Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

Klub výsadkových veteránů Prostějov, informace

V pátek 18. června dopoledne se v pražské Resslově ulici u chrámu svatých Cyrila a Metoděje konal pietní akt, který připomněl hrdinství československých parašutistů, bojujících zde před 79 lety proti nacistické přesile. Události se zúčastnili významní představitelé státu v čele s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radkem Vondráčkem a dalšími zástupci politického a veřejného života.
Vzpomínka konaná 18. června 2021 v Resslově ulici před pravoslavným chrámem svatých Cyrila a Metoděje se odehrála oproti minulým rokům v zmenšeném formátu, pouze ve venkovním prostoru, a to vzhledem k opatřením, které se týkají koronavirové epidemie a vycházejí z vládních usnesení.
V Den hrdinů druhého odboje, jenž připadá na 18. červen, si připomínáme odvahu a obětavost všech příslušníků zahraničního i domácího odboje, kteří bojovali za svobodu naší země během druhé světové války a položili za ni vlastní život. V tento den před 79 lety v chrámu sv. Cyrila a Metoděje sedm československých vojáků vzdorovalo stonásobné nepřátelské přesile; přes opakované výzvy se odmítli vzdát.
Dva z nich – Jan Kubiš a Josef Gabčík – 27. května 1942 splnili svůj úkol, odstranili jednoho z nejdůležitějších nacistických představitelů, zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Domácí odbojáři zajišťovali parašutistům zázemí, pravoslavní duchovní jim poskytli poslední úkryt.
Řada květin, které 18. června 2021 položili u desky připomínající boj zástupci nejrůznějších státních institucí, organizací či spolků, svědčí o tom, že tato událost je jednou z klíčových v paměti našeho národa a má i po téměř osmi desítkách let svůj zásadní společenský a dějinný význam.
Za náš KVV se pietního aktu zúčastnili kolegové JUDr. Jindřich Vybíral a Josef Geprt.
IMG_1751.jpg
IMG_1760.jpg
IMG_1887.jpg
Vážení přátelé, kolegové,

již dříve jsem informoval, že nakladatelství EPOCHA Praha zveřejnilo upoutávku na naši knihu vydanou v květnu 2021. Viz níže odkaz, nebo k nahlédnutí na knihu v informaci na tomto webu ze dne 24.5.2021.

Kameník V. - Kopecký M., Andělé se samopalem, Výsadkářky 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR.

Pováleční výsadkoví veteráni tradičně jezdí 18. června do Prahy uctít památku 7 padlých parašutistů. K památnému místu u pravoslavného kostela v Resslově ulici také delegace Klubů výsadkových veteránů ČR a SR pokládají věnce a kytice.

Informuji KVV a zájemce o výše uvedenou knihu, že ji mohou získat mnohem levněji, za 350 Kč. Dle oznámeného zájmu, ve spolupráci s ČsOL, zajistíme pro přihlášené 10 - 20 knih Andělé se samopalem.
Prodej knih bude v pátek 18. června 2021 v Resslově ulici v Praze (v blízkosti krypty), poblíže hospůdky "U parašutistů" v 9. 30 - 10 hod.

Prosím, informujte své přátele o této možnosti, domluvte se, a nejpozději do čtvrtka dopoledne 17. června 2021 nahlašte zájem na moji adresu: KVV, počet knih a jméno kolegy, který si knihy 18. června v 9. 30 - 10 hod. proti hotové úhradě vyzvedne.
Bude málo času, prosíme při předání knih o přesnou částku (350 Kč x počet knih).

Děkuji, Václav Kameník, e-mail: 2pdb.kamenik@seznam.cz

----------------------
Dne 10.6.2021 zemřela ve věku 81 let členka KVV Prostějov Hana Jugasová. Kolegyně Hana Jugasová byla aktivní členkou klubu, pravidelně spolupracovala při organizaci sportovních soutěží a setkání výsadkových veteránů. Pravidelně se zúčastňovala společenských a kulturních akcí organizovaných naším klubem. Do výsadkového nebe odešla aktivní, pracovitá a skromná členka KVV.
Čest její památce.
K informaci na webu KVV Prostějov ze dne 24.5.2021 doplňuji, že dne 18. května oba autoři knihy jeli s tajemníkem ČSOL do České Třebové, za paní Boženou Ivanovou, poslední žijící ženou z parabrigády, které ten den bylo 94 let.
V příloze máme 3 fota z této návštěvy: na fotu č. 112 je vlevo spoluautor Ing. Kopecký, paní Božena Ivanová podepisuje a úplně vpravo já.
Přeji Vám vše dobré, Václav Kameník

Pod fotografiemi uvádíme odkaz na krátký zpravodajský šot ČT o narozeninách paní Boženy Ivanové z 18. 5. 2021.
Snímek 108.jpg
Snímek 112.jpg
Snímek 113.jpg
V rubrice "Spolupráce KVV ČR a SR" jsou editovány časopisy Spravodajca č.2 a Spravodajca č.3, ročník 2021 Oblastného klubu VV SR Banská Bystrica..
Smutná zpráva.
Vážené kolegyně, kolegové,
oznamuji Vám smutnou zprávu. Dne 23. 5. 2021 odešel z našeho světa do výsadkového nebe náš dlouholetý člen KVV Prostějov, skvělý přítel, kamarád a bývalý spolubojovník, příslušník 22. výsadkové brigády, následně 22. výsadkového pluku Pavel BROŽ, nprap. ve výslužbě.
Čest jeho památce.

Další informace v rubrice "Poslední rozloučení"
Na sklonku dubna vyšla naše kniha Andělé se samopalem. Kniha je vázaná, má 264 stran a již je v prodejnách knihkupectví. Zájemci po otevření odkazu uvidí, že nakladatelství EPOCHA nedávno doplnilo další informace k textům knihy. Odkaz viz níže.
Hned vpravo, od fota obou parašutistek na obálce, je ve světlemodrém obdélníku napsáno UKÁZKA. Kliknutím na ni se objeví zhruba 28 stran - výňatků částí knihy (např. Obsah, Paradesantní výcvik, Medailonky žen, ty abecedně jen do písmene F).
Rezerva těchto knih je na ústředí ČSOL v Praze (hotel Legie, Sokolská ulice), přesněji v jejich muzeu (v této budově, se vstupem z Ječné ulice). Pro odbojáře, sympatizanty a též poválečné výsadkové veterány dle seznamu, tam bude kniha k osobnímu odběru za sníženou cenu 350 Kč.
Seznam máme se spoluautorem zpracovat a dodat. Zvažovali jsme, že pro mimopražské může být k odběru knih vhodný 18. červen, uctění památky padlých parašutistů v Resslově ulici.
S pozdravem
Václav Kameník
Příští týden bude vytištěna unikátní kniha pod názvem NEMRZAČTE NAŠI HISTORII a počátkem června bude v Praze organizován její slavnostní křest. Poté budou autoři knihy NEMRZAČTE NAŠI HISTORII připraveni navštívit česká města na autogramiády a besedovat o knize všude tam, kde o ni bude zájem a samozřejmě kam budou pozváni!
Kniha je napsána a vydána v reakci na nehorázné falšování našich novodobých dějin řadou současných politiků, ale i rádoby historiků, občanů a různých společenských organizací.

V knize o 350 stranách jsou objektivně a pravdivě rozebrány dvě novodobé historické události spojené s přímým osvobozováním Československa na podzim roku 1944 a na jaře roku 1945, a sice tzv. "krvavá" Karpatsko-dukelská operace probíhající v září - říjnu 1944 a skutečná role Ruské osvobozenecké armády (ROA) při osvobozování Prahy v květnu 1945.

Již v lednu 2020 se autorům podařilo regulérně získat 3,5 tisíce stran unikátních dokumentů a fotografií z archívů Ruské federace ze soudního procesu s generálem Vlasovem a spol., který proběhl v Moskvě v roce 1946. Autoři v čele se spisovatelem a historikem Ing. Oldřichem Jurmanem z nich následně vybrali okolo osmdesáti stran textů a fotografií, které s doprovodným textem v knize autenticky a pravdivě ozřejmují činnosti ROA zejména v dubnu 1945 před příchodem ROA do Prahy, skutečnou činnost ROA v Praze a v okolí v květnových dnech 1945 a okolnosti zajetí velení a nemalé části příslušníků ROA 12. května 1945 v okolí Lnářů.

Tyto autentické dokumenty, včetně výpovědí hlavních velitelů ROA a německých velitelů, kteří koncem války přišli do styku s ROA, budou u nás a v Evropě zveřejněny poprvé v historii a vnáší do činnosti ROA, včetně činnosti ROA na území Československa v dubnu a v květnu 1945, naprosté jasno.
V knize je zařazena i unikátní pasáž věnovaná Karpatsko-dukelské operaci. Tuto část zpracoval jeden z nejrespektovanějších československých historiků specializujících se celoživotně na dějiny druhé světové války, s důrazem na československý a zahraniční odboj, Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. Na faktech z válečných deníků a z různých autentických hlášení československých vojenských velitelů ze září a října 1944 uvádí nezkreslený průběh této složité a náročné vojenské operace i skutečné ztráty příslušníků 1. československého armádního sboru v Karpatsko-dukelské operaci. Na faktech ukazuje, že ve srovnání s jinými podobnými válečnými vojenskými operacemi fakticky byly lidské ztráty v Karpatsko-dukelské operaci podstatně nižší, v žádném případě však nebyly zdaleka tak "krvavé", jak v posledních letech naši veřejnost klamou rádoby novodobí historikové a novináři.
Informace "Červených baretů"

Vážení kolegové,
vzhledem k uvolněné situaci s opatřeními souvisejícími s COVID 19 můžeme zorganizovat 8. ročník pochodu "Po stopách 22. výsadkové brigády". Přípravy na pochod jsou v plném proudu. Víme, že většina pochodníků, kteří se na pochod chystali či chystají jsou zaregistrováni, nicméně se mohlo stát, že někteří Vaši členové tuto informaci nemají. Registrace na pochod se uzavírají 21.5.2021. Do této doby je potřeba provést na internetových stránkách pochodu registraci a zároveň provést platbu. Registraci najdete zde:
http://www.pochod22vb.cz/registrace-pochodu.html

Případné dotazy můžete udělat na telefonních číslech: Ing. Jindřich Starý jun. +420602444045 nebo Mgr. Michal Mucha +420777290112.

Těšíme se na Vaši účast a na setkání s Vámi.

V případě nějakých opatření či upřesňujících hygienických a epidemiologických podmínek k účasti na akci budou 14 dní před samotnou akcí všichni účastníci pochodu informováni mailem.

Michal a Jindra
Náš KVV Prostějov byl požádán o pomoc při dohledání kontaktů na spolubojovníky sloužící u VÚ 8280 v Prostějově v letech 1975-1977.

Dobrý den.
Vážený pane, obracím se na Vás s žádosti o pomoc, při dohledání kontaktů na bývalé kamarády,-spolubojovníky.
Tak jako mnoho jiných mladých mužů v tehdejší ČSSR i já jsem byl povolán ke splnění základní vojenské služby a to v r.1975. ZVS jsem absolvoval u výsadkového pluku v Prostějově, VÚ 8280, v létech 1975-1977. V té době byla navázána mnohá přátelství, některé téměř po půlstoletí zůstala, jiné, což je většina, běh času odvál téměř v zapomnění.
Nyní, kdy už jsme v seniorském věku, mnohý z nás svou profesní kariéru ukončil, zbývá tedy více času na vzpomínky a na staré kamarády-spolubojovníky.
Prosím Vás tedy, je-li to ve Vašich silách, o pomoc při dohledání starých kamarádu-spolubojovníků, kteří v roce 1975-1977 tak jako já, vykonávali základní vojenskou službu u výsadkového pluku v Prostějově, VÚ 8280.
Chápu, že po téměř půl století je to, mnohdy i vzhledem ke společenským a právním změnám, které v minulosti proběhly, téměř nemožné. Přes to, prosím je – li ve vašich řadách klubu výsadkových veteránů taková osoba, nebo mezi Vašimi příznivci či známými alespoň o předání kontaktu na mne, viz.níže.
Snad i pro ostatní výsadkáře-veterány, bude zajímavým dohledat své bývalé kamarády-spolubojovníky na tomto odkazu Spojte se svými spolubojovníky a zavzpomínejte na časy strávené na vojně https://spolubojovnici.armyburza.cz/utvar/217

Děkuji za spolupráci v této záležitosti.
S pozdravem
Vratislav Kořínek
malito:vratislav@ante.cz
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
přinášíme další velmi smutnou zprávu:
V pondělí, dne 3. května nás navždy opustil náš kolega a kamarád, člen KVVV Praha a KVV Prostějov Antonín Štrajt. Více v rubrice "Poslední rozloučení".
Čest jeho památce.
181971839_1195107274274704_3554165464380113367_n.jpg
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
oznamujeme Vám smutnou zprávu. Dne 21. 4. 2021 nás navždy opustil a odešel do výsadkového nebe, náš dlouholetý člen, kolega Jozef Rimanovský, nprap. ve výslužbě.
Více v rubrice "Poslední rozloučení".

