Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 2.číslo časopisu "Spravodajca" Oblastního klubu VV SR v Banské Bystrici.

V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je publikována informace V.Kameníka o nových knihách v oblasti zpravodajské tématiky. Tuto informaci doplňuje svým příspěvkem kolega Miloš Opluštil.

Vlastizrádce
Co vám říká jméno por. Františka Tišlera, velitele 2. čety, 2. výs. roty 71. výs. praporu v Zákupech? Podle osobního pohovoru s autorem knihy kol. Olinem Jurmanem ,,Vlastizrádce'' však F. Tišlera již asi málokdo zná. Odpověď na svou otázku jsem směřoval až do „výsadkového pravěku" a to do let 1949 - 50. Dne 16.4.2018 jsem proto využil pozvání ke křtu do Prahy jeho nové knihy, abych tam objasnil činnost tehdejšího nového důstojníka u výsadkového praporu.
V létě 1949 jsem netušil, že po absolvování Vojenské akademie v Hranicích se znovu s por. Tišlerem sejdu hned na podzim téhož roku ve Stráži pod Ralskem při náboru dobrovolníků z řad vojáků z povolání pro výsadkové vojsko. Asi ze 30 uchazečů nás zkouškami z psychotechnických testů, tělesné zdatnosti a prohlídek u Vojenského leteckého zdravotního ústavu prošlo jen 6 adeptů a byli jsme ustanoveni do funkcí u 71. pvpr ( M. Červa, M. Česal, M. Opluštil, L. Papež , F. Tišler a J. Zahálka ).
Všechny zajímavé a napínavé události se dozvíte z uvedené knihy, která popisuje situaci hlavně v letech 1950 - 59 nejen na Velitelství výsadkového vojska a Zpravodajské správě MNO, nejvíce však na Velvyslanectví ČSR ve Washingtonu.
V Americe byl již pplk. Tišler dnem 1.6.1955 ustanoven do funkce čs. vojenského přidělence a zástupcem velvyslance, kterou tam s velkými nedostatky vykonával až do své zrady ČSR v červenci roku 1959.
Za svůj čin byl pak nakonec v nepřítomnosti odsouzen Vojenským soudem v Příbrami k trestu smrti. Po přečtení knihy jsem byl velice překvapen, neboť až do roku 1971 jsme se o tak podlém činu u útvarů nedověděli (pro přísné utajování) a museli jsme se spokojit jen s konstatováním, že svůj život ukončil sebevraždou. Tímto článkem nechci propagovat čtení „Vlastizrádce'', chci jen s tímto případem jediného výsadkového důstojníka v Zákupech, kde jsme mu říkali jen ,,podvraťák'', seznámit v krátkosti své kolegy veterány výsadkového vojska.
Miloš Opluštil
Jindřich Starý sen. má svého následovníka
V loňském roce kolega Jindřich Starý sen. oslavil svoji osmdesátku seskokem volným pádem ze 4 000 m. Neuplynul ani rok a má svého následovníka kolegu Jardu Kováře, sportovce, atleta, horolezce a výsadkáře. Doposud jsou platné jeho lehkoatletické okresní rekordy v běhu na 1 km časem 2:35 min. nebo v běhu na 5 km časem 14:51 min.
Jako horolezec absolvoval výstupy v Alpách a Dolomitech, ale za svůj nejtěžší považuje výstup ve Vysokých Tatrách západní stěnou na Lomnický štít cestou „Hokejka“.
K výsadkařině se dostal u 22.vb, kde jako voják základní služby absolvoval základní řadu seskoků.
Členem našeho KVV je od roku 2011 a od roku 2013 i členem výboru KVV. Reprezentuje náš klub ve střeleckých soutěžích a v rámci Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska…. v roce 2017 byl členem vítězného družstva KVV Prostějov. Svojí fotografickou činností se významně podílí na mapování historie našeho KVV. Zcela po zásluze mu v letošním roce byl udělen „Zlatý odznak výsadkového veterána KVV Prostějov“.
Co je pozoruhodné je fakt, že po 50 letech od svého prvního seskoku a následné obrovské pauze absolvoval 30.7.2017 spolu s kol. Miroslavem Řepkou seskok padákem na letišti v Prostějově z výšky 1200m, s padákem M330-školní křídlo z letounu L60 – Brigadýr s nuceným otvíráním padáku.
Myšlenka předčasně oslavit své sedmdesátiny seskokem ze 4000m volným pádem se mu neustále vracela i proto, že mu nadále platila lékařská prohlídka s loňského seskoku padákem. Příprava na seskok volným pádem proběhla u České parašutistické asociace v Prostějově za vedení Mgr. Martina Dlouhého a druhého instruktora Tomáše Trunečky. Jak mi sdělil, na seskok dne 27.5.2018 se velmi těšil, pociťoval zdravé napětí, ale obavy si nepřipouštěl. Při seskoku z výšky 4000 m ho doprovázeli 2 instruktoři (Furiak a Chris). Dále uvedl, že v průběhu letu se soustředil na činnosti, které se učil v kurzu, vychutnával si pocit volnosti a doprovázející instruktoři mu dodávali pocit jistoty. Jak uvedl, po dopadu na zem měl krásný pocit a říkal si, že by hned seskok zopakoval.
