Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
V rubrice "Prapor, medaile a odznaky" jsou doplněny - udělená "Pamětní bronzová medaile KVVV Praha" za přínos KVV Prostějov v rozvoji hnutí výsadkových veteránů ČR, pamětní plaketa a znak U.E.P., dary maďarských a polských kolegů.
Vinobraní.
Dne 26.10. proběhla v Dětkovicích předposlední akce našeho klubu a tím bylo tradiční Vinobraní. Dobře zorganizovaná akce, na které mají podíl kol. Lejsek a Hájek potěšila a zpříjemnila večer 65 členům a členkám našeho klubu. Úvodem předseda klubu seznámil přítomné s průběhem XXVIII. Kongresu Unie evropských výsadkových veteránů. v Budapešti, kde náš KVV byl přijat do této organizace, jako pozorovatel. Dále pokračoval kol. Lejsek, který z rozhodnutí výboru popřál naší kol. Vlastě Stavné vše nejlepší k životnímu jubileu a předal jí drobné dárky klubu. Na našem vinobraní byl přítomen i vrchní praporčík 601. skss s manželkou .
Při hodnocení společenského večera nelze opomenout kolegyně a kolegy z tzv. Dětkovické ,, buňky " vedené kol. Jindrou Starým společně s manželkou Maruškou a za aktivní účasti Věry a Jirky Hudských, Zdeňky a Josefa Hýblových, Milana Chovance a kol. Fryšákové, kteří se postarali o pohodlí a chuťové buňky všech zúčastněných. Spokojenost všech byla jak s guláškem připraveným kol. Hýblem, tak i s občerstvením, vínem a hudební produkcí.
Poděkování patří našim patronům z 601. skss za poskytnutí přepravy a všem, kteří se postarali o hladký průběh večera.
Kol. F. Lejsek
Dne 30. 10. 2018 opustil naše řady a odešel do výsadkového nebe plk. v.v. Ing. Jiří Dufek, kolega výsadkář, poslední z velitelů a NŠ 7. výsadkového pluku ZU Holešov. V době t.zv. odpočinku neustále bojoval za rehabilitaci svého útvaru. Aktivně podporoval KVV Holešov a to jak organizačním tak i materiálním úsilím. Pro zachování tradic a historie výsadkového vojska napsal řadu publikací.
Čest jeho památce !
František Lejsek
Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z výsadkového vinobraní v Dětkovicích dne 26.10.2018.


Dále se můžete potěšit z vynikajících výsledků sportovních parašutistů z Dukly Prostějov, kteří dosáhli v roce 2018 tituly mistrů světa jak na mistrovství světa armádních parašutistů CISM v Szolnoku, tak i na mistrovství světa v klasickém parašutizmu FAI v bulharské Enden-Montaně.
Viz. níže odkaz časopis Dukla-sport str.14-17.
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 76.číslo Zpravodaje.
Rubrika "Poslední rozloučení" je věnovaná vzpomínce na kolegu Ladislava Jugase.

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je publikována vzpomínka Mirka Řepky z výstupu na Släme ve dnech 12.-13.10.2018.

