v hodnosti četaře do další služby jako instruktor ASD parašutismu. V roce 1970 odchází z ASD, aby se v roce 1973 opět do ASD vrátil a mohl úspěšně reprezentovat prostějovskou Duklu a naši vlast v parašutismu až do roku 1978. Patřil mezi špičkové světové parašutisty. Níže je krátký výčet toho, co Václav Hynek dokázal:
• zasloužilý mistr sportu,
• nositel nejvyššího ocenění FAI,
• držitel dvou bronzových medailí z mistrovství světa v individuálním hodnocení,
• další úspěchy sbíral na ostatních závodech, zejména na mistrovstvích spřátelených armád, kde dvakrát zvítězil v absolutním hodnocení a získal další individuální medaile v obou hodnocených disciplínách, tj. v soutěži na přesnost přistání i v individuální akrobacii.
• podílel se na 2 světových a 4 národních rekordech.
• získal třídnost MISTR zbraně
Celkem provedl 6 300 seskoků.
Klub výsadkových veteránů Prostějov vyjadřuje rodině Václava Hynka upřímnou a hlubokou soustrast. Čest Tvé památce.
Výbor KVV Prostějov.
Rozloučení proběhne v úzkém rodinném kruhu, bez účasti ostatních.
Kondolencia_KVV_SR_Hynek_Vaclav (1).jpg
Kondolencia_O_KVV_BB_Hynek_Vaclav.jpg
nadpráporčík v.v. Ján ŠAGÁT
Narodil sa 16. decembra 1927 v Krajnom okres Myjava a tam prežil i svoje detské a junácke roky, vychodil základnú školu , vyučil sa remeslu a prežil časy 2.svetovej vojny.
1.9.1949 ako každý mladý a zdravý muž v tej dobe nastúpil na vojenskú prezenčnú službu. Janko Šagat k 14. peš. pluku do Tornale . Po absolvovaní PŠ a na základe náboru, ktorý sa v tej dobe v armáde vykonával sa ako dobrovoľník prihlásil k novo budovanému výsadkovému vojsku.
Po absolvovaní zdravotných prehliadok , telesných a iných preskúšaní a po splnení stanovených kritérií 1.4.1950 nastúpil službu k výsadkovému práporu 71 „Československých parašutistu „ v posádke Zákupy u České lipy.
1.9.1951 bol prijatý za poddôstojníka z povolania v hodnosti rotný. V máji 1952 sa jednotky práporu 71 premiestnili do VVP Kamenica nad Cirochou. A počiatkom októbra 1952 sa prápor definitívne presunul na Slovensko do Prešova a ubytoval sa v kasárňach Jana Jiskry z Brandýsa. /Jiskrové k. teraz Dukelské k. / V ramci svojho funkčného zaradenia plnil náročné úlohy v oblasti proviantného zabezpečenia a neskôr ako správca skladu výsadkového materiálu, výsadkový inštruktor a pomocník NVS v 22.vb.
V lete 1960 sa jeho útvar znovu sťahuje. Tentoraz do Prostejova na Moravu. A sním aj Janko Šagát so svojou rodinou. Tu vykonáva náročnú službu vojenského výsadkára až do 31.12.1969 kedy odchádza do zálohy. Za svoju činnosť v KVV SR bol vyznamenaný mnohými klubovými medailami a pamätnými odznakmi KVV SR a ČR.
Statočné srdce vojenského výsadkára, ale predovšetkým dobrého človeka, otca, manžela dedka a nášho dobrého priateľa a kolegu dotĺklo 27. 8.2020.
Česť jeho pamiatke.
Predseda KVV Prešov Michal Milas.
Kondolencia_KVV_SR_Sagat.jpg
Kondolencia_O_KVV_BB_Sagat.jpg
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one