Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
V rubrice KVVV Praha je editováno 27.číslo občasníku "Padáček".
KVV Prostějov, z.s. bilancoval rok 2016
19.11. 2016, v společenských prostorách Národního domu v Prostějově proběhla členská schůze našeho klubu, které se zúčastnilo 110 našich členů a 51 hostů, mezi nimi i náš čestný člen, exprimátor statutárního města Prostějov, kol. Miroslav Pišťák, bývalí velitelé VÚ 8280, prezident KVV SR plk. v.v. Ing. Jozef Tuček, CSc a delegace z jednotlivých KVV ČR a SR. Před členskou schůzí byla uskutečněna porada výboru našeho KVV s předsedy regionálních KVV ČR a SR, kterou vedl předseda našeho KVV, kol. Stavný, na které seznámil přítomné s hlavními akcemi našeho KVV v r. 2017. V diskusi, předsedové jednotlivých regionálních KVV v ČR i SR, seznámili účastníky porady se svými plány na r. 2017.
Členská schůze byla zahájena výsadkovou hymnou a minutou ticha za kolegy, kteří odešli do výsadkového nebe. Ve Zprávě, kterou přednesl předseda našeho KVV, kol. Stavný, podrobně vyhodnotil splnění Plánu činnosti našeho KVV v r. 2016, splnění povinností jednotlivých členů výboru, zhodnotil i účast na akcích pořádaných jednotlivými KVV v ČR i SR, za které také poděkoval jejich předsedům za pozvání našich členů na jejich akce. Seznámil přítomné členy a hosty s nejdůležitějšími akcemi našeho KVV v r. 2017, a to s akcemi k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek i s připraveným udělováním Pamětního odznaku k tomuto výročí vybraným výsadkovým veteránům, posádkovým městům výsadkářů, osobám, které propagují a šíří tradice výsadkových jednotek i našim sponzorům. Na návrh KVV Brno, předseda našeho KVV, předal medaili Za zásluhy KVV, členovi brněnského klubu, kol. Ing. Bendákovi, CSc a za dlouholetou úspěšnou práci ve funkci našeho pokladníka, na návrh našeho výboru předal finanční odměnu kol. Miloši Zapletalovi. V diskusi vystoupilo několik členů a náš čestný člen, kol. Pišťák. Poté bylo jednomyslně přijato usnesení, kterým byla schválena Zpráva předsedy klubu, Zpráva o finančním hospodaření KVV, kterou přednesl kol. Zapletal, Zpráva revizorů účtů a Plán činnosti našeho KVV na r. 2017. Poté následovala volná zábava, spojená s bohatou tombolou, která potěšila mnohé naše členy i naše hosty.

