Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

KVV PROSTĚJOV:

Fotky z VČS Bratislava 2018 najdete na odkaze: jardakov.zonerama.com
Zde uvádíme "Zprávu výboru z výročního shromáždění KVV Prostějov, z.s.", kterou přednesl dne 17.3.2018 předseda KVV Prostějov plk.v.v. ing.František Stavný
Informace ze dne 23.5.2018
Střelecká soutěž KVV Prostějov, VII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda, 18. 5. 2018

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 18. 5. 2018 náš KVV, za maximální pomoci 601. skss, zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, VII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 139 střílejících, z toho 120 mužů a 19 žen. Za kategorii I. bylo vytvořeno 25 družstev po třech střelcích a 16 družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z KVV ČR byly mimo prostějovského klubu zastoupeny KVV: Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Hradec Králové a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica, Zlaté Moravce a z největší dálky vážil cestu František Mansfeld, jenž zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, Centrum podpory spec.sil,102. pzpr, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR, Městská policie PV, Magistrát města Prostějova, Česká pošta, Česká parašutistická asociace, KVVZ Nové Mesto nad Váhom, Koliba - Pivovar U tří králů.Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, ZO Areál – Tomáš Smečka, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, Medikom’s - Michal Konšel, Česká pošta - Mgr. Oldřich Luger, PV Auto – JUDr. Ing. Martin VrtaL, JUDr. Jindřich Vybíral a Ing. Vladimír Jílek.
Svojí účastí nás poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan .
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: velitel 601. skss plk. gšt. Ing. David Franta , velitel 102. pzpr pplk. Ing. Pavel Hriník. Mezi hosty jsme přivítali předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, kol. Dušana Hrice, Vladimíra Vimmera.
V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel soutěže kol. František Stavný, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici primátorce RNDr. Aleně Raškové a pozornost Františku Mansfeldovi.
Po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže zažitým prvním výstřelem, který vyšel z pistole Františka Mansfelda.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří všem členům organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR, ZO Areálu i všem sponzorům. Poděkování patří také Statutárnímu městu Prostějov, za finanční pomoc při zabezpečení soutěže.
A co nás všechny hlavně zajímalo, byly výsledky umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
V kat. hosté zvítězil plk. Ing. David Franta, vel. 601. skss, na 2. místě se umístil nprap. Jan O., vrchní prap. 601. skss a 3. místo obsadil kol. Vladimír Kavický, předseda KVV B. Bystrica.
Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Libor Plachký
2. místo – kol. Dušan Polony
3. místo - kol. Pavel Břeský
Kat. I. družstva:
Na 1. místě družstvo KVV Praha, ve složení : kol. Pavel Břeský, Milan Krejza, Libor Plachký
Na 2. místě družstvo KVV B. Bystrica, ve složení: kol. Vladimír Kavický, Eva Dolníková, Jozef Dolník
Na 3. místě družstvo KVV Luštěnice, ve složení: kol. Vladimír Borovička, Stanislav Veselý, Antonín Kubza
Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Alois R. - 601. skss
2. místo – Aleš N. - PČR
3. místo - Oto Habrdle – Střelecký klub ZO Areál
Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo dr. Centra podpory spec.sil ve složení : Radek C., Vojtěch K., Václav K.
Na 2. místě se umístilo dr. OSP PČR ve složení : Aleš N., Alois M., Jitka T.
Na 3. místě se umístilo dr. 601. skss ve složení: plk. gšt. Ing. David Franta, nprap. Jan O., prap. Martin P.
Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo – npor. Ing. Radka T. - Klub 601. skss
2. místo – kol. Eva Dolníková - KVV B. Bystrica
3. místo – kol. Marie Řehořová - KVV Prostějov
Kat. absolutní vítěz – npor. Ing. Radka T. – Klub 601. skss
Celkové výsledky jsou uveřejněny na web stránkách KVV Prostějov http://www.kvvprostejov.wgz.cz/ , fotografie na jardakov.zonerama.com
VII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se na nadcházející, osmý.

