Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Dne 9.března 2017 náš klub jak je již pěknou tradicí zorganizoval společenský večer k příležitosti oslavy MDŽ. V úvodním vystoupení předseda KVV Prostějov František Stavný poděkoval všem našim ženám za jejich spolupráci při přípravě a zabezpečení jak sportovních soutěží tak i kulturních akcí. U příležitosti životního jubilea popřál kolegu Františku Lejskovi hodně zdraví a plno elánu do dalších let. Kolegu Dušanu Hricovi předal Zlatý odznak výsadkového veterána KVV Prostějov. Na závěr přípitkem popřál všem přítomným ženám mnoho zdraví, štěstí a rodinné spokojenosti. S kolegou Jožkou Struhárem předal ženám krásný karafiát. Po nezbytném občerstvení, pokračovalo přátelské setkání volnou zábavou. K tanci i poslechu hrál a zpíval náš již známý Karel Wiesner z Hanušovic. Hudební produkce byla vhodně vybrána, což se i odrazilo na neustále hojně zaplněném tanečním parketu. Všichni zúčastnění odcházeli s dobrou náladou. Poděkování za zdařilou akci patří organizátorům kolegům O.Hájkovi, J. Ondrejčákovi a F. Lejskovi.Samozřejmě kolektivu restaurace u Tří Bříz za příjemné prostředí a vzornou obsluhu. Kol.I.Skrbková
Pietní akt u hrobu generála Karla Palečka v Plzni
Vážené kolegyně, kolegové,
uběhlo 70 let od podpisu rozkazu MNO č. 1, který podepsal plk. Paleček alias“Táta Palec“ k výstavbě výsadkových jednotek v Československu. A tak, jako každý rok, zúčastnily se 9. 3. 2017 KVV z ČR spolu se 102. pzpr, který v názvu útvaru nese jméno gen. Palečka, Pietního aktu u hrobu zakladatele výsadkových jednotek. Toto výročí se zde také projevilo i vyšší účastí členů KVV, vojáků i hostů. U hrobu gen. Palečka byly jednotlivými KVV, vojáky i hosty položeny kytice. Za náš klub položil kytici kol. Jindřich Starý sen. a kol. Jiří Hudský. Ke shromáždění pak promluvil předseda KVV Plzeň, kol. Láďa Sliva, který v krátkosti představil gen. Palečka od dob Rakouska – Uherska, jeho účasti v 1. Světové válce, popsal jeho úkoly v 2. Světové válce, jeho činnost po osvobození i jeho perzekuování v době totalitního režimu. Kol. Sliva připomněl všem přítomným důležitost poznání historie národa, neboť vypuštěním tak důležité oblasti života nemůžeme pak správně a dobře kráčet do budoucna.
Pietního aktu se zúčastnil mimo plzeňského KVV také KVV Praha, Liberec, Chrudim, Písek, Tábor, J. Hradec, Brno, Holešov a Olomouc. Za náš klub se pak účastnily kolegyně: Věra Hudská, Jarmila Chudá, Iveta Skrbková, Marie Skrbková a kolegové: Jiří Hudský, František Chudý, Jaroslav Kovář a Jindřich Starý sen.
V další části akce zorganizoval hostitelský klub Plzeň pro zájemce prohlídku města, další nabídnutá možnost byla prohlídka Techmánie. Nejvíce zájemců zhlédlo film ve 3 D v Planetáriu o vzniku letectví a rekordní seskok z 28 km.
kol. František Chudý
DSC_5036.JPG
DSC_5037.JPG
DSC_5038.JPG
Přátelské setkání členů KVV Prostějov u příležitosti MDŽ dne 7.3. 2014
Tradičně každý rok pořádá náš klub u příležitosti MDŽ přátelské setkání na kterém ocenil podíl našich členek na rozvíjení naší klubové činnosti.
V úvodním proslovu místopředseda KVV Prostějov kolega Fr. Lejsek poděkoval a ocenil práci kolegyň B. Jáhnové, D. Lejskové, H. Jugasové, M. Staré, J. Chudé, V. Virglerové, M. Skrbkové a I. Skrbkové při přípravě a zabezpečení organizace sportovních soutěží. Pochválil úspěchy kolegyň J. Zapletalové, Z. Křivánkové a S. Holíkové ve sportovních soutěžích, kterých se klub zúčastňuje. Poděkoval kolegyni M. Jeremiášové za záslužnou práci desítkáře a neopomněl ocenit ani podíl našich kolegyň na přípravě výsadkového vinobraní v Dětkovicích.
Na závěr popřál Všem ženám mnoho zdraví, štěstí a rodinné pohody, ,,Přijměte od nás karafiát jako výraz vděku a úcty vůči Vám“ a slavnostním přípitkem ukončil oficiální část přátelského setkání. Následně jsme popřáli kolegovi F. Bartkovi, který se v plné svěžesti v těchto dnech dožil krásných 80 let.
Dále následovala volná zábava. K tanci a poslechu hrál i zpíval Karel Weiser z Hanušovic. Hudební produkce byla z našeho mládí. Taneční parket byl neustále hojně zaplněn. Jako minulý rok tak i letos na tanečním parketu vynikal kolega F. Horák.
Poděkování za zdařilou akci patří organizátorům kolegům J. Ondrejčákovi a O. Hájkovi i kolektivu restaurace u Tří Bříz za přípravu příjemného prostředí a vzornou obsluhu.
Kolega J. Kovář
Uplynulo zase jedno období a náš klub zahájil plnění plánu akcí. První a to tradiční zabíjačkou. Je pravda, že tato činnost se vždy setkala s přízní členů klubu. Už její náplň slibuje její spokojenost, což potvrzuje i účast. Letos se nás sešlo 77. Předseda klubu kol. Čtverák přivítal přítomné, všem popřál příjemný večer a dobré chutnání. Kol. Lejsek upřesnil organizační stránku akce s podtextem: nedostatky řekněte nám a klady všem ostatním. Kol. Jugas oznámil přítomným následné kulturní akce, především připravované divadelní představení.
Přes některé potíže, které přináší naše doba byl opětovně, odpovědně dodržen desinfekční postup a péčí personálu restaurace byly produkty kvalitní a v potřebné normě. A tak lze jen poděkovat. O zlepšení zábavy po provedené konsumaci stravy se postaral kol. Sommer se svojí harmonikou a aktivními zpěváky.
Zábava musela být přerušena vzhledem k závěrečné době podniku a skupinky kolegů a kolegyň se odebíraly domů. Za tuto zdařilou akci lze poděkovat organizátorům, především kol. Jugasovi a Lejskovi.
Výbor KVV

