Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

Klub výsadkových veteránů Prostějov, informace

V rubrice "Naši jubilanti" jsou aktualizovány údaje k 1.1.2022. Výbor KVV Prostějov proběhne 27.1.2022 ve 14,00 hod. na obvyklém místě.
pplk.Josef Otisk.jpg
U příležitosti 111. výročí narození a 36. výročí úmrtí legendárního velitele paravýsadku WOLFRAM, pplk. Josefa OTISKA, a také připomenutí si 77. výročí vysazení čsl. paraskupiny Wolfram za 2. světové války v Beskydech, v září 1944 a za organizace Krajského vojenského velitelství Ostrava se dne 8.1.2022 konal pietní akt za účasti pozůstalých členů rodiny Otiskových, ředitele KVV Ostrava plk.Jaroslava Medka, starostu MČ Brno – Líšeň, výsadkových veteránů KVV Brno a dalších hostí.
Za KVV Prostějov se zúčastnila pietní vzpomínky u hrobu pplk..Josefa Otiska v Brně – Líšni delegace ve složení kol.Ondrejčák, kol.Chudý, kol. J.Kovář a kol.F..Dvořák.
Pietní vzpomínka se konala jako výraz vděku za činy, které pplk. Josef OTISK uskutečnil spolu s příslušníky paraskupiny Wolfram v rámci národně osvobozeneckého boje.
Pietní akt byl zahájen státní hymnou ČR, posléze proslovem ředitele KVV Ostrava plk.Jaroslava Medka, ve kterém popsal jeho životní příběh, příběh vojáka hrdiny, který se zapojil do národního odboje proti fašizmu, který naplňoval bezvýhradně slova přísahy. Jeho odkaz je naplňován jednotkou aktivních záloh Ostrava, která nese čestný název Josefa Otiska.
Modlitbu za padlé hrdiny přednesl vojenský kaplan pplk..Mgr.Josef Konečný. Účastníci pietního aktu položením kytic u hrobu pplk. Josefa Otiska vyjádřili úctu a vděk za jeho činy ve válce, ale i celoživotní postoje.

Víte že:
- pplk. Josef Otisk se narodil 30. ledna 1911 v Líšni u Brna. Otec Matouš byl rolník, matka Marie, rozená Šumberová byla v domácnosti. Měl třináct sourozenců.
- Absolvoval obecnou školu v Líšni a poté nastoupil na reálné gymnázium v Brně. To však z finančních důvodů v roce 1928 přerušil. Znovu byl přijat v roce 1930 a v roce 1933 odmaturoval. Při základní vojenské službě, kterou nastoupil 1. října 1933, byl odeslán do záložní důstojnické školy. Po jejím absolvování byl převelen k pěšímu pluku do Levoče, poté v Prešově a nato do Bardějova. Od 1. srpna 1934 začal studovat Vojenskou akademii, kterou již v hodnosti podporučíka v srpnu 1936 ukončil. 1. září 1936 nastoupil v hodnosti poručíka k pěšímu pluku v Brně. V roce 1937 absolvoval v Milovicích kurz kanónů proti útočné vozbě. Mobilizaci prodělal v Jihlavě a Telči.
- Dne 4. prosince 1939 s přítelem překročili hranice na Slovensko a přes Maďarsko, Jugoslávii a Turecko se dostal do Francie. 12. ledna 1940 byl prezentován v Agde u československého zahraničního vojska a zařazen k 2. pěšímu pluku. Zúčastnil se bojů o Francii. Po pádu Francie byl evakuován do Anglie.
- V Anglii byl povýšen na nadporučíka. Absolvoval autokurz a základní kurz commandos. Již v hodnosti kapitána dále absolvoval parakurz a kurzy velitelů tankových rot a tankové taktiky. Poté byl jmenován zástupcem velitele 3. roty 2. tankového praporu. Do funkce velitele skupiny pro zvláštní úkoly byl vybrán na jaře 1944. Směl si vybrat příslušníky své skupiny. S nimi poté od 15. května do poloviny června 1944 prodělal základní výcvik, parakurz a konspirační kurz. 3. července odletěl do Itálie na vyčkávací základnu.
- Po půlnoci 13. září 1944 byl společně s ostatními příslušníky desantu rtn.Josfem Bierským, rtn.Josefem Černotou, rtn.Vladimírem Řezníčkem, radistou rtn. Karlem Svobodou a čet. Robertem Matulou vysazen poblíž Nytrové v Beskydech. Při seskoku došlo k rozptylu a celá skupina se sešla až po deseti dnech s výjimkou Svobody, který padl do rukou gestapa. Skupina navázala styk s partyzány, ale později byla nucena se stáhnout před protipartyzánskými akcemi gestapa do Kunčic pod Ondřejníkem a posléze do Líšně u Brna. V boji proti německé armádě pokračovali až do příchodu Rudé armády.

- Po válce byl přidělen k 2.oddělení MNO, kde pracoval na prověřování reaktivovaných důstojníků armády (podílel se i na zatčení zrádce Viliama Gerika).
1. 11. 1945 převelen ke 13. tankové brigádě v Přáslavicích u Olomouce, povýšen na majora a jmenován velitelem 2. praporu; 15. 9. 1947 – 1. 5. 1948 velitelem 2. tankového praporu u 1. tankové brigády (přejmenována později na 12.); k 1. 5. 1948 poslán na dovolenou s čekaným; 1. 10. 1948 propuštěn z armády a degradován na vojína; po odchodu z armády pracoval jako geodet a geometr.
- Vyznamenání:
• 1940 - Československý válečný kříž 1939
• 1943- Britský řád MBE (člen Řádu britského impéria),
• 1944 - Pamětní medaile československé armády v zahraničí se štítky Francie a Velká Británie
• 1944 - Československá medaile za zásluhy II. stupně
• 1945 - druhý Československý válečný kříž 1939
• 1945 - druhá Československá medaile za zásluhy II. stupně
• 1945 - Československá medaile Za chrabrost před nepřítelem
• 1946 – Odznak Čs. partyzána

Kol.Jaroslav Ondrejčák
DSC_9288-2.jpg
DSC_9289-2.jpg
DSC_9325.jpg
DSC_9298.jpg
Ostatní fotografie Jaroslava Kováře najdete ve výše uvedeném odkazu.
IMG_3023.JPG
Významného životního jubilea se v uplynulých dnech dožila naše aktivní členka KVV Prostějov kol.Marie Stará. Při této příležitosti ji navštívila delegace vedení KVV za účasti předsedy klubu kol. O. Páleníka, místopředsedy klubu kol.F.Lejska s manželkou kol. Danou Lejskovou a člena výboru KVV J.Ondrejčáka, kteří jí poděkovali za aktivní práci v KVV, popřáli hodně zdraví, spokojenosti a štěstí v dalším období.
Kol.J.Ondrejčák
Hrdinní parašutisté, kteří před 80 lety seskočili u Nehvizd, získali nový důstojný památník

Ministryně obrany Jana Černochová spolu s dalšími hosty odhalila ve středu 29. prosince v Nehvizdech u Čelákovic nový památník členům výsadku Anthropoid Janu Kubišovi a Jozefu Gabčíkovi. Právě na tomto místě parašutisté před 80 lety seskočili, aby pak o pět měsíců později provedli úspěšný atentát na „kata českého národa“ Reinharda Heydricha.

„Tento hrdinský čin byl jedním z nejvýznamnějších aktů našeho odboje za 2. světové války,“ označila atentát na zastupujícího říšského protektora ministryně Jana Černochová. Likvidací jednoho z hlavních nacistických představitelů podle ní Čechoslováci ukázali, že nejsou zbabělci a jsou odhodláni za svobodu a demokracii nasadit život.

Na území Protektorátu Čech a Moravy byly v noci z 28. na 29. prosince 1941 vysazeny tři výsadky – Silver A, Silver B a právě Anthropoid. Rotmistři Gabčík s Kubišem měli být původně vysazeni v prostoru východně u Plzně, kvůli mlze ale seskočili až o 97 km dál, na východ od Prahy u Nehvizd.

Právě zde se podle ministryně Černochové začal odvíjet příběh hrdinných parašutistů, jenž později skončil jejich smrtí v kryptě pravoslavného chrámu Cyrila a Metoděje na Praze 2. V tomto příběhu ale hráli zásadní roli také obyčejní lidé: „Byly to možná stovky či tisíce činů někdy i bezejmenných lidí, kteří v rámci druhého odboje těmto parašutistům pomáhali,“ prohlásila ministryně Černochová. Nový památník je tak nejen poctou výsadkářům, ale rovněž jim, kteří k úspěchu akce přispěli. Oceňuji komunální politiky, že připomínají odkaz hrdinů.

Slavnostnímu odhalení nového památníku přihlížely stovky lidí, zúčastnili se ho zástupci parlamentu, velvyslanec Slovenské republiky v ČR Rastislav Káčer a zástupkyně britského velvyslance Lucy Hughes, dále představitelé církví, veteránských a dalších zájmových organizací.
Památník, symbolicky zakrytý padákem, veřejnosti společně odhalili ministryně obrany Jana Černochová, velvyslanec Rastislav Káčer, zástupkyně velvyslance Lucy Hughes a starosta městyse Nehvizdy Jiří Poběrežský.

Ministryně obrany v této souvislosti poděkovala zástupcům všech samospráv, kteří se na vzniku památníku i akci samotné podíleli. Dříve se příznivci vojenské historie scházeli u původního pomníku, ten se však kvůli výstavbě vysokorychlostní tratě přesune. Výsadkáři operace Anthropoid tedy dneškem konečně získali důstojný monument, ocenila úsilí místních Jana Černochová.

V momentě, kdy padák z nového památníku strhávala, podotkla: „Odkaz, který jejich smrt přinesla, nebyl zbytečný a posunul nás dál. V ten okamžik jsem byla rovněž hrdá na to, že komunálním politikům není lhostejné, co se v jejich obcích děje a odkaz hrdinů se snaží připomínat – ať už výstavbou takových památníků nebo organizací pietních aktů.“

Formování speciálních čs. parašutistických skupin ve Velké Británii začalo již počátkem roku 1941.
O provedení atentátu bylo rozhodnuto na poradě u velitele tehdejší čs. rozvědky Františka Moravce 3. října 1941, později se stal definitivním cílem R. Heydrich.
Ve 2:24, 29. prosince 1941, seskočili rotmistři Jan Kubiš a Jozef Gabčík, členové skupiny Anthropoid, poblíž Nehvizd. Ve 2:37 seskočili u venice Senice výsadek Silver A. Ve 2:56 seskočili parašutisté skupiny Silver B nedaleko obce Kasaličky u Přelouče.
Atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v Protektorátu Čechy a Morava proběhl 27. května 1942 v zatáčce pod Vychovatelnou v Kobylisích.
Uskutečnili ho Gabčík s Kubišem společně s Josefem Valčíkem a Adolfem Opálkou z desantu Out distance.
Heydrich zemřel 4. června 1942, okamžitě po atentátu bylo vyhlášeno stanné právo a začaly masové popravy.
Sedm parašutistů (Josef Bublík, Jozef Gabčík, Jan Hrubý, Jan Kubiš, Adolf Opálka, Jaroslav Švarc, Josef Valčík) zahynulo 18. června v pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje v pražské Resslově ulici.

Kol.J.Ondrejčák
Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout další fotografie z této akce.
otv_52.jpg
img_14928.jpg
Vážení priatelia,

bohužiaľ, ani Vianoce nemajú silu nastaviť kolobeh života tak, aby bolo okolo nás iba pekne a dobre. Neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich dní je aj to smutné a ťažké.
Tak sa stalo aj na tohtoročný Štedrý deň, že sa do výsadkového neba odobral ďalší z našich priateľov.
Opustil nás vojenský a výsadkársky lekár, hlavný lekár na 22. vb Prostějov, zodpovedný odborník, priateľ, dobrý človek a spoľahlivý dlhoročný funkcionár Oblastného klubu vojenských výsadkárov Štefana Baniča v Bratislave,

plk. v. v. MUDr. Gustáv VODA, CSc.

ČESŤ JEHO PAMIATKE

V mene prezídia a členov KVV SR vyjadrujeme smútiacej rodine, všetkým jeho blízkym a priateľom, úprimnú sústrasť a hlbokú ľútosť nad jeho odchodom.

S našim priateľom, plk. v. v. MUDr. Gustávom Vodom, CSc., sa rozlúčime vo štvrtok 30. 12. 2021 o 11,00 h. na cintoríne v Pezinku.

S úctou

mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider
viceprezident.
Vážené kolegyně a kolegové,
dne 16.12.2021 rozhodl výbor KVV jednomyslně, z důvodu nestálé epidemiologické situace, zrušit původní termín ČS KVV Prostějov dne 5.2.2022. Nový termín členské schůze je stanoven na 23.4.2022.
Věříme, že nám to vyjde. Těšíme se na Vás kolegyně a kolegové.

Za výbor předseda KVV Ing. Ondrej Páleník, MBA
V rubrice "Spolupráce s KVV ČR a SR" je editováno 3. letošní číslo Zpravodaje KVV Prostějov (celkově č.86).
PARAŠUTISTICKÁ LEGENDA GEČNUK. PROČ TO MLADŠÍM POŘÁD UMÍ NANDAT A JE STÁLE JURA?

Má za sebou 14 560 seskoků, na světových akcích získal spoustu medailí. Třiapadesátiletý Jiří Gečnuk, člen ASO Dukla Prostějov, je právem považován za parašutistickou legendu. Legendu, která to výrazně mladším kolegům stále umí nandat.

Bez přehánění. Gečnuk to potvrdil také na první významné akci sezony, v Rusku se stal absolutním mistrem světa (už podruhé)! Ke všemu obsadil stříbrnou příčku v přesnosti přistání. ,,Mrzí mě, že se toho nedožil Josef Pavlata, bývalý velitel na Dukle, protože se mi povedlo dorovnat jeho krásný výsledek,“ vzpomněl i po čase na velkého kamaráda. ,,I po tolika letech mě to baví. Je super, když je záliba vaším zaměstnáním. Velikým lékem po jakékoliv námaze je pro mě studená sprcha. Tělo nádherně schladím a jsem zase jako jura,“ směje se.

Poprvé jste se s padákem snesl na zem a ještě vám nebylo ani patnáct! Rodiče vám to nerozmlouvali?

Měl jsem výhodu, že na letišti už nějakou dobu fungoval můj starší bratr. Moc jsem to chtěl zkusit a od rodičů dostal souhlas.

Přeci jen se jedná o rizikový sport. Měl jste v mládí doma vždy zelenou?

Drobné komplikace také nastaly. To když si bratr po propagačním seskoku zlomil na prvního máje obě nohy. Šlo o vážné zranění, musel s tím skončit. V rodině se to samozřejmě řešilo. Tehdy mě vůbec nenapadlo, že bych to dělal celý život.

Jiné, méně nebezpečné, sporty vás nelákaly?

Je potřeba se zamyslet, co je a není nebezpečné. Lyžoval jsem, dělal gymnastiku. I v těchto odvětvích člověk létá vzduchem a musí správně dopadnout na zem. V parašutismu obzvláště. Ne všechny seskoky jsou krásné, pohodové a bezpečné. Abych se prosadil, musel jsem tvrdě dřít a spoustu věcí si odříci.

Parašutismus je rovněž o obrovské zodpovědnosti. Souhlasíte?

Jde hlavně o zodpovědnost k sobě samému. To je víceméně automatické. Kdyby lidi, kteří tenhle sport provozují, tuto skutečnost přehlíželi, byli by s bezpečností na štíru. Velmi odpovědní musíte být především ve skupinové akrobacii, kde současně s ostatními padáte dolů dvousetkilometrovou rychlostí. Otáčíte se kolem svých os, přeskakujete se, měníte pozice. Tam stačí sebemenší kontakt mimo dohodnutou konfiguraci a je zle. Nastat může srážka ve vzduchu, bezvědomí, zlomeniny.

A je tu ještě jedna komplikace – když se neotevře padák. Vám se tato lapálie stala v kariéře dokonce třikrát! Měl jste nahnáno?

Je to nepříjemnost. Musíte zachovat chladnou hlavu, protože jde o vteřiny. Za vámi vlaje pentle s malým padáčkem a vy musíte dobře vyhodnotit, kdy záložní padák otevřít, aby se to nezamotalo do sebe. Pak už by nebyla cesta zpátky. Člověk to řeší v posloupnostech. Nejdříve se musíte zbavit starého padáku a potom teprve otevřít ten druhý. I když to může trvat dlouho a jste už hodně blízko nad zemí, je důležité vše vykonat precizně.

V 53 letech jste se stal absolutním mistrem světa. Mladší generace asi musela koukat, že?

(úsměv) Mrzí mě, že se toho nedožil Josef Pavlata, bývalý velitel na Dukle a dvojnásobný absolutní mistr světa, protože se mi povedlo dorovnat jeho výsledek. Naši kluci jsou velmi dobří. Olda Šorf skončil hned za mnou a Libor Jiroušek vyhrál individuální akrobacii. Mohl bych jmenovat další. Miloš Kříž už se také může chlubit titulem mistra světa, Hynek Tábor se stal vítězem Světového poháru v sezoně 2019. Je na čem stavět.Jak se udržujete v kondici? S přibývajícímu roky to musí být stále náročnější…

Na zdraví si momentálně stěžovat nemůžu. Velikým lékem po jakékoliv námaze je pro mě studená sprcha. Tělo nádherně schladím a jsem zase jako jura. (směje se) Poslední dva roky funguju bez jakéhokoliv zranění.

Do Dukly jste nastoupil coby voják základní služby. Je to už třiatřicet let. Zažil jste nespočet úspěchů. Vyniká některý z nich?

V roce 2005 jsem vyhrál první závod Světového poháru a nakonec opanoval celou sérii. Byl to moment, kdy jsem si uvědomil, že být dobrý a umět vítězit zase není tak těžké. Třeba i v horších podmínkách. Pak si vše užíváte ještě víc.

V Rusku jste opanovali také soutěž družstev. Ve váš prospěch hovořil pouhý centimetr…

Druzí Francouzi měli ke všemu výhodu, že skákali v lepších podmínkách. Hodinu a půl před námi. Měli jsme trochu štěstí.

Pomáhá v tréninku vzájemná rivalita?

Nikdy nechcete být tím nejhorším v týmu. Člověka to velmi motivuje se pořád zlepšovat. Partu máme dobrou, chemie v týmu funguje. Dokážeme si pomáhat. A hlavně: baví nás to. Je super, když je záliba vaším zaměstnáním.

Máte spočítané seskoky?

14 560.

Neberte to ve zlém, ale jak dlouho ještě hodláte v aktivní činnosti pokračovat?

Třiapadesát už samozřejmě nějaký věk je. Ještě bych se chtěl ucházet o nominaci na další mistrovství světa, které se příští rok uskuteční ve Strakonicích.

TEXT: ASC Dukla/Pavel Král

FOTO: ASC Dukla a CPA
Smutná zpráva kamarádi, výsadkáři a příslušníci VÚ 8280 Prostějov.
V pátek 3.12. 2021 dobojoval svůj poslední boj bývalý Náčelník štábu 22. výsadkové brigády pplk. v.v. Ing. Jaromír Homolka. Odešel do výsadkového nebe ve věku nedožitých 70 let. Jako náčelník štábu byl Jaromír velice zodpovědný a náročný důstojník a z toho plynula i jeho náročnost na nás podřízené ale i VZS. V té době, kdy jsme byli mladí, jsme to až tak moc neviděli a nevnímali. Přiznám se Vám, že jsem si ho později začal vážit čím dál víc a našli jsme si k sobě cestu. To bylo s odstupem času a taky v situacích, když jsem měl jako velitel útvaru tu zodpovědnost za své podřízené, co měli naši velitelé a taktéž Jaromír za nás. Docela mne to bolí, Jaromír byl účastníkem našich pochodů a můj kamarád. Smutné a bolestivé je to, že ve velice krátké době jsme se rozloučili s Luďkem Skácelem, Zdeňkem Fafílkem a teď s Jaromírem Homolkou. Jaromíre čest Tvé památce, bude tady bez tebe smutno. Odpočívej v pokoji veliteli. Přidávám parte, které mi přišlo a jednu fotografii. Ta je z pochodu z roku 2019 a to již Jaromír bojoval se zákeřnou nemocí. Čest Tvé památce a rodině, pozůstalým vyslovují ČERVENÉ BARETY a Klub výsadkových veteránů Prostějov hlubokou a upřímnou soustrast. Modré nebe Jaromíre.
Kol. Jindřich Starý jr.
Parte Homolka.jpg
doc1.docx  1.13MB
Vážení priatelia,

dňa 29.11.2021 o 10,30 h. odišiel do výsadkového neba

plk. v. v. Ing. Ján Návoj,

dobrý, zodpovedný a čestný človek, skvelý chlap, vynikajúci odborník a spoľahlivý priateľ.
Jeho, viacerými zdravotnými problémami oslabený organizmus nezvládol ťažký priebeh ochorenia spôsobeného vírusom.
Odišiel dobrý vojak, ktorý svoju odbornú životnú dráhu v zložkách armády začal v Litoměřicích ako spojár. V tejto oblasti rozvíjal svoju odbornosť, absolvoval Vysokú vojenskú školu vo Vyškove a pokračoval počas svojho pracovného života ako dlhoročný príslušník vojenských spravodajských zložiek vo vysokých odborných funkciách.
Dlhodobo pôsobil v Plzni a po rozdelení Československa, od roku 1993 sa miestom jeho života a práce stala Bratislava a Nitra. Patril medzi tých odborníkov, ktorí boli zodpovednými spolutvorcami nového vojenského spravodajstva Ozbrojených síl Slovenskej republiky.
V roku 2003 odišiel do výsluhového dôchodku. Mali sme šťastie, že prejavil záujem o členstvo v našom Klube vojenských výsadkárov Slovenskej republiky. Získali sme nadšeného a spoľahlivého spolupracovníka a tiež prispievateľa do nášho Banskobystrického Spravodajcu. Svojimi spomienkami, zhrnutými do príbehu "I takto sme to robili", obohatil aj prvý diel knihy svojho niekdajšieho kolegu Vlada Gajdoša, " Skákali sme v Československu". Plánoval bohaté aktivity, medzi iným aj v Slovenskom zväze protifašistických bojovníkov v Nitre a do našich mnohých aktivít začal zapájať aj svojho vnuka Jaroslava, ktorý sa stal členom nášho klubu. Ale najmocnejšie korene zapustil v našom Miestnom klube vojenských výsadkárov SR v Zlatých Moravciach. Tam bude chýbať najviac.

V mene prezídia a všetkých členov Klubu vojenských výsadkárov Slovenskej republiky vyjadrujeme úprimnú sústrasť a hlbokú ľútosť nad jeho odchodom najbližšej rodine a všetkým jeho blízkym.

ČESŤ JEHO PAMIATKE !

Rozlúčiť sa s ním pôjdeme 03. 12. 2021, v piatok o 13,00 h. na Párovský cintorín v Nitre, pri lesoparku Borina. Pohreb by mal mať vojenský, so všetkými poctami, ktoré k nemu patria. Veríme, že súčasné vládne opatrenia jeho uskutočnenie nezmaria.

S úctou

Mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider
viceprezident
Vážené kolegyně a kolegové,
včera dne 25.11.2021 proběhlo jednání výborové schůze KVV Prostějov, na kterém jsme přijali rozhodnutí zrušit námi připravenou akci "Mikulášská zábava". Důvodem tohoto rozhodnutí je kritická hygienicko - epidemiologická situace na Prostějovsku a ochrana zdraví našich členů.
Dále Vás informujeme o rozhodnutí výboru KVV, kdy členové KVV s bydlištěm v Prostějově obdrží cestou desítkářů klubový časopis Zpravodaj v listinné formě a to počínaje číslem 86, které již bylo dáno do tisku.
V rubrice "Kalendář akcí" je k dispozici "Plán hlavních akcí KVV Prostějov na rok 2022"

Výbor KVV Prostějov
Den válečných veteránů si členové našeho KVV uctili svojí účastí na několika akcích. Dne 11.11.2021 se delegace KVV Prostějov ve složení genpor. Ing. Ondrej Páleník, plk.Ing.v.v.František Stavný a nprap..v.v. Otakar Hájek zúčastnila spolu s představiteli statutárního města Prostějova pietních aktů na Městském hřbitově v Prostějově a u památníčku vojáků 601.skss, kteří tragicky zahynuli na železniční trati ve Vrahovicích.
Dne 13.11.2021 jsme se společně s našimi dětmi a vnoučaty zúčastnili netradiční oslavy Dne válečných veteránů ve středisku dětských her, laser arény zvaném Šmoulíkov. Hravé dopoledne se skutečně vydařilo. Děti si pochvalovali dětské atrakce, laser arénu i vystoupení klauna, který je svým programem zcela pohltil. Pro nás dospělé to bylo místo, kde jsme si mohli zavzpomínat.
Je velkou škodou, že se kvůli vážné epidemiologické situaci s Covid 19 v Prostějově nemohlo zúčastnit tohoto krásného dopoledne více dospělých i dětí.
Odpoledne se řada z nás zúčastnila Dne veteránů na střelnici v Prostějově na Průmyslové ulici, kde Střelnice Prostějov spolu s Klubem vojenské historie – Dukla, z.s. připravila program s možností si zastřílet z krátkých i dlouhých zbraní.
Kolega J.Ondrejčák
Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout ostatní fotografie J.Kováře ze dne 13.11.2021.
DSC_0981 (1).JPG
DSC_8913.jpg
DSC_8954.jpg
DSC_8933.jpg
Výzva…
Dne 11.11.2021 na Den veteránů jsme zahájili zimní kondiční přípravu pochodem na Domamyslice - Záhoří - Plumlovská přehrada – Domamyslice, konečná zastávka MHD.
Oproti loňské sezony jsme přípravu zahájili v omezeném počtu 2 osob a to oba Jaroslavové Kovář a Ondrejčák. Počasí nám přálo, trasa pochodu byla ideální. Zajímavé bylo, že na trase jsme potkali jen jednu mladou osobu se psíkem, která nám poskytla součinnost při dokumentaci našeho pochodu. viz. příloha. Naše pocity v cíli pochodu byly velice příjemné.
Technické parametry pochodu: délka 9060 metrů, převýšení 115 m, spáleno 636 kcal.
Obracíme se na naše kolegy, kteří by měli chuť se k nám připojit a jednou týdně (v konkrétní den dle vzájemné dohody) se projít v přírodě v délce do 10 km – budete vítáni.