Jarda nezapomněl zdůraznit, že poděkování patří České parašutistické asociaci zejména Mgr. Dlouhému a ostatním instruktorům za perfektní provedení přípravy a naprosto bezpečný doprovod při seskoku.
A já jen dodávám, že Jarda si zaslouží náš obdiv.
Dne 27.5.2018. Kolega J.Ondrejčák
DSC_0366.jpg
DSC_0380.jpg
DSC_0141.jpg
1.ročník Memoriálu VHK
Dne 10. 5.2018 se naše družstvo zúčastnilo střelecké soutěže 1.ročníku Memoriálu VHK, na počest vojáků, kteří zahynuli při plnění úkolů. Střeleckou soutěž organizoval 102.pzpr ve střelbě z pistole CZ P 10 C, 3+10 na 25 m a útočné pušky BREN 2, 3+10 na 100 m. Nová útočná puška CZ BREN 2 (označovaná také jako CZ 806 BREN) od České zbrojovky navazuje na útočné pušky CZ 805 BREN zavedené v Armádě České republiky. Blíže viz http://www.armadninoviny.cz/cz-806-bren-nova-utocna-puska-z-ceske-republiky.html
Soutěž byla organizována ve 2 kategoriích a to 3 členná družstva profesionálních vojáků od útvarů AČR v počtu 17 družstev a družstev KVV Prostějov, KVV Holešov, družstva Vojenské policie a družstev pozvaných sponzorů.
Poněkud obtížnější pro družstva KVV Prostějov a Holešov i družstva sponzorů byla střelba z útočné pušky z důvodu, že jsme s ní stříleli poprvé. Shodli jsme se na tom, že pro nás střelba z BREN 2 s mechanickými mířidly je daleko náročnější než ze Sa -58. Patrně je to otázka zvyku.
Organizace a atmosféra soutěže skvělá, počasí a vojenský guláš výborné. V celkovém hodnocení v naší kategorii jsme získali 2.místo v sestavě František Chudý, Jaroslav Kovář a Jaroslav Ondrejčák za družstvem Vojenské policie. Na 3.místě se umístilo družstvo KVV Holešov v sestavě JUDr. Jozef Tóth, Dušan Hric a JUDr. Miroslav Hanáček.
Náš srdečný dík patří všem organizátorům a zejména pplk. ing.Pavlu Hriníkovi za pozvání a péči o nás i za možnost zastřílet si na nejnovějších zbraních AČR.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 75. číslo tohoto časopisu.
Dne 2.4.2018 jsme obdrželi smutnou zprávu o úmrtí čestného prezidenta KVV SR plk.v.v. Antona Múdreho. Poslední rozloučení proběhne v pátek dne 6.4.2018 ve 12:00 hod. na Starém městském hřbitově v Žilině.
Čest jeho památce !
2012-07-12 Žilina Júl 2012 KVV 049.jpg
Dne 26.3.2018 na své první výborové schůzi po výročním shromáždění KVV a v souladu se Stanovami, organizačním a jednacím řádem KVV Prostějov, z.s. byli zvoleni na další 2 roky do funkce předsedy KVV kolega ing. František Stavný a místopředsedy KVV kolega František Lejsek. Pracovní působnost členů výboru KVV Prostějov najdete v rubrice "Současnost - Stanovy KVV Prostějov, z.s., v části Organizační a jednací řád".
Oznamujeme všem, že dne 29.3.2018 zemřel po statečném boji se zákeřnou nemocí ve věku nedožitých 68 let, plk. Jaromír Čermák, bývalý předseda KVV Chrudim.
V rubrice "Poslední rozloučení" uveřejňujeme jeho parte.
Čest jeho památce.
Zde uvádíme "Zprávu výboru z výročního shromáždění KVV Prostějov, z.s.", kterou přednesl dne 17.3.2018 předseda KVV Prostějov plk.v.v. ing.František Stavný.
Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z výročního shromáždění KVV v Prostějově.
Pietní akt u hrobu zakladatele výsadkových vojsk a prvního výsadkového generála Karla Palečka v Plzni
Vážené kolegyně, kolegové,
dne 12. 3. 2018 se náš KVV spolu s ostatními kluby, zúčastnily pietního aktu u hrobu zakladatele výsadkového vojska v ČSR a také prvního výsadkového generála Karla Palečka v Plzni. Pietní akt organizoval KVV Plzeň v čele s jeho předsedou kol. Ladislavem Slivou a 102.pzpr z Prostějova. KVV Plzeň i 102.pzpr ve svém názvu nesou jméno gen. Karla Palečka.
Pietního aktu se mimo plzeňského, zúčastnily KVV z Holešova, Olomouce, Chrudimi, H. Králové, Prahy, Liberce, Písku, Tábora, Jindřichova Hradce, Klatov; za náš klub se zúčastnil kol. František Chudý, Jaroslav Kovář, František Kroul a Miroslav Řepka. U hrobu gen. Palečka se shromáždili kolegové KVV a vojáci 102.pzpr, kde položili kytice. Na tomto místě promluvil a vyzvedl zásluhy osobnosti gen. Palečka předseda KVV Plzeň, kol. Ladislav Sliva.
V další části akce zorganizoval hostitelský klub Plzeň prohlídku rokycanského Muzea vojenské techniky. Zajímavým výkladem nám přiblížil ukončení II. světové války na demarkační čáře v Rokycanech, ředitel Muzea pan Koch. Příjemně nás také překvapil plzeňský klub pohoštěním v prostorách zařízení Muzea. Děkujeme.
kol. František Chudý

