Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.

KLUB VV PROSTĚJOV:

 

Hymna KVV Prostějov

Duní stroje vzduchem nad svahy hor,

k útoku startuje paradesantní sbor.
Oheň v srdci nesem na vlasti práh,
snesem se padáky tam, kde útočí vrah.
                    Refrén:
Paradesantní jednotky meče armády hrot,
letcům burácí motory, od vrahů dělí nás skok. 
Dolů! Hotovost! Dolů! Připravit!
Jak hejna sokolů do hlubin padá z letounu ven
na sta mužů bránit svou zem.
Dolů! Hotovost! Dolů! Připravit!
Jak hejna sokolů do hlubin padá z letounu ven
na sta mužů bránit svou zem.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. ročník memoriálu zakladatelů výsadkových jednotek

    Ve dnech 8 až 10.9.2006 pořádal Klub výsadkových veteránů při VÚ 8280 Prostějov setkání a branný závod veteránských výsadkových klubů z Čech i Slovenska. Na zabezpečení této akce se významně podíleli příslušníci 601.skupiny speciálních sil.
    V areálu VŠZ Magdalénský Mlýn - Jívová si dvanáct dvoučlenných družstev změřilo své síly v branných disciplínách.Na 1. místě se v celkovém hodnocení umístila prostějovská hlídka ve složení Vladimír Hurdálek a Vít Helia. Klub tak obhájil loňského zlato z pražského ročníku.
    Přejeme všem bývalým příslušníkům výsadkových jednotek stále pevné zdraví a hodně sportovního elánu .

kvv0003_t.jpg, 5 kB kvv0002_t.jpg, 6 kB kvv0004_t.jpg, 6 kB
Oslavy 13. výročí založení 102. pzpr.
Dne 1. prosince 2016 se náš KVV a KVV Holešov, zúčastnil oslav 13. výročí vzniku 102. pzpr. Nástupu se účastnili, mimo příslušníků 102. pzpr, také pozvaní hosté z velení AČR, bývalí velitelé 102. pzpr, mezi nimi i náš člen kol. Jindřich Starý jun., primátorka statutárního města Prostějova RNDr. Alena Rašková i zástupci prostějovské PČR, MP a ZHS.
V průběhu nástupu byly předneseny projevy nadřízených 102. pzpr i primátorky statutárního města Prostějov. V další části nástupu byly uděleny příslušníkům 102. pzpr odměny za plnění úkolů v roce 2015 – 2016, převážně v zahraničních misích. Udělování odměn využil i předseda KVV Holešov, který předal medaili Sabinov, Prešov , Holešov , veliteli pplk. Ing .Pavlu Hrinikovi a mjr. Ing. Gustavu Lakošovi .
Zpestřením oslavného nástupu byl s humorem podán odchod – odjezd vrchního prap. 102. pzpr, prap. Pavla Bodrogiho, který končí ve funkci a byl povýšen na vyšší post učitele praporčíků, ve VAZ Vyškov. Po velmi dojemném proslovu k osobě vrchního prap. velitelem 102. pzpr. pplk. Ing. Hriníkem, odjel prap. Pavel Bodrogi z nástupiště zamaskovaným malotraktorem s přívěsem. Pavel usazen v křesle, v pravo od něj upevněn kulomet, za Pavlem řečnický pult s rákoskou „Igora Hnízda“. Současně byl představen nový vrchní praporčík , kterým je prap. Martin Mahr .
Po ukončení nástupu byly k pietnímu místu 102. pzpr položeny věnce a kytice. Za KVV Prostějov položili kytici kol. Chudý a Kovář.
Úplný závěr oslavy 13. výročí vzniku 102. pzpr , byl raut, kde mimo velitele pplk. Ing. Hriníka a vrchního prap. Pavla Bodrogiho, promluvil a pronesl přípitek náš Čestný člen kol. Miroslav Pišťák.

kol. František Chudý=
Pietní akt u hrobu gen.R.S.Krzáka

Střelby KVV Prostějov, II. ročník „Memoriálu plk. Františka Mansfelda" 17. 5. 2013

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,

dne 17. května 2013 náš KVV zorganizoval „II. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda" ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR ve Vrahovicích.

Soutěže se zúčastnil rekordní počet 156 střílejících, z toho 131 mužů a 25 žen.  Za KVV soutěžilo 75 mužů a 17 žen.  Za I. kategorii, tedy za KVV, bylo vytvořeno 25 družstev po třech střelcích a 18 družstev soutěžících v II. kategorii - ostatní.

