Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
01.jpg
Střelecká soutěž KVV Prostějov, VI. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda, 19. 5. 2017

Vážené kolegyně, kolegové, soutěžící,
dne 19. 5. 2017 náš KVV ve spolupráci s 601. skss, zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, VI. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 136 střílejících, z toho 70 mužů v I. kategorii z klubů výsadkových veteránů; 22 žen, z nichž 11 soutěžilo za KVV. Za kategorii I. bylo vytvořeno 27 družstev po třech střelcích a 15 družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z KVV ČR byly mimo prostějovského klubu zastoupeny KVV: Liberec, Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Hradec Králové a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica, a z největší dálky vážil cestu František Mansfeld, jenž zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102. pzpr, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR, Městská policie PV.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, ZO Areál – Tomáš Smečka, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, Medikom’s - Michal Konšel, ČSOB - Ing. Petr Němec, Česká pošta - Mgr. Oldřich Luger, Lázně Slatinice – Ing. Jiří Vybíral. Cenu pro absolutního vítěze – náramkové hodinky, věnoval náš člen kol. Martin Vrtal.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 Prostějov, gen. mjr. Ing. Milan Kovanda, plk. v. v. Ing. Jindřich Starý, plk. v.v. Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan, plk. gšt. v v. Ing. Luděk Skácel.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: velitel 601. skss plk. gšt. Ing. David Franta,M.S., za velitele 102. pzpr, NŠ mjr. Ing. Karel Michenka. Mezi hosty jsme přivítali primátorku města Prostějova Mgr. Alenu Raškovou, exprimátora města Prostějova pana Miroslava Pišťáka, zástupce PČR nprap. Mgr. Aleše Nadymáčka, ředitele Úz. odd. HZS PV plk. Ing. Jozefa Nováka; Ředitele MP Prostějov Mgr. Jana Nagyho, prezidenta VV SR plk. v.v. Ing. Jozefa Tučeka, CSc, předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, Jaroslava Chromka a Josefa Krauseho a předsedu spolku ČB, pplk. v z. Ing. Jindřicha Starého. V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel soutěže kol. František Stavný, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní primátorce Mgr. Aleně Raškové a pozornost Františku Mansfeldovi.
Nástupu před samotnou soutěží jsme využili k udělení Zlatého odznaku kol. Jozefu Struhárovi a přání k narozeninovým jubileím: kol. Jindřichu Starému k 80tinám a kol. Františku Chudému k 70tinám.
Po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže zažitým prvním výstřelem, který vyšel z hlavně pistole Františka Mansfelda.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří všem členům organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR, POŠ Prostějov, ZO Areálu i všem sponzorům. Poděkování patří také Statutárnímu městu Prostějov, za finanční pomoc při zabezpečení soutěže.
A co nás všechny hlavně zajímá, jsou výsledky umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
V kat. hosté zvítězil:
nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, zást. PČR ČR, na 2. místě se umístil plk. gšt. Ing. David Franta vel. 601. skss a 3. místo patřilo nprap. Radku Vajdečkovi – vrchní prap. 601. skss.
Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Stanislav Veselý - KVV Luštěnice
2. místo – kol. Petr Šír - KVV Liberec
3. místo - kol. Pavel Pazdera - KVV Brno
Kat. I. družstva:
1. místo, družstvo KVV Luštěnice, ve složení - kol. Stanislav Veselý, Vladimír Borovička, Antonín Kubza
2. místo, družstvo KVV Liberec, ve složení – kol. Jaroslav Chromek, Petr Šír, Petr Müller
3. místo, družstvo KVV Prostějov, ve složení – kol. František Chudý, Milan Vašek, Petr Němec
Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Hynek V. – 601. skss