Kol.Jaroslav Ondrejčák, foto - neznámá dívka a J.Kovář.
DSC_8861.jpg
DSC_8863.jpg
V rubrice "Spolupráce KVV ČR a SR" je editováno dvojčíslo 4 - 5, ročník 2021 "Spravodajca" OKVV SR Banská Bystrica.
Oslavy dne veteránů.

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dne 11. listopadu si všichni společně připomínáme celosvětový Den válečných veteránů. Je to den, který je určen všem vojákům – zemřelým, padlým i živým. Den, který je svátkem sloužících vojáků, ale i nás veteránů. Je to den, kdy je potřeba se alespoň na chviličku zastavit a věnovat tichou vzpomínku ne jenom všem hrdinům světových válek a následných konfliktů poválečných, ale i všem našim bývalým kolegům, kteří již nejsou mezi námi. Jako symbol naší neskonalé úcty si každoročně připínáme na oděv vlčí mák, který jako první vykvetl na bojem rozryté půdě. Tato tradice vznikla již krátce po ukončení I. Světové války a je rozvíjena do dnes. Je naší ctí a taky povinností udělat všechno proto, aby tato tradice vydržela i mezi generací našich dětí a vnoučat.

Výbor Klubu výsadkových veteránů Prostějov se proto rozhodl udělat oslavu Dne válečných veteránů poněkud netradičně a to společným setkáním s našimi dětmi a vnoučaty. Na tuto oslavu Vás všechny srdečně zveme! Děti si pohrají a užijí dětských atrakcí a laser arény. Zároveň pro ně bude připraven také malý zábavný program. No a my veteráni moudře pohovoříme a budeme spokojeně vzpomínat…

Akce proběhne v sobotu dne 13.11.2021 od 09.00 do 13.00 hodin v dětském zábavním centru Šmoulíkov. Dětské centrum bude po tuto dobu otevřeno jenom pro nás. Vstup pro členy KVV Prostějov a vojáky v činné službě včetně jejich doprovodu je samozřejmě zdarma. Občerstvení si pak každý hradí sám.

Těšíme se na Vás a Vaše ratolesti.

Za Výbor KVV kol.Páleník
Vážení priatelia,

zajtra sa bude zarmútená rodina a priatelia lúčiť s jedným z nás, vojenských výsadkárov.
Do výsadkového neba odišiel statočný človek, dôstojník, veliteľ a aj obetavý veterán,

kpt. v. v. Ladislav Hrubý,

niekdajší príslušník 7. vp ZU Holešov.

Prezídium a členovia Klubu vojenských výsadkárov SR
vyjadrujú smútiacej rodine, priateľom a spolubojovníkom úprimnú sústrasť a hlboký smútok nad jeho odchodom.

ČESŤ JEHO PAMIATKE

Mjr. v. v. Mgr. Vladimír Schneider
viceprezident
KNIHA – OZNÁMENÍ

Kolegové, kniha „Skákali jsme v Československu II.“ a dotisk knihy „Skákali sme v Československu I.“ jsou vyexpedovány a vyprodány. Nezasílejte další peníze, knihy už (v ČR) nejsou. Nevylučuji menší dotisk II. dílu (+ opravy) v roce 2022. Děkuji

Vlado GAJDOŠ, KVVV Plzeň
Vážené kolegyně, kolegové,
oznamuji Vám smutnou zprávu.
Dne 25. října 2021 zemřel po delší vážné nemoci náš člen klubu, kolega a kamarád, pplk. v. v. Ing. Zdeněk Fafílek. Zdeněk byl příslušníkem 22. vb, sloužil u 65. výsadkového praporu u minometné roty. Dále pokračoval u 22. výsadkového pluku, 6. vb i 601. skss, kde zastával výsadkové funkce, které vykonával až do odchodu do zaslouženého voj. důchodu. Za svou práci byl odměněn medailemi "Za službu vlasti" a "Za obranu vlasti". Klubem výsadkových veteránů byl odměněn oceněním nejvyšším - Zlatým odznakem výsadkového veterána. Nyní jej z tohoto světa přijalo výsadkové nebe.
Upřímnou soustrast celé jeho rodině.
Čest jeho památce.
Za výbor KVV Prostějov, sekretář klubu, kol. František Chudý
Poslední rozloučení se zesnulým pplk .Ing. Zdeňkem Fafílkem proběhlo v pátek 29.října 2021 v 11,00 hodin ve smuteční obřadní síni na městském hřbitově v Prostějově. Průběh a fotografie z posledního rozloučení můžete zhlédnout v rubrice "Poslední rozloučení".
Oslavy dne veteránů.

Milé kolegyně, vážení kolegové,

dne 11. listopadu si všichni společně připomínáme celosvětový Den válečných veteránů. Je to den, který je určen všem vojákům – zemřelým, padlým i živým. Den, který je svátkem sloužících vojáků, ale i nás veteránů. Je to den, kdy je potřeba se alespoň na chviličku zastavit a věnovat tichou vzpomínku ne jenom všem hrdinům světových válek a následných konfliktů poválečných, ale i všem našim bývalým kolegům, kteří již nejsou mezi námi. Jako symbol naší neskonalé úcty si každoročně připínáme na oděv vlčí mák, který jako první vykvetl na bojem rozryté půdě. Tato tradice vznikla již krátce po ukončení I. Světové války a je rozvíjena do dnes. Je naší ctí a taky povinností udělat všechno proto, aby tato tradice vydržela i mezi generací našich dětí a vnoučat.

Výbor Klubu výsadkových veteránů Prostějov se proto rozhodl udělat oslavu Dne válečných veteránů poněkud netradičně a to společným setkáním s našimi dětmi a vnoučaty. Na tuto oslavu Vás všechny srdečně zveme! Děti si pohrají a užijí dětských atrakcí a laser arény. Zároveň pro ně bude připraven také malý zábavný program. No a my veteráni moudře pohovoříme a budeme spokojeně vzpomínat…

Akce proběhne v sobotu dne 13.11.2021 od 09.00 do 13.00 hodin v dětském zábavním centru Šmoulíkov. Dětské centrum bude po tuto dobu otevřeno jenom pro nás. Vstup pro členy KVV Prostějov a vojáky v činné službě včetně jejich doprovodu je samozřejmě zdarma. Občerstvení si pak každý hradí sám.

Těšíme se na Vás a Vaše ratolesti.

Za Výbor KVV kol.Páleník
Výsadkové vinobraní v Dětkovicích po jedenácté

S napětím jsme čekali, zda nám termín „Výsadkového vinobraní“ nenaruší covid, respektive opatření proti zhoršující se hygienicko-epidemiologické situaci. Faktem je, že výchozí situace nám nepřála, řada trvalých návštěvníků vinobraní se z obezřetnosti nepřihlásila. I my jsme spolu s J. Kovářem zajišťovali víno na co nejpozdější dobu před termínem vinobraní až bylo jasné, že jdeme na to. Velký dík patří F.Lejskovi, který telefonicky obvolával a přesvědčoval členy klubu k účasti. Celkem bylo přihlášených 56 členů KVV, přítomných 48, z toho i milí hosté ze 601. skss nprap..Ouřecký s manželkou. Bohužel někteří přihlášení onemocněli, někteří měli asi i obavy se zúčastnit hromadné akce.
Můžeme konstatovat, že vše klaplo na 100 %. Přeprava autobusem do Dětkovic i zpět byla naprosto v pořádku, přesně na čas, za což patří poděkování řidiči A.Nevrlíkovi. Osobně mi sdělil, že to je jeho 1. jízda po získání řidičského průkazu na autobus. Jel opravdu dobře a bezpečně. Máme radost z přítomnosti na akci i mladších členů KVV, ať to byl kol.Lánský s manželkou nebo kol.Kovanda s přítelkyní.
P.Weisser opět se svojí hudební produkcí nezklamal. Kolega Hýbl povýšil kvalitu podávaného guláše o 1 stupeň, kolegyně Hudská, Stará, Hýblová, kolegové Starý, Chovanec i Hudský připravili nejen sál, ale i dobré občerstvení ke spokojenosti nás všech. Pochválit musíme všechny kolegyně, které obohatily naše stoly různými skvělými dobrotami.
V závěru vystoupilo i ad hoc amatérské zpěvácké kvarteto pod vedením kol.Jožka Tučeka, které zazpívalo slovenskou národní píseň „Na Kráľovej holi“. Nebylo to špatné, ale kolegové nebyli rozezpíváni. Chce to trénink kolegové…
Závěrem konstatujeme, že to byla opět zdařilá akce. Možná, že by příště bylo vhodné ji okořenit o nějakou zábavnou soutěž o ceny. Níže na odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z této akce.

Kol.J.Ondrejčák
Parašutisté DUKLY opět v čele světového parašutismu

Po odepsané sezóně roku 2020, kdy s výjimkou MČR neproběhl žádný závod sportovního parašutismu, se konečně v letošním roce, byť po počátečních problémech, rozběhla klasická sportovní sezóna. Na jaře došlo ke změně ve funkci reprezentačního trenéra, kdy Ivana Hovorku nahradil npor. Libor Jiroušek, který zároveň od počátku nového roku ukončí svou úspěšnou závodní kariéru a převezme i funkci vedoucího trenéra Dukly.
Očekávané odložené mistrovství světa hostila ruská Sibiř, konkrétně města Tanay a průmyslové Kemerovo, které, jak hodnotil Libor, připomínalo Mostecko v éře vrcholného socialismu. Dobře zorganizované mistrovství provázelo neskutečně špatné počasí, které umožnilo skočit jen minimum seskoků pro oficiální hodnocení. O to více platilo pravidlo, kdo v počátku zaváhá, nic již nedožene. A my nezaváhali. Výsledek – 4 tituly mistrů světa z pěti možných a domácí Rusové bez medaile.
Výsledky MS:
1. místo v kombinaci družstev
1. místo v PP družstev
(npor. Libor Jiroušek, prap. Oldřich Šorf, nrtm. Miloslav Kříž, o.z. Jiří Gečnuk a o.z. Hynek Tábor)
1. místo v kombinaci jednotlivců (o.z. Jiří Gečnuk – obhájil titul absolutního mistra světa)
1. místo v individuální akrobacii jednotlivců (npor. Libor Jiroušek)
2. místo v kombinaci jednotlivců (prap. Oldřich Šorf)
2. místo v PP jednotlivců (o.z. Jiří Gečnuk)
3. místo v individuální akrobacii jednotlivců (prap. Oldřich Šorf)

Celou sezónu probíhala klasická série Světového poháru na přesnost přistání tvořící 6 závodů, kdy Německo svůj závod zrušilo, takže zůstalo pět. I zde jsme od počátku výbornými dílčími výsledky spěli k vrcholné medailové pozici a jen technická pravidla série, kdy se vždy na konci škrtají body z nejhoršího závodu, jsme odepsali proti Německu lepší dílčí výsledek než oni, čímž nás přeskočili o 5 bodů a zvítězili. Obě naše družstva tak zůstala shodným výsledkem na 2. místě, což je jistě rarita.
V individuálním hodnocení jednotlivců jsme rovněž uspěli a stanuli na stupni vítězů a to na 3. místě.

Celkové výsledky Světového poháru:
2. místo na PP družstev
(npor. Libor Jiroušek, por. Ondřej Žák, nrtm. Miloslav Kříž, o.z. Jiří Gečnuk a o.z. Hynek Tábor)
2. místo na PP družstev
(prap. Jakub Pavlíček, prap. Petr Směšný, prap. Oldřich Šorf, nrtm. Bonifác Hájek a rtm. Petr Chládek)
3. místo na PP jednotlivců (nrtm. Miloslav Kříž)

Všechny tituly Mistrů ČR v jednotlivcích i družstvech jsou povinností.

Co nás ještě čeká do konce roku – v měsíci listopadu armádní mistrovství světa v katarském Dauhá a v prosinci ukončíme sezónu mezinárodním závodem v Dubaji.
Držte nám pěsti a sportu zdar.

Jirka Šafanda
Dne 25.9.2021 vstoupili do manželského svazku členové našeho KVV kol. Jaroslava Troanská a kol.Jozef Struhár. Do jejich společného života jim přejeme mnoho štěstí, radosti a manželské pohody.
DSC_8132-2.jpg
DSC_8200.jpg
Aktuality..

Dvě velice milé události předcházely pravidelné schůzi Výboru našeho klubu dne 23.září v prostorách Klubu speciálních sil. Členové výboru popřáli k nedávnému významnému životnímu jubileu 75.narozeninám našemu členovi a bývalému předsedovi klubu kolegovi Františku Stavnému a předali mu malý dárek s přáním pevného zdraví a pohody do dalšího minimálně čtvrť století života. Franto, těšíme se na další období vzájemné spolupráce!
Následně členové výboru popřáli mnoho štěstí v dalších letech „ministrovi financí“ našeho klubu kolegovi Jozefu Struhárovi, který dne 25.září vstoupí do stavu manželského s kolegyní Jarkou Troanskou. Předaný dárek je pak symbolem tepla společného grilu. Ať Vám to spolu dlouhá léta klape jako doposud!
DSC_7986-3.jpg
DSC_7990.jpg
DSC_7997.jpg
Přeposílám smutnou zprávu, zemřel jeden z posledních žijících příslušníků 2. čs. sam. paradesantní brigády v SSSR.Též upřesňující zprávu KVV SR k rozloučení v Liptovském Mikuláši.
Jao

"Vážení kolegovia,oznamujem vám, že čestný člen KVV SR, príslušník 2. cs. pdb., generálmajor v. v. Ján Iľanovský, odišiel včera, 14.09.2021 do výsadkového neba.
Rozlúčka s ním bude na mestskom cintoríne v Liptovskom Mikuláši v piatok, 17.09.2021, na Priemyselnej ulici (zástavka autobusu "Vrbický cintorín) o 12,00 h. Keď by ste prichádzali z ulice 1. mája v L.M., musíte pri predajni "LIDL" odbočiť na Novú ulicu a tá vás dovedie k mestskému cintorínu.

Tlmočím vám osobnú prosbu nášho prezidenta KVV SR, pplk. v. v. Viktora Puchoňa o účasť na rozlúčke s človekom, ktorý si našu úctu zaslúžil svojimi činmi.
Prosím vás, kto môžete, príďte sa rozlúčiť a vzdať mu poctu pri našich rozvinutých zástavách.

Ďakujem a prajem vám všetko dobré."

Vladimír Schneider
Fotografie z pohřbu genmjr. Iľanovského můžete zhlédnout v rubrice "Poslední rozloučení".
IMG_0244www.jpg
IMG_0266www.jpg
IMG_0183www.jpg
IMG_0306www.jpg
V úterý 7. září byla před Generálním štábem Armády České republiky, v Praze 6 na Vítězném náměstí, zpřístupněna venkovní panelová expozice, která přibližuje historii československého a českého výsadkového vojska. Výstavu nazvanou „Červené barety – meče armády hrot“ připravil Vojenský historický ústav Praha.
Součástí vernisáže byla i ukázka techniky, výzbroje i výstroje současných výsadkářů, příslušníků Armády České republiky. Přítomni byli vojáci z 43. výsadkového pluku, z 601. skupiny speciálních sil a 102. průzkumného praporu. Vernisáže se zúčastnil náčelník Generálního štábu Armády České republiky, armádní generál Aleš Opata, ředitel Vojenského historického ústavu Praha, brigádní generál Aleš Knížek, předsedkyně Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Černochová a další hosté.
Na pozvání NGŠ AČR se otevření výstavy zúčastnili někteří bývalí velitelé VÚ 8280 i delegace KVV Prostějov vedená kol.Františkem Stavným, dále KVV Holešov, KVV Olomouc, KVV Liberec, KVV Jindřichův Hradec, KVV Plzeň, KVV Luštěnice i KVVV Praha.
Armádní generál Aleš Opata ve svém úvodním projevu mimo jiné zmínil: „Před 74 lety byl vytvořen náš první výsadkový prapor… Sloužit jako výsadkář je dnes čest stejně jako tehdy. Měl jsem štěstí, že jsem osobně poznal výsadkářské legendy, jako byl Jaroslav Klemeš, Rudolf Krzák nebo Rudolf Pernický. Od nich jsem se učil, že český voják se nikdy nevzdává".
K hostům a nastoupeným vojákům – výsadkářům hovořil také ředitel Vojenského historického ústavu Praha, brigádní generál Aleš Knížek: „Je mi velkou ctí zde před vámi dnes stát a zahájit výstavu o vás, výsadkářích, o československých vojácích, kteří za druhé světové války bojovali proti nacistickému zlu, o vojácích, kteří se dokázali postavit i zlu při okupaci v roce 1968, a zároveň i o vás, kteří navazujete na tyto bohaté tradice".
Výstava připravená historiky VHÚ Jindřichem Markem a Janem Šachem na 22 panelech seznamuje návštěvníky s kompletní historií výsadkových jednotek, a to od předválečných let až po dnešek. Hned na prvním panelu je připomenut nápis-motto na výsadkářské výcvikové základně Ringway u Manchesteru, která se stala za 2. světové války kolébkou československého výsadkového vojska. Zní: „Nedělej ze sebe hrdinu po prvním seskoku, protože jím nejsi, a neříkej, že to nic není, protože to něco je…“
Jednotlivé panely jsou koncipovány chronologicky, mapují etapy vývoje výsadkářských sil a konkrétních jednotek. Důraz je položen na období druhé světové války a také na současnost.

Kol. Jaroslav Ondrejčák, fotografie Vladimír Hurdálek.

Níže uvádíme odkaz na archiv ČT24, vysílání ČT24 ze dne 7.9.2021 v čase 17,33, kde ve 6,24 minutě je informována veřejnost o této výstavě v rozhovoru s jedním z autorů této výstavy. Rozhovor mohou zhlédnout diváci, kteří mají Skylink. V záběrech je řada účastníků výstavy z KVV Prostějov. Další odkaz k výstavě obsahuje fotografie uveřejněné na novinky.cz. Ostatní fotografie kol.V. Hurdálka můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu zoneramy.
Kol.Josef Horáček nám 5.9.2021 napsal:

„Tohoto memoriálu, jinak z podobných konaných každoročně, jsem se zúčastnil poprvé a s jeho organizačním průběhem, co by člen soutěžního družstva, jsem byl nadmíru spokojen.
Můj veliký dík a určitě i od ostatních kamarádů KVV patří celému jeho výboru za celou zodpovědnou přípravu s následným uskutečněním.
Obsah zprávy o průběhu memoriálu je toho nejlepším důkazem. Být členem klubu výsadkových veteránů je ctí každého, komu život nabídl, stát se výsadkářem a dobrým kamarádem do budoucna.
Ještě jednou, za možnost zúčastnit se, moc děkuji“.

Další ohlas ze dne 6.9.2021
Vážené kolegyně a kolegové.
Dovolte mi, abych Vám jménem svým i kolegů z našeho klubu poděkoval za vynikající organizaci Memoriálu. Všichni zúčastnění členové klubu si velmi váží pozvání a děkují za příjemné tři dny ve společnosti kamarádů a přátel. Jsme si vědomi náročnosti organizace a proto máte náš respekt.
Přejeme Vám pohodu, klid, zdraví a modré nebe nad hlavou.

Za Klub vojenských výsadkových veteránů gen.Karla Palečka Plzeň
Ladislav Sliva
V rubrice " KVV Prostějov - soutěže" uveřejňujeme zhodnocení a výsledky 0. ročníku Memoriálu gen. Jaroslava Klemeše ze dne 28.8.2021.

V rubrice "Spolupráce KVV ČR a SR" uveřejňujeme celkové vyhodnocení XVII. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, gen. Krzáka, plk. Černoty a XIII. ročníku vynálezce padáku Štefana Baniče, které zpracoval náš předseda KVV kol. Ondrej Páleník. Současně tam uveřejňujeme celkové výsledky XVII. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, gen. Krzáka, plk. Černoty a XIII. ročník vynálezce padáku Štefana Baniče.
000.jpg
DSC_7401.jpg
DSC_7422.jpg
DSC_7460 (1)(1).jpg
Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout další soubory fotografií kol.Jaroslava Kováře a Vladimíra Hurdálka.
Vážené kolegyně a kolegové,
ve Zpravodaji č.85 jsme Vás informovali o programu XVII. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a XIII. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče, na UVZ Hamry ve dnech 1. - 3. září 2021.

Hosté, členové z KVV především prostějovských, se mohou 2. 9. 2021 zúčastnit celodenního sledování soutěží družstev, odpoledních ukázek armádních specialistů 601. skss,102. pzpr, 533. pr. bezpilot. systémů i večerní zábavy při táboráku, hudební produkci souboru ONDRÁŠ. Občerstvení bude zabezpečeno prodejním stánkem (František Vlach). Parkování vozidel je zabezpečeno. Počasí na 2.9.2021 se nám podařilo zajistit, bude polojasno !!!

Na Memoriálu ZVV...nás budou reprezentovat tyto soutěžící:
1.družstvo - Vašek Milan, Vašek Pavel, Lorenc Ivo
2.družstvo - Starý J., Melichárek F., Spáčil J.
3.družstvo - Rejkubová Miluše, Lánská Eva, Lemerová Tereza
4. družstvo - Štěpán Dušan, Vrubel Vladimír, Krenželok Bohdan
5.družstvo - Kovář Jaroslav, Horáček Josef, doplnění Kočí Milan- Holešov

Přijďte povzbudit soutěžící a především družstva KVV Prostějov.
DSC_1951-1.jpg
Smolenice 2021
Oblastný Klub vojenských výsadkárov v Bratislavě si v obci Smolenice v okrese Trnava připomenul zakladatele výsadkového vojska a 150. výročí narození konstruktéra prvního funkčního padáku Štefana Baniča.
Slavnostního aktu u památníku Štefana Baniče se zúčastnili čestní hosté
Předseda Trnavského samosprávního kraje Mgr.Jozef Viskupič, bývalý minstr armády SR gen Ing. Gajdoš, starosta Smoleníc Anton Chrvala a celá řada výsadkových veteránů i obyvatel obce. KVV Prostějov zastupovali náš předseda genpor.Ing. Ondrej Páleník,MBA, dále kol.Jaroslav Ondrejčák, Jaroslav Kovář a Jaromír Spáčil.

Po hymnách ČR a SR a zahájení předsedou Oblastního klubu KVV Bratislava L.Hrehou přednesli Mgr.Jozef Viskupič a Anton Chrvala proslovy, ve kterých zvýraznili význam osobnosti Š.Baniče. Součástí vzpomínkového aktu byly za asistence Čestné stráže MO SR položeny věnce a kytice jednotlivými delegacemi.
Na závěr pietního aktu byla přednesena slovenská hymnická píseň. Součástí oslav 150.výročí narození Š.Baniče byl seskok trojice výsadkových veteránů do prostoru Smolenického zámku.