V rubrice "Branné hry a soutěže VV" jsou publikovány informace a výsledky "Memoriálu M Ljalkové", kterého se úspěšně zúčastnilo dne 6.10.2018 i družstvo KVV Prostějov ve složení Jaroslav Kovář, Marie Řehořová a Milan Vašek.
Na základě naší žádosti zaslané předsedou KVV PV generálnímu sekretáři Union European Paratroopers (U.E.P.) panu Eric Vieux de MORZADEC do Paříže, jsme dostali oficiální pozvánku od organizátorů kongresu, Maďarské asociace výsadkových veteránů. Za náš klub se kongresu zúčastnila delegace ve složení – předseda kol. Stavný, člen výboru klubu kol. Ondrejčák a tlumočník p.Hanták.
Kongres byl zahájen pracovním jednáním delegací všech 11 členů U.E.P v hotelu MOMR – Hádik. Prezident asociace hostitelské země plk. BOLDIZSÁR Gábor přivítal všechny delegáty a členy sekretariátu U.E.P., seznámil je s programem kongresu a se zpracovanými dokumenty. Gen.sekretář U.E.P. přednesl Výroční zprávu činnosti od posledního kongresu a pokladník U.E.P. seznámil členy delegací s hospodařením organizace.
Po jeho vystoupení jsem dostal slovo a představil se jako předseda KVV PV (krátký kariérní životopis) a prezentoval jsem činnost našeho Klubu od jeho založení až po letošní rok. V závěru svého vystoupení jsem předal Pamětní odznak na stuze k 70. výročí založení výsadkových jednotek gen. sekretáři p. MORZADECOVI a prezidentu maďarské asociace p. BOLDIZSÁROVI a Zlatý odznak výsadkového veterána KVV PV div. gen. Janu Kemparovi (PLR).
Po tomto mém vystoupení gen. Sekretář U.E.P. dal hlasovat o našem přijetí do U.E.P. jako pozorovatele. Všechny přítomné delegace hlasovaly za naše přijetí. (Úředním jazykem U.E.P. je francouzština a angličtina.)
Po tomto krátkém pracovním jednání jsme se přesunuli do historického centra Budapešti, kde v areálu Vojenského historického muzea proběhlo důstojné slavnostní zahájení kongresu a ceremoniál se státními vlajkami všech členských delegací E.U.P. Zazněly hymny EU a států jednotlivých zemí delegátů.
Slavnostní projev pronesl brig. gen. Zsolt TAMÁS, náčelník pozemního vojska z Velitelství společných sil Szekesféhervár, který mimo jiné ocenil práci výsadkových veteránů ve společnosti. Po návratu do hotelu pokračovala pracovní jednání vystoupením jednotlivých prezidentů národních asociací výsadkových veteránů k dříve stanoveným tématům, týkajících se široké problematiky současného dění v Evropě, připravenosti a struktuře speciálních sil, speciálních operací atd., a jak je řeší v jednotlivých členských zemích. Tato jednání proběhla ve dvou dnech. V diskuzi se jednotlivé delegace vyjádřily k potřebě přehodnocení vize U.E.P. (krátkodobé i střednědobé) a z toho vyplývajících možných změn STATUTU U.E.P. K tomu byly vytvořeny 3 pracovní skupiny, které budou pracovat na dokumentech pro následující kongres, který bude 30.5. – 1.6.2019 v Cannes (Francie). Práci komisí bude koordinovat generální sekretář U.E.P. a nově zvolený Prezident U.E.P. (na dva roky), kterým se stal představitel rakouské asociace gen. LANG.
Bylo stanoveno, že hlavní cíl U.E.P. a jeho Vize i Koncepce bude platný na období 5 let. Závěrečné výstupy z jednání vytvořených komisí budou zpracovávat do stanovených dokumentů kolegové z Francie.
Závěrečné jednání proběhlo ve společenském domě maďarské armády, kde gen. sekretář U.E.P. ocenil pracovní charakter kongresu, vyzdvihl práci organizátorů kongresu, Maďarské asociace výsadkových veteránů, která přispěla ke zdaru jednání. Všichni vedoucí delegací 12 členů U.E.P. obdrželi pamětní plaketu kongresu.
Poté prezident asociace hostitelské země plk. BOLDIZSÁR Gábor předal gen. sekretáři prapor U.E.P., který ho následně na dobu 2 let předal do rukou novému Prezidentu U.E.P. gen. LANGOVI (Rakousko).
Závěrečnou zprávu z průběhu tohoto kongresu obdržíme od gen. sekretáře U.E.P. do 15.11.2018.
Mám-li hodnotit tento kongres musím konstatovat, že byl velmi pracovní, konstruktivní a finančně náročný, ale nejsem ještě schopen posoudit, jaký bude mít přínos pro činnost našeho KVV.
Předseda KVV Prostějov kol. František Stavný
IMG_2367.JPG
IMG_2381.JPG
IMG_2405.JPG
IMG_2412.JPG
image003.jpg
CENTURION - nový časopis pro všechny, koho zajímá vojenská historie. Více na propagačním materiálu, viz níže.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 4. číslo občasníku "Spravodajca" OKVV Banská Bystrica.

V rubrice " Branné hry a soutěže VV " je editováno vyhodnocení 14. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a 10. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče, v areálu VPA na letišti v Prostějově ve dnech 12.-14.9.2018 včetně výsledků v jednotlivých disciplínách.

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře ze 14. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a 10. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče, v areálu VPA na letišti v Prostějově ve dnech 12.-14.9.2018.

Dále je možné zhlédnout fotografie Michala Muchy z uvedených soutěží.
IMG_20180908_135056.jpg
20180908_140232.jpg
Na pozvání Svazu vojáků v záloze SR, klub Nové Mesto nad Váhom se zástupci KVV Prostějov, kol. ŘEHOŘOVÁ a kol.PTÁČEK zúčastnili dne 8.9.2018, 3. ročníku střelecké soutěže BECKOVSKÁ PIŠTOL, MEMORIÁL plk.ŠTEFANA BUMBÁLA. Skvělého úspěchu opět dosáhla kol. ŘEHOŘOVÁ, která obsadila krásné 3. místo, družstvo skončilo na 15. místě z 20. zúčastněných. Soutěž opět proběhla v krásné družné přátelské atmosféře.
Standa Ptáček
XIV. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska
gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a
X. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče
v areálu ČPA na letišti v Prostějově ve dnech 12. - 14. září 2018

Zveme členy a příznivce KVV Prostějov na výše uvedený Memoriál s programem:

12.9. - do 16:30 - příjezd a prezentace soutěžních družstev z ČR a SR
13.9. - 09:00 – 13:00 hod. - nástup soutěžních družstev a zahájení soutěží
- 14:15 hod. – statické a dynamické ukázky 601.skss
- 18:00 – 22:00 hod. - posezení u hudby
14.9. - 09:00 – vyhodnocení soutěží a předání cen

