Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
XV. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a XI. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče
001.jpg
Střelecká soutěž KVV Prostějov, VIII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda, 17. 5. 2019
Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 17. 5. 2019 náš KVV, za maximální pomoci 601. skss, zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, VIII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 148 střílejících, z toho 126 mužů a 22 žen. Za kategorii I. bylo vytvořeno 29 družstev po třech střelcích a 16 družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z KVV ČR byly mimo prostějovského klubu zastoupeny KVV: Praha, Liberec, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Písek a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica, a z největší dálky vážil cestu František Mansfeld a Miloslav Maľovský jenž zastupovali KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102. pzpr, VÚ 4960, POŠ PV, Klub 601. skss, ASO Dukla PV, Policie ČR, Městská policie PV, Magistrát města Prostějova, Česká pošta, KVVZ Nové Mesto nad Váhom, Koliba - Pivovar U tří králů, KVH ZO Areál PV, Střel. klub ZO Areál PV, HZS Olomouckého kraje, ČSOB, PV Auto Prostějov a Medicomś a.s.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, KVH ZO Areál – Jan Forberger, Střelecký klub ZO Areál - Eva Frýbortová, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Medikom’s - Michal Konšel, Česká pošta - Mgr. Oldřich Luger, ČSOB – Ing. Petr Němec, PV Auto – JUDr. Ing. Martin VrtaL , JUDr. Jindřich Vybíral a Lázně Slatinice – Ing. Jiří Vybíral.
Svojí účastí nás poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan. A jako každý rok nás neopomněl přijít podpořit náš čestný člen a exprimátor města Prostějova pan Miroslav Pišťák, šéf MP Prostějov Mgr. Jan Nagy a předseda spolku Červené barety, kol. Jindřich Starý jun.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: velitel 601. skss plk. gšt. Ing. Tomáš Skácel , velitel 102. pzpr pplk. Ing. Pavel Hriník a velitel POŠ MUDr. Vladimír Uherek. Mezi hosty jsme přivítali předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, kol. Dušana Hrice, Jaroslava Chromka, Josefa Krauseho a Jaroslava Foršta.
V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel soutěže kol. František Stavný, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici kolegyni Věře Mansfeldové a pozornost Františku Mansfeldovi.
V úvodu jsme minutou ticha uctili památku zesnulého bývalého přísl. VÚ 8280 a bývalého náč. OVS Prostějov , pplk. v.v. Ing. Bedřicha Jetela se kterým se v tento den loučíme.
Následně byli odměněni kolegové, Ladislav Hreha– Zlatým odznakem a Jindřich Vybíral – nožem Falco
Využili jsme příležitosti nástupu a popřáli k narozeninám kolegům: Františku Bartkovi (85), Janu
Langhammerovi (70), Jaroslavu Vidmochovi (70) a kolegyni Janě Cetkovské (65)
Po krátkém rozboru Propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže prvním výstřelem, který vyšel z pistole naší čestné členky Věry Mansfeldové a druhým výstřelem kol. Františka Mansfelda. Přestávku po ukončení střelecké soutěže a dobou vyhodnocení, vyplnil prap. Josef Vladař z 601. skss svým poutavým vyprávěním a ukázkou historických zbraní z dávného středověku za což mu děkujeme.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří všem členům organizačního týmu, přísl. 601. skss, PČR, ZO Areálu i všem sponzorům. Poděkování patří také Statutárnímu městu Prostějov, za finanční pomoc pro zabezpečení soutěže.
A co nás všechny hlavně zajímalo, byly výsledky umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Stanislav Veselý - KVV Luštěnice
2. místo – kol. Milan Krejza – KVV Praha
3. místo - kol. Michal Ratajský – KVV Prostějov
Kat. I. družstva:
Na 1. místě družstvo KVV Praha, ve složení : kol. Pavel Břeský, Milan Krejza, Libor Plachký
Na 2. místě družstvo KVV Prostějov, ve složení: kol. Milan Vašek, Jakub Kosek, Michal Ratajský
Na 3. místě družstvo KVV Luštěnice, ve složení: kol. Vladimír Borovička, Stanislav Veselý, Antonín Kubza
Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Jan Svozil – MP Prostějov
2. místo – Tomáš Bürgl – 102. pzpr
3. místo - Jan K - 601. skss
Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo dr. MP Prostějov, ve složení : Jan Svozil, František Soušek, Martin Ziegler
Na 2. místě se umístilo dr. Střel. klub ZO Areál ve složení: Eva Frýbortová, Květoslav Frodl, František Novotný
Na 3. místě se umístilo dr. 102 pzpr. ve složení: Marcela Plačková, Filip Richter, Tomáš Bürgl

Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo – kol. Eva Dolníková - KVV B. Bystrica
2. místo – npor. Ing. Radka Trumpešová – Klub 601. skss
3. místo – Renata Červinková – KVV Zlín

Absolutní vítěz – Jan Svozil - MP Prostějov

Celkové výsledky jsou uveřejněny na web stránkách, https://kvvprostejov.wgz.cz/rubriky/kvv-prostejov/branne-hry-a-souteze-vv
fotografie na https://www.zonerama.com/jardakov/91025

V závěru chci zdůraznit, že se opět ukázal velký společenský význam této, svým rozsahem již mezinárodní střelecké soutěže, která přispěla k upevnění přátelství a sounáležitosti národů České a Slovenské republiky a výsadkářů všech generací, přispěla k rozvíjení dobrých vztahů mezi ostatními ozbrojenými i civilními složkami. Proto není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.


VIII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se na nadcházející, devátý.

kolega František Chudý
Na pozvání Československé obce legionářské a Jednoty Jihomoravského kraje se družstvo KVV Prostějov zúčastnilo dne 6.10.2018 na střelnici AWIW v Brně již 10. ročníku střelecké soutěže jednotlivců „Memoriálu Marie Ljalkové“.
Soutěžilo se v disciplínách:
Střelba z pistole 9 mm na 15 ran.
Samonabíjecí puška CZ 8/58 Tactical- terč pevný- 5 ran.
Samonabíjecí puška CZ 512 Tactical- padající figura – 5 ran.
Laserová střelnice- 3+ 10 ran.