Kol. Stavný
DSC_4379.jpg
DSC_4391.jpg
DSC_4392.jpg
DSC_4399.jpg
DSC_4400.jpg
DSC_4402.jpg
DSC_4405.jpg
DSC_4407.jpg
DSC_4410.jpg
DSC_4419.jpg
DSC_4425.jpg
DSC_4438.jpg
DSC_4447.jpg
DSC_4462.jpg
Pozvánka - mikulášský večírek 2016.jpg
Připravujeme Mikulášský večírek.
V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" jsou uvedeny informace o křtu knihy "Kpt. Rudolf Krzák" autora por. Martina Vaňourka.
Pozvánka - VČS.jpg
Vinobraní 2016
Již tradičně jsme se sešli v Dětkovicích na výsadkovém Vinobraní. Bylo nás tentokrát jen 54 a pozvání přijali i velitel 601.skss plk. gšt. Ing. David Franta, který nám zabezpečil autobus pro přepravu na tuto akci a velitel 102.pzpr pplk.. Ing. Pavel Hriník, s vrchním praporčíkem Pavlem Bodrogim.
Již při vstupu do restaurace v Dětkovicích, byli výsadkoví veteráni přivítáni sklenkou dobré slivovice na zahřátí a poté předseda KVV kolega Stavný všechny přivítal a oficiálně zahájil Vinobraní, poděkoval organizátorům, kolegům a kolegyním z naši buňky v Dětkovicích, kol. Lejskovi a Chudému za vynikající prostředí a dobrou náladu, kterou nám skvěle zabezpečovala hudba Duo Pištěk z Plumlova. V závěru svého vystoupení, na návrh výboru našeho klubu, za dlouholetou práci, předal předseda KVV kol. Josefu Hýblovi medaili Za zásluhy. Chci také pochválit kuchařské i cukrářské dobroty našich kolegyň, kterými přispěly na naše stoly a tak obohatily již tradiční naše menu, guláš. Zábava byla v plném proudu, ale časový limit nás přinutil, abychom se připravili a těšili na další akce v tomto roce.
Kol. Stavný
1.JPG
2.JPG
3.JPG
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno nové číslo Zpravodaje KVV Prostějov č.3_2016.
Pozvánka - divadlo PV 2016.jpg
Pozvánka do divadla.
Zájezd do Piešťan
Dne 24.9.2016 jsme uskutečnili zájezd do Piešťan jako náhradu za původně plánovaný zájezd do Polska. Zájezdu se zúčastnilo 48 členů KVV. Cestu autobusem nám zpříjemnil svým odborným výkladem o okolní přírodě náš průvodce z FTL. První zastávkou našeho výletu byl Trenčianský hrad, třetí největší na Slovensku. Překonali jsme i problém kde zaparkovat co nejblíže hradu a pak nás čekal, pro některé náročný, výstup na hrad. Prohlídka byla úspěšná, přesto někteří z nás očekávali bohatší interiér hradu.
Do Piešťan se řada z nás vracela po desítkách let, kdy jsme tam jako výsadkáři absolvovali preventivní rehabilitaci ve Vojenském lázeňském ústavu. Překvapilo nás, že některá naše známá místa jako „U kominára“ či „Viecha“ již neexistují a některé, jako hotely „Lipa“ a „Slovan“, jsou dlouhodobě neprovozuschopné. I přesto Piešťany nám připadaly hezčí než v minulosti. Se zájmem jsme se prošli i v bývalém Vojenském lázeňském ústavu, který je zcela renovován a transformován na akciovou společnost. Bohužel jsme tam nenašli jedinou osobu, která v něm v minulosti pracovala. Odpolední siestu nám za krásného, teplého počasí zpříjemnila plavba po Váhu a Slňavě. Příjemným překvapením byl bohatý program na lázeňském ostrově, kde se slavilo zakončení lázeňské sezony. Domů jsme se vraceli spokojeni a se zpěvem, kterému dominoval zvučný hlas kolegy Fr.Horáka.
Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
20.10.2016 Jaroslav Ondrejčák
IMG_1572.JPG
IMG_1590.JPG
IMG_1588.JPG
IMG_1594.JPG
IMG_1598.JPG
IMG_1606.JPG
Parte -Kropáček 001.jpg
Kolegyně a kolegové,
oznamuji Vám smutnou zprávu. Dne 15. 10. 2016 zemřel po dlouhé nemoci náš člen KVV Prostějov, kolega, nprap. Jaroslav Kropáček ve věku 74 roků.
Byl vojákem z povolání - výsadkářem VÚ 8280 Prostějov. Rozloučení ze zesnulým kolegou bude ve středu 19. 10. 2016 v 11.45 hodin ve smuteční obřadní síni na městském hřbitově v Prostějově.

Za výbor KVV Prostějov, sekretář, kol. František Chudý
DSC_3919.JPG
Odhalení památníku ve Stráži pod Ralskem
Delegace našeho KVV ve složení kol. ing.Starý, kol.Řepka, kol.Hájek, kol.Chudý, kol.Ondrejčák, kol.Mucha a kol.Kovář se dne 14.10.2016 zúčastnila pietního aktu – Odhalení památníku ve Stráži pod Ralskem. Význam tohoto aktu podtrhla účast hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, velvyslance státu Izrael Garyho Korena, zástupců samosprávy, KVV Liberec a Československé obce legionářské i účast plk.v.v. Ludvíka Sochora syna genmjr. A.Sochora. Ideu památníku na počest všem, kteří položili základy poválečného výsadkového vojska československé armády a všem, kdož pomohli vybojovat svobodu a nezávislost státu Izrael zpracoval Vojenský historický ústav. Na jeho realizaci se přímo podíleli členové KVV Liberec pod vedením kol.Jaroslava Chromka, zejména kol. Miroslav Macák. K vybudování památníku přispěl finančně i KVV Prostějov, KVV Holešov a kol. Jeremiáš z KVV Prostějov, který vytvořil pamětní desku památníku. Ve svém vystoupení jeho excelence Gary Koren ocenil podíl čs. výsadkářů na výcviku a všestranné přípravě vojenských specialistů Izraele a vyzdvihl zejména zásluhy Hrdiny SSSR genmjr. Antonína Sochora na vybudování izraelské armády. Ve Stráži pod Ralskem byl tehdy velitelem výcviku speciálních jednotek HAGANA. Během několikaměsíční přípravy vybudoval dvě perfektně vycvičené brigády, s nimiž pak odletěl do Izraele, kde dále působil ve funkci poradce operační správy izraelské armády.
Odhalení tohoto památníku plně zapadá do příprav 70. výročí vzniku výsadkových jednotek tehdejší československé armády, které si připomeneme v příštím roce. Součástí naší účasti byla i prohlídka muzea ve Stráži pod Ralskem, kde je díky KVV Liberec a to zejména kol. Miroslava Macáka, vybudovaná část věnovaná vzniku a historii výsadkových jednotek v této oblasti.
Čest, uznání a dík patří nejen válečným hrdinům, ale i všem, kteří se podíleli na vzniku čs. výsadkových jednotek.

