Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Odložené představení v rámci akce Aplaus "Život na třikrát" s M. Lasicou, M. Kňažkem a E.Vašáryovou bude uskutečněno 19.4.2016 v 19,00 hod. v Městském divadle v Prostějově. Lístky z října platí na toto představení.
JAO
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno první číslo Zpravodaje roku 2016.

Informujeme všechny KVV v ČR a SR o změně termínu výročního shromáždění KVV Prostějov na sobotu 19. 11.2016. Termín je opraven i v kalendáři akcí.

Hodnotící beseda výboru KVV Prostějov dne 27.1.2016.
Každá organizace a nyní i spolek přistupují k bilancování vykonané činnosti za uplynulé období . Ne jinak je tomu i v našem případě . Proto výbor klubu připravil hodnotící besedu s bývalými i stávajícími členy výboru a ,, desítkáři". Besedy se zúčastnilo celkem 30 přítomných a z ,,desítkářů " kolegyně a kolegové Jahnová , manželé Staří , Jeremiášovi , Steinerovi a kol. Bartko .
Předseda klubu František Stavný poděkoval přítomným za vykonanou práci v uplynulém období , mnohdy bez ohledu na volný čas a rodinu.
Vlastní beseda měla měla nejen formu zábavy, ale mnohdy i silně pracovní charakter. Důležité byly názory účastníků na způsob prováděné činnosti, ale i kritické připomínky.
Na programu byly otázky rozdělení členů klubu pro ,,desítkáře", kteří mají za tyto členy klubu informační odpovědnost . Projednávaná byla i otázka distribuce a tvorby Zpravodaje a kol. Ondrejčák přítomné seznámil s činnosti v kulturní oblasti a sponzorským darem kol. Váni. Kolega Lejsek připomenul nejdůležitější aktivity, které členy klubu čekají v nejbližším období a to jsou např. pietní akty, střelecký memoriál a plánovaný zájezd do Krakowa v Polsku a jeho připraveným předběžným programem.
Při této příležitosti byli pozváni kolegové Málek a Čtverák kteří dosáhli životního jubilea 80 a75 let .Jmenovaným popřál, poděkoval a předal malou pozornost předseda kol. Stavný. Za nemocného kol. Málka přání převzala manželka .
Drobné kvalitní občerstvení připravené restaurací u Třech bříz a výborem přispělo ke zlepšení nálady a účastníci byli spokojeni . Poděkování patří všem organizátorům této velmi užitečné akce.
kolega Franta Lejsek.

Na níže uvedeném odkazu jsou editovány fotografie z rozšířeného jednání výboru KVV Prostějov ze dne 27.1.2016.
DSC_9515.jpg
V rubrice "Spolupráce s ostatními KVV v ČR a SR" je editován časopis "Spravodajca 12_2016" Oblastného klubu vojenských výsadkárov Banská Bystrica.
Pozvánka - zabíjačka2016.jpg
V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je uveřejněn bulletin vydaný u příležitosti 25 let KVV Prostějov.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Spravodajca č.4/2015" a Červené barety č.2-3 z 25.11.2015 a Paralisty 2015 od KVV Liberec , které jsou věnovány k 20 výročí vzniku tohoto klubu vojenských výsadkových veteránů.
V rubrice "Fotogalerie" jsou uveřejněny fotografie J.Kováře z výroční schůze KVV Prostějov ze dne 21.11.2015 a z Mikulášského večírku ze dne 4.12.2015.

Počínaje dnešním dnem budou ve Fotogalerii uveřejňovány fotografie prostřednictvím portálu rajče. Stačí kliknout na uveřejněný odkaz.
* V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" jsou uveřejněny články kolegy Václava Kameníka z Jindřichohradeckého deníku k 70. výročí vysazení zpravodajské skupiny STAS.
* Slavnostního křtu se dostalo po šesti letech práce prvnímu dílu knihy „Historie českých speciálních sil“. Kmotrou knihy se stala vnučka generála Františka Moravce – Anita Gard Moravcová.

Křtu, který se konal na půdě 601.skss, se zúčastnilo velké množství bývalých velitelů a příslušníků výsadkových jednotek. Právě oni byli součástí geneze speciálních sil od vzniku výsadkového vojska do současné podoby speciálních sil.

V prvním dílu trilogie se její autor věnuje období od roku 1947, kdy byl založen první výsadkový útvar tehdejší ČSSR v Zákupech a kniha končí rokem 1969.