Za účasti 21 tříčlenných družstev vybojovalo družstvo KVV Prostějov ve složení: kol. Marie Řehořová, kol. Milan Vašek a kol. Jaroslav Kovář v silné konkurenci 3.místo.
Kol. Marie Řehořová vybojovala v kategorii jednotlivců: ženy 2.místo.
Výsledkové listiny jsou k nahlédnutí na webových stránkách KVV Prostějov: https://kvvprostejov.wgz.cz/rubriky/kvv-prostejov/branne-hry-a-souteze-vv
Kol. Jaroslav Kovář
DSC_0075-620x412.jpg
IMG_20181006_143626.jpg
Vážené kolegyně, kolegové, soutěžící i všichni účastníci XIV. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a X. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče konaných 12. - 14. 9. 2018 na prostějovském letišti u České parašutistické asociace.
Zdárně jsme ukončili všechny akce spojené s těmito Memoriály. Děkujeme všem členům org. týmu za perfektní přípravu a organizaci, soutěžícím za příkladnou reprezentaci svých klubů výsadkových veteránů. Poděkování patří řediteli ČPA Mgr. Martinu Dlouhému a jeho zástupci Bc. Miloši Sklenkovi, veliteli 601. skss, plk. gšt. Ing. Davidu Frantovi, M.S., veliteli 102. pzpr, pplk. Ing. Pavlu Hriníkovi i veliteli POŠ, pplk. MUDr. Vladimíru Uherkovi za organizační i materiální pomoc.
Aby vůbec mohly Memoriály v takovém rozsahu proběhnout – 36 tandemových seskoků a vyhlídkové lety pro 50 osob, bylo nutné akci finančně zabezpečit. V tomto nám maximálně pomohli a finančně přispěli MO ČR, hejtmanství Olomouckého kraje, Magistrát města Prostějova, Mechanika 97 Prostějov, Meopta Přerov, JUDr. Jindřich Vybíral, JUDr. Ladislav Sliva, za což jim děkujeme.
Děkujeme za účast hostům, náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Františku Jurovi, veliteli 5. pluku SU Žilina, plk. Ing. Miroslavu Gardlovi a jeho pobočníkovi št. nrtm. Martinu Boháčikovi, zást. velitelů 601. skss, pplk. Ing. Tomáši Koutníkovi a vrchnímu prap. Janu Ouřeckému, 102. pzpr, mjr. Ing. Gustavu Lakošovi a vrchnímu prap. Martinu Mahrovi, předsedovi Klubu 601. skss, mjr. v z. Ing. Vladimíru Ganzarovi, POŠ, pplk. MUDr. Vladimíru Uherkovi, bývalým velitelům VÚ 8280, plk. v.v. Ing. Jindřichu Starému, plk. v.v. Ing. Jiřímu Hudskému, plk. gšt. Ing. Luďku Skácelovi, expředsedům KVV Prostějov, kol. Miroslavu Řepkovi, Jindřichu Starému sen., Jindřichu Čtverákovi, předsedovi spolku ČB, pplk. v. z. Ing. Jindřichu Starému i zúčatněným předsedům KVV SR, kol. Michalu Milasovi, Vladimíru Kavickému a Ivanu Hulínovi, předsedům KVV z ČR, kol. Ladislavu Slivovi, Pavlu Valentovi, Zdeňku Kolářovi, Dušanu Hricovi, Josefu Krausemu, Jaromíru Forštovi, Jaroslavu Chromkovi a Janu Havlíčkovi.
Byli jsme velice rádi za přítomnost všech členů z klubů ze SR i ČR. Během tří dnů se ukázalo, že patříme stále k sobě a utvrdila se naše soudržnost, kamarádství a přátelství.
Podle propozic to byla soutěž tříčlenných družstev a na základě dosažených výsledků zvítězilo družstvo KVV gen. Klemeše Chrudim ve složení: kol. Zdeněk Kolář, Jaroslav Pilař a Petr Jonáš. V soutěži jednotlivců musíme zmínit i absolutního vítěze. Toto umístění si zaslouženě odnesl kol. Jaroslav Kovář z KVV Prostějov. Vítězstvím chrudimských přišel prostějovský klub o držení putovních pohárů zakladatelů VJ a vynálezce padáku Štefana Baniče. Tyto jsme předali po zásluze Klubu výsadkových veteránů gen. Klemeše Chrudim. Samozřejmě jim gratulujeme a také se těšíme na organizování Memoriálů v roce 2019 v jejich regionu.
Kolega František Chudý
Střelecká soutěž KVV Prostějov, VII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda, 18. 5. 2018