Most nad dálnicí u Žešova je otevřen, příjezd na letiště od Žešova je volný.
DSC_7755.jpg
DSC_1690.jpg
Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout další fotografie Jardy Kováře z oslav 71.výročí vzniku Pěšího praporu 71.Československých parašutistů..... dne 1.9.2018 v Chrudimi.
IMG_2347.JPG
IMG_2345.JPG
nastup.jpg
IMG_2353.JPG
VIII.ročník Soutěže průzkumných hlídek 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka proběhl ve dnech 27. – 30.8.2018 ve Vojenském újezdu Libavá
Letošního ročníku této soutěže se zúčastnilo 16 soutěžních hlídek z voj. útvarů AČR a 2 hlídek ozbrojených sil Slovenské republiky. Průzkumné hlídky plnily po dobu čtyř dnů úkoly, které vyžadovaly překonání vzdálenosti minimálně 100 km v zalesněném terénu. Závod byl rozložen do šesti etap, jejichž součástí bylo celkem 23 disciplín, jako například noční orientační přesun, činnost na pozorovacím stanovišti, překonávání vodní překážky, přepad budovy, střelby z ručních zbraní a další disciplíny.
Na 1.místě a 2.místě se umístili průzkumné hlídky 102.pzpr a na 3.místě průzkumná hlídka 43.vpr.
Jako hosté pozorovatelé se této soutěže zúčastnili členové KVV Prostějov Jaroslav Ondrejčák, František Melichárek a Jan Komínek a členové KVV Holešov Dušan Hric s manželkou, Miroslav Hanáček a Jaroslav Jurda.
Můžeme konstatovat, že to byla nadměrně náročná soutěž a naše blahopřání patří všem průzkumným hlídkám, které úspěšně dorazily po 4 dnech do cíle.
Podrobnější komentář z jednotlivých dnů této náročné soutěže můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.
Jaroslav Ondrejčák
Parašutisté Dukly Prostějov jsou absolutními armádními mistry světa, na šampionátu získali tři zlaté a jeden bronz.
Další mimořádný úspěch prostějovských armádních parašutistů... Více na odkazu níže...
Ve dnech 26.8.- 31.8.2018 proběhne na letišti v Prostějově " Mistrovství světa World Wingsuit Flying".
obr..jpg
Setkání po 50 ti letech.
V časných ranních hodinách se na komunikaci Holešov - Zlín v prostoru u Policejní školy začaly objevovat červené barety. To kolegové z KVV Holešov uspořádali setkání k 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území. Na události roku 1968 přišli v úterý 21. srpna zavzpomínat do Holešova desítky výsadkových veteránů. Někteří ve vzpřímené chůzi, jiní již opatrnější chůzí s hůlkou, tváře poznamenané vráskami, ale v očích plamínky odhodlání i hrdosti. Z našeho klubu se zúčastnili kolegové Lejsek, Tuček a Kovář. Významu tohoto setkání přispěla i účast hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, senátorky Šárky Jelínkové, místostarosty Holešova Jaroslava Chmelaře, ředitele policejní školy Jana Dvořáka a jeho zástupce Andreje Rohála. Nejvýznamnějším hostem však zůstává poslední z velitelů NŠ plk. Jiří Dufek. Celkově se na nástupišti policejní školy v bývalém sídle 7. výsadkového pluku ZU sešlo 226 bývalých příslušníků útvaru a 52 příznivců a hostů.
S určitými pocity nostalgie a s poděkováním vystoupili přední představitelé tohoto setkání, ale s hlavním projevem vystoupil plk. Dufek, který zhodnotil postoj příslušníků útvaru a podíl všech na těchto smutných a odsouzeníhodných skutečnostech.
Za statečnost a rozhodný postoj plk. Dufka v roce 1968 mu byl Klubem výsadkových veteránů Slovenské republiky udělen Kříž cti Jozefa Gabčíka, který mu předal plk. Jozef Tuček. Předání ocenění se setkalo se srdečným potleskem všech přítomných.
Veteráni na tomto setkání svojí účastí uctili i památku všech těch, kteří se dnešních dnů nedočkali.
František Lejsek

