Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Na pozvání Československé obce legionářské a Jednoty Jihomoravského kraje se družstvo KVV Prostějov v sestavě Jaroslav Kovář, Jaroslav Ondrejčák a Milan Vašek zúčastnilo dne 7.10.2017 9. ročníku střelecké soutěže jednotlivců „Memoriálu Marie Ljalkové“ a „Memoriálu padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii“ tříčlenných družstev.
Soutěž se konala na překrásné a moderní střelnici AWIW, Pražákova 52, Brno – Horní Heršpice. Pro nás to byla nezvyklá, ale velmi zajímavá skladba soutěžních disciplín, a to:
1. Disciplína: střelba z 9 mm pistole – 4 x Walther (typ – PPQ M2/9luger, PPS M2/9luger, CCP/9luger, CREED/9luger), vždy 1+4 rány vstoje na 25m, oběma rukama, bez opory, na terč 135/P (nekrytě ležící figura s kruhy). Výsledky se započítávaly do soutěže jednotlivců a družstev (každý vystřelil 20 ran).
2. Disciplína: Laserová střelnice 3+10 ran vstoje. Výsledky se započítávaly do soutěže jednotlivců a družstev.
Potěšila nás i možnost mimo soutěž si zastřílet jednu ze dvou variant a to z pistole Desert Eagle – 4 náboje a brokovnice Mayerick 88 2 náboje/slug nebo variantu z pušky CZ 512 – 5 nábojů a z pistole CZ Shadow II – 5 nábojů.
Zvláště jsme ocenili práci organizátorů, jejich vstřícnost a přátelskou atmosféru soutěže, za což patří dík zejména ing. Karlovi Černochovi a ing. Václavu Hajnému a ing. Pavlu Fraňkovi.
A teď k dosaženým výsledkům: Soutěže se zúčastnilo 16 družstev, celkem 48 střelců.
1. místo získalo družstvo Univerzity obrany „1“, 2. místo získalo družstvo Univerzity obrany „2“ složené výlučně ze střelkyň a 3. místo družstvo Špenáti.cz. Na čestném 4. místě se umístilo družstvo KVV Prostějov.
Ještě jednou ke střelnici. Co nás doslova ohromilo, byla vystavená sbírka zbraní, různých dokumentů a fotografií vztahujících se k historii bojů za naši svobodu, k historii našich ozbrojených sil. A na závěr - naším přáním je zúčastnit se 10.ročníku.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
DSC_7908.jpg
DSC_7927.jpg
DSC_7934.jpg
DSC_7942.jpg
DSC_7950.jpg
DSC_7951.jpg
DSC_7963.jpg
Střelecký trojboj – IX. ročník, Dobrotice u Holešova, 14. 7. 2017

Dne 14.7.2017 se členové KVV Prostějov zúčastnili již IX. ročníku střeleckého trojboje v sestavě :
I. družstvo - Chudý František, Řehořová Marie, Vašek Milan.
II. družstvo – Kovář Jaroslav, Mucha Michal, Lorenc Ivo.
V kombinovaném družstvu soutěžili ještě naši kolegové Ptáček Stanislav a Melichárek František. Celkem soutěžilo 58 střelců, z toho 54 mužů a 4 ženy - z klubů ČR a SR: (oproti dřívějším ročníkům, nižší účast)
Soutěžilo se ve střelbě:
- ze samopalu vz.58, na 100 metrů, 3 nástřel + 5 ran, vleže bez opory
- z pistole CZ vz.82, na 25 metrů, 3 nástřel + 5 ran
- z malorážky CZ 452 ZKM, na 50 metrů, 3 nástřel + 5 ran, vleže s oporou.

V soutěži družstev - soutěžilo jich 20, 1. a 3. místo obsadily družstva z KVV Topolčany. Mezi ně se pak vklínilo naše družstvo, Prostějov I., a v sestavě: Chudý František, Řehořová Marie, Vašek Milan, obsadilo 2. místo.
Družstvo Prostějov II. v setavě: Kovář Jaroslav, Mucha Michal, Lorenc Ivo, skončilo na 5.- 6. místě.

V jednotlivých disciplínách bylo dosaženo těchto výsledků:
Střelba ze samopalu - 1.místo – Řehořová Marie - KVV Prostějov I. - nástřel 49 bodů
- 2.místo - Miháliková Viera– KVV Topolčany - nástřel 48 bodů
- 3.místo - Mládenek Vladimír - KVV Trenčín - nástřel 47 bodů
Střelba z pistole - 1.místo – Kavický Vladimír - KVV Banská Bystrica - nástřel 47 bodů
- 2.místo – Lacina Stanislav - KVVV Praha - nástřel 46 bodů
- 3.místo – Kráľ Robert - KVV Topolčany - nástřel 45 bodů
Střelba z malorážky - 1.místo – po rozstřelu, Paška Petr – KVV N. M. nad Váhom - nástřel 48 bodů
- 2.místo – po rozstřelu – Chudý František – KVV Prostějov I. - nástřel 48 bodů
- 3.místo – po rozstřelu – Lacina Stanislav – KVV Praha - nástřel 48 bodů