Součástí oslav byla i konference s názvem „Osobnosť Štefana Baniča, ktorý sa zapísal do svetových dejín technických vynálezov a história vývoja padákovej techniky a zoskoku padákom na území Slovenska“, na které vystoupil Mgr.Michal Ďurčo, PhD z Historického ústavu Slovenskej akademie vied.
Musím konstatovat, že jeho vystoupení, kdy vycházel z celkového rámce hospodářského, sociálního vývoje v Rakousko - Uhersku a konkrétně v Horních Uhrách na přelomu 19.a 20. století, bylo velice zajímavé. Uvedl, které podmínky vedly k masovému vystěhovalectví za prací do Spojených států. Zajímavostí je, že v tomto období se vystěhovalo za prací do Spojených států půl milionu Slováků, což byl po Irech druhý nejvyšší počet vystěhovalců z celé Europy.
Štefan Banič (23. 11. 1870) se zapsal do světových dějin po tragické nehodě letadla, které byl svědkem v roce 1912 v americkém Greenville v Pensylvánii, kam odešel za prací. Otřásla ním do takové míry, že začal přemýšlet nad padákovou konstrukcí.
Již 3. června 1914 osobně otestoval svůj vynález - padák na principu deštníku, který se otevíral soustavou několika pružin a byl upevněn pomocí popruhů na tělo letce, před zástupci Patentového úřadu a letectva USA. Seskočil ze střechy patnácti poschoďové budovy, potom následovali další seskoky z letadla.

Dne 25. augusta 1914 dostal na padák patent, americká armáda ho vzápětí odkoupila za několik stovek dolarů, ale nikdy ho nevyužila. Š.Banič sa stal později čestným členem letectva USA. Když se v roce 1921 vrátil do vlasti, spolupodílel se na objevení jeskyně Driny v Malých Karpatech. Zemřel ve Smolenicích v roce 1941.

Odpoledne bylo vyhrazeno soutěžím XVI. ročníku memoriálu ZVV… a XII. ročníku Memoriálu Š.Baniče.
O trofeje bojovalo celkem 14 družstev v disciplínách: hod granátem na cíl, střelba ze vzduchové pistole a střelba ze vzduchové pušky. Jak jsme předpokládali, vyhrálo družstvo KVV Banská Bystrica ve složení kolegové Dolník, Dolníková a Kavický. Na druhém místě skončilo družstvo KVV Zlín a na 3.pěkném místě se umístilo naše družstvo ve složení kol.Ondrej Páleník, Jaroslav Kovář a Jaromír Spáčil.
Spokojenost s našimi výsledky v soutěži zvýraznil Jaroslav Kovář, který dosáhl v jednotlivcích celkové 3. místo.
Konkrétní výsledky v soutěžích družstev a jednotlivců jsou zveřejněny v rubrice "Spolupráce KVV ČR a SR".
Celkově hodnotíme, že naše rozhodnutí zúčastnit se této významné akce u slovenských kolegů bylo velice správné. Celá akce proběhla v příjemném a přátelském ovzduší, přispěla k upevnění sounáležitosti Slovenských a Českých výsadkových veteránů, k upevnění našich kamarádských vztahů.
Děkujeme našim slovenským kolegům a kolegyním z KVV Bratislava, zejména L.Hrehovi i ostatním organizátorům této zdařilé akce.
Tato významná společenská akce byla realizována za finanční podpory Statutárního města Prostějova, za což mu patří naše poděkování.
Kol.Jaroslav Ondrejčák

Fotografie J.Kováře můžete zhlédnout na odkazu https://www.zonerama.com/jardakov/Album/7551052
DSC_0468.jpg
DSC_0514.jpg
DSC_0546.jpg
DSC_0571.jpg
DSC_0576.jpg
DSCN0746[1].jpg
Vzhledem k částečnému zmírnění korona-virových opatření se podařilo našemu klubu zorganizovat první společensko-kulturní akci, a to v sobotu 21.8.2021, byl to zájezd do města Telče a ZOO v Jihlavě. Zájezdu se zúčastnilo celkem 41 účastníků, z toho bylo 10 dětí. Krásy historického města Telče a jeho zámku není nutno vyzvedávat, neboť samotné město je pod ochranou UNESCO. Při prohlídce zámeckého areálu i děti se zájmem sledovaly kvalitní výklad průvodce, který je zaujal upozorněním na natáčení celé řady filmových pohádek. Při prohlídce náměstí si všichni se zájmem prohlédli památky, stánky s řemeslnou výrobou a vlastní program konaných atrakcí. Po dobrém obědě se zájezd přesunul do ZOO Jihlava. Zde se pozornost soustředila na početnou faunu zastoupenou množstvím zvířat, teráriem a obdivuhodným vystoupením sokolníků.
Pro naše malé účastníky se pozornost zaměřila na „kozičky" a tobogan. Dospělým možná chybělo místo na posezení u dobré kávy.
Po náročných, ale hezkých prohlídkách, jsme se vraceli domů. Hodnocení celé akce podtrhuje vyjádření Simonky Ondrejčákové, že ze stupně možného hodnocení 1 - 10, můžeme dát známku 9. Takováto činnost u dětí jen upevňuje nová, tak potřebná přátelství a kamarádství.
Za zajištění a organizaci zájezdu patří poděkování kol. Struhárovi s přítelkyní, Chudému a Lejskovi. Velké poděkování však patří vrchnímu praporčíku Janu Ouřeckému a 601. skss.
Tato významná společenská akce byla realizována za finanční podpory Statutárního města Prostějova, za což mu patří naše poděkování.

František Lejsek
IMG_2933.JPG
IMG_2942.JPG
DSCN0751[1].JPG
DSCN0771[1].JPG
V rubrice "Zpravodaj" je editován občasník Zpravodaj KVV Prostějov. Pro členy KVV Prostějov a další zájemce je součástí Zpravodaje č.85 " Pozvánka, propozice a program na XVII. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a XIII. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče", který se koná ve dnech 1.- 3.9.2021 na Hamrech.
Telč_final1(1).jpg
Vážené kolegyně a kolegové,
na zájezd je přihlášeno 43 osob. Další přihlášky nejsou možné. Prosíme, dodržujte stanovené časy nástupu do autobusu na vyčleněných místech viz. Pozvánka.
V průběhu zájezdu je nutné dodržovat všechna hygienicko-epidemiologická opatření MZdr platná pro dané období - v současné době platí:
- v prostředcích hromadné dopravy během jízdy nasazené respirátory, u dětí do 15 let je možné použít chirurgické roušky
- v muzeu a zámcích jsou povoleny najednou skupiny do 20 osob
- v restauracích respirátory a u dětí chirurgické roušky je možné sundat během konzumace
- v ZOO možný počet osob najednou řeší provozovatel.

Opatření mohou být aktualizována MZdr v průběhu srpna.

Doporučujeme mít s sebou certifikát o očkování proti Covidu 19, nebo potvrzení o překonání nemoci Covid 19 do 180 dní, nebo výsledek testu na Covid 19.
V rubrice "Spolupráce KVV ČR a SR" jsou uveřejněny výsledky střelecké soutěže 1.ročníku GRAND POWER, která proběhla 6.8.2021 na střelnici Fénix v Levicích. Kolize termínů střeleckých soutěží nám znemožnila účast na 1.ročníku 1.ročníku GRAND POWER. Naši střelci se dne 7.8.2021 zúčastnili v rámci dlouhodobé soutěže Mezinárodní střelecké ligy organizované AISP-SPIA soutěže v Kroměříži, kde dosáhli opět vynikajících výsledků. Výsledky střelecké soutěže v Kroměříži můžete zhlédnout v téže rubrice.
Vážené kolegyně, kolegové,

oznamuji Vám smutnou zprávu. Ve čtvrtek 29. července 2021, v 18 hod. zemřel náš kamarád a přítel, skvělý velitel - výsadkář, plk. gšt. v. v. Ing. Luděk Skácel. Odešel do výsadkového nebe po dlouhé těžké nemoci ve věku 69 let.

Čest jeho památce.

Bližší informace Vám postupně sdělíme na webových stránkách KVV Prostějov.

Za KVV Prostějov, sekretář klubu, kol. František Chudý
Se zesnulým plk. gšt. Ing. Luďkem Skácelem se členové KVV Prostějov rozloučili v pátek, dne 6.srpna v 11,00 hod. ve smuteční obřadní síni na městském hřbitově v Prostějově.
V rubrice "Poslední rozloučení" můžete zhlédnout mimo fotografií z pohřbu, text smutečného projevu plk.Ing. Františka Stavného, který se jménem všech velitelů, výsadkářů, členů KVV Prostějov rozloučil s plk. gšt.Ing.Luďkem Skácelem.
Dále v rubrice "Poslední rozloučení" uveřejňujeme kondolenci Prezídia KVV SR, kterou zaslal víceprezident KVV SR mjr v.v. Mgr. Vladimír Schneider.
Pozvánka

Zdravím všechny kolegy, věřím, že jste všichni zdrávi.
Dovolte mi, abych Vás pozval na každoroční setkání v Chrudimi u příležitosti 74. výročí vzniku výsadkových jednotek v Československu, které se bude konat jako vždy poslední sobotu v měsíci srpnu - tedy 28.8.2021.

V letošním roce bude toto výročí ochuzené o ukázky armády, která má do dnešního dne zakázáno pořádat akce pro veřejnost. Abychom nepřišli o kontinuitu našich setkání, zvolily jsme náhradní program a to v pořádání 0. ročníku memoriálu gen. Klemeše viz. propozice
Startovné se neplatí, stravování každý za své ve stáncích na letišti, pro ubytování zajištěny stany, karimatky a spacáky vlastní. Setkání se bude konat v komorním duchu jako vždy na vojenské části letiště.
Parkování na letišti nebo v ve vyčleněných prostorech, vše potřebné viz, pozvánka a přiložené propozice.

K tomuto setkání jsou vyhotoveny pamětní mince a trika, taktéž viz. přílohy, které si lze objednat přes mailovou adresu gasparkvvchrudim@seznam.cz
Mince k výročí 271,- Kč
Triko k výročí 271,- Kč
Možnosti předání – osobně od 16,00 27.8. 2021 v prostorech vojenské části letiště nebo zaslání poštou na uvedenou adresu v mailu.Je potřeba připočítat k ceně poštovné za medaili 50,- Kč a za triko 70,- Kč.
Platbu proveďte na účet KVV Chrudim
213509505/0300, do 2.8.2021, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a množství ks a barvu triček.

Dotazy na gasparkvvchrudim@seznam.cz nebo 605884694.

přeji všem hodně zdraví

--
Zdeněk Kolář
předseda
Klubu výsadkových veteránů
generála Jaroslava Klemeše
Chrudim z.s.
734521957
Vážení kolegové, kolegyně.
v příloze uveřejňujeme propozice střelecké soutěže GRAND POWER, kterou organizuje Oblast. KVV Banská Bystrica dne 6.8.2021 v Levicích - SR.. Pokud máte zájem se střelecké soutěže zúčastnit, nezapomeňte se přihlásit dle pokynů v příloze do 30.7.2021.
INFO – KNIHA „SKÁKALI JSME V ČESKOSLOVENSKU II. DÍL“
Přátelé,
kniha „Skákali jsme v Československu II. díl“ (informace z 9. 4. 2021) se blíží do finále. (Mám pro vás, pro každého "zabukovaných" 2- 4 stránky v knize). Ukončení příjmu příspěvků do knihy – 9. 9. 2021, tisk v 10/2021, kniha (300 Kč/ks) bude k dispozici na VČS KVVV Plzeň (11/2021). Jsou možné i příspěvky do knihy z KVV SR. Kvůli drahému poštovnému je letošní heslo: „Ne kniha za Vámi, ale zájemci za knihou“. Vaše vzpomínky do knihy můžete zaslat na e-mail: vladgaj@gmail.com
Vlado Gajdoš (9. 7. 2021)
DSC_0104.jpg
DSC_0277.jpg
Prostějovští střelci nejúspěšnějšími v Holešově
Příslušníci KVV Prostějov již tradičně vozí z každé střelecké soutěže nějaká ocenění. Nejinak tomu bylo i 17.7.2021 na střeleckém dvojboji v Holešově-Dobroticích, který pro ně byl již sedmým letošním závodem.Dobrotický dvojboj je specifický tím, že se soutěží s vojenskými zbraněmi. Tato skutečnost de facto vylučuje možnost tréninku a přesnější přípravy. Navíc zbraně, zapůjčené od vojáků, byly nastřeleny na každého majitele individuálně, takže soutěžící předem nevěděl, jestli mu přidělená zbraň bude vyhovovat či ne. Z těchto důvodů naši závodníci neočekávali nějaké oslnivé výsledky. Mohli spoléhat jen na poctivou přípravu se zbraněmi vlastními a na zkušenosti z pravidelných soutěží.
Přes uvedené proměnné, ovlivňující výsledky takového typu soutěže, podali naši střelci nad očekávání kvalitní výsledek a slavné černé vesty se znakem KVV Prostějov bylo nakonec na stupních vítězů vidět při vyhlašování všech kategorií.
Svou stálou střeleckou formu potvrdily zejména ženy. Eva Lánská obsadila 3. místo a Miluše Rejkubová opanovala trůn nejvyšší, když za sebou nechala nejen svou klubovou kolegyni, ale také zkušenou střelkyni z Holešova.
Neméně úspěšní byli muži. Nejšťastnějším z nich byl klubový nováček Pavel Vašek – stal se nejen nejlepším střelcem z pistole, ale celkovým součtem bodů z obou zbraní také nejlepším dvojbojařem soutěže. Jen o pět bodů za ním na bronzové pozici zazářil jeho otec Milan Vašek. Ivo Lorenc druhým místem a Stanislav Lánský třetím místem ve střelbě z útočné pušky přispěli spolu s vyrovnaným výkonem Milana Vaška v obou zbraních k celkovému vítězství týmů ve střelbě z Brenu a nakonec i k výsledné zlaté a stříbrné pozici našich střelců v bodování týmů.
Souhrn výsledků:
Pistole: 1. místo Pavel Vašek
1. místo tým KVV PV muži (Pavel Vašek, Milan Vašek, Stanislav Lánský)
Útočná puška: 2. místo Ivo Lorenc
3. místo Stanislav Lánský
1. místo tým KVV PV muži (Pavel Vašek, Milan Vašek, Stanislav Lánský)
2. místo tým KVV PV 2 (Ivo Lorenc, Miluše Rejkubová, Eva Lánská)
Dvojboj ženy: 1. místo Miluše Rejkubová
3. místo Eva Lánská
Dvojboj jednotlivci: 1. místo Pavel Vašek
3. místo Milan Vašek
Celá soutěž probíhala ve velmi přátelském ovzduší a za velmi dobré organizace KVV Holešov, příslušníků Vyšší a Střední policejní školy MV v Holešově a příslušníků 102.pzpr.
Účast našich družstev v soutěži byla umožněna i díky finanční podpoře Města Prostějova.
Fotografie J.Kováře ze soutěže na https://www.zonerama.com/jardakov/Album/7443196
Kol. Jaroslav Kovář
Střelecký dvojboj Dobrotice 17. července 2021
Letošní červencová sobota 17.července 2021 byla opět po roce ve znamení 3. ročník „střeleckého dvojboje“, pořádaného Klubem výsadkových veteránů Holešov ve spolupráci se 102. průzkumným praporem Prostějov a Policejní školou Holešov.
Počasí nám přálo pro střelby a je jen škoda, že z technických důvodů nedošlo jako vloni k seskoku příslušníků 102. průzkumného praporu. Soutěže se zúčastnilo 22. trojčlenných družstev klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky. Technické zabezpečení střeleb tak jak jako v loňském roce zajistil 102. průzkumný prapor gen. Palečka Prostějov pod velením jeho velitele a zároveň ředitele soutěže pplk.gen.štábu ing. Pavla Hriníka.
V letošním roce navíc 102. pzpr v rámci výcviku zajistil občerstvení v podobě „vynikajícího guláše“ pro všechny účastníky střeleb. KVV Holešov zajistil pro pitný režim dostatek vody, nealko piva a kávu.
Soutěž byla zahájena nástupem všech družstev v 9.00 hod. předsedou KVV Holešov Dušanem Hricem a ředitelem soutěže pplk.gen.štábu ing. Pavlem Hriníkem, který předal soutěžícím důležité informace k bezpečnosti, manipulaci se střelnými zbraněmi a dodržování pokynů od příslušníků 102. pzpr, kteří obsluhovali jednotlivá stanoviště.
Objektivní vyhodnocování počtu zásahů zajišťovali dva specialisté z VPŠ a SPŠ Holešov. Soutěž podpořili svou účastí současný ředitel VPŠ a SPŠ Holešov plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA a jeho zástupce plk. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. Výpočetní středisko zajišťoval plk.gen.štábu v.v. ing. René Sábela se svým synem.
Po skončení soutěže si mohli někteří účastníci mimo soutěž vyzkoušet střelbu ze samopalu a pistole.
Po 14.00 hod. na nástupu družstev došlo k vyhlášení výsledků a nejlepším účastníkům byly předány diplomy, poháry a věcné ceny.
Ředitel soutěže pplk.gen.štábu ing.Pavel Hriník všem účastníků poděkoval za ukázněný a bezpečný průběh celé soutěže a popřál hodně dalších úspěchů.
Letošní ročník se opět vydařil. Přispěli k tomu nejen všichni účastníci. Velké poděkování patří Policejní škole za možnost uskutečnit soutěž na střelnici VPŠ a SPŠ Holešov, dále 102. pzpr gen. Palečka Prostějov za technickou a materiální pomoc, Zlínskému kraji a Městu Holešov za finanční podporu.
V Holešově 17. července 2021 Luděk Stoklásek
člen výboru a kronikář KVV Holešov
Vážené kolegyně a kolegové KVV v ČR,
dnes jsme obdrželi podkladové materiály z připravovaného XVI. ročníku Memoriálu ZVV....a XII. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Š. Baniče, který se uskuteční ve dnech 19.-21.8.2021 ve Smolenicích - SR. Pozvánku, program a organizační pokyny nám zaslal hlavní organizátor Memoriálů ZVV... kolega Laco Hreha - SR a jsou uvedeny v přílohách.
Sportovní soutěž proběhne ve 3 disciplínách - střelba ze vzduchové pušky, střelba ze vzduchové pistole a hod granátem na cíl. Propozice sportovní soutěže Vám budou zaslány ihned po jejich dopracování. Hodnocení bude standardní jako na předešlých Memoriálech...Pokud dojde v některých detailech ke změnám v organizaci, budete taktéž informováni cestou e-mailů a na našem webu.

Výbor KVV Prostějov
Smutná zpráva

Dne 10.7.2021 zemřel Ing. Oldřich Jurman historik, autor několika knih se zpravodajskou tématikou, jeden z autorů knihy "Nemrzačte naši historii", která vyšla v nedávných dnech. Více v rubrice "Poslední rozloučení".

Čest jeho památce.
Výbor KVV Prostějov.
PO ROČNÍ PŘESTÁVCE OPĚT POCHOD NA HAMRECH

Poslední sobotu v červnu zorganizoval spolek ČERVENÉ BARETY, z.s. ve spolupráci s Nadačním fondem speciálních sil, Klubem výsadkových veteránů Prostějov a za podpory města Prostějov již 8. ročník pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“. Letošní ročník byl pojmenován po osmém veliteli pplk. v.v. Jaroslavu Arnoštovi. Po roční odmlce, kdy na srubovém táboře probíhala rozsáhlá rekonstrukce, a tudiž nebylo možné v loňském roce zde pochod uskutečnit, se na UVZ Hamry sjely stovky příznivců, aby se pochodu zúčastnily. To, že lidem takové setkání chybělo, o tom svědčí i fakt, že se pochodu zúčastnilo na 500 řádně přihlášených osob. K nim se samozřejmě mnohdy přidaly i neregistrované děti či partneři jako doprovod. Mnohým veteránům totiž bylo i přes 80 let. Společně s organizátory, pozvanými hosty a partnery pochodu, se tak pohybovalo na srubovém táboře okolo 700 lidí.
„Jsme rádi, že za námi přijel se svými syny i velitel, po němž byl pochod pojmenován a jehož podobizna z dob jeho velení u útvaru zdobila přední stranu pamětních odznaků na stuze, kterou řádně registrovaní účastníci pochodu obdrželi jako vzpomínku na tento pochod“, poznamenal předseda spolku Jindřich Starý. K tomu ještě dodal: „S mnohými bývalými kolegy se neviděl i 25 let a proto bylo pro něj setkání i dost emotivní. Přislíbil účast se svými vnuky i na příští rok“.
Slavnostního zahájení pochodu se zúčastnilo letos tedy celkem 9 bývalých velitelů, včetně manželky po prvním veliteli paní Věře Mansfeldové (79), která nevynechala doposud žádný ročník a vždy pochod řádně odšlapala. Účastníky pochodu přijeli pozdravit i náměstek primátora města Prostějov Jiří Rozehnal, starostka města Plumlov Gabriela Jančíková, ale i bývalí „výsadkáři“ a starostové obcí Malé Hradisko a Lipová pánové Marian Fidler a František Šustr. Nechyběl ani přednosta Vojenského újezdu Březina pplk. Roman Smolka, ani zástupci partnerů pochodu. Akce má tradičně i mezinárodní účast. Kromě zástupců klubů ze Slovenska, se kterými úzce spolupracujeme přijeli i letos, a to již počtvrté, i členové přátelského klubu Červené barety z Polska z města Lódź.
Organizátoři využili situace, kdy společně s náměstkem primátora města Prostějov předali bývalým velitelům pamětní odznak na stuze k 60. výročí působnosti VÚ 8280 v posádce Prostějov. Pamětní odznak byl vydán již vloni, ale vzhledem k epidemiologické situaci ve státě a vydaným vládním opatřením nebylo možné tyto odznaky udělit.
„Jsme rádi, že se nám podařilo zdárně zorganizovat tento osmý ročník. Ta roční odmlka byla znát. Atmosféra, která vládla již od pátku na Hamrech byla skvělá a opět nás to posunulo o kousek dál. Už teď se těšíme na přípravy a organizaci 9. ročníku.“, zhodnotil celou akci předseda pořádajícího spolku Jindřich Starý.
Velké poděkování patří všem partnerům a sponzorům. Organizátoři děkují za finanční podporu ze strany statutárního města Prostějov.
Kolega Michal Mucha

Fotografie J.Kováře z pochodu "Po stopách 22.vb" můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.
DSC_9685.jpg
DSC_9677.jpg
Střípky z pochodu.
- Na závěr pochodu obdrželi kol.F.Stavný a kol.O.Páleník ocenění od předsedu Hlavního výboru Klubu výsadkových veteránů Polska gen. diw. v.v. Jana Kemparu a předsedu Klubu výsadkových veteránů "Červené barety" plukovníka Janusza Urbanczyka. Zároveň obdrželi pozvání na jejich akci - převzetí praporu v Bialsko - Bialej, která proběhne začátkem září 2021.

- Mezi nejstarší účastníky pochodu patřil náš bývalý předseda KVV Prostějov kol. M. Řepka, který zdárně absolvoval pochod v délce 14 km ve věku 87 let. Ocenil perfektní organizaci pochodu včetně osvěžující sprchy na trase ve formě dešťové přeháňky. Celou trasu s ním prošel Ladislav Kysela, bývalý reprezentant Dukly Prostějov v judu, který absolvoval vojenskou základní službu koncem 60. let u dělostřelecké baterie, 22.vpto.
- Svojí účastí vyvolal překvapení mezi některými účastníky pochodu syn plk. Františka Mansfelda, František, který přijel z dalekého Prešova (SR) cca 400 km.
- Náš obdiv si zasloužila 13 letá dívka, která běžela spolu s ostatními běžci trasu v délce 34 km.
- Někteří účastníci pochodu si na trať v délce 34 km vzali s sebou i psy. Jardovi Kovářovi na kontrolním bodu padl do oka belgický ovčák a jak dokumentuje fotografie, sympatie byly oboustranné.
- Na stanovišti kontrolního bodu v Malém Hradisku vypomáhali vydávat občerstvení pravnuci Františka Chudého – Bruno (8 let) a Benjamín (6 let). Úkol splnili perfektně. Kol. J.Ondrejčák
Vážení kolegové, veteráni, vojáci.
Dne 30.6. nás navždy opustil a odešel do výsadkového nebe ve věku 98 let Čestný předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno plk.v.v.Ing.Ivan Kutín. Více v rubrice "Poslední rozloučení".
Vážené kolegyně, kolegové,
pokud by došlo k vyššímu zájmu o účast na zájezd do Telče a ZOO Jihlavy, při přihlášení se na zájezd včetně finanční úhrady (více než 40 zájemců), bude pro výběr osob respektováno pořadí, ve kterém se zájemce přihlásil.
Výbor KVV Prostějov.

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z Pochodu po stopách 22.vb ze dne 26.6.2021.
DSC_9379 - kopie.jpg
DSC_9384 - kopie.jpg
DSC_9446 - kopie.jpg
DSC_9543 - kopie.jpg
Výsadkoví veteráni v Prostějově hodnotili výsledky roku 2020, mají i nového předsedu Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s.