Fotografie z tohoto setkání od Jardy Kováře máte k dispozici na níže uvedeném odkazu.
T.G.Masaryk.jpg
Děvín.jpg
IMG_2319.JPG
NR SR.jpg
V rámci 100. výročí vzniku Československé republiky uspořádal Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. pro 50 svých členů dne 11.8.2018 zájezd do Bratislavy se zajímavým programem.
V dopoledních hodinách jízda lodí z Bratislavy do Děvína s následnou prohlídkou hradu Děvín a v odpoledních hodinách návštěva Národní rady Slovenské republiky a reprezentačních prostor Bratislavského hradu. Na závěr programu jsme navštívili našeho slovenského kolegu Ladislava Hrehu v Bernolákove.
Úvodem musíme poděkovat našemu kolegovi Jozefovi Tučekovi, který využil svých kontaktů
v Národní radě Slovenské republiky a předběžně projednal termín a obsah návštěvy s jejím předsedou Andrejem Dankem. Potěšilo nás, že nám byla udělena výjimka a to návštěva Národní rady SR a reprezentačních prostor Bratislavského hradu s průvodcem, protože se v průběhu víkendu zpravidla neorganizují.
Předseda NR SR Andrej Danko projevil ochotu nás osobně přivítat na půdě NR SR, bohužel kvůli pracovnímu zaneprázdnění z toho sešlo. Jako výraz díků mu výbor KVV prostřednictvím kanceláře NR SR věnoval výsadkový baret s odznakem, pamětní plaketu na mramorovém podstavci a knihu s věnováním „DUM, SPIRO, SPERO“ autora Eduarda Stehlíka a kol.
Po příjezdu do Bratislavy následovala nezbytná fotografie účastníků zájezdu před Slovenským národním muzeem a sochou T.G.Masaryka s pamětní deskou „28. OKTÓBRA 1918 VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA VLASŤ DVOCH BRATSKÝCH NÁRODOV ČECHOV A SLOVÁKOV“. Protože do odjezdu lodě nám zbývala hodina někteří z nás se vydali k Slovenskému národnímu divadlu, Michalské bráně až k náměstí SNP. Zaujaly nás změny po desítkách let, tam kde při každé návštěvě Bratislavy Ivan Hoššo chodil do vyhlášeného mléčného baru na vynikající bryndzové halušky, tam je dnes Mc Donalds se svým standardním sortimentem. Jinak pěkné korzo s množstvím příjemných menších restaurací, butiků a vinárniček.
Plavba lodí byla příjemná, klidná a pohodová. Za 75 minut plavby jsme zakotvili u břehu, kde nás očekával kolega Jozef Tuček s naším autobusem. My, kteří jsme si troufli vystoupat na hrad Děvín, tak jsme nelitovali.
Děvínská hradní skála vyzývala svou mimořádnou strategickou polohou k osídlení již odedávna.
Římané tu měli ve 4. století př. n. l. předsunutou strážní stanici jako součást obranného systému Římské říše Limes Romanus.
Názvu pevnosti Dowina, což mělo znamenat „dívka", se poprvé používalo v době Velké Moravy, kdy zde měl snad sídlo i kníže Rastislav. Tehdy tvořil Děvín významné hospodářské sídlo a vojenské centrum. Proto je dnes Děvín pro Slováky hlavním symbolem Velké Moravy.
Po zániku Velké Moravy ztratil Děvín svůj strategický význam a získal jej znovu až ve 13. století, kdy na vápencové skále vznikl strážní pohraniční hrad Uherského království. Takto fungoval v podstatě až do doby, než pominulo turecké nebezpečí, a od 18. století se postupně měnil v ruinu. Zánik urychlila napoleonská vojska, která roku 1809 vyhodila horní hrad do povětří.
V 19. století se Děvín stal místem schůzek a sletů slovenských národovců a symbolem slavné minulosti Slováků. Vznikla tradice Všeslovanských dní a pod hradem byl zřízen amfiteátr. Neobyčejně působivá krajinná dominanta získala ještě více na kráse důkladnou rekonstrukcí na přelomu 20. a 21 století.
V současné době jsme mohli zhlédnout v kamenných chodbách výstavy pracovních nástrojů,
platidel, zbraní z 15. – 17.století. Samozřejmě ohromující byly výhledy na dominanty okolí včetně soutoku Dunaje a Moravy.
