Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
DSC_1324.jpg
Střelecký trojboj v Holešově proběhl dne 20.7.2018 za účasti 23 družstev z KVV Holešov, Zlín, Prostějov,Trenčín, Bratislava, Brno, Zlaté Moravce, Banská Bystrica Olomouc, Nové Mesto nad Váhom, Topolčany, Praha. Celkem 69 střelců soutěžilo ve 3 disciplínách, ze samopalu vz.58, pistole vz.82 Makarov, a malorážky CZ 452 ZKM. Výsledky v jednotlivých disciplínách a kategoriích uvádíme níže.
Jaroslav Ondrejčák
DSC_1108.jpg
Na pozvání Komunitního centra pro válečné veterány Brno Dobrovského 27c, 612 00 Brno ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Brno a Československým legionářem – SPIA Czech,z.s, které bylo dne 14.7.2018 organizátorem Střelecké soutěže – MIKULOV 2018, se družstvo KVV Prostějov zúčastnilo této soutěže ve složení kolegové Jaroslav Kovář, František Melichárek a Jaroslav Ondrejčák.
Za krásného počasí jsme mezi prvními dorazili do Mikulova a následně na plánovanou střelnici. Již od začátku panovala příjemná a družná atmosféra, jak už pravidelně bývá u těchto střeleckých soutěží.
Pro nás prvním překvapením byly změny disciplín oproti pozvánce včetně zbraní, na což měl organizátor dle propozic plné právo. Z původních disciplín zbyla jediná - střelba ze vzduchovky. Střílelo se z karabiny Stribog SR, ráže 9 mm, ze samonabíjecí pušky AR15, ráže 5,56 mm, pistole vz.82, ráže 9 mm.
Bohužel jsme se nevyrovnali s podmínkami střelecké soutěže a neuspěli jsme v jednotlivcích ani v družstvech. Přesto děkujeme organizátorům za umožnění naší účasti.
Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře. Jaroslav Ondrejčák
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 3.číslo ročníku 2018 občasníku "Spravodajca" OK KVV Banská Bystrica. Dále uveřejňujeme pozvánku KVV Holešov na setkání příslušníků 7.vp.ZU dne 21.8.2018.
21-1968.jpg
Vážení kolegové a kolegyně,
klub výsadkových veteránů gen. Jaroslava Klemeše Chrudim, z.s. nám zaslal souhrnnou informaci k organizaci Dne výsadkových jednotek dne 1.9.2018, která je uvedena v příloze registrace 71 final.
Součástí informace je i registrační lístek včetně možnosti objednávky triček a ponožek s logem. Trička je možné objednat ve variantě vícebarevného nebo jednobarevného potisku.
K účasti se přihlašuje každý účastník oslav individuálně zasláním vyplněné registrace, včetně úhrady do 3.8.2018 na e-mailovou adresu: vysadkovevyroci@seznam.cz, nebo na KVV Chrudim nebo na adresu VÝROČÍ, VÚ 5169 Chrudim, Obce Ležáků, 53701 Chrudim, z důvodu objednání pamětních mincí, triček a ponožek. Pozdější registrace budou řešeny doobjednáním jednotlivých druhů sortimentu a zasláním na uvedené adresy. Možnost objednání bude i v rámci našeho setkání. Pro psaní do registrace je nutné si soubor stáhnout do svého počítače.
Souhrnnou informaci k programu Dne výsadkových jednotek včetně registrační přihlášky obdrží členové KVV Prostějov e-mailem od sekretáře klubu kol.Františka Chudého do 12.7.2018.
Členové KVV Prostějov, kteří nemají internetové připojení budou obeznámeni s registrační přihláškou a programem oslav cestou desítkářů.

Výbor KVV Prostějov má na den 1.9.2018 od 06:00 hod. do 23,00 hod. zajištěn autobus na přepravu účastníků oslav Dne výsadkových jednotek z Prostějova do Chrudimi a zpět. Odjezd do Chrudimi je plánován v 06,00 hod. od brány kasáren, Letecká 1. Autobus poskytl velitel 102.pzpr.