P.S. Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z této významné akce.
Fotografie Jardy Kováře ze společenského večera u příležitosti MDŽ můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu. Stačí jen na něj kliknout. Jao
DSC_9107.jpg
Společenský večer u příležitosti MDŽ
Dne 9.3.2018 výbor KVV Prostějov tradičně zorganizoval společenský večer u příležitosti MDŽ „U tří bříz“. V úvodu společenského večera předseda KVV ing. František Stavný poděkoval všem zúčastněným ženám, za jejich aktivitu a angažovanost v práci našeho KVV, za jejich velký podíl při vytváření rodinného zázemí a popřál jim mnoho štěstí, zdraví a pohody v rodinném životě. Předáním karafiátu všem zúčastněným ženám a slavnostním přípitkem byla ukončena oficiální část programu. V krásné a pohodové atmosféře proběhl celý večer za účasti více jak 60 účastníků, zpříjemněný hudební produkcí Karla Weisera z Hanušovic. Poděkování za organizaci krásného večera patří kolegům Hájkovi a Lejskovi a kolektivu „U tří bříz“ za kvalitní večeři a připravené příjemné prostředí.
O příjemné a pohodové atmosféře večera se můžete přesvědčit i na souboru fotografií Jardy Kováře, viz odkaz výše.
Jaroslav Ondrejčák
Fotografie Jaroslava Kováře z VČS KVV Bratislava 2018 najdete na níže uvedeném odkazu.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 1.číslo časopisu "Červené barety" OK KVV Bratislava.
DSC_8681.jpg
Dne 23.2.2018 zahájil náš klub plnění plánovaných akcí z plánu kulturní a sportovní činnosti. Svoji první již tradiční zabijačkou v restauraci U Tří bříz. Této, mezi členy oblíbené akce, se zúčastnilo 53 členů klubu. Můžeme konstatovat, že přes určité stížnosti z minulých ročníků se velmi pozitivně zvedla úroveň připravovaných pochutin. V průběhu akce kol. Lejsek seznámil přítomné s nejbližšími plánovanými akcemi, s potížemi při jejich organizování a zároveň všechny přítomné pozval na výroční zasedání KVV Prostějov dne 17.3.2018. Předseda našeho klubu kol. Stavný při této příležitosti popřál kol. Jugasovi k jeho životnímu jubileu přání dlouhých let, výsadkového zdraví a současně předal Laďovi malé pozornosti od klubu. Hudební produkce, která byla na vepřových hodech poprvé, podpořila velmi dobrou náladu a přítomní tanečními kreacemi mohli ulehčit od hojné konzumace kvalitní stravy. Jako tradičně musel náš předseda zábavu, která byla v plném proudu, ukončit. Přípravy této akce se odpovědně zhostili kolegové Lejsek a Hájek.
Fr.Lejsek.
V rubrice "Spolupráce s ostatními KVV v CR a SR" můžete zhlédnout 1.číslo časopisu OK KVV Banská Bystrica "Spravodajca".
Dne 26.2.2018 můžete zhlédnout anebo si stáhnout fotografie z akce "Vepřové hody" KVV Prostějov autora Jaroslava Kováře. Odkaz viz níže.
V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je editována publikace "50 let pod vrchlíky armádních sportovních padáků", jejímž autorem je Jiří Šafanda a kolektiv.
Tajemství fyzičky Mirka Řepky odhaleno…
Na den 8.2.2018 nás pozval kolega Mirek Řepka do svého tréninkového kempu. Sešli jsme se u konečné zastávky MHD č.4 v Domamyslicích v sestavě Mirek Řepka, Jarda Kovář, Jarda Ondrejčák, Ruda Zapletal a náš - snad budoucí, příznivec Mirek Pelíšek.
Po krátkém úvodu M. Řepky jsme vyrazili směr drůbežárna, Záhoří. Čerstvě napadaný sníh a čistý vzduch nám zpříjemnily úvodní kilometry. V průběhu pochodu J.Kovář vzpomínal v těchto místech na své dětství, kde trávil většinu svého volného času a kde vyváděli různé klukoviny.
S radostí jsme přivítali okamžik, kdy na Záhoří Ruda zavelel k občerstvení a vytáhl svoji pleskačku s výtečnou slivovicí. V pohodě jsme pak pokračovali nad Vinohrady, ke Chlumu a po zelené k Loupežníkovi dále k Plumlovské přehradě na další občerstvovací stanici v hospodě v Mostkovicích.
Nezbytný jeden grog nás náležitě občerstvil k závěrečné části pochodu. Že má Mirek tuto trasu nastudovanou a skutečně prochozenou svědčí i to, že se k němu postupně přidaly jako ke svému dobrému známému i dvě kočky (čtyřnohé) a dokonce jedna z nich ho doprovodila až do cíle na konečné 4. MHD v Domamyslicích.

