Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Krzák Výstřižek2.PNG
Klub výsadkových veteránů, který působí při 44. lehkém motorizovaném praporu v Jindřichově Hradci vydal životopisnou publikaci o svém patronovi generálu Rudolfu Severinu Krzákovi. Knížka byla slavnostně uvedena do života v neděli 6. listopadu v Bernarticích u Písku.

Rudolf Krzák se 6. dubna v roce 1914 v Bernarticích narodil. Za druhé světové války se jako důstojník československé zahraniční armády stal jedním z prvních našich parašutistů. Byl jedním z mála, kteří bojové nasazení přežili a vrátil se do vlasti, kterou pomáhal osvobozovat od fašistické okupace. Pro jeho působení v odboji, které bylo prozrazeno, potkal jeho rodné Bernartice osud ne nepodobný Lidicím. V období po atentátu na Reinharda Heydricha, bylo na třicet občanů městečka zavražděno. Mezi těmi, kdo byli popraveni, byly celé rodiny Rudolfa Krzáka a Rudolfa Hrubce, který byl druhým parašutistou z Bernartice.
Po válce stal R. Krzák společně s generálem Karlem Palečkem zakladatelem poválečných výsadkových jednotek v naší armádě. V následujících padesátých letech byl perzekvován a uvězněn. V roce 1968 se znovu vrátil do armády, aby bojoval za spravedlivé posouzení bojové činnosti svých kamarádů, kteří se konce války nedočkali. Uznání a povýšení do generálské hodnosti se dočkal až po 17. listopadu 1989. Mezi armádní výsadkáře se však vracel i dříve a byl na příklad i u zrodu 71. úderného výsadkového praporu v Chrudimi, kam ostatně zavítal ještě několikrát.
Generál Krzák se dožil devadesáti let. Zemřel 22. dubna 2004 v Poděbradech.
V našich vzpomínkách zůstane pan generál navždy zapsán jako muž mimořádných lidských vlastností. Hrdina a laskavý, dobrý člověk, pro něhož byla služba své vlasti první povinností.
K uctění jeho památky a jako připomenutí jeho zásluh o československou armádu vznikla nově vydaná publikace vydaná péčí našeho klubu.
Předseda KVV Jindřichův Hradec Petr Čejka
Poděkování autora:

Dodnes si pamatuji na okamžik, když jsem se v roce1988 setkal s podplukovníkem Petrem Čejkou, tehdejším příslušníkem „Červených baretů“, elitní průzkumné jednotky z Jindřichova Hradce. Neměl jsem tehdy sebemenší tušení, že jednou budu mít příležitost psát z podnětu tohoto předsedy Klubu výsadkových veteránů z Jindřichova Hradce o takové osobnosti, jakou byl generálmajor Rudolf Krzák. Ten se stal symbolem československých parašutistů, jejichž tradice později přešla na dnes již legendární „Červené barety“.

Tato publikace by nemohla vzniknout bez pomoci dalších přátel, konkrétně pak podplukovníka ve výslužbě ing. Petera Tomíka, který mi byl nápomocen po technické stránce.
Zvláště pak děkuji Ing. Janu Krzákovi, který mi umožnil studium materiálu, který opatruje po svém otci, stejně jako jeho dceři, paní Alexandře Zetkové-Mc Kenzie.
Tradičně pak mé poděkování patří plukovníkovi gšt. PhDr. Eduardu Stehlíkovi, MBA, který mě po léta inspiruje dokumentováním osudů našich hrdinů odboje.
Příběh Rudolfa Krzáka jsem zařadil do knižní edice vojenských osobností, které jsem měl tu čest prostudovat a zpracovat. Jsem si vědom, že právě příběh tohoto člověka by vydal na jednou velkou knihu a věřím, že jednou i taková publikace vznikne, protože k jeho osudu se zachovalo velmi mnoho cenného materiálu. Jsem rovněž nesmírně rád, že jeho jméno se stalo součástí čestného názvu Klubu výsadkových veteránů, kteří jsou stejně jako on hrdi na to, že měli tu čest nosit s vojenskou uniformou i tolik obdivovaný červený baret.
Ve čtvrtek 22. dubna 2004 zemřel Ing. Rudolf Krzák, generálmajor ve výslužbě, příslušník československé zahraniční armády, vlastenec a neúnavný bojovník za očištění jmen perzekuovaných příslušníků zahraniční armády, kteří v letech 1939 až 1945 bojovali za svobodu své vlasti. Patřil k jedněm z mála, kteří přežili druhou světovou válku, rozpoutanou třídní a společenskou nenávist po Únoru 1948 a dočkali se 17. listopadu 1989. Považoval to za samozřejmost, že jako jeden z posledních žijících parašutistů musí do poslední chvíle bojovat za uznání a úctu pro všechny ty, kteří se svobody nikdy nedočkali. A právě toto plnil do posledního dne svého života. Jako poděkování za jeho nesmírné úsilí vznikla tato malá publikace.

Slavnostní uvedení do života uskutečnil náš klub v kostele sv. Martina v Bernarticích u Písku ve spolupráci s obcí Bernartice. O tuto službu jsme požádali pana plukovníka Mgr. Jaroslava Knichala, hlavního kaplana AČR.