2. místo – pplk. v z. Ing. Vojtěch Kaprál - OSP PČR Prostějov
3. místo - Jan K. – 601. skss
V rubrice "Fotogalerie" je obrazová reportáž od Jardy Kováře z VI.ročníku Memoriálu plk. Fr.Mansfelda.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" jsou editovány klubové časopisy "Padáček" KVVV Praha a "Spravodajca" OK VV Banská Bystrica.
U příležitosti Mezinárodního dne rodiny bude Ústřední hudba AČR společně se sólisty naší populární scény pořádat ve dnech 13. – 19. května 2017 šest koncertů. Dne 13. května 2017 bude tento koncert v Lipníku nad Bečvou od 15:00 hod na náměstí T.G. Masaryka. Koncerty budou pořádány jako poděkování Armády České republiky všem rodinám a rodinným příslušníkům vojáků, válečným veteránům, vojenským důchodcům, vojákům v činné služba a široké veřejnosti.
DSC_9216.JPG
DSC_9242.JPG
Náš bývalý velitel gen. ing. Čestmír Hrbek s upřímnou radostí přijal dne 25.4.2017 návštěvu skupiny členů KVV Písek v zimní zahradě domu seniorů v Prachaticích.
Předseda KVV Písek ing. Petr Valenta seznámil pana generála ing. Čestmíra Hrbka s průběhem Slavnostního shromáždění k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek, které se konalo dne 15.4.2017 v Prostějově a předal výsadkovému veteránu a bývalému veliteli 22.vp v Prostějově, genmjr. v.v., ing. Čestmíru Hrbkovi Pamětní odznak k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek, který mu udělil u této příležitosti KVV Prostějov. Genmjr.v.v. ing. Čestmír Hrbek s poděkováním převzal toto ocenění, poté setrval s návštěvou v příjemném rozhovoru a při loučení řekl, že se již těší na další setkání na jeho milované Šumavě.
Kolega Pavel Valenta a Jaroslav Ondrejčák
Zájemci o účast na setkání v Žilině ve dnech 5.-7.7.2017 z řad členů KVV Prostějov hlaste se do 15.5.2017 u kolegy Františka Lejska na adrese fr.lejsek@seznam.cz nebo telefonním čísle 728 547 426. Účastnický poplatek činí 33 euro a obsahuje 2x snídani, 2x oběd, 2x večeři, 2x ubytování a pojištění. Doprava bude zajištěna.
Výbor KVV Prostějov
V rubrice "Spolupráce s ostatními KVV v ČR a SR" je editován proslov prezidenta KVV v ČR a předsedy KVV Prostějov plk.v.v., ing. Františka Stavného na slavnostním shromáždění členů KVV v ČR a SR, příslušníků 601.skss, 102.pzpr a 43.vpr k 70. výročí založení výsadkových jednotek, které se konalo v Prostějově dne 15.4.2017 za organizace výboru KVV Prostějov. Současně v této rubrice prezentujeme fotogalerii autora Jaroslava Kováře.
Slavnostního shromáždění k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek se zúčastnili pozvaní členové KVV Brno, KVV Holešov, KVV Hradec Králové, KVV Chrudim, KVV Jindřichův Hradec, KVV Liberec, KVV Klatovy, KVV Olomouc, KVV Písek, KVV Plzeň, KVVV Prah, KVV Praha - západ, KVV Prostějov, KVV Tábor, KVV Zlín. Ze Slovenské republiky prezident KVV SR plk. v.v. ing. Jozef Tuček, CSc., KVV Banská Bystrica, KVV Bratislava, KVV Martin - Vrútky, KVV Prešov, KVV Šumiac, KVV Trnava, KVV Trenčín, KVV Žilina, příslušníci 5.pŠU ze Žiliny a Slovenský klub 1. prieskumného práporu Bratislava.
Byli jsme potěšeni, že naše pozvání přijali bývalí i stávající výsadkáři, genpor. ing. Miroslav Žižka, genmjr. ing. Aleš Opata, genpor. v zál. ing. Ondrej Páleník, genmjr. ing. Milan Kovanda, genmjr. v.v. ing. Doc. Pavel Gavlas, genmjr. v zál. ing. Josef Prokš, genmjr.v.v. ing. František Štěpánek, brig.gen. ing. Karel Řehka i stávající velitelé: 601. skss plk.gšt.ing. David Franta, M.S., 102. pzpr. pplk. ing. Pavel Hriník a 43. vpr. pplk. ing.Jiří Adamec i bývalý velitel 5.pŠU plk. gšt. ing. Lubomír Šebo.
V rubrice "Současnost - Stanovy KVV Prostějov, z.s., OŘ a JŘ KVV" je editován novelizovaný Organizační a jednací řád KVV Prostějov v bodě 3. Znaky a symboly KVV Prostějov. Změna byla schválena na jednání výboru KVV dne 20.3.2017.
V rubrice "Spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR" je editováno 1.číslo časopisu "Červené barety" KVV Bratislava.