Přátelské setkání „ Výsadkových veteránů, sportovců i vojenských výsadkářů“

Dne 28. září 2012 se delegace Klubu výsadkových veteránů Prostějov zúčastnila „ Přátelského setkání Výsadkových veteránů, sportovců a vojenských výsadkářů v Chrudimi. Tohoto setkání se zúčastnili i vedoucí funkcionáři MO v čele s  Náčelníkem  generálního štábu gen. por. Petrem Pavlem, dále byli přítomni: arm.gen.Jiří Šedivý, gen.mjr.Aleš Opata, brig.gen. Karel Blahna, slovenský  vojenský přidělenec gen. Milan Maxim a poslední účastník výsadku Calcium a Platinum. brig.gen. Jaroslav Klemeš., čestný občan města Chrudimi. Město Chrudim zastupoval primátor Mgr. Petr Řezníček. Celá akce proběhla v režii 43. výsadkového mechanizovaného praporu, SVP AČR – Klubu Chrudimských výsadkářů a pod záštitou města Chrudimi. V průběhu slavnostního nástupu byl předán jako projev úcty pamětní odznak Výsadkových veteránů rodině Korábkových, za odvahu a statečnost projevenou v průběhu 2. světové války za úkryt a všestrannou pomoc příslušníkům výsadku Calcium a Platinum. Předseda KVV Prostějov pplk.ing.Jindřich Čtverák předal pamětní odznak k 65. výročí vzniku výsadkových jednotek gen.mjr. Aleši Opatovi a veliteli 43. výsadkového mechanizovaného praporu pplk. ing. Ladislavu Švejdovi. Primátor města Chrudimi Mgr. Petr Řezníček  odhalil pamětní desku chrudimským a vojenským výsadkářům, kteří položili život při plnění úkolů. Pamětní deska je umístěna před vchodem na letiště. V průběhu setkání jsme zhlédli ukázky bojové činnosti, byli jsme seznámeni s výzbrojí a výstrojí příslušníků chrudimských výsadkářů. Setkání výsadkářů a veteránů proběhlo v přátelském duchu.

Z našeho KVV Prostějov se setkání zúčastnili předseda KVV kolega Čtverák, kol. Ondrejčák, Hájek, Jáhnová, Vidmoch, Starý jr., Struhár, Melichárek, Zapletal Rudolf a kol.Zapletalová.

Akce se konala za finanční pomoci statutárního města Prostějova.

Kol. Jaromír Čermák, Otakar Hájek.

 

Setkání KVV 001.jpg
Setkani KVV 019.JPG
Setkani KVV 021.JPG
Setkani KVV 023.JPG
Setkani KVV 024.JPG
Setkani KVV 032.JPG
Setkani KVV 035.JPG
Setkani KVV 038.JPG
Setkani KVV 040.JPG
Setkani KVV 091.JPG
Setkani KVV 102.JPG
Setkani KVV 104.JPG
Setkani KVV 107.JPG
Setkání KVV 110.JPG
Setkání KVV 111.JPG
Setkání KVV 112.JPG
Setkání KVV 113.JPG
Setkani KVV 114.JPG

Dne 22.7.2011 se zúčastnilo 15 členů a členek KVV raftu na mlynském náhonu v Olomouci. Obrázky z této zdařilé akce pořídil kolega Milan Chovanec.

S3700532.JPG
S3700533.JPG
S3700534.JPG
S3700535.JPG
S3700536.JPG
S3700537.JPG
S3700539.JPG
S3700540.JPG
S3700541.JPG
S3700543.JPG
S3700527.JPG
S3700528.JPG
S3700529.JPG
S3700530.JPG
S3700531.JPG
S3700544.JPG
S3700546.JPG
S3700547.JPG
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one