Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Informace z mistrovství světa v parašutizmu, které se koná v Prostějově ve dnech 25.8.2014 - 31.8.2014 můžete shlédnout na :
Delegace KVV Prostějov se zúčastnila dne 22.8.2014 v Žilině na oslavě 20.výročí založení KVV SR. Po ukončení slavnostní části na Městském úřadě a slavnostním obědě v kasárnách, slovenští kolegové dále pokračovali Sněmem. Sněm přijal změnu jejich Stanov KVV SR, vytvořili se a odsouhlasili funkce prezidenta, jímž se stal plk.v.v.Ing. Jozef Tuček, CSc., viceprezidentem se stal kpt.v.v. František Glatter, viceprezidentem pro ekonomiku pplk.v.v. Viktor Puchoň, tajemníkem voj.v.v. MUDr. Ján Hanák. Blahopřejeme nově zvoleným představitelům KVV SR.
Předseda KVV Prostějov ing. Jindřich Čtverák
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno mimořádné číslo Spravodaje KVV Bratislava "Červené barety" z 16.8.2014.

Jak uvádí ve své předmluvě tohoto mimořádného čísla předseda KVV Bratislava kolega Lubomír Dubeň :
"Náš klub pripravil v rámci osláv 100.výročia udelenia US patentu Štefanovi Baničovi mimoriadne monotematické vydanie nášho klubového časopisu Červené barety. Je zameraný na prezentáciu významu a odkazu Štefana Baniča, významného Slováka uznávaného žiaľ hlavne v zahraničí. Jeho príbeh je vzorom pre mnohých mladých ľudí zo Slovenska, ktorí pracujú a študujú v mnohých krajinách po celom svete."