Čest jeho památce
Vážené kolegyně, kolegové,
na základě závěrů z jednání výboru KVV Prostějov ze dne 19.4.2021 informujeme naše členy a příznivce o zrušení Memoriálu plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole, který byl plánován na 11.5.2021.
Tomuto rozhodnutí předcházelo jednání předsedy KVV Prostějov kol.F.Stavného s ředitelem územního odboru Policie ČR plk. Mgr. Tomášem Adamem s cílem zajistit místo konání memoriálu na střelnici ve Vrahovicích. Ředitel ÚO Policie ČR plk. Mgr. Tomáš Adam vyšel vstříc našemu požadavku a umožnil v případě vhodných hygienicko - epidemiologických podmínek střeleckou soutěž námi organizovat v součinnosti s velením 601.skss v daném termínu.
Kolega František Stavný projednal připravovanou střeleckou soutěž i s představiteli Krajské hygienické stanice v Olomouci, kde se požadavky KHS k organizaci střelecké soutěže ukázaly jako velice náročné a v současných podmínkách zcela obtížně realizovatelné. Proto bylo výborem KVV Prostějov rozhodnuto zrušit 9.ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda dne 11.5.2021 a to bez náhrady.

Dále výbor KVV Prostějov, vzhledem k opatřením vlády ČR v souvislosti s Covidem 19, rozhodl zrušit plánovaný termín členské schůze KVV Prostějov na 15.5.2021. Nový termín členské schůze KVV Prostějov je stanoven na 19.6.2021 v Národním domě.

Dále výbor KVV přijal organizační opatření k přípravě akcí na měsíce červen - srpen a to pietního aktu v Praze na Resslově ulici dne 18.6.2021 a zájezdu do města Telč a zoologické zahrady v Jihlavě dne 21.8.2021.
Kolegové,
Vlado Gajdoš, z KVVV gen. K. Palečka Plzeň, píše v pořadí pátou knihu – „Skákali jsme v Československu II. díl“. Pokud máte nějaké vzpomínky a chcete se s nimi podělit, zašlete příspěvek (2 – 5 i více stránek) na adresu: vladgaj@gmail.com. Vítané jsou i fotografie s jednoduchým popisem – kde, kdo, kdy. Kniha formátu A-5 se objeví na podzim, v cene cca 300 Kč. Vhodný vánoční dárek a vzpomínka pro děti a vnuky. Zatím převládají v připravované knize vzpomínky přísl. 7. vp Holešov. Třetí díl nebude.
VESELÉ VELIKONOCE.jpg
Děkujeme všem KVV ČR a SR za zaslané přání k Velikonocům. Jako ukázku uvádíme přání od KVV Liberec.
V rubrice Zpravodaj je editováno 84. číslo Zpravodaje.
Gen. Karel Paleček – pietní akt v komorním provedení.

Mimořádná situace vyžaduje mimořádné přístupy. Každoroční akce výsadkových veteránů 12.března u hrobu gen. Karla Palečka v Plzni musela být zrušena! Nám však bylo jasné, že si musíme se situací poradit.
Kamarádi ze 102.pzpr to vyřešili tak, že přijeli dříve, na výročí narození gen. Palečka a položili věnec a přinesli dvě pěkné svíce se znakem 102.pzpr.
Aby se dodrželo nařízení vlády, tak 12.března jsem za náš klub položil kytku jen s Jindrou Fenclem. Dostavil se i zástupce Krajského vojenského velitelství Plzeň a den předem se na čestném hrobě objevil i věnec od Magistrátu města Plzně.
Se situací si poradilo i velení 43.výsadkového pluku z Chrudimi. Pověřilo svého příslušníka, který bydlí v Plzni a ten přinesl věnec se stuhou a znakem pluku. Všem výše jmenovaným děkujeme.
Máme velmi dobrý pocit z toho, že velení 102.průzkumného praporu a 43.výsadkového pluku nezapomíná na zakladatele výsadkového vojska a „táta Palec“ je pořád pojmem, který znají i mladší kolegové – výsadkáři.
Příští rok to bude 60 let, co pan generál odešel do výsadkového nebe. Byl bych rád, kdyby se příští rok oslava uskutečnila v slavnostním duchu. Povedlo se obnovit písmo na hrobě a vyrobila se nová informační tabule. Jsou připraveny peníze na nový, bronzový reliéf… tak budeme doufat.

Za KVVV gen. Karla Palečka - Plzeň, kol. Ladislav Sliva

P.S. Vše proběhlo za dodržení všech bezpečnostních opatření a vzdáleností. Společné foto bylo jen rychlé provedení na pár vteřin :-)
Pietní akt 2 (1).jpg
Pietní akt 2 (2).jpg
Všem kamarádům, přátelům a známým sděluji smutnou zprávu.
Dnes 15. března 2021 v ranních hodinách náhle zemřel, předseda KVV Tábor Míla Krejča, pplk. v. v. Odešel ve věku nedožitých 67 let.
Za táborské a jindřichohradecké výsadkové veterány, posílám tuto zprávu, s ohledem na složení tamního klubu. Pohřeb se koná 23. března v 11. 00 na hřbitově v Táboře.
Z důvodu probíhajících proticovidových opatření, bude rozloučení v úzkém rodinném kruhu s vojenskými poctami. Čest jeho památce a modré nebe nad hlavou.
Za ZVV Tábor a Jindřichův Hradec - Petr Čejka
* V rubrice "Spolupráce KVV v ČR a SR" je editováno 39.číslo občasníku "Padáček" KVVV Praha.

* V rubrice "Knihy o výsadkářích" je editována publikace "Jednotky zvláštního určení z Prešova do Holešova 1957 - 1969" autora plk.v.v. Ing. Jiřího Dufka a autorského kolektivu.


* Kniha o Marii Ljalkové a Vandě Biněvské jde do tisku.

Po třech letech velmi náročné práce za podpory spolku Československý legionář – SPIA Czech, z.s., dalších osob a institucí se dostává do tisku dílo "Marie Ljalková a Vanda Biněvská, československé legendy s odstřelovačskou puškou" od autorů Aleny Flimelové a Romana Štéra.
Podrobný popis jejich civilního a vojenského života je doplněn velkým množstvím fotografií, mezi nimiž jsou takové, které ještě nikdo neviděl. Kniha bude mít vice než 200 stran.
Plánované představení knihy bylo v březnu v den, kdy se Marie Ljalková se svou puškou zúčastnila bitvy u Sokolova.

Prodej knihy byl zahájen od 10.3.2021:
Cena knihy ve stálém prodeji 247,- Kč + při zaslání poštou 100,- balné a poštovné (celkem: 347,-)
– objednávku zasílejte na e-mail: pfranek@cslegionar.cz
– číslo účtu: 123-1936400217/0100, VS: 8031943, do poznámky Vaše jméno!

Mezi sponzory této knihy se zařadili z našeho KVV Jaroslav Ondrejčák a Jaroslav Kovář, každý částkou 500,- Kč, dále i Milan Vašek a Vladimír Ganzar.
Pozvánka na členskou schůzi KVV Prostějov, z.s.

Vážené kolegyně a kolegové!
Uplynul jeden velmi složitý rok a s tím je spojena i otázka bilancování naší omezené činnosti. Jménem výboru KVV Prostějov, z.s., si dovolujeme pozvat všechny naše členy, hosty, sponzory a zástupce regionálních KVV České a Slovenské republiky na členskou schůzi KVV Prostějov, z.s., která se bude konat kvůli pandemickým opatřením místo 10. 4. 2021, dne 15. května 2021 od 16,00 hod. ve Velkém sále Národního domu v 1. poschodí. Členské schůzi bude ve 13.00 hod., předcházet porada předsedů regionálních klubů, na kterou zveme maximálně dva zástupce z každého klubu. Na této poradě bude vyhodnocena činnost v uplynulém roce a projednány akce pro příští období. Žádáme předsedy klubů o oznámení jmen účastníků hlavního zasedání (nejvýše 3 osob z jednotlivých klubů), vzhledem k případnému zajištění občerstvení, na emailovou adresu sekretáře klubu, kol. Chudého, do 5. 5. 2021. Možnost ubytování je značně omezena a je nutno ji řešit cestou ubytovacích zařízení v městě Prostějov a okolí. Dále je potřeba počítat s omezeným množstvím parkovacích míst před Národním domem. V případě uvolnění pandemické situace, bude podáváno občerstvení, hudba s tancem a tombola, do které může přispět každý účastník schůze.


Na Vaši účast se těší a srdečně zve předseda a výbor KVV Prostějov, z.s.
Všem kolegyním, členkám KVV Prostějov, z.s.

Milé kolegyně !

V normální situaci by výbor našeho klubu zorganizoval přátelské posezení s hudbou. Ale protože žijeme zvláštní dobu, která přináší různá omezení a obávám se, že už nic nebude jako dřív, využívám této příležitosti, abych Vám jménem výboru KVV Prostějov, z.s., poděkoval za Vaši aktívní práci pro náš klub, za přátelství a soudržnost, popřál Vám k mezinárodnímu svátku žen hodně zdraví, pohody a lásky Vašich bližních.

Doufám, že se z této pandemické situace brzy dostaneme bez větších problémů a opět se budeme moci normálně, bez strachu o své zdraví, setkávat jako dřív.

Pokud tento e-mail přichází mužům (nemáme e-mail na všechny ženy ), předejte přání Vašim drahým polovičkám!

František Stavný – předseda klubu
undefined.jpg
Smutná zpráva

Po delší nemoci v sobotu 27.února opustil naše řady dlouholetý člen klubu vojenských výsadkářů Zdeňka Kaplana Hradec Králové, člen Svazu letců ČR, nyní Českého svazu letectví, válečný veterán a odbojář, účastník SNP plukovník v.v. Ladislav Havrišak. Byl aktivním členem Českého svazu bojovníků ze svobodu. Jako výsadkář se podílel na rozvoji uvedené profese.
Byl nositelem mnoha československých, českých, slovenských a jiných zahraničních vyznamenání.

Čest jeho památce.

Letečtí veteráni Hradec Králové z.s.
mjr.v.v. JUDr.Josef Pešek
předseda.

Klub vojenských výsadkářů Zdeňka Kaplana Hradec Králové plukovníka v.v. Ladislava Havrišaka.
předseda klubu
kpt.v.v. Slavoj Junek

P.S. V rubrice "Poslední rozloučení" je editováno parte zemřelého
Vážení předsedové klubů výsadkových veteránů,
kolegové a kamarádi,
oznamuji Vám, že vzhledem k aktuálním opatřením vlády (omezení pohybu a uzavření okresů ) rušíme pietní akt u hrobu gen. Karla Palečka, plánovaný na 12.3.2021.

Přátelé, přeji Vám hodně zdraví a pevné nervy do dalších dnů.

S pozdravem

pplk.v.v.JUDr.Ladislav Sliva
předseda
Klub vojenských výsadkových veteránů
gen.Karla Palečka - Plzeň
Vážené kolegyně a kolegové, dámy a pánové !

Uplynul jeden velmi složitý rok a s tím je spojena i otázka bilancování naší COVID-em omezené činnosti. Jménem výboru KVV Prostějov z.s., si dovolujeme pozvat všechny naše členy, hosty, sponzory a zástupce regionálních KVV České a Slovenské republiky na členskou schůzi KVV Prostějov, z.s., která se bude konat 10.4.2021 v 16.00 hod., ve Velkém sále Národního domu v 1. poschodí. Členské schůzi bude ve 13.00 hod., předcházet porada předsedů regionálních klubů, na kterou zveme maximálně dva zástupce z každého klubu. Na této poradě bude
vyhodnocena činnost v uplynulém roce a projednány akce pro příští období.

Žádáme předsedy klubů o oznámení jmen účastníků hlavního zasedání ( nejvýše 3 osob z jednotlivých klubů) místopředsedovi klubu, kol. Lejskovi, tel.: +420 728 547 426 , do 1.4.2021.

