Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Memoriál Otrokovice.
Dne 28.7. nás přivítalo deštivé ráno na velmi pěkném otrokovickém stadionu na kterém uspořádal zlínský klub 12. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a 8. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniča . S přibývajícím časem se zlepšovalo nejen počasí , ale i průběh perfektně připravených soutěží . Před množstvím klubových vlajek nastoupilo 17. družstev z českých a slovenských klubů . Všechny přítomné přivítal hejtman zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a starosta města Otrokovice Mgr. Jaroslav Budek . Vlastní soutěže zahájil předseda zlínského klubu Josef Krause a po slibu závodníků a rozhodčích proběhli soutěže ve střelbě ze vzduchovky , hodu granátem , šipkách a střelbou z kuše .
Bylo dosaženo těchto výsledků :
Střelba ze vzduchovky : Střelba z kuše :
1. místo : Kořenský Jindřich KVV Zlín - Družstva : 1.místo KVV Zlín 2 1. místo : Štrosner Josef KVV Liberec Družstva : 1 místo KVV Liberec
2. : Fencl Jindřich KVV Plzeň 2. KVV B. Bystrica 1 2. : Burger František KVV Liberec 2 B. Bystrica 1
3. : Hanáček Miroslav KVV Holešov 3. KVV Praha 3. : Mudroch Pavel KVV Chrudim 3. Prešov
14. Chudý , 26. Kovář , 41. Spáčil 9. KVV Prostějov 18. Spáčil , 20. Chudý , 37. Kovář 7. Prostějov

Šipky : Hod granátem na cíl :
1. místo . Maloň Josef KVV Jindřichův Hradec Družstva : 1. místo KVV Prostějov 1 . místo : Dolníková Eva KVV B. Bystrica Družstva : 1 . Holešov
2. Dolniková Eva KVV B. Bystrica 2. B. Bystrica 2. Svoboda Jaroslav Holešov 2. B. Bystrica 1
3. Kovář Jaroslav KVV Prostějov 3. Zlín 1 3. Bálek Václav Praha 3. Plzeň
9. Chudý , 12. Spáčil . 13. Kovář , 17 . Chudý , 41. Spáčil . 7. Prostějov