Z  KVV ČR byly zastoupeny mimo prostějovského KVV kluby z Liberce, Prahy, Luštěnic, Chrudimi, Olomouce, Holešova, Zlína a Brna.

Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava v čele s jeho předsedou kol. Lubošem Dubeněm a z největší dálky vážil cestu prvorozený syn plk. Františka Mansfelda, František Mansfeld junior, jenž zastupoval KVV Prešov.

Naše pozvání přijali  a svými družstvy soutěž obsadili zástupci - 601. skss, 102. pzpr, POŠ PV, Svazu VZP při VÚ 8280 PV, Policie ČR, Městské policie PV, Magistrátu PV, ZHS PV.

Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva,  Annahütte - Ing. Libor Svoboda, Mechanika PV 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Fy Koňař - Josef Koňař, Svaz VZP při VÚ 8280 PV - Ing. Vladimír Ganzar, ZO Areál - Jan Forberger, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, Medikom's - Michal Konšel, Poštovní spořitelna - Ing. Petr Němec, ZŠ J. Železného - PaedDr.  Jan Krchňavý.

Pozvání na naše soutěžení přijal také primátor města Prostějova pan Miroslav Pišťák, který byl přítomnými přivítán hlasitým potleskem. Tento potlesk byl mimo jiné i výrazem poděkování Statutárnímu městu Prostějov za finanční pomoc, která nám umožnila pořádat tuto významnou společensko - sportovní akci.

Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, Ing. František Stavný, Ing. Jiří Hudský a plk. Ing. Josef Trojan.

Aktivní účastí podpořili naše klání současní velitelé útvarů prostějovské posádky, velitel 601. skss  plk. Ing. Karel Řehka, který po krátkém proslovu se svým vrchním praporčíkem předal kytici paní Věře Mansfeldové, zaštiťující osobnosti střelecké soutěže.

Samozřejmostí je pro nás poděkování za účast i dalším hostům - pplk. Renému Sabelovi, veliteli 102. pzpr a jeho vrchnímu praporčíkovi, pplk. MUDr. Martinu Pokorákovi, veliteli POŠ PV, vedoucímu úz. odboru  PČR plk. Mgr. Pavlu Novákovi, řediteli MP PV Mgr. Janu Nagymu a řediteli úz. odd. HZS PV, plk. Ing. Jozefu Novákovi.

V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda KVV Prostějov a ředitel soutěže kol. Ing. Jindřich Čtverák, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní Věře Mansfeldové.

Velmi zajímavé bylo vystoupení kol. Jaroslava Chromka, předsedy „KVV plk. Františka Mansfelda", který představil osobnost plk. Františka Mansfelda, jeho životní osudy a vojenskou cestu od počátku vzniku výsadkových jednotek v  r. 1947 až do roku 1969, kdy předal svou funkci velitele 22. výsadkového pluku svému nástupci. 

Po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, střeleckým odborníkem 601. skss, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže a to tradičně prvním výstřelem, který vyšel z pistole Glock paní Věry Mansfeldové, a druhým výstřelem z hlavně pistole Františka Mansfelda.

Není divu, že v průběhu střeleb nedošlo k sebemenším problémům, či dokonce ke zranění, protože armádní odborníci z 601. skss, kteří střelbu řídili, se tohoto úkolu zhostili na vysoké úrovni tak, jak se konečně od profesionálů očekává.

Také ostatní zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni a poděkování patří všem členům organizačního týmu a příslušníkům 601. skss, 102. pzpr, PČR i ZO Areálu.

A co nás všechny hlavně zajímalo, byly výsledky, umístění jednotlivců i družstev. Tady musíme přiznat některé problémy, které nastaly ve chvíli, kdy byly vyhlašovány výsledky. Chybička se při zapisování výsledků vloudila. Jeden z úspěšných střelců zjistil, že se neobjevuje v seznamech výsledků střeleb. Proto tuto situaci oznámil hlavnímu rozhodčímu, který správně v souladu se soutěžními podmínkami na protest reagoval, zastavil další činnost a vše se muselo přepočítat. Tím došlo ke zdržení vyhlášení výsledků. Za vzniklou situaci a prodloužení závěrečného vyhodnocení se všem omlouváme.

 

Soutěžilo se v kategoriích:

-        hosté VIP;

-        I. kategorie - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR;

-        II. kategorie - jednotlivci a družstva - ostatní;

-        kategorie ženy - jednotlivkyně.