Po ukončení prohlídky hradu jsme dali v podhradí přednost bryndzovým haluškám - byly vynikající.
Po přesunu do Bratislavy jsme absolvovali prohlídku Národní rady Slovenské republiky, která sídlí na hradním vrchu v Bratislavě. Poslancům NR SR byl tento objekt slavnostně odevzdán do užívání 25. 5.1994.
Celým objektem nás prováděla PhDr. Lujza Kittlerová z odboru komunikace s médii a veřejností. Její vystupování a výklad byly naprosto profesionální a velmi zajímavé.
Víte že:
- Autorem 5 m sochy Vítanie před budovou parlamentu je Ján Kulich?
- Ve vstupní Hurbanově síni se na pozlacené tabuli nachází přepis textu Janka Matúšky „Ponad Tatrou blýska“, ze kterého první dvě sloky dnes tvoří Statní hymnu SR?
- Zajímavostí je i dominanta síně v podobě busty významné osobnosti slovenské historie – Jozefa Miloslava Hurbana, předsedy první Slovenské národní rady z revolučních let 1848-49.
- Vchod do rokovacího sálu NR je vyzdoben sérií sedmi maleb na dřevěných plátech od autora Albína Brunovského? Obsahují biblické motivy, apokalyptické grimasy desítek různorodých charakterů, budoucnost Slováků jako magicko-realistická fraška a desítky skrytých motivů.
Hodnota Brunovského vrcholného díla představuje v současnosti asi 1 a půl milionu eur.
- NR SR má 150 poslanců z 8 politických stran?
- Poslanci mají své kanceláře v objektu Bratislavského hradu a z rokovacího sálu se tam mohou přesunout podzemní chodbou?
- NR SR od svého vzniku v roce 1993 do současnosti měla 9 předsedů. Jako první byl JUDr.Milan Gašparovič, poslední v současnosti Andrej Danko.

Dále jsme absolvovali prohlídku reprezentačních prostor Bratislavského hradu, kde nás na nádvoří obrazně přivítala socha knížete Svatopluka na koni. Do reprezentačních prostor Bratislavského hradu není možný vstup, jen na zvláštní povolení. A toho se nám dostalo. Byli jsme ohromeni krásou a čistotou těchto prostor. Tyto prostory jsou k dispozici pro oficiální akce prezidenta SR, předsedy vlády SR a předsedy NR SR. Úžasná výzdoba jednotlivých místností a nádherný interiér. K tomu kvalifikovaný výklad PhDr. Lujzy Kittlerové o době 18. století ve formě příběhů, prostě veliká spokojenost.
Po společné fotografii a předání dárků našim průvodcům před objektem Národní rady SR
jsme se přesunuli do Bernolákova, kam nás pozval kolega Ladislav Hreha.
Ten nás překvapil milým přivítáním celou svojí rodinou a úžasnou pohostinností. Výborná kapustnica, velmi kvalitní víno, dobrá pohodová atmosféra, možnost si prohlédnout jeho vinné království, to byl výborný závěr našeho zájezdu. Někteří z nás si zakoupili i jeho skvělé víno.
Než jsme se rozloučili, pozvali jsme L Hrehu na Memoriál zakladatelů VV ve dnech 12.-14.9.2018, kde má přislíbený tandemový seskok.
Tento zájezd svým zaměřením a průběhem považujeme za jeden z nejzdařilejších za dobu existence našeho klubu. Považujeme ho za náš přínos k připomenutí 100.výročí vzniku ČSR
a k upevnění přátelství a sounáležitosti obou našich národů.
To dokládají i postřehy některých členů KVV:
J.Moravec: „Zájezd neměl chybu, nádhera. Největší zážitek jsem měl z návštěvy u kolegy Hrehy z KVV Bratislava, který nás přivítal z celou svoji rodinou, úžasná atmosféra v celém průběhu návštěvy.“
V.Hájková: „Nejvíc se mim líbil krásný výklad PhDr. L.Kittlerové v NR SR, velmi příjemná, vzdělaná pracovnice NR SR. Velmi mě překvapilo, že v této dnešní době existují ještě lidé s tak lidským a přátelským přístupem, jaký jsem zažila od rodiny Hrehových při návštěvě v Bernolákovu“.
M.Řepka: „Naprostá spokojenost. Nejvíc mě překvapila obnova hradu Děvín, který si pamatuji z návštěvy před 20 lety. Ze zříceniny udělali krásný hrad.“