* V rubrice KVVV Praha je editováno 24. číslo časopisu Padáček.
Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotogalerii z výroční schůze KVV Prostějov dne 21.11.2015.
Výroční schůze KVV Prostějov
Výroční ČS KVV Prostějov proběhla podle ročního plánu dne 21.11.2015. Jako každý rok jí předcházela porada s předsedy klubů, které se zúčastnilo 16 klubů z ČR a SR. Obsahem porady bylo zobecnění zkušeností z přípravy nových Stanov KVV Prostějov, včetně změny názvu v souladu s požadavky NOZ. Výbor KVV Prostějov nabídl své Stanovy, Organizační a Jednací řád klubům v ČR a SR, jako možnou inspiraci při tvorbě vlastních stanov spolku. Dále se předsedové klubů informovali o akcích v roce 2016. Z těch zásadních uvádíme: Memoriál ZVV …. proběhne v termínu 27.7. - 29.7.2016 v Otrokovicích za pořadatelství KVV Zlín. KVV Holešov oslaví 55. výročí vzniku 7.vp ZU dne 27.8.2016. Střelecký trojboj v Holešově dne 8.7.2016, 22. ročník krosového běhu gen. J.Gabčíka se uskuteční 28.5.2016, memoriál plk.Mansfelda ve střelbě z pistole v Prostějově proběhne 20.května 2016 a IV. ročník „Pochodu po stopách 22.vb“ proběhne 25.6.2016 na Hamrech u Prostějova.
Výroční schůze KVV Prostějov se zúčastnilo 125 členů KVV, 12 čestných hostů v čele s primátorkou Statutárního města Prostějov RNDr. Alenou Raškovou a 57 členů z ostatních KVV. V průběhu schůze jsme schválili na základě transformace na spolek nový název našeho klubu, a to Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. Dále jsme schválili nové stanovy a vzali na vědomí nový organizační a jednací řád. Oba dokumenty budou v krátké době uvedeny na našich webových stránkách. S obsahem Zprávy budete seznámeni v příštím čísle Zpravodaje, proto jen některá fakta:
*Výbor KVV Prostějov udělil: Zlatý odznak kol. Jaroslavu Ondrejčákovi
za dlouhodobé aktivní a zodpovědné plnění úkolů vyplývajících z funkčních povinností člena výboru KVV a splnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Medaili za zásluhy kol. Karlu Virglerovi za aktivní podíl při přípravě dokumentů pro sportovní a střelecké soutěže KVV;
Pamětní medaili kol. Zdeňku Fafílkovi
za aktivní pomoc výboru KVV při přípravě a zpracování dokumentů pro klubový časopis Zpravodaj v minulých letech;
Peněžitý dar kol. Michalu Muchovi a Miloši Zapletalovi
za aktivní a zodpovědné plnění úkolů vyplývajících z funkčních povinností člena výboru KVV a splnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Věcný dar - knihu:
Primátorce města Prostějova RNDr. Aleně Raškové (DŮM SPIRO SPERO),
aby měla bližší možnost k seznámení se s tradicí a významem výsadkových jednotek a spec sil v našem městě;
kol. Daně Lejskové (ŠPIÓN), kol. Otakaru Hájkovi (Historie českých speciálních sil), kol. Františku Chudému (Historie českých speciálních sil), kol. Miroslavu Řepkovi (ŠPIÓN), kol. Jozefu Struhárovi (Historie českých speciálních sil), všem za aktivní přístup a plnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Věcný dar: kol. Ivetě Skrbkové a kol. Františku Lejskovi,
oběma za aktivní přístup a plnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Věcný dar: kol. Jindřichu Čtverákovi
za dlouholeté odpovědné plnění úkolů ve výboru KVV, za úspěšné čtyřleté plnění povinností prezidenta a předsedy klubu výsadkových veteránů Prostějov.

*Do nového výboru KVV Prostějov, z.s. na další 2 roky byli zvoleni:
kolegové O.Hájek, Fr.Chudý,J.Kovář, Fr.Lejsek, M.Mucha, J.Ondrejčák, I.Skrbková a Fr.Stavný,M.Zapletal, náhradníci kol. J.Struhár a kol.M.Stará.
*Schválil: plán činnosti na rok 2016 (bude uveden v průběhu prosince na webových stránkách KVV Prostějov).
*Zvolil: revizory účtů - kol.A.Denera, kol. E.Muchovou a kol.V.Virglerovou
* Schválil členský příspěvek na rok 2016 ve výši 150,- Kč. Pro mimo prostějovské členy 200,- Kč (kvůli hrazení poštovného na Zpravodaj)

* Nově zvolený výbor na svém 1. jednání zvolil do funkce předsedy KVV Prostějov, z.s. ing.Františka Stavného, který se z titulu funkce stal i statutárním orgánem našeho klubu. Místopředsedou byl zvolen kolega F.Lejsek. Dále stanovil kompetence pro jednotlivé členy výboru.

Výroční schůze KVV Prostějov se mohla uskutečnit v krásných secesních prostorách Národního domu i díky finanční podpoře Statutárního města Prostějov.

