Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
V lednu 1944 začala v Jefremově výstavba 2.čs.samostatné paradesantní brigády v SSSR, prvního výsadkového svazku takticko-operačního určení čs.armády v historii.
Více v publikaci "Ve vzduchu, na zemi i ve vodě" autora Jiřího Bílka, viz níže odkaz, str.12-15.
002.jpg
Delegace klubu v čele s Pavlem Valentou dne 8. ledna 2019 navštívila v Prachaticích pana generála Čestmíra Hrbka a oslavila s ním jeho 83. narozeniny a také svátek. Pan generál se těší dobrému zdraví a všechny bývalé kolegy pozdravuje. Zaslal - kolega Bořek Herzog - foto Pavel Valenta.
KVV Prostějov obdržel Novoroční přání od Magistrátu statutárního města Prostějova.
V rubrice "Kalendář akcí, pozvánky" je uveden " Kalendářní plán akcí KVV Prostějov, z.s. na rok 2019". V rubrice "Životní jubilea členů KVV" jsou uvedeni naši jubilanti v roku 2019.
Kondolencia_KVV_SR_Dvoracek.jpg
Připojujeme se k vyslovení soustrasti rodině i kolegům zesnulého mjr. v.v. Ludvíka Dvořáčka z KVVV Praha.
Čest jeho památce. Kolegové KVV Prostějov
Holešováci v senátu
Když dne 17. prosince Horní komora parlamentu České republiky - Senát - zveřejnila program předsedy Senátu pana Jaroslava KUBERY, avizovaná skutečnost - pozvánka na oficiální besedu několika veteránů 7. výsadkového pluku zvláštního určení sloužících v roce 1968, se stala reálnou povinností.
Taková pozvánka se neodmítá.
Devatenáctý prosinec 2018 v Praze byl naplněn k prasknutí lidmi z celého světa. Jeho kouzlo chtějí prožít modlitbou v chrámu sv. Víta, pohledem na hladinu Vltavy s majestátem HRADU či úžasným vánočním osvícením renovovaného MUZEA.
Tak jej také viděli příslušníci pluku s manželkami - kpt. v.v. Dušan Hric, npr. v zál. Josef Bartošek, svob. v zál. Jiří Müller. Single účastníci: plk.v.v. Jaroslav Stross, pplk.v.v. Jiří Sehnal a kapitán v zál. Pavel Chmelík. Bohužel, nikoliv nejvzdálenější z pozvaných, nprap.v.v. Jaromír Studnička a kol. František Lejsek, který se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit.
Valdštejnský palác se nevypíná do výšky. Co barokní skvost je drahokamem náramku obepínajícího podhradí - nicméně kolem 14.30 do něj zavítali zástupci Armády české republiky - armádní generál v.v. Ing. Petr PAVEL a plk.gšt. Dr. Eduard Stehlík. Společně je poté všechny přivítal osobně ve velkém zasedacím sále paláce předseda SENÁTU, pan Jaroslav KUBERA. S pocitem hluboké úcty, uznání a hrdosti vstupovali bývalí příslušníci 7. pluku ZU do prostor senátu k oficiálnímu setkání s předsedou senátu a zástupci armády ČR.
Nádherné prostory paláce, pracovny, salonky a nakonec ten poslední - Zaháňský. Slouží jako místo k jednání komisí a zahraničních pracovních delegací. Co však zde komise nikdy neměly a měli veteráni z Holešova, byla replika Bojové zástavy 7. výsadkového pluku, kterou si pozvaní dovezli.
Holešováci zasedli do křesel přesně označených míst, rozsadili se i hosté. Jednání započalo.
Předseda Senátu vzpomenul události let osmašedesátých, omluvil své předchůdce způsobem sobě vlastním - ano, pozdě, pozdě vzpomínáme holešovské statečnosti, ale lépe POZDĚ, než vůbec...jednání dostalo méně oficiální ráz.
Předseda Klubu výsadkových veteránů kpt.v.v. Dušan HRIC poděkoval SENÁTU, připomněl, že to bylo opravdu poprvé, kdy se všem příslušníkům počínaje 22. rotou Sabinov, přes 22. výsadkový prapor Prešov až po 7. výsadkový pluk zvláštního určení takového "uznání" dostalo. Poté vystoupil npor. Josef Bartošek. Vysvětlil, že nejde o osobní hrdinství osmi pozvaných, ale průřez činností pluku v oněch kritických dnech jako takových. Činnostmi skrytě bojovými, spojovacími, zpravodajskými a strážními emotivně diskuzi zakončil kpt. v.zál. Pavel Chmelík. Ten byl osobně přítomen 24 hodin okupační aktivity v bráně holešovských kasáren i jednání velitelů pplk. Šediny a Košana s okupačním velitelem. Také zběsilého vzteku velitele obrněnce v nájezdech na zavřenou bránu kasáren. Nůž Vo7, tvrdá kázeň proti tunám okupační oceli...
Předseda Senátu reagoval zkušeností, i osobní, že projev ODVAHY mnohdy odradí útočníka. Ovšem v tomto případě bylo okupantům jasné, že za branou by je nečekal pouze nůž výsadkáře...