Vzhledem k epidemiologické situaci až po třech odkladech termínu se nám podařilo dne 19.6.2021 v přednáškovém sálu Národního domu uskutečnit členskou schůzi Klubu výsadkových veteránů Prostějov. Po náročné přípravě členské schůze, včetně hygienických opatření, se nám podařilo zajistit účast 104 členů našeho KVV, z toho 27 na základě plných mocí. Program schůze oproti našim zvyklostem byl upraven tak, aby respektoval přijatá opatření (bez zpěvu výsadkové hymny, bez živé hudby a tance v rámci volného programu po schůzi).
Protože zhruba polovina členů KVV se nemohla z různých důvodů členské schůze zúčastnit rozhodli jsme se Vám podat podrobnější informaci o našem jednání.

Členské schůzi předcházela porada s předsedy KVV ČR a SR, které se zúčastnili prezident KVV SR Viktor Puchoň, KVV Bratislava Ladislav Hreha, KVV 1.pzpr kol.Michel, předsedové KVVV Praha kol.Galvas, KVV Chrudim kol.Kolář, KVV Brno kol.Foršt, KVV Liberec kol.Chromek, KVV Holešov kol.Hric, KVV Olomouc kol. Havlíček, KVV Zlín kol. Krause, ČB kol.Starý jun., KVV Plzeň kol.Sliva, KVV Klatovy kol.Duchek, oba se dostavili později kvůli problémům na dálnici.
Z porady vyplynulo, že letos proběhnou 2 ročníky Memoriálu ZVV… a Memoriálu Š.Baniče. První proběhne u příležitosti 150. výročí Š.Baniče ve Smolenicích ve dnech 19.-21.8.2021. Program a propozice budou zaslány cestou KVV Prostějov všem KVV v ČR. Druhý MZVV… proběhne ve dnech 1.-3.9.
2021 na Hamrech péčí KVV Prostějov.
Dále KVV Holešov plánuje dne 17.7.2021 „Střelecký dvojboj“ na střelnici v Dobroticích. Závazné přihlášky zašlou KVV do 9.7.2021, startovné 150,- Kč na osobu. Dne 28.8.2021 proběhne v Chrudimi Den výsadkových vojsk, i když oproti minulým létům s komornějším obsahem.

V roce 2022 si připomeneme 75. výročí vzniku výsadkových jednotek, kde je záměrem KVV Liberec v součinnosti s KVV Chrudim a orgány Zákup a Stráže pod Ralskem, využít k prezentaci generací stávajících výsadkářů i výsadkových veteránů.
KVV SR si příští rok připomene 80.výročí úmrtí J.Gabčíka, v plánu je i Setkání 2022, na kterém se počítá i s účastí členů KVV ČR.

Na návrh KVV Prostějov byli oceněni prezídiem KVV SR za osobní podíl na rozvíjení výsadkového veteránského hnutí „Bronzovým křížem cti J.Gabčíka“ kolegové: pplk. v.v. Jaroslav Chromek - předseda KVV Liberec, plk. v.v. Ing. Zdeněk Kolář - předseda KVV Chrudim, pplk. v.v Ing. Jan Havlíček - předseda KVV Olomouc, pplk. v.v. Petr Čejka - předseda KVV Jindřichův Hradec, kpt. v.v. Ing. Jozef Struhár - pokladník KVV Prostějov a „Medailí za zásluhy“ št. praporčík v.v. Jaroslav Foršt - předseda KVV Brno. Ocenění jim osobně předal Prezident KVV SR Viktor Puchoň.

Členské schůze se na naše pozvání zúčastnili: primátor statutárního města Prostějov Mgr.František Jura, představitel Čs. obce legionářské, bývalý primátor a čestný člen KVV Prostějov M. Pišťák, plk. gšt. Ing. Ladislav Rebilas, Ředitel Ředitelství speciálních sil AČR, velitelé prostějovských útvarů plk. gšt. Ing. Tomáš Skácel, pplk..Ing. Pavel Hriník a další hosté.

Vzhledem k tomu, že řada našich členů klubu se nemohla členské schůze zúčastnit, ať z důvodů zdravotních nebo vysokého věku, uvádíme podstatnou část ze Zprávy výboru o činnosti KVV za rok 2020, kterou přednesl předseda klubu kol.František Stavný.

Kol. F.Stavný všechny srdečně přivítal v Prostějově a velmi si váží toho, že i přes složitost situace s koronavirovou krizí jste nás poctili svou návštěvou.
Rok 2020 byl pro celou republiku i pro naše veteránské výsadkové hnutí velmi složitý a náročný. Museli jsme, tak jako i v jiných klubech, celou řadu našich plánovaných akcí zrušit, kvůli přijetí protipandemických opatření vlády.

Náš klub má k dnešnímu dni celkem 212 členů.
V r. 2020 opustili naše řady kol. V. Hynek, Ol. Luger, I. Verner, v lednu kol. I. Hoššo, v dubnu kol. J.Rimanovský, v květnu kol. Štrajt, kol. Brož a v červnu kol. Hanka Jugasová odešli do výsadkového nebe, 1 člen byl kvůli zdravotnímu stavu na vlastní žádost vyškrtnut a přijali jsme 10 nových členů. Náš klub přirozeně stárne, jak je vidět na seznamu oslavenců v letošním roce. Podle něj máme 95-letého člena - kol. Jiří Němec, máme 3 pětaosmdesátníky, 7 osmdesátníků, 12 pětasedmdesátníků, 3 sedmdesátníky, 8 šedesátníků a pětašedesátníků. Z toho vyplývá, že se musíme více zabývat získáváním mladších kolegů a přesvědčit je na práci pro naše veteránské výsadkové hnutí, abychom nezanikli jako klub. Našimi čestnými členy zůstávají kol. Věra Mansfeldová a kol. Miroslav Pišťák, bývalý primátor Prostějova a náš sponzor.

Od října 2018 jsme členy U.E.P. (Unie evropských výsadkových veteránů) jako pozorovatelé. V r. 2020, tak jako v ČR, Sekretariát unie ani národní asociace nemohly kvůli pandemické situaci efektivně pracovat. Proběhly jen dvě videokonference, bez naší účasti a bez jakýchkoliv závěrů. Vše je odloženo na podzim. Jsem v kontaktu pouze s prezidenty asociací Polska a Maďarska, protože ze Sekretariátu U.E.P. nemám žádné informace. Uvidíme, co nám r. 2021 přinese a pak se rozhodneme jak postupovat dále. Zatím jsme stále v povědomí členů U.E.P., kteří vědí o našem klubu i o naši činnosti ve výsadkovém veteránském hnutí.

Práce výboru klubu

Předseda klubu svolával výbor klubu k jednáním pravidelně a členové se i v této krizové situaci scházeli každý měsíc (s omezením počtů členů výboru). Žijeme dobu, ve které se moc nenosí chválit. Já musím říct a jsem rád, že všichni členové výboru si plnili své povinnosti velmi aktivně a já jim za to chci upřímně poděkovat. Byli jsme dobrá parta, která to brala ne jako povinnosti, ale jako poslání pro výsadkové veteránské hnutí. Ten, kdo nepracoval ve výboru našeho klubu, těžko pochopí o čem mluvím. Všichni to máme v srdcích. O to víc mě mrzí, že kvůli mému zdravotnímu stavu musím svou činnost ve výboru ukončit a rezignovat i na funkci předsedy a jednatele spolku. Předpokládám a jsem o tom pevně přesvědčen, že se výbor doplní a zvolí si dobrého předsedu a jednatele spolku, který zabezpečí kontinuitu naší klubové činnosti a přinese i nové impulsy a vizi.

Společenské akce

Realizaci plánovaných společenských akcí na rok 2020 výrazně ovlivnila epidemiologická situace a tomu odpovídající nařízení vlády. V tomto kontextu musel výbor zrušit některé akce jako Memoriál plk. F. Mansfelda ve střelbě z pistole, účast na pietním aktu v Plzni u hrobu gen. Palečka, účast na pietním aktu v Praze v Resslově ulici, účast na divadelních představeních, výsadkovém vinobraní nebo na mikulášské zábavě.

Velké štěstí jsme měli, že nám s termínem realizace vyšla naše nejdůležitější událost v rámci společenských akcí a to SETKÁNÍ 2020, kdy jsme mohli v Prostějově po 5 letech opět přivítat naše kolegy z České a Slovenské republiky.
Oproti minulým, mělo toto setkání některé zvláštnosti a to, že se konalo v období 30. výročí vzniku Klubu výsadkových veteránů Prostějov a 60. výročí působení výsadkových útvarů v posádce Prostějov.
Význam SETKÁNÍ 2020 byl zvýrazněn účastí předsedy vlády ČR Ing. Andreje Babiše, ministryně financí vlády ČR A. Schillerové, poslance parlamentu ČR hejtmana Olomouckého kraje L. Oklešťka a primátora statutárního města Prostějova Mgr. Fr. Jury. V historii veteránského výsadkového hnutí to bylo poprvé, co jsme mohli mezi sebou přivítat tak vzácnou návštěvu na republikové úrovni. Tuto návštěvu, spolu s přímými vstupy České televize a Českého rozhlasu z této akce, jsme myslím si, ještě pro naše veteránské hnutí nedocenili.
O průběhu a výsledcích této významné společenské akce jsme Vás podrobně informovali jak na našich webových stránkách, tak i v našem časopisu Zpravodaj č. 83. Současně jsme poskytli na našem webu 494 fotografií autora Jaroslava Kováře, které dokreslovaly atmosféru našeho SETKÁNÍ 2020.
Proto se omezím jen na některé poznámky:
- Chci připomenout, že 30. výročí vzniku a činnosti KVV Prostějov je pevně spjaté s 30. výročím celého veteránského výsadkového hnutí. Proto výbor KVV doporučil ocenit Náčelníkem generálního štábu AČR nejen nejaktivnější členy našeho klubu, ale i celého veteránského výsadkového hnutí v ČR a SR.
- Úspěch této významné akce byl podložen poctivou půlroční prací výboru KVV za řízení jeho předsedy.
- Na SETKÁNÍ 2020 i přes omezení (z důvodu Covidu, max. 10 členů z jednotlivých KVV) se celkem zaregistrovalo 201 výsadkových veteránů z 15 KVV ČR a 7 KVV ze SR (včetně KVV Šumiac), neregistrovaných (na tzv. divokou kartu) se zúčastnilo 8 výsadkových veteránů, dále 29 hostů, 31 příslušníků Vojenské hudby Olomouc, technické zabezpečení akce 39 osob (zabezpečení a provádění ukázek, piloti tandemů, zdrav. služba). Celkem se zúčastnilo 308 osob.
- Nebýt aktivní logistické pomoci, zejména velení a příslušníků 601.skss, ale i 102.pzpr, České parašutistické asociace, 533.pr.BzP, Centra podpory speciálních sil Olomouc a také posádkové ošetřovny, nebyli bychom schopni tuto náročnou akci realizovat.
- Setkání 2020 bylo i po finanční stránce náročné. Uvedu jen 1 položku. To, že jsme věnovali každému klubu v ČR a SR 1 tandemový seskok, který mohli jako odměnu věnovat svým nejaktivnějším členům svého klubu, stálo pokladnu našeho klubu 104 260 Kč. Bez dotací Nadace Agrofert, Ol.kraje, Statut. města Prostějova a pomoci našeho kolegy genpor. Ondřeje Páleníka, bychom nemohli v takovém rozsahu Setkání 2020 realizovat, proto jim patří náš velký dík.
- Všem KVV ČR a SR, které se zúčastnily SETKÁNÍ 2020, byla zaslána dárková balení DVD se 130 minutovým záznamem jeho průběhu a DVD s 266 fotografiemi. Celkem jich bylo zpracováno 42 ks s určením pro členy výboru KVV a GŠ AČR, Nadaci Agrofert, OLK, SM Prostějov, naše prostějovské útvary a významné sponzory, za což patří poděkování kol. Arestovi, Kovářovi a Ondrejčákovi.
Obě DVD spolu se sborníkem „30 let činnosti KVV Prostějov“ jsou součástí archivu klubu. Záměr zpracovat sborník „30 let činnosti KVV Prostějov“, jehož realizaci vzal na sebe kolega Ondrejčák, se ukázal jako šťastný krok. Sborník, který vydal Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. u příležitosti 30. výročí jeho vzniku a SETKÁNÍ 2020 je vlastně kronikou jeho činnosti, je kronikou práce desítek a stovek našich členů, kteří se dlouhých 30 let zapojovali do rozvíjení výsadkových tradic, do upevňování kamarádství, přátelství a vzájemné spolupráce, do upevňování sounáležitosti výsadkářů všech generací.
Podstatné je, že tento sborník je uložen v archivu celý v elektronické formě a je možné jeho rozšíření o činnost klubu v dalších letech (za 5 nebo 10 let). To bude ale úkol pro další generace výsadkových veteránů.
- Na základě ohlasů jednotlivých KVV ČR a SR můžeme konstatovat, že SETKÁNÍ 2020 se vydařilo a významně přispělo k upevnění kamarádství a sounáležitosti výsadkářů všech generací, k upevnění hrdosti na příslušnost k výsadkové komunitě.
Svojí účastí na vzpomínkových a pietních aktech vyjadřujeme náš vztah k hrdinům domácího i zahraničního odboje, k vlastencům, kteří se nebáli položit svůj život v boji proti fašizmu. Bohužel, ze známých důvodů jsme se nemohli v uplynulém roce zúčastnit plánovaných akcí, pietního aktu u hrobu gen. Palečka v Plzni ani pietního aktu v Praze v Resslově ulici. Proto jsme se zúčastnili jen pietních akcí na místní úrovni.
Dne 11.1.2020 jsme se zúčastnili na hřbitově ve Staré Líšni - Brno pietní vzpomínky na velitele para skupiny Wolfram, líšeňského rodáka pplk. Josefa OTISKA. Celou pietní vzpomínku organizovalo Krajské vojenské velitelství Ostrava. Za KVV Prostějov se pietního aktu zúčastnili zástupci KVV Prostějov kol. Otakar Hájek a Jaroslav Kovář.
Dne 7.5. 2020 na prostějovském městském hřbitově proběhla pietní připomínka konce II. světové války za účasti primátora statutárního města Prostějova Mgr. Františka Jury a jeho náměstků, poslance parlamentu ČR Doc. Mgr. Antonína Staňka Ph.D., exprimátora Miroslava Pišťáka, delegace prostějovské posádky AČR vedené velitelem 601.skss plk.gšt.Ing. Tomášem Skácelem a velitelem 102.pzpr pplk. gšt. Ing. Pavlem Hriníkem, zástupců Policie ČR, Městské policie, Sokola, Svazu letců.
Za Klub výsadkových veteránů Prostějov se pietního aktu zúčastnili František Chudý, Otakar Hájek, Jaroslav Kovář, Jaroslav Ondrejčák a PaedDr. Jaroslav Šlambor.
Účastníci pietního aktu jednoznačně vyjádřili souhlas s vystoupením primátora Mgr. Františka Jury, který mimo jiné řekl: „Připomínáme si půlkulaté výročí konce dosud největšího válečného konfliktu, který Evropa zažila. Na hrůzy, které byly za války spáchány, nesmíme nikdy zapomenout a nesmíme dopustit, aby se opakovaly. Stejně tak nesmíme zapomínat, kdo naši zemi osvobodil. Překrucování historie a zpochybňování významu Rudé armády při osvobozování naší země považuji sám za sebe za něco nestoudného a neslýchaného".
21.srpna 2020 ve 13,00 hod. se zúčastnila delegace našeho klubu ve složení kol. Stavný, Hájek a Kovář, pietního aktu k uctění památky 3 obětí a 9 zraněných, po střelbě okupačních vojsk dne 25.8.1968 v Prostějově.
Je již tradicí našeho klubu výsadkových veteránů uspořádat každý rok zájezd po naší vlasti. Letos jsme zamířili na jih Moravy, s cílem navštívit zámek ve Vranově nad Dyjí a Vranovskou přehradu. Hlavními organizátory zájezdu byli kolegové J. Struhár, F. Lejsek a František Chudý. Pro zdárný průběh našeho zájezdu se osvědčila zkušenost z minulých let a to provedení tzv. průzkumu plánovaného místa zájezdu, místa stravování i podmínek projížďky lodí po Vranovské přehradě, kterého se ujal kolega J. Struhár se svojí přítelkyní J. Troanskou.
Zájezdu se zúčastnilo celkem 37 účastníků. Po zkušenosti z loňského roku jsme i z důvodu volných míst umožnili také účast 5 vnoučat. Tato akce byla účastníky hodnocena velmi pozitivně. Poděkování za aktivní podíl na zabezpečení celého zájezdu patří i statutárnímu městu Prostějov a velení 601. skss.
Tradiční a oblíbené společenské akce našeho klubu a to „Výsadková zabijačka“, „Večírek MDŽ“, jsme ještě stihli realizovat dle našeho plánu. Jsou nadále místem upevňování kamarádství a vzájemných vztahů. Místem, kam se vracíme ke vzpomínkám z našeho života i k našim budoucím životním plánům. O jejich oblíbenosti svědčí i jejich četnost např. u výsadkové zabijačky je to k roku 2020 po dvacáté deváté s účastí 63 osob, u „Společenského večírku k MDŽ“ je to po jednadvacáté s účastí cca 60 osob. Poděkování za organizaci těchto akcí patří kol. Lejskovi, Ondrejčákovi, Hájkovi a Struhárovi.
Členové našeho klubu, kvůli pandemii nenavštívili žádná divadelní představení a 16 lístků na muzikál Trhák, jsou v platnosti na jiný náhradní termín.

Sportovní činnost

Tak jako v celé republice, byla tato naše činnost utlumená proticovidovými opatřeními vlády. Museli jsme zrušit tradiční akci VIII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole. Ze stejných důvodů byla slovenskými kolegy zrušena akce Memoriálů zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče. Ale také se povedlo některé akce uskutečnit. Kolegové v Holešově uspořádali Střelecký dvojboj ve střelbě z pistole a samopalu Bren na střelnici v Dobroticích. Náš klub postavil 4 tříčlenná družstva. Nejlépe se vedlo kol. Stanislavu Lánskému, který skončil v kategorii jednotlivců na 2.místě a kol. Ivo Lorenc vybojoval 4. místo.
Po uvolnění pandemických opatření se mohl také uskutečnit VI. ročník Mezinárodní střelecké ligy pořádané Komunitním centrem pro válečné veterány Brno a Československým legionářem. Na několika moravských střelnicích se postupně uskutečnilo 7 kol střeleckých soutěží ve střelbě z krátkých i dlouhých zbraní v různých střeleckých disciplínách. Hodnotila se soutěž jednotlivců i soutěž 3členných družstev. Náš klub postavil vždy dvě družstva a několikrát jsme vybojovali umístění na stupních vítězů jak v družstvech, tak i v jednotlivcích.
12. prosince proběhlo na střelnici v Lednici poslední kolo soutěže. V celkovém hodnocení všech kol soutěže ve velmi silné konkurenci střelců se neztratili ani členové- reprezentanti našeho klubu. Na 2. místě se umístil kol. Milan Vašek, pátý skončil kol. Stan. Lánský a kol. Rejkubová vybojovala 8. místo. Všem našim kolegyním a kolegům, kteří vzorně reprezentovali náš klub, patří naše velké poděkování. Výbor našeho klubu se bude snažit i nadále podporovat tyto aktivity našich členů a vítá spolupráci se sportovním klubem Univerzity Palackého v Olomouci – oddílem Olomoucká škola sebeobrany, který se rozhodl střelce v jejich přípravě sponzorovat zejména svou dotační činností. Jestli-že bude naše střelecká skupina pověřena pořadatelstvím 3. kola Mezinárodní střelecké ligy v Prostějově, výbor klubu ve spolupráci s našimi partnerskými útvary ji organizačně zabezpečí.


Hodnocení redakční rady a korespondentů Zpravodaje klubu

Činnost redakční rady ve složení kol.Lejsek, Ondrejčák a Skrbková byla pravidelná a směřovala k naplnění plánu vydávání jednotlivých čísel časopisu. Oceňujeme i výpomoc korektorky Zpravodaje paní Ondrejčákové na všech číslech našeho klubového Zpravodaje. Náš Zpravodaj svým zaměřením monitoruje a propaguje práci nejen našeho KVV, ale i celého veteránského výsadkového hnutí. Obsah Zpravodaje byl ovlivněn výrazným omezením plánovaných akcí v průběhu roku nejen u našeho klubu, ale i ostatních KVV. To značí, méně akcí, méně příspěvků.
Celkem byla v souladu s plánem vydána 3 čísla Zpravodaje, se 40 autorizovanými příspěvky, na kterých se podílelo 15 autorů. Nejaktivněji přispívali kol. Ondrejčák - 7x, Lejsek - 6x, Stavný - 5x, výbor KVV Prostějov - 4x, Lánský- 3x, z jiných KVV kol.Foršt - 3x, Čejka - 2x, a Chromek- 1x. Nemalý podíl na kvalitě Zpravodaje má i práce kol. Kováře, který toto doplňuje svými vhodnými fotografiemi a kol. Šlambora, zpracováním všech pozvánek na naše akce. Nelze opomenout ani práci kol. Lejskové a kol. Hájka, kteří se starají o rychlou distribuci našeho Zpravodaje. Jenom pro zajímavost, náš Zpravodaj je zasílán poštou 12 klubům a 45 jednotlivcům.


Hodnocení web stránek klubu

V roce 2020 jsme nadále využívali našich webových stránek k informování našich členů i příznivců z jiných klubů o připravovaných i provedených akcích ze všech oblastí naší činnosti. Aktualizace stránek je pravidelná a včasná. Naše web stránky navštívilo již více než 121 500 osob.
Celkem jsme za rok 2020 na webových stránkách KVV uveřejnili 65 článků, informací a oznámení, což je o 54 méně než v roce 2019. To je odrazem řady zrušených akcí v důsledku známých epidemiologických opatření. Nejvíce přispívali svými články kol. Ondrejčák, Stavný, Lejsek a Lánský. Zvláště bych chtěl ocenit kol. Čejku, předsedu KVV J.Hradec, který pravidelně přispívá na naše webové stránky informacemi o aktivitách svého klubu.
Mimo to návštěvníci web.stránek mohli zhlédnout 12 alb s celkovým počtem 1439 fotografií ze života a činnosti našeho klubu autora Jaroslava Kováře na odkazu https://www.zonerama.com/jardakov/91025 .
Nejvíce zaujaly fotografie ze SETKÁNÍ 2020 – 1156 zhlédnutí, z “VČS KVV Prostějov” – 563 x, MDŽ u KVV Prostějov – 284 x a VČS KVV Bratislava – 219 x. Výše uvedené fotografie jsou taktéž archivovány na našem externím disku.
Nadále platí, že si každý návštěvník může nejenom prohlédnout, ale i stáhnout fotografie pro své využití. Je však potřebné přitom nadále respektovat autorství fotografií Jaroslava Kováře.
Celkem za rok 2020 se zvýšila návštěvnost našich webových stránek o 7012 zhlédnutí a k 31.12.2020 statistika návštěvnosti vykazuje celkem 117 825 návštěv.
Pro lepší informovanost o práci našich kolegů ve SR zveřejňujeme na našich stránkách nadále časopisy “Spravodajca” obl. KVV Banská Bystrica, a “Padákový spravodajca” obl. KVV Žilina. V uplynulém roce jsme opět zveřejňovali i časopis “Padáček” č. 38 KVVV Praha.
Další oblastí péče o naše členy, je předávání nebo rozesílání pozdravných blahopřání našim jubilantům. Celkem jsme je odeslali 29 členům. Blahopřání zasíláme na žádost předsedů regionálních klubů, také jejich jubilantům, celkem jich bylo 42. Z odezvy kolegů je patrné, že je tato blahopřání potěšila a povzbudila do další činnosti. A na letošní rok máme připraveno blahopřání pro 39 našich členů a 60 do regionálních klubů. O přípravu, předání nebo zasílání těchto blahopřání, se vzorně starají manželé Franta a Dana Lejskovi.
Chci také ocenit dobrou práci našich „desítkářů“ při osobním styku se členy, kteří nemají Internet, sdělují jim informace o dění v klubu a předávají jim osobně pozvánky na jednotlivé akce. Jsou to kolegové Ondrejčák, Hájek, Chudý, Starý sen., Kovář, Stavný, Křivánek, kolegyně Skrbková a Jahnová.
Za vynikající práci pro naše výsadkové veteránské hnutí jsme v minulém roce udělili 15 veteránům Zlaté odznaky výsadkového veterána jako naše nejvyšší ocenění, (celkem 132) a 4 medaile Za zásluhy KVV.

Všechny akce byly členy klubu hodnoceny velmi kladně a přispěly k rozvoji dobrých vztahů, soudržnosti a kamarádství výsadkových veteránů i jejich příznivců. Zde ale musím připomenout, že účast členů na akcích, které výbor pořádal, mohla být vyšší a mohli by se zapojovat i další naši zdraví členové, kteří jsou zatím pasivní.
Chtěl bych poděkovat za aktivní práci v našem klubu a pomoc při organizaci našich akcí všem členům výboru, členkám a členům klubu, zejména: kol. Lejskové, Chudé, Denerové, Troanské, Hudské, Křivánkové, Virglerové, Staré, Stavné, Kroulové, Starému sen. i jun., kolegům Arestovi, Virglerovi, Denerovi, Šmardovi a Kroulovi.