14.10.2016 kolega Jaroslav Ondrejčák, foto kol. Jaroslav Kovář
DSC_3942.JPG
DSC_3934.JPG
DSC_3944.JPG
DSC_3953.JPG
DSC_3955.JPG
DSC_3959.JPG
DSC_3969.JPG
Pozvánka na výroční zasedání KVV Prostějov
Vážené kolegyně, kolegové a vzácní hosté, blíží se nám konec roku a s tím je spojena i otázka bilancování uplynulého období. Jménem výboru KVV Prostějov, z.s., si dovolujeme pozvat členy našeho klubu, zástupce regionálních klubů z Čech a Slovenska, na naše výroční shromáždění. Výroční shromáždění se bude konat dne 19.11.2016 od 16:00 hod. v sálech Národního domu v 1. poschodí. Hlavnímu jednání bude ve 13.00 hod. předcházet porada zástupců regionálních klubů a žádáme předsedy klubu o jména účastníků na adresu předsedy kol. Stavného. Na této poradě bude vyhodnocena naše činnost v tomto roce a projednány akce, spojené se 70. výročím založení výsadkových jednotek u nás a u ostatních klubů. Na poradě předpokládáme účast 2 zástupců jednotlivých klubů.
Opakovaně se omlouváme a žádáme předsedy klubu o oznámení jmen maximálně v počtu 4 účastníků z jednotlivých klubů na hlavním jednání. Možnost parkování vozidel bude zajištěna v omezeném počtu před Národním domem. Zájemci o zajištění noclehů v Prostějově se musí přihlásit do 10. 11. 2016 na kontaktní adresu kolegy Lejska č. t. 728 547 426, nebo na jeho e-mailové adrese. Po ukončení jednací části bude následovat volná zábava, jejíž součástí bude i bohatá tombola, do které může každý účastník přispět svým darem. Akce bude realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
Na Vaši účast se těší výbor KVV.
Pozvánka - vinobraní 2016.jpg
Pozvánka - Piešťany 2016.jpg
Informace pro účastníky zájezdu do Piešťan.
Odjezd autobusu na zájezd do Piešťan je dne 24.9.2016 v 07,00 hod od sokolovny, v 07,10 hod.od autobusové zastávky U halíře na Brněnské ulici a 07,20 hod.v Dětkovicích od hospody.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je uveřejněný časopis "Červené barety" č.2-2016 KVV Bratislava. V rubrice KVVV Praha je uveřejněný časopis "Padáček č. 26".
Setkání k 55. výročí 7. pluku ZU
Dne 26. 8. 2016 se na silnici směrem na Zlín v Holešově začaly znovu objevovat červené barety. To Klub výsadkových veteránů Holešov svolal setkání bývalých příslušníků na počest 55. výročí založení 7. vp. ZU. S hrdostí a s červeným baretem na hlavě nastoupili do již prořídlých celků, které kdysi čítaly stovkové útvary, bývalí příslušníci 7. pluku ZU na svém nástupišti, nyní v prostorách Vyšší a střední policejní školy. Na řadě z nich už čas zanechal své stopy. Na slavnostním nástupu v čele se zástavou útvaru bývalé příslušníky útvaru, kterých bylo 312 plus početný doprovod, pozdravili hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák, bývalý NŠ útvaru plk. ing. Jiří Dufek, poslanec parlamentu ČR ing. Bohuslav Chalupa, místostarosta Holešova Bc. Jaroslav Chmelař a oba prezidenti výsadkových klubů České a Slovenské republiky.
Jako projev významu a uznání se objevily v čele přítomných i vlajky ostatních klubů.
S velkou pozorností byl vyslechnut velmi pěkně připravený projev kol. Stavného k významu a činnosti bývalého útvaru. Následně po přečtení dopisu z kanceláře prezidenta republiky, kterým žádal o možnou rehabilitaci útvaru, lze jen dodat, že kde není vůle vedoucích představitelů státu, tam se pozitivní výsledek nedostaví.
Po oficiální části a ukázkovém seskoku příslušníků 102. pzpr z Prostějova do prostoru sportoviště, proběhla návštěva místnosti tradic a ocenění některých příslušníků útvaru a hostů, kteří mají podíl na zachovávání a prohlubování tradic.
Z našeho klubu byla Pamětní medaile udělena kol. Stavnému, Lejskovi, Hricovi a zástavě KVV Prostějov. Kol. Lejsek obdržel Čestné uznání od bývalého NŠ útvaru.
Celé odpoledne a večer se nesl v osobních besedách v kolektivech bývalých jednotek ve velmi přátelském duchu.
Děkujeme kolegům z KVV Holešov a jeho sponzorům za velmi pěknou a vydařenou akci .
Kolega Fr.Lejsek