Žádáme všechny zájemce KVV Prostějov, kteří se individuálně přihlásí k účasti organizátorům v Chrudimi a požadují přepravu autobusem, aby to oznámili do 3.8.2018 kolegovi O.Hájkovi na tel.číslo 723 241 432. Úplný seznam účastníků přepravy předá kol.Hájek k dalšímu využití Fr.Lejskovi.

V případě vysokého počtu zájemců přesahující kapacitu autobusu budou upřednostněni žadatelé KVV Prostějov, kteří se nemohli zúčastnit zájezdu do Bratislavy u příležitosti 100.výročí vzniku Československé republiky dne 11.8.2018.

Zájemci, kteří si objednají ubytování v Chrudimi na den 31.8.2018, si zajistí přepravu individuálně.

Případná volná místa v autobusu budou nabídnuta KVV Holešov, Olomouc a Zlín.

Osobní odpovědnost za organizaci zájezdu včetně přepravy a součinnosti s KVV Holešov, Olomouc a Zlín má místopředseda KVV Prostějov kolega František Lejsek.
Výbor KVV Prostějov
Kolegové a kolegyně,
na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z "Pochodu po stopách 22.vb" dne 30.6.2018.
blava.jpg
Vážení kolegové a kolegyně,
vzhledem k omezenému počtu míst v zájezdu do Bratislavy (50 osob) a vyššímu počtu zájemců o účast na tomto zájezdu, provedl výbor KVV výběr účastníků zájezdu dle těchto kritérií:
- kteří se přihlásili na zájezd na výročním jednání KVV Prostějov,
- kteří se aktivně podílejí na práci KVV.
Vybraní účastníci budou vyrozuměni pozvánkou - e-mailem, nebo osobně kolegou Hájkem.
Výbor KVV Prostějov
DSC_0706.jpg
DSC_0705.jpg
Střelecká soutěž
Na pozvání primátorky statutárního města Prostějova se 2 naše 3 členná střelecká družstva zúčastnila dne 22.6.2018 střelecké soutěže „O pohár primátorky statutárního města Prostějova“.
Disciplína: mířená střelba, cíl: 2x gong + nekrytě ležící figura s kruhy, vzdálenost: 25 metrů, počet nábojů 15 ks, čas: 3 nástřelné / 3 min., 12 ran v čase 2 min., služební pistole Glock 22.
Z 36 soutěžících družstev se naše 1.družstvo v sestavě Fr.Chudý (120 b.), R.Zapletal (112 b.) a M.Řehořová (75 b.) umístilo na 5.místě s celkovým počtem bodů 307 a naše 2.družstvo v sestavě J.Kovář (116 b.), J.Ondrejčák (115 b.) a M.Řepka (66 b.) na 7.místě s celkovým počtem bodů 297.
Oproti loňskému roku, kdy jsme při stejném počtu družstev obsadili 10. a 14. místo, to je podstatné zlepšení, přesto jsme měli letos na víc.
Střelecká soutěž byla Městskou policií Prostějov ve spolupráci s Magistrátem města Prostějova výborně organizovaná. Pohoda na střelnici, dobré počasí a výborné občerstvení, to všechno neoddělitelně patřilo a patří k této soutěži. Ještě jednou děkujeme za pozvánku a již se těšíme na příští ročník.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
Fotografie Jaroslava Kováře z obou pietních aktů můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.
DSC_0570.jpg
DSC_0629.jpg
Výsadkoví veteráni nezapomínají
Jako každý rok se 18. června zástupci našeho klubu zúčastnili pietního aktu v Resslově ulici v Praze na počest padlých hrdinů, kteří provedli atentát na vraha českého národa, zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Z našeho klubu se této akce zúčastnilo celkem 15 členů a příznivců. Mimo nás jsme poskytli možnost přepravy také pro kluby Holešov, Zlín a Olomouc. Akce se zúčastnili i někteří příslušníci 601. skss, díky jejichž péči se tato plánovaná akce mohla uskutečnit. Celkem tedy 35 účastníků.
Prostor před památníkem se zaplnil množstvím červených baretů, byli to kolegové z českých a slovenských klubů Prostějov, Praha, Bratislava, Holešov, Zlín, Liberec, Jindřichův Hradec, Plzeň, Olomouc, Tábor i Žilina.
Pietnímu aktu byli přítomni i zástupci vlády, politických stran a velení AČR v čele s ministryní obrany Šlechtovou, politiky Bělobrádkem, Okamurou, NGŠ gen. Opatou a řadou dalších významných osob.
Dlouhá řada věnců, které 18. června 2018 položili u desky připomínající boj zástupci nejrůznějších státních institucí, organizací či spolků, svědčí o tom, že tato událost je jednou z klíčových v paměti našeho národa a má i po 76 letech svůj zásadní společenský a dějinný význam.
S projevem úcty za náš klub položili kytici květů Jindra Starý, Mirek Řepka a František Chudý.
V tento den byly péčí městské části Prahy 2 odhaleny pamětní destičky vsazené do chodníku u kostela sv. Cyrila a Metoděje, které připomínají, že v těchto místech před 76 lety padlo v boji sedm československých výsadkářů z Velké Británie. Každá z nich nese jméno padlého, označení výsadku, v jehož rámci byl nasazen, a datum narození a úmrtí oběti.
Při této příležitosti u památníku v Resslově ulici, po rozhodnutí výboru klubu, předal v zastoupení předsedy klubu kolega Lejsek Zlaté odznaky KVV Prostějov kolegům JUDr. Ladislavu Slívovi a JUDr. Jindřichu Vybíralovi za aktivní pomoc při zajišťování akcí klubu a za zachování a prohlubování tradic výsadkového vojska.
Poté jsme se přesunuli k památníku československých válečných parašutistů a jejich spolupracovníků z domácího odboje v Technické ulici na Praze 6. Pietní akt za účasti zástupců GŠ AČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Československé obce legionářské, VHÚ, Velvyslanectví SR v ČR byl zahájen položením věnců a kytic na počest těch, kteří položili životy v odboji proti nacizmu. Vysoce jsme ocenili účast a zejména vystoupení velvyslance Slovenské republiky v ČR Petera Weisse na tomto pietním shromáždění.
Poděkování za aktivní pomoc při zajištění této akce patří statutárnímu městu Prostějov a 601. skss.
Kolega František Lejsek
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 2.číslo časopisu "Spravodajca" Oblastního klubu VV SR v Banské Bystrici.