Poděkování patří kolegovi J.Tučekovi, organizátorům výboru KVV Prostějov, zejména kol.Lejskovi, Hájkovi, Stavnému, Ondrejčákovi, Kovářovi, dále manželům Denerovým, prostě všem účastníkům zájezdu za jejich přístup a disciplínu v průběhu zájezdu.
Tato významná společenská akce v rámci 100.výročí vzniku ČSR byla realizována za finanční podpory Statutárního města Prostějova, za což mu patří naše poděkování.


Kolega Jaroslav Ondrejčák


Doporučujeme všem členům KVV Prostějov zhlédnout fotografie Jardy Kováře z tohoto zájezdu, které doplňují tento text a jsou uveřejněny na níže uvedené adrese:
DSC00229.jpg
DSC00231.jpg
U příležitosti 76. výročí boje československých parašutistů v pražské Resslově ulici, byl v neděli 17. června 2018 u chaty zvané „Václavka“ nedaleko Hořejšího Padrťského rybníku v CHKO Brdy odhalen pomník připomínající seskok paradesantních skupin INTRANSITIVE a TIN. Celkem pět československých parašutistů zde seskočilo do okupované vlasti v noci z 29. na 30. dubna 1942.
Skupina INTRANSITIVE, kterou tvořili npor. Václav Kindl, čet. Bohuslav Grabovský a des. Vojtěch Lukaštík, měla za úkol vykonávat průmyslovou sabotáž. Skupina TIN, tvořená rotnými Ludvíkem Cupalem a Jaroslavem Švarcem, měla provést atentát na protektorátního ministra školství a symbol kolaborace Emanuela Moravce. Značný rozptyl parašutistů během výsadku však způsobil, že se po přistání na zemi skupiny nesešly a od té doby je již provázely jen nesnáze. Žádný z pětice parašutistů se nedožil konce války.
Václav Kindl a Bohuslav Grabovský byli zatčeni gestapem a zavázali se ke spolupráci. Ze strany Grabovského šlo o lest a byl později popraven v Terezíně, aniž by nacistům nějak pomohl. Kindl byl agilnější, stal se z něj agent-provokatér. Omylem jej zastřelil gestapák při jednom ze zátahů na domácí odboj. Vojtěch Lukaštík se ukrýval na Moravě, byl udán, v přestřelce zraněn a v bezvýchodné situaci si vzal život sám. Podobným způsobem skončil život i Ludvíka Cupala, který se při seskoku zranil a pomohl mu právě Lukaštík. Jaroslav Švarc se se svým druhem ze skupiny TIN již nesešel, spojil se s parašutisty v Praze a s nimi pak zemřel během boje v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.
Den před výročím smrti Jaroslava Švarce došlo k slavnostnímu odhalení pomníku, který v Brdech až dosud chyběl. Deska upomínající na fakt, že právě v těchto místech provedly výsadek dvě paraskupiny. Po odhalení dostali prostor k projevům starosta Hutr, plk. gšt. Eduard Stehlík, ředitel Odboru pro válečné veterány MO ČR, pan Velfl z příbramského muzea. Historické souvislosti a význam připomínky obou paraskupin připomněli oba historici. Odhalení se zůčastnila také delegace Klubu výsadkových veteránů generála R. S. Krzáka z Jindřichova Hradce.
K odhalenému pomníku pak delegace položily květinové dary. Na závěr zazněla československá státní hymna a minutou ticha byla uctěna památka zemřelých parašutistů a jejich spolupracovníků. Čestnou stráž u pomníku drželi skauti 18. oddílu „Bílý útes“ z 1. střediska Jožky Knappa z Plzně, student Univerzity obrany se státní vlajkou a praporečník Klubu výsadkových veteránů Jindřichův Hradec.
Kolega Petr Čejka
DSC_1324.jpg
Střelecký trojboj v Holešově proběhl dne 20.7.2018 za účasti 23 družstev z KVV Holešov, Zlín, Prostějov,Trenčín, Bratislava, Brno, Zlaté Moravce, Banská Bystrica Olomouc, Nové Mesto nad Váhom, Topolčany, Praha. Celkem 69 střelců soutěžilo ve 3 disciplínách, ze samopalu vz.58, pistole vz.82 Makarov, a malorážky CZ 452 ZKM. Výsledky v jednotlivých disciplínách a kategoriích uvádíme níže.
Jaroslav Ondrejčák
DSC_1108.jpg
Na pozvání Komunitního centra pro válečné veterány Brno Dobrovského 27c, 612 00 Brno ve spolupráci s Vojenskou nemocnicí Brno a Československým legionářem – SPIA Czech,z.s, které bylo dne 14.7.2018 organizátorem Střelecké soutěže – MIKULOV 2018, se družstvo KVV Prostějov zúčastnilo této soutěže ve složení kolegové Jaroslav Kovář, František Melichárek a Jaroslav Ondrejčák.
Za krásného počasí jsme mezi prvními dorazili do Mikulova a následně na plánovanou střelnici. Již od začátku panovala příjemná a družná atmosféra, jak už pravidelně bývá u těchto střeleckých soutěží.
Pro nás prvním překvapením byly změny disciplín oproti pozvánce včetně zbraní, na což měl organizátor dle propozic plné právo. Z původních disciplín zbyla jediná - střelba ze vzduchovky. Střílelo se z karabiny Stribog SR, ráže 9 mm, ze samonabíjecí pušky AR15, ráže 5,56 mm, pistole vz.82, ráže 9 mm.
Bohužel jsme se nevyrovnali s podmínkami střelecké soutěže a neuspěli jsme v jednotlivcích ani v družstvech. Přesto děkujeme organizátorům za umožnění naší účasti.
Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře. Jaroslav Ondrejčák
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 3.číslo ročníku 2018 občasníku "Spravodajca" OK KVV Banská Bystrica. Dále uveřejňujeme pozvánku KVV Holešov na setkání příslušníků 7.vp.ZU dne 21.8.2018.
21-1968.jpg
Vážení kolegové a kolegyně,
klub výsadkových veteránů gen. Jaroslava Klemeše Chrudim, z.s. nám zaslal souhrnnou informaci k organizaci Dne výsadkových jednotek dne 1.9.2018, která je uvedena v příloze registrace 71 final.
Součástí informace je i registrační lístek včetně možnosti objednávky triček a ponožek s logem. Trička je možné objednat ve variantě vícebarevného nebo jednobarevného potisku.
K účasti se přihlašuje každý účastník oslav individuálně zasláním vyplněné registrace, včetně úhrady do 3.8.2018 na e-mailovou adresu: vysadkovevyroci@seznam.cz, nebo na KVV Chrudim nebo na adresu VÝROČÍ, VÚ 5169 Chrudim, Obce Ležáků, 53701 Chrudim, z důvodu objednání pamětních mincí, triček a ponožek. Pozdější registrace budou řešeny doobjednáním jednotlivých druhů sortimentu a zasláním na uvedené adresy. Možnost objednání bude i v rámci našeho setkání. Pro psaní do registrace je nutné si soubor stáhnout do svého počítače.
Souhrnnou informaci k programu Dne výsadkových jednotek včetně registrační přihlášky obdrží členové KVV Prostějov e-mailem od sekretáře klubu kol.Františka Chudého do 12.7.2018.
Členové KVV Prostějov, kteří nemají internetové připojení budou obeznámeni s registrační přihláškou a programem oslav cestou desítkářů.