=
DSC_2932.JPG
DSC_2952.JPG
DSC_2976.JPG
DSC_2987.JPG
001.jpg
Vážené kolegyně a kolegové,
výbor KVV Prostějov Vám s hlubokým zármutkem oznamuje, že v pátek dne 19.8.2016 odešel do výsadkového nebe dlouholetý člen našeho klubu kolega pplk.v.v. Josef Piska.
Čest jeho památce.
Ve dnech 18.-28.7.2016 na 40. mistrovství světa CISM v klasickém parašutismu v ruské Kubince se npor. Libor Jiroušek stal armádním mistrem světa v individuální akrobacii za volného pádu a družstvo ve složení kpt. Jan Wantula, npor. Libor Jiroušek, praporčíci Jakub Pavlíček, Oldřich Šorf, Petr Směšný a nrtm. Miloslav Kříž získalo v celkovém hodnocení národů 3. místo.
Blahopřejeme. JAO
V rubrice "Fotogalerie" je fotoreportáž Jaroslava Kováře z 12.ročníku "Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska, gen. K. Palečka, gen. R. Krzáka, plk. J. Černoty a 8.ročníku vynálezce padáku Štefana Baniče", který se uskutečnil dne 29.7.2016 v Otrokovicích pod patronací KVV Zlín.
V rubrice "Branné hry a soutěže VV" je uveřejněn článek Fr.Lejska a výsledky "Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. R.Krzáka, plk. J.Černoty a vynálezce padáku Š.Baniče, který se konal dne 26.7.2016 v Otrokovicích"
V rubrice"Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je k dispozici nové 3.číslo časopisu "Spravodajca" O-KVV Banská Bystrica.
DSCN0540.JPG
Jubileum
Dne 14.6. oslavil své životní jubileum 80 . roků náš dlouholetý kolega Luboš Kandler z Náměště na Hané . Poblahopřát a předat dárky klubu mu přišli kolegové v čele s předsedou Františkem Stavným , Františkem Lejskem a Otakarem Hájkem . Při velice přátelském posezení jsme zavzpomínali na společná léta u výsadkových a leteckých jednotek. Nechyběly jak veselé tak i smutné vzpomínky na dobu společné vojenské služby. Rozebrali se i další plánované akce v našem i v ostatních klubech. Kolega Kandler byl velice potěšen a uvedená návštěva mu udělala velkou radost.

kol.Lejsek.
Pozvánka - Piešťany 2016.jpg
Vážení kamarádi, přátelé, kolegové,

dovolujeme si Vás oslovit a pozvat Vás na náhradní zájezd, (místo neuskutečněného zájezdu do Polska, kvůli nízkému zájmu). Výbor KVV Prostějov rozhodl, že uspořádá v září (v sobotu 24.9.) zájezd na Slovensko do míst, kam většina výsadkářů v minulosti jezdila a kde prožila kus svého vojenského života. Tím místem jsou lázně Piešťany. Cestou tam se zastavíme na nějakém hradě (možná Čachtice - bude ještě upřesněno), určitě podnikneme lodní plavbu na Slňavu a samozřejmě procházku po lázních.