V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je publikována informace V.Kameníka o nových knihách v oblasti zpravodajské tématiky. Tuto informaci doplňuje svým příspěvkem kolega Miloš Opluštil.

Vlastizrádce
Co vám říká jméno por. Františka Tišlera, velitele 2. čety, 2. výs. roty 71. výs. praporu v Zákupech? Podle osobního pohovoru s autorem knihy kol. Olinem Jurmanem ,,Vlastizrádce'' však F. Tišlera již asi málokdo zná. Odpověď na svou otázku jsem směřoval až do „výsadkového pravěku" a to do let 1949 - 50. Dne 16.4.2018 jsem proto využil pozvání ke křtu do Prahy jeho nové knihy, abych tam objasnil činnost tehdejšího nového důstojníka u výsadkového praporu.
V létě 1949 jsem netušil, že po absolvování Vojenské akademie v Hranicích se znovu s por. Tišlerem sejdu hned na podzim téhož roku ve Stráži pod Ralskem při náboru dobrovolníků z řad vojáků z povolání pro výsadkové vojsko. Asi ze 30 uchazečů nás zkouškami z psychotechnických testů, tělesné zdatnosti a prohlídek u Vojenského leteckého zdravotního ústavu prošlo jen 6 adeptů a byli jsme ustanoveni do funkcí u 71. pvpr ( M. Červa, M. Česal, M. Opluštil, L. Papež , F. Tišler a J. Zahálka ).
Všechny zajímavé a napínavé události se dozvíte z uvedené knihy, která popisuje situaci hlavně v letech 1950 - 59 nejen na Velitelství výsadkového vojska a Zpravodajské správě MNO, nejvíce však na Velvyslanectví ČSR ve Washingtonu.
V Americe byl již pplk. Tišler dnem 1.6.1955 ustanoven do funkce čs. vojenského přidělence a zástupcem velvyslance, kterou tam s velkými nedostatky vykonával až do své zrady ČSR v červenci roku 1959.
Za svůj čin byl pak nakonec v nepřítomnosti odsouzen Vojenským soudem v Příbrami k trestu smrti. Po přečtení knihy jsem byl velice překvapen, neboť až do roku 1971 jsme se o tak podlém činu u útvarů nedověděli (pro přísné utajování) a museli jsme se spokojit jen s konstatováním, že svůj život ukončil sebevraždou. Tímto článkem nechci propagovat čtení „Vlastizrádce'', chci jen s tímto případem jediného výsadkového důstojníka v Zákupech, kde jsme mu říkali jen ,,podvraťák'', seznámit v krátkosti své kolegy veterány výsadkového vojska.
Miloš Opluštil
Jindřich Starý sen. má svého následovníka
V loňském roce kolega Jindřich Starý sen. oslavil svoji osmdesátku seskokem volným pádem ze 4 000 m. Neuplynul ani rok a má svého následovníka kolegu Jardu Kováře, sportovce, atleta, horolezce a výsadkáře. Doposud jsou platné jeho lehkoatletické okresní rekordy v běhu na 1 km časem 2:35 min. nebo v běhu na 5 km časem 14:51 min.
Jako horolezec absolvoval výstupy v Alpách a Dolomitech, ale za svůj nejtěžší považuje výstup ve Vysokých Tatrách západní stěnou na Lomnický štít cestou „Hokejka“.
K výsadkařině se dostal u 22.vb, kde jako voják základní služby absolvoval základní řadu seskoků.