Kol. Jaroslav Ondrejčák
DSC_8579.JPG
DSC_8577.JPG
DSC_8620.JPG
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno nové, aktuální 67.číslo tohoto periodika.
obal-dvd-foto2.jpg
obal-dvd-video.jpg
Vážení kolegové,
příprava foto a video dokumentace ze Setkání 2015 v Prostějově se chýlí ke konci. Připravujeme k vydání dárkové album s 2 DVD, foto s více než 500 fotografiemi a 120 minutový videozáznam ze Setkání 2015. Videozáznam je koncipován po jednotlivých dnech a na závěr jsou zaznamenány rozhovory s kolegy Stavným, Starým, Forštem, Čejkou, Řepkou, Chromkem a Timurou. Cena je stanovena na 100,- Kč. Prodej bude realizován dne 21.11.2015 na výročním shromáždění KVV Prostějov.
Zájemci o dárkové album se mohou přihlásit u kolegy Lejska, telefon 728547426, nebo na jeho e-mailové adrese.
Jaroslav Ondrejčák
Za pět minut dvanáct.
Nebylo tomu ani celý měsíc, kdy 25.9. starosta Červeného Kostelce za účasti zástupce našeho klubu kol. Franty Lejska předal kolegovi Antonínu Honejskovi vyznamenání náčelníka GŠ. Vyznamenání mu bylo uděleno na Setkání 2015, kterého se nemohl zúčastnit. Proto nás všechny rázem zaskočila smutná zpráva, že z našeho kolektivu navždy odešel do výsadkového nebe 17.10. kolega Honejsek. S kamarádem jsme se rozloučili dne 22. 10. na hřbitově v Červeném Kostelci za zvuku ,, Večerky", kterou mu odtroubil kol. Bohatec z KVV Holešov. Smutečního aktu se z našeho klubu zúčastnili kol. Čtverák, Lejsek, Chudý a Kovář , dále delegace z KVV Holešov vedená kol. Hricem, zástupci klubu vojenských důchodců Náchod a polská delegace veteránů. Jmenovaní svojí účastí poděkovali za dlouholetou poctivou práci předsedy klubu vojenských důchodců a dlouholeté aktivní členství v našem klubu. Děkujeme Toníku.
Franta Lejsek
Pěkný páteční večer .
Tak tady máme podzim, ke kterému patří jedna z našich tradičních akcí a to je Vinobraní. Znovu jako obvykle proběhlo dne 23.10. ve Společenském domě v Dětkovicích. Organizační skupina dětkovické ,,buňky" vedená Jindrou a Maruškou Starých za podpory starosty obce kol. Hýbla a spolupracovníků manželů Jugasových s Danou Lejskovou jako obvykle odevzdali kus poctivé práce. Vytvořili tím podmínky pro pěkný průběh společenského večera. Jistě na tom měla velký podíl i dobrá hudba a kvalitní gulášek zajištěný kol. Chudým. Jako vždy byli hosté přivítáni zdravotním kalíškem pro případnou dezinfekci nebo pro zlepšení nálady. Nesmíme rovněž opomenout naše ženy, které připravily drobné chutné občerstvení na stoly. Večer zahájil kol. Jindra Čtverák a kol. Lejsek představil nového člena našeho klubu kol. Pudila a přítomné seznámil s průběhem večera. Zájem o tuto akci dokládá účast 69 přítomných a hosta prap. Bodrogiho ze 102. pzpr. Zapojení se přítomných do družné zábavy a tance jen potvrdilo spokojenost návštěvníků s touto akcí. Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a ukončení vinobraní.