Tréninková 12 km trasa nám uběhla rychle a v naprosté pohodě. Náš obdiv patří Mirkovi, který se ve svých 84 letech pravidelně vydává na svou tréninkovou trasu a jak naznačil bude rád, když opět postavíme nejstarší družstvo na XIV. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a X. ročník memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče.

Jsme přesvědčeni, že bude v září opět dobře připraven.
kolega Jaroslav Ondrejčák
IMG_20180208_144338.jpg
IMG_20180208_144426.jpg
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 74.číslo tohoto časopisu.

V rubrice "Poslední rozloučení" je obrazový záznam z poslední cesty našeho kolegy Viktora Jeremiáše dne 2.2.2018 v Prostějově. Dále oznámení o úmrtí plk. v.v. Ing. Mikuláše Effenbergera včetně kondolence předsedy KVV Prostějov, z.s., Ing. Františka Stavného.

V této rubrice uvádíme i para parte a oznámení OKVV Banská Bystrica k úmrtí plk.v.v., PaedDr. Jiřího Šťastného.

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout obrazovou reportáž Jaroslava Kováře z oslavy 95.výročí narození plk. v.v. Ing. Ivana Kutína, čestného předsedy KVV Jana Kubiše Brno.
Vážení kolegové,
dne 15.2.2018 od 19:00 hodin proběhne v Městském divadle v Prostějově divadelní představení "Cestou necestou" - účinkuje Miroslav Donutil. K dispozici je ještě několik volných lístků pro členy KVV Prostějov v ceně 150,- Kč na osobu. Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto představení přihlaste se u kolegy Hájka, telefon 723 241 432 do 11.2.2018.
Pozvánka - divadlo PV 2018.jpg
Pozvánka - zabíjačka 2018.jpg
Pozvánka - MDŽ 2018.jpg
V rubrice "Životní jubilea" jsou aktualizovány údaje pro rok 2018. V rubrice "Kalendář akcí, pozvánky" jsou aktualizovány termíny některých akcí.
DSC_8226_panorama.jpg
V rubrice "Fotogalerie" je umístěn soubor fotografií Jardy Kováře (viz odkaz: jardakov.zonerama.com) z této poslední úspěšné akce v roce 2017.
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je k dispozici elektronické číslo Zpravodaje č.73 KVV Prostějov, které vyšlo v těchto dnech a které bude v krátké době zasláno poštou našim odběratelům.