Celkové výsledky : 1 . místo Dolníková Eva KVV B.Bystrica 1 Družstva: 1. místo:KVV B. Bystrica 1
2. Kořenský Jindřich KVV Zlín 1 2. KVV Praha
3. Maloň Josef KVV Jindřichův Hradec 3. KVV Zlín 1
8. Chudý , 16. Kovář , 27. Spáčil , 5. KVV Prostějov
V průběhu soutěžního dne byla také uspořádána soutěž ve střelbě z malorážky o Pohár starosty města Otrokovice . Zajímavým úkazem byla orientace soutěžících na vzdálenost místa konání , kde bylo řečeno , že vzdálenost na střelnici je 700.m , ale skutečnost byla asi 3 km. Proč asi ? Odpověď byla , že některým závodníkům by se tam nechtělo ! Chytré !!!
V této soutěži bylo dosaženo tohoto výsledku : 1. místo . Kořenský Jindřich - Zlín , 2. místo . Jaroslav Kovář - Prostějov , 3. místo . Gunčík Zdeněk - Holešov .
Po soutěžním dni kolegyně a kolegové ze zlínského klubu uspořádali velmi pěkný společenský večer s hojnosti jídla , pití a příjemné hudby o který se především postarali Anička Martincová , Drahuška Vávrová , František Malota , Rudolf Branda a Zdeněk Korber .
Závěrečné vyhodnocení proběhlo v pěkné sportovní hale v areálu SPŠ Otrokovice a zajímavosti bylo , že všichni účastníci tohoto vyhodnocení nastoupili nejen bez obuvi , ale i bez ponožek. Vítězům předával medaile a blahopřál k dosaženým výsledkům starosta města Otrokovice. Za bezproblémový průběh organizace soutěže a péči o zúčastněné je třeba poděkovat jak všem sponzorům , tak kolegům ze zlínského klubu a především jeho předsedovi Josefu Krausovi . Kamarádi děkujeme !!
Účast členů KVV Prostějov na této akci byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
Fr.Lejsek.=
Účast na IX. ročníku Memoriálu
Ve dnech 28. – 29. 8. 2013 byl Klubem výsadkových veteránů Chrudim organizován IX. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a vynálezce padáku Štefana Baniče ve sportovních disciplínách. Náš klub se samozřejmě aktivně účastnil, aby hájil naše barvy a obhájil prvenství z roku 2012. Tentokrát nám to tak úplně nevyšlo. Družstvo ve složení František Chudý, Milan Chovanec
a Jaroslav Kovář se umístilo ze 14 družstev, v celkovém hodnocení pěti disciplín až na 5. místě. V disciplíně - střelba ze vzduchové - paintbolové pistole obsadilo 3. místo.
1. místo a putovní poháry získal KVV Prešov, kterému gratulujeme, také proto, že tento KVV je prvním slovenským klubem, který za celou dobu organizování a konání této soutěže, tuto konečně vyhrál.
Celá sportovní akce byla předsedou. kol. Ing. J. Čermákem, S. Rychlým a dalšími organizátory KVV Chrudim velmi dobře připravena a řízena. Bez připomínek bylo zabezpečeno ubytování na ubytovně Střední zemědělské školy. Vynikající bylo stravování ve stylově zařízené restauraci mimo město v přírodní scenérii chrudimských lesů, kde také proběhl start i cíl, tohoto ročníku.
Mimo soutěžního družstva našeho klubu se IX. ročníku Memoriálu účastnili: manželé, Maruška a Ing. Jindřich Staří, kteří mimochodem tuto soutěž – I. ročník vyhráli, Dana a František Lejskovi, Zdena a Dušan Hricovi, kol. Ota Hájek a pochopitelně předseda našeho klubu Ing. Jindřich Čtverák. Zajímavostí také bylo předávání medailí, pohárů a diplomů. Mimo předsedy KVV Ing. Jaromíra Čermáka, gratulovali k umístění soutěžním družstvům i starosta města Chrudim Mgr. Miroslav Řezníček - zapálený příznivec chrudimských výsadkářů a místostarosta obce Slatiňany, náš bývalý příslušník VÚ 8280 genmjr. v. z. Josef Prokš.
Mimo gratulací k soutěžním úspěchům, byly předávány i Pamětní odznaky gen. Klemeše, které byly uděleny expředsedovi našeho klubu kol. Jindřichu Starému, současnému předsedovi klubu kol. Jindřichu Čtverákovi. Tímto Pamětním odznakem byl také dekorován prapor KVV Holešov, který převzal jeho předseda, kol. Dušan Hric.
Celkový dojem z této velmi důležité akce, která se koná každý rok u určeného KVV byla všemi zúčastněnými hodnocena velice kladně a proto patří poděkování především předsedovi KVV Chrudim kol. Ing. Jaromíru Čermákovi, S. Rychlému, ale i všem ostatním členům organizačního týmu chrudimského klubu.

kol. František Chudý
=
Střelecký trojboj Holešov 14.6.2013
Memoriál plk.F.Mansfelda ve střelbě z pistole - Prostějov 17.5.2013

Střelby KVV Prostějov, II. ročník „Memoriálu plk. Františka Mansfelda" 17. 5. 2013

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,

dne 17. května 2013 náš KVV zorganizoval „II. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda" ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR ve Vrahovicích.

Soutěže se zúčastnil rekordní počet 156 střílejících, z toho 131 mužů a 25 žen.  Za KVV soutěžilo 75 mužů a 17 žen.  Za I. kategorii, tedy za KVV, bylo vytvořeno 25 družstev po třech střelcích a 18 družstev soutěžících v II. kategorii - ostatní.

Z  KVV ČR byly zastoupeny mimo prostějovského KVV kluby z Liberce, Prahy, Luštěnic, Chrudimi, Olomouce, Holešova, Zlína a Brna.

Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava v čele s jeho předsedou kol. Lubošem Dubeněm a z největší dálky vážil cestu prvorozený syn plk. Františka Mansfelda, František Mansfeld junior, jenž zastupoval KVV Prešov.

Naše pozvání přijali  a svými družstvy soutěž obsadili zástupci - 601. skss, 102. pzpr, POŠ PV, Svazu VZP při VÚ 8280 PV, Policie ČR, Městské policie PV, Magistrátu PV, ZHS PV.

Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva,  Annahütte - Ing. Libor Svoboda, Mechanika PV 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Fy Koňař - Josef Koňař, Svaz VZP při VÚ 8280 PV - Ing. Vladimír Ganzar, ZO Areál - Jan Forberger, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, Medikom's - Michal Konšel, Poštovní spořitelna - Ing. Petr Němec, ZŠ J. Železného - PaedDr.  Jan Krchňavý.

Pozvání na naše soutěžení přijal také primátor města Prostějova pan Miroslav Pišťák, který byl přítomnými přivítán hlasitým potleskem. Tento potlesk byl mimo jiné i výrazem poděkování Statutárnímu městu Prostějov za finanční pomoc, která nám umožnila pořádat tuto významnou společensko - sportovní akci.

Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, Ing. František Stavný, Ing. Jiří Hudský a plk. Ing. Josef Trojan.

Aktivní účastí podpořili naše klání současní velitelé útvarů prostějovské posádky, velitel 601. skss  plk. Ing. Karel Řehka, který po krátkém proslovu se svým vrchním praporčíkem předal kytici paní Věře Mansfeldové, zaštiťující osobnosti střelecké soutěže.

Samozřejmostí je pro nás poděkování za účast i dalším hostům - pplk. Renému Sabelovi, veliteli 102. pzpr a jeho vrchnímu praporčíkovi, pplk. MUDr. Martinu Pokorákovi, veliteli POŠ PV, vedoucímu úz. odboru  PČR plk. Mgr. Pavlu Novákovi, řediteli MP PV Mgr. Janu Nagymu a řediteli úz. odd. HZS PV, plk. Ing. Jozefu Novákovi.

V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda KVV Prostějov a ředitel soutěže kol. Ing. Jindřich Čtverák, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní Věře Mansfeldové.

Velmi zajímavé bylo vystoupení kol. Jaroslava Chromka, předsedy „KVV plk. Františka Mansfelda", který představil osobnost plk. Františka Mansfelda, jeho životní osudy a vojenskou cestu od počátku vzniku výsadkových jednotek v  r. 1947 až do roku 1969, kdy předal svou funkci velitele 22. výsadkového pluku svému nástupci. 

Po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, střeleckým odborníkem 601. skss, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže a to tradičně prvním výstřelem, který vyšel z pistole Glock paní Věry Mansfeldové, a druhým výstřelem z hlavně pistole Františka Mansfelda.

Není divu, že v průběhu střeleb nedošlo k sebemenším problémům, či dokonce ke zranění, protože armádní odborníci z 601. skss, kteří střelbu řídili, se tohoto úkolu zhostili na vysoké úrovni tak, jak se konečně od profesionálů očekává.

Také ostatní zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni a poděkování patří všem členům organizačního týmu a příslušníkům 601. skss, 102. pzpr, PČR i ZO Areálu.

A co nás všechny hlavně zajímalo, byly výsledky, umístění jednotlivců i družstev. Tady musíme přiznat některé problémy, které nastaly ve chvíli, kdy byly vyhlašovány výsledky. Chybička se při zapisování výsledků vloudila. Jeden z úspěšných střelců zjistil, že se neobjevuje v seznamech výsledků střeleb. Proto tuto situaci oznámil hlavnímu rozhodčímu, který správně v souladu se soutěžními podmínkami na protest reagoval, zastavil další činnost a vše se muselo přepočítat. Tím došlo ke zdržení vyhlášení výsledků. Za vzniklou situaci a prodloužení závěrečného vyhodnocení se všem omlouváme.