Aby mohl být zájezd uskutečněn, je potřeba se závazně nahlásit do 24.7. Otakaru Hájkovi. Věříme, že Vás tento zájezd osloví a zúčastníte se. Cena zájezdu 400 Kč.

Michal Mucha
VIII. ročník střeleckého trojboje dne 8.7.2016 v Dobroticích u Holešova
Dne 8.7.2016 se členové KVV Prostějov zúčastnili již VIII. ročníku střeleckého trojboje v sestavě :
1.družstvo - Chudý František, Ondrejčák Jaroslav, Řehořová Marie,
2.družstvo – Kovář Jaroslav, Mucha Michal, Parkanská Dana.
V kombinovaném družstvu soutěžili ještě naši kolegové Ptáček Stanislav a Štrajt Antonín. Celkem soutěžilo 63 střelců, z toho 58 mužů a 5 žen - z klubů ČR a SR: Banské Bystrice, Bratislavy, Brna, Holešova, Hradce Králové, Jindřichova Hradce, Nového mesta nad Váhom, Prahy, Prostějova, Topolčian, Trenčína a Zlína.

Soutěžilo se ve střelbě:
- ze samopalu vz.58, na 100 metrů, 3 nástřel + 5 ran, vleže bez opory
- z pistole CZ vz.82, na 25 metrů, 3 nástřel + 5 ran
- z malorážky CZ 452 ZKM, na 50 metrů, 3 nástřel + 5 ran, vleže s oporou.

Bez překvapení skončila soutěž družstev, kde 1.místo získalo družstvo rodiny Dolníků z Banské Bystrice v sestavě Dolníková Eva, Dolník Matěj a Dolník Jozef s nástřelem 400 bodů.
2. místo získalo družstvo KVV Praha v tradiční sestavě Břeský Pavel, Lacina Stanislav a Vašek Milan s nástřelem 387 bodů.
3.místo získalo družstvo ZVSR Topolčany v sestavě Mihaliková Viera, Selucký Patrik a Bielich Dušan s nástřelem 371 bodů.

Družstvo Prostějov I. Skončilo na 6. místě s nástřelem 335 bodů a družstvo Prostějov II. na 9. místě s nástřelem 302 bodů.

V jednotlivých disciplínách bylo dosaženo těchto výsledků:

Střelba ze samopalu - 1.místo - Ondrejčák Jaroslav - KVV Prostějov I. - nástřel 48 bodů
- 2.místo - Dolník Matěj – KVV Banská Bystrica - nástřel 47 bodů
- 3.místo - Vašek Milan - KVVV Praha - nástřel 47 bodů

Střelba z pistole - 1.místo - Dolníková Eva- KVV Banská Bystrica - nástřel 50 bodů
- 2.místo - Vašek Milan - KVVV Praha - nástřel 48 bodů
- 3.místo – Bielich Dušan - ZVSR Topolčany - nástřel 47 bodů

Střelba z malorážky - 1.místo - Vašek Milan - KVVV Praha - nástřel 50 bodů
- 2.místo – Mihaliková Viera - ZVSR Topolčany - nástřel 50 bodů
- 3.místo – Selucký Patrik - ZVSR Topolčany - nástřel 49 bodů

Podrobné výsledky soutěže jsou uveřejněny na webových stránkách KVV Prostějov http://kvvprostejov.wgz.cz/
Celá soutěž probíhala za nádherného počasí, ve velmi přátelském ovzduší a za dobré organizace KVV Holešov a příslušníků Vyšší a Střední policejní školy MV v Holešově.
Účast našich družstev v soutěži byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
jao


V rubrice "Fotogalerie" jsou uveřejněny fotografie Jaroslava Kováře ze "Střeleckého trojboje v Holešově ze dne 9.7.2016". Oficiální výsledky střelecké soutěže jsou již k dispozici v rubrice "Fotogalerie". JAO
Vážení kolegové,
oznamujeme Vám smutnou zprávu. Dne 6.7.2016 zemřel člen KVV Prostějov, kpt. v.v. Jiří Kudrna. Jsou to 2 měsíce, kdy náš předseda KVV kolega ing.František Stavný mu spolu s místopředsedou KVV kolegou Františkem Lejskem předali u příležitosti jeho 83. narozenin medaili "Za zásluhy KVV", jako ocenění jeho dlouholeté aktívní činnosti při propagaci tradic výsadkového vojska a za jeho početné vzpomínkové příspěvky do Zpravodaje KVV Prostějov.