Kolegyně a kolegové!

Při prezenci jste dostali mimo jiné i Plán činnosti klubu na r. 2021. Chci Vás požádat, abyste se k němu vyjádřili v diskusi a dali k němu své připomínky a náměty. A také Vás žádám, abyste při vyplnění přihlášek Vaší účasti na jednotlivé akce reálně zvážili své možnosti. Pomůže to výboru klubu při jeho další činnosti.

Poděkování našim sponzorům:

Pravidelným sponzorováním, dotacemi a účinnou pomocí umožňují naši klubovou činnost ve společenské, kulturní a sportovní oblasti jmenovitě, a to:

Olomoucký kraj, zejména exhejtman Okleštěk, Magistrát statutárního města Prostějova, vedený primátorem Mgr. Františkem Jurou a osobně také exprimátor a náš čestný člen kol. Mir. Pišťák, Nadace Agrofert, Mechanika 97 Prostějov – ředitel p. Jan Střítecký, Ing. Jiří Vybíral (Lázně Slatinice), Meopta Přerov, PV Auto JUDr. Martin Vrtal, členové našeho klubu kol. JUDr. Jindřich Vybíral, Ladislav Slíva, Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Jaroslav Aresta, Ondrej Páleník, Jaroslav Ondrejčák, Eva Plesárova. A také Ing. Andrej Babiš.
Těžko bychom byli schopni organizovat naše akce bez účinné pomoci prostějovských útvarů, v čele s jejich veliteli a vrchními praporčíky 601.skss plk.gšt.Ing. Tomášem Skácelem a 102.pzpr pplk. gšt.Ing. Pavlem Hriníkem se svýmí příslušníky. I Vám patří naše velké poděkování a doufáme, že nás budete podporovat a pomáhat i v dalším období.
Přeji nám všem, veteránům, našim hostům i sponzorům do dalších let hodně zdraví, míru, štěstí a pohody.

V diskuzi vystoupil jako první primátor statutárního města Prostějova Mgr. František Jura. Ve svém příspěvku se vyjádřil, že je hrdý, že je primátorem města, města kde se tradice ctí.
„Vidím, že jste plni elánu je dále rozvíjet. Osobně si nesmírně vážím spolků, které udržují naše tradice a tradiční hodnoty. A k nim nepochybně Klub výsadkových veteránů patří. Za sebe mohu slíbit, že udělám maximum, aby se ze strany města dostávalo ze strany města těmto významným spolkům potřebné podpory.“
Poděkoval kol.Františku Stavnému, který ze zdravotních důvodů končí ve funkci předsedy a jednatele KVV Prostějov, za jeho práci pro armádu a i samotný KVV a udělil mu Medaili primátora statutárního města Prostějova.

M.Pišťák zdůraznil, že ocenění primátorem F.Jurou je i oceněním práce celého klubu.

Kol.J.Chromek z KVV Liberec ve svém vystoupení řešil budocnost našeho veteránského, výsadkového hnutí. Zdůraznil, že nás čeká v členské základně výměna generací. Věří, že to naše hnutí bude nadále pokračovat, ale bude odlišné od našeho současného.

Kol.Kolář z KVV Chrudim poděkoval F.Stavnému za jeho práci a kriticky se vyjádřil k malému zájmu občanů o naši historii, což se projevuje i v malé účasti na pietních akcích.

Kol.Gavlas z KVVV Praha poděkoval výboru našeho KVV i velení prostějovských útvarů za aktivní pomoc veteránskému hnutí.

Kol.L.Hreha z KVV Bratislava poukázal na zákonitý proces stárnutí současné generace výsadkových veteránů. Pamatuje si, že KVV Bratislava měla kdysi 140 členů a dnes jich je jen 40. Je třeba hledat cestu, jak to řešit. Uvažují o získání do KVV sportovní parašutisty.
Pozval všechny na oslavy 150. výročí narození Š.Baniče. ve Smolenicích ve dnech19.-21.8.2021.
Kol.Lejsek ve svém vystoupení zhodnotil práci kol.F.Stavného a jeho pozitivní přínos pro klub.

V další části jednání byli oceněni:
- Výbor KVV Prostějov z.s., udělil na základě splnění podmínek, Zlatý odznak,
jako nejvyšší ocenění výsadkových veteránů, které klub uděluje:
kol. Janu VERTETICSOVI

- Za pomoc a aktivní přístup při zabezpečování úkolů pro klub výsadkových veteránů,
Medaili za zásluhy: primátorovi statutárního města Prostějov Mgr. Františku JUROVI

- Výbor KVV Prostějov z.s., udělil:
Pamětní odznak k 60. výročí působení VÚ 8280 v Prostějově
mjr. v.v. Františeku Lejskovi, kpt. v.v. Františeku Chudému, pplk. v.v. Jaroslavu Ondrejčákovi, nprap. v.v. Otakaru Hájkovi, kpt. v.v. JUDr. Jindřichu Vybíralovi, kpt. v.zál. Ing. Jozefu Struhárovi, plk. v.v. Ing. Jozefu Tučekovi, CSc, mjr. v. zál. Ing. Aleši Denerovi , pplk. v.v. Ing. Jindřichu Čtverákovi, plk. v.v. Miroslavu Řepkovi
- Výbor KVV Prostějov z.s., udělil: věcný dar kol. Františku Stavnému, při příležitosti ukončení funkce předsedy klubu výsadkových veteránů Prostějov z. s.

- Předseda KVV Brno předal plk.v.v. Ing..F.Stavnému za aktivní práci ve veteránském výsadkovém hnutí medaili „Veterán studené války“.

Volba nového člena výboru KVV.
Výbor tuto situaci řešil velmi důkladně a zodpovědně. Odstupující předseda, kol. František Stavný svým náročným přístupem k plnění povinností dostal činnost výboru a nakonec i KVV jako takového, na vysokou úroveň. Pod jeho vedením se podařilo splnit řadu akcí a úkolů v nebývalé kvalitě s patřičnou odezvou členů našeho klubu i klubů v ČR i SR. Mohli bychom uvést výčet úspěšných akcí za dobu předsedování kol. Stavného. Uvedu jen tu poslední, 2. - 4. září 2020 „Setkání výsadkových. veteránů po 5. letech a k 30. výročí vzniku KVV Prostějov“. Všichni účastníci potvrdili, že schopnost předsedy a výboru KVV uskutečnit takovou akci na takové úrovni nebylo jednoduché a vyžadovalo to opravdové plné nasazení zapojení předsedy, výboru i dalších členů klubu.
A opět se vracím na začátek. Výbor, právě pro tyto úspěchy, nepolevit v nich, byl před rozhodnutím, kým nahradit odstupujícího člena výboru KVV. Rozhodnutí výboru padlo na našeho, dříve čestného, dnes již řádného člena klubu, kol. Ondreje Páleníka. Kol. Ondrej Páleník je v současné době, gen. por. v zál. Ing. , MBA a je bývalým velitelem 601. skss a bývalým Ředitelem Ředitelství spec. sil MO AČR. Kolega Páleník již v době velení 601. skss, maximálně podporoval činnost našeho klubu a i po svém odchodu z velení 601. skss nás nadále podporoval a k tomu vedl i své následovníky ve velení 601. skss.
Na základě abdikace kol.Františka Stavného, jak na funkci předsedy i člena výboru KVV Prostějov bylo nutné zvolit jiného člena výboru KVV. Kol.Stanislav Lánský i František Kroul zvoleni na minulé schůzi KVV na pozice náhradníků do výboru KVV se vzdali volby ve prospěch kol. Ondreje Páleníka a jeho volbu plně podporují.
V následující volbě byl kol. Ondrej Páleník zvolen 102 hlasy členem výboru KVV, jeden člen byl proti a jeden se zdržel.
Na prvním jednání výboru KVV byl kol. Ondrej Páleník zvolen za předsedu KVV 8 hlasy, (kol .Páleník se zdržel hlasování) . Zároveň bude působit jako statutární orgán a jednatel našeho spolku.
V usnesení mimo schválení materiálů k jednotlivým bodům programu byla schválena změna stanov KVV ve znění:
Členská schůze schvaluje úpravu Stanov KVV Prostějov, z.s., v části XI. Orgány KVV Prostějov, bod.2 takto:
První větu ve znění „Funkční období volených orgánů jsou 2 roky“, nahradit takto: „Funkční období volených orgánů jsou 4 roky“.

Závěrem chceme poděkovat členům výboru KVV, i těm, kteří nám pomohli s přípravou a zabezpečením schůze. Chceme poděkovat těm členům klubu, kteří se i v těchto náročných podmínkách neváhali osobně zúčastnit členské schůze, nebo i poskytnutím plné moci.

Kol. Jaroslav Ondrejčák
P.S.
Ostatní fotografie autora J.Kováře z členské schůze KVV Prostějov můžete zhlédnout na odkazu viz níže.
V pátek 18. června dopoledne se v pražské Resslově ulici u chrámu svatých Cyrila a Metoděje konal pietní akt, který připomněl hrdinství československých parašutistů, bojujících zde před 79 lety proti nacistické přesile. Události se zúčastnili významní představitelé státu v čele s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radkem Vondráčkem a dalšími zástupci politického a veřejného života.
Vzpomínka konaná 18. června 2021 v Resslově ulici před pravoslavným chrámem svatých Cyrila a Metoděje se odehrála oproti minulým rokům v zmenšeném formátu, pouze ve venkovním prostoru, a to vzhledem k opatřením, které se týkají koronavirové epidemie a vycházejí z vládních usnesení.
V Den hrdinů druhého odboje, jenž připadá na 18. červen, si připomínáme odvahu a obětavost všech příslušníků zahraničního i domácího odboje, kteří bojovali za svobodu naší země během druhé světové války a položili za ni vlastní život. V tento den před 79 lety v chrámu sv. Cyrila a Metoděje sedm československých vojáků vzdorovalo stonásobné nepřátelské přesile; přes opakované výzvy se odmítli vzdát.
Dva z nich – Jan Kubiš a Josef Gabčík – 27. května 1942 splnili svůj úkol, odstranili jednoho z nejdůležitějších nacistických představitelů, zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Domácí odbojáři zajišťovali parašutistům zázemí, pravoslavní duchovní jim poskytli poslední úkryt.
Řada květin, které 18. června 2021 položili u desky připomínající boj zástupci nejrůznějších státních institucí, organizací či spolků, svědčí o tom, že tato událost je jednou z klíčových v paměti našeho národa a má i po téměř osmi desítkách let svůj zásadní společenský a dějinný význam.
Za náš KVV se pietního aktu zúčastnili naši kolegové JUDr. Jindřich Vybíral a Josef Geprt. Děkujeme kolegům z KVVV Praha za poskytnutou pomoc při zajištění kytice k uctění památky čs. parašutistů.
Kol. Jaroslav Ondrejčák
IMG_1760.jpg
IMG_1887.jpg
Vážení přátelé, kolegové,

již dříve jsem informoval, že nakladatelství EPOCHA Praha zveřejnilo upoutávku na naši knihu vydanou v květnu 2021. Viz níže odkaz, nebo k nahlédnutí na knihu v informaci na tomto webu ze dne 24.5.2021.

Kameník V. - Kopecký M., Andělé se samopalem, Výsadkářky 2. čs. samostatné paradesantní brigády v SSSR.

Pováleční výsadkoví veteráni tradičně jezdí 18. června do Prahy uctít památku 7 padlých parašutistů. K památnému místu u pravoslavného kostela v Resslově ulici také delegace Klubů výsadkových veteránů ČR a SR pokládají věnce a kytice.

Informuji KVV a zájemce o výše uvedenou knihu, že ji mohou získat mnohem levněji, za 350 Kč. Dle oznámeného zájmu, ve spolupráci s ČsOL, zajistíme pro přihlášené 10 - 20 knih Andělé se samopalem.
Prodej knih bude v pátek 18. června 2021 v Resslově ulici v Praze (v blízkosti krypty), poblíže hospůdky "U parašutistů" v 9. 30 - 10 hod.

Prosím, informujte své přátele o této možnosti, domluvte se, a nejpozději do čtvrtka dopoledne 17. června 2021 nahlašte zájem na moji adresu: KVV, počet knih a jméno kolegy, který si knihy 18. června v 9. 30 - 10 hod. proti hotové úhradě vyzvedne.
Bude málo času, prosíme při předání knih o přesnou částku (350 Kč x počet knih).

Děkuji, Václav Kameník, e-mail: 2pdb.kamenik@seznam.cz

----------------------
Výroční členská schůze KVVV Praha z.s.
V sobotu, dne 15. 2. 2020, se v prostorách Vězeňské služby České republiky v Praze 4, Na Květnici 10, konala výroční členská schůze Klubu vojenských výsadkových veteránů Praha. Z hostů byli přítomni plk. gšt. Petr Štěpán, oddělení přípravy výsadkového pluku GŠ AČR, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR RNDr. Jiří Hynek, za KVV Bratislava Laco Hreha, zástupci regionálních KVV Jindřichův Hradec, Plzeň, a za KVV Prostějov kol. Jiří Vybíral a kol. Oldřich Luger.
VČS řídil předseda klubu kol. Gavlas společně s místopředsedou kol. Břeským. A měli se čím pochlubit: bohatá klubová činnost, zajištění či spolupráce s přípravou významných akcí i celostátního významu, práce s dětmi apod. Předložen a schválen byl i neméně ambiciózní plán činnosti na letošní rok. Přijetí celkem šesti nových členů by jim mohl závidět nejeden klub výsadkových veteránů.
Plk. gšt. Petr Štěpán seznámil VČS s přípravou a budováním výsadkového vojska, včetně 63. výsadkového pluku Chrudim (zahájení činnosti 1.10.2020) a poděkoval za práci KVVV.
RNDr. Jiří Hynek se mj. pozastavil nad nezájmem Magistrátu hl. m. Prahy o činnost výsadkových veteránů a popřál členům hodně sil v další činnosti. Přislíbil také v rámci svých možností určitou pomoc.
Za KVV Prostějov vystoupil z pověření výboru kol. Luger, který ocenil aktivní práci KVVV Praha při rozvíjení tradic výsadkového vojska, poděkoval za spolupráci a seznámil VČS s některými významnými akcemi, které KVV Prostějov připravuje v roce 2020, např. „SETKÁNÍ 2020“ v souvislosti s 30. výročím založení KVV Prostějov, které proběhne ve dnech 2. - 4. 9. 2020, a samozřejmě Memoriál plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole, který se uskuteční dne 15. 5. 2020. Připomněl také akci Červených baretů „Pochod po stopách 22. vb“.
Za KVV Bratislava vystoupil kol. Laco Hreha, který zmínil podobné problémy, se kterými se potýkají de facto všechny kluby v Čechách i na Slovensku: stárnutí členské základny a financování činnosti. Připomněl některé akce pořádané v letošním roce na Slovensku, jež se konají při příležitosti 140. výročí narození gen. M.R. Štefánika a 150. výročí narození vynálezce padáku Š. Baniče aj.
Kol. Gajdoš pozdravil jednání za KVV Plzeň a zmínil stěžejní akci klubu – pietní akt u hrobu jednoho ze zakladatelů výsadkového vojska gen. Palečka, který se uskuteční dne 12. 3. 2020 v Plzni.
Zástupce KVV Jindřichův Hradec pozdravil jednání VČS KVVV Praha, seznámil členy s činností jejich klubu, který se řadí mezi nejpočetnější a popřál členům mnoho úspěchů při realizaci plánu činnosti v roce 2020.
Na závěr jednání byli oceněni nejaktivnější členové KVVV Praha, stříbrný odznak klubu obdržel u příležitosti 85. narozenin kol. Vejvara. Ocenění také převzali příbuzní zesnulého válečného veterána Jiřího Schamse. Klub výsadkových veteránů Prostějov obdržel Pamětní list jakožto poděkování za součinnost a spolupráci při uskutečňování poslání KVVV Praha.
Kol. Luger
IMG_1044.jpeg
IMG_1050.jpeg
Výročka zlínského klubu
V pátek 14.2.2020 se v místnostech jídelny Policie ČR Zlín sešlo ke svému výročnímu jednání 36 členů a 7 hostů. Z hostů byli přítomni zástupci KVV Prostějov a Holešov, místopředseda OÚ Buchlovice Mgr. Žižlavský a zástupce PČR Zlín plk.Mgr Otýpka. Z našeho klubu se VČS Zlín zúčastnili kol. předseda Ing. F.Stavný, F.Lejsek a F.Chudý. Celé jednání se neslo v duchu nespokojenosti členů klubu s jednáním bývalého kolegy Pavla Chmelíka, který svým jednáním a osočováním klubu poškozuje jeho dobré jméno. I přes určitý věkový hendikep se daří členům klubu plnit celou řadu akcí ve prospěch prohlubování a zachování tradic armády a výsadkového vojska. Tyto sportovní a kulturní činnosti plně naplňují potřeby členů klubu. Na tomto jednání proto byla řada z nich za svoji aktivní činnost oceněna udělením Medaile ke 100. výročí narození pplk. Jiřího Štokmana, příslušníka zpravodajské skupiny CLAY, které udělil místopředseda obce Buchlovice. Z našeho klubu byli touto medailí odměněni kol. F.Stavný a F.Lejsek.
Přejeme našim kolegům hodně úspěchů a sil pro splnění jejich plánu činnosti v dalším období.
František Lejsek
Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. bilancoval rok 2019
Dne 8.2.2020 proběhlo v přednáškovém sále Národního domu výroční shromáždění Klubu výsadkových veteránů Prostějov, kterému předcházela porada s předsedy Klubů výsadkových veteránů ČR a SR. Cílem této porady bylo poukázat na některé zkušenosti z prováděných akcí KVV v uplynulém roce, vzájemně se informovat o plánovaném zaměření činnosti jednotlivých KVV i o nejdůležitějších akcích v roce, kde je možné počítat s účastí i ostatních KVV ČR a SR. Porady se zúčastnili představitelé 16 KVV z ČR, předsednictva KVV SR a 4 KVV ze SR.
Co zaznělo na poradě předsedů KVV ČR a SR:
- KVV Chrudim se velmi dobře zhostil organizace Memoriálu ZVV….v roce 2019. Bylo by vhodné uskutečnit Memoriál ZVV opět v roce 2021 v Chrudimi.
- Obsah soutěží Memoriálu…. stabilizovat jen pro členy KVV, vzít do úvahy věk soutěžících. Pokud se budou rozšiřovat o netradiční disciplíny nebo kategorie soutěžících, pak takovou soutěž (disciplínu) zvlášť vyhlásit mimo Memoriál ZVV, jako „O pohár primátora“ nebo „O pohár velitele“.
- KVV SR zodpovědně zváží, jestli je u akce Slemä přínosem rozšíření na 2 dny.
- Členská základna nám stárne, co bude dál? Važme si toho, že se můžeme setkávat, užívejme si toho.
- Veteránské výsadkové hnutí v budoucnu neskončí, ale je možné, že nabere jiných forem i obsahu, tradice však zůstane.
- Ocenění KVV Zlaté Moravce z úst prezidenta KVV SR.
- Informace zástupce velitele spec. operací o organizaci špec. sil SR
- Více se zapojovat do dopisovatelské činnosti v rámci Zpravodaje, informace o aktivitách jednotlivých KVV v ČR, příkladem kol.Kameník, Čejka, Foršt.

- KVV Prostějov – organizuje „SETKÁNÍ 2020“ ve dnech 2.- 4.9. 2020 na letišti v Prostějově, které bude součástí 30.výročí činnosti KVV Prostějov a na které zve všechny výsadkové veterány ČR a SR.
Všechny organizační pokyny budou pro účastníky distribuovány cestou jednotlivých KVV, Zpravodaje i webových stránek KVV Prostějov.
9. ročník Memoriálu plk.F.Mansfelda ve střelbě z pistole dne 15.5.2020 na střelnici Vrahovice.
Zúčastníme se sportovních a pietních akcí, které organizují KVV Bratislava, Brno, Praha, Plzeň, Holešov, Jindřichův Hradec.
Nabízíme KVV Olomouc, Holešov a Zlín možnost využití autobusu na přepravu do Prahy příp. Plzně
(pietní akty Anhropoid, gen.Paleček).

- KVV Plzeň –zve všechny KVV k pietnímu aktu dne 12.3.2020 v 10,00 hod. u hrobu jednoho ze zakladatelů VV gen.Palečka.

- KVV Liberec – letos slaví 25 let své činnosti. Plánuje 2 hlavní akce – Staré Splavy – 5.-7.6.2020 a druhou v rámci SETKÁNÍ 2020 v Prostějově.

- KVV Chrudim – 73. výročí vzniku VJ dne 29.8.2020.

- KVV Jindřichův Hradec -29.2.2020 pietní akt k 75. výročí vysazení skupiny STAS v katastru obce Heřmaneč a 3.4.2020 pietní akt u příležitosti výročí R.S. Krzáka v Bernarticích.

- KVV Písek organizuje 2 denní zájezd na místa spojená s tradicemi odboje proti fašizmu i novodobými tradicemi Náměšť n/Oslavou, Ploština, Zlín, Hrabyně, Hranice na Moravě, na který zve i kolegy z okolních klubů, Plzně, Jindřichova Hradce.

- KVV Holešov – doporučil účast členů ostatních KVV „Pochodu Clay – Eva dne 24.7.2020 z Hostišové a Střelecký dvojboj dne 24.7.2020 na střelnici v Dobroticích.

- KVV Chrudim uvítá účast všech klubů na slavnostní akci 73. výročí vzniku VJ dne 29.8.2020 v Chrudimi.

- KVV Brno zve zájemce na soutěž v laserové střelbě z pistole a odstřel. pušky Dragunov, která se koná dne 28.2.2020 v komunitním centru na vojenské akademii v Brně.

- KVV Bratislava zaměří pozornost v roce 2020 na 2 rozhodující historická výročí:
1. 140. výročí narození gen.M.R.Štefánika.
2. 150. výročí narození vynálezce padáku Štefana Baniče.
K tomu zorganizují Memoriál ZVV… a Š.Baniče se uskuteční 4.-6.6.2020 ve Smolenicích. Pozvánky pro jednotlivé KVV budou zaslány. V rámci memoriálu se uskuteční dne 5.6.2020 samotná soutěž asi ve 3 - 4 disciplínách a poslední den 6.6.2020 samostatná soutěž výsadkových veteránů v seskoku na přesnost přistání (na křídlech).

- KVV Žilina organizuje dne 23.5.2020 „Memoriál J.Gabčíka v cestnom behu“.

Z průběhu samotné výroční schůze:
Velice si vážíme, že na výročním jednání Klubu výsadkových veteránů jsme mohli přivítat vážené hosty a to primátora statutárního města Prostějova Mgr.Františka Juru, exprimátora Miroslava Pišťáka,zástupce ředitele ředitelství říz. spec. sil MO plk.gšt.Ing. Ladislava Rebilase, velitele 601.skss, plk. gšt. Ing. Tomáše Skácela, velitele 102.pzpr.pplk Ing. Pavla Hriníka, prezidenta predsedníctva KVV SR pplk..v.v. Viktora Puchoně, zástupce velitele Velitelství spec.operací ASR plk. Ing.Mgr. Pavola Švelku, ved. ASO Dukla Prostějov, pplk.v. z. Ing. Jiřího Šafandu a další vážené hosty.
Samotného jednání se zúčastnilo 130 členů KVV Prostějov a 59 pozvaných hostů včetně KVV ze ČR a SR.

Jak uvedl ve svém vystoupení předseda KVV Prostějov plk.Ing. F.Stavný:
“Náš klub již dospěl do věku dospělého muže, existuje již 30. rok a r. 2019 byl pro nás celkem úspěšný. Stručně se dá říci, že všechny akce, které výbor KVV Prostějov i výbory ostatních klubů v ČR a SR organizovaly pro své členy a příznivce, se nesly v přátelském duchu, přispívaly k rozvoji tradic výsadkového hnutí a naší sounáležitosti. V lednu 2019 jsme si také připomněli 75. výročí vzniku 2. čs. sam. výsadkové brigády v SSSR, zakladatele výsadkových tradic v Československu.“
Členové našeho klubu se pravidelně zúčastňují vzpomínkových pietních aktů, které se váží nejen k historii protifašistického odboje, ale i k historii výsadkového hnutí. Svou účastí na těchto akcích vyjadřujeme svůj vztah k hrdinům domácího i zahraničního odboje, k vlastencům, kteří se nebáli položit život v boji za naši svobodu. Svojí účastí vyjadřujeme náš pozitivní vztah i k zakladatelům výsadkového vojska a ke všem těm výsadkářům, kteří rozvíjeli jejich odkaz v poválečném období.
Dále podrobně zhodnotil naši účast na společenských, kulturních a sportovních akcích organizovaných naším klubem. Všechny akce byly členy klubu hodnoceny kladně a přispívají k rozvíjení dobrých vztahů, soudržnosti a kamarádství výsadkových veteránů i jejich příznivců.