Franta Lejsek
DSC_8187.JPG
V rubrice KVVV Praha je k dispozici nové číslo Padáčku č.23.
Pozvánka - vinobraní 2015.jpg
DSC_7451.jpg
DSC_7570.jpg
DSC_7927.jpg
VII. ročník sportovního setkání výsadkových veteránů a sportovních parašutistů, konaný ve dnech 16. – 18. 9. 2015 na prostějovském letišti.
Akci organizoval náš klub za řízení předsedy klubu kol. Jindřicha Čtveráka, hlavního rozhodčího Františka Chudého, za pomoci všech členů výboru a dalších členů našeho klubu – Hany Jugasové, Marie Staré, Dany Lejskové, Věry Virglerové, Anny Kroulové, Ladislava Jugase, Karla Virglera, Aleše Denera, Antonína Křivánka, Milana Chovance a Františka Kroula. Za hlavní představitele a organizátory České parašutistické asociace, provozující letecké a parašutistické aktivity musíme jmenovat a vyzvednout Mgr. Martina Dlouhého a jeho zástupce Miloše Sklenku, kteří se velkou měrou podíleli na zabezpečení a zdárném průběhu této akce. Materiálně a logisticky nás zabezpečily naše vojenské útvary - 601. skss i 102. pzpr. Bez jejich pomoci si ani žádnou podobnou akci nedovedeme představit. Děkujeme velitelům za jejich přístup a pomoc. Dalším významným partnerem setkání bylo Ministerstvo obrany České republiky, které tuto akci rovněž podpořilo.
16 tříčlenných družstev – 14 z ČR a 2 ze SR se mezi sebou utkalo v šesti disciplínách (střelba ze vzduchovky, lukostřelba, hod šipkami, hod granátem na cíl, veslování na veslařském trenažéru a hod míčkem na cíl při tandemovém seskoku).
Zahájení setkání byl přítomen exprimátor města Prostějov a náš čestný člen klubu Miroslav Pišťák, zastupce velitele 601. skss a velitel 102. pzpr. s vrchním praporčíkem. Přítomni byli i někteří předsedové vysílajících klubů – kol. Hulín, Čermák, Foršt, Valenta. Jako hosté se také účastnili expředsedové klubu kol. Řepka a Starý sen., zakládající členové KVV kol. Š.Borovský a Bartko. Celá akce proběhla za nádherného počasí ve velmi soutěživém duchu a dobré náladě. Oproti předešlým ročníkům setkání došlo ke změně. Večer soutěžního dne, na který jsme pozvali všechny naše členy klubu, byl vyplněn hudební produkcí, tancem, zpěvem a konzumací grilovaných klobás.
A jak dopadly výsledky? 1. místo a tedy zlatý pohár i zlaté medaile se po roční přestávce vrátily do našeho klubu. Družstvo ve složení: kol. Jaroslav Kovář, Jozef Struhár a Jindřich Starý jun. dokázali, že ve sportovních soutěžích patříme stále na přední místa mezi KVV v ČR i SR. Stříbro patřilo družstvu KVV Jindřichův Hradec ve složení: kol. František Maňour, Josef Maloň, Milan Václavíček.
3. místo vybojovali členové družstva KVV Chrudim: kol. Jaroslav Pilař, Pavel Mudroch a Jiří Brůna.
Také v celkovém hodnocení jednotlivců zabodoval druhým místem náš člen kol. Jozef Struhár. Lepší byl a 1. místo obsadil kol. Jiří Brůna z KVV Chrudim. Třetí v jednotlivcích byl kol. František Maňour z KVV J. Hradec. Po zásluze byli všichni soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech, odměněni poháry, medailemi a věcnými cenami.
Za finanční podporu a sponzorování patří poděkování Statutárnímu městu Prostějov, Mechanice 97 Prostějov a JUDr. Ladislavu Slivovi.
kol. František Chudý
Dne 26.8.2015 předali předseda KVV Prostějov ing.Jidřich Čtverák, místopředseda KVV Prostějov František Lejsek a člen výboru Jaroslav Ondrejčák členu našeho KVV kol.Josefu Piskovi Čestný odznak armády ČR „Za zásluhy III.stupně“ za rozvoj výsadkových tradic a spolupráci s AČR.V družné besedě převažovaly krásné vzpomínky Josefa Pisky na službu u výsadkového vojska a to od Zákup až po Prostějov.
IMG_1049.JPG
IMG_1054.JPG
Čestný odznak AČR.jpg
POZVÁNKA

Vážené kolegyně a kolegové,

podle plánu KVV na rok 2015 se ve dnech 16. – 18. 9. 2015 bude konat Sportovní setkání výsadkových veteránů a parašutistů na prostějovském letišti pod záštitou České parašutistické asociace.
Sportovní disciplíny se budou plnit v průběhu dne 17. 9. od 10,00 hodin. Zájemci se mohou účastnit shlédnutí sportovního klání a podpořit tak naše družstvo při plnění sportovních výkonů.
POZOR!!!
17.9. od 19,00 hodin zveme všechny členy klubu výsadkových veteránů Prostějov, kteří mají zájem účastnit se k přátelskému posezení s ostatními sportovci KVV ČR a SR u kytary a harmoniky a opékání špekáčků, Prosím potvrďte svoji účast do 15.8.

Do prostoru letiště se můžete dopravit od Žešova. Všichni jste srdečně zváni.

Výbor KVV Prostějov
DSC_7338.jpg
Setkání 2015
Víte, že:
-Setkání 2015 se ve dnech 20. – 22.8.2015 zúčastnilo 228 výsadkových veteránů z klubů výsadkových veteránů Prostějov, Praha, Liberec, Olomouc, Hradec Králové, Zlín, Písek, Tábor, Jindřichův Hradec, Plzeň, Holešov, Brno, Luštěnice, Chrudim a Praha západ;
-Setkání 2015 se zúčastnili i výsadkoví veteráni ze Slovenské republiky a to z Bratislavy, Banské Bystrice, Prešova, Trenčína a Žiliny;
-Nejstarším účastníkem Setkání 2015 ve věku 91 let byl Bohumil Škop z KVV Hradec Králové. Jak nám sdělil na slavnostním shromáždění - dne 1.10.1947 jako branec - dobrovolník narukoval k výsadkářům do výcvikového střediska v Zákupech u České Lípy;
-V průběhu Setkání 2015 účastníci setkání obdrželi pozdrav od arm. gen.Petra Pavla, předsedy vojenského výboru NATO a náčelníka GŠ AČR genpor. Josefa Bečváře;
-NGŠ AČR udělil Čestný odznak armády ČR „Za zásluhy III.stupně“ za rozvoj výsadkových tradic a spolupráci s AČR těmto účastníkům setkání:
Členům KVV Prostějov – Františku Bartkovi, Štefanovi Borovskému, Jindřichu Čtverákovi, Otakaru Hájkovi, Františku Chudému, Josefu Hrachovcovi, Ladislavu Jugasovi, Viktoru Jeremiášovi, Antonínu Honejskovi, Františku Lejskovi, Josefu Piskovi, Miroslavu Řepkovi, Jindřichu Starému, Františku Stavnému, Miloši Zapletalovi a KVV Prostějov.
KVV Chrudim - Miroslavu Čermákovi, KVV Plzeň - Miloši Jeřábkovi, KVV Písek – Pavlu Valentovi, KVV Holešov – Dušanu Hricovi, KVV Jindřichův Hradec – Petru Čejkovi a Primátoru města Prostějov Miroslavu Pišťákovi;
-Velkým překvapením pro účastníky setkání bylo nové aranžmá výsadkové hymny „Duní stroje vzduchem..“, kterou zahrála Posádková hudba Olomouc;
-Účastníci setkání spontánně oceňovali práci organizátorů z KVV Prostějov a pomoc 601. sk.spec.sil s logistickým zabezpečením setkání.
-Z průběhu Setkání 2015 bude zpracován videozáznam. O podmínkách jeho distribuce pro KVV v ČR a SR budete informováni po jeho dokončení.