kol. František ChudýNa níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře ze střelecké soutěže "Memoriálu plk. Františka Mansfelda" ze dne 18.5.2018.
DSC_0380.jpg
Jindřich Starý sen. má svého následovníka
V loňském roce kolega Jindřich Starý sen. oslavil svoji osmdesátku seskokem volným pádem ze 4 000 m. Neuplynul ani rok a má svého následovníka kolegu Jardu Kováře, sportovce, atleta, horolezce a výsadkáře. Doposud jsou platné jeho lehkoatletické okresní rekordy v běhu na 1 km časem 2:35 min. nebo v běhu na 5 km časem 14:51 min.
Jako horolezec absolvoval výstupy v Alpách a Dolomitech, ale za svůj nejtěžší považuje výstup ve Vysokých Tatrách západní stěnou na Lomnický štít cestou „Hokejka“.
K výsadkařině se dostal u 22.vb, kde jako voják základní služby absolvoval základní řadu seskoků.
Členem našeho KVV je od roku 2011 a od roku 2013 i členem výboru KVV. Reprezentuje náš klub ve střeleckých soutěžích a v rámci Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska…. v roce 2017 byl členem vítězného družstva KVV Prostějov. Svojí fotografickou činností se významně podílí na mapování historie našeho KVV. Zcela po zásluze mu v letošním roce byl udělen „Zlatý odznak výsadkového veterána KVV Prostějov“.
Co je pozoruhodné je fakt, že po 50 letech od svého prvního seskoku a následné obrovské pauze absolvoval 30.7.2017 spolu s kol. Miroslavem Řepkou seskok padákem na letišti v Prostějově z výšky 1200m, s padákem M330-školní křídlo z letounu L60 – Brigadýr s nuceným otvíráním padáku.
Myšlenka předčasně oslavit své sedmdesátiny seskokem ze 4000m volným pádem se mu neustále vracela i proto, že mu nadále platila lékařská prohlídka s loňského seskoku padákem. Příprava na seskok volným pádem proběhla u České parašutistické asociace v Prostějově za vedení Mgr. Martina Dlouhého a druhého instruktora Tomáše Trunečky. Jak mi sdělil, na seskok dne 27.5.2018 se velmi těšil, pociťoval zdravé napětí, ale obavy si nepřipouštěl. Při seskoku z výšky 4000 m ho doprovázeli 2 instruktoři (Furiak a Chris). Dále uvedl, že v průběhu letu se soustředil na činnosti, které se učil v kurzu, vychutnával si pocit volnosti a doprovázející instruktoři mu dodávali pocit jistoty. Jak uvedl, po dopadu na zem měl krásný pocit a říkal si, že by hned seskok zopakoval.
Jarda nezapomněl zdůraznit, že poděkování patří České parašutistické asociaci zejména Mgr. Dlouhému a ostatním instruktorům za perfektní provedení přípravy a naprosto bezpečný doprovod při seskoku.
A já jen dodávám, že Jarda si zaslouží náš obdiv.
Dne 27.5.2018. Kolega J.Ondrejčák
Výsadkový veterání dne 18.6.2018 uctili památku čs.válečných parašutistů i jejich spolupracovníků z domácího odboje u pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici i u památníku v Technické ulici na Praze 6.
Pietního aktu se zúčastnili výsadkoví veteráni z KVV České a Slovenské republiky, z Prostějova, Holešova, Olomouce, Zlína, Prahy, Liberce, Jindřichova Hradce, Bratislavy, Žiliny.
Fotografie Jaroslava Kováře z obou pietních aktů můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR je editováno 2.číslo roku 2018 občasníku "Červené barety" KVV SR Bratislava.
V rubrice "Zpravodaj je editováno 79.číslo Zpravodaje KVV Prostějov.

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 2.číslo občasníku "Spravodajca" OKVV Banská Bystrica.
Pozvánka na Mikuláše.png

 

Hymna KVV Prostějov

Duní stroje vzduchem nad svahy hor,

k útoku startuje paradesantní sbor.
Oheň v srdci nesem na vlasti práh,
snesem se padáky tam, kde útočí vrah.
                    Refrén:
Paradesantní jednotky meče armády hrot,
letcům burácí motory, od vrahů dělí nás skok. 
Dolů! Hotovost! Dolů! Připravit!
Jak hejna sokolů do hlubin padá z letounu ven
na sta mužů bránit svou zem.
Dolů! Hotovost! Dolů! Připravit!
Jak hejna sokolů do hlubin padá z letounu ven
na sta mužů bránit svou zem.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník memoriálu zakladatelů výsadkových jednotek

    Ve dnech 8 až 10.9.2006 pořádal Klub výsadkových veteránů při VÚ 8280 Prostějov setkání a branný závod veteránských výsadkových klubů z Čech i Slovenska. Na zabezpečení této akce se významně podíleli příslušníci 601.skupiny speciálních sil.
    V areálu VŠZ Magdalénský Mlýn - Jívová si dvanáct dvoučlenných družstev změřilo své síly v branných disciplínách.Na 1. místě se v celkovém hodnocení umístila prostějovská hlídka ve složení Vladimír Hurdálek a Vít Helia. Klub tak obhájil loňského zlato z pražského ročníku.
    Přejeme všem bývalým příslušníkům výsadkových jednotek stále pevné zdraví a hodně sportovního elánu .