V rubrice "KVVV Praha" je editováno 20.číslo časopisu "Padáček"
Reportáž M.Muchy uveřejněná v Novinkách.cz z průběhu pochodu 22.vb ze dne 28.6.2014.
DSC_0586.jpg
DSC_0604.jpg
DSC_0669.jpg
DSC_0760.jpg
Hrdinové nesmí být zapomenuti.
Letos jako každý rok náš klub připravil účast na pietním aktu v Resslově ulici v Praze při příležitosti výročí hrdinské smrti výsadkářů , účastníků provedení atentátu na Heydricha. Péči velitele 601.skss byl zajištěn autobus a tak se této akce mohli zúčastnit nejen příslušníci útvaru ,ale i členové klubu a i kolegové z KVV Holešov.
Důstojný průběh akce podtrhla účast prezidenta republiky a ministra obrany. Potěšujícím byl velký zájem široké veřejnosti a zástupců KVV z České a Slovenské republiky. Z našeho klubu se zúčastnilo celkem 34 členů. Díky kolegům z KVV Praha byla zajištěna kytice květů , kterou k památníku položili kol. Čtverák a Chudý. Po ukončení této části pietního aktu jsme se přesunuli k památníku parašutistů a odboje do Dejvic k vzdání pocty všem účastníkům odboje.
Ve vystoupení starostky městské části Prahy, byli všichni přítomní seznámeni s významem této akce. Po tomto slavnostním ukončení jsme pokračovali v další části našeho připraveného cíle programu. Vzhledem k některým navigačním problémům s GPS jsme se nechtěně seznámili s krásnou přírodou u řeky Sázavy. Posléze jsme však dosáhli očekávaného cíle Vojenského muzea techniky v obci Lešany. Očekávání předčilo naše představy a připravené expozice plně uspokojili i ty nejnáročnější účastníky.
Tak se naplnila obsahová stránka akce, projevením úcty účastníkům odboje a její historicko -technická náplň.
Za hladký průběh a příjemnou cestu lze poděkovat především veliteli 601.skss , kol. Čtverákovi a Chudému a podpoře orgánů statutárního města Prostějov.
kol. Lejsek:-D
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editován časopis Zpravodaj č.62 - červen 2014.
V rubrice "Spolupráce s ostatními KVV v ČR a SR" jsou k dispozici všechny materiály k Jihočeskému setkání výsadkových veteránů v Jindřichově Hradci ve dnech 27.-29.8.2014 včetně přihlášky.
Pozvánka - str.1 a 4.png
Doporučujeme zhlédnout exponáty z historie VU 8280 v soukromém muzeu v Mladé Boleslavi.
V rubrice Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR je editováno 2.číslo časopisu "Červené barety".
Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 16. 5. 2014 náš KVV za finanční pomoci Statutárního města Prostějova a partnera pořadatele VoZP, zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock-17 na střelnici Policie ČR ve Vrahovicích , „III. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda“ .
Soutěže se zúčastnilo celkem 155 střílejících , z toho 128 mužů a 27 žen. Za KVV soutěžilo 75 mužů a 17 žen. Za kategorii I. , tedy za KVV soutěžilo 23 družstev po třech střelcích a 17 družstev soutěžících v kategorii II. – ostatní.
Z KVV ČR byly zastoupeny kluby: Prostějov,Liberec, Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, Brno a J. Hradec
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava a B. Bystrice; z největší dálky pak vážil cestu syn plk. Františka Mansfelda, František Mansfeld jun., jež zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102. pzpr, ASO DUKLA PV, POŠ PV, Klub 601. skupina speciálních sil, z.s., Policie ČR, Městská Policie PV, Magistrát PV.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: Statutární Magistrát města Prostějova, VoZP ČR, JUDr. Ladislav Sliva, Mgr. Bc. Oldřich Luger, Mechanika PV-Jan Stříteský, Pivovar U Tří Králů – Martin Krč, Vzdělávací institut PV – Jaroslav Moravec, Fa Koňař – Josef Koňař, ZO Areál – Jan Forberger, Pol. ČR – nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan – Vladislav Papš, Medicom’s – Michal Konšel, Poštovní spořitelna – Ing. Petr Němec , DT – Výh. a Stroj. a.s.-Petr Těhník
Pozvání na naše soutěžení přijal také Primátor města Prostějova pan Miroslav Pišťák, který byl přítomnými přivítán hlasitým potleskem.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v v.- Ing. Jindřich Starý, plk. v.v.Ing. František Stavný, plk.gšt.v.v.Ing. Luděk Skácel, plk.gšt.v.z. Ing. Josef Trojan a genmjr. Ing. Milan Kovanda.
Aktivní účastí podpořili naše klání současní velitelé útvarů prostějovské posádky, velitel 601. skss plk. Ing. Karel Řehka, který po krátkém proslovu se svým vrchním praporčíkem předali kytici paní Věře Mansfeldové, zaštiťující osobností střelecké soutěže.
Samozřejmostí je pro nás poděkování za účast i dalším hostům – mjr Ing. Malátovi - zast. velitele 102. pzpr , pplk. MUDr. Martinu Pokorákovi - veliteli POŠ PV, Ing. Jiřímu Šafandovi - vel. ASO DUKLA PV,
Vedoucímu úz. odboru PČR plk. Mgr. Pavlu Novákovi, řediteli MP PV Mgr. Janu Nagymu a Řediteli úz. odd. HZS PV plk. Ing. Jozefu Novákovi.
V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda KVV Prostějov a ředitel soutěže kol.Ing. Jindřich Čtverák, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní Věře Mansfeldové.
Po krátkém rozboru Propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a Řídícím střelby střeleckým odborníkem 601. skss, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže prvním výstřelem z hlavně pistole Františka Mansfelda.