Dosažené výsledky v jednotlivých kategoriích:

Kategorie hosté VIP:

1.   místo - pplk. Ing. René Sabela - 102. pzpr;

2.   místo - plk. Mgr. Pavel Novák - PČR;

3.   místo - Mgr. Jan Nagy - MP.

I. kategorie - jednotlivci muži:

1. místo - Milan Vašek - KVV Praha;

2. místo - Pavel Břeský - KVV Praha;

3. místo - Rudolf  Zapletal - KVV Prostějov.

I. kategorie - družstva:

1. místo - družstvo KVV Praha, ve složení - Milan Vašek, Pavel Břeský a Stanislav Lacina;

2. místo - družstvo KVV Liberec, ve složení - Jaroslav Chromek, Stanislav Dohnal a Petr Müller;

3. místo - družstvo KVV Prostějov, ve složení - Rudolf  Zapletal, Jana Zapletalová a František Chudý.

II. kategorie - jednotlivci muži:

1. místo - Patrik Beneš - POŠ PV;

2. místo - Jiří Padrtka - POŠ PV;

3. místo - příslušník 601. skss.

II. kategorie - družstva:

1. místo - družstvo PČR, ve složení - Aleš Nadymáček, Pavel Šubčík a Alois Muzikant;

     2. místo - družstvo příslušníků 601. skss;

3. místo - družstvo POŠ PV, ve složení - Patrik Beneš, Jiří Padrtka a Zlatuška Slováková.

Kategorie ženy - jednotlivkyně:

 1. místo - Eva Frýbortová - ZO Areál;

 2. místo - Petra Červenková - Pošt. Spořitelna;

 3. místo - Andrea Švestková - Mechanika Prostějov 97.

Kategorie absolutní vítěz:

 Milan Vašek - KVV Praha.

 

Střeleckou soutěž pojímáme také jako společenskou událost, takže není důležité vyhrát, ale zúčastnit se. Když vyjde počasí, a to nám vyšlo, sejde se mnoho lidí, známých, kamarádů, vytvoří se příjemná atmosféra, probere se minulost - zkazky starých zbrojnošů a tak pod., svět je hned hezčí a zapomíná se na problémy a strasti běžného života. I to je důvod, proč jsme se sešli a těšíme se již na příští akci.

                                                                                                                     

kol. František Chudý

 

Dne 14.6.2013 proběhla na střelnici v Dobroticích soutěž ve střeleckém trojboji. Soutěž organizoval KVV Holešov v součinnosti s VPŠ a SPŠ MV v Holešově. Soutěže se zúčastnilo 18 tříčlenných družstev z KVV Brna,Holešova,Chrudimi,Jindřichova Hradce,Olomouce,Prahy,Prostějova a Zlína. Ze Slovenské republiky se zúčastnili soutěžící KVV Bratislava, Nové Mesto nad Váhom a Trenčín.
1. místo získalo družstvo KVVV Praha. Naše družstvo KVV Prostějov tentokrát zůstalo těsně pod stupni vítězů.

Střelecký trojboj Holešov 14.6.2013

Střelecký trojboj Holešov 14.6.2013
Účast na IX. ročníku Memoriálu
Ve dnech 28. – 29. 8. 2013 byl Klubem výsadkových veteránů Chrudim organizován IX. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a vynálezce padáku Štefana Baniče ve sportovních disciplínách. Náš klub se samozřejmě aktivně účastnil, aby hájil naše barvy a obhájil prvenství z roku 2012. Tentokrát nám to tak úplně nevyšlo. Družstvo ve složení František Chudý, Milan Chovanec
a Jaroslav Kovář se umístilo ze 14 družstev, v celkovém hodnocení pěti disciplín až na 5. místě. V disciplíně - střelba ze vzduchové - paintbolové pistole obsadilo 3. místo.
1. místo a putovní poháry získal KVV Prešov, kterému gratulujeme, také proto, že tento KVV je prvním slovenským klubem, který za celou dobu organizování a konání této soutěže, tuto konečně vyhrál.
Celá sportovní akce byla předsedou. kol. Ing. J. Čermákem, S. Rychlým a dalšími organizátory KVV Chrudim velmi dobře připravena a řízena. Bez připomínek bylo zabezpečeno ubytování na ubytovně Střední zemědělské školy. Vynikající bylo stravování ve stylově zařízené restauraci mimo město v přírodní scenérii chrudimských lesů, kde také proběhl start i cíl, tohoto ročníku.
Mimo soutěžního družstva našeho klubu se IX. ročníku Memoriálu účastnili: manželé, Maruška a Ing. Jindřich Staří, kteří mimochodem tuto soutěž – I. ročník vyhráli, Dana a František Lejskovi, Zdena a Dušan Hricovi, kol. Ota Hájek a pochopitelně předseda našeho klubu Ing. Jindřich Čtverák. Zajímavostí také bylo předávání medailí, pohárů a diplomů. Mimo předsedy KVV Ing. Jaromíra Čermáka, gratulovali k umístění soutěžním družstvům i starosta města Chrudim Mgr. Miroslav Řezníček - zapálený příznivec chrudimských výsadkářů a místostarosta obce Slatiňany, náš bývalý příslušník VÚ 8280 genmjr. v. z. Josef Prokš.
Mimo gratulací k soutěžním úspěchům, byly předávány i Pamětní odznaky gen. Klemeše, které byly uděleny expředsedovi našeho klubu kol. Jindřichu Starému, současnému předsedovi klubu kol. Jindřichu Čtverákovi. Tímto Pamětním odznakem byl také dekorován prapor KVV Holešov, který převzal jeho předseda, kol. Dušan Hric.
Celkový dojem z této velmi důležité akce, která se koná každý rok u určeného KVV byla všemi zúčastněnými hodnocena velice kladně a proto patří poděkování především předsedovi KVV Chrudim kol. Ing. Jaromíru Čermákovi, S. Rychlému, ale i všem ostatním členům organizačního týmu chrudimského klubu.