Beseda přinesla i jiné pohledy na výjezd roty "C", nikdy nepublikované a utajené i před vojáky ZVS, připravená destrukční činnost zvláštních skupin na místech, kudy by bylo možno očekávat případný přísun posil pro okupační jednotku...
Zvláštní atmosféru přinesl i sponzor setkání Nadační fond Evropské vojenské vzdělávací, rekreační centrum armádního generála Karla Janouška. Účastníkům daroval kazetu Josefa GABČÍKA a Jana KUBIŠE se stříbrnou medailí.
SETKÁNÍ SKONČILO.
Praha se rozzářila miliony světel. V mysli účastníků Setkání zůstal nádherný pocit. TEČKA v historickém románu 7. výsadkového pluku zvláštního určení a jeho jednotek předchozích. Popsaná osudy asi 8000 mužů a několika žen. Někde písmem úhledným, v závěru psaným bolestí a vztekem. KNIHA OSUDU se zavřela.
Klub výsadkových veteránů Holešov děkuje předsedovi Senátu České republiky panu Jaroslavu Kuberovi, zástupcům armády ČR, všem, kteří se o důstojnou TEČKU HISTORIE zasloužili.
Kolega František Lejsek
senát.jpg
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Spravodajca č.5-2018" KVV Banská Bystrica a v rubrice "Zpravodaj" bude editován dne 15.12.2018 " Zpravodaj č.77" KVV Prostějov.
Smutná zpráva pro KVV Prostějov
Mikulášský večírek byl první akcí pořádanou KVV Prostějov, kterou můj tatínek Stanislav Janků navštívil. Velmi se mu tam líbilo a těšil se na další shledání ze starými přáteli. Bohužel osud chtěl jinak, tatínek nás opustil náhle a nečekaně v pondělí 10. prosince.
Poslední rozloučení bude v pátek 14. 12. ve smuteční síni na Brněnské ulici naproti městskému hřbitovu v Prostějově.
Igor Janků - syn.

Čest jeho památce.
Mikulášský večírek opět s úspěchem.
Poněkud s předstihem, ale opět úspěšně, proběhl dne 30.11.2018 „U tří bříz“ Mikulášský večírek. Přípitek na zahájení zcela netradičně slivovicí potěšil asi více kolegy než naše kolegyně, ale jak říká Jaro Slávik „když to nezkusíš, tak to neznáš“. Organizaci Mikulášského večírku velmi dobře zvládli kolega Lejsek s chotí, kolegové Hájek a Struhár. V rámci zahájení naší poslední letošní akce, předseda KVV kolega František Stavný přivítal naše nové členy kolegu Ladislava Hantáka s chotí Evou a Stanislava Janků, který se v 87 letech vrátil do našich řad. Mezi účastníky jsme zaslechli „že možná přijde i Mikuláš“. Po chutné večeři nám k tanci a poslechu hrál a zpíval oblíbený pan Weisser z Hanušovic.
I když nakonec Mikuláš nepřišel (údajně se zdržel na rozsvícení vánočního stromu na náměstí v Prostějově), přesto všech 63 kolegů a kolegyň bylo naprosto spokojeno s hezkým večerem, o čemž svědčí i fotografie Jardy Kováře uveřejněné na https://www.zonerama.com/jardakov/Album/4893384
Jaroslav Ondrejčák

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR je editováno 2.číslo roku 2018 občasníku "Červené barety" KVV SR Bratislava.Dne 30.11.2018 udělil velitel 102.pzpr "Pamětní odznak 102.pzpr gen. Karla Palečka" našemu KVV Prostějov.


Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z Mikulášského večírku - poslední akce KVV Prostějov v roce 2018.
Výzbroj a výstroj výsadkářů a průzkumníků 1947–2001: Historie českých speciálních sil - III. díl autora Davida Jiráska vyjde 6.12.2018. Info viz výše.
V hlubokém smutku posílám zprávu, že nás dne 15. listopadu navždy opustil plk. v.v. Ing. Jozef Hanák ve věku 78 let. Byl příslušníkem útvaru 7374 Holešov, bývalým předsedou a čestným předsedou KVVV Praha, nositelem vojenských i klubových vyznamenání ČR a SR. Poslední rozloučení proběhlo v rodinném kruhu 19. listopadu.
Děkuji všem přátelům a kolegům za tichou vzpomínku.
Truchlící Vendulka Suchomelová
394 46 Červená Řečice 258, okr. Pelhřimov
undefined (1).png
Kondolencia_O_KVV_BB_Hanak_Jozef.jpg
Dne 15.11.2018 po třech letech zavítali do Prostějova opět Kollárovci, jejichž vystoupení také zhlédlo 30 členů našeho KVV Prostějov. Velmi pěkné vystoupení, doplněné vtipným slovem, úžasná nálada v zaplněném hledišti, společný zpěv účinkujících i diváků, to charakterizovalo tento večer. Opravdu spokojenost na obou stranách.
O jejich oblíbenosti svědčí i návštěvnost na Youtube, kde několik jejich písní má samostatně kolem 5 milionů zhlédnutí. A pro ty, kteří tuto skupinu neznají, pár informací.
Kollárovci od ledna do března 2019 plánují turné po Čechách i Moravě.

Kapela Kollárovci je originálním seskupením mladých, talentovaných hudebníků.

Kollárovci hrají lidové písně jakož i autorské písně inspirované slovenským folklórem s prvky folku, popu, rocku a vlivů world music.

Na trhu úspěšně působí již od roku 1997 a svým goralským temperamentem si získávají přízeň u mnohých fanoušků. Nosným pilířem jejich repertoáru je slovenská lidová píseň, která díky Kollárovcům dostává nový šat příjemný i pro ty, kteří tento žánr nikdy nevyhledávali. V jejich podání jste si mohli také vyslechnout vlastní skladby z jejich autorské dílny.

Kollárovci mají vydaných 9 hudebních CD a 4 DVD. Ročně absolvují množství koncertů a vystoupení. Seskupení kapely tvoří pět členů, z toho tři jsou bratři Kollárovci.
46398007_1549371778496258_2802359714170535936_o.jpg
46400037_1549371421829627_4151610285616005120_o.jpg
46446129_1549371458496290_650408978060148736_o[1].jpg
V rubrice "Prapor, medaile a odznaky" jsou doplněny - udělená "Pamětní bronzová medaile KVVV Praha" za přínos KVV Prostějov v rozvoji hnutí výsadkových veteránů ČR, pamětní plaketa a znak U.E.P., dary maďarských a polských kolegů.
Vinobraní.
Dne 26.10. proběhla v Dětkovicích předposlední akce našeho klubu a tím bylo tradiční Vinobraní. Dobře zorganizovaná akce, na které mají podíl kol. Lejsek a Hájek potěšila a zpříjemnila večer 65 členům a členkám našeho klubu. Úvodem předseda klubu seznámil přítomné s průběhem XXVIII. Kongresu Unie evropských výsadkových veteránů. v Budapešti, kde náš KVV byl přijat do této organizace, jako pozorovatel. Dále pokračoval kol. Lejsek, který z rozhodnutí výboru popřál naší kol. Vlastě Stavné vše nejlepší k životnímu jubileu a předal jí drobné dárky klubu. Na našem vinobraní byl přítomen i vrchní praporčík 601. skss s manželkou .
Při hodnocení společenského večera nelze opomenout kolegyně a kolegy z tzv. Dětkovické ,, buňky " vedené kol. Jindrou Starým společně s manželkou Maruškou a za aktivní účasti Věry a Jirky Hudských, Zdeňky a Josefa Hýblových, Milana Chovance a kol. Fryšákové, kteří se postarali o pohodlí a chuťové buňky všech zúčastněných. Spokojenost všech byla jak s guláškem připraveným kol. Hýblem, tak i s občerstvením, vínem a hudební produkcí.
Poděkování patří našim patronům z 601. skss za poskytnutí přepravy a všem, kteří se postarali o hladký průběh večera.
Kol. F. Lejsek
Dne 30. 10. 2018 opustil naše řady a odešel do výsadkového nebe plk. v.v. Ing. Jiří Dufek, kolega výsadkář, poslední z velitelů a NŠ 7. výsadkového pluku ZU Holešov. V době t.zv. odpočinku neustále bojoval za rehabilitaci svého útvaru. Aktivně podporoval KVV Holešov a to jak organizačním tak i materiálním úsilím. Pro zachování tradic a historie výsadkového vojska napsal řadu publikací.
Čest jeho památce !
František Lejsek
Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z výsadkového vinobraní v Dětkovicích dne 26.10.2018.