V závěru adresoval poděkování našim sponzorům, kteří pravidelným sponzorováním, dotacemi a účinnou pomocí umožňují naši klubovou činnost v kulturní i sportovní oblasti, a to jmenovitě: Olomoucký kraj, zejména pan hejtman Okleštěk, Magistrát statutárního města Prostějova zastoupený primátorem Mgr. Františkem Jurou a osobně také Miroslav Pišťák, Mechanika 97 Prostějov – ředitel pan Jan Stříteský, Ing.Jiří Vybíral (Lázně Slatinice), Meopta Přerov, PV Auto – JUDr. Martin Vrtal, členové našeho klubu kol. JUDr. Jindřich Vybíral, Ladislav Sliva, Oldřich Luger, Dr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Jar. Aresta, Ondrej Páleník, Jaroslav Ondrejčák, Petr Němec a Eva Plesarová.Těžko bychom byli schopni organizovat naše akce bez účinné pomoci prostějovských útvarů, v čele s jejich veliteli a vrchními praporčíky – 601. skss a klub 601. skss, 102.pzpr a Posádkové ošetřovny.

Udělená ocenění na VČS KVV Prostějov dne 8.2.2020

Ocenění od výboru KVV Prostějov, z.s.:
Zlatý odznak výsadkového veterána KVV Prostějov:
kol. Bedřichu Chudobovi – mistru sportu.
Medaili za zásluhy:
za dlouhodobou pomoc, aktivní a zodpovědné plnění úkolů pro klub výsadkových veteránů
kolegům: Jaroslavu Kovářovi, Františku Kroulovi, Milanu Vaškovi, Ing. Vladimíru Ganzarovi, Renému Kolovratovi.
Pamětní medaili:
za aktivní plnění úkolů kolegům: kol. Vladimíru Hurdálkovi, Jaromíru Spáčilovi, Martinu Vrtalovi.
Věcný dar - knihy o vývoji výsadkových jednotek v poválečném období, za aktivní plnění úkolů a pravidelnou finanční pomoc klubu, kol.Jindřichu Vybíralovi.

Ocenění od MO SR:
Pamětní kříž NGŠ ASR 3.stupně: kol. Františku Stavnému.
Ocenění od KVV SR:
Zlatý kříž cti Jozefa Gabčíka: brig.gen.Ing. Pavel Kolářovi, kol. Františku Lejskovi
Věcný dar – kniha s věnováním: kol. PaedDr. Jaroslavu Šlamborovi.

Ocenění od Výkonného výboru slovenského klubu 1.prieskumného práporu:
Medaili Slovenského klubu 1.prieskumného práporu II.stupňa: pplk. v.v. Jaroslavu Ondrejčákovi a Miroslavu Pišťákovi.

Ocenění od KVV Jindřichův Hradec:
Pamětní odznak KVV : plk. gšt. Ing. Ladislavi Rebilasovi a plk. gšt. Ing. Tomáši Skácelovi.


Zpráva z členské schůze KVV Prostějov, z.s. , dne 8. 2. 2020 bude v plném rozsahu zveřejněna v 81.čísle Zpravodaje.

S diskuze vyjímáme:
- Primátor statutárního města Prostějov Mgr. F.Jura zdůraznil trvalý pozitivní vztah města a vojáků v Prostějově. Ocenil u vojáků hrdost na město, ve kterém slouží, ocenil jejich vztah k hodnotám a tradicím výsadkového vojska. Sdělil, že v budoucím období bude nadále podporovat naše aktivity v společenské, kulturní i sportovní oblasti.
Genmjr.v.v.Doc.Ing. Pavel Gavlas, CSc. – předseda KVVV Praha si posteskl, že nám závidí naše velmi dobré vztahy s městem. Prostějov byl vždy a je jakýmsi centrem veteránského výsadkového hnutí. Zdůraznil, jak je důležité si udržet sounáležitost a vzájemné vztahy. Važme si toho, že se můžeme potkávat.
Jar.Chromek – předseda KVV Liberec: zrodila se krásná věc – hrdost na příslušnost k výsadkové komunitě, pevné kamarádství – vztahy mezi námi, užívejme si to, ale to taky skončí. Všichni stárneme.
Plk.gšt.Ing. Rebilas –vyjádřil přesvědčení, že tradice výsadkářů i jejich nositelů nevyhynou, budou mít možná jiné formy, trochu jiný obsah, ale to základní, hrdost na výsadkové vojsko, vztah k prověřeným hodnotám, úcta k našim předchůdcům, kteří položili své životy za svobodu národa, tu zůstane.
L.Hreha – předseda KVV Bratislava ocenil spolupráci a sounáležitost KVV ČR a SR. Má slzy na krajíčku, když si vzpomene na setkání delegace KVV Prostějov v Bernolákovu v roce 2018.
P.Čejka – předseda KVV Jindřichův Hradec zobecnil některé vlastní zkušenosti z práce s tradicemi v jejich oblasti. Pozval k účasti na pietním aktu dne 29.2.2020 v Hermanči u příležitosti výročí seskoku skupiny STAS.

V další části byli do výboru KVV Prostějov zvoleni: Hájek Otakar, Chudý František, Kovář Jaroslav, Lejsek František, Ondrejčák Jaroslav, Skrbková Iveta, Struhár Jozef a Šlambor Jaroslav.
Náhradníci: Lánský Stanislav, Kroul František
Na 1.jednání výboru KVV byl do funkce předsedy KVV Prostějov zvolen Stavný František a do funkce místopředsedy Lejsek František.

Za revizory účtů byli zvoleni: Petr Němec, Zdeňka Denerová a Jarmila Šmardová.

Po ukončení oficiální části a nezbytného občerstvení proběhla volná zábava i s tancem a nezbytnou tombolou.

Děkujeme všem organizátorům i všem účastníkům výročního jednání KVV Prostějov nejen za přípravu jednání, ale i za vytvoření krásné atmosféry a příjemného prostředí pro toto jednání.

Kol. Jaroslav Ondrejčák

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z výročního shromáždění KVV Prostějov dne 8.2.2020.
DSC_5102.jpg
Za účasti desítek občanů a hostů proběhlo v podvečer 11. listopadu 2019 v Šumicích, v Den válečných veteránů, odhalení pamětní desky bojovníkům za svobodu ze západní fronty.
Nová pamětní deska nás bude upozorňovat na válečné hrdiny, šumické rodáky, kteří za 2. světové války bojovali proti fašistickému Německu na západní frontě. Jsou to por. Vojtěch Bartoš, srg. Jan Kubáň a svob. Mikuláš Slíva.
Slavnosti se zúčastnila řada hostů. Senátor Patrik Kunčar z Uherského Brodu, Ing. Vlastimil Hela, předseda spolku Bitva nad Bílými Karpaty a spisovatel z Bojkovic, ve vojenských uniformách přijeli členové vojenských historických spolků, plk. v. v. Radek Henner, pplk. Miroslav Navrátil a členové klubu výsadkových veteránů, mezi které patří i šumický občan Ing. Stanislav Ptáček. Čestnou stráž doplnili v uniformách členové šumických hasičů a myslivců.
Mezi velmi vzácné hosty patřili příbuzní našich válečných hrdinů. Byli přítomni všichni synové, dcera a vnuk Mikuláše Slívy, synovci Jana Kubáně, prasynovci Vojtěcha Bartoše a řada dalších příbuzných.
Slavnost probíhala v podvečer za silnějšího větru a ten si trochu pohrál s organizací celé slavnosti. Těsně před zahájením obřadu silný vítr strhl látku zakrývající pamětní desku. Odhalení desky tak proběhlo spontánně a v úplně jiném čase. Úvodní projev přednesl Ing. Vlastimil Hela. Hlavní projev, informující o osudech a životech jednotlivých válečných veteránů přednesl starosta obce Josef Jančář. Slavnost byla ukončena společným zpěvem české státní hymny.

Převzato z web.stránek OÚ Šumice, fotografie v rámci níže uvedeného odkazu O.Kalous
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován občasník "Červené barety" č.2 z 18.12.2019 od KVV Bratislava.
Pietní vzpomínka na pplk.Josefa Otiska

Na základě pozvánky KVV Brno jsme se dne 11.1.2020 zúčastnili na hřbitově ve Staré Líšni - Brno pietní vzpomínky na velitele para skupiny Wolfram, líšeňského rodáka pplk.Josefa OTISKA. Celou pietní vzpomínku organizovalo Krajské vojenské velitelství Ostrava. Akce se zúčastnila rota aktivních záloh s bojovým praporem, která nese jméno pplk.Josefa Otiska a skupina vojenských hudebníků z Olomouce.
Úvodního slova se ujal plk.Ing.Hrabec, který promluvil o odkazu této skupiny, jak pro současné dění, tak pro budoucnost. Poté za zvuku pietní hudby byly položeny kytice. Závěr pietního aktu ukončila večerka. Za KVV Prostějov se pietního aktu zúčastnili zástupci KVV Prostějov kol. Otakar Hájek a Jaroslav Kovář.
Kol.O.Hájek
P1300782.JPG
P1300783.JPG
Vážené kolegyně, kolegové,
v příloze Vám zasíláme Pozvánku na Výroční členskou schůzi KVV Prostějov konanou dne 8. 2. 2020 s Plnou mocí, kterou můžete využít k tomu, abyste v případě nemožnosti se VČS zúčastnit, mohli pověřit jiného člena KVV Prostějov zastupováním Vás s možností hlasovat a řešit potřebné záležitosti.
L I B E R E C
Dne 23. 11. 2019 se za Klub výsadkových veteránů Prostějov a za Červené barety Prostějov kol. Struhár a kol. Troanská zúčastnili výroční členské schůze u Klubu vojenských výsadkových veteránů Liberec. Je to už po páté a v klubu se víceméně nic nezměnilo, stále je to klub působící dojmem pohody, krásného rodinného a společenského soužití. Po krátké zdravici kol. Struhár předal pozdravy od členů Klubu výsadkových veteránů Prostějov a předal plaketu a Zlatý odznak výsadkového veterána zasloužilým členům klubu. Dále je seznámil s činností prostějovského klubu v příštím roce.
V závěru jim jménem prostějovského klubu a červených baretů popřál hodně zdraví a vše nejlepší do roku 2020 a slíbil, že je rád uvidí i příští rok.

kol. Struhár Jozef

C H R U D I M
Na pozvání výboru Klubu výsadkových veteránů Chrudim se kol. Struhár a kol. Hájek dne 14. 12. 2019 zúčastnili výroční členské schůze v Chrudimi. Z hlediska průměrného věku patří tento klub mezi nejmladší v ČR.
Že se jim daří je povzbuzující a záviděníhodné, ale my jim to přejeme, jsou naši, jsou to výsadkáři, minulí i budoucí. Jejich plány na rok 2020 jsou hodnotné a my jim přejeme jejich zdárné plnění. Po krátké zdravici kol. Struhára a zdravici kol. Hájka jsme se s přáním všeho nejlepšího v roce 2020 rozloučili a slíbili návštěvu v příštím roce.

kol. Struhár Jozef
Loučení
Dnes se náš současný velitel podplukovník Jiří Adamec loučí s výsadkovým praporem a rozhodl se vám všem poděkovat za neskutečnou podporu, kterou nám prokazujete. I my všichni děkujeme našemu veliteli za jeho práci, která s námi není vždy jednoduchá. Přejeme Vám veliteli vše nejlepší do dalších let. Jednou výsadkář, vždy výsadkář.
Kol. Petr Čejka, Chrudim 16. prosince 2019.

Vážení příznivci Chrudimských výsadkářů. Dovolte mi využít této příležitosti, kdy poruším svou zásadu a vstoupím pro jednou „aktivně“ do prostoru sociálních síti, abych touto cestou Vám všem upřímně a ze srdce poděkoval za projevovanou přízeň a podporu 43. výsadkovému praporu a zároveň se i tímto rozloučil. Bezmála tři a půl roku jsem měl tu čest stát v čele výsadkového praporu, jednotky plné skvělých výsadkářů, profesionálů, srdcařů, odborníků, sportovců, opravdových vlastenců připravených tvrdě bojovat pro ochranu Vás všech. Vaše podpora projevována nejrůznějšími způsoby byla, je a bude pro nás všechny vždy zavazující. Především bych se zde chtěl obrátit na rodinné příslušníky mých výsadkářů. Vám vážení, patří toto poděkování dvojnásobně. Spolu s námi nesete oddaně tíhu nelehké služby naší krásné vlasti. My to všichni víme. I když to tak mnohdy nevypadá, věřte prosím, že si Vaší oběti nesmírně vážíme. Dovolte mi závěrem Vám všem popřát poklidné prožití svátku vánočních, brzké shledání s těmi co slouží v zahraničních operacích a vše nejlepší do nového roku.
S úctou pplk. Ing. Jiří ADAMEC43. výsadkový prapor velitel
Úspěšné zakončení Mezinárodní střelecké ligy 2019.
V sobotu 14.prosince se 4 příslušníci KVV Prostějov zúčastnili posledního kola střelecké ligy v Lednici. V konkurenci 19 družstev obsadili 3. místo a tímto dalším úspěchem dali soupeřům v lize jasně najevo, že je třeba s nimi počítat na předních příčkách i v budoucnu. Horkým kandidátem na 3. místo v celkovém pořadí byl náš nejlepší střelec Milan Vašek. O tuto trofej jej připravila pouze neúčast na dvou turnajích letošní ligy a tím pádem ztráta cenných bodů. Naši střelci si slíbili, že v roce 2020 už nevynechají jediné kolo ligy a na zmíněnou trofej snad tentokrát dosáhnou.
Kol.Lánský
DSC_4618.jpg
Smutná zpráva
Dne 10.prosince 2019 zemřel ve věku 76 let člen našeho KVV Prostějov kolega Jiří Steiner. Výbor KVV Prostějov vyjadřuje pozůstalým upřímnou soustrast. Parte Jiřího Steinera můžete zhlédnout v rubrice "Poslední rozloučení".
Čest jeho památce.
Výroční zasedání klubu
Jako každý rok se sešli 13.12.2019 kolegové a kolegyně z KVV Holešov ke zhodnocení své celoroční práce. V zasedacím sále Vyšší a střední policejní školy se sešlo ze 72 platících členů celkem 52 a 9 hostů z řad statutárních orgánů v čele se starostou města Mgr.Seifertem, zástupcem policejní školy plk. JUDr Rohálem, zástupců armády plk. Ing. Sabelou a velitelem 102. pzpr pplk. Ing. Hriníkem. Z regionálních klubů byli přítomni kolegové z Prostějova, Zlína, Bratislavy a Hradce Králové. Po zahájení byla vzdána pocta zemřelým kolegům za znění Večerky odtroubené kol.Bohatcem. Předseda klubu kol.Hric přednesl zprávu o činnosti, ve které vyhodnotil činnost klubu a jeho členů na jednotlivých akcích v průběhu roku na úseku společenské, kulturní a sportovní činnosti. Zde jako každoročně to byla účast na pietních aktech, péče o pietní místa, organizování střeleckých soutěží s mezinárodní účastí a organizování další sportovní a kulturní činnosti. Velmi dobře je hodnocena spolupráce se statutárními orgány města a policejní školy, protože jen tam, kde má své místo spolupráce občanů s orgány města, roste jeho životaschopnost. Uznáním práce klubu byla i ta skutečnost, kterou vyjádřil Městský úřad drobnými dárky pro nejaktivnější členy a hosty. Rovněž spolupráce s ostatními kluby je hodnocena kladně a je na odpovídající úrovni, o čemž svědčí účast členů těchto klubů z ČR a SR na jimi pořádaných akcích. Pro další období přijali rozhodnutí pokračovat ve stávající činnosti klubu a rozšiřovat spolupráci s orgány města. Předsedou klubu zůstává nadále kol. Dušan Hric. V další činnosti klubu přejeme hodně úspěchů a spokojenosti při společné práci.
F.Lejsek
P1300704.JPG
P1300708.JPG
Výroční jednání KVV Jana Kubiše Brno
Z dalších výročních členských schůzí se naši zástupci J. Kovář a M. Mucha zúčastnili výročního jednání KVV Jana Kubiše Brno. Schůze se konala dne 3.12.2019 v areálu Univerzity obrany za účasti 15 členů KVV KVV Brno (z celkového počtu 25 členů) včetně 96 letého plk.v.v. Ivana Kutína a dvou hostů z KVV Prostějov. Předseda KVV Brno kol. Jaroslav Foršt ve zprávě o činnosti za rok 2019 zvýraznil účast a podíl KVV na přípravě a propagaci veteránského výsadkového hnutí na IDET 2019. V diskuzi kol. M.Mucha pozdravil jménem KVV Prostějov všechny přítomné a pozval je na akce, které budou v roce 2020 pořádat KVV Prostějov a Červené barety.
Kol.J.Kovář

Další fotografie J.Kováře najdete na z této akce najdete na níže uvedeném odkazu.
DSC_4548.jpg
Výroční schůze KVV Jindřichův Hradec

Na pozvání výboru KVV J. Hradec se Výroční členské schůze dne 4. 12. 2019 zúčastnili kol. Chudý František a Kovář Jaroslav. VČS se konala v prostorách 44. lmopr, kde naši delegaci přivítal předseda KVV gen. R. S. Krzáka kol. Petr Čejka.
Program VČS je možno hodnotit kladně, kladně hodnotíme i vysokou účast, ze 104 evidovaných bylo přítomno 64 členů. V diskuzi za náš klub vystoupil kol. Chudý. Ve svém příspěvku poděkoval za pozvání, pozdravil jednání jménem předsedy a členů výboru KVV, pozval jindřichohradecké členy na naše akce konané v r. 2020, především na „SETKÁNÍ“ členů klubů výsadkových veteránů z ČR a SR, které se uskuteční 2. - 4. 9. 2020 u nás v Prostějově a na UVZ Hamry.
Mimo jiné také seznámil jindřichohradecké se závěry jednání našeho výboru k výzvě KVV J. Hradec k neodstranění pomníku maršála Koněva. O jeho odstranění rozhodli radní Prahy 6. Vzhledem k tomu, že náš spolek je apolitický, což je zakotveno i v našich Stanovách, nebude se náš klub jako registrovaný spolek u Krajského soudu k výzvě připojovat. Tato záležitost je na každém členovi klubu, aby se k situaci samostatně vyjádřil.
Za aktivní spolupráci s jindřichohradeckým klubem byl předsedou kol. Petrem Čejkou odměněn Pamětní medailí kol. Jaroslav Kovář. V závěru kol. Chudý popřál k nadcházejícím vánočním svátkům a do roku 2020 „Pevného výsadkového zdraví".
Pozitivně hodnotíme občerstvení, které je pro jindřichohradecký klub již několik let samozřejmostí. Tuto součást výročního jednání zabezpečují především ženy – členky klubu. Bez výhrad byla pak zabezpečena večeře v podání kuchařů 44. lmopr .
kol. František Chudý

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je uveřejněný časopis "Spravodajca" č.4 / 2019 Oblastného KVV Banská Bystrica.
Mikulášský večírek
Dne 29.11.2019 výbor KVV Prostějov uspořádal pro své členy v restauraci „U tří bříz“ poslední akci v roce - Mikulášský večírek. V úvodu kol.F.Lejsek omluvil neúčast předsedy KVV kol.F. Stavného, který absolvuje rehabilitační pobyt ve Slatinicích. Dále přivítal všechny účastníky včetně hostů plk. Ing. Tomáše Skácela od 601.skss, prap. Jana Ouřeckého s manželkou Věrou a nrtm. Jiřího Kašpara od 102.pzpr. Následně popřál jubilantům Jiřímu Cetkovskému a Františku Dvořákovi k 70nám hodně zdraví a vše nejlepší do dalších let a předal jim od našeho klubu malé dárky. Po dobré večeři probíhala zábava za hudebního doprovodu P.Weissera.
Překvapením večera byl závěr, kdy pod vedením nového sbormistra Jozefa Tučeka zazpíval náš narychlo sestavený kvintet naostro, bez předchozí zkoušky, krásnou píseň „Na Královej holi“. Nebylo to sice jako od folklorního souboru „Šumiačan“, ale co chcete bez tréninku.
Byl to již v pořadí 6. Mikulášský večírek od vzniku této nové tradice v roce 2013 a jeho 59 účastníků svědčí o tom, že si našel své příznivce.
Na organizaci této akce se podíleli F.Lejsek, J.Ondrejčák, O.Hájek a J.Struhár. Fotografie pořídil J.Kovář a jsou k dispozici na známém odkazu.
Kol.J.Ondrejčák
Střelecký podzim patřil našim veteránům
Od letošního září se veteránům dařilo na všech střeleckých soutěžích, kterých se zúčastnili.Většinou je jejich umístění spíše zlobilo, neboť byli vždy doslova krůček od umístění lepšího:
- v září ve slovenském Beckově získal Stanislav Lánský 2. místo na Memoriálu plk. Bumbála a jen o 2 body přišel o prvenství. Marii Řehořové utekl bronz rovněž jen o několik málo bodů,
- v říjnu v Brně na Memoriálu Ljalkové Milanu Vaškovi opět rozdílem dvou bodů uteklo stříbro a skončil tak na 3. místě,
- v listopadu v Lukové Milan Vašek přišel o 2. místo dokonce díky jedné desetině bodu.