Čest jeho památce! Kolega J.Ondrejčák
DSCN3326.JPG
Účast na střelecké soutěži „O Pohár primátorky města Prostějova“

Na den 24. 6. 2016 jsme od Magistrátu města Prostějov přijali pozvání na střeleckou soutěž ze služebních pistolí Glock MP Prostějov, „O Pohár primátorky města Prostějova“. KVV Prostějov, z.s. reprezentovalo družstvo ve složení: kol. František Chudý, Jaroslav Kovář a Marie Řehořová. Soutěže se účastnilo 100 jednotlivců – mužů a žen, z tohoto počtu 33 tříčlenných družstev ve kterých jsme ve velmi náročné konkurenci profesionálů - policistů, vojáků, střeleckých klubů, obsadili pěkné 5. místo. Děkujeme Magistrátu Statutárního města Prostějov za pozvání, bezchybnou a vynikající organizaci i logistické zabezpečení střeleb řediteli soutěže Mgr. Janu Nagymu.
kol. František Chudý
V rubrice "Fotogalerie" jsou uveřejněny první fotografie J.Ondrejčáka z akce "Pochod po stopách 22.vb" ze dne 25.6.2016.
IMG_0514.JPG
Výsadkoví veteráni nezapomínají.

Tak jako každý rok s úctou 18.6. hledíme na zdi kostela v Resslově ulici kde odštípané zdivo a kámen nabádají k zamyšlení . Zde padli hrdinové boje za svobodu českého národa v čele s Jozefem Gabčíkem a Janem Kubišem, kteří provedli atentát na vraha českého národa, říšského protektora Reinharda Heydricha. Členové našeho klubu se zúčastnili pietního aktu jako vzpomínky na hrdinný boj sedmi statečných výsadkářů .
Mimo nás se tohoto pietního aktu zúčastnili kolegové z celé České a Slovenské republiky, kteří svoji účastí značně ovlivnili počet přítomných. Vzácným hostem pietního aktu byl i jeden z posledních účastníků odboje z řad výsadkářů genmjr. Jaroslav Klemeš.
Před památné místo k okénku do krypty byl položen věnec prezidenta České republiky, dále věnce zástupců státních institucí a AČR . Věnce a kytice položili zástupci vlády v čele s Pavlem Bělobrádkem a místopředsedou senátu ČR Přemyslem Sobotkou a zástupci ostatních společenských organizací. Kytici květů za náš klub položili kolegové Jindřich Starý a František Chudý. Celkově se z našeho klubu zúčastnilo 16 členů .
Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
Kolega Lejsek.
Výsadkoví veteráni opět v divadle.
KVV v Prostějově pozval ve středu dne 25.5. celkem 40 svých členů na divadelní představení ,, Tři muži na špatné adrese ". Do Městského divadla v Prostějově zavítalo Divadlo Bez zábradlí Praha se známými českými herci K. Heřmánkem, B. Kleplem, Z. Žákem a J. Šulcovou v režii B. Ščedrina podle italského scenáristy Luigiho Lunari. Herci odvedli vynikající výkony, jen námět - polemika nad životem a bytím ( lehké zesměšňování náboženství a Boha ) se mnohým nezamlouvala. Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
kolega M. Zapletal
=
DSC_1625.jpg
DSC_1560.jpg
DSC_1708.jpg
Dne 9. 6. 2016 pořádal 102. průzkumný prapor gen. Karla Palečka den otevřených dveří v prostorách letiště Prostějov.
Za krásného počasí se letiště zaplnilo zájemci z řad široké veřejnosti, jejichž největší část tvořili žáci základních a mateřských škol z Prostějova a okolí. Diváci si mohli důkladně prohlédnout připravenou techniku a zbraně. Velký ohlas měly dynamické ukázky, které zahrnovaly seskoky padákem, exhibici bojového umění MUSADO a ukázky taktických činností. Velkým potleskem diváci odměnili také průlety dvou stíhacích letounů L- 159 a ukázku vrcholné pilotáže vrtulníku Mi-24.
Součástí programu byla soutěž Tahoun 2016, kde 12sti členná družstva soutěžila v odtáhnutí vojenských vozidel na vzdálenost 70 metrů. Ve čtyřech kategoriích vážila vozidla od 4 000 kg až po 14 000 kg.Soutěže se zúčastnlo 7 družstev a všichni podali mimořádné výkony. Smyslem tohoto závodu bylo nejen vítězství ale hlavně finanční sbírka na pomoc zdravotně postižených LIPKA, z.s.
Ze startovného a dobrovolných finančních příspěvků divácké veřejnosti byla vybrána částka 32 170 Kč. Náš klub KVV Prostějov na akci přispěl částkou 2 000 Kč.
kol. Jaroslav Kovář
3.jpg
Anthropid - pozvánka.jpg
Možnost nástupu do BUS: - Dne 18.6.2016 v 05:15 hod. u Sokolovny, v 05: 25 hod. u Posledního Halíře.