Dále se můžete potěšit z vynikajících výsledků sportovních parašutistů z Dukly Prostějov, kteří dosáhli v roce 2018 tituly mistrů světa jak na mistrovství světa armádních parašutistů CISM v Szolnoku, tak i na mistrovství světa v klasickém parašutizmu FAI v bulharské Enden-Montaně.
Viz. níže odkaz časopis Dukla-sport str.14-17.
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 76.číslo Zpravodaje.
Rubrika "Poslední rozloučení" je věnovaná vzpomínce na kolegu Ladislava Jugase.

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je publikována vzpomínka Mirka Řepky z výstupu na Släme ve dnech 12.-13.10.2018.

V rubrice "Branné hry a soutěže VV" jsou publikovány informace a výsledky "Memoriálu M Ljalkové", kterého se úspěšně zúčastnilo dne 6.10.2018 i družstvo KVV Prostějov ve složení Jaroslav Kovář, Marie Řehořová a Milan Vašek.
Na základě naší žádosti zaslané předsedou KVV PV generálnímu sekretáři Union European Paratroopers (U.E.P.) panu Eric Vieux de MORZADEC do Paříže, jsme dostali oficiální pozvánku od organizátorů kongresu, Maďarské asociace výsadkových veteránů. Za náš klub se kongresu zúčastnila delegace ve složení – předseda kol. Stavný, člen výboru klubu kol. Ondrejčák a tlumočník p.Hanták.
Kongres byl zahájen pracovním jednáním delegací všech 11 členů U.E.P v hotelu MOMR – Hádik. Prezident asociace hostitelské země plk. BOLDIZSÁR Gábor přivítal všechny delegáty a členy sekretariátu U.E.P., seznámil je s programem kongresu a se zpracovanými dokumenty. Gen.sekretář U.E.P. přednesl Výroční zprávu činnosti od posledního kongresu a pokladník U.E.P. seznámil členy delegací s hospodařením organizace.
Po jeho vystoupení jsem dostal slovo a představil se jako předseda KVV PV (krátký kariérní životopis) a prezentoval jsem činnost našeho Klubu od jeho založení až po letošní rok. V závěru svého vystoupení jsem předal Pamětní odznak na stuze k 70. výročí založení výsadkových jednotek gen. sekretáři p. MORZADECOVI a prezidentu maďarské asociace p. BOLDIZSÁROVI a Zlatý odznak výsadkového veterána KVV PV div. gen. Janu Kemparovi (PLR).
Po tomto mém vystoupení gen. Sekretář U.E.P. dal hlasovat o našem přijetí do U.E.P. jako pozorovatele. Všechny přítomné delegace hlasovaly za naše přijetí. (Úředním jazykem U.E.P. je francouzština a angličtina.)
Po tomto krátkém pracovním jednání jsme se přesunuli do historického centra Budapešti, kde v areálu Vojenského historického muzea proběhlo důstojné slavnostní zahájení kongresu a ceremoniál se státními vlajkami všech členských delegací E.U.P. Zazněly hymny EU a států jednotlivých zemí delegátů.
Slavnostní projev pronesl brig. gen. Zsolt TAMÁS, náčelník pozemního vojska z Velitelství společných sil Szekesféhervár, který mimo jiné ocenil práci výsadkových veteránů ve společnosti. Po návratu do hotelu pokračovala pracovní jednání vystoupením jednotlivých prezidentů národních asociací výsadkových veteránů k dříve stanoveným tématům, týkajících se široké problematiky současného dění v Evropě, připravenosti a struktuře speciálních sil, speciálních operací atd., a jak je řeší v jednotlivých členských zemích. Tato jednání proběhla ve dvou dnech. V diskuzi se jednotlivé delegace vyjádřily k potřebě přehodnocení vize U.E.P. (krátkodobé i střednědobé) a z toho vyplývajících možných změn STATUTU U.E.P. K tomu byly vytvořeny 3 pracovní skupiny, které budou pracovat na dokumentech pro následující kongres, který bude 30.5. – 1.6.2019 v Cannes (Francie). Práci komisí bude koordinovat generální sekretář U.E.P. a nově zvolený Prezident U.E.P. (na dva roky), kterým se stal představitel rakouské asociace gen. LANG.
Bylo stanoveno, že hlavní cíl U.E.P. a jeho Vize i Koncepce bude platný na období 5 let. Závěrečné výstupy z jednání vytvořených komisí budou zpracovávat do stanovených dokumentů kolegové z Francie.
Závěrečné jednání proběhlo ve společenském domě maďarské armády, kde gen. sekretář U.E.P. ocenil pracovní charakter kongresu, vyzdvihl práci organizátorů kongresu, Maďarské asociace výsadkových veteránů, která přispěla ke zdaru jednání. Všichni vedoucí delegací 12 členů U.E.P. obdrželi pamětní plaketu kongresu.
Poté prezident asociace hostitelské země plk. BOLDIZSÁR Gábor předal gen. sekretáři prapor U.E.P., který ho následně na dobu 2 let předal do rukou novému Prezidentu U.E.P. gen. LANGOVI (Rakousko).
Závěrečnou zprávu z průběhu tohoto kongresu obdržíme od gen. sekretáře U.E.P. do 15.11.2018.
Mám-li hodnotit tento kongres musím konstatovat, že byl velmi pracovní, konstruktivní a finančně náročný, ale nejsem ještě schopen posoudit, jaký bude mít přínos pro činnost našeho KVV.
Předseda KVV Prostějov kol. František Stavný
IMG_2367.JPG
IMG_2381.JPG
IMG_2405.JPG
IMG_2412.JPG
image003.jpg
CENTURION - nový časopis pro všechny, koho zajímá vojenská historie. Více na propagačním materiálu, viz níže.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 4. číslo občasníku "Spravodajca" OKVV Banská Bystrica.