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Padáček č.30" KVVV Praha a časopis "Červené barety" KVV Bratislava vydaný 29.11.2017.
V rubrice "Kalendář akcí, pozvánky" je editován "Kalendářní plán akcí KVV Prostějov, z.s. v roce 2018", jak byl schválen na jednání výboru KVV dne 26.10.2017.
Vážení kolegové,
dne 14.10.2017 se uskutečnil 23. ročník výstupu na vrchol Nízkych Tatier Slemä.
Účast byla vysoká cca 50-60 členů klubů výsadkových veteránů ze Slovenska a České republiky. Počasí vyšlo, bylo moc hezky a Tatry se nám odměnily krásnou scenérií. Za KVV Prostějov se turistické akce zúčastnili kolegové – Řepka, Troanská, Skrbková a kolega Struhár. Slavnostního aktu, položení věnců a kytic padlým výsadkářům a letcům se zúčastnil i velitel 5. pluku ŠU Slovenskej republiky a první náměstek vojenského přidělence Ruska na Slovensku. Akce se všem líbila a všichni přislíbili účast v roce 2018.
Zpracoval kol. Struhár.
PA070015.JPG
PA070017.JPG
IMG_20171014_134901 – kopie.jpg
IMG_20171014_124846.jpg
DSC_01.jpg
Vinobraní
Stejně jako každý rok se sjížděli do Dětkovic ke společenskému domu kolegyně a kolegové z našeho klubu k předposlední očekávané akci, kterou bylo tradiční Vinobraní. Organizačnímu týmu ve složení kol. Lejsek, Starý, Hýbl, Hudský, Chovanec, Jugas společně s manželkami organizačně zajistili a připravili hladký průběh této akce.
S pocitem uspokojení lze konstatovat, že jak připravený guláš, víno a v hojném počtu pochutiny, byly vysoké kvality a přispěly ke spokojenosti všech účastníků. Hudební produkce a zpěv jen podtrhly spokojenost všech.
Z pozvaných hostů nás navštívil nový vrchní praporčík 601. skss prap. Jan Ouřecký s manželkou.
Prezident klubu všechny přítomné přivítal, popřál jim hezkou zábavu a připomněl ještě poslední akci rok, kterou je Mikulášský večírek.
Nelze vynechat pochvalu úsilí ,,Dětkovické buňky" vedené kolegou Jindrou Starým, kteří v době, když jsme spokojeně opouštěli příjemné prostředí, nastoupili k zametení stop po naší činnosti. Poděkování patří všem organizátorům za jednu z pěkných akcí. Přítomno bylo celkem 62 kolegyň a kolegů. Akce byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.

Franta Lejsek

Níže je uvedený odkaz na všechny fotografie z vinobraní, celkem 123 fotografií od Jaroslava Kováře.
V rubrice "Fotogalerie" je editován videozáznam z Youtube v délce 52 minut z 13.ročníku Memoriálu ZVV v Prostějově ve dnech 20.-22.9.2017 autora Jaroslava Aresty z KVV Prostějov.
V rubrice "Branné hry a soutěže VV" je uveřejněn článek a fotografie z účasti našeho střeleckého družstva dne 7.10.2017 na 9. ročníku střelecké soutěže jednotlivců „Memoriálu Marie Ljalkové“ a „Memoriálu padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii“ tříčlenných družstev v Brně.
Po stopách zakladatelů výsadkového vojska – 70 let poté