Možnost ubytování je značně omezena a je nutno ji řešit cestou ubytovacích zařízení v městě Prostějov a okolí. Dále je potřeba počítat s omezeným množstvím parkovacích míst před Národním domem.
Kdo z členů klubu nebude schopen se členské schůze zúčastnit, má možnost požádat jiného kolegu, vydat mu svou plnou moc, aby na členské schůzi hlasoval jeho jménem. Plné moci bude možné si vyzvednout u svých "desítkářů", nebo stáhnout na našich webových stránkách.
Na Vaší účast se těší a srdečně zve výbor KVV Prostějov, z.s.
Plná moc.doc  11.78kB
Vážené kolegyně a kolegové !

Chci Vás upozornit na možnost zaslání 200,- Kč ( členský příspěvek za r. 2021) na náš účet (viz. níže). V případě, že chcete zasílat náš Zpravodaj poštou, tak přidejte ještě 50,- Kč.
Doufám, že pandemická situace dovolí, abychom mohli naši členskou schůzi uskutečnit 10.4. 2021. Vše je připraveno a těšíme se na Vás.
Přeji Vám dobré zdraví a pohodu.

S pozdravem předseda klubu Ing. František Stavný


Číslo účtu : 188989286 / 0300. Do sdělení pro příjemce napište své jméno, abychom mohli identifikovat plátce.
IBAN : CZ 31 0300 0000 0001 8898 9286
Vážené kolegyně a kolegové,
na základě Rozhodnutí hejtmana Ol. kraje o vyhlášení stavu nebezpečí na dobu od 15.2.2021 do 16.3.2021, ruší výbor KVV Prostějov termín své členské schůze 13.3.2021 od 16,00 hod. v přednáškovém sálu Národního domu. Nový termín členské schůze KVV Prostějov je stanoven na 10.4.2021 od 16,00 hod. v přednáškovém sálu Národního domu.

Rozhodnutí hejtmana Olomouckého kraje o vyhlášení stavu nebezpečí uvádíme v plném rozsahu v příloze.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 1.číslo / 2021 občasníku "Spravodajca" Oblastného KVV Banská Bystrica.
Vážení přátelé, kamarádi,
s lítostí Vám oznamujeme, že řady našeho Klubu navždy opustil, jeden z jeho zakládajících členů, četař v. v. Bohuslav Sommer. Odešel ve středu 3. února 2021 ve věku 70 let.
Po dobu dvou let, byl příslušníkem 2. roty praporu ZU v Prostějově. Mnozí jej pamatujete jako baliče - instruktora a spolehlivého, vytrvalého, poctivého a čestného chlapa.
Poslední rozloučení bude v úterý 9. 2. 2021 v 11. 00 hodin ve smuteční síni krematoria v Jindřichově Hradci. Vzhledem k okolnostem se rozloučení koná v úzkém rodinném kruhu.
V rubrice "Poslední rozloučení" je editována společná fotografie členů KVV Jindřichův Hradec při rozloučení s kol. Bohuslavem Sommerem.
předseda Čejka Petr
Smutné zprávy
Dňa 24.01.2021 sa po dlhom, statočnom, ale márnom boji, odobral do výsadkového neba člen Miestneho klubu vojenských výsadkárov SR Zlaté Moravce, dobrý človek, priateľ, spolubojovník, veliteľ a skvelý chlap, pplk. v. v. Ladislav Cimbala.
Tuto smutnou zprávu jsme obdrželi dne 29.1.2021 od mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneidera viceprezidenta KVV SR.

Výbor KVV Prostějov vyjadřuje upřimnou soustrast rodině a jeho přátelům. Čest jeho památce.

Dále Vás výbor KVV Prostějov informuje o úmrtí našeho bývalého člena KVV Miroslava Sikory, který byl voj. zákl. sl. u VÚ 8280 a byl členem našeho klubu do roku 2018. Pokračovatelkou v KVV je jeho dcera Bohdana Bartošová, která obětavě pomáhá při akcích KVV.
Čest jeho památce.
Parte a kondolence zemřelým jsou editovány v rubrice "Poslední rozloučení".
Důležité upozornění !!!

Výbor KVV Prostějov, z.s. , na základě přijatých opatření vlády ČR k pandemii COVID – 19, ruší plánované akce v únoru a březnu 2021, tzn. Zabíjačkové hody a Večírek k MDŽ, bez náhrady.

Členská schůze klubu je přeložena z 6.2.2021 na 13. března 2021.

Ing. František Stavný – předseda klubu
Střelecké ohlédnutí za rokem 2020

Vážené kolegyně, vážení kolegové.
Rok se nám opět přehoupnul do dalšího letopočtu a tak mi dovolte malé ohlédnutí za jednou ze zájmových činností příslušníků našeho klubu.
Střelba z ručních zbraní se v předchozích letech v našem klubu odvíjela víceméně pouze na základě nepravidelné účasti různých zájemců na vytipovaných soutěžích. V průběhu roku 2019 však došlo ke koncentraci těchto zájemců do stálejších střeleckých týmů a k organizaci pravidelné střelecké přípravy na závody. Jak jste si mohli přečíst v předchozích článcích, nakoupili si tito střelci zbraně a vybavení, které se na závodech nejčastěji používají a někteří dokonce pracují na získání zbrojního průkazu. Lze říci, že od roku 2020 je výše uvedená zájmová činnost našich příslušníků již kvalitně koordinována jak po stránce materiálního vybavení, tak po stránce organizační. Pozitivním faktem je i to, že došlo k rozšíření počtu zájemců o střelbu mezi stávajícími příslušníky klubu a rovněž k přijetí členů nových. Jaký tyto změny měly přínos, posuďte sami.
V roce 2020 se střelecká sekce KVV Prostějov navzdory komplikované koronavirové situaci zúčastnila následujících 10 soutěží:
22.2. Prostějov
28.2. Brno
20.6. Luková
11.7. Brno
25.7. Holešov
8.8. Kroměříž
19.9. Luková
26.9. Napajedla
10.10. Brno
12.12. Lednice
… ve kterých získala celkem 19 hodnotných umístění:
1. místo v celkovém pořadí soutěže
1. místo ve střelbě z pistole
4x 2. místo v celkovém pořadí soutěže
1. místo v kategorii žen
5x 2. místo v kategorii žen
4x 3. místo v kategorii žen
3. místo v celkové soutěži
2x 2.místo v kategorii družstev
Nejcennější trofejí roku 2020 je stříbrný pohár v kategorii jednotlivců letošního ročníku Mezinárodní střelecké ligy (Milan Vašek).
Důraz bych rád položil na rostoucí úspěchy našich žen. Zatímco pro nás muže byla střelecká činnost běžnou součástí naší služební praxe, naše ženy (až na jedinou výjimku) držely zbraň před zahájením střeleckého roku doslova poprvé a přesto vystupují pravidelně na stupně vítězů ve své kategorii.
Nutnost tvorby kvalitního zázemí pro zodpovědnou přípravu naší střelecké základny přinesla spolupráci se Sportovním klubem Univerzity Palackého – oddílem Olomoucká škola sebeobrany, který se rozhodl střelce v jejich přípravě sponzorovat zejména svou dotační činností. Tímto krokem dojde k úspoře financí klubu a jejich použitím k jiným aktivitám.
Velkou výzvou, která je mimo jiné také odrazem celoročních výsledků naší střelecké činnosti, je pověření naší střelecké skupiny pořadatelem Mezinárodní střelecké ligy k uspořádání jejího třetího letošního kola. Na zodpovědném splnění tohoto úkolu se v tyto dny již pilně pracuje a věříme, že se kvalitní organizací ještě pevněji zapíšeme do povědomí široké střelecké komunity.
Kol. Stanislav Lánský
Mila 1.jpg
Eva Napajedla.jpg
Milan 4.jpg
Mila 2.jpg
Eva Brno.jpg
Tym Brno.jpg
Milan 2.jpg
Milan 3.jpg
Milan 1.jpg
Standa Holesov.jpg
Eva Luková.jpg
Marie Kroměříž.jpg
Standa Beckov.jpg
1_Tym Lednice.jpg
Smutná zpráva.

Dne 14.ledna 2021 zemřel ve věku 62 let, člen našeho Klubu výsadkových veteránů, kol.Vladimír Cenek.
Čest jeho památce.
Vážení kolegové,
dnešní den nás zastihla velmi smutná zpráva. Dnes 5.1.2021 v 15,00 hod. zemřel neočekávaně, po krátké nemoci ve věku 72 let, pplk.v.v. Ivan Hoššo.
Další podrobnosti v rubrice "Poslední rozloučení".

Čest jeho památce.
Výbor KVV Prostějov
Vážení kolegové, kolegyně,
chceme Vás informovat, že v předvánočním období náš Klub výsadkových veteránů Prostějov obdržel vánoční a novoroční přání, ve kterých nám přáli hlavně pevné zdraví, štěstí a rodinné pohody v budoucím období.
Přání PF do r. 2021 našemu klubu zaslali :

Generálové : Ondrej Páleník, Josef Prokš, František Štěpánek, Karel Řehka, Emil Vestenický.

Bývalí velitelé : Jindřich Starý, František Stavný, Jiří Hudský, Luděk Skácel, Josef Trojan.

Velitelé útvarů : 601.skss, 102.pzpr, 5.pŠU Žilina, Veliteľstvo pre špeciálne operácie MO SR.

Prezidenti asociací států - členů U.E. P., bývalý prezident U.E.P. Eric Vieux de Morzadec.

Režisér Václav Marhoul, Petr Šesták – Veteráni URNA, Jaroslav Vondra, Vladimír Gajdoš, Václav Kameník, Juraj Poláček, Honza Uzel, Ivan Hulín, Milan Feješ, Jindřich Vybíral, Vzdělávací institut Prostějov.

Primátor statut. města Prostějov Mgr. František Jura, Exprimátor a náš čestný člen kol. Miroslav Pišťák, bývalý předseda KVV Pv Jindřich Ćtverák

Předsedové klubů ČR : Praha, Písek, Hradec Králové, Klatovy, Tábor, Brno, Jindřichův Hradec,

Chrudim, Liberec, Olomouc, Holešov, Plzeň, Muzeum VÚ 8280 Mladá

Boleslav, Červené barety, z.s.

Prezident Prezidia KVV SR : Viktor Puchoň

Predsedovia klubov SR : Bratislava, Klub 1.pspr Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Zlaté

Moravce, Prešov.

Všem uvedeným osobnostem a klubům ze srdce děkujeme.
PF 2021_návrh.jpg
V rubrice "Spolupráce s ostat.KVV ČR a SR" je uveřejněn "Padákový spravodajca č.3" od KVV Žilina.
PF 2021.pdf  255kB
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis O KVV Banská Bystrica "Spravodajca č.4_2020".
V rubrice Zpravodaj KVV Prostějov je editován Zpravodaj č.83.
V rubrice "Poslední rozloučení" jsou zveřejněny fotografie z pohřbu kol. Ivana Vernera, který proběhl za spoluorganizace výboru KVV Prostějov, i když jen za účasti rodinných příslušníků.
Mikulášský večírek zrušen bez náhrady

Na základě Nařízení vlády k pandemické krize COVID – 19, výbor našeho klubu, na svém 8. jednání 23.11.2020, s politováním přijal usnesení zrušit Mikulášský večírek, plánovaný na den 5.12.2020, bez náhrady.