V rubrice " Branné hry a soutěže VV " je editováno vyhodnocení 14. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a 10. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče, v areálu VPA na letišti v Prostějově ve dnech 12.-14.9.2018 včetně výsledků v jednotlivých disciplínách.

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře ze 14. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a 10. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče, v areálu VPA na letišti v Prostějově ve dnech 12.-14.9.2018.

Dále je možné zhlédnout fotografie Michala Muchy z uvedených soutěží.
IMG_20180908_135056.jpg
20180908_140232.jpg
Na pozvání Svazu vojáků v záloze SR, klub Nové Mesto nad Váhom se zástupci KVV Prostějov, kol. ŘEHOŘOVÁ a kol.PTÁČEK zúčastnili dne 8.9.2018, 3. ročníku střelecké soutěže BECKOVSKÁ PIŠTOL, MEMORIÁL plk.ŠTEFANA BUMBÁLA. Skvělého úspěchu opět dosáhla kol. ŘEHOŘOVÁ, která obsadila krásné 3. místo, družstvo skončilo na 15. místě z 20. zúčastněných. Soutěž opět proběhla v krásné družné přátelské atmosféře.
Standa Ptáček
XIV. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska
gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a
X. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče
v areálu ČPA na letišti v Prostějově ve dnech 12. - 14. září 2018

Zveme členy a příznivce KVV Prostějov na výše uvedený Memoriál s programem:

12.9. - do 16:30 - příjezd a prezentace soutěžních družstev z ČR a SR
13.9. - 09:00 – 13:00 hod. - nástup soutěžních družstev a zahájení soutěží
- 14:15 hod. – statické a dynamické ukázky 601.skss
- 18:00 – 22:00 hod. - posezení u hudby
14.9. - 09:00 – vyhodnocení soutěží a předání cen