Kladně hodnotíme bezchybný průběh střeleb, nedošlo k sebemenším problémům, či dokonce ke zranění a to hlavně zásluhou armádních odborníků z 601. skss , kteří střelbu řídili.
Také ostatní zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni a patří poděkování všem kolegům z organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR i ZO Areálu.
A co nás všechny hlavně zajímalo byly výsledky, umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté ; kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva – ostatní a kategorie ženy – jednotlivkyně.
V kat. hosté, zvítězil mjr. Ing. Václav Malát– 102 pzpr, na 2. místě se umístil Mgr. Jan Nagy-MP a 3. místo obsadil Dušan Hric – předseda KVV Holešov.
Kat. I. jednotlivci muži: 1. místo- František Chudý – KVV Prostějov, 2. místo – Vladislav Borovička - KVV Luštěnice, 3. místo – Stanislav Veselý, taktéž z KVV Luštěnice
Kat. I. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo KVV Prostějov, ve složení – Rudolf Zapletal, Jaroslav Ondrejčák
a František Chudý
Na 2. místě družstvo KVV Liberec ve složení – Jaroslav Chromek, Stanislav Dohnal a Petr Müller
Na 3. místě družstvo KVV Praha, ve složení – Milan Vašek, Pavel Břeský a Stanislav Lacina
Kat. II. jednotlivci muži: 1. místo – Radovan Kluka-PČR PV, 2. místo –mjr. Ing. Vojtěch Kaprál-601. skss,
3. místo – Tomáš Smečka - střel . klub ZO Areál
Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo PČR ve složení – Aleš Nadymáček, Radovan Kluka, Jan Grmolenský
Na 2. místě se umístilo družstvo Střel. Klubu ZO Areál ve složení – Tomáš Smečka, Květoslav Frodl, Eva Frýbortová
Na 3. místě se umístilo družstvo přísl. 601. skss
Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo - Eva Dolníková - KVV B. Bystrica, 2. místo – Eva Frýbortová - střel. klub ZO Areál, 3. místo – Soňa Holíková – KVV Prostějov
Kat. absolutní vítěz – Radovan Kluka – PČR
Střelby vyšly, nevyšlo nám však počasí. Zadrhlo se nám závěrečné vyhodnocení, kde se z technických důvodů časově prodloužila doba konečného vyhodnocení a vyhlášení výsledků. Soutěžícím i hostům se za toto zdržení omlouváme. Pro případné další ročníky zvolíme jiný systém vyhodnocení.
Celkové hodnocení střelecké soutěže je prezentováno na web-stránkách KVV Prostějov: kvvprostejov.wgz.cz, v rubrice "Branné hry a soutěže VV". Ve "Fotogalerii" si můžete prohlédnout obrazovou reportáž od Jardy Kováře.
kol. František Chudý
V rubrice "KVVV Praha" je editován časopis Padáček č.19. V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis Spravodajca č.2.
V rubrice Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR je reportáž kolegů KVV Písek z návštěvy u genmjr. Čestmíra Hrbka.
DSC_5934 (1).JPG
Spoluobčané nezapomínají
Den 4.4.2014 byl významným dnem jak především pro obec Bernartice, tak i pro všechny výsadkové veterány. Všichni jsme vzpomínali 100.výročí narození příslušníka zahraničního odboje, člena průzkumných skupin a zakladatele výsadkového vojska gen. Rudolfa Severina Krzáka. Obec Bernartice ve spolupráci s KVV společně s panem starostou Pavlem Souhradou a předsedou KVV Písek Pavlem Valentou zorganizovali pietní akt k této významné události. Velké množství bernartických spoluobčanů v čele s rodinnými příslušníky dcerou paní ing.arch. Zdeňkou Zetkovou McKenzie a synem panem ing. Janem Krzákem a zástupci občansko-správních orgánů se zúčastnili pietního aktu, jak na místním hřbitově, tak i u rodinného domku pana gen. Krzáka.
Ve velmi početném průvodu rovněž nechyběly uniformy příslušníků ozbrojených sil, čestné stráže a tmavě modré uniformy s barety příslušníků KVV z Prahy, Chrudimi, Holešova, Písku, Prostějova, Liberce, Klatov, Tábora a Plzně. Z našeho klubu se této akce zúčastnili kolegové, předseda J. Čtverák, Chudý, manželé Lejskovi, Mucha, Skrbková, Kovář, Řepka a Hájek.
Na besedě v místní sokolovně zástupce vojenského historického ústavu objasnil životní dráhu a podíl pana gen. Krzáka na odboji a při likvidaci fašismu. Jeho charakterové vlastnosti popsali i ti, kteří jej osobně znali a s ním spolupracovali v době, kdy se mu vlast odměnila podivným způsobem.
Při této příležitosti byli odměněni ti, kteří se o tuto akci zasloužili a KVV, které se podílejí na zachování a prohlubování tradic výsadkových jednotek pamětním odznakem. Např: Praha, Prostějov, Holešov a Plzeň.
Za dlouhodobou spolupráci udělil KVV Písek našemu klubu pamětní medaili, kterou předal předseda klubu kol. Pavel Valenta.
Rovněž se zde prezentovalo občanské sdružení Červené barety v zastoupení kol. Muchou a předalo pamětní mince vydané při této příležitosti těm, kteří se o průběh akce nejvíce zasloužili a přímým potomkům pana gen. Krzáka.
Všem organizátorům této akce patří poděkování za zachovávání a prohlubování takových tradic, na které může být národ hrdý.
Klub rovněž děkuje vedení ASO panu kol. Šafandovi, který nezištně poskytl pro tuto akci vozidlo a kol. Martauzovi za kvalitní a bezpečnou přepravu.
kol. Lejsek
Vzpomínková slavnost k 70.výročí vysazení paraskupin CARBON a EMBASSY na území bývalého protektorátu Čechy a Morava