Žehnání knížky se zůčastnili : velitel 44. lehkého motorizovaného praporu v Jindřichově |Hradci pplk. Ing. Ibor Jašek, velitel policie AČR v Táboře plk. Gšt. PhDr. Roman Bis MBA, starosta Jindřichova Hradce ing. Stanisav Mrvka, starosta Bernartic pan Pavel Souhrada, předsedové KVV v Písku, Táboře a Klatovech a další přátelé a příznivci klubů.


por. Martin Vaňourek
Vilém Sacher ve své knize zachycuje vznik 2. čs. samostatné paradesantní brigády v Sovětském svazu v době, kdy byl náčelníkem jejího štábu. Popisuje i její další osudy, tedy rozporuplné bojové nasazení v Karpatech, komplikovanou, ale úspěšnou účast v SNP a strádání v Nízkých Tatrách po porážce povstání.
Kniha je doplněna poznámkami Milana Kopeckého, autora úspěšných publikací a článků věnovaných zejména působení československých jednotek na východní frontě a na tomto bojišti používané obrněné technice. Poznámky v řadě případů osvětlují i některé méně známé podrobnosti z výstavby a bojových akcí 2. paradesantní brigády. Text je doplněn mnoha zajímavými dokumenty a fotografiemi, z nichž některé nebyly dosud publikovány.
Vilém Sacher (17. února 190 –14. srpna 1987) byl důstojníkem československé armády za 1. republiky. Zúčastnil se druhého odboje ve Francii, Velké Británii a v Sovětském svazu. Své zážitky využil k sepsání memoárů např. Krvavé velikonoce a Pod rozstříleným praporem, kde zachytil průběh bojů na Slovensku v roce 1945. V roce 1951 byl v hodnosti divizního generála propuštěn z armády. V roce 1977 podepsal Chartu 77, za což byl degradován na vojína, zbaven všech československých vyznamenání a bylo mu zakázáno nosit zahraniční vyznamenání.
Počet stran 488 + 64 stran fotografií a mapek
Typ Vázaná
Rok vydání 2016
ISBN 978-80-7465-225-7
Rozměry 165 x 230 mm
Historie českých speciálních sil - Výsadkové vojsko v letech 1947 - 1969 - David Jirásek - vydala Mladá fronta - Mezi Vodami 1952/9 - 143 00 Praha 4 Modřany - Praha 2015 .

Špion - 30. let ve službách vojenské rozvědky - Olin Jurman - nakladatelství Brána a.s. Jankovcova 18/938 170 37 Praha 7 - Praha 2015.
zpravodaj_vysadky_obal01.jpg
Počátkem října 2015 vydává nakladatelství Svět křídel knihu s názvem Zpravodajské výsadky od autora plk. v.v. Ing. Jiřího Dufka. Obsahem knihy je osud nepublikovaná historie zpravodajských výsadků po roce 1945 do vzniku 22. výsadkové průzkumné roty v roce 1957. Na základě dostupné a nově zpřístupněné dokumentace v historických ústavech je objasněn vznik a okolnosti založení prvních zpravodajsko diversních jednotek ČSA, jejich organizace, výzbroj, spojovací technika a metody a programy výcviku. Jde o první zveřejnění dosud nepřístupných materiálů.
Bližší Informace:http://www.svetkridel.cz/index.php?id=knihydet&vtt=1442275060
 - obrázek

- obrázek

10 let klubu výsadkových veteránů AČR-ASR, autor Opletal Ladislav, Prostějov 2000.

Výsadkáři

60 let v čele armády, autor Daga Minkewitzová s autorským týmem, vydalo MO ČR, Praha 2007.

Slovenskí vojenskí výsadkári 1939 -2004 - obrázek

Slovenskí vojenskí výsadkári 1939 -2004 - obrázek

Švrlo, P. - Slovenskí vojenskí výsadkári 1939 -2004, Magnet Press, Slovakia (2005),

ISBN 80-89169-06-6 - cena 390 Kč/Sk

Kniha, která vhodným způsobem doplňuje materiály o čsl. výsadkových a průzkumných jednotkách, které se již na trhu objevily (Šolc - Červené barety; Koníček, Blahoutovi - Výsadkáři a průzkumníci čs. a české armády 1945-1999; Minkewitzová - Paradesantní jednotky "meče armády hrot").

Kniha obsahuje i zajímavé (a těžko nedostupné) informace o vzniku, struktuře a výcviku výsadkových a průzkumných jednotek současné slovenské armády (žilinský 5. pluk speciálního určení, bardejovský 2. průzkumný prapor), ale i poválečných jednotek.