Členem našeho KVV je od roku 2011 a od roku 2013 i členem výboru KVV. Reprezentuje náš klub ve střeleckých soutěžích a v rámci Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska…. v roce 2017 byl členem vítězného družstva KVV Prostějov. Svojí fotografickou činností se významně podílí na mapování historie našeho KVV. Zcela po zásluze mu v letošním roce byl udělen „Zlatý odznak výsadkového veterána KVV Prostějov“.
Co je pozoruhodné je fakt, že po 50 letech od svého prvního seskoku a následné obrovské pauze absolvoval 30.7.2017 spolu s kol. Miroslavem Řepkou seskok padákem na letišti v Prostějově z výšky 1200m, s padákem M330-školní křídlo z letounu L60 – Brigadýr s nuceným otvíráním padáku.
Myšlenka předčasně oslavit své sedmdesátiny seskokem ze 4000m volným pádem se mu neustále vracela i proto, že mu nadále platila lékařská prohlídka s loňského seskoku padákem. Příprava na seskok volným pádem proběhla u České parašutistické asociace v Prostějově za vedení Mgr. Martina Dlouhého a druhého instruktora Tomáše Trunečky. Jak mi sdělil, na seskok dne 27.5.2018 se velmi těšil, pociťoval zdravé napětí, ale obavy si nepřipouštěl. Při seskoku z výšky 4000 m ho doprovázeli 2 instruktoři (Furiak a Chris). Dále uvedl, že v průběhu letu se soustředil na činnosti, které se učil v kurzu, vychutnával si pocit volnosti a doprovázející instruktoři mu dodávali pocit jistoty. Jak uvedl, po dopadu na zem měl krásný pocit a říkal si, že by hned seskok zopakoval.
Jarda nezapomněl zdůraznit, že poděkování patří České parašutistické asociaci zejména Mgr. Dlouhému a ostatním instruktorům za perfektní provedení přípravy a naprosto bezpečný doprovod při seskoku.
A já jen dodávám, že Jarda si zaslouží náš obdiv.
Dne 27.5.2018. Kolega J.Ondrejčák
DSC_0366.jpg
DSC_0380.jpg
DSC_0141.jpg
1.ročník Memoriálu VHK
Dne 10. 5.2018 se naše družstvo zúčastnilo střelecké soutěže 1.ročníku Memoriálu VHK, na počest vojáků, kteří zahynuli při plnění úkolů. Střeleckou soutěž organizoval 102.pzpr ve střelbě z pistole CZ P 10 C, 3+10 na 25 m a útočné pušky BREN 2, 3+10 na 100 m. Nová útočná puška CZ BREN 2 (označovaná také jako CZ 806 BREN) od České zbrojovky navazuje na útočné pušky CZ 805 BREN zavedené v Armádě České republiky. Blíže viz http://www.armadninoviny.cz/cz-806-bren-nova-utocna-puska-z-ceske-republiky.html
Soutěž byla organizována ve 2 kategoriích a to 3 členná družstva profesionálních vojáků od útvarů AČR v počtu 17 družstev a družstev KVV Prostějov, KVV Holešov, družstva Vojenské policie a družstev pozvaných sponzorů.
Poněkud obtížnější pro družstva KVV Prostějov a Holešov i družstva sponzorů byla střelba z útočné pušky z důvodu, že jsme s ní stříleli poprvé. Shodli jsme se na tom, že pro nás střelba z BREN 2 s mechanickými mířidly je daleko náročnější než ze Sa -58. Patrně je to otázka zvyku.