Výbor KVV Prostějov má na den 1.9.2018 od 06:00 hod. do 23,00 hod. zajištěn autobus na přepravu účastníků oslav Dne výsadkových jednotek z Prostějova do Chrudimi a zpět. Odjezd do Chrudimi je plánován v 06,00 hod. od brány kasáren, Letecká 1. Autobus poskytl velitel 102.pzpr.

Žádáme všechny zájemce KVV Prostějov, kteří se individuálně přihlásí k účasti organizátorům v Chrudimi a požadují přepravu autobusem, aby to oznámili do 3.8.2018 kolegovi O.Hájkovi na tel.číslo 723 241 432. Úplný seznam účastníků přepravy předá kol.Hájek k dalšímu využití Fr.Lejskovi.

V případě vysokého počtu zájemců přesahující kapacitu autobusu budou upřednostněni žadatelé KVV Prostějov, kteří se nemohli zúčastnit zájezdu do Bratislavy u příležitosti 100.výročí vzniku Československé republiky dne 11.8.2018.

Zájemci, kteří si objednají ubytování v Chrudimi na den 31.8.2018, si zajistí přepravu individuálně.

Případná volná místa v autobusu budou nabídnuta KVV Holešov, Olomouc a Zlín.

Osobní odpovědnost za organizaci zájezdu včetně přepravy a součinnosti s KVV Holešov, Olomouc a Zlín má místopředseda KVV Prostějov kolega František Lejsek.
Výbor KVV Prostějov
Kolegové a kolegyně,
na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z "Pochodu po stopách 22.vb" dne 30.6.2018.
blava.jpg
Vážení kolegové a kolegyně,
vzhledem k omezenému počtu míst v zájezdu do Bratislavy (50 osob) a vyššímu počtu zájemců o účast na tomto zájezdu, provedl výbor KVV výběr účastníků zájezdu dle těchto kritérií:
- kteří se přihlásili na zájezd na výročním jednání KVV Prostějov,
- kteří se aktivně podílejí na práci KVV.
Vybraní účastníci budou vyrozuměni pozvánkou - e-mailem, nebo osobně kolegou Hájkem.
Výbor KVV Prostějov
DSC_0706.jpg
DSC_0705.jpg
Střelecká soutěž
Na pozvání primátorky statutárního města Prostějova se 2 naše 3 členná střelecká družstva zúčastnila dne 22.6.2018 střelecké soutěže „O pohár primátorky statutárního města Prostějova“.
Disciplína: mířená střelba, cíl: 2x gong + nekrytě ležící figura s kruhy, vzdálenost: 25 metrů, počet nábojů 15 ks, čas: 3 nástřelné / 3 min., 12 ran v čase 2 min., služební pistole Glock 22.
Z 36 soutěžících družstev se naše 1.družstvo v sestavě Fr.Chudý (120 b.), R.Zapletal (112 b.) a M.Řehořová (75 b.) umístilo na 5.místě s celkovým počtem bodů 307 a naše 2.družstvo v sestavě J.Kovář (116 b.), J.Ondrejčák (115 b.) a M.Řepka (66 b.) na 7.místě s celkovým počtem bodů 297.
Oproti loňskému roku, kdy jsme při stejném počtu družstev obsadili 10. a 14. místo, to je podstatné zlepšení, přesto jsme měli letos na víc.
Střelecká soutěž byla Městskou policií Prostějov ve spolupráci s Magistrátem města Prostějova výborně organizovaná. Pohoda na střelnici, dobré počasí a výborné občerstvení, to všechno neoddělitelně patřilo a patří k této soutěži. Ještě jednou děkujeme za pozvánku a již se těšíme na příští ročník.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
Fotografie Jaroslava Kováře z obou pietních aktů můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.
DSC_0570.jpg
DSC_0629.jpg
Výsadkoví veteráni nezapomínají
Jako každý rok se 18. června zástupci našeho klubu zúčastnili pietního aktu v Resslově ulici v Praze na počest padlých hrdinů, kteří provedli atentát na vraha českého národa, zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Z našeho klubu se této akce zúčastnilo celkem 15 členů a příznivců. Mimo nás jsme poskytli možnost přepravy také pro kluby Holešov, Zlín a Olomouc. Akce se zúčastnili i někteří příslušníci 601. skss, díky jejichž péči se tato plánovaná akce mohla uskutečnit. Celkem tedy 35 účastníků.
Prostor před památníkem se zaplnil množstvím červených baretů, byli to kolegové z českých a slovenských klubů Prostějov, Praha, Bratislava, Holešov, Zlín, Liberec, Jindřichův Hradec, Plzeň, Olomouc, Tábor i Žilina.
Pietnímu aktu byli přítomni i zástupci vlády, politických stran a velení AČR v čele s ministryní obrany Šlechtovou, politiky Bělobrádkem, Okamurou, NGŠ gen. Opatou a řadou dalších významných osob.
Dlouhá řada věnců, které 18. června 2018 položili u desky připomínající boj zástupci nejrůznějších státních institucí, organizací či spolků, svědčí o tom, že tato událost je jednou z klíčových v paměti našeho národa a má i po 76 letech svůj zásadní společenský a dějinný význam.
S projevem úcty za náš klub položili kytici květů Jindra Starý, Mirek Řepka a František Chudý.
V tento den byly péčí městské části Prahy 2 odhaleny pamětní destičky vsazené do chodníku u kostela sv. Cyrila a Metoděje, které připomínají, že v těchto místech před 76 lety padlo v boji sedm československých výsadkářů z Velké Británie. Každá z nich nese jméno padlého, označení výsadku, v jehož rámci byl nasazen, a datum narození a úmrtí oběti.
Při této příležitosti u památníku v Resslově ulici, po rozhodnutí výboru klubu, předal v zastoupení předsedy klubu kolega Lejsek Zlaté odznaky KVV Prostějov kolegům JUDr. Ladislavu Slívovi a JUDr. Jindřichu Vybíralovi za aktivní pomoc při zajišťování akcí klubu a za zachování a prohlubování tradic výsadkového vojska.
Poté jsme se přesunuli k památníku československých válečných parašutistů a jejich spolupracovníků z domácího odboje v Technické ulici na Praze 6. Pietní akt za účasti zástupců GŠ AČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Československé obce legionářské, VHÚ, Velvyslanectví SR v ČR byl zahájen položením věnců a kytic na počest těch, kteří položili životy v odboji proti nacizmu. Vysoce jsme ocenili účast a zejména vystoupení velvyslance Slovenské republiky v ČR Petera Weisse na tomto pietním shromáždění.
Poděkování za aktivní pomoc při zajištění této akce patří statutárnímu městu Prostějov a 601. skss.
Kolega František Lejsek
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 2.číslo časopisu "Spravodajca" Oblastního klubu VV SR v Banské Bystrici.

V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je publikována informace V.Kameníka o nových knihách v oblasti zpravodajské tématiky. Tuto informaci doplňuje svým příspěvkem kolega Miloš Opluštil.