 

Magnet Press, Slovakia (2005),

ISBN 80-89169-06-6

Červené barety - obrázek

Červené barety - obrázek

Červené barety (Jiří Šolc)

Cena včetně DPH 423,0 Kč

Kniha jiřího Šolce je tématicky rozdělena do dvou částí. V první se autor zabývá historií našeho výsadkového vojska a stručně i vývojem této zbraně obecně. Můžeme se zde tedy dočíst nejen o počátečním neúspěšném pokusu vytvořit u nás první jednotku vojenských parašutistů v letech 1938-39, o našich výsadkářích za druhé světové války, o poválečném budování čs. výsadkového vojska a některých zajímavostech, jako například o sovětské zásilce tisícovky "nových" padáků s výrobními značkami zatřenými barvou, aby se nedalo zjistit jejich skutečné stáří, ale i o zahraničních pokusech využít parašutisty v 1. světové válce, o meziválečném období a například o vysazení parašutistů u Arnhemu.
Druhou část knihy pak jiří Šolc věnoval svým vlastním vzpomínkám, ve kterých s humorem, ale rovněž s neobvyklou přímočarostí líčí své osudy v armádě i mimo ni. Kniha je, kromě fotografií, doplněna též četnými přílohami.
PEVNÁ BEZ PŘEBALU LESKLÁ , 165 x 240 mm, 384 stran

·        Kód: 9788020606914

·        Výrobce: Naše vojsko ČR

Výsadkáři - obrázek

Výsadkáři - obrázek

Výsadkáři (autor E.M. Flanagan)

Cena včetně DPH 412,0 Kč

Experiment Spojených států s výsadkovými jednotkami začal ve Fort Benningu v Georgii na začátku roku 1940 s jedinou četou parašutistů. Z tohoto malého semínka vyrostla mohutná legie amerických výsadkářů, která byla hlavní silou Spojených států proti nacistickému Německu na Sicílii a v normandii. Nakonec se toto zbrojní odvětví rozrostlo na velitelství výsadkových sborů, pět úplných výsadkových divizí a několik samostatných praporů a pluků.
E.M. Flanagan Jr., je odborníkem na historii amerických výsadkářů a autorem mnoha knih včetně publikace The Rakkasans a Corregidor. V průběhu 2. světové války bojoval jako příslušník 11. výsadkové divize na filipínách. Během své šestatřicetileté vojenské kariéry velel jednotkám od roty až po polní armádu. Flanagan odešel z aktivní vojenské služby v roce 1978 v hodnosti generálporučíka. Rozměr 238x164mm , 424 stran.

·        Kód: 788086215662

·        Výrobce: Deus

Hedvábný hrot - obrázek

Hedvábný hrot - obrázek

Hedvábný hrot (autor Vladimír Marek)

Cena včetně DPH 739,0 Kč

První naše výsadková jednotka měla vzniknout ještě před druhou světovou válkou v roce 1939. Vývoj mezinárodních událostí a vytvoření protektorátu Čechy a Morava však tomu zabránily. A tak českoslovenští výsadkáři procházejí výcvikem až v zahraničí. Nejdříve ve Velké Británii a později i v Sovětském svazu, kde je vytvořena 2. čs. samostatná paradesantní brigáda. Prakticky okamžitě po skončení druhé světové války jsou zahájeny přípravy na vytvoření výsadkového vojska. Z původního praporu se v roce 1952 stává výsadková brigáda. Kniha se zabývá nejen více než šedesátiletou historií našeho výsadkového vojska, nemalou pozornost věnuje i současným výsadkovým, průzkumným a speciálním jednotkám Armády České republiky a Ozbrojených sil Slovenské republiky. Pevná bez přebalu lesklá , 225 x 297 mm, 224 stran


Kód: 9788020608468

Výrobce: Naše vojsko ČR

Hodina mrtvých očí - obrázek

Hodina mrtvých očí - obrázek

Hodina mrtvých očí (autor Harry Thürk)

Cena včetně DPH 299,0 Kč

Dnes již téměř kultovní kniha všech armádních výsadkářů a příslušníků vojenských speciálních jednotek. Mistrně vylíčený příběh popisuje jednotlivé osudy několika německých elitních parašutistů, kteří jsou za války vysíláni na fanaticky nebezpečné akce do týlu sovětských vojsk. V syrově drsném příběhu je odhalována nejen podstata jejich zabijácké práce, ale i psychické dopady na jejich vnímání světa, nepřátel i sebe sama.

Kód: 9788020609274

Výrobce: Naše vojsko ČR

Němečtí výsadkáři - obrázek

Němečtí výsadkáři - obrázek

Němečtí výsadkáři Fallschirmjäger (autor Chris McNab)

Cena včetně DPH 316,0 Kč

Kniha "Němečtí výsadkáři" prostřednictvím mnoha autentických fotografií vypráví dějiny německých výsadkových vojsk, jejich vývoj v době příprav na válku a nasazení na bojištích 2. světové války.
Více než 200 vzácných fotografií dokumentuje použití výsadkářských kluzáků v Nizozemí, na počátku německého tažení v západní Evropě, dále dramatické dosažení Kréty a její draze vykoupené dobytí a nakonec odvážné a úspěšné mise na Monte Rotondo a Gran Sasso, uskutečněné ke konci války. PEVNÁ BEZ PŘEBALU LESKLÁ , 191 x 245 mm, 176 stran

·        Kód: 9788072375264

·        Výrobce: Svojtka a Co.

Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one