PS Výsadkáři 8280 Mladá Boleslav pořádal 30. 9. 2017 pochod u příležitosti 70. výročí založení výsadkového vojska v Československu. Určeny byly čtyři trasy, dvě pěší a dvě cyklotrasy. Tři členové KVV Prostějov kol. Jindřich Starý jnr., Jozef Struhár a Jaroslav Kovář se zúčastnili delší cyklotrasy na 51 km. Start byl v Zákupech a trasa pokračovala po místech, jež po druhé světové válce sehrála důležitou roli ve výcviku výsadkářů. Za pěkného podzimního počasí jsme si užívali krásné krajiny a v pohodě dojeli do cíle na Borečku. Škoda, že se této pěkné akce zúčastnilo jen 41 účastníků.
kol. Jaroslav Kovář
P1040105.jpg
P1040110.jpg
P1040116.jpg
P1040122.jpg
P1040124.jpg
P1040131.jpg
P1040135.jpg
P1040127 (1).jpg
Vážené kolegyně, kolegové a soutěžící i všichni účastníci,
XIII. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty, IX. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče v areálu České parašutistické asociace na letišti v Prostějově, ve dnech 20. - 22. září 2017.
Zdárně jsme ukončili všechny akce spojené s těmito Memoriály, věnované 70. výročí vzniku výsadkových jednotek. Děkujeme všem členům org. týmu za perfektní přípravu a organizaci, soutěžícím za příkladnou reprezentaci svých klubů výsadkových veteránů. Zvláštní poděkování patří řediteli ČPA Mgr. Martinu Dlouhému a jeho zástupci Bc. Miloši Sklenkovi, veliteli 601. skss, plk. gšt. Ing. Davidu Frantovi, M.S., veliteli 102. pzpr, pplk. Ing. Pavlu Hriníkovi i veliteli POŠ, pplk. MUDr. Vladimíru Uherkovi za organizační i materiální pomoc. Důležité je poděkovat všem našim sponzorům, zejména Krajskému úřadu Olomouckého kraje, zastoupeném hejtmanem Ladislavem Oklešťkem i Statutárnímu městu Prostějov, zastoupeném náměstky primátorky Ing. Zdeňkem Fišerem a Bc. Pavlem Smetanou i exprimátorem kol. Mirkem Pišťákem za finanční podporu akce, bez které by se nemohlo provést 40 tandemových seskoků s kamerou a 8 vyhlídkových letů za plného obsazení letounu L-410, i ostatních finančně náročných částí sportovního klání. Děkujeme za účast hostům, prezidentu prezidia KVV SR plk. v. v. Ing. Jozefu Tučekovi, bývalým velitelům VÚ 8280, plk. v.v. Ing. Jiřímu Hudskému, plk. gšt. Ing. Luďku Skácelovi, plk. gšt. v z. Ing. Josefu Trojanovi, expředsedům KVV Prostějov, kol.Miroslavu Řepkovi, Jindřichu Starému sen. i Jindřichu Čtverákovi. Poděkování patří i zúčatněným předsedům KVV SR, kol. Miroslavu Pivoluskovi, Vladimíru Kavickému a Ivanu Hulínovi, předsedům KVV z ČR, kol. Ladislavu Slivovi, Pavlu Valentovi, Jaromíru Čermákovi, Dušanu Hricovi, Josefu Krausemu, Jaromíru Forštovi.
Byli jsme velice rádi za přítomnost všech členů z klubů ze SR i ČR. Během tří dnů se ukázalo, že patříme stále k sobě a utvrdila se naše soudržnost, kamarádství a přátelství.
Podle propozic to byla soutěž tříčlenných družstev a na základě dosažených výsledků zvítězilo družstvo KVV Prostějov ve složení: kol. Jaromír Spáčil, Jaroslav Kovář a Stanislav Lánský. Z toho důvodu proto došlo ke změně držitelů Putovních pohárů, které od loňského roku byly v držení KVV B. Bystrica. Putovní poháry předal předseda KVV B. Bystrica kol. Vladimír Kavický předsedovi KVV Prostějov kol. Františku Stavnému.
V soutěži jednotlivců musíme zmínit i absolutního vítěze. Toto umístění si zaslouženě odnesl kol. Jaroslav Kovář z KVV Prostějov. Zvláštní zajímavostí sportovního klání byla účast nejstaršího družstva (234 let) z KVV Prostějov, kde soutěžili nejstarší účastníci kol. Miroslav Řepka (83), kol. Jindřich Starý sen. (80) a kol. Jaroslav Ondrejčák (71).
Ředitel Memoriálů a soutěže: Mgr. Martin Dlouhý
Org. ředitel: Ing. František Stavný
Hl. rozhodčí: František Chudý.
Akce byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.


Výběr z fotografií Jaroslava Kováře najdete rovněž v rubrice "Fotogalerie" na našich webových stránkách.
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one