Most nad dálnicí u Žešova je otevřen, příjezd na letiště od Žešova je volný.
DSC_7755.jpg
DSC_1690.jpg
Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout další fotografie Jardy Kováře z oslav 71.výročí vzniku Pěšího praporu 71.Československých parašutistů..... dne 1.9.2018 v Chrudimi.
IMG_2347.JPG
IMG_2345.JPG
nastup.jpg
IMG_2353.JPG
VIII.ročník Soutěže průzkumných hlídek 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka proběhl ve dnech 27. – 30.8.2018 ve Vojenském újezdu Libavá
Letošního ročníku této soutěže se zúčastnilo 16 soutěžních hlídek z voj. útvarů AČR a 2 hlídek ozbrojených sil Slovenské republiky. Průzkumné hlídky plnily po dobu čtyř dnů úkoly, které vyžadovaly překonání vzdálenosti minimálně 100 km v zalesněném terénu. Závod byl rozložen do šesti etap, jejichž součástí bylo celkem 23 disciplín, jako například noční orientační přesun, činnost na pozorovacím stanovišti, překonávání vodní překážky, přepad budovy, střelby z ručních zbraní a další disciplíny.
Na 1.místě a 2.místě se umístili průzkumné hlídky 102.pzpr a na 3.místě průzkumná hlídka 43.vpr.
Jako hosté pozorovatelé se této soutěže zúčastnili členové KVV Prostějov Jaroslav Ondrejčák, František Melichárek a Jan Komínek a členové KVV Holešov Dušan Hric s manželkou, Miroslav Hanáček a Jaroslav Jurda.
Můžeme konstatovat, že to byla nadměrně náročná soutěž a naše blahopřání patří všem průzkumným hlídkám, které úspěšně dorazily po 4 dnech do cíle.
Podrobnější komentář z jednotlivých dnů této náročné soutěže můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.
Jaroslav Ondrejčák
Parašutisté Dukly Prostějov jsou absolutními armádními mistry světa, na šampionátu získali tři zlaté a jeden bronz.
Další mimořádný úspěch prostějovských armádních parašutistů... Více na odkazu níže...
Ve dnech 26.8.- 31.8.2018 proběhne na letišti v Prostějově " Mistrovství světa World Wingsuit Flying".
obr..jpg
Setkání po 50 ti letech.
V časných ranních hodinách se na komunikaci Holešov - Zlín v prostoru u Policejní školy začaly objevovat červené barety. To kolegové z KVV Holešov uspořádali setkání k 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území. Na události roku 1968 přišli v úterý 21. srpna zavzpomínat do Holešova desítky výsadkových veteránů. Někteří ve vzpřímené chůzi, jiní již opatrnější chůzí s hůlkou, tváře poznamenané vráskami, ale v očích plamínky odhodlání i hrdosti. Z našeho klubu se zúčastnili kolegové Lejsek, Tuček a Kovář. Významu tohoto setkání přispěla i účast hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, senátorky Šárky Jelínkové, místostarosty Holešova Jaroslava Chmelaře, ředitele policejní školy Jana Dvořáka a jeho zástupce Andreje Rohála. Nejvýznamnějším hostem však zůstává poslední z velitelů NŠ plk. Jiří Dufek. Celkově se na nástupišti policejní školy v bývalém sídle 7. výsadkového pluku ZU sešlo 226 bývalých příslušníků útvaru a 52 příznivců a hostů.
S určitými pocity nostalgie a s poděkováním vystoupili přední představitelé tohoto setkání, ale s hlavním projevem vystoupil plk. Dufek, který zhodnotil postoj příslušníků útvaru a podíl všech na těchto smutných a odsouzeníhodných skutečnostech.
Za statečnost a rozhodný postoj plk. Dufka v roce 1968 mu byl Klubem výsadkových veteránů Slovenské republiky udělen Kříž cti Jozefa Gabčíka, který mu předal plk. Jozef Tuček. Předání ocenění se setkalo se srdečným potleskem všech přítomných.
Veteráni na tomto setkání svojí účastí uctili i památku všech těch, kteří se dnešních dnů nedočkali.
František Lejsek