Prosím, oznamte kde nastoupíte. Za výbor KVV Otakar Hájek.


V rubrice "Fotogalerie" jsou editovány fotografie autora Jardy Kováře z memoriálu plk.Fr. Mansfelda ve střelbě z pistole dne 20.5.2016.
V rubrice "Branné hry a soutěže VV" jsou editovány výsledky střelecké soutěže - V. ročníku memoriálu plk.Fr.Mansfelda, který se konal dne 20.5.2016.
DSC_1158.jpg
Střelecká soutěž KVV Prostějov, V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda, 20. 5. 2016

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 20. 5. 2016 náš KVV zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 141 střílejících, z toho 123 mužů, v I. kategorii z klubů výsadkových veteránů 71; 18 žen, z nichž 11 soutěžilo za KVV; Za kategorii I. bylo vytvořeno 22 družstev po třech střelcích a 16 družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z KVV ČR byly mimo prostějovského klubu zastoupeny KVV: Liberec, Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Hradec Králové a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica, Šumiac a z největší dálky vážil cestu František Mansfeld, jenž zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102. pzpr, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR, Městská policie PV.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: Ing. Jiří Vybíral - Lázně Slatinice, JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Jaroslav Ondrejčák, ZO Areál – Tomáš Smečka, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, Medikom’s - Michal Konšel, ČSOB - Ing. Petr Němec, Česká pošta - Mgr. Oldřich Luger.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan plk. gšt. v z. Ing. Luděk Skácel.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: za velitele 601. skss pplk. Ing. Tomáš Koutník, velitel 102. pzpr pplk. Ing. René Sabela. Mezi hosty jsme přivítali zást. Řed. řízení spec. sil pplk. Ing. Vojtěcha Kaprála; Vedoucího Úz. odboru PČR plk. Mgr. Pavla Nováka a ředitele Úz. odd. HZS PV, plk. Ing. Jozefa Nováka; předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, Jaroslava Chromka a Slavoje Junka. V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel soutěže kol. František Stavný, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní Věře Mansfeldové a pozornost Františku Mansfeldovi.
Naši střeleckou soutěž také poctila svou účastí primátorka města Prostějova Mgr. Alena Rašková.
Nástupu před samotnou soutěží jsme využili k udělení medailí Za zásluhy: pplk. Ing. Renému Sabelovi, vel. 102. pzpr a pamětní medaili kol. Jozefu Struhárovi, přání k narozeninovým jubilantům: kol. Jiřímu Hudskému, Václavu Černému, Jaroslavu Arestovi a gratulace k nadcházejícím narozeninám: Čestnému členu KVV Prostějov Miroslavu Pišťákovi a expředsedovi KVV Prostějov kol. Jindřichu Starému.
Po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže zažitým prvním výstřelem, který vyšel z pistole paní Mansfeldové a druhým výstřelem ústícím z hlavně pistole Františka Mansfelda.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří všem členům organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR, ZO Areálu a všem sponzorům. Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
A co nás všechny hlavně zajímalo, byly výsledky umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
V kat. hosté zvítězil pplk. Ing. Vojtěch Kaprál, zást. Řed. říz. spec. sil MO, na 2. místě se umístil plk. Mgr. Pavel Novák, Ved. Úz. odboru PČR a 3. místo obsadil kol. Vladimír Kavický, předseda KVV B. Bystrica.
Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Milan Vašek - KVV Praha
2. místo – kol. Vladimír Borovička - KVV Luštěnice
3. místo - kol. Lubomír Červinka - KVV Zlín