Organizace a atmosféra soutěže skvělá, počasí a vojenský guláš výborné. V celkovém hodnocení v naší kategorii jsme získali 2.místo v sestavě František Chudý, Jaroslav Kovář a Jaroslav Ondrejčák za družstvem Vojenské policie. Na 3.místě se umístilo družstvo KVV Holešov v sestavě JUDr. Jozef Tóth, Dušan Hric a JUDr. Miroslav Hanáček.
Náš srdečný dík patří všem organizátorům a zejména pplk. ing.Pavlu Hriníkovi za pozvání a péči o nás i za možnost zastřílet si na nejnovějších zbraních AČR.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 75. číslo tohoto časopisu.
Dne 2.4.2018 jsme obdrželi smutnou zprávu o úmrtí čestného prezidenta KVV SR plk.v.v. Antona Múdreho. Poslední rozloučení proběhne v pátek dne 6.4.2018 ve 12:00 hod. na Starém městském hřbitově v Žilině.
Čest jeho památce !
2012-07-12 Žilina Júl 2012 KVV 049.jpg
Dne 26.3.2018 na své první výborové schůzi po výročním shromáždění KVV a v souladu se Stanovami, organizačním a jednacím řádem KVV Prostějov, z.s. byli zvoleni na další 2 roky do funkce předsedy KVV kolega ing. František Stavný a místopředsedy KVV kolega František Lejsek. Pracovní působnost členů výboru KVV Prostějov najdete v rubrice "Současnost - Stanovy KVV Prostějov, z.s., v části Organizační a jednací řád".
Oznamujeme všem, že dne 29.3.2018 zemřel po statečném boji se zákeřnou nemocí ve věku nedožitých 68 let, plk. Jaromír Čermák, bývalý předseda KVV Chrudim.
V rubrice "Poslední rozloučení" uveřejňujeme jeho parte.
Čest jeho památce.
Zde uvádíme "Zprávu výboru z výročního shromáždění KVV Prostějov, z.s.", kterou přednesl dne 17.3.2018 předseda KVV Prostějov plk.v.v. ing.František Stavný.
Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z výročního shromáždění KVV v Prostějově.
Pietní akt u hrobu zakladatele výsadkových vojsk a prvního výsadkového generála Karla Palečka v Plzni
Vážené kolegyně, kolegové,
dne 12. 3. 2018 se náš KVV spolu s ostatními kluby, zúčastnily pietního aktu u hrobu zakladatele výsadkového vojska v ČSR a také prvního výsadkového generála Karla Palečka v Plzni. Pietní akt organizoval KVV Plzeň v čele s jeho předsedou kol. Ladislavem Slivou a 102.pzpr z Prostějova. KVV Plzeň i 102.pzpr ve svém názvu nesou jméno gen. Karla Palečka.
Pietního aktu se mimo plzeňského, zúčastnily KVV z Holešova, Olomouce, Chrudimi, H. Králové, Prahy, Liberce, Písku, Tábora, Jindřichova Hradce, Klatov; za náš klub se zúčastnil kol. František Chudý, Jaroslav Kovář, František Kroul a Miroslav Řepka. U hrobu gen. Palečka se shromáždili kolegové KVV a vojáci 102.pzpr, kde položili kytice. Na tomto místě promluvil a vyzvedl zásluhy osobnosti gen. Palečka předseda KVV Plzeň, kol. Ladislav Sliva.
V další části akce zorganizoval hostitelský klub Plzeň prohlídku rokycanského Muzea vojenské techniky. Zajímavým výkladem nám přiblížil ukončení II. světové války na demarkační čáře v Rokycanech, ředitel Muzea pan Koch. Příjemně nás také překvapil plzeňský klub pohoštěním v prostorách zařízení Muzea. Děkujeme.
kol. František Chudý