kol. František Chudý
=
Memoriál Otrokovice.
Dne 28.7. nás přivítalo deštivé ráno na velmi pěkném otrokovickém stadionu na kterém uspořádal zlínský klub 12. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a 8. ročník Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniča . S přibývajícím časem se zlepšovalo nejen počasí , ale i průběh perfektně připravených soutěží . Před množstvím klubových vlajek nastoupilo 17. družstev z českých a slovenských klubů . Všechny přítomné přivítal hejtman zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a starosta města Otrokovice Mgr. Jaroslav Budek . Vlastní soutěže zahájil předseda zlínského klubu Josef Krause a po slibu závodníků a rozhodčích proběhli soutěže ve střelbě ze vzduchovky , hodu granátem , šipkách a střelbou z kuše .
Bylo dosaženo těchto výsledků :
Střelba ze vzduchovky : Střelba z kuše :
1. místo : Kořenský Jindřich KVV Zlín - Družstva : 1.místo KVV Zlín 2 1. místo : Štrosner Josef KVV Liberec Družstva : 1 místo KVV Liberec
2. : Fencl Jindřich KVV Plzeň 2. KVV B. Bystrica 1 2. : Burger František KVV Liberec 2 B. Bystrica 1
3. : Hanáček Miroslav KVV Holešov 3. KVV Praha 3. : Mudroch Pavel KVV Chrudim 3. Prešov
14. Chudý , 26. Kovář , 41. Spáčil 9. KVV Prostějov 18. Spáčil , 20. Chudý , 37. Kovář 7. Prostějov

Šipky : Hod granátem na cíl :
1. místo . Maloň Josef KVV Jindřichův Hradec Družstva : 1. místo KVV Prostějov 1 . místo : Dolníková Eva KVV B. Bystrica Družstva : 1 . Holešov
2. Dolniková Eva KVV B. Bystrica 2. B. Bystrica 2. Svoboda Jaroslav Holešov 2. B. Bystrica 1
3. Kovář Jaroslav KVV Prostějov 3. Zlín 1 3. Bálek Václav Praha 3. Plzeň
9. Chudý , 12. Spáčil . 13. Kovář , 17 . Chudý , 41. Spáčil . 7. Prostějov