kvv0003_t.jpg, 5 kB kvv0002_t.jpg, 6 kB kvv0004_t.jpg, 6 kB
Oslavy 13. výročí založení 102. pzpr.
Dne 1. prosince 2016 se náš KVV a KVV Holešov, zúčastnil oslav 13. výročí vzniku 102. pzpr. Nástupu se účastnili, mimo příslušníků 102. pzpr, také pozvaní hosté z velení AČR, bývalí velitelé 102. pzpr, mezi nimi i náš člen kol. Jindřich Starý jun., primátorka statutárního města Prostějova RNDr. Alena Rašková i zástupci prostějovské PČR, MP a ZHS.
V průběhu nástupu byly předneseny projevy nadřízených 102. pzpr i primátorky statutárního města Prostějov. V další části nástupu byly uděleny příslušníkům 102. pzpr odměny za plnění úkolů v roce 2015 – 2016, převážně v zahraničních misích. Udělování odměn využil i předseda KVV Holešov, který předal medaili Sabinov, Prešov , Holešov , veliteli pplk. Ing .Pavlu Hrinikovi a mjr. Ing. Gustavu Lakošovi .
Zpestřením oslavného nástupu byl s humorem podán odchod – odjezd vrchního prap. 102. pzpr, prap. Pavla Bodrogiho, který končí ve funkci a byl povýšen na vyšší post učitele praporčíků, ve VAZ Vyškov. Po velmi dojemném proslovu k osobě vrchního prap. velitelem 102. pzpr. pplk. Ing. Hriníkem, odjel prap. Pavel Bodrogi z nástupiště zamaskovaným malotraktorem s přívěsem. Pavel usazen v křesle, v pravo od něj upevněn kulomet, za Pavlem řečnický pult s rákoskou „Igora Hnízda“. Současně byl představen nový vrchní praporčík , kterým je prap. Martin Mahr .
Po ukončení nástupu byly k pietnímu místu 102. pzpr položeny věnce a kytice. Za KVV Prostějov položili kytici kol. Chudý a Kovář.
Úplný závěr oslavy 13. výročí vzniku 102. pzpr , byl raut, kde mimo velitele pplk. Ing. Hriníka a vrchního prap. Pavla Bodrogiho, promluvil a pronesl přípitek náš Čestný člen kol. Miroslav Pišťák.

kol. František Chudý=
Pietní akt u hrobu gen.R.S.Krzáka
DSC_7908.jpg
Na pozvání Československé obce legionářské a Jednoty Jihomoravského kraje se družstvo KVV Prostějov v sestavě Jaroslav Kovář, Jaroslav Ondrejčák a Milan Vašek zúčastnilo dne 7.10.2017 9. ročníku střelecké soutěže jednotlivců „Memoriálu Marie Ljalkové“ a „Memoriálu padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii“ tříčlenných družstev.
Soutěž se konala na překrásné a moderní střelnici AWIW, Pražákova 52, Brno – Horní Heršpice. Pro nás to byla nezvyklá, ale velmi zajímavá skladba soutěžních disciplín, a to:
1. Disciplína: střelba z 9 mm pistole – 4 x Walther (typ – PPQ M2/9luger, PPS M2/9luger, CCP/9luger, CREED/9luger), vždy 1+4 rány vstoje na 25m, oběma rukama, bez opory, na terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy). Výsledky se započítávaly do soutěže jednotlivců a družstev (každý vystřelil 20 ran).
2. Disciplína: Laserová střelnice 3+10 ran vstoje. Výsledky se započítávaly do soutěže jednotlivců a družstev.
Potěšila nás i možnost mimo soutěž si zastřílet jednu ze dvou variant a to z pistole Desert Eagle – 4 náboje a brokovnice Mayerick 88 2 náboje/slug nebo variantu z pušky CZ 512 – 5 nábojů a z pistole CZ Shadow II – 5 nábojů.
Zvláště jsme ocenili práci organizátorů, jejich vstřícnost a přátelskou atmosféru soutěže, za což patří dík zejména ing. Karlovi Černochovi a ing. Václavu Hajnému a ing. Pavlu Fraňkovi.
A teď k dosaženým výsledkům: Soutěže se zúčastnilo 16 družstev, celkem 48 střelců.
1. místo získalo družstvo Univerzity obrany „1“, 2. místo získalo družstvo Univerzity obrany „2“ složené výlučně ze střelkyň a 3. místo družstvo Špenáti.cz. Na čestném 4. místě se umístilo družstvo KVV Prostějov.
Ještě jednou ke střelnici. Co nás doslova ohromilo, byla vystavená sbírka zbraní, různých dokumentů a fotografií vztahujících se k historii bojů za naši svobodu, k historii našich ozbrojených sil. A na závěr - naším přáním je zúčastnit se 10.ročníku.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
DSC_7927.jpg
DSC_7934.jpg
DSC_7963.jpg
DSC_7963.jpg
DSC_7951.jpg
DSC_7950.jpg
DSC_7942.jpg
DSC_7934.jpg
DSC_7927.jpg
DSC_7908.jpg
Na pozvání Československé obce legionářské a Jednoty Jihomoravského kraje se družstvo KVV Prostějov v sestavě Jaroslav Kovář, Jaroslav Ondrejčák a Milan Vašek zúčastnilo dne 7.10.2017 9. ročníku střelecké soutěže jednotlivců „Memoriálu Marie Ljalkové“ a „Memoriálu padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii“ tříčlenných družstev.
Soutěž se konala na překrásné a moderní střelnici AWIW, Pražákova 52, Brno – Horní Heršpice. Pro nás to byla nezvyklá, ale velmi zajímavá skladba soutěžních disciplín, a to:
1. Disciplína: střelba z 9 mm pistole – 4 x Walther (typ – PPQ M2/9luger, PPS M2/9luger, CCP/9luger, CREED/9luger), vždy 1+4 rány vstoje na 25m, oběma rukama, bez opory, na terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy). Výsledky se započítávaly do soutěže jednotlivců a družstev (každý vystřelil 20 ran).
2. Disciplína: Laserová střelnice 3+10 ran vstoje. Výsledky se započítávaly do soutěže jednotlivců a družstev.
Potěšila nás i možnost mimo soutěž si zastřílet jednu ze dvou variant a to z pistole Desert Eagle – 4 náboje a brokovnice Mayerick 88 2 náboje/slug nebo variantu z pušky CZ 512 – 5 nábojů a z pistole CZ Shadow II – 5 nábojů.
Zvláště jsme ocenili práci organizátorů, jejich vstřícnost a přátelskou atmosféru soutěže, za což patří dík zejména ing. Karlovi Černochovi a ing. Václavu Hajnému a ing. Pavlu Fraňkovi.
A teď k dosaženým výsledkům: Soutěže se zúčastnilo 16 družstev, celkem 48 střelců.
1. místo získalo družstvo Univerzity obrany „1“, 2. místo získalo družstvo Univerzity obrany „2“ složené výlučně ze střelkyň a 3. místo družstvo Špenáti.cz. Na čestném 4. místě se umístilo družstvo KVV Prostějov.
Ještě jednou ke střelnici. Co nás doslova ohromilo, byla vystavená sbírka zbraní, různých dokumentů a fotografií vztahujících se k historii bojů za naši svobodu, k historii našich ozbrojených sil. A na závěr - naším přáním je zúčastnit se 10.ročníku.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
Střelecká soutěž KVV Prostějov, VII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda, 18. 5. 2018

