Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
V rubrice "Branné hry a soutěže VV" jsou editovány výsledky střelecké soutěže - V. ročníku memoriálu plk.Fr.Mansfelda, který se konal dne 20.5.2016.
DSC_1158.jpg
Střelecká soutěž KVV Prostějov, V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda, 20. 5. 2016

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 20. 5. 2016 náš KVV zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 141 střílejících, z toho 123 mužů, v I. kategorii z klubů výsadkových veteránů 71; 18 žen, z nichž 11 soutěžilo za KVV; Za kategorii I. bylo vytvořeno 22 družstev po třech střelcích a 16 družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z KVV ČR byly mimo prostějovského klubu zastoupeny KVV: Liberec, Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Hradec Králové a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica, Šumiac a z největší dálky vážil cestu František Mansfeld, jenž zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102. pzpr, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR, Městská policie PV.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: Ing. Jiří Vybíral - Lázně Slatinice, JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Jaroslav Ondrejčák, ZO Areál – Tomáš Smečka, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, Medikom’s - Michal Konšel, ČSOB - Ing. Petr Němec, Česká pošta - Mgr. Oldřich Luger.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan plk. gšt. v z. Ing. Luděk Skácel.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: za velitele 601. skss pplk. Ing. Tomáš Koutník, velitel 102. pzpr pplk. Ing. René Sabela. Mezi hosty jsme přivítali zást. Řed. řízení spec. sil pplk. Ing. Vojtěcha Kaprála; Vedoucího Úz. odboru PČR plk. Mgr. Pavla Nováka a ředitele Úz. odd. HZS PV, plk. Ing. Jozefa Nováka; předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, Jaroslava Chromka a Slavoje Junka. V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel soutěže kol. František Stavný, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní Věře Mansfeldové a pozornost Františku Mansfeldovi.
Naši střeleckou soutěž také poctila svou účastí primátorka města Prostějova Mgr. Alena Rašková.
Nástupu před samotnou soutěží jsme využili k udělení medailí Za zásluhy: pplk. Ing. Renému Sabelovi, vel. 102. pzpr a pamětní medaili kol. Jozefu Struhárovi, přání k narozeninovým jubilantům: kol. Jiřímu Hudskému, Václavu Černému, Jaroslavu Arestovi a gratulace k nadcházejícím narozeninám: Čestnému členu KVV Prostějov Miroslavu Pišťákovi a expředsedovi KVV Prostějov kol. Jindřichu Starému.
Po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže zažitým prvním výstřelem, který vyšel z pistole paní Mansfeldové a druhým výstřelem ústícím z hlavně pistole Františka Mansfelda.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří všem členům organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR, ZO Areálu a všem sponzorům. Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
A co nás všechny hlavně zajímalo, byly výsledky umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
V kat. hosté zvítězil pplk. Ing. Vojtěch Kaprál, zást. Řed. říz. spec. sil MO, na 2. místě se umístil plk. Mgr. Pavel Novák, Ved. Úz. odboru PČR a 3. místo obsadil kol. Vladimír Kavický, předseda KVV B. Bystrica.
Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Milan Vašek - KVV Praha
2. místo – kol. Vladimír Borovička - KVV Luštěnice
3. místo - kol. Lubomír Červinka - KVV Zlín


Kat. I. družstva:
Na 1. místě družstvo KVV B. Bystrica, ve složení-kol. Vladimír Kavický, Eva Dolníková, Vladimír Dvonč
Na 2. místě družstvo KVV Prostějov, ve složení –kol. František Chudý, Marie Řehořová, Petr Němec
Na 3. místě družstvo KVV Luštěnice, ve složení- kol. Vladislav Borovička, Stanislav Veselý, Milan Karkoška

Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Ing. Jiří Padrtka – POŠ Prostějov
2. místo – Radim Spáčil – MP Prostějov
3. místo - Vladislav Papš ml. - Peršan

Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo MP Prostějov ve složení - Jan Svozil, Jiří Provaz, Radim Spáčil
Na 2. místě se umístilo družstvo OSP PČR ve složení – plk. Mgr. Pavel Novák, nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, kpt. Mgr. Jan Grmolenský
Na 3. místě se umístilo družstvo Střeleckého klubu ZO Areál ve složení – Tomáš Smečka, Květoslav Frodl, Eva Frýbortová

Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo – kol. Eva Dolníková - KVV B. Bystrica
2. místo – kol. Dana Parkanská – KVV Prostějov
3. místo – kol. Marie Řehořová - KVV Prostějov

Kat. absolutní vítěz – Ing. Jiří Padrtka - POŠ Prostějov

V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se na nadcházející, šestý.

kol. František Chudý
09.11.2016 18:33:05
kvvprostejov
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one