Výbor KVV Prostějov přeje všem svým členům dobré zdraví, hodně zdaru a trpělivosti v tomto roce a těší se na nejbližší setkání, kterým má být Členská schůze dne 6.2.2021.
Na hrdiny se nezapomíná.
V našem kraji v obci Malé Hradisko se 23.9.1913 narodil Král Jaromír Oldřich. V dospělosti, jako každý řádný občan se v době, kdy náš stát obsadilo fašistické Německo se nemohl vyrovnat s touto potupou a proto odešel, jako řada dalších bojovat za jeho svobodu do Anglie. Zde byl zařazen k letectvu, jako palubní střelec do 311 letecké perutě, kde následně dosáhl hodnosti P/O. Se svým Wellingtonem se účastnil řady bojových akcí nad územím Německa, s cílem způsobit co největší škody nenáviděnému fašistickému Německu. Jeho poslední akcí bylo bombardování naftových nádrží ve Wilhelmshavenu nad Severním mořem. A dne 15.1.1941 ve 21.36 hod byla zachycena zpráva o poruše letounu a následné volání SOS. Letoun nebylo možno zaměřit a tak ani nebyly vyslány záchranné čluny. Osádka letounu byla prohlášena za nezvěstnou. Válka a moře si vybraly svou krutou daň. S námi na hrdiny vzpomíná i příbuzná jmenovaného naše kolegyně Libuška Milarová. Čest jejich památce.
Kroul František
Den veteránů v komorním provedení

11.11.2020, se na Místním hřbitově v Prostějově, uskutečnil skromný pietní akt za všechny veterány padlé za naší svobodu. Vzhledem k Nařízení vlády ČR k pandemické krize, se akce zúčastnili jen primátor SM Prostějov, pan Mgr. František Jura, exprimátor a náš čestný člen kol. Mirek Pišťák, velitel 601.skss plk. gšt. Ing. Tomáš Skácel se svým vrchním praporčíkem, nprap. Janem Ouřeckým a za náš klub, jeho předseda Ing. František Stavný. Památku všech veteránů jsme si uctili položením smutečních věnců a kytic na jejich hroby a tichou vzpomínkou. Nikdy nezapomeňme jejich odkaz !

Kol. F.Stavný
Den veteranu- 2020 foto.JPG
Dne 8.11.2020 zemřel dlouholetý člen KVV Prostějov kolega Ivan Verner. Bližší informace - parte, datum pohřbu budou postupně zveřejněny na webu KVV Prostějov v rubrice "Poslední rozloučení".
Čest jeho památce !
Předseda KVV Prostějov Ing.František Stavný
Střelci opět na stupních vítězů

V sobotu 10. října vyjely dva střelecké týmy vstříc další výzvě – XII. Memoriálu Marie Ljalkové.
Toto další kolo Mezinárodní střelecké ligy se za přísných protivirových opatření konalo na střelnici Don Shot v Brně.
Výbor klubu finančně podpořil účast našich závodníků schválením úhrady startovného a jízdného dvěma vozidly. Poté, co den před odjezdem nečekaně odstoupila naše nejzkušenější střelkyně, rozhodli se závodníci ušetřit náklady klubu a cestu vykonali jediným osobním autem.
Soutěž byla náročná již samotným počtem disciplín; střílelo se postupně ze 7 různých zbraní rozličných ráží, na různé terče a vzdálenosti. Nutno také podotknout, že naše závodnice Miluše Rejkubová po celou dobu soutěže ještě pomáhala komisi rozhodčích zpracovávat průběžné výsledky a z této dobrovolné výpomoci odbíhala střílet. Takto náročný průběh závodu neměla žádná její soupeřka. Specifikem této soutěže bylo, že všichni závodníci stříleli ze stejných zbraní zabezpečených organizátorem. Nikdo tedy nebyl zvýhodněn tím, že si vylosoval dobře nastřelenou zbraň a současně nikdo nebyl znevýhodněn střelbou ze zbraně horší. Tím, že všichni stříleli ze všech zbraní, byla zajištěna maximální férovost a tak mohli nejvíce vyniknout všestranní soutěžící. A právě tuto schopnost zástupci KVV Prostějov předvedli.
Nejvyšší počet získaných bodů zajistil prvenství v hodnocení jednotlivců našemu nejlepšímu klubovému střelci Milanu Vaškovi. Tímto skvělým výsledkem nejvíce přispěl k tomu, že se mužský tým ve složení Milan Vašek, Jaroslav Kovář a Stanislav Lánský vyšvihl na celkově druhé místo.
Ani v této náročné soutěži nezůstaly naše ženy ve stínu zkušených závodníků. Ve střelbě z laserových zbraní (bez rozdílu pohlaví) vystřílela celkové třetí místo Eva Lánská, čímž posunula svůj tým na stříbrnou pozici v tomto klání. V kategorii žen se naše závodnice svým výborným výkonem nakonec postavily po obou stranách své zkušené soupeřky na stupni vítězů - Miluše Rejkubová jako stříbrná a Eva Lánská jako bronzová.
Tyto výsledky nenechávají nikoho na pochybách, proč je KVV Prostějov na střeleckých závodech skloňován ve všech pádech s patřičnou úctou. Respekt si vybudoval mimo jiné i tím, že zkušené střelecké instruktory tradičně poráží náš nejstarší závodník a naše nové členky, které se střelbou začaly až letos. Za skvělými výkony klubových střelců stojí zodpovědná příprava obou týmů, nemalé vynaložené finanční náklady na střelecké vybavení a trénink a stabilní podpora činnosti ze strany výboru klubu.
Kolega Stanislav Lánský
Naše účast na udělení Pamětního odznaku MO ke 30. výročí operací Pouštní štít a Pouštní bouře.

Udělení Pamětního odznaku proběhlo 25.9.2020 na ploše Čestného dvora Národního památníku v Praze na Vítkově, za účasti představitelů zúčastněných zemí, kteří se velmi pozitivně vyjádřili k činnosti protichemického praporu a jejího zabezpečení ze strany 22. vb Prostějov. Ocenění udělované na základě výnosu ministra obrany Lubomíra Metnara předával náměstek ministra obrany Tomáš Kopečný. Vyzdvihl roli československých vojáků v tehdejším konfliktu a také to, že Československá účast při osvobození Kuvajtu byla od druhé světové války prvním větším nasazením v zahraniční operaci a stála na počátku tradice novodobých armádních misí. Pamětní odznak byl udělen celkem 208 účastníkům operace a dalším šesti osobnostem, které se zasloužily o zdárný průběh činnosti čs. jednotky, mezi které patřili tři příslušníci 22. výsadkové brigády Prostějov, pplk.v.v. Petr Poledník, pplk. v.v. Jaroslav Homolka a plk.v.v. Jiří Hudský.

Kol. Jiří Hudský
10_2835.jpg
Střelci v Napajedlech
V sobotu 26. září využili střelci KVV Prostějov pozvání Klubu vojáků v záloze Napajedla a zúčastnili se 4. ročníku branného trojboje „O partyzánský samopal“.
Na soutěž vyjely tradičně oba týmy ve složení Jaroslav Kovář, Milan Vašek, Miluše Rejkubová, Eva a Stanislav Lánští.
Soutěžními disciplínami byly střelba z velkorážní pistole, střelba z malorážní pušky a hod granátem na cíl. Z důvodu rizika šíření koronaviru bylo povoleno použití vlastních zbraní, čehož však naše výprava mohla využít jen částečně (zbrojní průkaz má zatím jediný člen KVV PV a malorážku zatím nevlastníme).
V kategorii mužů opanovali stupně vítězů střelci z domácího klubu. Ihned za nimi se s těsnou ztrátou dvou bodů umístil na 4. místě Milan Vašek a tří bodů na 5. místě Stanislav Lánský. V kategorii žen si skvěle vedly naše střelkyně. Miluše Rejkubová získala stříbro a Eva Lánská bronz. Těsným rozdílem dvou bodů je porazila pouze zkušená závodnice ze Vsetína. Celkově byla výprava do Napajedel úspěšná; jedná se o několikátou soutěž v řadě, kdy se závodníkům podařilo zviditelnit KVV Prostějov v jiných regionech. Lze také spekulovat o tom, že kdyby naši střelci měli vlastní zbraně, jak tomu bylo u většiny domácích závodníků, medailové pozice by jistě neminuly také naše muže. Největší radost však máme z našich žen, které od začátku roku, kdy do střeleckých klání nastoupily prakticky s nulovými zkušenostmi, získaly jen za poslední dvě soutěže 3 ocenění.
Kol. Stanislav Lánský
IMG_20200926_125639.jpg
Vinobraní 9. 10. 2020 – zrušeno

Milé kolegyně a kolegové !

Na základě situace vzniklé v posledních dnech a po vyhlášených opatřeních vlády ČR a Krizového štábu ke koronavirové krize, se výbor našeho klubu rozhodl akci Vinobraní , která byla plánovaná na den 9.10. 2020 v Dětkovicích, zrušit bez náhrady.

Prosím, sdělte to všem svým kolegům, kteří nemají internet.

Za výbor KVV Prostějov, z.s. František Stavný – předseda klubu
Výroční členská schůze KVVV Praha z.s.
V sobotu, dne 15. 2. 2020, se v prostorách Vězeňské služby České republiky v Praze 4, Na Květnici 10, konala výroční členská schůze Klubu vojenských výsadkových veteránů Praha. Z hostů byli přítomni plk. gšt. Petr Štěpán, oddělení přípravy výsadkového pluku GŠ AČR, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiří Hynek, za KVV Bratislava Laco Hreha, zástupci regionálních KVV Jindřichův Hradec, Plzeň, a za KVV Prostějov kol. Jiří Vybíral a kol. Oldřich Luger.
VČS řídil předseda klubu kol. Gavlas společně s místopředsedou kol. Břeským. A měli se čím pochlubit: bohatá klubová činnost, zajištění či spolupráce s přípravou významných akcí i celostátního významu, práce s dětmi apod. Předložen a schválen byl i neméně ambiciózní plán činnosti na letošní rok. Přijetí celkem šesti nových členů by jim mohl závidět nejeden klub výsadkových veteránů.
Plk. gšt. Petr Štěpán seznámil VČS s přípravou a budováním výsadkového vojska, včetně 63. výsadkového pluku Chrudim (zahájení činnosti 1.10.2020) a poděkoval za práci KVVV.
RNDr. Jiří Hynek se mj. pozastavil nad nezájmem Magistrátu hl. m. Prahy o činnost výsadkových veteránů a popřál členům hodně sil v další činnosti. Přislíbil také v rámci svých možností určitou pomoc.
Za KVV Prostějov vystoupil z pověření výboru kol. Luger, který ocenil aktivní práci KVVV Praha při rozvíjení tradic výsadkového vojska, poděkoval za spolupráci a seznámil VČS s některými významnými akcemi, které KVV Prostějov připravuje v roce 2020, např. „SETKÁNÍ 2020“ v souvislosti s 30. výročím založení KVV Prostějov, které proběhne ve dnech 2. - 4. 9. 2020, a samozřejmě Memoriál plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole, který se uskuteční dne 15. 5. 2020. Připomněl také akci Červených baretů „Pochod po stopách 22. vb“.
Za KVV Bratislava vystoupil kol. Laco Hreha, který zmínil podobné problémy, se kterými se potýkají de facto všechny kluby v Čechách i na Slovensku: stárnutí členské základny a financování činnosti. Připomněl některé akce pořádané v letošním roce na Slovensku, jež se konají při příležitosti 140. výročí narození gen. M.R. Štefánika a 150. výročí narození vynálezce padáku Š. Baniče aj.
Kol. Gajdoš pozdravil jednání za KVV Plzeň a zmínil stěžejní akci klubu – pietní akt u hrobu jednoho ze zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, který se uskuteční dne 12. 3. 2020 v Plzni.
Zástupce KVV Jindřichův Hradec pozdravil jednání VČS KVVV Praha, seznámil členy s činností jejich klubu, který se řadí mezi nejpočetnější a popřál členům mnoho úspěchů při realizaci plánu činnosti v roce 2020.
Na závěr jednání byli oceněni nejaktivnější členové KVVV Praha, stříbrný odznak klubu obdržel u příležitosti 85. narozenin kol. Vejvara. Ocenění také převzali příbuzní zesnulého válečného veterána Jiřího Schamse. Klub výsadkových veteránů Prostějov obdržel Pamětní list jakožto poděkování za součinnost a spolupráci při uskutečňování poslání KVVV Praha.
Kol. Luger
IMG_1044.jpeg
IMG_1050.jpeg
Výročka zlínského klubu
V pátek 14.2.2020 se v místnostech jídelny Policie ČR Zlín sešlo ke svému výročnímu jednání 36 členů a 7 hostů. Z hostů byli přítomni zástupci KVV Prostějov a Holešov, místopředseda OÚ Buchlovice Mgr. Žižlavský a zástupce PČR Zlín plk.Mgr Otýpka. Z našeho klubu se VČS Zlín zúčastnili kol. předseda Ing. F.Stavný, F.Lejsek a F.Chudý. Celé jednání se neslo v duchu nespokojenosti členů klubu s jednáním bývalého kolegy Pavla Chmelíka, který svým jednáním a osočováním klubu poškozuje jeho dobré jméno. I přes určitý věkový hendikep se daří členům klubu plnit celou řadu akcí ve prospěch prohlubování a zachování tradic armády a výsadkového vojska. Tyto sportovní a kulturní činnosti plně naplňují potřeby členů klubu. Na tomto jednání proto byla řada z nich za svoji aktivní činnost oceněna udělením Medaile ke 100. výročí narození pplk. Jiřího Štokmana, příslušníka zpravodajské skupiny CLAY, které udělil místopředseda obce Buchlovice. Z našeho klubu byli touto medailí odměněni kol. F.Stavný a F.Lejsek.
Přejeme našim kolegům hodně úspěchů a sil pro splnění jejich plánu činnosti v dalším období.
František Lejsek
Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. bilancoval rok 2019
Dne 8.2.2020 proběhlo v přednáškovém sále Národního domu výroční shromáždění Klubu výsadkových veteránů Prostějov, kterému předcházela porada s předsedy Klubů výsadkových veteránů ČR a SR. Cílem této porady bylo poukázat na některé zkušenosti z prováděných akcí KVV v uplynulém roce, vzájemně se informovat o plánovaném zaměření činnosti jednotlivých KVV i o nejdůležitějších akcích v roce, kde je možné počítat s účastí i ostatních KVV ČR a SR. Porady se zúčastnili představitelé 16 KVV z ČR, předsednictva KVV SR a 4 KVV ze SR.
Co zaznělo na poradě předsedů KVV ČR a SR:
- KVV Chrudim se velmi dobře zhostil organizace Memoriálu ZVV….v roce 2019. Bylo by vhodné uskutečnit Memoriál ZVV opět v roce 2021 v Chrudimi.
- Obsah soutěží Memoriálu…. stabilizovat jen pro členy KVV, vzít do úvahy věk soutěžících. Pokud se budou rozšiřovat o netradiční disciplíny nebo kategorie soutěžících, pak takovou soutěž (disciplínu) zvlášť vyhlásit mimo Memoriál ZVV, jako „O pohár primátora“ nebo „O pohár velitele“.
- KVV SR zodpovědně zváží, jestli je u akce Slemä přínosem rozšíření na 2 dny.
- Členská základna nám stárne, co bude dál? Važme si toho, že se můžeme setkávat, užívejme si toho.
- Veteránské výsadkové hnutí v budoucnu neskončí, ale je možné, že nabere jiných forem i obsahu, tradice však zůstane.
- Ocenění KVV Zlaté Moravce z úst prezidenta KVV SR.
- Informace zástupce velitele spec. operací o organizaci špec. sil SR
- Více se zapojovat do dopisovatelské činnosti v rámci Zpravodaje, informace o aktivitách jednotlivých KVV v ČR, příkladem kol.Kameník, Čejka, Foršt.