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 18. 5. 2018 náš KVV, za maximální pomoci 601. skss, zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, VII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 139 střílejících, z toho 120 mužů a 19 žen. Za kategorii I. bylo vytvořeno 25 družstev po třech střelcích a 16 družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z KVV ČR byly mimo prostějovského klubu zastoupeny KVV: Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Hradec Králové a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica, Zlaté Moravce a z největší dálky vážil cestu František Mansfeld, jenž zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, Centrum podpory spec.sil,102. pzpr, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR, Městská policie PV, Magistrát města Prostějova, Česká pošta, Česká parašutistická asociace, KVVZ Nové Mesto nad Váhom, Koliba - Pivovar U tří králů.Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, ZO Areál – Tomáš Smečka, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, Medikom’s - Michal Konšel, Česká pošta - Mgr. Oldřich Luger, PV Auto – JUDr. Ing. Martin VrtaL, JUDr. Jindřich Vybíral a Ing. Vladimír Jílek.
Svojí účastí nás poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan .
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: velitel 601. skss plk. gšt. Ing. David Franta , velitel 102. pzpr pplk. Ing. Pavel Hriník. Mezi hosty jsme přivítali předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, kol. Dušana Hrice, Vladimíra Vimmera.
V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel soutěže kol. František Stavný, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici primátorce RNDr. Aleně Raškové a pozornost Františku Mansfeldovi.
Po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže zažitým prvním výstřelem, který vyšel z pistole Františka Mansfelda.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří všem členům organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR, ZO Areálu i všem sponzorům. Poděkování patří také Statutárnímu městu Prostějov, za finanční pomoc při zabezpečení soutěže.
A co nás všechny hlavně zajímalo, byly výsledky umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
V kat. hosté zvítězil plk. Ing. David Franta, vel. 601. skss, na 2. místě se umístil nprap. Jan O., vrchní prap. 601. skss a 3. místo obsadil kol. Vladimír Kavický, předseda KVV B. Bystrica.
Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Libor Plachký
2. místo – kol. Dušan Polony
3. místo - kol. Pavel Břeský
Kat. I. družstva:
Na 1. místě družstvo KVV Praha, ve složení : kol. Pavel Břeský, Milan Krejza, Libor Plachký
Na 2. místě družstvo KVV B. Bystrica, ve složení: kol. Vladimír Kavický, Eva Dolníková, Jozef Dolník
Na 3. místě družstvo KVV Luštěnice, ve složení: kol. Vladimír Borovička, Stanislav Veselý, Antonín Kubza
Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Alois R. - 601. skss
2. místo – Aleš N. - PČR
3. místo - Oto Habrdle – Střelecký klub ZO Areál
Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo dr. Centra podpory spec.sil ve složení : Radek C., Vojtěch K., Václav K.
Na 2. místě se umístilo dr. OSP PČR ve složení : Aleš N., Alois M., Jitka T.
Na 3. místě se umístilo dr. 601. skss ve složení: plk. gšt. Ing. David Franta, nprap. Jan O., prap. Martin P.
Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo – npor. Ing. Radka T. - Klub 601. skss
2. místo – kol. Eva Dolníková - KVV B. Bystrica
3. místo – kol. Marie Řehořová - KVV Prostějov
Kat. absolutní vítěz – npor. Ing. Radka T. – Klub 601. skss
VII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se na nadcházející, osmý.