Celkové výsledky : 1 . místo Dolníková Eva KVV B.Bystrica 1 Družstva: 1. místo:KVV B. Bystrica 1
2. Kořenský Jindřich KVV Zlín 1 2. KVV Praha
3. Maloň Josef KVV Jindřichův Hradec 3. KVV Zlín 1
8. Chudý , 16. Kovář , 27. Spáčil , 5. KVV Prostějov
V průběhu soutěžního dne byla také uspořádána soutěž ve střelbě z malorážky o Pohár starosty města Otrokovice . Zajímavým úkazem byla orientace soutěžících na vzdálenost místa konání , kde bylo řečeno , že vzdálenost na střelnici je 700.m , ale skutečnost byla asi 3 km. Proč asi ? Odpověď byla , že některým závodníkům by se tam nechtělo ! Chytré !!!
V této soutěži bylo dosaženo tohoto výsledku : 1. místo . Kořenský Jindřich - Zlín , 2. místo . Jaroslav Kovář - Prostějov , 3. místo . Gunčík Zdeněk - Holešov .
Po soutěžním dni kolegyně a kolegové ze zlínského klubu uspořádali velmi pěkný společenský večer s hojnosti jídla , pití a příjemné hudby o který se především postarali Anička Martincová , Drahuška Vávrová , František Malota , Rudolf Branda a Zdeněk Korber .
Závěrečné vyhodnocení proběhlo v pěkné sportovní hale v areálu SPŠ Otrokovice a zajímavosti bylo , že všichni účastníci tohoto vyhodnocení nastoupili nejen bez obuvi , ale i bez ponožek. Vítězům předával medaile a blahopřál k dosaženým výsledkům starosta města Otrokovice. Za bezproblémový průběh organizace soutěže a péči o zúčastněné je třeba poděkovat jak všem sponzorům , tak kolegům ze zlínského klubu a především jeho předsedovi Josefu Krausovi . Kamarádi děkujeme !!
Účast členů KVV Prostějov na této akci byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
Fr.Lejsek.=
Krzák Výstřižek2.PNG
Klub výsadkových veteránů, který působí při 44. lehkém motorizovaném praporu v Jindřichově Hradci vydal životopisnou publikaci o svém patronovi generálu Rudolfu Severinu Krzákovi. Knížka byla slavnostně uvedena do života v neděli 6. listopadu v Bernarticích u Písku.

Rudolf Krzák se 6. dubna v roce 1914 v Bernarticích narodil. Za druhé světové války se jako důstojník československé zahraniční armády stal jedním z prvních našich parašutistů. Byl jedním z mála, kteří bojové nasazení přežili a vrátil se do vlasti, kterou pomáhal osvobozovat od fašistické okupace. Pro jeho působení v odboji, které bylo prozrazeno, potkal jeho rodné Bernartice osud ne nepodobný Lidicím. V období po atentátu na Reinharda Heydricha, bylo na třicet občanů městečka zavražděno. Mezi těmi, kdo byli popraveni, byly celé rodiny Rudolfa Krzáka a Rudolfa Hrubce, který byl druhým parašutistou z Bernartice.
Po válce stal R. Krzák společně s generálem Karlem Palečkem zakladatelem poválečných výsadkových jednotek v naší armádě. V následujících padesátých letech byl perzekvován a uvězněn. V roce 1968 se znovu vrátil do armády, aby bojoval za spravedlivé posouzení bojové činnosti svých kamarádů, kteří se konce války nedočkali. Uznání a povýšení do generálské hodnosti se dočkal až po 17. listopadu 1989. Mezi armádní výsadkáře se však vracel i dříve a byl na příklad i u zrodu 71. úderného výsadkového praporu v Chrudimi, kam ostatně zavítal ještě několikrát.
Generál Krzák se dožil devadesáti let. Zemřel 22. dubna 2004 v Poděbradech.
V našich vzpomínkách zůstane pan generál navždy zapsán jako muž mimořádných lidských vlastností. Hrdina a laskavý, dobrý člověk, pro něhož byla služba své vlasti první povinností.
K uctění jeho památky a jako připomenutí jeho zásluh o československou armádu vznikla nově vydaná publikace vydaná péčí našeho klubu.
Předseda KVV Jindřichův Hradec Petr Čejka
Poděkování autora:

Dodnes si pamatuji na okamžik, když jsem se v roce1988 setkal s podplukovníkem Petrem Čejkou, tehdejším příslušníkem „Červených baretů“, elitní průzkumné jednotky z Jindřichova Hradce. Neměl jsem tehdy sebemenší tušení, že jednou budu mít příležitost psát z podnětu tohoto předsedy Klubu výsadkových veteránů z Jindřichova Hradce o takové osobnosti, jakou byl generálmajor Rudolf Krzák. Ten se stal symbolem československých parašutistů, jejichž tradice později přešla na dnes již legendární „Červené barety“.