Informujeme naše členy a příznivce, že na www.kvvvpraha.cz můžete zhlédnout nově vzniklé webové stránky KVVV Praha. Blahopřejeme tvůrcům webových stránek KVVV Praha za zdařilé dílko a jsme přesvědčeni, že přispějí k rozšíření informovanosti o klubové činnosti KVVV Praha.

Tímto rušíme na stránkách KVV Prostějov dosavadní rubriku KVVV Praha.
V rubrice "Fotogalerie" je editována obrazová reportáž Jardy Kováře z přátelského posezení členek a členů KVV Prostějov u příležitosti MDŽ.
V rubrice "Fotogalerie" můžete shlédnout obrazovou reportáž Jardy Kováře z účasti na pietním aktu u hrobu gen. Palečka v Plzni dne 9.3.2017 včetně článku Fr.Chudého z této události.
Pozvánky na divadelní přestavení.
3.dubna pořádá prostějovské divadlo abonentní koncert pod názvem „Bacha na Šporcla“. Hlavním protagonistou na housle Pavel Šporcl, druhé housle Elen Machová a na hoboj Vilém Vaverka s přispěním s Czech Ensemble Baroque Orchestra. Převážně zazní díla J.S.Bacha.

11.dubna je možné navštívit divadelní představení pod názvem Stará dobrá kapela. Jedná se o romatickou komedii o stáří, lásce, snech a síle přátelství, které proslavilo legendární televizní zpracování nazvané“ Nezralé maliny“. Představení hrají herci z Divadla Palace Praha N.Konvalinková, J.Tesařová, V.Postránecký, S.Skopal, Z. Maryška, R.Přibil, V.Helšus.


V rubrice "Spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR" je editováno 1. číslo/2017 časopisu " Spravodajca" OKVV Banská Bystrica.
Vážení přátelé, kolegyně a kolegové,

výkonný výbor KVV Prostějov si Vás dovoluje pozvat na Večírek MDŽ, který se bude konat 10.3. od 17,00 v restauraci U Tří bříz. Přihlášky hlaste a peníze prosím odevzdávejte kol. Otakaru Hájkovi do neděle 5.3. K tanci a poslechu nám bude hrát Karel Weisser z Hanušovic, který je Vám všem dobře znám. Těšíme se na setkání s Vámi.

Michal Mucha
Pozvánka - MDŽ 2017.jpg
Obrazová informace z opět úspěšné akce "Vepřové hody" ze dne 18.2.2017.
DSC_4972.JPG
DSC_4975.JPG
DSC_4979.JPG
DSC_4983.JPG
DSC_4984.JPG
DSC_4986.JPG
DSC_4992.JPG
DSC_4998.JPG
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je k dispozici 1. číslo roku 2017, celkově 71. číslo Zpravodaje.
Křest Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov

Dne 31.1.2017 proběhl v síni tradic 601. skss a za účasti bývalých velitelů, členů KVV křest Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov.
Jak zdůraznil předseda KVV Prostějov ing.František Stavný „ Náš klub existuje už 27. rok a já chci poděkovat jeho zakladatelům, kteří zde sedí mezi námi, že tuto myšlenku, sdružit bývalé výsadkáře do spolku, přivedli do praxe. Za tato léta prokázal náš klub svoji opodstatněnost a životaschopnost, pořádáním různých akcí, hlavně dále rozvíjel tradice VÚ 8280 a dostal se do povědomí i široké civilní veřejnosti nejen v ČR, ale i v SR. Každý z nás, jak zde sedíme, přispěl svým dílem k rozvíjení těchto tradic a výbor našeho klubu si to uvědomuje. Proto, jako nejvyšší ocenění práce v klubech výsadkových veteránů ČR i SR, se rozhodl vydat a udělovat za vynikající vojenskou službu u výsadkových jednotek, jednotek speciálního a hloubkového průzkumu i jednotek speciálních sil, za aktívní a iniciativní práci v našich klubech, tento Zlatý odznak výsadkového veterána.“
Po samotném křestu Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov, který provedli zakladatelé KVV Prostějov ing.Jiří Hudský a PhDr. Josef Váňa, výbor KVV udělil Zlatý odznak 31 osobám z řad bývalých velitelů a aktivních členů KVV Prostějov. Součástí tohoto významného dne bylo položení kytice k pietnímu místu 601.skss a společné foto u památníku tohoto útvaru.
Kolega Jaroslav Ondrejčák

P.S. Členové KVV Prostějov – nositelé původního Zlatého odznaku výsadkového veterána KVV Prostějov mohou požádat výbor KVV Prostějov o tzv. „obměnu“, v rámci které obdrží nový Zlatý odznak VV KVV Prostějov na stuze. Pořizovací náklady v tomto případě hradí KVV Prostějov.
Ostatní KVV mohou, po splnění podmínek, navrhnout své členy na udělení Zlatého odznaku výboru KVV Prostějov. V tomto případě pořizovací náklady uhradí navrhovatel, to je příslušný Klub výsadkových veteránů.
Zlatý odznak_01.jpg
DSC_4890.JPG
DSC_4891.JPG
DSC_4940.JPG
Letošní rok je rokem 70. výročí vzniku výsadkových jednotek v poválečném vývoji ČSR. Proto Vám doporučujeme ke zhlédnutí některé filmové materiály z období vytváření, výcviku a života výsadkových jednotek včetně osobností, které měly přímý vliv na jejich utváření a kvalitu výcviku.

V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je informace o vydání knihy "Nebeská brigáda" autora Viléma Sachra.
V rubrice " Spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR je editováno 3.číslo /2016 "Červených baretů".