kol. Jaroslav Ondrejčák
DSC_6730.jpg
Informace pro členy KVV Prostějov z Prostějova a blízkého okolí.

Úhradu platby na "SETKÁNÍ 2015" je možné provést ve dnech:
- 27.7. a 29.7.2015 od 08:00 do 11:00 hod. v kanceláři u kolegy Hájka na Lidické ul.
- 31.7.2015 od 13:00 - 15:00 hod. kol.Miloši Zapletalovi v kanceláři u kolegy Hájka na Lidické ul.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 3.číslo -2015 "Spravodajca" KVV Banská Bystrica.

V rubrice "Branné hry a soutěže VV" je obrazová reportáž J.Kováře z Memoriálu ZVV gen. Palečka, gen. Krzáka, plk.Černoty a vynálezce padáku Š.Baniče ve Smolenici 2015 včetně výsledkové listiny.
Účast na střelecké soutěži „O Pohár primátora města Prostějova“
Na den 26. 6. 2015 jsme od Magistrátu města přijali pozvání na střeleckou soutěž ze služebních revolverů MP Prostějov, „O Pohár primátora města Prostějova“. KVV Prostějov reprezentovalo družstvo ve složení: kol. František Chudý, Jaroslav Kovář a Vladislav Holík. Soutěže se účastnilo 116 jednotlivců – mužů a žen, z tohoto počtu 28 tříčlenných družstev ve kterých jsme ve velmi náročné konkurenci profesionálů - policistů, vojáků, střeleckých klubů, obsadili pěkné 4. místo. Děkujeme Magistrátu města za pozvání, bezchybnou a vynikající organizaci i logistické zabezpečení střeleb řediteli soutěže Mgr. Janu Nagymu.
kol. František Chudý
Smolenice 2015
Na pozvání KVV Bratislava a klubů Slovenské republiky se zúčastnil náš klub 11. ročníku memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a 7 . ročníku vynálezce padáku Štefana Baniče. Náš klub reprezentovalo družstvo ve složení - vedoucí Jindra Čtverák, technický poradce Franta Lejsek a soutěžící kol. Chudý , Kovář a Struhár.
Při příjezdu k místu konání nás přivítal zalesněný horský masiv se siluetou zámku Smolenice, kde nás kolegové ze Slovenska očekávali a po vřelém , pro ně tak typickém přijetí nám zajistili ubytování na samotném zámku .
Před vlastním provedením soutěží jsme se zúčastnili společně s kol. Čtverákem pietního aktu a položení věnců u pomníku Štefana Baniče. Soutěžící družstvo se mezi tím připravovalo k vlastním soutěžím na místním stadionu.
Pro nás ne zrovna uspokojivém vystoupení na střelnici Dobrotice , nastoupili naši reprezentanti s přesvědčením , že se musí smůla prolomit a světe div se, vše se podařilo.
Vlastní soutěž probíhala ve čtyřech disciplínách a to : střelba ze vzduchové pistole , střelba ze vzduchovky v leže , hod RG do okna a hod RG do zákopu . Zde jsme dosáhli těchto výsledků:
- střelba ze vzduchové pistole : 1. místo kol. Chudý , 6. místo kol. Kovář , 13. místo kol. Struhár
- střelba ze vzduchovky : 1. místo kol. Chudý, 6. místo kol. Kovář, 9. místo kol. Struhár
- hod RG do okna : 5. místo kol. Chudý, 14. místo kol. Kovář, 42. místo kol. Struhár
- hod RG do zákopu : 6. místo kol. Chudý, 10. místo kol. Kovář, 31. místo kol. Struhár
Soutěže se zúčastnilo celkem 14. družstev.
Výsledky jednotlivců : 1. místo kol. Chudý, 4. místo kol. Kovář, 27. místo kol. Struhár
Výsledky družstev : 1. místo KVV Liberec, 2. místo KVV Prostějov, 3. místo KVV Chrudim
Za takovouto reprezentaci klubu a tím i města můžeme jen poděkovat.
V odpoledních hodinách byl proveden let balonem a seskok nad vlastním zámkem , což zanechalo ve všech přítomných nezapomenutelný dojem. Příjemnou atmosféru vytvořila country hudební skupina a gulášek s klobásou připravený péči armády Slovenské republiky a kolegy z klubu VV Bratislava jen umocnil večerní společné posezení. K takovýmto kolegům se musí každý vracet jen s nejlepšími pocity přátelství a lásky. Poděkování patří statutárnímu městu Prostějov za umožnění této reprezentace.
Franta Lejsek.
Informace pro členy KVV Prostějov z Prostějova a blízkého okolí.