 

Soutěžilo se v kategoriích:

-        hosté VIP;

-        I. kategorie - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR;

-        II. kategorie - jednotlivci a družstva - ostatní;

-        kategorie ženy - jednotlivkyně.

Dosažené výsledky v jednotlivých kategoriích:

Kategorie hosté VIP:

1.   místo - pplk. Ing. René Sabela - 102. pzpr;

2.   místo - plk. Mgr. Pavel Novák - PČR;

3.   místo - Mgr. Jan Nagy - MP.

I. kategorie - jednotlivci muži:

1. místo - Milan Vašek - KVV Praha;

2. místo - Pavel Břeský - KVV Praha;

3. místo - Rudolf  Zapletal - KVV Prostějov.

I. kategorie - družstva:

1. místo - družstvo KVV Praha, ve složení - Milan Vašek, Pavel Břeský a Stanislav Lacina;

2. místo - družstvo KVV Liberec, ve složení - Jaroslav Chromek, Stanislav Dohnal a Petr Müller;

3. místo - družstvo KVV Prostějov, ve složení - Rudolf  Zapletal, Jana Zapletalová a František Chudý.

II. kategorie - jednotlivci muži:

1. místo - Patrik Beneš - POŠ PV;

2. místo - Jiří Padrtka - POŠ PV;

3. místo - příslušník 601. skss.

II. kategorie - družstva:

1. místo - družstvo PČR, ve složení - Aleš Nadymáček, Pavel Šubčík a Alois Muzikant;

     2. místo - družstvo příslušníků 601. skss;

3. místo - družstvo POŠ PV, ve složení - Patrik Beneš, Jiří Padrtka a Zlatuška Slováková.

Kategorie ženy - jednotlivkyně:

 1. místo - Eva Frýbortová - ZO Areál;

 2. místo - Petra Červenková - Pošt. Spořitelna;

 3. místo - Andrea Švestková - Mechanika Prostějov 97.

Kategorie absolutní vítěz:

 Milan Vašek - KVV Praha.

 

Střeleckou soutěž pojímáme také jako společenskou událost, takže není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Když vyjde počasí, a to nám vyšlo, sejde se mnoho lidí, známých, kamarádů, vytvoří se příjemná atmosféra, probere se minulost - zkazky starých zbrojnošů a tak pod., svět je hned hezčí a zapomíná se na problémy a strasti běžného života. I to je důvod, proč jsme se sešli a těšíme se již na příští akci.

                                                                                                                     

kol. František Chudý

 

DSC_5299a.jpg
DSC_5302.JPG
DSC_5307.JPG
DSC_5316.JPG
DSC_5323.JPG
DSC_5369.JPG
DSC_5372.JPG
DSC_5389.JPG
DSC_5416.JPG
DSC_5421.JPG
DSC_5448.JPG
Nejsme ještě tak staří
....!
Dne 13. 6. Hostýnskými vrchy duněly výstřely z pěchotních zbraní. To zde klub výsadkových veteránů Holešov za účinné pomoci Městského úřadu a Vyšší a střední policejní školy zorganizoval již 6. ročník soutěže ve střeleckém trojboji z Pi , sportovní malorážky a Sa vz. 58. Velký zájem o tuto akci se projevil v účasti 25 tříčlenných družstev klubů z Moravy, Čech a Slovenska. Význam této akce podtrhla i účast místopředsedy MÚ pana Bc. Chmelaře, zástupce ředitele policejní školy plk. JUDr. Rohála a velitele 102. pzpr pplk. ing. Sabely. Náš klub reprezentovala 2 družstva ve složení: kol. Zapletal, Petruška, Křivánek a Holík, Lejsek, Kovář. Velmi dobře organizovaný průběh vlastní střelby lze připsat celému organizačnímu týmu v čele s kolegy Tothem a Hricem.
Některé zde dosažené výsledky se rovnají v řadě případů profesionální úrovni a nemuseli by se za ně stydět závodní střelci nebo příslušníci speciálních sil. Dosažené pořadí: 1. místo KVVV Praha, 2.místo Nové Město 3.místo Nové Město n. Váhom. V celkovém pořadí družstev jsme obsadili 12. a 14. místo. Nejlepších výsledků v celkovém pořadí jednotlivců dosáhl kol. Rudolf Zapletal z našeho KVV, který skončil na 2.místě. Náš reprezentant Rudolf Zapletal obsadil také 2.místo v soutěži jednotlivců ve střelbě ze Sa vz. 58. Nemalou pozornost si zaslouží i manželé Maňákovi, kteří se po celou dobu soutěže starali formou občerstvení o připravenost a zdatnost soutěžících. Za příjemný sportovní zážitek a přátelské prostředí lze poděkovat organizátorům této akce a těšit se na další ročník. Zvláštní poděkování patří Statutárnímu městu Prostějov, jehož finanční příspěvek nám umožnil zúčastnit se této sportovní soutěže.
kol.Lejsek