V rubrice "Kalendář akcí, pozvánky" jsou uvedeny "Kalendářní plán akcí KVV Prostějov pro rok 2017" a "Kalendářní plán akcí pořádaných regionálními KVV v ČR a SR" s možnou účastí našich členů v roce 2017.
pf-2017.jpg
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Spravodajca " č.4_ 2016 OKVV Banská Bystrica.
Výbor Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s., vyslovuje velké poděkování Magistrátu statutárního města Prostějova, v čele s paní primátorkou RNDr. Alenou Raškovou, všem radním i našemu čestnému členovi kol. Miroslavu Pišťákovi, za účinnou pomoc a spolupráci při zabezpečování našich společenských, kulturních i sportovních akcí v roce 2016, o kterých pravidelně informujeme na našich web stránkách www.kvvprostejov.wgz.cz.
V příštím roce uplyne 70 let od vzniku výsadkových jednotek a s nadějí budeme očekávat, že nám i tentokrát město výsadkářů pomůže toto naše jubileum důstojně připravit a spolu s našimi členy i příznivci oslavit a tím přispět k rozvoji bohatých výsadkových tradic v našem městě.
Všichni výsadkoví veteráni přejí Prostějovanům úspěšný rok 2017, pevné výsadkové zdraví a vždy modré nebe nad hlavou.
Ing. František Stavný – předseda KVV Prostějov
15. listopadu uspořádal výbor KVV Prostějov pro své členy a příznivce návštěvu divadelního představení v Městském divadle Prostějov. Hostovalo zde Východočeské divadlo Pardubice s muzikálem Limonádový Joe, který napsal Jiří Brdečka kolem roku 1940 jako cyklus povídek parodujících westerny. Z nich potom vznikla zcela nová podoba muzikálu či operety s řadou písní od Jana Rychlíka a Vlastimila Hály. Nakonec byla tato hra i zfilmována a tehdy se i američtí tvůrci filmů divili, jak mohl u nás takový westernový film vzniknout. Většina z nás jej i několikrát viděla. Představení bylo velice pěkně zinscenováno a známé melodie jsme si mohli znovu připomenout. Příjemně jsme se pobavili a odcházeli domů v dobré náladě. Toto divadelní představení se uskutečnilo za finanční spoluúčasti města Prostějova. Kolega Fr.Lejsek
Dne 1. prosince 2016 se náš KVV Prostějov a KVV Holešov, zúčastnil oslav 13. výročí vzniku 102. pzpr. Informaci Fr. Chudého z průběhu této akce najdete v rubrice"Spolupráce se 601. skss a 102.pzpr".
V rubrice KVVV Praha je editováno 27.číslo občasníku "Padáček".
KVV Prostějov, z.s. bilancoval rok 2016
19.11. 2016, v společenských prostorách Národního domu v Prostějově proběhla členská schůze našeho klubu, které se zúčastnilo 110 našich členů a 51 hostů, mezi nimi i náš čestný člen, exprimátor statutárního města Prostějov, kol. Miroslav Pišťák, bývalí velitelé VÚ 8280, prezident KVV SR plk. v.v. Ing. Jozef Tuček, CSc a delegace z jednotlivých KVV ČR a SR. Před členskou schůzí byla uskutečněna porada výboru našeho KVV s předsedy regionálních KVV ČR a SR, kterou vedl předseda našeho KVV, kol. Stavný, na které seznámil přítomné s hlavními akcemi našeho KVV v r. 2017. V diskusi, předsedové jednotlivých regionálních KVV v ČR i SR, seznámili účastníky porady se svými plány na r. 2017.
Členská schůze byla zahájena výsadkovou hymnou a minutou ticha za kolegy, kteří odešli do výsadkového nebe. Ve Zprávě, kterou přednesl předseda našeho KVV, kol. Stavný, podrobně vyhodnotil splnění Plánu činnosti našeho KVV v r. 2016, splnění povinností jednotlivých členů výboru, zhodnotil i účast na akcích pořádaných jednotlivými KVV v ČR i SR, za které také poděkoval jejich předsedům za pozvání našich členů na jejich akce. Seznámil přítomné členy a hosty s nejdůležitějšími akcemi našeho KVV v r. 2017, a to s akcemi k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek i s připraveným udělováním Pamětního odznaku k tomuto výročí vybraným výsadkovým veteránům, posádkovým městům výsadkářů, osobám, které propagují a šíří tradice výsadkových jednotek i našim sponzorům. Na návrh KVV Brno, předseda našeho KVV, předal medaili Za zásluhy KVV, členovi brněnského klubu, kol. Ing. Bendákovi, CSc a za dlouholetou úspěšnou práci ve funkci našeho pokladníka, na návrh našeho výboru předal finanční odměnu kol. Miloši Zapletalovi. V diskusi vystoupilo několik členů a náš čestný člen, kol. Pišťák. Poté bylo jednomyslně přijato usnesení, kterým byla schválena Zpráva předsedy klubu, Zpráva o finančním hospodaření KVV, kterou přednesl kol. Zapletal, Zpráva revizorů účtů a Plán činnosti našeho KVV na r. 2017. Poté následovala volná zábava, spojená s bohatou tombolou, která potěšila mnohé naše členy i naše hosty. Výroční jednání bylo realizováno za finanční spoluúčasti města Prostějova.