Úhradu platby na "SETKÁNÍ 2015" je možné provést ve dnech:
- 27.7. a 29.7.2015 od 08:00 do 11:00 hod. v kanceláři u kolegy Hájka na Lidické ul.
- 31.7.2015 od 13:00 - 15:00 hod. kol.Miloši Zapletalovi v kanceláři u kolegy Hájka na Lidické ul.
V rubrice "Zpravodaj" je editováno 2.číslo roku 2015, mimo jiné i s programem "Setkání 2015".
Vážení kolegové a kolegyně,
dne 22.6.2015 od 20:00 hod. se v Olomouci na Horním náměstí koná koncert světoznámého basbarytonisty Ildebranda D'Arcangela a sopranistky Simony Houda Šaturové. Výbor KVV Prostějov má připraveno pro zájemce z řad KVV zdarma 20 vstupenek. Zájemci o vstupenky přihlaste se u kolegy Hájka do 18.6.2015.
Více informací na odkazu níže:
V rubrice KVVV Praha je poslední rozloučení s plk.v.v. Josefem Müllerem, bývalým náčelníkem štábu 22.vb.
Vážené kolegyně, kolegové,
Oznamuji Vám smutnou zprávu. Dne 28. května 2015 nás navždy opustil a odešel do výsadkového nebe, náš člen KVV Prostějov, kolega pplk. v. v. Ladislav Opletal.
Jmenovaný prošel během svého vojenského života, různými velitelskými funkcemi až po Zástupce velitele VÚ 8280 pro výsadkovou přípravu. Před 25 lety byl jedním ze zakládajících členů Klubu výsadkových veteránů v Prostějově a stal se prvním předsedou a prezidentem klubu.
Kolega Ladislav Opletal po celý svůj vojenský život i mimo něj, byl příkladem pro ostatní. Pro Klub výsadkových veteránů, i přes svůj pokročilý věk je to velká ztráta, ale poneseme jeho odkaz dál.
Čest jeho památce!