Díky těmto těsným umístěním se střelci rozhodli nadále již neponechat nic náhodě a učinit kroky k systematickému zlepšování výkonu. Z vlastních zdrojů zakoupili pistoli a samonabíjecí pušku a zavedli pravidelné tréninky před každou soutěží. Tato stotisícová investice brzy přinesla ovoce. Na  poslední soutěži v Lukové u Lanškrouna dali naši střelci všem jasně najevo, že je třeba s nimi v budoucnu počítat i na těch nejvyšších příčkách. Nejenže obsadili dvě ze tří míst na stupních vítězů v jednotlivcích a to 1. Milan Plachký a 3.Milan Vašek (družstvo doplnil Standa Lánský) , ale stali se také celkově nejúspěšnějším týmem soutěže. Trojice, které je v součtu 170 let přestřílela i takového tradičního vítěze, jakým jsou mladí studenti Univerzity obrany. Těmito výsledky střelci nejlépe poděkovali výboru KVV za podporu v této činnosti. V prosinci čeká střelce ještě dokončení Mezinárodní střelecké ligy v Lednici a poté se začnou chystat na její další ročník.
DSC_0014.jpg
Vítězové.jpg
Diplom tým.pdf  710.74kB
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 80.číslo tohoto časopisu.
Nabarvené ptáče
Dne 31.10. 2019 se 10 členů KVV Prostějov zúčastnilo v prostějovském kině Metře promítaní válečného dramatu „ Nabarvené ptáče“ od režiséra (Tobruku) Václava Marhoula. Před promítáním nás osobně pozdravil sám Václav Marhoul a seznámil o zajímavostech filmu. Samotnému natáčení předcházelo osm let příprav. Zahrnovaly dvouletou snahu o získání práv ke zfilmování knihy od Jerzyho Kosinského, 17 verzí scénáře, které vznikaly tři roky, a další roky úsilí vedoucí k financování celého projektu (cca 160 milionů korun). Film se natáčel v čtyřiceti třech lokalitách, a to v České republice, Polsku, Slovenské republice a na Ukrajině a to šestnáct měsíců. Film je černobílý, bez hudby a moc se v něm nemluví. K ději -ve snaze uchránit své dítě před vyhlazováním Židů, posílají rodiče svého desetiletého syna k tetě Martě na venkov. Teta však nečekaně umírá. Chlapec se tak vydá na cestu a protloukat se sám nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a hlavně pověry. Kvůli své odlišnosti se během putování setkává se strachem, opovržením a krutostí. Sám se cítí být NABARVENÝM PTÁČETEM. Snímku se vyčítá příliš mnoho brutality a násilí - kdo je však obeznámen s dějinami, ví, že tyto věci se děly a dodnes se i leckde ve světě dějí. Film reprezentoval českou kinematografii na 76. Ročníku Benátského filmového festivalu kde od studentské poroty obdržel cenu Film pro UNICEF za nejlepší snímek bojující za dětská práva. Myslím, že tento film zanechal u všech zúčastněných hluboký filmový zážitek.
Kol. Iveta Skrbková
Koncert operní divy Andrei Togel Kalivodové
V úterní podvečer 19.11. 2019 navštívili členové KVV Prostějov v nově zrestaurovaném prostějovském divadle abonentní koncert operní pěvkyně Andrei Togel Kalivodové pod názvem „Česká písňová tvorba a nejkrásnější árie z českých oper.“ Představení začalo výběrem písní od Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Petra Ebena, Bedřicha Smetany. Na závěr nám mezzosopranistka zazpívala árie Ježibaby z opery Rusalka od Antonína Dvořáka „Čury mury fuk“ a „Aj,aj“. Celým koncertem operní zpěvačku doprovázela nádhernou hrou na klavír Ladislava Vondráčková. Mezi zpěvem měla klavíristka bravurní klavírní sóla. Po velkém aplausu byla přidána árie od Georgese Bizeta Habanera z opery Carmen. Byl to opravdu nádherný zážitek umocněn blížícím se adventem. Statutárnímu městu Prostějov patří poděkování za jeho finanční přispění.
Kol. Iveta Skrbková
IMG_2624.jpg
IMG_2626.jpg
IMG_2629.jpg
Návštěva Šmoulíkova
Na pozvání našeho čestného člena KVV Ondry Páleníka se naši členové KVV Prostějov dne 15.11.2019 zúčastnili spolu se svými vnoučaty návštěvy Šmoulíkova. Zatímco my jsme besedovali v příjemném prostředí, naše vnoučata si hrála ke své plné spokojenosti. Je škodou, že někteří kolegové se nemohli kvůli nemoci svých vnoučat této akce zúčastnit. Kolegu O.Páleníka, který byl služebně vzdálen v zahraničí úspěšně v besedě zastoupila jeho manželka. Jinak naprostá spokojenost. Někteří z nás poznamenali, že stojí za to se do tohoto krásného prostředí znovu se svými vnoučaty vrátit.
J.Ondrejčák
Pietní vzpomínka a slavnostní nástup při příležitosti „Dne veteránů“
Dne 11. 11. 2019 se uskutečnila pietní vzpomínka při příležitosti „Dne veteránů“ na městském hřbitově v Prostějově za účasti čelných představitelů statutárního města Prostějov, senátorky MUDr. Jitky Chalánkové, primátora statutárního města Prostějov Mgr. Františka Jury a dalších zástupců organizací i vojenských útvarů. Za Obec legionářskou se zúčastnil pan Miroslav Pišťák, za KVV Prostějov, z.s., kol. Luděk Skácel s manželkou, kol. Jindřich Starý s manželkou, kol. Jiří Hudský, Otakar Hájek a František Chudý.
V úvodu byly u pietního místa položeny věnce a kytice, následně promluvil primátor statutárního města Mgr. František Jura, který vyzvedl důležitost vzpomínky a uctění památky těch, kteří padli v 1. a 2. světové válce, ale i těch vojáků, kteří v současném poválečném období přišli o život při plnění úkolů v zahraničních misích.
U příležitosti „Dne veteránů“ byl v objektu kasáren organizován slavnostní nástup 601. skss, kterého se taktéž zúčastnili představitelé statutárního města Prostějov, velitelé prostějovských vojenských útvarů i zástupci KVV Prostějov.
Po proslovech senátorky MUDr. Jitky Chalánkové, primátora statutárního města Prostějova Mgr. Františka Jury, zástupce Ředitele řízení spec. sil AČR plk. Ing. Ladislava Rebilase a velitele 601. skss plk. gšt. Ing. Tomáše Skácela, byly řadě vojáků 601. skss předána vyznamenání, medaile a další ocenění.
Závěrem slavnostního nástupu byly k pietnímu místu 601. skss, položeny věnce a kytice.
Kolega Chudý
Parašutisté DUKLY Prostějov mají za sebou další z velmi úspěšných sezón.
Sportovní rok 2019 byl pro parašutisty DUKLY Prostějov jednou z dalších velmi úspěšných sezón, která byla poznamenána řadou velkých mezinárodních úspěchů. Sezóna obsahoval celkem tři zásadní podniky – Světový pohár v klasických disciplínách v jihoamerické Argentině v měsíci květnu, dále šest (absolvovali jsme 5) závodů série Světového poháru na přesnost přistání (červen – září) a 7. armádní světové hry v čínském Wuhanu v měsíci říjnu.

Světový pohár v klasických parašutistických disciplínách - Argentina.
Pohár nahradil mistrovství Evropy o jehož pořádání zažádala ČR, ale mezinárodní federace dostala přednost Argentině, která o tento podnik usilovala již dva roky. Obsazenost závodu nebyla malá, ale ne tak velká jak by se čekalo u ME, přesto ho řada států pojala jako kontrolní závod před vrcholy roku jako byly 7. ASH – třeba Čína. Pro nás to znamenalo vyjet na závod téměř bez přípravy, protože sportovní sezóna pro nás teprve začínala. Výsledky byly přesto výborné a ukázaly na naší všestrannost a schopnost dát do závodu vše i bez dostatečné přípravy.
Výsledky (pouze do 3. místa):
Kombinace jednotlivci: 1. místo: Jiří Gečnuk
Přesnost přistání jednotlivci: 1. místo: Hynek Tábor
2. místo: Jiří Gečnuk
Kombinace junioři: 3. místo: Petr Chládek
Kombinace družstva: 2. místo ČR (DUKLA)
PP družstva: 2. místo ČR (DUKLA)

Série Světového poháru na přesnost přistání.
Velmi populární a účastnicky přeplněná série obsahuje šest samostatných závodů, z čehož pět nejlepších se započítává do bodového hodnocení jak jednotlivců, tak družstev. My jsme absolvovali z organizačně časových důvodů pouze pět závodů – Chorvatsko, Slovinsko, Itálie, Rakousko a Švýcarsko. K této sérii jsme sestavili dvě družstva, z nichž jedno tvořili nejlepší závodníci v disciplíně přesnost přistání o čemž svědčí i fakt, že jsme s tímto družstvem čtyři závody vyhráli a v jednom byli druzí. Vítězné družstvo tvořili Jiří Gečnuk, Hynek Tábor, Miloslav Kříž, Bonifác Hájek a Oldřich Šorf. Nejlepším individuálním sportovcem se pak stal Jirka Gečnuk, který sám vyhrál dva závody.
Výsledky celkové série SP (pouze do 3. místa):
Družstva: 1. místo: DUKLA I.
Jednotlivci: 2. místo: Jiří Gečnuk

7. armádní světové hry – Čína.
Armádní světové hry jsou jedním z největších světových sportovních podniků. Závod každého sportovního odvětví je hodnocen jako samostatné mistrovství světa v této disciplíně. Parašutismus reprezentovali zástupci 35 armád. Jako zástupci AČR jsme na hry odjížděli s „údělem“, že je od nás očekáváno medailové umístění. Očekávání se nám podařilo naplnit nad rámec toho o čemž jsme v podvědomí uvažovali.
Výsledky ASH:
Kombinační hodnocení států (družstev): 2. místo: Česká republika (DUKLA)
Přesnost přistání družstev: 1. místo: Česká republika (DUKLA)
Individuální akrobacie jednotlivců: 2. místo npor. Libor Jiroušek
Kombinace jednotlivců: 3. místo prap. Oldřich Šorf
Juniorská kategorie:
Individuální akrobacie jednotlivců: 3. místo rtm. Petr Chládek
Přesnost přistání jednotlivců: 3. místo rtm. Petr Chládek
Kombinace jednotlivců: 3. místo rtm. Petr Chládek

A to je stručný konec za úspěšnou sezónou 2019 a je před námi sezóna 2020 se dvěma mistrovstvími světa – civilním a armádním, (DUKLA).

Vedoucí starší trenér Dukly Prostějov Jiří Šafanda


P.S. Přijměte prosím od Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s. blahopřání k dosaženým sportovním výsledkům v roce 2019.
Vážení přátelé, kamarádi a také naši příznivci.
Nabízíme Vám k nahlédnutí další reportáž. Tentokrát z naší účasti na pietním setkání u příležitosti 75. výročí seskoku partizánského oddílu Jan Kozina v Lounech. Byla mezi námi také paní JUDr. Mirka Holubová – Kišová, dcera velitele výsadku Vasila Kiše. Ti, kteří ji neznáte osobně, poznáte jistě malou bělovlasou paní, v delší bílé pletené vestě.
Setkání to bylo důstojné a hojně navštívené i místním obyvatelstvem, včetně mládeže. Organizátoři na zahájení připravili komentovanou ukázku posledního boje trojice sovětských výsadkářů, kteří krátce po seskoku raději zvolili smrt vlastní rukou, před zajetím německými vojáky. Shromáždění umocnilo krásné podzimní počasí a důstojný průběh pietního aktu.

Reportáž najdete na adrese: www.kvvjh.rajce.net a pochází z objektivu naší kolegyně Jarky Veselé.
Petr Čejka
Jubilanti v Plzni
Při příležitosti 20.výročí založení Klubu výsadkových veteránů gen. Karla Palečka Plzeň, uspořádal dne 6.11.2019 společné setkání, na které byli pozvání zástupci regionálních klubů včetně našeho a velení 102.pzpr z Prostějova. Za náš klub se této společenské akce zúčastnili kolegové Lejsek a Chudý. Z dalších účastníků je možno jmenovat kolegy a kolegyně z Prahy, Jindřichova Hradce, Liberce, Klatov a zástupci od 102.pzpr.
Z celkového počtu 35 plzeňských členů se tohoto jednání zúčastnilo 32. Celé jednání proběhlo formou rodinného setkání, ve kterém předseda klubu kolega Slíva a zakládající předseda Jeřábek velice důstojně a objektivně zhodnotili dosavadní práci a účastníky seznámili s činností a historií klubu. K této příležitosti klub vydal Pamětní kříž, jako odměnu a poděkování za práci, pro své členy a případné hosty. Toto vyznamenání bylo uděleno všem aktivním členům klubu a řadě hostů včetně obou našich zástupců a velení 102.pzpr.Touto medailí byl vyznamenán i náš klub, včetně věcného daru, knihy od kolegy Gajdoše ,, Výsadkoví veteráni Plzeň". V neformální besedě byly probrány otázky další společné činnosti pro příští rok 2020.
Poděkování patří nejen plzeňskému klubu za pozvání, ale i velení 102.pzpr za umožnění přepravy na tuto akci.
F.Lejsek
Výročka 6.11.2019 051.JPG
DSCN3262.JPG
DSCN3219.JPG
V noci ze 16. na 17. října 1944 byl v blízkosti Loun vysazen z letounu Douglas C-47 sedmnáctičlenný oddíl partyzánských organizátorů, složený ze sovětských partyzánů a příslušníků 2. čs. paradesantní brigády. Měl být vysazen na střední Šumavě a působit převážně na Chodsku, proto dostal název Jan Kozina.
Krátce po dopadu obou skupin parašutistů se rozhořel prudký boj, který přerostl v rozsáhlou protipartyzánskou akci nacistů. Naplnil se tragický osud zkázy výsadku. Jen pětici, s velitelem oddílu čs. por. Vasilem Kišem, raněným náčelníkem štábu mjr. RA Grigorijem Arsentěvičem Melnikem a třemi sovětskými parašutisty se podařilo probít. Vydali se na východ, cestou překonali řadu potíží a po delší době navázali v podhůří Železných hor kontakt s partyzánským výsadkem kpt. RA A. V. Fomina, Mistr Jan Hus. S jeho pomocí byla po konsolidaci zahájena organizátorská činnost. Postupně byla zformována partyzánská brigáda Jana Koziny (velitel G. A. Melnik), a na Chrudimsku partyzánský pluk Ludvíka Svobody (velitel Vasil Kiš).

Časně ráno, v sobotu 19. října 2019, odjede z Jindřichova Hradce do Loun autobus s veterány KVV gen. Rudolfa Severina Krzáka a dobere v Táboře kolegy ze sousedního KVV. Opět po pěti letech se zúčastníme rozsáhlejší vzpomínky, pořádané Městem Louny, k 75. výročí seskoku partyzánského výsadku Jan Kozina. Ta začíná v 10 hodin u památníku na Mělcích, kde také při pietním aktu uctíme památku tam padlých parašutistů.
V příloze pozvánka Města Louny na sobotu 19. října 2019.

Ing. Jaroslav Tošner, je autorem publikace Stalo se na Mělcích 1944, vydané Městem Louny, 2014. Pro účastníky bude na radnici po návratu z Mělců k dispozici 2. vydání této publikace. Též informoval, že komunikoval s Červenými barety Prostějov, pplk. v. v. Jindrou Starým. Přijedou opět ve dvou lidech a připravili podobný pamětní odznak Jana Koziny jako před pěti lety, tentokráte se stužkou a číslicí 75. Město Louny se těší na setkání s veterány v sobotu 19. října na Mělcích.

S pozdravem
Václav Kameník

P.S. Zájemci z KVV Prostějov o účast na pietním aktu si zajistí vlastní dopravu.
Zde můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z výsadkového vinobraní v Dětkovicích dne 11.10.2019.
Vinobraní

Tak jako každý rok i letos náš klub pořádal tradiční Vinobraní. V odpoledních hodinách se dne 11.10.2019 v Dětkovicích sešlo 59 členů a příznivců klubu. Kolegu Lejskovi se podařilo vytvořit organizační tým, který zajistil hladký průběh příjemnému večeru. Jako obvykle nezklamala „Dětkovická buňka" vedená Jindrou Starým, která zajistila jak přípravu sálu, tak i jeho úklid po skončení Vinobraní. Spolehlivý kol. Hýbl jako obvykle připravil kvalitní „gulášek". I provedená hudební produkce probíhala ke spokojenosti všech přítomných.
V průběhu večera předseda František Stavný, který překonal svůj úraz a přišel se zúčastnit naší akce, popřál k životnímu jubileu kol. Miroslavu Milarovi a předal mu drobné pozornosti od klubu. Naše tradiční Vinobraní poctil svojí návštěvou i velitel 601. skss plk.gšt.Ing. Tomáš Skácel. Předseda jmenovaného přivítal a představil všem přítomným. Společně s velitelem nás navštívil i vrchní praporčík Jan Ouřecký.
Za bohaté občerstvení, kterého se dostalo všem přítomným, nutno poděkovat našim ženám a družkám. Za možnost uspořádat takovouto akci je třeba poděkovat statutárnímu městu Prostějov a velení 601. skss za kvalitní a bezpečnou přepravu.
F. Lejsek
Veteráni v divadle
První říjnový den se někteří z nás, kteří projevili zájem, účastnili divadelního představení „Válka Roseových“ v nastudování divadla A. Dvořáka Příbram. Hlavní protagonisté, Michal Dlouhý a Kateřina Lojdová předvedli na jevišti opravdu skvělý výkon. S velkou profesionalitou ztvárnili příběh zpočátku šťastného manželství, které po letech přechází do rozvodového řízení a v konečné fázi se stává nesmyslným bojem na život a na smrt. Z počátku velmi jednoduché naschvály, kterým jsme se mohli i zasmát, přešly do naschválů, které byly pro mnohé z nás nepochopitelné a dá se říct i šokující. Myslím si, že to byl pro všechny účastníky velmi hezký kulturní zážitek. Pro Ivetku Skrbkovu, členku výboru, která má na starosti kulturu, pochvala za zajištění vstupenek. Poděkování patří Statutárnímu městu Prostějov za jehož finančního přispění jsme mohli představení navštívit.
Kol. Věra Hudská
Komunitní centrum pro válečné veterány Brno ve spolupráci se spolkem Československý legionář pořádalo 5. 10. 2019 na střelnici Awiw Brno střeleckou soutěž jednotlivců i tříčlenných družstev „ XI. ročník Marie Ljalkové“ a „ Memoriál padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii“.
Družstvo KVV Prostějov ve složení Milan Vašek, Jaroslav Kovář a Stanislav Lánský v silné konkurenci 16 družstev skončilo na 4. místě. Z klubů výsadkových veteránů se mimo KVV Prostějov zúčastnil KVV Zlín a 2 družstva KVV Brno.
V soutěži jednotlivců vybojoval v konkurenci 51 závodníků krásné třetí místo kol. Milan Vašek.
Dne 2. října 2019 navštívila delegace KVV Prostějov ve složení kol.František Lejsek a František Chudý, pplk. MUDr. Vladimíra Uherka na Posádkové ošetřovně při příležitosti ukončení jeho činnosti NZS u 601. skss. Výbor KVV, ústy jmenovaných, poděkoval MUDr. Uherkovi za jeho podíl při zabezpečování plánovaných akcí klubu. K této příležitosti rozhodl výbor KVV na svém zasedání 23. září 2019 o udělení Medaile KVV Prostějov "Za zásluhy", která mu byla při této návštěvě předána.
Novým NZS byla jmenována pplk. MUDr. Kamila Řusková. Kol. František Lejsek seznámil jmenovanou s historií klubu a jeho perspektivou pro příští období a zároveň požádal o vstřícnost a případnou pomoc při plnění plánu našich akcí.
F.Lejsek
DSC_0012.JPG
Pietní akt u hrobu člena skupiny Wolfram Josefa Bierského

Dne 13. září 1944 po 17.00 hod. se z italského Lauretu vznesl čtyřmotorový Halifax, na jehož palubě v rámci operace Wolfram sedělo šest českých parašutistů. Velitel kpt. Josef Otisk, zástupce velitele rtn. Vladimír Řezníček, zpravodajský důstojník rtn. Josef Černota, zásobovací důstojník rtn. Josef Bierský, přijímací důstojník čet. Robert Matula a radista rtn. Karel Svoboda.
Oproti předcházejícím londýnským výsadkům, které byly zpravodajské, byl výsadek Wolfram jediným výsadkem bojovým, který byl vyslán londýnským MNO. Příslušníci Wolframu měli organizačně pomáhat při zakládání partyzánských skupin, které by pak pod jejich vedením prováděly diverzní a sabotážní akce, likvidovaly kolaboranty, zrádce, strážní stanoviště atd.
Skupina seskočila téhož dne ve 23.30 hod. ve dvou průletech v prostoru Nytrová-Kotly poblíže obce Morávka v Beskydech a je neuvěřitelné, že tento noční seskok z výšky 200-250 metrů nad hornatým, velmi členitým terénem s vysokými smrky se obešel bez zranění. Smůlu měl Josef Bierský, který byl při sestupu zanesen do blízkosti služebny německé pohraniční policie, ale podařilo se mu poblíže Bílého Kříže u Visalají po přestřelce uniknout.
Po pěti dnech se celá skupina na smluveném místě sešla a začala plnit své úkoly. Chyběl pouze radista Karel Svoboda, který byl zadržen gestapem.
Josef Bierský, jakožto zásobovací důstojník, byl vyslán dne 19. října 1944 na horu Smrk u Čeladné na schůzku s lesníky, ale při cestě byl zákeřně zezadu zastřelen a oloupen kriminálníkem Stanislavem Kotačkou, který se do partyzánské skupiny vetřel, když byl hledán protektorátní policií pro majetkovou trestnou činnost.
Z poválečné Kotáčkovy výpovědi vyplývá, že umírajícímu Bierskému odcizil 36.000 RM, 50 zlatých dolarů, náramkové hodinky, jmenný seznam partyzánů a další věci včetně kalhot, které si ihned na místě činu oblékl. Při následném pátrání byly po týdnu ostatky Bierského nalezeny Černotou a Řezníčkem a ještě týž den byl na hoře Smrk pohřben. Po válce bylo jeho tělo exhumováno a 30. září 1945 byl s vojenskými poctami pochován na hřbitově v Malenovicích-Borové. Pohřeb organizoval jeho bývalý velitel Josef Otisk.
Dne 15. září 2019 u příležitosti 75. výročí seskoku skupiny Wolfram do zdejšího kraje, byla v místním kostele sv. Ignáce z Loyoly v Malenovicích – Borové sloužena zádušní mše za místního rodáka z obce Lubno, Josefa Bierského, který má na zdejším hřbitovu místo posledního odpočinku. V rámci mše pan farář umožnil organizátoru pietního aktu JUDr. Václavu Cichoňovi, aby v přeplněném kostele seznámil přítomné farníky s „curriculum vitae“ Josefa Bierského.
Po skončení zádušní mše položili výsadkoví veteráni PaedDr. Karel Sýkora, Jaroslav Vidmoch a Jaroslav Plečka kytici květin na hrob Josefa Bierského. Kytice nese na stuze nápis: NEZAPOMÍNÁME – KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ PROSTĚJOV.
kolega Jaroslav VIDMOCH
IMG_20190915_094232_BURST001_COVER.jpg
IMG_20190915_094450.jpg
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 3.číslo časopisu "Spravodajca" OKVV Banská Bystrica.
Vážení přátelé,
bohužel Vám musím oznámit smutnou zprávu, včera 15.9. nás navždy opustil a odešel do výsadkového nebe náš kolega Jirka Brůna.Podrobnosti pohřbu zašleme. Zdeněk Kolář předseda - Klubu výsadkových veteránů, generála Jaroslava Klemeše, Chrudim z.s. Více v rubrice "Poslední rozloučení".
Setkání v Chrudimi
Klub výsadkových veteránů gen. Klemeše Chrudim organizoval ve dnech 28. - 31.8. 2019 Setkání k 72. výročí vzniku 71. pr. a XV. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a XI. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče v prostorách vojenského letiště a výcvikového prostoru 43. vpr. v Chrudimi. Této akce mimo soutěžících se ještě dne 31.8. zúčastnilo dalších 40 členů klubu v rámci zájezdu a to nejen z Prostějova, ale i kolegové ze Zlína, Holešova a Olomouce.
První den proběhly plánované soutěže, kterých se zúčastnilo 16 družstev KVV z České a Slovenské republiky. Soutěže proběhly ve dvou věkových kategoriích tříčlenných družstev.
První kategorie od 55 roků, ale součet musel mít nejméně 180 let.
Disciplíny: střelba z luku, hod RG na cíl, střelba ze vzduchovky, veslování na trenažéru a hod šipkami.
Druhá kategorie: Věk neomezený.
Disciplíny: hod kopím, hod RG do okopu, střelba z pistole GLOCK, veslování na trenažéru a hod břemenem do dálky (kládou).
Náš klub se zúčastnil a obsadil soutěže dvěma družstvy.
První družstvo v sestavě: kol. František Chudý, Jaroslav Kovář a Jaroslav Spáčil soutěžilo v obou kategoriích a umístilo se v první kategorii na 7. místě a ve druhé kategorii na 4. místě.
Druhé družstvo ve složení: kol. Iveta Skrbková, Dušan Štěpán a Milan Vašek bylo zařazeno do kategorie neomezené věkem. Družstvo prošlo přes všechny disciplíny a podle propozic bylo hodnoceno jen za disciplíny neomezené věkem, kde se umístilo na 8. místě. Ve své kategorii se nejlépe umístil kol. Dušan Štěpán, který v hodu břemenem, v těžké konkurenci siláků, obsadil 3. místo.
Z hodnocení je patrné, že putovní poháry zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče jsme nezískali. Tyto opět svojí houževnatostí, připraveností a přesností v jednotlivých disciplínách vybojovali chrudimští.
Nám i ostatním účastníkům soutěží však zůstaly pěkné vzpomínky a to nejen ze soutěží, ale také ze setkání všech tří dnů, což bylo vlastně cílem.
V rámci memoriálů, po skončení soutěží byl organizován pietní akt - položení kytice u pietního místa 43.vpr. za účasti velení praporu, starosty města Chrudimi Ing. Františka Pilného a zástupců všech klubů zúčastněných na memoriálech. Při této příležitosti věnoval velitel 43.vpr. pplk.Ing. Jiří Adamec všem klubům výsadkových veteránů knihu k 25. výročí vzniku 4.brn s mnohočetnými ilustracemi, popisem vzniku a vývoje 4.brn a mnoha dalšími zajímavostmi.
Druhý den následoval slavnostní nástup, kterého se zúčastnilo několik desítek výsadkových veteránů z klubů České a Slovenské republiky ve slavnostní ústroji s klubovými zástavami. Možné je jmenovat například kluby z Prostějova, Jindřichova Hradce, Prahy, Zlína, Olomouce a další. Slavnostnímu nástupu byli přítomni čestní hosté v čele se starostou Chrudimi Ing. Františkem Pilným a zástupci armády generály Štěpánkem, Prokšem, Žižkou, Blahnou a velitelem 4.brn plk. Ing. Josefem Trojánkem.
Po slavnostním nástupu, na kterém byli vyznamenání příslušníci útvaru, následovala dynamická ukázka bojové techniky a výcvikové činnosti. Zúčastněné zaujala ukázka seskoků na různých typech padáků např. PD--47 a jiných. Rovněž pěknou ukázku předvedli příslušníci letectva na letounech CASA, vrtulnících a stíhacích letounech GRIPPEN.
V době odpočinku při konzumaci kvalitního gulášku bavil svým zpěvem zpěvák Vladimír Hron.
K celkovému závěru patří i zhodnocení logistického zabezpečení, což bývá vždy důležitou součástí takovýchto sportovních i společenských akcí. Zúčastnění byli nadmíru spokojeni. Spolu s tímto hodnocením patří poděkování kol. Ing. Zdeňku Kolářovi, Jaroslavu Pilařovi, Ivanu Gašparovi, Petru Jonášovi a všem ostatním, kteří se podíleli na přípravě a zajištění této akce. Nesmíme ani zapomenout na pomoc 601.skss a statutárního města Prostějov.
Kolegové F. Chudý a F. Lejsek
DSC_1.jpg
DSC_3 (2).jpg
DSC_3 (1).jpg
DSC_5 (2).jpg
Výsledky XV. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a XI. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče můžete zhlédnout v rubrice "Branné hry a soutěže VV".