Fotografie z tohoto setkání od Jardy Kováře máte k dispozici na níže uvedeném odkazu.
T.G.Masaryk.jpg
Děvín.jpg
IMG_2319.JPG
NR SR.jpg
V rámci 100. výročí vzniku Československé republiky uspořádal Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. pro 50 svých členů dne 11.8.2018 zájezd do Bratislavy se zajímavým programem.
V dopoledních hodinách jízda lodí z Bratislavy do Děvína s následnou prohlídkou hradu Děvín a v odpoledních hodinách návštěva Národní rady Slovenské republiky a reprezentačních prostor Bratislavského hradu. Na závěr programu jsme navštívili našeho slovenského kolegu Ladislava Hrehu v Bernolákove.
Úvodem musíme poděkovat našemu kolegovi Jozefovi Tučekovi, který využil svých kontaktů
v Národní radě Slovenské republiky a předběžně projednal termín a obsah návštěvy s jejím předsedou Andrejem Dankem. Potěšilo nás, že nám byla udělena výjimka a to návštěva Národní rady SR a reprezentačních prostor Bratislavského hradu s průvodcem, protože se v průběhu víkendu zpravidla neorganizují.
Předseda NR SR Andrej Danko projevil ochotu nás osobně přivítat na půdě NR SR, bohužel kvůli pracovnímu zaneprázdnění z toho sešlo. Jako výraz díků mu výbor KVV prostřednictvím kanceláře NR SR věnoval výsadkový baret s odznakem, pamětní plaketu na mramorovém podstavci a knihu s věnováním „DUM, SPIRO, SPERO“ autora Eduarda Stehlíka a kol.
Po příjezdu do Bratislavy následovala nezbytná fotografie účastníků zájezdu před Slovenským národním muzeem a sochou T.G.Masaryka s pamětní deskou „28. OKTÓBRA 1918 VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA VLASŤ DVOCH BRATSKÝCH NÁRODOV ČECHOV A SLOVÁKOV“. Protože do odjezdu lodě nám zbývala hodina někteří z nás se vydali k Slovenskému národnímu divadlu, Michalské bráně až k náměstí SNP. Zaujaly nás změny po desítkách let, tam kde při každé návštěvě Bratislavy Ivan Hoššo chodil do vyhlášeného mléčného baru na vynikající bryndzové halušky, tam je dnes Mc Donalds se svým standardním sortimentem. Jinak pěkné korzo s množstvím příjemných menších restaurací, butiků a vinárniček.
Plavba lodí byla příjemná, klidná a pohodová. Za 75 minut plavby jsme zakotvili u břehu, kde nás očekával kolega Jozef Tuček s naším autobusem. My, kteří jsme si troufli vystoupat na hrad Děvín, tak jsme nelitovali.
Děvínská hradní skála vyzývala svou mimořádnou strategickou polohou k osídlení již odedávna.
Římané tu měli ve 4. století př. n. l. předsunutou strážní stanici jako součást obranného systému Římské říše Limes Romanus.
Názvu pevnosti Dowina, což mělo znamenat „dívka", se poprvé používalo v době Velké Moravy, kdy zde měl snad sídlo i kníže Rastislav. Tehdy tvořil Děvín významné hospodářské sídlo a vojenské centrum. Proto je dnes Děvín pro Slováky hlavním symbolem Velké Moravy.
Po zániku Velké Moravy ztratil Děvín svůj strategický význam a získal jej znovu až ve 13. století, kdy na vápencové skále vznikl strážní pohraniční hrad Uherského království. Takto fungoval v podstatě až do doby, než pominulo turecké nebezpečí, a od 18. století se postupně měnil v ruinu. Zánik urychlila napoleonská vojska, která roku 1809 vyhodila horní hrad do povětří.
V 19. století se Děvín stal místem schůzek a sletů slovenských národovců a symbolem slavné minulosti Slováků. Vznikla tradice Všeslovanských dní a pod hradem byl zřízen amfiteátr. Neobyčejně působivá krajinná dominanta získala ještě více na kráse důkladnou rekonstrukcí na přelomu 20. a 21 století.
V současné době jsme mohli zhlédnout v kamenných chodbách výstavy pracovních nástrojů,
platidel, zbraní z 15. – 17.století. Samozřejmě ohromující byly výhledy na dominanty okolí včetně soutoku Dunaje a Moravy.
Po ukončení prohlídky hradu jsme dali v podhradí přednost bryndzovým haluškám - byly vynikající.
Po přesunu do Bratislavy jsme absolvovali prohlídku Národní rady Slovenské republiky, která sídlí na hradním vrchu v Bratislavě. Poslancům NR SR byl tento objekt slavnostně odevzdán do užívání 25. 5.1994.
Celým objektem nás prováděla PhDr. Lujza Kittlerová z odboru komunikace s médii a veřejností. Její vystupování a výklad byly naprosto profesionální a velmi zajímavé.
Víte že:
- Autorem 5 m sochy Vítanie před budovou parlamentu je Ján Kulich?
- Ve vstupní Hurbanově síni se na pozlacené tabuli nachází přepis textu Janka Matúšky „Ponad Tatrou blýska“, ze kterého první dvě sloky dnes tvoří Statní hymnu SR?
- Zajímavostí je i dominanta síně v podobě busty významné osobnosti slovenské historie – Jozefa Miloslava Hurbana, předsedy první Slovenské národní rady z revolučních let 1848-49.
- Vchod do rokovacího sálu NR je vyzdoben sérií sedmi maleb na dřevěných plátech od autora Albína Brunovského? Obsahují biblické motivy, apokalyptické grimasy desítek různorodých charakterů, budoucnost Slováků jako magicko-realistická fraška a desítky skrytých motivů.
Hodnota Brunovského vrcholného díla představuje v současnosti asi 1 a půl milionu eur.
- NR SR má 150 poslanců z 8 politických stran?
- Poslanci mají své kanceláře v objektu Bratislavského hradu a z rokovacího sálu se tam mohou přesunout podzemní chodbou?
- NR SR od svého vzniku v roce 1993 do současnosti měla 9 předsedů. Jako první byl JUDr.Milan Gašparovič, poslední v současnosti Andrej Danko.