kol. František Chudý
Vážené kolegyně, kolegové, soutěžící i všichni účastníci XIV. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a X. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče konaných 12. - 14. 9. 2018 na prostějovském letišti u České parašutistické asociace.
Zdárně jsme ukončili všechny akce spojené s těmito Memoriály. Děkujeme všem členům org. týmu za perfektní přípravu a organizaci, soutěžícím za příkladnou reprezentaci svých klubů výsadkových veteránů. Poděkování patří řediteli ČPA Mgr. Martinu Dlouhému a jeho zástupci Bc. Miloši Sklenkovi, veliteli 601. skss, plk. gšt. Ing. Davidu Frantovi, M.S., veliteli 102. pzpr, pplk. Ing. Pavlu Hriníkovi i veliteli POŠ, pplk. MUDr. Vladimíru Uherkovi za organizační i materiální pomoc.
Aby vůbec mohly Memoriály v takovém rozsahu proběhnout – 36 tandemových seskoků a vyhlídkové lety pro 50 osob, bylo nutné akci finančně zabezpečit. V tomto nám maximálně pomohli a finančně přispěli MO ČR, hejtmanství Olomouckého kraje, Magistrát města Prostějova, Mechanika 97 Prostějov, Meopta Přerov, JUDr. Jindřich Vybíral, JUDr. Ladislav Sliva, za což jim děkujeme.
Děkujeme za účast hostům, náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Františku Jurovi, veliteli 5. pluku SU Žilina, plk. Ing. Miroslavu Gardlovi a jeho pobočníkovi št. nrtm. Martinu Boháčikovi, zást. velitelů 601. skss, pplk. Ing. Tomáši Koutníkovi a vrchnímu prap. Janu Ouřeckému, 102. pzpr, mjr. Ing. Gustavu Lakošovi a vrchnímu prap. Martinu Mahrovi, předsedovi Klubu 601. skss, mjr. v z. Ing. Vladimíru Ganzarovi, POŠ, pplk. MUDr. Vladimíru Uherkovi, bývalým velitelům VÚ 8280, plk. v.v. Ing. Jindřichu Starému, plk. v.v. Ing. Jiřímu Hudskému, plk. gšt. Ing. Luďku Skácelovi, expředsedům KVV Prostějov, kol. Miroslavu Řepkovi, Jindřichu Starému sen., Jindřichu Čtverákovi, předsedovi spolku ČB, pplk. v. z. Ing. Jindřichu Starému i zúčatněným předsedům KVV SR, kol. Michalu Milasovi, Vladimíru Kavickému a Ivanu Hulínovi, předsedům KVV z ČR, kol. Ladislavu Slivovi, Pavlu Valentovi, Zdeňku Kolářovi, Dušanu Hricovi, Josefu Krausemu, Jaromíru Forštovi, Jaroslavu Chromkovi a Janu Havlíčkovi.
Byli jsme velice rádi za přítomnost všech členů z klubů ze SR i ČR. Během tří dnů se ukázalo, že patříme stále k sobě a utvrdila se naše soudržnost, kamarádství a přátelství.
Podle propozic to byla soutěž tříčlenných družstev a na základě dosažených výsledků zvítězilo družstvo KVV gen. Klemeše Chrudim ve složení: kol. Zdeněk Kolář, Jaroslav Pilař a Petr Jonáš. V soutěži jednotlivců musíme zmínit i absolutního vítěze. Toto umístění si zaslouženě odnesl kol. Jaroslav Kovář z KVV Prostějov. Vítězstvím chrudimských přišel prostějovský klub o držení putovních pohárů zakladatelů VJ a vynálezce padáku Štefana Baniče. Tyto jsme předali po zásluze Klubu výsadkových veteránů gen. Klemeše Chrudim. Samozřejmě jim gratulujeme a také se těšíme na organizování Memoriálů v roce 2019 v jejich regionu.
Kolega František Chudý
Na pozvání Československé obce legionářské a Jednoty Jihomoravského kraje se družstvo KVV Prostějov zúčastnilo dne 6.10.2018 na střelnici AWIW v Brně již 10. ročníku střelecké soutěže jednotlivců „Memoriálu Marie Ljalkové“.
Soutěžilo se v disciplínách:
Střelba z pistole 9 mm na 15 ran.
Samonabíjecí puška CZ 8/58 Tactical- terč pevný- 5 ran.
Samonabíjecí puška CZ 512 Tactical- padající figura – 5 ran.
Laserová střelnice- 3+ 10 ran.