4.ročník sportovního setkání výsadkových veteránů a sportovních parašutistů ve dnech 2.-4.10.2012 připravil organizační tým KVV Prostějov ve spolupráci s Aeroklubem Dropzone Prostějov, 601. skupinou spec.sil a 102. vpzpr, za podpory MO ČR. Do soutěže bylo přihlášených 18 tříčlenných družstev z ČR a SR, která soutěžila v 6 disciplínách. Přálo nám počasí a pohoda čišela z tváří účastníků po celou dobu setkání. Na těchto snímcích se vracíme do zákulisí setkání.

PICT0002.JPG
PICT0003.JPG
PICT0004.JPG
PICT0005.JPG
PICT0006.JPG
PICT0007.JPG
PICT0008.JPG
PICT0009.JPG
PICT0010.JPG
PICT0011.JPG
PICT0012.JPG
PICT0013.JPG
PICT0014.JPG
PICT0015.JPG
PICT0016.JPG
PICT0017.JPG
PICT0018.JPG
PICT0019.JPG
PICT0021.JPG
PICT0022.JPG
PICT0023.JPG
PICT0024.JPG
PICT0025.JPG
PICT0026.JPG
PICT0027.JPG
PICT0028.JPG
PICT0029.JPG
PICT0030.JPG
PICT0031.JPG
PICT0032.JPG
Hodnoceni souteze -setkání 2012 - 2.-4.10..xls  259.07kB

Výsledková listina IV.sportovního setkání výsadkových vetránů a sportovních parašutistů. Heslo pro její otevření je 1234.

Memoriál plukovníka Františka Mansfelda-výsledky - jednotlivci - muži  - obrázek

Memoriál plukovníka Františka Mansfelda-výsledky - jednotlivci - muži - obrázek

Memoriál plukovníka Františka Mansfelda-výsledky - družstva  - obrázek

Memoriál plukovníka Františka Mansfelda-výsledky - družstva - obrázek

Memoriál plukovníka Františka Mansfelda-výsledky ženy - obrázek

Memoriál plukovníka Františka Mansfelda-výsledky ženy - obrázek

Setkani vysledky disciplin.xls  90.11kB

Ve dnech 10.-12.10.2011 se konalo na letišti v Prostějově - Dropzone za účasti 18 družstev "3.sportovní setkání výsadkových veteránů a parašutistů". V příloze jsou výsledky disciplin.


 
Setkani druzstva celkem.xls  35.33kB

Ve dnech 10.-12.10.2011 se konalo na letišti v Prostějově - Dropzone za účasti 18 družstev "3.sportovní setkání výsadkových veteránů a parašutistů". V příloze jsou výsledky družstva - celkem.