- KVV Prostějov – organizuje „SETKÁNÍ 2020“ ve dnech 2.- 4.9. 2020 na letišti v Prostějově, které bude součástí 30.výročí činnosti KVV Prostějov a na které zve všechny výsadkové veterány ČR a SR.
Všechny organizační pokyny budou pro účastníky distribuovány cestou jednotlivých KVV, Zpravodaje i webových stránek KVV Prostějov.
9. ročník Memoriálu plk.F.Mansfelda ve střelbě z pistole dne 15.5.2020 na střelnici Vrahovice.
Zúčastníme se sportovních a pietních akcí, které organizují KVV Bratislava, Brno, Praha, Plzeň, Holešov, Jindřichův Hradec.
Nabízíme KVV Olomouc, Holešov a Zlín možnost využití autobusu na přepravu do Prahy příp. Plzně
(pietní akty Anhropoid, gen.Paleček).

- KVV Plzeň –zve všechny KVV k pietnímu aktu dne 12.3.2020 v 10,00 hod. u hrobu jednoho ze zakladatelů VV gen.Palečka.

- KVV Liberec – letos slaví 25 let své činnosti. Plánuje 2 hlavní akce – Staré Splavy – 5.-7.6.2020 a druhou v rámci SETKÁNÍ 2020 v Prostějově.

- KVV Chrudim – 73. výročí vzniku VJ dne 29.8.2020.

- KVV Jindřichův Hradec -29.2.2020 pietní akt k 75. výročí vysazení skupiny STAS v katastru obce Heřmaneč a 3.4.2020 pietní akt u příležitosti výročí R.S. Krzáka v Bernarticích.

- KVV Písek organizuje 2 denní zájezd na místa spojená s tradicemi odboje proti fašizmu i novodobými tradicemi Náměšť n/Oslavou, Ploština, Zlín, Hrabyně, Hranice na Moravě, na který zve i kolegy z okolních klubů, Plzně, Jindřichova Hradce.

- KVV Holešov – doporučil účast členů ostatních KVV „Pochodu Clay – Eva dne 24.7.2020 z Hostišové a Střelecký dvojboj dne 24.7.2020 na střelnici v Dobroticích.

- KVV Chrudim uvítá účast všech klubů na slavnostní akci 73. výročí vzniku VJ dne 29.8.2020 v Chrudimi.

- KVV Brno zve zájemce na soutěž v laserové střelbě z pistole a odstřel. pušky Dragunov, která se koná dne 28.2.2020 v komunitním centru na vojenské akademii v Brně.

- KVV Bratislava zaměří pozornost v roce 2020 na 2 rozhodující historická výročí:
1. 140. výročí narození gen.M.R.Štefánika.
2. 150. výročí narození vynálezce padáku Štefana Baniče.
K tomu zorganizují Memoriál ZVV… a Š.Baniče se uskuteční 4.-6.6.2020 ve Smolenicích. Pozvánky pro jednotlivé KVV budou zaslány. V rámci memoriálu se uskuteční dne 5.6.2020 samotná soutěž asi ve 3 - 4 disciplínách a poslední den 6.6.2020 samostatná soutěž výsadkových veteránů v seskoku na přesnost přistání (na křídlech).

- KVV Žilina organizuje dne 23.5.2020 „Memoriál J.Gabčíka v cestnom behu“.

Z průběhu samotné výroční schůze:
Velice si vážíme, že na výročním jednání Klubu výsadkových veteránů jsme mohli přivítat vážené hosty a to primátora statutárního města Prostějova Mgr.Františka Juru, exprimátora Miroslava Pišťáka,zástupce ředitele ředitelství říz. spec. sil MO plk.gšt.Ing. Ladislava Rebilase, velitele 601.skss, plk. gšt. Ing. Tomáše Skácela, velitele 102.pzpr.pplk Ing. Pavla Hriníka, prezidenta predsedníctva KVV SR pplk..v.v. Viktora Puchoně, zástupce velitele Velitelství spec.operací ASR plk. Ing.Mgr. Pavola Švelku, ved. ASO Dukla Prostějov, pplk.v. z. Ing. Jiřího Šafandu a další vážené hosty.
Samotného jednání se zúčastnilo 130 členů KVV Prostějov a 59 pozvaných hostů včetně KVV ze ČR a SR.

Jak uvedl ve svém vystoupení předseda KVV Prostějov plk.Ing. F.Stavný:
“Náš klub již dospěl do věku dospělého muže, existuje již 30. rok a r. 2019 byl pro nás celkem úspěšný. Stručně se dá říci, že všechny akce, které výbor KVV Prostějov i výbory ostatních klubů v ČR a SR organizovaly pro své členy a příznivce, se nesly v přátelském duchu, přispívaly k rozvoji tradic výsadkového hnutí a naší sounáležitosti. V lednu 2019 jsme si také připomněli 75. výročí vzniku 2. čs. sam. výsadkové brigády v SSSR, zakladatele výsadkových tradic v Československu.“
Členové našeho klubu se pravidelně zúčastňují vzpomínkových pietních aktů, které se váží nejen k historii protifašistického odboje, ale i k historii výsadkového hnutí. Svou účastí na těchto akcích vyjadřujeme svůj vztah k hrdinům domácího i zahraničního odboje, k vlastencům, kteří se nebáli položit život v boji za naši svobodu. Svojí účastí vyjadřujeme náš pozitivní vztah i k zakladatelům výsadkového vojska a ke všem těm výsadkářům, kteří rozvíjeli jejich odkaz v poválečném období.
Dále podrobně zhodnotil naši účast na společenských, kulturních a sportovních akcích organizovaných naším klubem. Všechny akce byly členy klubu hodnoceny kladně a přispívají k rozvíjení dobrých vztahů, soudržnosti a kamarádství výsadkových veteránů i jejich příznivců.

V závěru adresoval poděkování našim sponzorům, kteří pravidelným sponzorováním, dotacemi a účinnou pomocí umožňují naši klubovou činnost v kulturní i sportovní oblasti, a to jmenovitě: Olomoucký kraj, zejména pan hejtman Okleštěk, Magistrát statutárního města Prostějova zastoupený primátorem Mgr. Františkem Jurou a osobně také Miroslav Pišťák, Mechanika 97 Prostějov – ředitel pan Jan Stříteský, Ing.Jiří Vybíral (Lázně Slatinice), Meopta Přerov, PV Auto – JUDr. Martin Vrtal, členové našeho klubu kol. JUDr. Jindřich Vybíral, Ladislav Sliva, Oldřich Luger, Dr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Jar. Aresta, Ondrej Páleník, Jaroslav Ondrejčák, Petr Němec a Eva Plesarová.Těžko bychom byli schopni organizovat naše akce bez účinné pomoci prostějovských útvarů, v čele s jejich veliteli a vrchními praporčíky – 601. skss a klub 601. skss, 102.pzpr a Posádkové ošetřovny.

Udělená ocenění na VČS KVV Prostějov dne 8.2.2020

Ocenění od výboru KVV Prostějov, z.s.:
Zlatý odznak výsadkového veterána KVV Prostějov:
kol. Bedřichu Chudobovi – mistru sportu.
Medaili za zásluhy:
za dlouhodobou pomoc, aktivní a zodpovědné plnění úkolů pro klub výsadkových veteránů
kolegům: Jaroslavu Kovářovi, Františku Kroulovi, Milanu Vaškovi, Ing. Vladimíru Ganzarovi, Renému Kolovratovi.
Pamětní medaili:
za aktivní plnění úkolů kolegům: kol. Vladimíru Hurdálkovi, Jaromíru Spáčilovi, Martinu Vrtalovi.
Věcný dar - knihy o vývoji výsadkových jednotek v poválečném období, za aktivní plnění úkolů a pravidelnou finanční pomoc klubu, kol.Jindřichu Vybíralovi.

Ocenění od MO SR:
Pamětní kříž NGŠ ASR 3.stupně: kol. Františku Stavnému.
Ocenění od KVV SR:
Zlatý kříž cti Jozefa Gabčíka: brig.gen.Ing. Pavel Kolářovi, kol. Františku Lejskovi
Věcný dar – kniha s věnováním: kol. PaedDr. Jaroslavu Šlamborovi.

Ocenění od Výkonného výboru slovenského klubu 1.prieskumného práporu:
Medaili Slovenského klubu 1.prieskumného práporu II.stupňa: pplk. v.v. Jaroslavu Ondrejčákovi a Miroslavu Pišťákovi.

Ocenění od KVV Jindřichův Hradec:
Pamětní odznak KVV : plk. gšt. Ing. Ladislavi Rebilasovi a plk. gšt. Ing. Tomáši Skácelovi.


Zpráva z členské schůze KVV Prostějov, z.s. , dne 8. 2. 2020 bude v plném rozsahu zveřejněna v 81.čísle Zpravodaje.

S diskuze vyjímáme:
- Primátor statutárního města Prostějov Mgr. F.Jura zdůraznil trvalý pozitivní vztah města a vojáků v Prostějově. Ocenil u vojáků hrdost na město, ve kterém slouží, ocenil jejich vztah k hodnotám a tradicím výsadkového vojska. Sdělil, že v budoucím období bude nadále podporovat naše aktivity v společenské, kulturní i sportovní oblasti.
Genmjr.v.v.Doc.Ing. Pavel Gavlas, CSc. – předseda KVVV Praha si posteskl, že nám závidí naše velmi dobré vztahy s městem. Prostějov byl vždy a je jakýmsi centrem veteránského výsadkového hnutí. Zdůraznil, jak je důležité si udržet sounáležitost a vzájemné vztahy. Važme si toho, že se můžeme potkávat.
Jar.Chromek – předseda KVV Liberec: zrodila se krásná věc – hrdost na příslušnost k výsadkové komunitě, pevné kamarádství – vztahy mezi námi, užívejme si to, ale to taky skončí. Všichni stárneme.
Plk.gšt.Ing. Rebilas –vyjádřil přesvědčení, že tradice výsadkářů i jejich nositelů nevyhynou, budou mít možná jiné formy, trochu jiný obsah, ale to základní, hrdost na výsadkové vojsko, vztah k prověřeným hodnotám, úcta k našim předchůdcům, kteří položili své životy za svobodu národa, tu zůstane.
L.Hreha – předseda KVV Bratislava ocenil spolupráci a sounáležitost KVV ČR a SR. Má slzy na krajíčku, když si vzpomene na setkání delegace KVV Prostějov v Bernolákovu v roce 2018.
P.Čejka – předseda KVV Jindřichův Hradec zobecnil některé vlastní zkušenosti z práce s tradicemi v jejich oblasti. Pozval k účasti na pietním aktu dne 29.2.2020 v Hermanči u příležitosti výročí seskoku skupiny STAS.