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 18. 5. 2018 náš KVV, za maximální pomoci 601. skss, zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, VII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 139 střílejících, z toho 120 mužů a 19 žen. Za kategorii I. bylo vytvořeno 25 družstev po třech střelcích a 16 družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z KVV ČR byly mimo prostějovského klubu zastoupeny KVV: Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Hradec Králové a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica, Zlaté Moravce a z největší dálky vážil cestu František Mansfeld, jenž zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, Centrum podpory spec.sil,102. pzpr, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR, Městská policie PV, Magistrát města Prostějova, Česká pošta, Česká parašutistická asociace, KVVZ Nové Mesto nad Váhom, Koliba - Pivovar U tří králů.Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, ZO Areál – Tomáš Smečka, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, Medikom’s - Michal Konšel, Česká pošta - Mgr. Oldřich Luger, PV Auto – JUDr. Ing. Martin VrtaL, JUDr. Jindřich Vybíral a Ing. Vladimír Jílek.
Svojí účastí nás poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan .
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: velitel 601. skss plk. gšt. Ing. David Franta , velitel 102. pzpr pplk. Ing. Pavel Hriník. Mezi hosty jsme přivítali předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, kol. Dušana Hrice, Vladimíra Vimmera.
V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel soutěže kol. František Stavný, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici primátorce RNDr. Aleně Raškové a pozornost Františku Mansfeldovi.
Po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže zažitým prvním výstřelem, který vyšel z pistole Františka Mansfelda.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří všem členům organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR, ZO Areálu i všem sponzorům. Poděkování patří také Statutárnímu městu Prostějov, za finanční pomoc při zabezpečení soutěže.
A co nás všechny hlavně zajímalo, byly výsledky umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
V kat. hosté zvítězil plk. Ing. David Franta, vel. 601. skss, na 2. místě se umístil nprap. Jan O., vrchní prap. 601. skss a 3. místo obsadil kol. Vladimír Kavický, předseda KVV B. Bystrica.
Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Libor Plachký
2. místo – kol. Dušan Polony
3. místo - kol. Pavel Břeský
Kat. I. družstva:
Na 1. místě družstvo KVV Praha, ve složení : kol. Pavel Břeský, Milan Krejza, Libor Plachký
Na 2. místě družstvo KVV B. Bystrica, ve složení: kol. Vladimír Kavický, Eva Dolníková, Jozef Dolník
Na 3. místě družstvo KVV Luštěnice, ve složení: kol. Vladimír Borovička, Stanislav Veselý, Antonín Kubza
Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Alois R. - 601. skss
2. místo – Aleš N. - PČR
3. místo - Oto Habrdle – Střelecký klub ZO Areál
Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo dr. Centra podpory spec.sil ve složení : Radek C., Vojtěch K., Václav K.
Na 2. místě se umístilo dr. OSP PČR ve složení : Aleš N., Alois M., Jitka T.
Na 3. místě se umístilo dr. 601. skss ve složení: plk. gšt. Ing. David Franta, nprap. Jan O., prap. Martin P.
Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo – npor. Ing. Radka T. - Klub 601. skss
2. místo – kol. Eva Dolníková - KVV B. Bystrica
3. místo – kol. Marie Řehořová - KVV Prostějov
Kat. absolutní vítěz – npor. Ing. Radka T. – Klub 601. skss
VII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se na nadcházející, osmý.

kol. František Chudý
Na pozvání Československé obce legionářské a Jednoty Jihomoravského kraje se družstvo KVV Prostějov v sestavě Jaroslav Kovář, Jaroslav Ondrejčák a Milan Vašek zúčastnilo dne 7.10.2017 9. ročníku střelecké soutěže jednotlivců „Memoriálu Marie Ljalkové“ a „Memoriálu padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii“ tříčlenných družstev.
Soutěž se konala na překrásné a moderní střelnici AWIW, Pražákova 52, Brno – Horní Heršpice. Pro nás to byla nezvyklá, ale velmi zajímavá skladba soutěžních disciplín, a to:
1. Disciplína: střelba z 9 mm pistole – 4 x Walther (typ – PPQ M2/9luger, PPS M2/9luger, CCP/9luger, CREED/9luger), vždy 1+4 rány vstoje na 25m, oběma rukama, bez opory, na terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy). Výsledky se započítávaly do soutěže jednotlivců a družstev (každý vystřelil 20 ran).
2. Disciplína: Laserová střelnice 3+10 ran vstoje. Výsledky se započítávaly do soutěže jednotlivců a družstev.
Potěšila nás i možnost mimo soutěž si zastřílet jednu ze dvou variant a to z pistole Desert Eagle – 4 náboje a brokovnice Mayerick 88 2 náboje/slug nebo variantu z pušky CZ 512 – 5 nábojů a z pistole CZ Shadow II – 5 nábojů.
Zvláště jsme ocenili práci organizátorů, jejich vstřícnost a přátelskou atmosféru soutěže, za což patří dík zejména ing. Karlovi Černochovi a ing. Václavu Hajnému a ing. Pavlu Fraňkovi.
A teď k dosaženým výsledkům: Soutěže se zúčastnilo 16 družstev, celkem 48 střelců.
1. místo získalo družstvo Univerzity obrany „1“, 2. místo získalo družstvo Univerzity obrany „2“ složené výlučně ze střelkyň a 3. místo družstvo Špenáti.cz. Na čestném 4. místě se umístilo družstvo KVV Prostějov.
Ještě jednou ke střelnici. Co nás doslova ohromilo, byla vystavená sbírka zbraní, různých dokumentů a fotografií vztahujících se k historii bojů za naši svobodu, k historii našich ozbrojených sil. A na závěr - naším přáním je zúčastnit se 10.ročníku.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
DSC_7908.jpg
DSC_7927.jpg
DSC_7934.jpg
DSC_7942.jpg
DSC_7950.jpg
DSC_7951.jpg
DSC_7963.jpg
Střelecký trojboj – IX. ročník, Dobrotice u Holešova, 14. 7. 2017