Za účasti 21 tříčlenných družstev vybojovalo družstvo KVV Prostějov ve složení: kol. Marie Řehořová, kol. Milan Vašek a kol. Jaroslav Kovář v silné konkurenci 3.místo.
Kol. Marie Řehořová vybojovala v kategorii jednotlivců: ženy 2.místo.
IMG_20181006_143626.jpg
IMG_20181006_143626.jpg
DSC_0075-620x412.jpg
Výsledky střelecké soutěže KVV Prostějov, VIII. ročníku Memoriálu plk. Františka Mansfelda, 17. 5. 2019

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 17. 5. 2019 náš KVV, za maximální pomoci 601. skss, zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, VIII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 148 střílejících, z toho 128 mužů a 20 žen. Za kategorii I. bylo vytvořeno 29 družstev po třech střelcích a 16 družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z KVV ČR byly mimo prostějovského klubu zastoupeny KVV: Praha, Liberec, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Písek a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica, a z největší dálky vážil cestu František Mansfeld a Miloslav Maľovský jenž zastupovali KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102. pzpr, VÚ 4960, POŠ PV, Klub 601. skss, ASO Dukla PV, Policie ČR, Městská policie PV, Magistrát města Prostějova, Česká pošta, KVVZ Nové Mesto nad Váhom, Koliba - Pivovar U tří králů, KVH ZO Areál PV, Střel. klub ZO Areál PV, HZS Olomouckého kraje, ČSOB, PV Auto Prostějov a Medicomś a.s.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, KVH ZO Areál – Jan Forberger, Střelecký klub ZO Areál - Eva Frýbortová, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Medikom’s - Michal Konšel, Česká pošta - Mgr. Oldřich Luger, ČSOB – Ing. Petr Němec, PV Auto – JUDr. Ing. Martin VrtaL , JUDr. Jindřich Vybíral a Lázně Slatinice – Ing. Jiří Vybíral.
Svojí účastí nás poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan. A jako každý rok nás neopomněl přijít podpořit náš čestný člen a exprimátor města Prostějova pan Miroslav Pišťák, šéf MP Prostějov Mgr. Jan Nagy a předseda spolku Červené barety, kol. Jindřich Starý jun.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: velitel 601. skss plk. gšt. Ing. Tomáš Skácel , velitel 102. pzpr pplk. Ing. Pavel Hriník a velitel POŠ MUDr. Vladimír Uherek. Mezi hosty jsme přivítali předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, kol. Dušana Hrice, Jaroslava Chromka, Josefa Krauseho a Jaroslava Foršta.
V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel soutěže kol. František Stavný, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici kolegyni Věře Mansfeldové a pozornost Františku Mansfeldovi.
V úvodu jsme minutou ticha uctili památku zesnulého bývalého přísl. VÚ 8280 a bývalého náč. OVS Prostějov , pplk. v.v. Ing. Bedřicha Jetela se kterým se v tento den loučíme.
Následně byli odměněni kolegové, Ladislav Hreha– Zlatým odznakem a Jindřich Vybíral – nožem Falco
Využili jsme příležitosti nástupu a popřáli k narozeninám kolegům: Františku Bartkovi (85), Janu
Langhammerovi (70), Jaroslavu Vidmochovi (70) a kolegyni Janě Cetkovské (65)
Po krátkém rozboru Propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže prvním výstřelem, který vyšel z pistole naší čestné členky Věry Mansfeldové a druhým výstřelem kol. Františka Mansfelda. Přestávku po ukončení střelecké soutěže a dobou vyhodnocení, vyplnil prap. Josef Vladař z 601. skss svým poutavým vyprávěním a ukázkou historických zbraní z dávného středověku za což mu děkujeme.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří všem členům organizačního týmu, přísl. 601. skss, PČR, ZO Areálu i všem sponzorům. Poděkování patří také Statutárnímu městu Prostějov, za finanční pomoc pro zabezpečení soutěže.
A co nás všechny hlavně zajímalo, byly výsledky umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Stanislav Veselý - KVV Luštěnice
2. místo – kol. Milan Krejza – KVV Praha
3. místo - kol. Michal Ratajský – KVV Prostějov
Kat. I. družstva:
Na 1. místě družstvo KVV Praha, ve složení : kol. Pavel Břeský, Milan Krejza, Libor Plachký
Na 2. místě družstvo KVV Prostějov, ve složení: kol. Milan Vašek, Jakub Kosek, Michal Ratajský
Na 3. místě družstvo KVV Luštěnice, ve složení: kol. Vladimír Borovička, Stanislav Veselý, Antonín Kubza
Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Jan Svozil – MP Prostějov
2. místo – Tomáš Bürgl – 102. pzpr
3. místo - Jan K - 601. skss
Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo dr. MP Prostějov, ve složení : Jan Svozil, František Soušek, Martin Ziegler
Na 2. místě se umístilo dr. Střel. klub ZO Areál ve složení: Eva Frýbortová, Květoslav Frodl, František Novotný
Na 3. místě se umístilo dr. 102 pzpr. ve složení: Marcela Plačková, Filip Richter, Tomáš Bürgl

Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo – kol. Eva Dolníková - KVV B. Bystrica
2. místo – npor. Ing. Radka Trumpešová – Klub 601. skss
3. místo – Renata Červinková – KVV Zlín

Absolutní vítěz – Jan Svozil - MP Prostějov

Celkové výsledky jsou uveřejněny na web stránkách, https://kvvprostejov.wgz.cz/rubriky/kvv-prostejov/branne-hry-a-souteze-vv
fotografie na https://www.zonerama.com/jardakov/91025

V závěru chci zdůraznit, že se opět ukázal velký společenský význam této svým rozsahem již mezinárodní střelecké soutěže, která přispěla k upevnění přátelství a sounáležitosti národů České a Slovenské republiky a výsadkářů všech generací, přispěla k rozvíjení dobrých vztahů mezi ostatními ozbrojenými i civilními složkami.


