Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
DSC_4493.jpg
DSC_4463.jpg
DSC_4633.jpg
Setkání u hrobu generála Karla Palečka.
Každoročně se 12. března scházíme u hrobu generála Karla Palečka, abychom vzdali čest a uctili památku prvního velitele výsadkového vojska československé armády a plzeňského rodáka. Našim prvním veřejným projevem nejvyšší pocty, za přítomnosti představitelů města, veteránů, armády a plzeňské veřejnosti v roce 2002, bylo odhalení pamětní desky na rodném domě ge. Palečka. Další naše aktivita směřovala k zajištění hrobového místa a následnému přenesení a uložení ostatků (27.9.2006) na Ústředním hřbitově v Plzni.
Na tomto místě se k poctě setkávají všechny věkové kategorie bývalých i současných výsadkářů i těch, kteří stáli v prvních řadách nově budovaného výsadkového vojska. Poděkování za účast patří všem, kteří bez ohledu na věk, vzdálenost i finanční náklady váží cestu ke "svému" veliteli. Vzpomínkové setkání je vždy doplněno doprovodným programem, návštěvou pivovaru, exkurzí a ochutnávkou piva. Letošní návštěva pivovaru byla poslední, protože většina účastníků již návštěvu absolvovala vícekrát.
Příští rok se opět sejdeme u hrobu generála Karla Palečka a všem zájemcům zajistíme (nebo se o to pokusíme) vlastní program dle požadavku a návrhu. Věřím, že i takto upravený program neubere nic na vážnosti vzpomínkového aktu a srdečného setkání všech, kteří nezapomínají.
Míla Jeřábek
Společenský večer u příležitosti oslav MDŽ.
Dne 13. března 2015 klub KVV Prostějov zorganizoval společenský večer u příležitosti oslavy MDŽ , kde cílem bylo , ocenit práci našich kolegyň při plnění našich akcí , které jsme přijali na našem výročním shromáždění. V úvodním vystoupení místopředseda KVV Prostějov František Lejsek poděkoval naším ženám za jejich angažovanost při přípravě a zabezpečení sportovních soutěží , ale i ostatních akcí které byly plánované v roce 2014. U příležitosti životního jubilea kol. František Chudý v zastoupení předsedy KVV předal kolegyni Daně Lejskové Pamětní medaili , Pamětní plaketu , drobný dárek a popřál ji hodně zdraví do dalších let. Kol. Lejsek v zastoupení předsedy KVV popřál kolegovi Eduardu Grézlovi k jeho životnímu jubileu a rovněž mu popřál hodně zdraví do dalších let. Na závěr jsme pozvedli číše a naším ženám jsme připili na jejich zdraví a další plodnou spolupráci. Předali jsme naším ženám karafiát , jako výraz poděkování za jejich práci. K tanci a poslechu hrál a zpíval Karel Weisner z Hanušovic. Hudební produkce odpovídala našemu věku , což se i odrazilo na tanečním parketu. Poděkování za průběh večera patří výboru KVV a kolektivu restaurace U Tří bříz.
Ota Hájek
DSC_4640.jpg
DSC_4672.jpg
DSC_4673.jpg
DSC_4776.jpg
DSC_4794.jpg
DSC_4826.jpg
Pozvánka na setkání ve Starých Splavech.
KVVV Liberec spolu s organizačním výborem setkání Vás zve k účasti na v pořadí již 18. setkání do Starých Splavů, které se koná ve dnech 5. - 7. 6. 2015. Kromě tradičního programu je v plánu: opět hodinová plavba lodí po Máchově jezeře.
Pozvánky pro evidované jednotlivce a cestou předsedů klubů i pro ostatní budou odeslány počátkem dubna.
Těšíme se na vaši účast.
Bližší informace lze získat na www.plesar.vlasta.cz nebo tel. mob. 605 822 667 kol. Stahl.
Předseda org. výboru Josef Stahl
=
08.04.2015 19:52:10
kvvprostejov
1
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one