Kol. Stavný
DSC_4379.jpg
DSC_4391.jpg
DSC_4392.jpg
DSC_4399.jpg
DSC_4400.jpg
DSC_4402.jpg
DSC_4405.jpg
DSC_4407.jpg
DSC_4410.jpg
DSC_4419.jpg
DSC_4425.jpg
DSC_4438.jpg
DSC_4447.jpg
DSC_4462.jpg
Pozvánka - mikulášský večírek 2016.jpg
Připravujeme Mikulášský večírek.
V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" jsou uvedeny informace o křtu knihy "Kpt. Rudolf Krzák" autora por. Martina Vaňourka.
Pozvánka - VČS.jpg
Vinobraní 2016
Již tradičně jsme se sešli v Dětkovicích na výsadkovém Vinobraní. Bylo nás tentokrát jen 54 a pozvání přijali i velitel 601.skss plk. gšt. Ing. David Franta, který nám zabezpečil autobus pro přepravu na tuto akci a velitel 102.pzpr pplk.. Ing. Pavel Hriník, s vrchním praporčíkem Pavlem Bodrogim.
Již při vstupu do restaurace v Dětkovicích, byli výsadkoví veteráni přivítáni sklenkou dobré slivovice na zahřátí a poté předseda KVV kolega Stavný všechny přivítal a oficiálně zahájil Vinobraní, poděkoval organizátorům, kolegům a kolegyním z naši buňky v Dětkovicích, kol. Lejskovi a Chudému za vynikající prostředí a dobrou náladu, kterou nám skvěle zabezpečovala hudba Duo Pištěk z Plumlova. V závěru svého vystoupení, na návrh výboru našeho klubu, za dlouholetou práci, předal předseda KVV kol. Josefu Hýblovi medaili Za zásluhy. Chci také pochválit kuchařské i cukrářské dobroty našich kolegyň, kterými přispěly na naše stoly a tak obohatily již tradiční naše menu, guláš. Zábava byla v plném proudu, ale časový limit nás přinutil, abychom se připravili a těšili na další akce v tomto roce.
Kol. Stavný
1.JPG
2.JPG
3.JPG
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno nové číslo Zpravodaje KVV Prostějov č.3_2016.
Pozvánka - divadlo PV 2016.jpg
Pozvánka do divadla.
Zájezd do Piešťan
Dne 24.9.2016 jsme uskutečnili zájezd do Piešťan jako náhradu za původně plánovaný zájezd do Polska. Zájezdu se zúčastnilo 48 členů KVV. Cestu autobusem nám zpříjemnil svým odborným výkladem o okolní přírodě náš průvodce z FTL. První zastávkou našeho výletu byl Trenčianský hrad, třetí největší na Slovensku. Překonali jsme i problém kde zaparkovat co nejblíže hradu a pak nás čekal, pro některé náročný, výstup na hrad. Prohlídka byla úspěšná, přesto někteří z nás očekávali bohatší interiér hradu.
Do Piešťan se řada z nás vracela po desítkách let, kdy jsme tam jako výsadkáři absolvovali preventivní rehabilitaci ve Vojenském lázeňském ústavu. Překvapilo nás, že některá naše známá místa jako „U kominára“ či „Viecha“ již neexistují a některé, jako hotely „Lipa“ a „Slovan“, jsou dlouhodobě neprovozuschopné. I přesto Piešťany nám připadaly hezčí než v minulosti. Se zájmem jsme se prošli i v bývalém Vojenském lázeňském ústavu, který je zcela renovován a transformován na akciovou společnost. Bohužel jsme tam nenašli jedinou osobu, která v něm v minulosti pracovala. Odpolední siestu nám za krásného, teplého počasí zpříjemnila plavba po Váhu a Slňavě. Příjemným překvapením byl bohatý program na lázeňském ostrově, kde se slavilo zakončení lázeňské sezony. Domů jsme se vraceli spokojeni a se zpěvem, kterému dominoval zvučný hlas kolegy Fr.Horáka.
Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
20.10.2016 Jaroslav Ondrejčák
IMG_1572.JPG
IMG_1590.JPG
IMG_1588.JPG
IMG_1594.JPG
IMG_1598.JPG
IMG_1606.JPG
DSC_3919.JPG
Odhalení památníku ve Stráži pod Ralskem
Delegace našeho KVV ve složení kol. ing.Starý, kol.Řepka, kol.Hájek, kol.Chudý, kol.Ondrejčák, kol.Mucha a kol.Kovář se dne 14.10.2016 zúčastnila pietního aktu – Odhalení památníku ve Stráži pod Ralskem. Význam tohoto aktu podtrhla účast hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, velvyslance státu Izrael Garyho Korena, zástupců samosprávy, KVV Liberec a Československé obce legionářské i účast plk.v.v. Ludvíka Sochora syna genmjr. A.Sochora. Ideu památníku na počest všem, kteří položili základy poválečného výsadkového vojska československé armády a všem, kdož pomohli vybojovat svobodu a nezávislost státu Izrael zpracoval Vojenský historický ústav. Na jeho realizaci se přímo podíleli členové KVV Liberec pod vedením kol.Jaroslava Chromka, zejména kol. Miroslav Macák. K vybudování památníku přispěl finančně i KVV Prostějov, KVV Holešov a kol. Jeremiáš z KVV Prostějov, který vytvořil pamětní desku památníku. Ve svém vystoupení jeho excelence Gary Koren ocenil podíl čs. výsadkářů na výcviku a všestranné přípravě vojenských specialistů Izraele a vyzdvihl zejména zásluhy Hrdiny SSSR genmjr. Antonína Sochora na vybudování izraelské armády. Ve Stráži pod Ralskem byl tehdy velitelem výcviku speciálních jednotek HAGANA. Během několikaměsíční přípravy vybudoval dvě perfektně vycvičené brigády, s nimiž pak odletěl do Izraele, kde dále působil ve funkci poradce operační správy izraelské armády.
Odhalení tohoto památníku plně zapadá do příprav 70. výročí vzniku výsadkových jednotek tehdejší československé armády, které si připomeneme v příštím roce. Součástí naší účasti byla i prohlídka muzea ve Stráži pod Ralskem, kde je díky KVV Liberec a to zejména kol. Miroslava Macáka, vybudovaná část věnovaná vzniku a historii výsadkových jednotek v této oblasti.
Čest, uznání a dík patří nejen válečným hrdinům, ale i všem, kteří se podíleli na vzniku čs. výsadkových jednotek.