Střelecký trojboj v Holešově-Dobroticích 2011 - obrázek

Střelecký trojboj v Holešově-Dobroticích 2011 - obrázek

Vysledky - strelecky trojboj 2011.xls  58.37kB
Výsledková listina soutěže ve střeleckém trojboji 2011 za účasti 20  tříčlenných družstev z ČR a SR. Celkové výsledky soutěže jednotlivců jsou na listu č.1 a soutěže družstev na listu č.2.
Střelecký trojboj v Holešově-Dobroticích dne 16.7.2010 - obrázek

Střelecký trojboj v Holešově-Dobroticích dne 16.7.2010 - obrázek

Vysledkova_listina_KVV_16.7.2010.xls  92.67kB
Dne 16.7.2010 v  Holešově - Dobroticích proběhl další ročník střeleckého trojboje za organizace KVV Holešov a Vyšší a střední policejní školy v Holešově. Soutěže se zúčastnilo 36 závodníků z 12 družstev KVV Prostějov, KVV Olomouc, KVV Holešov, KVV Zlín, KVV Trenčín, Krajské velitelství Zlín a 102.pzpr. a sportovní střelecký klub Zlín.Výborná organizace soutěže, pěkné počasí a spokojenost účastníků soutěže a hostů. Ve vynikající střelecké formě se představili kolegové z KVV Prostějov B.Petruška a R.Zapletal, kteří obsadili 1. a 3. místo v soutěži jednotlivců. V celkové soutěži družstev se umístilo naše družstvo KVV Prostějov v sestavě kol. R.Zapletal,B.Petruška a J.Ondrejčák opět na bedně za 2.místo. V příloze jsou celkové výsledky v soutěži jednotlivců i družstev a pro porovnání i výsledky z loňské soutěže.
Střelecká soutěž z Pi.vz.82 dne 20.10.2010 - obrázek

Střelecká soutěž z Pi.vz.82 dne 20.10.2010 - obrázek

Střel.soutěž-Pi vz.82.xls  40.96kB

Dne 20.5.2010 za organizace KVV Prostějov proběhla střelecká soutěž ve střelbě z Pi.vz.82 na nekrytě ležící figuru, vzdálenost 25 m. s nástřelem 3 +10 ran. Soutěže se zúčastnilo celkem 42 soutěžících, z toho 5 žen, z KVV Prostějov, Holešov, Luštěnice, Olomouc, a Zlín.


Mistrovskou formu prokázal kolega Dušan Hric - KVV Holešov , který nastřílel celkem 93 bodů, na 2.místě se umístil kolega Jaroslav Ondrejčák - KVV Prostějov s 89 body a na 3.místě se umístil kolega Michal Andrejco - KVV Prostějov s 86 body.


V kategorii žen zvítězila Jana Zapletalová  s 68 body, na 2.místě se umístila Marie Stará s 53 body a 3.místě Zdena křivánková s 52 body, všechny z KVV Prostějov.


Poděkování patří zejména kolegu Rudolfu Zapletalovi, který za aktivní pomoci příslušníků 102. pzpr organizačně a bez chyby soutěž připravil.


Kompletní výsledková listina je k dispozici v přiloženém souboru.

Střelecký trojboj v Holešově-Dobroticích dne 22.8.2009 - obrázek

Střelecký trojboj v Holešově-Dobroticích dne 22.8.2009 - obrázek

Výsledková listina KVV 22.8.09..xls  49.15kB


KVV Holešov v součinnosti s Vyšší a střední policejní školou v Holešově zorganizovala dne 22.8.2009 střeleckou soutěž za účasti 28 závodníků z KVV Holešov, Prostějov, Zlín a 102. pzpr z Prostějova. Soutěž proběhla ve střelbě ze Sa vz.58 na vzdálenost 100 m., na terč nekrytě ležící figura, nástřel 3+5 ran, z Pi. CZ 75, Compact na terč nekrytě ležící figura,vzdálenost 25 m.,  nástřel 3+5 ran a ze sportovní malorážky na terč s kruhy, vzdálenost 50 m., nástřel 3+5 ran. Náš klub s úspěchem reprezentovali kolegové R.Zapletal, B.Petruška a J.Ondrejčák.

Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one