Dále jsme absolvovali prohlídku reprezentačních prostor Bratislavského hradu, kde nás na nádvoří obrazně přivítala socha knížete Svatopluka na koni. Do reprezentačních prostor Bratislavského hradu není možný vstup, jen na zvláštní povolení. A toho se nám dostalo. Byli jsme ohromeni krásou a čistotou těchto prostor. Tyto prostory jsou k dispozici pro oficiální akce prezidenta SR, předsedy vlády SR a předsedy NR SR. Úžasná výzdoba jednotlivých místností a nádherný interiér. K tomu kvalifikovaný výklad PhDr. Lujzy Kittlerové o době 18. století ve formě příběhů, prostě veliká spokojenost.
Po společné fotografii a předání dárků našim průvodcům před objektem Národní rady SR
jsme se přesunuli do Bernolákova, kam nás pozval kolega Ladislav Hreha.
Ten nás překvapil milým přivítáním celou svojí rodinou a úžasnou pohostinností. Výborná kapustnica, velmi kvalitní víno, dobrá pohodová atmosféra, možnost si prohlédnout jeho vinné království, to byl výborný závěr našeho zájezdu. Někteří z nás si zakoupili i jeho skvělé víno.
Než jsme se rozloučili, pozvali jsme L Hrehu na Memoriál zakladatelů VV ve dnech 12.-14.9.2018, kde má přislíbený tandemový seskok.
Tento zájezd svým zaměřením a průběhem považujeme za jeden z nejzdařilejších za dobu existence našeho klubu. Považujeme ho za náš přínos k připomenutí 100.výročí vzniku ČSR
a k upevnění přátelství a sounáležitosti obou našich národů.
To dokládají i postřehy některých členů KVV:
J.Moravec: „Zájezd neměl chybu, nádhera. Největší zážitek jsem měl z návštěvy u kolegy Hrehy z KVV Bratislava, který nás přivítal z celou svoji rodinou, úžasná atmosféra v celém průběhu návštěvy.“
V.Hájková: „Nejvíc se mim líbil krásný výklad PhDr. L.Kittlerové v NR SR, velmi příjemná, vzdělaná pracovnice NR SR. Velmi mě překvapilo, že v této dnešní době existují ještě lidé s tak lidským a přátelským přístupem, jaký jsem zažila od rodiny Hrehových při návštěvě v Bernolákovu“.
M.Řepka: „Naprostá spokojenost. Nejvíc mě překvapila obnova hradu Děvín, který si pamatuji z návštěvy před 20 lety. Ze zříceniny udělali krásný hrad.“

Poděkování patří kolegovi J.Tučekovi, organizátorům výboru KVV Prostějov, zejména kol.Lejskovi, Hájkovi, Stavnému, Ondrejčákovi, Kovářovi, Struhárovi, dále manželům Denerovým a všem účastníkům zájezdu za jejich přístup a disciplínu v průběhu zájezdu.
Tato významná společenská akce v rámci 100.výročí vzniku ČSR byla realizována za finanční podpory Statutárního města Prostějova, za což mu patří naše poděkování.


Kolega Jaroslav Ondrejčák


Doporučujeme všem členům KVV Prostějov zhlédnout fotografie Jardy Kováře z tohoto zájezdu, které doplňují tento text a jsou uveřejněny na níže uvedené adrese:
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one