Předseda KVV Prostějov, kol. Jindřich Čtverák a výbor KVV Prostějov
V rubrice "Poslední rozloučení" je fotoreportáž z rozloučení s pplk.v.v. Ladislavem Opletalem ze dne 3.června 2015.
22.5.2015.jpg
Střelby KVV Prostějov, IV. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda 22. 5. 2015
Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 22. 5. 2015 náš KVV zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR ve Vrahovicích , IV. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda .
Soutěže se zúčastnilo celkem 141 střílejících, z toho 116 mužů, v kategorii I. z klubů výsadkových veteránů 64; 17 žen z nichž 13 soutěžilo za KVV; Za kategorii I. bylo vytvořeno 20 družstev po třech střelcích a 19 družstev soutěžících v kategorii II. – ostatní.
Z KVV ČR byly zastoupeny kluby, mimo prostějovského, klub liberecký, pražský, klub Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J.Hradec, Hradec Králové a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica a z největší dálky vážil cestu prvorozený syn plk. Františka Mansfelda, František Mansfeld jun., jež zastupoval KVV Prešov.
Účast slovenských klubů přijel podpořit i Prezident VV SR plk. Ing. Jozef Tuček, CSc.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily- 601. skss, 102. pzpr, ASO PV, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR, Mě.Policie PV, ZHS PV, Červené barety,
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika PV-Jan Stříteský, Pivovar U tří králů – Martin Krč, Vzdělávací institut PV – PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Klub 601. skss – Ing. Vladimír Ganzar, ZO Areál – Jan Forberger, Pol. ČR – nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan – Vladislav Papš, Medikom’s – Michal Konšel, ČSOB – Ing. Petr Němec , Česká pošta – Mgr. Oldřich Luger.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v.- Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský
a plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: za velitele 601. skss pplk. Ing. Tomáš Koutník, velitel 102. pzpr pplk. René Sabela , velitel POŠ pplk. MUDr. Vladimír Uherek . Mezi hosty jsme přivítali vedoucího úz. odboru PČR plk. Mgr. Pavla Nováka, ředitele MP PV Mgr. Jana Nage a Řediteli úz. odd. HZS PV, plk. Ing. Jozefa Nováka, předsedy slovenských reg. KVV kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, Jaroslava Chromka, Josefa Krauseho a Jaromíra Čermáka.
V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda KVV Prostějov a Ředitel soutěže kol. Jindřich Čtverák, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní Věře Mansfeldové a pozornost Františku Mansfeldovi.
Po krátkém rozboru Propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a Řídícím střelby armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže a to nijak jinak než prvním výstřelem , který vyšel s pistole paní Mansfeldové a druhým výstřelem z hlavně pistole Františka Mansfelda.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni a patří poděkování všem z organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR i ZO Areálu. Poděkování také patří Statutárnímu městu Prostějov za finanční pomoc pro zorganizování soutěže.
A co nás všechny hlavně zajímalo byly výsledky, umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva – ostatní a kategorie ženy – jednotlivkyně.
V kat. hosté, zvítězil nprap. Mgr. Aleš Nadymáček - PČR, na 2. místě se umístil prap. Bc. Pavel Letovanec – 601. skss a 3. místo obsadil Jaromír Chromek – KVV Liberec.
Kat. I. jednotlivci muži: 1. místo- Vladimír Borovička – KVV Luštěnice, 2. místo – Jozef Dolník –KVV B. Bystrica, 3. místo - Pavel Břeský - KVV Praha.
Kat. I. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo KVV Praha, ve složení – Milan Vašek, Pavel Břeský a Stanislav Lacina Na 2. místě družstvo KVV Liberec, ve složení – Jaroslav Chromek, Stanislav Dohnal a Petr Müller
Na 3. místě družstvo KVV B. Bystrica, ve složení – Vladimír Kavický, Jozef Dolník a Eva Dolníková
Kat. II. jednotlivci muži: 1. místo – Jan T – 601. skss , 2. místo – Karel Klváček – 102. pzpr,
3. místo - Patrik Beneš - POŠ PV.
Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo MP PV ve složení – Jan Svozil, Jiří Provaz, Radim Spáčil
Na 2. místě se umístilo družstvo 102. pzpr ve složení – Filip Richter, Karel Klváček, Tomáš Bürgl
Na 3. místě se umístilo družstvo 601. skss
Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo-Marie Řehořová – KVV Prostějov, 2. místo – Eva Dolníková – KVV B. Bystrica, 3. místo – Pavla Sekaninová – Mechanika Prostějov
Kat. absolutní vítěz – Jan T - 601. skss
IV. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se na příští, pátý.
kol. František Chudý
=
Divadelní představení s Eliškou Balzerovou
V secesní budově „Perle Prostějova“ se 21.4.sešli členové KVV na divadelním představení irské autorky s názvem „Můj báječný rozvod“. Je to příběh Angely Kennedyové Lipské ženy středních let,kterou opustil manžel,která neustále přemítá o životě a dál hledá štěstí. Podivuhodné bylo ztvárnění vícero rolí (18)jednou jedinou herečkou Eliškou Balzerovou,která se v průběhu hry převtěluje v různé osoby,se kterými coby Angela se setkává.Tento hereččin brilantní výkon byl přítomnými náležitě oceněn bouřlivým potleskem.Poděkování patří i statutárnímu městu Prostějov za jeho finanční přispění. Kol. I.Skrbková
2 (2).JPG
Ořechov si připomněl seskok parašutistů, kteří pomohli s atentátem na Heydricha.
Kolem tisícovky lidí si v sobotu 25.dubna v Ořechově na Jihlavsku připomnělo 73. výročí seskoku parašutistické skupiny Out Distance, 100. výročí narození velitele výsadku Adolfa Opálky a zároveň 70 let od konce druhé světové války. Členové výsadku se spolupodíleli na přípravách atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.
Pietního aktu u Opálkova pomníku v obci se zúčastnil také příslušník zahraničního odboje za druhé světové války a člen paradesantního výsadku Platinum - Pewter generál Jaroslav Klemeš a jeden z posledních žijících českých pilotů RAF Emil Boček, členové Klubů výsadkových veteránů v Chrudimi a Jindřichově Hradci.
U Ořechova poblíž Telče se výsadek v březnu 1942 uskutečnil omylem, plánován byl u Jičína. Třem parašutistům se podařilo z Vysočiny dostat i díky pomoci tamních obyvatel. Velitel výsadku Opálka po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v červnu 1942 našel smrt v pražském kostele svatého Cyrila a Metoděje. Další člen, Ivan Kolařík, se v bezvýchodné situaci otrávil. Třetí z parašutistů Karel Čurda se stal konfidentem gestapa a po válce byl popraven.
K pořadatelům vzpomínky patří kromě obce i Československá obec legionářská a kluby vojenské historie. Velkým tahákem slavnosti jsou také seskoky příslušníků 43.vpr. z Chrudimi.
4 (1).JPG
2 (1).JPG
4 (2).JPG
1.jpg
Gipsy Fire - Pavel Šporcl
Dne 22.4. 2015 navštívili členové KVV Prostějov v Městském divadle koncert Pavla Šporcla s kapelou Gipsy. Vstupenky zajistil výbor KVV za finančního přispění statutárního města Prostějov. Úvod koncertu začal maďarskými čardáši a pokračoval skladbami starých cikánských skladatelů. Dále se zaplněným sálem nesly skladby světoznámého skladatele J.S. Bacha.Pro všechny přítomné to byl mimořádný umělecký a zároveň kulturní zážitek a mistr s kapelou zaslouženě sklidil velké ovace.
Kolega Jaroslav Kovář