Kat. I. družstva:
Na 1. místě družstvo KVV B. Bystrica, ve složení-kol. Vladimír Kavický, Eva Dolníková, Vladimír Dvonč
Na 2. místě družstvo KVV Prostějov, ve složení –kol. František Chudý, Marie Řehořová, Petr Němec
Na 3. místě družstvo KVV Luštěnice, ve složení- kol. Vladislav Borovička, Stanislav Veselý, Milan Karkoška

Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Ing. Jiří Padrtka – POŠ Prostějov
2. místo – Radim Spáčil – MP Prostějov
3. místo - Vladislav Papš ml. - Peršan

Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo MP Prostějov ve složení - Jan Svozil, Jiří Provaz, Radim Spáčil
Na 2. místě se umístilo družstvo OSP PČR ve složení – plk. Mgr. Pavel Novák, nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, kpt. Mgr. Jan Grmolenský
Na 3. místě se umístilo družstvo Střeleckého klubu ZO Areál ve složení – Tomáš Smečka, Květoslav Frodl, Eva Frýbortová

Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo – kol. Eva Dolníková - KVV B. Bystrica
2. místo – kol. Dana Parkanská – KVV Prostějov
3. místo – kol. Marie Řehořová - KVV Prostějov

Kat. absolutní vítěz – Ing. Jiří Padrtka - POŠ Prostějov

V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se na nadcházející, šestý.

kol. František Chudý
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editována reportáž ze slavnostního nástupu u příležitosti 71. výročí osvobození Československa dne 14.5.2016 v Jesenici u Prahy.
Ocenění veterána KVV Prostějov
Na 6. jednání výboru KVV Prostějov, z.s., bylo rozhodnuto udělit kolegovi kpt. v.v. Jiřímu Kudrnovi, medaili Za zásluhy KVV, jako ocenění jeho dlouholeté aktívní činnosti při propagaci tradic výsadkového vojska a za jeho početné vzpomínkové příspěvky do Zpravodaje KVV Prostějov.
Medaili mu osobně předali předseda KVV kol. Stavný, společně s místopředsedou kol. Lejskem v jeho bydlišti ve Svratce, za účasti jeho manželky. Setkání dne 3.5.2016, bylo velmi srdečné a plné vzpomínek na službu u 22.vb v Prešově i na jejího velitele plk. Fr. Mansfelda a zejména jeho tehdejšího velitele roty npor. Josefa Pisky, se kterým doposud udržuje velmi přátelské vztahy. Přejeme mu do dalších let výsadkové zdraví, rodinnou pohodu a vždy modré nebe nad hlavou.
Jeho jméno a akt udělení medaile Za zásluhy KVV, bude zapsáno do Kroniky KVV Prostějov.
kol. Stavný
Pozvánka - Polsko 2016.jpg
Přátelé, kamarádi, kolegové,
dovolujeme si pozvat členy KVV Prostějov na zájezd do Krakowa a solných dolů Wieliczka. Zájezd se bude konat 13. srpna 2016.

Program: odjezd v ranních hodinách, prohlídka solných dolů Wieliczka (rezervace od 11:45 prohlídka trvá cca 3 hodiny). Příjezd do Krakowa - bývalého hlavního města polského království, možnost volna na oběd (zajišťuje každý sám individuálně). Průvodce Vás dovede do centra města, kde je možnost vybrat si restauraci nebo to úplně vynechat a může následovat procházka starým městem "Královskou cestou" - Kanovnickou ulicí starého Krakowa, prohlídka hradu Wawel s průvodcem a pak hlavní náměstí, návštěva Sukenice, Mariánský kostel, poslech tradičního krakovského "hejnálu" z radniční věže, collegium Jagellonské univerzity, Floriánská brána a Barbakán. Odjezd do Prostějova ve večerních hodinách (příjezd cca 22,00 - 23,00). Akce je podporována finančně Statutárním městem Prostějov. Zájemci se mohou hlásit u Otakara Hájka do 31.5.2016. Cena zájezdu je 950 Kč.
V rubrice KVVV Praha je editováno 25.číslo časopisu Padáček.
V rubrice " Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 2. číslo časopisu OK VV Banská Bystrica " Spravodajca".
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one