Dne 5.dubna 2014 v Uherském Ostrohu jsme se spolu s kol. Miroslavem Řepkou a kolegy s KVV Holešov zúčastnili vzpomínkové slavnosti, která byla zaměřena k 70. výročí vysazení paraskupin CARBON a EMBASSY na území protektorátu Čechy a Morava. O významu, jaký byl přikládán této vzpomínkové slavnosti, svědčí účast hostů, kteří se této slavnosti zúčastnili: předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, první místopředsedkyně Senátu PS ČR Dr. Alena Gajdůšková, Mgr. Gazdík místopředseda PS ČR, hejtman zlínského kraje Dr. Mišák, brig. gen. Ing. Jakúbek voj.kancelář prezidenta ČR, genmjr. Ing. Gurník velitel pozemních sil, Ing. Dvořák první náměstek ministra obrany ČR, arm. gen. Štefka, bývalý NGŠ, velitelé Krajských vojenských velitelství zlínského a jihomoravského kraje, ředitel odboru pro vojenské veterány MO ČR plk. PhDr. E. Stehlík, velitelé 21.a 22. základny letectva Čáslav a Náměšť n/Oslavou, velitelé 43. a 44. praporu (Chrudim a J. Hradec.), zástupce slovenského MO.
Průběh vzpomínkové slavnosti byl opravdu slavnostní, o čemž svědčí přelet letounů JS 39Gripen z letecké základny Čáslav. Hudební doprovod pietních aktů provedla Vojenská hudba Olomouc. Věnce a květiny byly pokládány prostřednictvím vojáků Čestné stráže AČR. V průběhu slavnosti byla odhalena pamětní deska paraskupiny CARBON před zámkem Uherský Ostroh. Dále v průběhu slavnosti bylo provedeno povýšení Františka Kobzíka a Josefa Vance do hodností plukovníků in memoriam. Slovenský MO Martin Glváč povýšil velitele paraskupiny EMBASSY Karola Mladého do hodnosti nadporučíka in memoriam (současné zákony a předpisy Slovenské republiky vyšší povýšení neumožňují). Dále bylo uděleno rezortní vyznamenání MO ČR „Kříž obrany státu“ in memoriam členům odbojové skupiny CARBON Bohuslavice Antonínu Máčelovi, Pavlu Svobodovi (převzali příbuzní) a poručíku kanadského letectva Vernonu Jamesu Bastablemu, který převzal plk. PhDr. E. Stehlík.
Vzpomínková slavnost byla ukončena státními hymnami Slovenské a České republiky a třemi salvami vojáků Čestné stráže.
V galerii Městského úřadu Uherského Ostrohu byla instalována výstava o paraskupině CARBON.