VIII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se na nadcházející, devátý.

kolega František Chudý
Na pozvání Československé obce legionářské a Jednoty Jihomoravského kraje se družstvo KVV Prostějov zúčastnilo dne 6.10.2018 na střelnici AWIW v Brně již 10. ročníku střelecké soutěže jednotlivců „Memoriálu Marie Ljalkové“.
Soutěžilo se v disciplínách:
Střelba z pistole 9 mm na 15 ran.
Samonabíjecí puška CZ 8/58 Tactical- terč pevný- 5 ran.
Samonabíjecí puška CZ 512 Tactical- padající figura – 5 ran.
Laserová střelnice- 3+ 10 ran.

Za účasti 21 tříčlenných družstev vybojovalo družstvo KVV Prostějov ve složení: kol. Marie Řehořová, kol. Milan Vašek a kol. Jaroslav Kovář v silné konkurenci 3.místo.
Kol. Marie Řehořová vybojovala v kategorii jednotlivců: ženy 2.místo.
kol.J.Kovář
Na pozvání Československé obce legionářské a Jednoty Jihomoravského kraje se družstvo KVV Prostějov zúčastnilo dne 6.10.2018 na střelnici AWIW v Brně již 10. ročníku střelecké soutěže jednotlivců „Memoriálu Marie Ljalkové“.
Soutěžilo se v disciplínách:
Střelba z pistole 9 mm na 15 ran.
Samonabíjecí puška CZ 8/58 Tactical- terč pevný- 5 ran.
Samonabíjecí puška CZ 512 Tactical- padající figura – 5 ran.
Laserová střelnice- 3+ 10 ran.

Za účasti 21 tříčlenných družstev vybojovalo družstvo KVV Prostějov ve složení: kol. Marie Řehořová, kol. Milan Vašek a kol. Jaroslav Kovář v silné konkurenci 3.místo.
Kol. Marie Řehořová vybojovala v kategorii jednotlivců: ženy 2.místo.
Výsledkové listiny jsou k nahlédnutí na webových stránkách KVV Prostějov: https://kvvprostejov.wgz.cz/rubriky/kvv-prostejov/branne-hry-a-souteze-vv
Kol. Jaroslav Kovář
Střelecká soutěž KVV Prostějov, VIII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda, 17. 5. 2019
Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 17. 5. 2019 náš KVV, za maximální pomoci 601. skss, zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, VIII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 148 střílejících, z toho 126 mužů a 22 žen. Za kategorii I. bylo vytvořeno 29 družstev po třech střelcích a 16 družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z KVV ČR byly mimo prostějovského klubu zastoupeny KVV: Praha, Liberec, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Písek a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica, a z největší dálky vážil cestu František Mansfeld a Miloslav Maľovský jenž zastupovali KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102. pzpr, VÚ 4960, POŠ PV, Klub 601. skss, ASO Dukla PV, Policie ČR, Městská policie PV, Magistrát města Prostějova, Česká pošta, KVVZ Nové Mesto nad Váhom, Koliba - Pivovar U tří králů, KVH ZO Areál PV, Střel. klub ZO Areál PV, HZS Olomouckého kraje, ČSOB, PV Auto Prostějov a Medicomś a.s.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, KVH ZO Areál – Jan Forberger, Střelecký klub ZO Areál - Eva Frýbortová, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Medikom’s - Michal Konšel, Česká pošta - Mgr. Oldřich Luger, ČSOB – Ing. Petr Němec, PV Auto – JUDr. Ing. Martin VrtaL , JUDr. Jindřich Vybíral a Lázně Slatinice – Ing. Jiří Vybíral.
Svojí účastí nás poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan. A jako každý rok nás neopomněl přijít podpořit náš čestný člen a exprimátor města Prostějova pan Miroslav Pišťák, šéf MP Prostějov Mgr. Jan Nagy a předseda spolku Červené barety, kol. Jindřich Starý jun.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: velitel 601. skss plk. gšt. Ing. Tomáš Skácel , velitel 102. pzpr pplk. Ing. Pavel Hriník a velitel POŠ MUDr. Vladimír Uherek. Mezi hosty jsme přivítali předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, kol. Dušana Hrice, Jaroslava Chromka, Josefa Krauseho a Jaroslava Foršta.
V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel soutěže kol. František Stavný, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici kolegyni Věře Mansfeldové a pozornost Františku Mansfeldovi.
V úvodu jsme minutou ticha uctili památku zesnulého bývalého přísl. VÚ 8280 a bývalého náč. OVS Prostějov , pplk. v.v. Ing. Bedřicha Jetela se kterým se v tento den loučíme.
Následně byli odměněni kolegové, Ladislav Hreha– Zlatým odznakem a Jindřich Vybíral – nožem Falco
Využili jsme příležitosti nástupu a popřáli k narozeninám kolegům: Františku Bartkovi (85), Janu
Langhammerovi (70), Jaroslavu Vidmochovi (70) a kolegyni Janě Cetkovské (65)
Po krátkém rozboru Propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže prvním výstřelem, který vyšel z pistole naší čestné členky Věry Mansfeldové a druhým výstřelem kol. Františka Mansfelda. Přestávku po ukončení střelecké soutěže a dobou vyhodnocení, vyplnil prap. Josef Vladař z 601. skss svým poutavým vyprávěním a ukázkou historických zbraní z dávného středověku za což mu děkujeme.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří všem členům organizačního týmu, přísl. 601. skss, PČR, ZO Areálu i všem sponzorům. Poděkování patří také Statutárnímu městu Prostějov, za finanční pomoc pro zabezpečení soutěže.
A co nás všechny hlavně zajímalo, byly výsledky umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Stanislav Veselý - KVV Luštěnice
2. místo – kol. Milan Krejza – KVV Praha
3. místo - kol. Michal Ratajský – KVV Prostějov
Kat. I. družstva:
Na 1. místě družstvo KVV Praha, ve složení : kol. Pavel Břeský, Milan Krejza, Libor Plachký
Na 2. místě družstvo KVV Prostějov, ve složení: kol. Milan Vašek, Jakub Kosek, Michal Ratajský
Na 3. místě družstvo KVV Luštěnice, ve složení: kol. Vladimír Borovička, Stanislav Veselý, Antonín Kubza
Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Jan Svozil – MP Prostějov
2. místo – Tomáš Bürgl – 102. pzpr
3. místo - Jan K - 601. skss
Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo dr. MP Prostějov, ve složení : Jan Svozil, František Soušek, Martin Ziegler
Na 2. místě se umístilo dr. Střel. klub ZO Areál ve složení: Eva Frýbortová, Květoslav Frodl, František Novotný
Na 3. místě se umístilo dr. 102 pzpr. ve složení: Marcela Plačková, Filip Richter, Tomáš Bürgl

Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo – kol. Eva Dolníková - KVV B. Bystrica
2. místo – npor. Ing. Radka Trumpešová – Klub 601. skss
3. místo – Renata Červinková – KVV Zlín

Absolutní vítěz – Jan Svozil - MP Prostějov

Celkové výsledky jsou uveřejněny na web stránkách, https://kvvprostejov.wgz.cz/rubriky/kvv-prostejov/branne-hry-a-souteze-vv
fotografie na https://www.zonerama.com/jardakov/91025

V závěru chci zdůraznit, že se opět ukázal velký společenský význam této, svým rozsahem již mezinárodní střelecké soutěže, která přispěla k upevnění přátelství a sounáležitosti národů České a Slovenské republiky a výsadkářů všech generací, přispěla k rozvíjení dobrých vztahů mezi ostatními ozbrojenými i civilními složkami. Proto není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.


VIII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se na nadcházející, devátý.

kolega František Chudý
XV. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a XI. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče
Ve dnech 28. – 29. 8. 2013 byl Klubem výsadkových veteránů Chrudim organizován IX. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a vynálezce padáku Štefana Baniče ve sportovních disciplínách. Fotografie z této akce poskytl Jaroslav Kovář.
Zájezd Jižní Morava - Wachau
Dne 14.9. v brzkých ranních hodinách se vydali členové KVV Prostějov na poznávací zájezd za krásami jihu Moravy s výjezdem k našim rakouským sousedům do oblasti Wachau. Tato oblast je zapsána v seznamu světového dědictví UNESCO. Cestu nám obohacoval svým zajímavým výkladem průvodce pan Mgr. Böhm. Po příjezdu do městečka Krems, kde jsme shlédli jeho pamětihodnosti, se naše skupina s veselou náladou nalodila na vyhlídkovou lod´ směr městečko Melk. Pluli jme po řece Dunaji a cestou obdivovali romantickou přírodní scenérii tohoto unikátního údolí.Krásné malebné vesničky s kostelíky, vinohrady a cyklostezky,které lemovali tyto břehy . Po 3,5 hodinové plavbě jsme přistáli v městečku Melk, které je díky svému stejnojmennému klášteru vyhledávaným poutním místem.Největší benediktýnský klášter v Evropě na nás majestátně shlížel z vysoké skály.Tento barokní tamní skvost jsme navštívili a seznámili se z jeho zajímavou pohnutou historii. Na zpáteční cestě se naše skupinka zastavila v Pasohlávkách kousek od známých vodních nádrží Nové Mlýny,kde nás očekávalo příjemné posezení ve sklípku s večeří a ochutnávkou domácích vín.Zájezd se všem líbil a každý z nás jsi z něj jistě odnesl nevšední zážitek.
Děkujeme za přípravu a organizaci zájezdu kolegům Jugasovi a Lejskovi, průvodci panu Mgr. Böhmovi za vynikající a poutavý výklad. Tato akce byla uskutečněna za finanční podpory Statutárního města Prostějova.
Iveta Skrbková
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one