Tato publikace by nemohla vzniknout bez pomoci dalších přátel, konkrétně pak podplukovníka ve výslužbě ing. Petera Tomíka, který mi byl nápomocen po technické stránce.
Zvláště pak děkuji Ing. Janu Krzákovi, který mi umožnil studium materiálu, který opatruje po svém otci, stejně jako jeho dceři, paní Alexandře Zetkové-Mc Kenzie.
Tradičně pak mé poděkování patří plukovníkovi gšt. PhDr. Eduardu Stehlíkovi, MBA, který mě po léta inspiruje dokumentováním osudů našich hrdinů odboje.
Příběh Rudolfa Krzáka jsem zařadil do knižní edice vojenských osobností, které jsem měl tu čest prostudovat a zpracovat. Jsem si vědom, že právě příběh tohoto člověka by vydal na jednou velkou knihu a věřím, že jednou i taková publikace vznikne, protože k jeho osudu se zachovalo velmi mnoho cenného materiálu. Jsem rovněž nesmírně rád, že jeho jméno se stalo součástí čestného názvu Klubu výsadkových veteránů, kteří jsou stejně jako on hrdi na to, že měli tu čest nosit s vojenskou uniformou i tolik obdivovaný červený baret.
Ve čtvrtek 22. dubna 2004 zemřel Ing. Rudolf Krzák, generálmajor ve výslužbě, příslušník československé zahraniční armády, vlastenec a neúnavný bojovník za očištění jmen perzekuovaných příslušníků zahraniční armády, kteří v letech 1939 až 1945 bojovali za svobodu své vlasti. Patřil k jedněm z mála, kteří přežili druhou světovou válku, rozpoutanou třídní a společenskou nenávist po Únoru 1948 a dočkali se 17. listopadu 1989. Považoval to za samozřejmost, že jako jeden z posledních žijících parašutistů musí do poslední chvíle bojovat za uznání a úctu pro všechny ty, kteří se svobody nikdy nedočkali. A právě toto plnil do posledního dne svého života. Jako poděkování za jeho nesmírné úsilí vznikla tato malá publikace.

Slavnostní uvedení do života uskutečnil náš klub v kostele sv. Martina v Bernarticích u Písku ve spolupráci s obcí Bernartice. O tuto službu jsme požádali pana plukovníka Mgr. Jaroslava Knichala, hlavního kaplana AČR.

Žehnání knížky se zůčastnili : velitel 44. lehkého motorizovaného praporu v Jindřichově |Hradci pplk. Ing. Ibor Jašek, velitel policie AČR v Táboře plk. Gšt. PhDr. Roman Bis MBA, starosta Jindřichova Hradce ing. Stanisav Mrvka, starosta Bernartic pan Pavel Souhrada, předsedové KVV v Písku, Táboře a Klatovech a další přátelé a příznivci klubů.


por. Martin Vaňourek
Ve dnech 28. – 29. 8. 2013 byl Klubem výsadkových veteránů Chrudim organizován IX. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a vynálezce padáku Štefana Baniče ve sportovních disciplínách. Fotografie z této akce poskytl Jaroslav Kovář.
Zájezd Jižní Morava - Wachau
Dne 14.9. v brzkých ranních hodinách se vydali členové KVV Prostějov na poznávací zájezd za krásami jihu Moravy s výjezdem k našim rakouským sousedům do oblasti Wachau. Tato oblast je zapsána v seznamu světového dědictví UNESCO. Cestu nám obohacoval svým zajímavým výkladem průvodce pan Mgr. Böhm. Po příjezdu do městečka Krems, kde jsme shlédli jeho pamětihodnosti, se naše skupina s veselou náladou nalodila na vyhlídkovou lod´ směr městečko Melk. Pluli jme po řece Dunaji a cestou obdivovali romantickou přírodní scenérii tohoto unikátního údolí.Krásné malebné vesničky s kostelíky, vinohrady a cyklostezky,které lemovali tyto břehy . Po 3,5 hodinové plavbě jsme přistáli v městečku Melk, které je díky svému stejnojmennému klášteru vyhledávaným poutním místem.Největší benediktýnský klášter v Evropě na nás majestátně shlížel z vysoké skály.Tento barokní tamní skvost jsme navštívili a seznámili se z jeho zajímavou pohnutou historii. Na zpáteční cestě se naše skupinka zastavila v Pasohlávkách kousek od známých vodních nádrží Nové Mlýny,kde nás očekávalo příjemné posezení ve sklípku s večeří a ochutnávkou domácích vín.Zájezd se všem líbil a každý z nás jsi z něj jistě odnesl nevšední zážitek.
Děkujeme za přípravu a organizaci zájezdu kolegům Jugasovi a Lejskovi, průvodci panu Mgr. Böhmovi za vynikající a poutavý výklad. Tato akce byla uskutečněna za finanční podpory Statutárního města Prostějova.
Iveta Skrbková
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one