P.S. Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z této významné akce.
Fotografie Jardy Kováře ze společenského večera u příležitosti MDŽ můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu. Stačí jen na něj kliknout. Jao
DSC_9107.jpg
Společenský večer u příležitosti MDŽ
Dne 9.3.2018 výbor KVV Prostějov tradičně zorganizoval společenský večer u příležitosti MDŽ „U tří bříz“. V úvodu společenského večera předseda KVV ing. František Stavný poděkoval všem zúčastněným ženám, za jejich aktivitu a angažovanost v práci našeho KVV, za jejich velký podíl při vytváření rodinného zázemí a popřál jim mnoho štěstí, zdraví a pohody v rodinném životě. Předáním karafiátu všem zúčastněným ženám a slavnostním přípitkem byla ukončena oficiální část programu. V krásné a pohodové atmosféře proběhl celý večer za účasti více jak 60 účastníků, zpříjemněný hudební produkcí Karla Weisera z Hanušovic. Poděkování za organizaci krásného večera patří kolegům Hájkovi a Lejskovi a kolektivu „U tří bříz“ za kvalitní večeři a připravené příjemné prostředí.
O příjemné a pohodové atmosféře večera se můžete přesvědčit i na souboru fotografií Jardy Kováře, viz odkaz výše.
Jaroslav Ondrejčák
Fotografie Jaroslava Kováře z VČS KVV Bratislava 2018 najdete na níže uvedeném odkazu.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 1.číslo časopisu "Červené barety" OK KVV Bratislava.
DSC_8681.jpg
Dne 23.2.2018 zahájil náš klub plnění plánovaných akcí z plánu kulturní a sportovní činnosti. Svoji první již tradiční zabijačkou v restauraci U Tří bříz. Této, mezi členy oblíbené akce, se zúčastnilo 53 členů klubu. Můžeme konstatovat, že přes určité stížnosti z minulých ročníků se velmi pozitivně zvedla úroveň připravovaných pochutin. V průběhu akce kol. Lejsek seznámil přítomné s nejbližšími plánovanými akcemi, s potížemi při jejich organizování a zároveň všechny přítomné pozval na výroční zasedání KVV Prostějov dne 17.3.2018. Předseda našeho klubu kol. Stavný při této příležitosti popřál kol. Jugasovi k jeho životnímu jubileu přání dlouhých let, výsadkového zdraví a současně předal Laďovi malé pozornosti od klubu. Hudební produkce, která byla na vepřových hodech poprvé, podpořila velmi dobrou náladu a přítomní tanečními kreacemi mohli ulehčit od hojné konzumace kvalitní stravy. Jako tradičně musel náš předseda zábavu, která byla v plném proudu, ukončit. Přípravy této akce se odpovědně zhostili kolegové Lejsek a Hájek.
Fr.Lejsek.
V rubrice "Spolupráce s ostatními KVV v CR a SR" můžete zhlédnout 1.číslo časopisu OK KVV Banská Bystrica "Spravodajca".
Dne 26.2.2018 můžete zhlédnout anebo si stáhnout fotografie z akce "Vepřové hody" KVV Prostějov autora Jaroslava Kováře. Odkaz viz níže.
V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je editována publikace "50 let pod vrchlíky armádních sportovních padáků", jejímž autorem je Jiří Šafanda a kolektiv.
Tajemství fyzičky Mirka Řepky odhaleno…
Na den 8.2.2018 nás pozval kolega Mirek Řepka do svého tréninkového kempu. Sešli jsme se u konečné zastávky MHD č.4 v Domamyslicích v sestavě Mirek Řepka, Jarda Kovář, Jarda Ondrejčák, Ruda Zapletal a náš - snad budoucí, příznivec Mirek Pelíšek.
Po krátkém úvodu M. Řepky jsme vyrazili směr drůbežárna, Záhoří. Čerstvě napadaný sníh a čistý vzduch nám zpříjemnily úvodní kilometry. V průběhu pochodu J.Kovář vzpomínal v těchto místech na své dětství, kde trávil většinu svého volného času a kde vyváděli různé klukoviny.
S radostí jsme přivítali okamžik, kdy na Záhoří Ruda zavelel k občerstvení a vytáhl svoji pleskačku s výtečnou slivovicí. V pohodě jsme pak pokračovali nad Vinohrady, ke Chlumu a po zelené k Loupežníkovi dále k Plumlovské přehradě na další občerstvovací stanici v hospodě v Mostkovicích.
Nezbytný jeden grog nás náležitě občerstvil k závěrečné části pochodu. Že má Mirek tuto trasu nastudovanou a skutečně prochozenou svědčí i to, že se k němu postupně přidaly jako ke svému dobrému známému i dvě kočky (čtyřnohé) a dokonce jedna z nich ho doprovodila až do cíle na konečné 4. MHD v Domamyslicích.