V celkovém hodnocení jednotlivců ve střelbě ze všech zbraní – ženy:
1. místo obsadila Miháliková Viera – KVV Topolčany – nástřel 136 bodů
2. místo obsadila Řehořová Marie – KVV Prostějov – nástřel 132 bodů
3. místo obsadila Dolníková Eva – KVV B. Bystrica – nástřel 130 bodů
- muži:
1. místo obsadil Lacina Stanislav – KVV Praha – nástřel 139 bodů
2. místo obsadil Kráľ Robert – KVV Topolčany – nástřel 135 bodů
3. místo obsadil Chudý František – KVV Prostějov – nástřel 133 bodů

Celá soutěž probíhala za nádherného počasí, ve velmi přátelském ovzduší a za dobré organizace KVV Holešov, za což jim patří naše poděkování.
Účast našich družstev v soutěži byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.
Podrobné výsledky soutěže jsou uveřejněny na webových stránkách v rubrice "Branné hry a soutěže VV" KVV Prostějov http://kvvprostejov.wgz.cz/

kol. František Chudý
DSC_6905.jpg
DSC_6919.jpg
DSC_6920.jpg
DSC_6925.jpg
DSC_6935.jpg
DSC_6938.jpg
DSC_6939.jpg
DSC_6943.jpg
DSC_6951.jpg
Memoriál Otrokovice.
Dne 28.7. 2016 nás přivítalo deštivé ráno na velmi pěkném otrokovickém stadionu na kterém uspořádal zlínský klub 12. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a 8. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniča . S přibývajícím časem se zlepšovalo nejen počasí , ale i průběh perfektně připravených soutěží . Před množstvím klubových vlajek nastoupilo 17. družstev z českých a slovenských klubů . Všechny přítomné přivítal hejtman zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a starosta města Otrokovice Mgr. Jaroslav Budek . Vlastní soutěže zahájil předseda zlínského klubu Josef Krause a po slibu závodníků a rozhodčích proběhli soutěže ve střelbě ze vzduchovky , hodu granátem , šipkách a střelbou z kuše .
Bylo dosaženo těchto výsledků :
Střelba ze vzduchovky : Střelba z kuše :
1. místo : Kořenský Jindřich KVV Zlín - Družstva : 1.místo KVV Zlín 2 1. místo : Štrosner Josef KVV Liberec Družstva : 1 místo KVV Liberec
2. : Fencl Jindřich KVV Plzeň 2. KVV B. Bystrica 1 2. : Burger František KVV Liberec 2 B. Bystrica 1
3. : Hanáček Miroslav KVV Holešov 3. KVV Praha 3. : Mudroch Pavel KVV Chrudim 3. Prešov
14. Chudý , 26. Kovář , 41. Spáčil 9. KVV Prostějov 18. Spáčil , 20. Chudý , 37. Kovář 7. Prostějov

Šipky : Hod granátem na cíl :
1. místo . Maloň Josef KVV Jindřichův Hradec Družstva : 1. místo KVV Prostějov 1 . místo : Dolníková Eva KVV B. Bystrica Družstva : 1 . Holešov
2. Dolniková Eva KVV B. Bystrica 2. B. Bystrica 2. Svoboda Jaroslav Holešov 2. B. Bystrica 1
3. Kovář Jaroslav KVV Prostějov 3. Zlín 1 3. Bálek Václav Praha 3. Plzeň
9. Chudý , 12. Spáčil . 13. Kovář , 17 . Chudý , 41. Spáčil . 7. Prostějov

Celkové výsledky : 1 . místo Dolníková Eva KVV B.Bystrica 1 Družstva: 1. místo:KVV B. Bystrica 1
2. Kořenský Jindřich KVV Zlín 1 2. KVV Praha
3. Maloň Josef KVV Jindřichův Hradec 3. KVV Zlín 1
8. Chudý , 16. Kovář , 27. Spáčil , 5. KVV Prostějov
V průběhu soutěžního dne byla také uspořádána soutěž ve střelbě z malorážky o Pohár starosty města Otrokovice . Zajímavým úkazem byla orientace soutěžících na vzdálenost místa konání , kde bylo řečeno , že vzdálenost na střelnici je 700.m , ale skutečnost byla asi 3 km. Proč asi ? Odpověď byla , že některým závodníkům by se tam nechtělo ! Chytré !!!
V této soutěži bylo dosaženo tohoto výsledku : 1. místo . Kořenský Jindřich - Zlín , 2. místo . Jaroslav Kovář - Prostějov , 3. místo . Gunčík Zdeněk - Holešov .
Po soutěžním dni kolegyně a kolegové ze zlínského klubu uspořádali velmi pěkný společenský večer s hojnosti jídla , pití a příjemné hudby o který se především postarali Anička Martincová , Drahuška Vávrová , František Malota , Rudolf Branda a Zdeněk Korber .
Závěrečné vyhodnocení proběhlo v pěkné sportovní hale v areálu SPŠ Otrokovice a zajímavosti bylo , že všichni účastníci tohoto vyhodnocení nastoupili nejen bez obuvi , ale i bez ponožek. Vítězům předával medaile a blahopřál k dosaženým výsledkům starosta města Otrokovice. Za bezproblémový průběh organizace soutěže a péči o zúčastněné je třeba poděkovat jak všem sponzorům , tak kolegům ze zlínského klubu a především jeho předsedovi Josefu Krausovi . Kamarádi děkujeme !!
Účast členů KVV Prostějov na této akci byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
Fr.Lejsek.=
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one