V další části byli do výboru KVV Prostějov zvoleni: Hájek Otakar, Chudý František, Kovář Jaroslav, Lejsek František, Ondrejčák Jaroslav, Skrbková Iveta, Struhár Jozef a Šlambor Jaroslav.
Náhradníci: Lánský Stanislav, Kroul František
Na 1.jednání výboru KVV byl do funkce předsedy KVV Prostějov zvolen Stavný František a do funkce místopředsedy Lejsek František.

Za revizory účtů byli zvoleni: Petr Němec, Zdeňka Denerová a Jarmila Šmardová.

Po ukončení oficiální části a nezbytného občerstvení proběhla volná zábava i s tancem a nezbytnou tombolou.

Děkujeme všem organizátorům i všem účastníkům výročního jednání KVV Prostějov nejen za přípravu jednání, ale i za vytvoření krásné atmosféry a příjemného prostředí pro toto jednání.

Kol. Jaroslav Ondrejčák

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z výročního shromáždění KVV Prostějov dne 8.2.2020.
DSC_5102.jpg
Za účasti desítek občanů a hostů proběhlo v podvečer 11. listopadu 2019 v Šumicích, v Den válečných veteránů, odhalení pamětní desky bojovníkům za svobodu ze západní fronty.
Nová pamětní deska nás bude upozorňovat na válečné hrdiny, šumické rodáky, kteří za 2. světové války bojovali proti fašistickému Německu na západní frontě. Jsou to por. Vojtěch Bartoš, srg. Jan Kubáň a svob. Mikuláš Slíva.
Slavnosti se zúčastnila řada hostů. Senátor Patrik Kunčar z Uherského Brodu, Ing. Vlastimil Hela, předseda spolku Bitva nad Bílými Karpaty a spisovatel z Bojkovic, ve vojenských uniformách přijeli členové vojenských historických spolků, plk. v. v. Radek Henner, pplk. Miroslav Navrátil a členové klubu výsadkových veteránů, mezi které patří i šumický občan Ing. Stanislav Ptáček. Čestnou stráž doplnili v uniformách členové šumických hasičů a myslivců.
Mezi velmi vzácné hosty patřili příbuzní našich válečných hrdinů. Byli přítomni všichni synové, dcera a vnuk Mikuláše Slívy, synovci Jana Kubáně, prasynovci Vojtěcha Bartoše a řada dalších příbuzných.
Slavnost probíhala v podvečer za silnějšího větru a ten si trochu pohrál s organizací celé slavnosti. Těsně před zahájením obřadu silný vítr strhl látku zakrývající pamětní desku. Odhalení desky tak proběhlo spontánně a v úplně jiném čase. Úvodní projev přednesl Ing. Vlastimil Hela. Hlavní projev, informující o osudech a životech jednotlivých válečných veteránů přednesl starosta obce Josef Jančář. Slavnost byla ukončena společným zpěvem české státní hymny.

Převzato z web.stránek OÚ Šumice, fotografie v rámci níže uvedeného odkazu O.Kalous
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován občasník "Červené barety" č.2 z 18.12.2019 od KVV Bratislava.
Pietní vzpomínka na pplk.Josefa Otiska

Na základě pozvánky KVV Brno jsme se dne 11.1.2020 zúčastnili na hřbitově ve Staré Líšni - Brno pietní vzpomínky na velitele para skupiny Wolfram, líšeňského rodáka pplk.Josefa OTISKA. Celou pietní vzpomínku organizovalo Krajské vojenské velitelství Ostrava. Akce se zúčastnila rota aktivních záloh s bojovým praporem, která nese jméno pplk.Josefa Otiska a skupina vojenských hudebníků z Olomouce.
Úvodního slova se ujal plk.Ing.Hrabec, který promluvil o odkazu této skupiny, jak pro současné dění, tak pro budoucnost. Poté za zvuku pietní hudby byly položeny kytice. Závěr pietního aktu ukončila večerka. Za KVV Prostějov se pietního aktu zúčastnili zástupci KVV Prostějov kol. Otakar Hájek a Jaroslav Kovář.
Kol.O.Hájek
P1300782.JPG
P1300783.JPG
Vážené kolegyně, kolegové,
v příloze Vám zasíláme Pozvánku na Výroční členskou schůzi KVV Prostějov konanou dne 8. 2. 2020 s Plnou mocí, kterou můžete využít k tomu, abyste v případě nemožnosti se VČS zúčastnit, mohli pověřit jiného člena KVV Prostějov zastupováním Vás s možností hlasovat a řešit potřebné záležitosti.
L I B E R E C
Dne 23. 11. 2019 se za Klub výsadkových veteránů Prostějov a za Červené barety Prostějov kol. Struhár a kol. Troanská zúčastnili výroční členské schůze u Klubu vojenských výsadkových veteránů Liberec. Je to už po páté a v klubu se víceméně nic nezměnilo, stále je to klub působící dojmem pohody, krásného rodinného a společenského soužití. Po krátké zdravici kol. Struhár předal pozdravy od členů Klubu výsadkových veteránů Prostějov a předal plaketu a Zlatý odznak výsadkového veterána zasloužilým členům klubu. Dále je seznámil s činností prostějovského klubu v příštím roce.
V závěru jim jménem prostějovského klubu a červených baretů popřál hodně zdraví a vše nejlepší do roku 2020 a slíbil, že je rád uvidí i příští rok.

kol. Struhár Jozef

C H R U D I M
Na pozvání výboru Klubu výsadkových veteránů Chrudim se kol. Struhár a kol. Hájek dne 14. 12. 2019 zúčastnili výroční členské schůze v Chrudimi. Z hlediska průměrného věku patří tento klub mezi nejmladší v ČR.
Že se jim daří je povzbuzující a záviděníhodné, ale my jim to přejeme, jsou naši, jsou to výsadkáři, minulí i budoucí. Jejich plány na rok 2020 jsou hodnotné a my jim přejeme jejich zdárné plnění. Po krátké zdravici kol. Struhára a zdravici kol. Hájka jsme se s přáním všeho nejlepšího v roce 2020 rozloučili a slíbili návštěvu v příštím roce.

kol. Struhár Jozef
Loučení
Dnes se náš současný velitel podplukovník Jiří Adamec loučí s výsadkovým praporem a rozhodl se vám všem poděkovat za neskutečnou podporu, kterou nám prokazujete. I my všichni děkujeme našemu veliteli za jeho práci, která s námi není vždy jednoduchá. Přejeme Vám veliteli vše nejlepší do dalších let. Jednou výsadkář, vždy výsadkář.
Kol. Petr Čejka, Chrudim 16. prosince 2019.

Vážení příznivci Chrudimských výsadkářů. Dovolte mi využít této příležitosti, kdy poruším svou zásadu a vstoupím pro jednou „aktivně“ do prostoru sociálních síti, abych touto cestou Vám všem upřímně a ze srdce poděkoval za projevovanou přízeň a podporu 43. výsadkovému praporu a zároveň se i tímto rozloučil. Bezmála tři a půl roku jsem měl tu čest stát v čele výsadkového praporu, jednotky plné skvělých výsadkářů, profesionálů, srdcařů, odborníků, sportovců, opravdových vlastenců připravených tvrdě bojovat pro ochranu Vás všech. Vaše podpora projevována nejrůznějšími způsoby byla, je a bude pro nás všechny vždy zavazující. Především bych se zde chtěl obrátit na rodinné příslušníky mých výsadkářů. Vám vážení, patří toto poděkování dvojnásobně. Spolu s námi nesete oddaně tíhu nelehké služby naší krásné vlasti. My to všichni víme. I když to tak mnohdy nevypadá, věřte prosím, že si Vaší oběti nesmírně vážíme. Dovolte mi závěrem Vám všem popřát poklidné prožití svátku vánočních, brzké shledání s těmi co slouží v zahraničních operacích a vše nejlepší do nového roku.
S úctou pplk. Ing. Jiří ADAMEC43. výsadkový prapor velitel
Úspěšné zakončení Mezinárodní střelecké ligy 2019.
V sobotu 14.prosince se 4 příslušníci KVV Prostějov zúčastnili posledního kola střelecké ligy v Lednici. V konkurenci 19 družstev obsadili 3. místo a tímto dalším úspěchem dali soupeřům v lize jasně najevo, že je třeba s nimi počítat na předních příčkách i v budoucnu. Horkým kandidátem na 3. místo v celkovém pořadí byl náš nejlepší střelec Milan Vašek. O tuto trofej jej připravila pouze neúčast na dvou turnajích letošní ligy a tím pádem ztráta cenných bodů. Naši střelci si slíbili, že v roce 2020 už nevynechají jediné kolo ligy a na zmíněnou trofej snad tentokrát dosáhnou.
Kol.Lánský
DSC_4618.jpg
Smutná zpráva
Dne 10.prosince 2019 zemřel ve věku 76 let člen našeho KVV Prostějov kolega Jiří Steiner. Výbor KVV Prostějov vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast. Parte Jiřího Steinera můžete zhlédnout v rubrice "Poslední rozloučení".
Čest jeho památce.
Výroční zasedání klubu
Jako každý rok se sešli 13.12.2019 kolegové a kolegyně z KVV Holešov ke zhodnocení své celoroční práce. V zasedacím sále Vyšší a střední policejní školy se sešlo ze 72 platících členů celkem 52 a 9 hostů z řad statutárních orgánů v čele se starostou města Mgr.Seifertem, zástupcem policejní školy plk. JUDr Rohálem, zástupců armády plk. Ing. Sabelou a velitelem 102. pzpr pplk. Ing. Hriníkem. Z regionálních klubů byli přítomni kolegové z Prostějova, Zlína, Bratislavy a Hradce Králové. Po zahájení byla vzdána pocta zemřelým kolegům za znění Večerky odtroubené kol.Bohatcem. Předseda klubu kol.Hric přednesl zprávu o činnosti, ve které vyhodnotil činnost klubu a jeho členů na jednotlivých akcích v průběhu roku na úseku společenské, kulturní a sportovní činnosti. Zde jako každoročně to byla účast na pietních aktech, péče o pietní místa, organizování střeleckých soutěží s mezinárodní účastí a organizování další sportovní a kulturní činnosti. Velmi dobře je hodnocena spolupráce se statutárními orgány města a policejní školy, protože jen tam, kde má své místo spolupráce občanů s orgány města, roste jeho životaschopnost. Uznáním práce klubu byla i ta skutečnost, kterou vyjádřil Městský úřad drobnými dárky pro nejaktivnější členy a hosty. Rovněž spolupráce s ostatními kluby je hodnocena kladně a je na odpovídající úrovni, o čemž svědčí účast členů těchto klubů z ČR a SR na jimi pořádaných akcích. Pro další období přijali rozhodnutí pokračovat ve stávající činnosti klubu a rozšiřovat spolupráci s orgány města. Předsedou klubu zůstává nadále kol. Dušan Hric. V další činnosti klubu přejeme hodně úspěchů a spokojenosti při společné práci.
F.Lejsek
P1300704.JPG
P1300708.JPG
Výroční jednání KVV Jana Kubiše Brno
Z dalších výročních členských schůzí se naši zástupci J. Kovář a M. Mucha zúčastnili výročního jednání KVV Jana Kubiše Brno. Schůze se konala dne 3.12.2019 v areálu Univerzity obrany za účasti 15 členů KVV KVV Brno (z celkového počtu 25 členů) včetně 96 letého plk.v.v. Ivana Kutína a dvou hostů z KVV Prostějov. Předseda KVV Brno kol. Jaroslav Foršt ve zprávě o činnosti za rok 2019 zvýraznil účast a podíl KVV na přípravě a propagaci veteránského výsadkového hnutí na IDET 2019. V diskuzi kol. M.Mucha pozdravil jménem KVV Prostějov všechny přítomné a pozval je na akce, které budou v roce 2020 pořádat KVV Prostějov a Červené barety.
Kol.J.Kovář