Vlastizrádce
Co vám říká jméno por. Františka Tišlera, velitele 2. čety, 2. výs. roty 71. výs. praporu v Zákupech? Podle osobního pohovoru s autorem knihy kol. Olinem Jurmanem ,,Vlastizrádce'' však F. Tišlera již asi málokdo zná. Odpověď na svou otázku jsem směřoval až do „výsadkového pravěku" a to do let 1949 - 50. Dne 16.4.2018 jsem proto využil pozvání ke křtu do Prahy jeho nové knihy, abych tam objasnil činnost tehdejšího nového důstojníka u výsadkového praporu.
V létě 1949 jsem netušil, že po absolvování Vojenské akademie v Hranicích se znovu s por. Tišlerem sejdu hned na podzim téhož roku ve Stráži pod Ralskem při náboru dobrovolníků z řad vojáků z povolání pro výsadkové vojsko. Asi ze 30 uchazečů nás zkouškami z psychotechnických testů, tělesné zdatnosti a prohlídek u Vojenského leteckého zdravotního ústavu prošlo jen 6 adeptů a byli jsme ustanoveni do funkcí u 71. pvpr ( M. Červa, M. Česal, M. Opluštil, L. Papež , F. Tišler a J. Zahálka ).
Všechny zajímavé a napínavé události se dozvíte z uvedené knihy, která popisuje situaci hlavně v letech 1950 - 59 nejen na Velitelství výsadkového vojska a Zpravodajské správě MNO, nejvíce však na Velvyslanectví ČSR ve Washingtonu.
V Americe byl již pplk. Tišler dnem 1.6.1955 ustanoven do funkce čs. vojenského přidělence a zástupcem velvyslance, kterou tam s velkými nedostatky vykonával až do své zrady ČSR v červenci roku 1959.
Za svůj čin byl pak nakonec v nepřítomnosti odsouzen Vojenským soudem v Příbrami k trestu smrti. Po přečtení knihy jsem byl velice překvapen, neboť až do roku 1971 jsme se o tak podlém činu u útvarů nedověděli (pro přísné utajování) a museli jsme se spokojit jen s konstatováním, že svůj život ukončil sebevraždou. Tímto článkem nechci propagovat čtení „Vlastizrádce'', chci jen s tímto případem jediného výsadkového důstojníka v Zákupech, kde jsme mu říkali jen ,,podvraťák'', seznámit v krátkosti své kolegy veterány výsadkového vojska.
Miloš Opluštil
Jindřich Starý sen. má svého následovníka
V loňském roce kolega Jindřich Starý sen. oslavil svoji osmdesátku seskokem volným pádem ze 4 000 m. Neuplynul ani rok a má svého následovníka kolegu Jardu Kováře, sportovce, atleta, horolezce a výsadkáře. Doposud jsou platné jeho lehkoatletické okresní rekordy v běhu na 1 km časem 2:35 min. nebo v běhu na 5 km časem 14:51 min.
Jako horolezec absolvoval výstupy v Alpách a Dolomitech, ale za svůj nejtěžší považuje výstup ve Vysokých Tatrách západní stěnou na Lomnický štít cestou „Hokejka“.
K výsadkařině se dostal u 22.vb, kde jako voják základní služby absolvoval základní řadu seskoků.
Členem našeho KVV je od roku 2011 a od roku 2013 i členem výboru KVV. Reprezentuje náš klub ve střeleckých soutěžích a v rámci Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska…. v roce 2017 byl členem vítězného družstva KVV Prostějov. Svojí fotografickou činností se významně podílí na mapování historie našeho KVV. Zcela po zásluze mu v letošním roce byl udělen „Zlatý odznak výsadkového veterána KVV Prostějov“.
Co je pozoruhodné je fakt, že po 50 letech od svého prvního seskoku a následné obrovské pauze absolvoval 30.7.2017 spolu s kol. Miroslavem Řepkou seskok padákem na letišti v Prostějově z výšky 1200m, s padákem M330-školní křídlo z letounu L60 – Brigadýr s nuceným otvíráním padáku.
Myšlenka předčasně oslavit své sedmdesátiny seskokem ze 4000m volným pádem se mu neustále vracela i proto, že mu nadále platila lékařská prohlídka s loňského seskoku padákem. Příprava na seskok volným pádem proběhla u České parašutistické asociace v Prostějově za vedení Mgr. Martina Dlouhého a druhého instruktora Tomáše Trunečky. Jak mi sdělil, na seskok dne 27.5.2018 se velmi těšil, pociťoval zdravé napětí, ale obavy si nepřipouštěl. Při seskoku z výšky 4000 m ho doprovázeli 2 instruktoři (Furiak a Chris). Dále uvedl, že v průběhu letu se soustředil na činnosti, které se učil v kurzu, vychutnával si pocit volnosti a doprovázející instruktoři mu dodávali pocit jistoty. Jak uvedl, po dopadu na zem měl krásný pocit a říkal si, že by hned seskok zopakoval.
Jarda nezapomněl zdůraznit, že poděkování patří České parašutistické asociaci zejména Mgr. Dlouhému a ostatním instruktorům za perfektní provedení přípravy a naprosto bezpečný doprovod při seskoku.
A já jen dodávám, že Jarda si zaslouží náš obdiv.
Dne 27.5.2018. Kolega J.Ondrejčák
DSC_0366.jpg
DSC_0380.jpg
DSC_0141.jpg
1.ročník Memoriálu VHK
Dne 10. 5.2018 se naše družstvo zúčastnilo střelecké soutěže 1.ročníku Memoriálu VHK, na počest vojáků, kteří zahynuli při plnění úkolů. Střeleckou soutěž organizoval 102.pzpr ve střelbě z pistole CZ P 10 C, 3+10 na 25 m a útočné pušky BREN 2, 3+10 na 100 m. Nová útočná puška CZ BREN 2 (označovaná také jako CZ 806 BREN) od České zbrojovky navazuje na útočné pušky CZ 805 BREN zavedené v Armádě České republiky. Blíže viz http://www.armadninoviny.cz/cz-806-bren-nova-utocna-puska-z-ceske-republiky.html
Soutěž byla organizována ve 2 kategoriích a to 3 členná družstva profesionálních vojáků od útvarů AČR v počtu 17 družstev a družstev KVV Prostějov, KVV Holešov, družstva Vojenské policie a družstev pozvaných sponzorů.
Poněkud obtížnější pro družstva KVV Prostějov a Holešov i družstva sponzorů byla střelba z útočné pušky z důvodu, že jsme s ní stříleli poprvé. Shodli jsme se na tom, že pro nás střelba z BREN 2 s mechanickými mířidly je daleko náročnější než ze Sa -58. Patrně je to otázka zvyku.
Organizace a atmosféra soutěže skvělá, počasí a vojenský guláš výborné. V celkovém hodnocení v naší kategorii jsme získali 2.místo v sestavě František Chudý, Jaroslav Kovář a Jaroslav Ondrejčák za družstvem Vojenské policie. Na 3.místě se umístilo družstvo KVV Holešov v sestavě JUDr. Jozef Tóth, Dušan Hric a JUDr. Miroslav Hanáček.
Náš srdečný dík patří všem organizátorům a zejména pplk. ing.Pavlu Hriníkovi za pozvání a péči o nás i za možnost zastřílet si na nejnovějších zbraních AČR.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 75. číslo tohoto časopisu.
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one