Dne 14.7.2017 se členové KVV Prostějov zúčastnili již IX. ročníku střeleckého trojboje v sestavě :
I. družstvo - Chudý František, Řehořová Marie, Vašek Milan.
II. družstvo – Kovář Jaroslav, Mucha Michal, Lorenc Ivo.
V kombinovaném družstvu soutěžili ještě naši kolegové Ptáček Stanislav a Melichárek František. Celkem soutěžilo 58 střelců, z toho 54 mužů a 4 ženy - z klubů ČR a SR: (oproti dřívějším ročníkům, nižší účast)
Soutěžilo se ve střelbě:
- ze samopalu vz.58, na 100 metrů, 3 nástřel + 5 ran, vleže bez opory
- z pistole CZ vz.82, na 25 metrů, 3 nástřel + 5 ran
- z malorážky CZ 452 ZKM, na 50 metrů, 3 nástřel + 5 ran, vleže s oporou.

V soutěži družstev - soutěžilo jich 20, 1. a 3. místo obsadily družstva z KVV Topolčany. Mezi ně se pak vklínilo naše družstvo, Prostějov I., a v sestavě: Chudý František, Řehořová Marie, Vašek Milan, obsadilo 2. místo.
Družstvo Prostějov II. v setavě: Kovář Jaroslav, Mucha Michal, Lorenc Ivo, skončilo na 5.- 6. místě.

V jednotlivých disciplínách bylo dosaženo těchto výsledků:
Střelba ze samopalu - 1.místo – Řehořová Marie - KVV Prostějov I. - nástřel 49 bodů
- 2.místo - Miháliková Viera– KVV Topolčany - nástřel 48 bodů
- 3.místo - Mládenek Vladimír - KVV Trenčín - nástřel 47 bodů
Střelba z pistole - 1.místo – Kavický Vladimír - KVV Banská Bystrica - nástřel 47 bodů
- 2.místo – Lacina Stanislav - KVVV Praha - nástřel 46 bodů
- 3.místo – Kráľ Robert - KVV Topolčany - nástřel 45 bodů
Střelba z malorážky - 1.místo – po rozstřelu, Paška Petr – KVV N. M. nad Váhom - nástřel 48 bodů
- 2.místo – po rozstřelu – Chudý František – KVV Prostějov I. - nástřel 48 bodů
- 3.místo – po rozstřelu – Lacina Stanislav – KVV Praha - nástřel 48 bodů

V celkovém hodnocení jednotlivců ve střelbě ze všech zbraní – ženy:
1. místo obsadila Miháliková Viera – KVV Topolčany – nástřel 136 bodů
2. místo obsadila Řehořová Marie – KVV Prostějov – nástřel 132 bodů
3. místo obsadila Dolníková Eva – KVV B. Bystrica – nástřel 130 bodů
- muži:
1. místo obsadil Lacina Stanislav – KVV Praha – nástřel 139 bodů
2. místo obsadil Kráľ Robert – KVV Topolčany – nástřel 135 bodů
3. místo obsadil Chudý František – KVV Prostějov – nástřel 133 bodů

Celá soutěž probíhala za nádherného počasí, ve velmi přátelském ovzduší a za dobré organizace KVV Holešov, za což jim patří naše poděkování.
Účast našich družstev v soutěži byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.
Podrobné výsledky soutěže jsou uveřejněny na webových stránkách v rubrice "Branné hry a soutěže VV" KVV Prostějov http://kvvprostejov.wgz.cz/