Tréninková 12 km trasa nám uběhla rychle a v naprosté pohodě. Náš obdiv patří Mirkovi, který se ve svých 84 letech pravidelně vydává na svou tréninkovou trasu a jak naznačil bude rád, když opět postavíme nejstarší družstvo na XIV. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a X. ročník memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče.

Jsme přesvědčeni, že bude v září opět dobře připraven.
kolega Jaroslav Ondrejčák
IMG_20180208_144338.jpg
IMG_20180208_144426.jpg
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 74.číslo tohoto časopisu.

V rubrice "Poslední rozloučení" je obrazový záznam z poslední cesty našeho kolegy Viktora Jeremiáše dne 2.2.2018 v Prostějově. Dále oznámení o úmrtí plk. v.v. Ing. Mikuláše Effenbergera včetně kondolence předsedy KVV Prostějov, z.s., Ing. Františka Stavného.

V této rubrice uvádíme i para parte a oznámení OKVV Banská Bystrica k úmrtí plk.v.v., PaedDr. Jiřího Šťastného.

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout obrazovou reportáž Jaroslava Kováře z oslavy 95.výročí narození plk. v.v. Ing. Ivana Kutína, čestného předsedy KVV Jana Kubiše Brno.
Vážení kolegové,
dne 15.2.2018 od 19:00 hodin proběhne v Městském divadle v Prostějově divadelní představení "Cestou necestou" - účinkuje Miroslav Donutil. K dispozici je ještě několik volných lístků pro členy KVV Prostějov v ceně 150,- Kč na osobu. Pokud máte zájem zúčastnit se tohoto představení přihlaste se u kolegy Hájka, telefon 723 241 432 do 11.2.2018.
Pozvánka - divadlo PV 2018.jpg
Pozvánka - zabíjačka 2018.jpg
Pozvánka - MDŽ 2018.jpg
V rubrice "Životní jubilea" jsou aktualizovány údaje pro rok 2018. V rubrice "Kalendář akcí, pozvánky" jsou aktualizovány termíny některých akcí.
DSC_8226_panorama.jpg
V rubrice "Fotogalerie" je umístěn soubor fotografií Jardy Kováře (viz odkaz: jardakov.zonerama.com) z této poslední úspěšné akce v roce 2017.
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je k dispozici elektronické číslo Zpravodaje č.73 KVV Prostějov, které vyšlo v těchto dnech a které bude v krátké době zasláno poštou našim odběratelům.

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Padáček č.30" KVVV Praha a časopis "Červené barety" KVV Bratislava vydaný 29.11.2017.
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one