Rozsáhlou obrazovou reportáž Jaroslava Kováře ze Setkání k 72. výročí vzniku 71. pr. a XV. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a XI. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.
Výše uvedený odkaz na fotografie kolegy Pekárny od KVV Jindřichův Hradec z akce v Chrudimi dne 31.8.2019 nám zaslal kolega Václav Kameník.
Putovní výstava „Život generála Františka Moravce“ pořádaná u příležitosti 124. výročí jeho narození, zcela po právu po jejím uvedení v Čáslavi – rodišti Fr.Moravce, zavítala do Prostějova, kde působí 601.skss mající ve svém čestném názvu jméno gen. Františka Moravce. Záštitu nad výstavou převzala 601.skupina speciálních sil generála Moravce.
Vernisáže této putovní výstavy dne 27.8.2019 v galerii Špalíček se zúčastnili zástupci 601.skss Tomáš Koutník, Ladislav Ganzar, bývalí velitelé VÚ 8280 v současnosti členové Klubu výsadkových veteránů Prostějov plk.ing.v.v., J.Starý, plk.v.v., ing.J.Hudský, plk.gšt.v.v., ing.L.Skácel, plk.gšt.ing.J.Trojan a další členové KVV Prostějov, KVV Holešov a Červených baretů.
V úvodním vystoupení ředitelka muzea Mgr. Soňa Provazová přivítala senátorku MUDr.Jitku Chalánkovou, exprimátora statutárního města Prostějova M.Pišťáka, autory putovní výstavy Tomáše Mišlaně a Davida Lupáče a další přítomné.
Ve svém vystoupení vyjádřila hrdost nad tím, že město Prostějov může tuto putovní výstavu realizovat i když nebyla původně plánována. Zástupce 601.skss vyjádřil poděkování vedení galerie za vstřícnost a profesionální přístup vedení muzea.
Výstava na řadě panelů představuje rozhodující etapy života československého legionáře, zpravodajského důstojníka Československé armády, přednosty druhého oddělení Hlavního štábu, jehož jméno nese 601. skupina speciálních sil v Prostějově. Velmi cenné jsou prezentace některých dobových dokumentů, které dokládají jeho život a činnost, s nimiž jsme se seznámili vůbec poprvé.
Putovní výstava „Život generála Františka Moravce“ bude probíhat v galerii Špalíček na Úprkově ulici 73/18 do 26.9.2019. Výbor KVV Prostějov vřele doporučuje svým členům zhlédnutí této výstavy.
Obrazovou reportáž z vernisáže autora Jaroslava Kováře můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.
kol. Jaroslav Ondrejčák
1 (1).jpg
2 (1).jpg
3 (1).jpg
4 (1).jpg
Smutná zpráva
V uplynulých dnech odešel do výsadkového nebe ve věku 90 let člen našeho KVV plk.v.v. Zbyněk Zubalík. Poslední rozloučení proběhne v pátek dne 30.8.2019 ve 13,30 hod. v obřadní síni městského hřbitova.
Čest jeho památce.
Připomínáme účastníkům zájezdu do Chrudimi v sobotu dne 31.8.2019, že odjezd autobusu od ubytovny u kasáren je v 06:00 hod.
Výbor KVV Prostějov na svém jednání 26.8.2019 schválil tyto kulturní akce pro členy KVV.
Warren Adler: VÁLKA ROSEOVÝCH - divadelní představení - Divadlo A.Dvořáka, Příbram.
Barbara a Jonathan Roseovi, dokonalí manželé, kteří jsou se svými dětmi ve svém dokonalém domě dokonale šťastni. Zdánlivě. Najednou jeden z nich zjistí, že by bylo krásné být sám a chce se rozvést… Za pomoci právníků se tak rozjíždí mašinérie rozvodového řízení, kdy však ani jeden z manželů nechce přijít o krásný dům. Vzájemně si likvidují osobní věci, zabíjejí domácí zvířata, připravují ty nejdrsnější naschvály, neustoupí ani o píď. Drama, a přesto komedie, i když zatraceně mrazivá! Její předlohou je americký román slavného Warena Adlera. Podle něj také Danny DeVito natočil neméně slavný stejnojmenný film, v hlavních rolích s Kathleen Turner a Michaelem Douglasem.
Hrají: Michal Dlouhý, Kateřina Lojdová, Roman Štabrňák, Lukáš Král, Petr Florián ad. Překlad a režie: Ondřej Sokol

Divadelní představení se koná dne 1.10.2019 od 19:00 hod. v Městském divadlu v Prostějově. Vstupné pro člena KVV je 250,-Kč. Omezený počet vstupenek.Zájemci o účast se závazně přihlásí a uhradí vstupné do 15.9.2019 u kolegy O.Hájka, telefon.kontakt 723 241 432.


ČESKÁ PÍSŇOVÁ TVORBA
A NEJKRÁSNĚJŠÍ ÁRIE Z ČESKÝCH OPER.

Andrea TöGEL KALIVODOVÁ – mezzosoprán
Ladislava VONDRÁČKOVÁ – klavír
F.Škroup, L.Janáček, Z.Fibich, B.Smetana, A.Dvořák, B.Martinů

Vystoupení se koná dne 19.11.2019 v 19:00 hod. v Městském divadle v Prostějově. Vstupné pro člena KVV je 200,-Kč. Omezený počet vstupenek.Zájemci o účast se závazně přihlásí a uhradí vstupné do 11.10.2019 u kolegy O.Hájka, telefon.kontakt 723 241 432.
Kolegové a přátelé,
posílám další smutnou zprávu. Po delší nemoci zemřel ve věku 86 let náš kolega pan Oldřich Visingr.Pohřeb se koná v pondělí 26. srpna ve 13.15 hod. v obřadní síni krematoria v Praze - Motole.
Kdo jste Oldu znali, věnujte tichou vzpomínku.
Za výbor KVVV Praha
Štrajtová K.

Více v rubrice "Poslední rozloučení".
Lešná – Luhačovice

Dne 17. srpna uspořádal náš prostějovský klub pro své členy a příznivce jednodenní zájezd do ZOO Lešná a Luhačovic. Mlhavé ráno se v průběhu dne změnilo v krásný letní den, což potěšilo 40 účastníků této akce.
ZOO Lešná patří svým rozsahem mezi největší zooparky v Česku. Fauna a prostředí zooparku poskytlo účastníkům rozšíření znalostí o exotické fauně jednotlivých světadílů.
Po dobrém obědě jsme navštívili lázně Luhačovice, kde procházkou po kolonádě a osvěžením léčivou vodou jsme si užili lázeňského prostředí.
Poučení z této akce však ukázalo, že na takovýto druh zájezdu je možno přizvat i naše vnuky a pravnuky. Spokojenost ve tváři většiny účastníků jen potvrdila, že zájezd splnil naše očekávání.
Poděkování za aktivní podíl na organizaci a zabezpečení celého zájezdu patří kolegům Struhárovi a Hájkovi, statutárnímu městu Prostějov a velení 601. skss.
F.Lejsek
Dodatečně se vracíme k putovní výstavě o gen. Moravcovi u příležitosti 124. výročí narození generála Františka Moravce. Výstava pojmenovaná “Život generála Františka Moravce” je k vidění v galerii Městského muzea a knihovny Čáslav do neděle 25. srpna.
„Letos jsme paní Anitě Moravec Gard předali čestné občanství in memoriam pro pana generála. Myslíme si, že tradice a hrdinství těchto lidí, kteří bojovali za vlast, za republiku, za svobodu je nutno si neustále připomínat a já si velice vážím návštěvy všech zde přítomných,“ řekl mimo jiné při zahájení vernisáže čáslavský starosta Vlastislav Málek.
Pořadatelem výstavy je Klub vojenské historie při Pionýrské skupině Výsadkáři 8280 Mladá Boleslav.Největší poděkování patří autorům z Pionýrské skupiny Výsadkáři 8280 Tomáši Mišlanovi a Davidu Lupáčovi. Ti kontaktovali příbuzné v ČR i USA, od kterých získali řadu neznámých materiálů, a výsledkem je tato putovní výstava.
Zdroj: https://kutnohorsky.denik.cz/kultura_region/putovni-vystava-o-generalu-moravcovi-byla-slavnostne-zahajena-v-caslavi-20190724.html.
K zahájení výstavy bylo využito 124. výročí narození pana generála, který se narodil právě v tomto městě. Na řadě panelů, představuje rozhodující etapy života československého legionáře, zpravodajského důstojníka Československé armády, přednosty druhého oddělení Hlavního štábu, jehož jméno nese 601. skupina speciálních sil v Prostějově. Výstava je důstojnou připomínkou života a práce člověka vlastence, který celý svůj život pracoval pro svoji zemi.
Záštitu nad ní převzala 601. skupina speciálních sil z Prostějova, která je nositelem čestného názvu „Generála Moravce“. Výstavu dále podpořilo Ministerstvo obrany ČR, město Čáslav a Městské muzeum a knihovna.
Otevření výstavy se zúčastnili i kolegové z KVV Chrudimi, KVV Jindřichův Hradec, KVVV Praha.
Kolega Petr Čejka
IMG_1664.JPG
IMG_1672.JPG
IMG_1673.JPG
Vážení kolegové,
v přílohách máte k dispozici vše potřebné k Vaší případné účasti na 31. ročníku turistického pochodu Skýcov - Zlatno, který se koná dne 24.8.2019. Pozvánku Vám zasílá Klub vojenských výsadkárov SR, Oblastný KVV Banská Bystrica, MIESTNY KVV ZLATÉ MORAVCE. Případní zájemci o účast na této významné akci se přihlaste dle pokynů v pozvánce.
V rubrice "Poslední rozloučení" jsou informace o úmrtí bývalého příslušníka 22.vb, pplk.v.v. Bedřicha Jurnikla a vyjádření jeho bývalých spolupracovníků Vládi Hurdálka a Petra Čejky.

Střelecká soutěž
Znovu se ozývaly výstřely pod horou Lysina na střelnici v Dobroticích, kde Klub výsadkových veteránů Holešov uspořádal již 9. ročník střelecké soutěže z útočné pušky CZ 805 Bren - 2 a Pi vz. 82. Této zdařilé akce se zúčastnilo 72 střelců z 24 družstev z Čech, Moravy a Slovenska. Celou činnost obohatila ukázka hromadného seskoku příslušníků 102.pzpr z Prostějova a podrobné seznámení se zbraní Bren - 2 z výzbroje této jednotky. Rovněž občerstvení, které připravili kolegové Maňák s manželkou, jen doplnilo spokojenost soutěžících na této akci. Nic nepokazila ani změna počasí a soutěžící vyčkali závěrečného vyhodnocení, které provedl předseda KVV Holešov Dušan Hric.
V jednotlivých disciplínách bylo našimi reprezentanty dosaženo těchto výsledků:
Družstva 1. KVV Topolčany
2. KVV Banská Bystrica
3. KVV Praha
- další nebyla hodnocena
Ženy: 6.místo Řehořová Marie
Jednotlivci celkově: 9. místo Milan Vašek, 16. místo Dušan Štěpán, 26. místo František Chudý
Pi vz. 82: 9. místo Milan Vašek, 18. místo Ivo Lorenc, 24. místo Řehořová Marie, 29. místo Michal Mucha a 39. místo František Chudý.
Sa - Bren-2: 9. místo Dušan Štěpán, 18. místo Ivo Lorenc, 24. místo Marie Řehořová, 29. místo Michal Mucha a 39. místo František Chudý.
Z pohledu výsledků nás vůbec netěší, že v této soutěži převážnou část předních umístění získali kolegové a kolegyně ze slovenských klubů. ,,Prostě kdo je lepší, vyhrává."
Poděkování patří velení Policejní školy, magistrátu města Holešov a příslušníkům 102.pzpr za pomoc při organizaci a profesionálním a bezpečném průběhu soutěže.
F.Lejsek
V rubrice "Zpravodaj je editováno 79.číslo Zpravodaje KVV Prostějov.

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 2.číslo časopisu "Spravodajca" OKVV Banská Bystrica.
Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře ze Střeleckého dvojboje v Dobroticích dne 19.7.2019.
V rubrice "Branné hry a soutěže VV" můžete zhlédnout výsledky střeleckého dvojboje po jednotlivých kategoriích, viz. přílohy 57627.zip. V rubrice místo Sa-58 má být uvedena útočná puška BREN-2.
Ve středu 3. července 2019 oslavili příslušníci 4. brigády rychlého nasazení 25. výročí svého založení. Slavnostní nástup se konal na náměstí posádkového města Žatec.
Jednotka byla založena 1. ledna 1994 a její výcvik byl zahájen 1. července téhož roku. V současné době má brigáda čtyři prapory a téměř 2600 vojáků. Brigádě během pětadvaceti let velelo celkem deset velitelů. Všichni předchozí velitelé jsou dnes generálové a Jiří Šedivý a Aleš Opata se postupně stali náčelníky Generálního štábu AČR s hodností „armádní generál“.
Současný, desátý velitel, plukovník gšt. Josef Trojánek velí brigádě od letošního roku. Jeho vojenská kariéra odstartovala současně se vznikem této jednotky, tedy v roce 1994, kdy začínal jako zástupce velitele čety, prošel dalšími stupni velení a skončil jako velitel brigády. Útvary působí v posádkách Žatec (41. mpr), Tábor (42. mpr), (43. vpr) Chrudim a (44. lmopr) a Jindřichův Hradec.
Slavnostní ceremoniál odstartoval přesně ve 14.00 hodin, kdy přes náměstí v Žatci přeletěly dva bojové letouny JAS-39 Gripen. Náčelník Generálního štábu armádní generál Aleš Opata a velitel brigády plukovník gšt. Josef Trojánek poté uvítali ministra obrany Lubomíra Metnara, který provedl přehlídku nastoupených jednotek brigády rychlého nasazení.
„Jako voják vám do dalších let přeji především sílu, vysokou odolnost a entuziasmus – jako Aleš Opata vám všem přeji zdraví a ať se daří,“ popřál celé brigádě generál Aleš Opata, který byl také jedním z velitelů brigády.
Spolu s vojáky 44. Lmopr. se aktu zúčastnila i delegace Klubu výsadkových veteránů generála Rudolfa Severína Krzáka.
bojový prapor bbrn (1).jpg
nástup-4.brn.jpg
ministr Metnar dekoruje.jpg
V sobotu 6. července 2019 se v rámci oslav v obci Plavsko, na samotě Nový Dvůr, kde se narodil národní hrdina Josef Kholl, uskutečnilo pietní shromáždění u příležitosti odhalení pamětní desky tomuto významnému vojákovi, který zahynul v bojích o Dukelský průsmyk. Byl to československý důstojník, který se v době okupace se zapojil do ilegální vojenské organizace Obrana národa na Berounsku.
Po odhalení činnosti ilegální skupiny se Josefu Khollovi podařilo uniknout přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii a přihlásit se u československých vojenských jednotek na Blízkém východě. Zde se zúčastnil tažení v Západní poušti, v Sýrii a v Libyi. Bojoval rovněž u Tobruku a zúčastnil se protivzdušné obrany Haify.

Armádní generál Ludvík Svoboda o této události napsal: „Hyrowa hora byla poslední a nejzávažnější překážkou na cestě k naší hranici. Vyžádala si mnoho obětí. Hrdinskou smrtí tam padl i velitel 1. praporu štábní kapitán Kholl. Byl to výtečný velitel, odvážný, dobrý, spravedlivý, vzácný člověk. Dobře si vždy v bojí počínal. Svůj prapor dovedl až na vrchol Hyrowy hory. Při jejím obsazování byl úlomkem granátu zasažen přímo do hlavy."
Památku tohoto významného rodáka si na místě připomnělo na padesát místních občanů, legionářů a členů Klubu výsadkových veteránů a Klubu historie letectví.
Slavnostní setkání pokračovalo v obci, která slaví 640 výročí své existence. Následovalo otevření výstavy o životě gen. J. Kholla v budově Obecního úřadu, kterou připravilo Muzeum Jindřichohradecka. Setkání pokračovalo pietním shromážděním u pomníku hrdiny v místním parku. Celou akci zabezpečili vojáci 44. lehkého motorizovaného praporu z Jindřichova Hradce.
Kol. Petr Čejka
Pamětní deska.jpg
pomník Josefa Kholla.jpg
Oslava výročí v Jindřichově Hradci

Ve středu dne 10. července proběhla u 44. lehkého motorizovaného praporu v Jindřichově Hradci oslava 25. výročí založení 4. brn. Slavnostní nástup spojený s předáním čestných odznaků a ocenění, byl využit k předání pamětního odznaku generála Josefa ERETA, patrona útvaru, do sbírek Muzea Jindřichohradecka. K tomuto dni zároveň muzeum otevřelo výstavku o životě významného československého vojáka a vlastence.
Setkání se zúčastnili potomci z rodiny pana generála. Za armádu byli přítomni, velitel pozemních sil generál Kopecký, generál Náhončík, plukovník Jašek (bývalí velitelé praporu) a další hosté.
Součástí slavnostního programu, bylo také otevření nové tělovýchovné haly, kterou otevřel olympijský vítěz – judista Krpálek, se kterým po ukončení pobesedovali také příslušníci praporu. Klub výsadkových veteránů byl reprezentován účastí své delegace.
Kol. Petr Čejka
Vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení výsadkoví veteráni,
sděluji Vám, že dne 6. 7. 2019 opustil naše řady ve věku 87 let po dlouhé těžké nemoci zakládající člen našeho klubu pplk. v. v. Ladislav SADÍLEK.
Za Klub vojenských výsadkových veteránů plk. Fr. Mansfelda v Liberci předseda klubu J. Chromek.
ČEST JEHO PAMÁTCE.

Další informace a kondolence jsou editovány v rubrice "Poslední rozloučení".
Kolegové a kolegyně,
na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z "Pochodu po stopách 22.vb" dne 29.6.2019.
Anthropoid.
Tak jako každý rok i letos náš klub uctil památku hrdinů výsadkářů při pietním aktu v Resslově ulici a u památníku odboje v Dejvicích dne 18. 6. Piety se zúčastnilo 38 členů klubu z Prostějova, Holešova, Zlína a Olomouce. Samotné akci bylo přítomno několik set účastníků z řad občanů Prahy, ale v jejich řadách převyšovaly červené barety příslušníků jednotlivých klubů z Čech a Slovenska.
Samotná účast byla z části ovlivněna pohřbem gen. Čestmíra Hrbka, který probíhal ve stejnou dobu v Prachaticích.
Z významných osobností byli v Resslově ulici přítomni pánové Hamáček, Okamura a další významní hosté z řad armádních a společenských organizací. Za náš klub kytice ve státních barvách položili v Resslově ulici a v Dejvicích kolegové Chudý, Řepka a Bartko.
Poděkování patří všem přítomným a především velení 601. skss za poskytnutí přepravy
F.Lejsek


Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z KVV Prostějov z pietního aktu v Resslově ulici u příležitosti 77. výročí statečného boje čs. parašutistů.
„Jsem Čech a Čecha nikdy nezradím.“
22.6.2019 si připomeneme 75. výročí popravy našich spoluobčanů, kteří poskytli pomoc parašutistům z výsadku Spelter
V Boňově ve 13 hodin bude ve směru na Lipník pietní akt zahájen seskokem parašutistů a přistáním vrtulníku, protože právě na seskok Spelteru u Kramolína navazuje příběh boňovských občanů. Plukovník Miroslav Svoboda velitel 22. základny vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou, je rodákem našeho kraje a proto i on vzpomene na nelehké časy, ale i na statečnost obyčejných lidí, kteří nám jsou vzorem i dnes.
Až bude po seskoku, přejdeme k pomníku na návsi, kde pan starosta Karel Müller vzpomene na naše odbojáře a předá pamětní listy čestným hostům. Bude následovat státní hymna a kladení věnců. Kytici může přinést každý, kdo by chtěl poděkovat, máme opravdu za co být vděční. Uvědomila jsem si naplno svůj dluh až při návštěvě Ležáků a Lidic. Bez statečnosti Michala Kratochvíla, Františka Durdy a Františka Pelána by dnes Boňov neexistoval a ani já bych zde nebyla. V české republice bylo vypáleno do konce války 9 vesnic. Že jsme nebyli desátou, je díky nim, cítím velký závazek do budoucna, zachránit Boňov před likvidací – novodobým konečným řešením.
Kapela EPYDEMYE bude na návsi současně s průvodem, který hudebně doprovodí a volně naváže koncert pod širou oblohou.
V 15 hodin bude příležitost si poslechnout historika Vlastislava Janíka, který příběh zmapoval od seskoku parašutistů u Kramolína až k osvobození naší vlasti. Jeho 30tiletá badatelská práce je pro nás velmi významná. Ukazuje, že šlo o jeden z nejúspěšnějších výsadků.
U pomníku padlých, bude i čestná stráž v dobových uniformách a za její přítomnosti uctíme památku popravených boňovských občanů Michala Kratochvíla, Františka Durdy a Františka Pelána u jejich domovů.
Návštěvníci mají možnost, vidět autentické dokumenty, hodnotnou výstavku vojenské techniky a komunikovat s dobově oblečenými členy KVH 45 z Brna. V obci bude vojenské ležení, přislíbena je i výstava připomínající Stanleyho "Swede" Vejtasu – tento americký pilot v jednom dni sestřelil 7 japonských letadel, celkem jich bylo 10. Jeho dědeček Frank, který pocházel z Boňova, odešel do zámoří, protože byl z chudé početné rodiny.
Na tuto akci je zván každý, kdo má potřebu vzdát čest obyčejným lidem, kteří byli neobyčejně stateční. „Jen na vlásku visel život ruského legionáře Karla Nedvědického, jenž byl rovněž do všeho zasvěcen a jehož muži při všem trápení přece zatajili. Bylo by po něm zůstalo sedm sirotků s matkou vdovou.“ (citace kroniky kterou psal řídící Karásek)
Jak bychom se zachovali v jejich situaci? Je pro nás naše rodná vesnice, krajina a rodná vlast stále tak cenná? Bez takových vlastenců, bychom tady dnes nebyli a možná by už nikdo nemluvil česky, byli jsme určeni k likvidaci hned po Židech.
Za osadní výbor místní části Marie Kouřílková
Zájemci o účast na výše uvedené pietní akci dne 22.6.2019 s vlastní dopravou.
Vážení,
dovoluji si Vám oznámit, že nás dnes opustil a odešel do výsadkového nebe náš drahý a vážený kolega genmjr. Čestmír HRBEK Ing.
Čest jeho památce.

Předseda KVV J. Janků Písek
Pavel Valenta

V rubrice "Poslední rozloučení" jsou editovány další informace a kondolence
1-2.jpg
Vyplněné přihlášky dle výše uvedených pokynů v registraci 72.doc odešlete individuálně na email: vysadkovevyroci@seznam.cz nejdéle do 8.8.2019.

Výbor KVV Prostějov zabezpečil pro zájemce o účast na akci v Chrudimi dne 31.8.2019 autobus s odjezdem od brány kasáren v Prostějově v 06:00 hod. a návratem dne 31.8.2019 do 22:00 hod. Doprava autobusem je bezplatná. Zájemci o bezplatnou dopravu dne 31.8.2019 do Chrudimi a zpět se nahlásí u kolegy Hájka na telefonní číslo 723 241 432 do 22.7.2019. Volná místa v autobusu budou poskytnuta zájemcům z KVV Holešov, Olomouc, Zlín a Brno.
Účast na střelecké soutěži

Na den 21. 6. 2019 jsme od Magistrátu města Prostějova přijali pozvání na střeleckou soutěž z pistolí Glock, „O Pohár primátora města Prostějova“. KVV Prostějov, z.s., reprezentovaly 2 tříčlenná družstva ve složení: kol. František Chudý, Marie Řehořová, Milan Vašek a Jaroslav Kovář, Ivo Lorenc, František Melichárek. Ze SR byli také pozváni kolegové z KVV B. Bystrica, kolegyně Eva Dolníková a kol. Jozef Dolník. Soutěže se účastnilo 108 jednotlivců – mužů a žen, z tohoto počtu 36 tříčlenných družstev, ve kterých jsme ve velmi náročné konkurenci profesionálů - policistů, vojáků, střeleckých klubů, obsadili pěkné 8. a 18. místo. Za ženy opět excelovala naše známá střelkyně kol. Dolníková z KVV B. Bystrica. která se v ženách prezentovala druhým místem.
Děkujeme Magistrátu statutárního města Prostějov za pozvání, bezchybnou a vynikající organizaci i logistické zabezpečení střeleb, řediteli soutěže Mgr. Janu Nagymu.
kol. František Chudý

Znak KVV Prostějov

Odznak KVV Prostejov od roku 2002.JPG

Union European Paratroopers

Union European

Union European

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one