14.10.2016 kolega Jaroslav Ondrejčák, foto kol. Jaroslav Kovář
DSC_3942.JPG
DSC_3934.JPG
DSC_3944.JPG
DSC_3953.JPG
DSC_3955.JPG
DSC_3959.JPG
DSC_3969.JPG
Pozvánka na výroční zasedání KVV Prostějov
Vážené kolegyně, kolegové a vzácní hosté, blíží se nám konec roku a s tím je spojena i otázka bilancování uplynulého období. Jménem výboru KVV Prostějov, z.s., si dovolujeme pozvat členy našeho klubu, zástupce regionálních klubů z Čech a Slovenska, na naše výroční shromáždění. Výroční shromáždění se bude konat dne 19.11.2016 od 16:00 hod. v sálech Národního domu v 1. poschodí. Hlavnímu jednání bude ve 13.00 hod. předcházet porada zástupců regionálních klubů a žádáme předsedy klubu o jména účastníků na adresu předsedy kol. Stavného. Na této poradě bude vyhodnocena naše činnost v tomto roce a projednány akce, spojené se 70. výročím založení výsadkových jednotek u nás a u ostatních klubů. Na poradě předpokládáme účast 2 zástupců jednotlivých klubů.
Opakovaně se omlouváme a žádáme předsedy klubu o oznámení jmen maximálně v počtu 4 účastníků z jednotlivých klubů na hlavním jednání. Možnost parkování vozidel bude zajištěna v omezeném počtu před Národním domem. Zájemci o zajištění noclehů v Prostějově se musí přihlásit do 10. 11. 2016 na kontaktní adresu kolegy Lejska č. t. 728 547 426, nebo na jeho e-mailové adrese. Po ukončení jednací části bude následovat volná zábava, jejíž součástí bude i bohatá tombola, do které může každý účastník přispět svým darem. Akce bude realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
Na Vaši účast se těší výbor KVV.
Pozvánka - vinobraní 2016.jpg
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one