kol. František Chudý
DSC_6905.jpg
DSC_6920.jpg
DSC_6925.jpg
DSC_6935.jpg
DSC_6938.jpg
DSC_6939.jpg
DSC_6943.jpg
DSC_6951.jpg
Memoriál Otrokovice.
Dne 28.7. 2016 nás přivítalo deštivé ráno na velmi pěkném otrokovickém stadionu na kterém uspořádal zlínský klub 12. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a 8. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniča . S přibývajícím časem se zlepšovalo nejen počasí , ale i průběh perfektně připravených soutěží . Před množstvím klubových vlajek nastoupilo 17. družstev z českých a slovenských klubů . Všechny přítomné přivítal hejtman zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a starosta města Otrokovice Mgr. Jaroslav Budek . Vlastní soutěže zahájil předseda zlínského klubu Josef Krause a po slibu závodníků a rozhodčích proběhli soutěže ve střelbě ze vzduchovky , hodu granátem , šipkách a střelbou z kuše .
Bylo dosaženo těchto výsledků :
Střelba ze vzduchovky : Střelba z kuše :
1. místo : Kořenský Jindřich KVV Zlín - Družstva : 1.místo KVV Zlín 2 1. místo : Štrosner Josef KVV Liberec Družstva : 1 místo KVV Liberec
2. : Fencl Jindřich KVV Plzeň 2. KVV B. Bystrica 1 2. : Burger František KVV Liberec 2 B. Bystrica 1
3. : Hanáček Miroslav KVV Holešov 3. KVV Praha 3. : Mudroch Pavel KVV Chrudim 3. Prešov
14. Chudý , 26. Kovář , 41. Spáčil 9. KVV Prostějov 18. Spáčil , 20. Chudý , 37. Kovář 7. Prostějov

Šipky : Hod granátem na cíl :
1. místo . Maloň Josef KVV Jindřichův Hradec Družstva : 1. místo KVV Prostějov 1 . místo : Dolníková Eva KVV B. Bystrica Družstva : 1 . Holešov
2. Dolniková Eva KVV B. Bystrica 2. B. Bystrica 2. Svoboda Jaroslav Holešov 2. B. Bystrica 1
3. Kovář Jaroslav KVV Prostějov 3. Zlín 1 3. Bálek Václav Praha 3. Plzeň
9. Chudý , 12. Spáčil . 13. Kovář , 17 . Chudý , 41. Spáčil . 7. Prostějov

Celkové výsledky : 1 . místo Dolníková Eva KVV B.Bystrica 1 Družstva: 1. místo:KVV B. Bystrica 1
2. Kořenský Jindřich KVV Zlín 1 2. KVV Praha
3. Maloň Josef KVV Jindřichův Hradec 3. KVV Zlín 1
8. Chudý , 16. Kovář , 27. Spáčil , 5. KVV Prostějov
V průběhu soutěžního dne byla také uspořádána soutěž ve střelbě z malorážky o Pohár starosty města Otrokovice . Zajímavým úkazem byla orientace soutěžících na vzdálenost místa konání , kde bylo řečeno , že vzdálenost na střelnici je 700.m , ale skutečnost byla asi 3 km. Proč asi ? Odpověď byla , že některým závodníkům by se tam nechtělo ! Chytré !!!
V této soutěži bylo dosaženo tohoto výsledku : 1. místo . Kořenský Jindřich - Zlín , 2. místo . Jaroslav Kovář - Prostějov , 3. místo . Gunčík Zdeněk - Holešov .
Po soutěžním dni kolegyně a kolegové ze zlínského klubu uspořádali velmi pěkný společenský večer s hojnosti jídla , pití a příjemné hudby o který se především postarali Anička Martincová , Drahuška Vávrová , František Malota , Rudolf Branda a Zdeněk Korber .
Závěrečné vyhodnocení proběhlo v pěkné sportovní hale v areálu SPŠ Otrokovice a zajímavosti bylo , že všichni účastníci tohoto vyhodnocení nastoupili nejen bez obuvi , ale i bez ponožek. Vítězům předával medaile a blahopřál k dosaženým výsledkům starosta města Otrokovice. Za bezproblémový průběh organizace soutěže a péči o zúčastněné je třeba poděkovat jak všem sponzorům , tak kolegům ze zlínského klubu a především jeho předsedovi Josefu Krausovi . Kamarádi děkujeme !!
Účast členů KVV Prostějov na této akci byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
Fr.Lejsek.=
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one