Další fotografie J.Kováře najdete na z této akce najdete na níže uvedeném odkazu.
DSC_4548.jpg
Výroční schůze KVV Jindřichův Hradec

Na pozvání výboru KVV J. Hradec se Výroční členské schůze dne 4. 12. 2019 zúčastnili kol. Chudý František a Kovář Jaroslav. VČS se konala v prostorách 44. lmopr, kde naši delegaci přivítal předseda KVV gen. R. S. Krzáka kol. Petr Čejka.
Program VČS je možno hodnotit kladně, kladně hodnotíme i vysokou účast, ze 104 evidovaných bylo přítomno 64 členů. V diskuzi za náš klub vystoupil kol. Chudý. Ve svém příspěvku poděkoval za pozvání, pozdravil jednání jménem předsedy a členů výboru KVV, pozval jindřichohradecké členy na naše akce konané v r. 2020, především na „SETKÁNÍ“ členů klubů výsadkových veteránů z ČR a SR, které se uskuteční 2. - 4. 9. 2020 u nás v Prostějově a na UVZ Hamry.
Mimo jiné také seznámil jindřichohradecké se závěry jednání našeho výboru k výzvě KVV J. Hradec k neodstranění pomníku maršála Koněva. O jeho odstranění rozhodli radní Prahy 6. Vzhledem k tomu, že náš spolek je apolitický, což je zakotveno i v našich Stanovách, nebude se náš klub jako registrovaný spolek u Krajského soudu k výzvě připojovat. Tato záležitost je na každém členovi klubu, aby se k situaci samostatně vyjádřil.
Za aktivní spolupráci s jindřichohradeckým klubem byl předsedou kol. Petrem Čejkou odměněn Pamětní medailí kol. Jaroslav Kovář. V závěru kol. Chudý popřál k nadcházejícím vánočním svátkům a do roku 2020 „Pevného výsadkového zdraví".
Pozitivně hodnotíme občerstvení, které je pro jindřichohradecký klub již několik let samozřejmostí. Tuto součást výročního jednání zabezpečují především ženy – členky klubu. Bez výhrad byla pak zabezpečena večeře v podání kuchařů 44. lmopr .
kol. František Chudý

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je uveřejněný časopis "Spravodajca" č.4 / 2019 Oblastného KVV Banská Bystrica.
Mikulášský večírek
Dne 29.11.2019 výbor KVV Prostějov uspořádal pro své členy v restauraci „U tří bříz“ poslední akci v roce - Mikulášský večírek. V úvodu kol.F.Lejsek omluvil neúčast předsedy KVV kol.F. Stavného, který absolvuje rehabilitační pobyt ve Slatinicích. Dále přivítal všechny účastníky včetně hostů plk. Ing. Tomáše Skácela od 601.skss, prap. Jana Ouřeckého s manželkou Věrou a nrtm. Jiřího Kašpara od 102.pzpr. Následně popřál jubilantům Jiřímu Cetkovskému a Františku Dvořákovi k 70nám hodně zdraví a vše nejlepší do dalších let a předal jim od našeho klubu malé dárky. Po dobré večeři probíhala zábava za hudebního doprovodu P.Weissera.
Překvapením večera byl závěr, kdy pod vedením nového sbormistra Jozefa Tučeka zazpíval náš narychlo sestavený kvintet naostro, bez předchozí zkoušky, krásnou píseň „Na Královej holi“. Nebylo to sice jako od folklorního souboru „Šumiačan“, ale co chcete bez tréninku.
Byl to již v pořadí 6. Mikulášský večírek od vzniku této nové tradice v roce 2013 a jeho 59 účastníků svědčí o tom, že si našel své příznivce.
Na organizaci této akce se podíleli F.Lejsek, J.Ondrejčák, O.Hájek a J.Struhár. Fotografie pořídil J.Kovář a jsou k dispozici na známém odkazu.
Kol.J.Ondrejčák
Střelecký podzim patřil našim veteránům
Od letošního září se veteránům dařilo na všech střeleckých soutěžích, kterých se zúčastnili.Většinou je jejich umístění spíše zlobilo, neboť byli vždy doslova krůček od umístění lepšího:
- v září ve slovenském Beckově získal Stanislav Lánský 2. místo na Memoriálu plk. Bumbála a jen o 2 body přišel o prvenství. Marii Řehořové utekl bronz rovněž jen o několik málo bodů,
- v říjnu v Brně na Memoriálu Ljalkové Milanu Vaškovi opět rozdílem dvou bodů uteklo stříbro a skončil tak na 3. místě,
- v listopadu v Lukové Milan Vašek přišel o 2. místo dokonce díky jedné desetině bodu.

Díky těmto těsným umístěním se střelci rozhodli nadále již neponechat nic náhodě a učinit kroky k systematickému zlepšování výkonu. Z vlastních zdrojů zakoupili pistoli a samonabíjecí pušku a zavedli pravidelné tréninky před každou soutěží. Tato stotisícová investice brzy přinesla ovoce. Na  poslední soutěži v Lukové u Lanškrouna dali naši střelci všem jasně najevo, že je třeba s nimi v budoucnu počítat i na těch nejvyšších příčkách. Nejenže obsadili dvě ze tří míst na stupních vítězů v jednotlivcích a to 1. Milan Plachký a 3.Milan Vašek (družstvo doplnil Standa Lánský) , ale stali se také celkově nejúspěšnějším týmem soutěže. Trojice, které je v součtu 170 let přestřílela i takového tradičního vítěze, jakým jsou mladí studenti Univerzity obrany. Těmito výsledky střelci nejlépe poděkovali výboru KVV za podporu v této činnosti. V prosinci čeká střelce ještě dokončení Mezinárodní střelecké ligy v Lednici a poté se začnou chystat na její další ročník.
DSC_0014.jpg
Vítězové.jpg
Diplom tým.pdf  710.74kB
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 80.číslo tohoto časopisu.
Nabarvené ptáče
Dne 31.10. 2019 se 10 členů KVV Prostějov zúčastnilo v prostějovském kině Metře promítaní válečného dramatu „ Nabarvené ptáče“ od režiséra (Tobruku) Václava Marhoula. Před promítáním nás osobně pozdravil sám Václav Marhoul a seznámil o zajímavostech filmu. Samotnému natáčení předcházelo osm let příprav. Zahrnovaly dvouletou snahu o získání práv ke zfilmování knihy od Jerzyho Kosinského, 17 verzí scénáře, které vznikaly tři roky, a další roky úsilí vedoucí k financování celého projektu (cca 160 milionů korun). Film se natáčel v čtyřiceti třech lokalitách, a to v České republice, Polsku, Slovenské republice a na Ukrajině a to šestnáct měsíců. Film je černobílý, bez hudby a moc se v něm nemluví. K ději -ve snaze uchránit své dítě před vyhlazováním Židů, posílají rodiče svého desetiletého syna k tetě Martě na venkov. Teta však nečekaně umírá. Chlapec se tak vydá na cestu a protloukat se sám nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a hlavně pověry. Kvůli své odlišnosti se během putování setkává se strachem, opovržením a krutostí. Sám se cítí být NABARVENÝM PTÁČETEM. Snímku se vyčítá příliš mnoho brutality a násilí - kdo je však obeznámen s dějinami, ví, že tyto věci se děly a dodnes se i leckde ve světě dějí. Film reprezentoval českou kinematografii na 76. Ročníku Benátského filmového festivalu kde od studentské poroty obdržel cenu Film pro UNICEF za nejlepší snímek bojující za dětská práva. Myslím, že tento film zanechal u všech zúčastněných hluboký filmový zážitek.
Kol. Iveta Skrbková
Koncert operní divy Andrei Togel Kalivodové
V úterní podvečer 19.11. 2019 navštívili členové KVV Prostějov v nově zrestaurovaném prostějovském divadle abonentní koncert operní pěvkyně Andrei Togel Kalivodové pod názvem „Česká písňová tvorba a nejkrásnější árie z českých oper.“ Představení začalo výběrem písní od Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Petra Ebena, Bedřicha Smetany. Na závěr nám mezzosopranistka zazpívala árie Ježibaby z opery Rusalka od Antonína Dvořáka „Čury mury fuk“ a „Aj,aj“. Celým koncertem operní zpěvačku doprovázela nádhernou hrou na klavír Ladislava Vondráčková. Mezi zpěvem měla klavíristka bravurní klavírní sóla. Po velkém aplausu byla přidána árie od Georgese Bizeta Habanera z opery Carmen. Byl to opravdu nádherný zážitek umocněn blížícím se adventem. Statutárnímu městu Prostějov patří poděkování za jeho finanční přispění.
Kol. Iveta Skrbková
IMG_2624.jpg
IMG_2626.jpg
IMG_2629.jpg
Návštěva Šmoulíkova
Na pozvání našeho čestného člena KVV Ondry Páleníka se naši členové KVV Prostějov dne 15.11.2019 zúčastnili spolu se svými vnoučaty návštěvy Šmoulíkova. Zatímco my jsme besedovali v příjemném prostředí, naše vnoučata si hrála ke své plné spokojenosti. Je škodou, že někteří kolegové se nemohli kvůli nemoci svých vnoučat této akce zúčastnit. Kolegu O.Páleníka, který byl služebně vzdálen v zahraničí úspěšně v besedě zastoupila jeho manželka. Jinak naprostá spokojenost. Někteří z nás poznamenali, že stojí za to se do tohoto krásného prostředí znovu se svými vnoučaty vrátit.
J.Ondrejčák
IMG_2631.jpg
Pietní vzpomínka a slavnostní nástup při příležitosti „Dne veteránů“
Dne 11. 11. 2019 se uskutečnila pietní vzpomínka při příležitosti „Dne veteránů“ na městském hřbitově v Prostějově za účasti čelných představitelů statutárního města Prostějov, senátorky MUDr. Jitky Chalánkové, primátora statutárního města Prostějov Mgr. Františka Jury a dalších zástupců organizací i vojenských útvarů. Za Obec legionářskou se zúčastnil pan Miroslav Pišťák, za KVV Prostějov, z.s., kol. Luděk Skácel s manželkou, kol. Jindřich Starý s manželkou, kol. Jiří Hudský, Otakar Hájek a František Chudý.
V úvodu byly u pietního místa položeny věnce a kytice, následně promluvil primátor statutárního města Mgr. František Jura, který vyzvedl důležitost vzpomínky a uctění památky těch, kteří padli v 1. a 2. světové válce, ale i těch vojáků, kteří v současném poválečném období přišli o život při plnění úkolů v zahraničních misích.
U příležitosti „Dne veteránů“ byl v objektu kasáren organizován slavnostní nástup 601. skss, kterého se taktéž zúčastnili představitelé statutárního města Prostějov, velitelé prostějovských vojenských útvarů i zástupci KVV Prostějov.
Po proslovech senátorky MUDr. Jitky Chalánkové, primátora statutárního města Prostějova Mgr. Františka Jury, zástupce Ředitele řízení spec. sil AČR plk. Ing. Ladislava Rebilase a velitele 601. skss plk. gšt. Ing. Tomáše Skácela, byly řadě vojáků 601. skss předána vyznamenání, medaile a další ocenění.
Závěrem slavnostního nástupu byly k pietnímu místu 601. skss, položeny věnce a kytice.
Kolega Chudý
Parašutisté DUKLY Prostějov mají za sebou další z velmi úspěšných sezón.
Sportovní rok 2019 byl pro parašutisty DUKLY Prostějov jednou z dalších velmi úspěšných sezón, která byla poznamenána řadou velkých mezinárodních úspěchů. Sezóna obsahoval celkem tři zásadní podniky – Světový pohár v klasických disciplínách v jihoamerické Argentině v měsíci květnu, dále šest (absolvovali jsme 5) závodů série Světového poháru na přesnost přistání (červen – září) a 7. armádní světové hry v čínském Wuhanu v měsíci říjnu.