Informace
Zástupce EMPA (Evropské sdružení vojenských parašutistů) pro ČR a SR kol. Vlado Gajdoš (KVVV Praha) umístil link KVV Prostějov na stránky European paratrooper. Navigace na PC – http://www.european-paratrooper.de, pak rubriky Links – Paratrooper sides.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" jsou k dispozici nové čísla časopisů Padáček ( KVVV Praha) a Spravodajca (OK VV Banská Bystrica).
Společenský večer u příležitosti oslav MDŽ.
Dne 13. března 2015 klub KVV Prostějov zorganizoval společenský večer u příležitosti oslavy MDŽ , kde cílem bylo , ocenit práci našich kolegyň při plnění našich akcí , které jsme přijali na našem výročním shromáždění. V úvodním vystoupení místopředseda KVV Prostějov František Lejsek poděkoval naším ženám za jejich angažovanost při přípravě a zabezpečení sportovních soutěží , ale i ostatních akcí které byly plánované v roce 2014. U příležitosti životního jubilea kol. František Chudý v zastoupení předsedy KVV předal kolegyni Daně Lejskové Pamětní medaili , Pamětní plaketu , drobný dárek a popřál ji hodně zdraví do dalších let. Kol. Lejsek v zastoupení předsedy KVV popřál kolegovi Eduardu Grézlovi k jeho životnímu jubileu a rovněž mu popřál hodně zdraví do dalších let. Na závěr jsme pozvedli číše a naším ženám jsme připili na jejich zdraví a další plodnou spolupráci. Předali jsme naším ženám karafiát , jako výraz poděkování za jejich práci. K tanci a poslechu hrál a zpíval Karel Weisner z Hanušovic. Hudební produkce odpovídala našemu věku , což se i odrazilo na tanečním parketu. Poděkování za průběh večera patří výboru KVV a kolektivu restaurace U Tří bříz.
Ota Hájek
DSC_4640.jpg
DSC_4672.jpg
DSC_4673.jpg
DSC_4776.jpg
DSC_4794.jpg
DSC_4826.jpg
Setkání u hrobu generála Karla Palečka.
Každoročně se 12. března scházíme u hrobu generála Karla Palečka, abychom vzdali čest a uctili památku prvního velitele výsadkového vojska československé armády a plzeňského rodáka. Našim prvním veřejným projevem nejvyšší pocty, za přítomnosti představitelů města, veteránů, armády a plzeňské veřejnosti v roce 2002, bylo odhalení pamětní desky na rodném domě ge. Palečka. Další naše aktivita směřovala k zajištění hrobového místa a následnému přenesení a uložení ostatků (27.9.2006) na Ústředním hřbitově v Plzni.
Na tomto místě se k poctě setkávají všechny věkové kategorie bývalých i současných výsadkářů i těch, kteří stáli v prvních řadách nově budovaného výsadkového vojska. Poděkování za účast patří všem, kteří bez ohledu na věk, vzdálenost i finanční náklady váží cestu ke "svému" veliteli. Vzpomínkové setkání je vždy doplněno doprovodným programem, návštěvou pivovaru, exkurzí a ochutnávkou piva. Letošní návštěva pivovaru byla poslední, protože většina účastníků již návštěvu absolvovala vícekrát.
Příští rok se opět sejdeme u hrobu generála Karla Palečka a všem zájemcům zajistíme (nebo se o to pokusíme) vlastní program dle požadavku a návrhu. Věřím, že i takto upravený program neubere nic na vážnosti vzpomínkového aktu a srdečného setkání všech, kteří nezapomínají.
Míla Jeřábek
DSC_4493.jpg
DSC_4463.jpg
DSC_4633.jpg
Pozvánka na setkání ve Starých Splavech.
KVVV Liberec spolu s organizačním výborem setkání Vás zve k účasti na v pořadí již 18. setkání do Starých Splavů, které se koná ve dnech 5. - 7. 6. 2015. Kromě tradičního programu je v plánu: opět hodinová plavba lodí po Máchově jezeře.
Pozvánky pro evidované jednotlivce a cestou předsedů klubů i pro ostatní budou odeslány počátkem dubna.
Těšíme se na vaši účast.
Bližší informace lze získat na www.plesar.vlasta.cz nebo tel. mob. 605 822 667 kol. Stahl.
Předseda org. výboru Josef Stahl
=
Dne 26.3.2015 proběhla důstojně pietní akce k uctění památky štábu partyzánské brigády Mistr Jan Hus, který zde celý zahynul v boji před 70 lety. V boji zde padlo 5 sovětských parašutistů včetně velitele Fomina, lékařky a radistky a 2 čeští partyzáni. Vzpomínku na tuto akci za účasti i členů KVV nám zaslal kolega Václav Kameník.
DSC00610.JPG
DSC00627.JPG
DSC00632.JPG
DSC00608.JPG
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one