Světový pohár v klasických parašutistických disciplínách - Argentina.
Pohár nahradil mistrovství Evropy o jehož pořádání zažádala ČR, ale mezinárodní federace dostala přednost Argentině, která o tento podnik usilovala již dva roky. Obsazenost závodu nebyla malá, ale ne tak velká jak by se čekalo u ME, přesto ho řada států pojala jako kontrolní závod před vrcholy roku jako byly 7. ASH – třeba Čína. Pro nás to znamenalo vyjet na závod téměř bez přípravy, protože sportovní sezóna pro nás teprve začínala. Výsledky byly přesto výborné a ukázaly na naší všestrannost a schopnost dát do závodu vše i bez dostatečné přípravy.
Výsledky (pouze do 3. místa):
Kombinace jednotlivci: 1. místo: Jiří Gečnuk
Přesnost přistání jednotlivci: 1. místo: Hynek Tábor
2. místo: Jiří Gečnuk
Kombinace junioři: 3. místo: Petr Chládek
Kombinace družstva: 2. místo ČR (DUKLA)
PP družstva: 2. místo ČR (DUKLA)

Série Světového poháru na přesnost přistání.
Velmi populární a účastnicky přeplněná série obsahuje šest samostatných závodů, z čehož pět nejlepších se započítává do bodového hodnocení jak jednotlivců, tak družstev. My jsme absolvovali z organizačně časových důvodů pouze pět závodů – Chorvatsko, Slovinsko, Itálie, Rakousko a Švýcarsko. K této sérii jsme sestavili dvě družstva, z nichž jedno tvořili nejlepší závodníci v disciplíně přesnost přistání o čemž svědčí i fakt, že jsme s tímto družstvem čtyři závody vyhráli a v jednom byli druzí. Vítězné družstvo tvořili Jiří Gečnuk, Hynek Tábor, Miloslav Kříž, Bonifác Hájek a Oldřich Šorf. Nejlepším individuálním sportovcem se pak stal Jirka Gečnuk, který sám vyhrál dva závody.
Výsledky celkové série SP (pouze do 3. místa):
Družstva: 1. místo: DUKLA I.
Jednotlivci: 2. místo: Jiří Gečnuk

7. armádní světové hry – Čína.
Armádní světové hry jsou jedním z největších světových sportovních podniků. Závod každého sportovního odvětví je hodnocen jako samostatné mistrovství světa v této disciplíně. Parašutismus reprezentovali zástupci 35 armád. Jako zástupci AČR jsme na hry odjížděli s „údělem“, že je od nás očekáváno medailové umístění. Očekávání se nám podařilo naplnit nad rámec toho o čemž jsme v podvědomí uvažovali.
Výsledky ASH:
Kombinační hodnocení států (družstev): 2. místo: Česká republika (DUKLA)
Přesnost přistání družstev: 1. místo: Česká republika (DUKLA)
Individuální akrobacie jednotlivců: 2. místo npor. Libor Jiroušek
Kombinace jednotlivců: 3. místo prap. Oldřich Šorf
Juniorská kategorie:
Individuální akrobacie jednotlivců: 3. místo rtm. Petr Chládek
Přesnost přistání jednotlivců: 3. místo rtm. Petr Chládek
Kombinace jednotlivců: 3. místo rtm. Petr Chládek

A to je stručný konec za úspěšnou sezónou 2019 a je před námi sezóna 2020 se dvěma mistrovstvími světa – civilním a armádním, (DUKLA).

Vedoucí starší trenér Dukly Prostějov Jiří Šafanda


P.S. Přijměte prosím od Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s. blahopřání k dosaženým sportovním výsledkům v roce 2019.
Vážení přátelé, kamarádi a také naši příznivci.
Nabízíme Vám k nahlédnutí další reportáž. Tentokrát z naší účasti na pietním setkání u příležitosti 75. výročí seskoku partizánského oddílu Jan Kozina v Lounech. Byla mezi námi také paní JUDr. Mirka Holubová – Kišová, dcera velitele výsadku Vasila Kiše. Ti, kteří ji neznáte osobně, poznáte jistě malou bělovlasou paní, v delší bílé pletené vestě.
Setkání to bylo důstojné a hojně navštívené i místním obyvatelstvem, včetně mládeže. Organizátoři na zahájení připravili komentovanou ukázku posledního boje trojice sovětských výsadkářů, kteří krátce po seskoku raději zvolili smrt vlastní rukou, před zajetím německými vojáky. Shromáždění umocnilo krásné podzimní počasí a důstojný průběh pietního aktu.

Reportáž najdete na adrese: www.kvvjh.rajce.net a pochází z objektivu naší kolegyně Jarky Veselé.
Petr Čejka
Jubilanti v Plzni
Při příležitosti 20.výročí založení Klubu výsadkových veteránů gen. Karla Palečka Plzeň, uspořádal dne 6.11.2019 společné setkání, na které byli pozvání zástupci regionálních klubů včetně našeho a velení 102.pzpr z Prostějova. Za náš klub se této společenské akce zúčastnili kolegové Lejsek a Chudý. Z dalších účastníků je možno jmenovat kolegy a kolegyně z Prahy, Jindřichova Hradce, Liberce, Klatov a zástupci od 102.pzpr.
Z celkového počtu 35 plzeňských členů se tohoto jednání zúčastnilo 32. Celé jednání proběhlo formou rodinného setkání, ve kterém předseda klubu kolega Slíva a zakládající předseda Jeřábek velice důstojně a objektivně zhodnotili dosavadní práci a účastníky seznámili s činností a historií klubu. K této příležitosti klub vydal Pamětní kříž, jako odměnu a poděkování za práci, pro své členy a případné hosty. Toto vyznamenání bylo uděleno všem aktivním členům klubu a řadě hostů včetně obou našich zástupců a velení 102.pzpr.Touto medailí byl vyznamenán i náš klub, včetně věcného daru, knihy od kolegy Gajdoše ,, Výsadkoví veteráni Plzeň". V neformální besedě byly probrány otázky další společné činnosti pro příští rok 2020.
Poděkování patří nejen plzeňskému klubu za pozvání, ale i velení 102.pzpr za umožnění přepravy na tuto akci.
F.Lejsek
Výročka 6.11.2019 051.JPG
DSCN3262.JPG
IMG_0448.jpg
DSCN3219.JPG
V noci ze 16. na 17. října 1944 byl v blízkosti Loun vysazen z letounu Douglas C-47 sedmnáctičlenný oddíl partyzánských organizátorů, složený ze sovětských partyzánů a příslušníků 2. čs. paradesantní brigády. Měl být vysazen na střední Šumavě a působit převážně na Chodsku, proto dostal název Jan Kozina.
Krátce po dopadu obou skupin parašutistů se rozhořel prudký boj, který přerostl v rozsáhlou protipartyzánskou akci nacistů. Naplnil se tragický osud zkázy výsadku. Jen pětici, s velitelem oddílu čs. por. Vasilem Kišem, raněným náčelníkem štábu mjr. RA Grigorijem Arsentěvičem Melnikem a třemi sovětskými parašutisty se podařilo probít. Vydali se na východ, cestou překonali řadu potíží a po delší době navázali v podhůří Železných hor kontakt s partyzánským výsadkem kpt. RA A. V. Fomina, Mistr Jan Hus. S jeho pomocí byla po konsolidaci zahájena organizátorská činnost. Postupně byla zformována partyzánská brigáda Jana Koziny (velitel G. A. Melnik), a na Chrudimsku partyzánský pluk Ludvíka Svobody (velitel Vasil Kiš).

Časně ráno, v sobotu 19. října 2019, odjede z Jindřichova Hradce do Loun autobus s veterány KVV gen. Rudolfa Severina Krzáka a dobere v Táboře kolegy ze sousedního KVV. Opět po pěti letech se zúčastníme rozsáhlejší vzpomínky, pořádané Městem Louny, k 75. výročí seskoku partyzánského výsadku Jan Kozina. Ta začíná v 10 hodin u památníku na Mělcích, kde také při pietním aktu uctíme památku tam padlých parašutistů.
V příloze pozvánka Města Louny na sobotu 19. října 2019.

Ing. Jaroslav Tošner, je autorem publikace Stalo se na Mělcích 1944, vydané Městem Louny, 2014. Pro účastníky bude na radnici po návratu z Mělců k dispozici 2. vydání této publikace. Též informoval, že komunikoval s Červenými barety Prostějov, pplk. v. v. Jindrou Starým. Přijedou opět ve dvou lidech a připravili podobný pamětní odznak Jana Koziny jako před pěti lety, tentokráte se stužkou a číslicí 75. Město Louny se těší na setkání s veterány v sobotu 19. října na Mělcích.

S pozdravem
Václav Kameník

P.S. Zájemci z KVV Prostějov o účast na pietním aktu si zajistí vlastní dopravu.
Zde můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z výsadkového vinobraní v Dětkovicích dne 11.10.2019.
Vinobraní

Tak jako každý rok i letos náš klub pořádal tradiční Vinobraní. V odpoledních hodinách se dne 11.10.2019 v Dětkovicích sešlo 59 členů a příznivců klubu. Kolegu Lejskovi se podařilo vytvořit organizační tým, který zajistil hladký průběh příjemnému večeru. Jako obvykle nezklamala „Dětkovická buňka" vedená Jindrou Starým, která zajistila jak přípravu sálu, tak i jeho úklid po skončení Vinobraní. Spolehlivý kol. Hýbl jako obvykle připravil kvalitní „gulášek". I provedená hudební produkce probíhala ke spokojenosti všech přítomných.
V průběhu večera předseda František Stavný, který překonal svůj úraz a přišel se zúčastnit naší akce, popřál k životnímu jubileu kol. Miroslavu Milarovi a předal mu drobné pozornosti od klubu. Naše tradiční Vinobraní poctil svojí návštěvou i velitel 601. skss plk.gšt.Ing. Tomáš Skácel. Předseda jmenovaného přivítal a představil všem přítomným. Společně s velitelem nás navštívil i vrchní praporčík Jan Ouřecký.
Za bohaté občerstvení, kterého se dostalo všem přítomným, nutno poděkovat našim ženám a družkám. Za možnost uspořádat takovouto akci je třeba poděkovat statutárnímu městu Prostějov a velení 601. skss za kvalitní a bezpečnou přepravu.
F. Lejsek
Veteráni v divadle
První říjnový den se někteří z nás, kteří projevili zájem, účastnili divadelního představení „Válka Roseových“ v nastudování divadla A. Dvořáka Příbram. Hlavní protagonisté, Michal Dlouhý a Kateřina Lojdová předvedli na jevišti opravdu skvělý výkon. S velkou profesionalitou ztvárnili příběh zpočátku šťastného manželství, které po letech přechází do rozvodového řízení a v konečné fázi se stává nesmyslným bojem na život a na smrt. Z počátku velmi jednoduché naschvály, kterým jsme se mohli i zasmát, přešly do naschválů, které byly pro mnohé z nás nepochopitelné a dá se říct i šokující. Myslím si, že to byl pro všechny účastníky velmi hezký kulturní zážitek. Pro Ivetku Skrbkovu, členku výboru, která má na starosti kulturu, pochvala za zajištění vstupenek. Poděkování patří Statutárnímu městu Prostějov za jehož finančního přispění jsme mohli představení navštívit.
Kol. Věra Hudská
Komunitní centrum pro válečné veterány Brno ve spolupráci se spolkem Československý legionář pořádalo 5. 10. 2019 na střelnici Awiw Brno střeleckou soutěž jednotlivců i tříčlenných družstev „ XI. ročník Marie Ljalkové“ a „ Memoriál padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii“.
Družstvo KVV Prostějov ve složení Milan Vašek, Jaroslav Kovář a Stanislav Lánský v silné konkurenci 16 družstev skončilo na 4. místě. Z klubů výsadkových veteránů se mimo KVV Prostějov zúčastnil KVV Zlín a 2 družstva KVV Brno.
V soutěži jednotlivců vybojoval v konkurenci 51 závodníků krásné třetí místo kol. Milan Vašek.
Dne 2. října 2019 navštívila delegace KVV Prostějov ve složení kol.František Lejsek a František Chudý, pplk. MUDr. Vladimíra Uherka na Posádkové ošetřovně při příležitosti ukončení jeho činnosti NZS u 601. skss. Výbor KVV, ústy jmenovaných, poděkoval MUDr. Uherkovi za jeho podíl při zabezpečování plánovaných akcí klubu. K této příležitosti rozhodl výbor KVV na svém zasedání 23. září 2019 o udělení Medaile KVV Prostějov "Za zásluhy", která mu byla při této návštěvě předána.
Novým NZS byla jmenována pplk. MUDr. Kamila Řusková. Kol. František Lejsek seznámil jmenovanou s historií klubu a jeho perspektivou pro příští období a zároveň požádal o vstřícnost a případnou pomoc při plnění plánu našich akcí.
F.Lejsek
Medaile%20za%20zasluhy%20-%20lic[1].jpg
DSC_0012.JPG
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Předseda KVV Prostějov, z.s., plk.v.v., Ing.František Stavný
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one