kol. J. Čtverák
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" jsou editovány:
- článek kol. F.Lejska - "Významné jubileum" z výročního zasedání KVV Bratislava při příležitosti 20.výročí založení klubu.
- obrazová reportáž Jardy Kováře z účasti delegací KVV Prostějov, Holešov, Chrudim, Hradec Králové, Jindřichův Hradec, Klatovy, Liberec, Písek, Plzeň,
Praha a 102. pzpr na pietním aktu u hrobu gen. K.Palečka v Plzni dne 12.3.2014.

V rubrice "Fotogalerie" jsou editovány reportáže z úspěšných akcí klubu "Vepřové hody" a "Přátelské posezení u příležitosti MDŽ". Fotografie poskytl Jarda Kovář.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je k dispozici 1.číslo časopisu "Červené barety" v elektronické formě.
obal.pdf  7.22MB
V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je uveřejněna publikace "HRDINOVIA? NIE.VOJENSKÍ PARAŠUTISTI..." autora Vlada Gajdoše.
Po otevření souboru publikace začíná str.3.
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je k dispozici 61. číslo časopisu Zpravodaj KVV Prostějov, které vyjde tiskem v nejbližších dnech.
Členové výboru KVV Prostějov se na základě pozvání KVVV Praha, KVV Holešov a KVV Brno zúčastnili jejich výročních shromáždění. Naše účast přispěla nejen k poznání práce našich kolegů, ale i k získání zkušeností do naší další práce.
Výbor KVV Prostějov projednal odpověď Vojenské kanceláře prezidenta republiky na náš otevřený dopis prezidentu republiky a rozhodl ji zveřejnit na stránkách Zpravodaje.

Výbor KVV Prostějov připravuje:
- Na den 14.2.2014 " Vepřové hody " v restauraci u Tří bříz.
- Na den 7.3.2014 od 17:30 hod. "Přátelské setkání u příležitosti MDŽ" je možno se ještě přihlásit u kolegy Hájka do 25.2.2014.
- Na den 12.3.2014 v součinnosti se 102.pzpr a KVV Plzeň účast na pietním aktu u hrobu gen. Palečka v Plzni. Po jeho ukončení se plánuje exkurze
Prazdroje. Počet členů KVV na této akci bude upřesněn.
- Na konec února plánujeme vydat a distribuovat další číslo Zpravodaje.
- Na webové stránky jsme doplnili naše jubilanty roku 2014 od KVV, které nám poskytly jejich údaje.
DSC_8976.jpg
Dne 11.1.2014 se zúčastnila delegace KVV Prostějov v sestavě kol. J. Čtverák, I.Skrbková, F. Chudý a F.Lejsek slavnostního koncertu v Kroměříži k 100.výročí vzniku legií. Mimo naší delegace se koncertu zúčastnili i kolegové a kolegyně z KVV Holešov a Zlín.
V rubrice  "Spolupráce s ostatními KVV v ČR a SR" je uveřejněné 4.číslo časopisu "Spravodajca" KVV Banská Bystrica.
DSC_0528.JPG
Mikuláš naděloval.
Zase se ukázalo , že české pořekadlo se může setkat s pravdou. Plánovaný Mikulášský večírek 5.12. u Tří bříz přes svůj ,, Špatný začátek měl, ale velmi dobrý konec."
Proč tento pesimismus na začátku? Propagace byla dostatečná ,ale počet přítomných 39 jen stěží naplnil předpokládanou účast. Organizátoři akce kol. Mucha a kol. Skrbková podali maximální výkon při zajištění hladkého průběhu této akce. Mikuláš zastoupený kol. Muchou prověřil zpěvné a recitační schopnosti našich kolegů a ukázalo se , že i zde máme přes velké zkušenosti určité rezervy.
Konečně se našla cesta, jak se společně bavit v našem klubu. Přeprava a manipulace s vejci při společenské hře našich soutěžících byla obdivuhodná a ukazuje na velkou praxi v jejich přípravě u našich žen.
Připravená strava byla na dobré úrovni dostatečně naplnila očekávání všech zúčastněných. Rovněž hudební produkce pokryla celkový věkový rozsah našeho kolektivu a splnila jak požadavky taneční i zpěvné.
Přesto se ukázalo , že i menší kolektiv se dokáže se dokáže dobře bavit , ale vynaložené úsilí organizátorů by mělo být v našem klubu lépe pochopeno účastí.
Poděkování za přípravu a průběh patří kol. Skrbkové a Muchovi.
Franta Lejsek
V rubrice "Kalendář akcí, pozvánky" jsou aktualizovány připravované akce v roce 2014.

V rubrice "Fotogalerie" je obrazová reportáž z výročního shromáždění KVV Prostějov dne 23.11.2013.

V rubrice "Vedení" je aktualizováno složení výboru KVV Prostějov  na volební  období 2013-2015.

V rubrice "Spolupráce s ostat.KVV ČR a SR"  je editováno 3.číslo tiskoviny "Červené barety".

V rubrice "Fotogalerie" je reportáž M.Muchy z výsadkového vinobraní 2013 v Dětkovicích včetně fotografií.
V rubrice KVVV Praha je editován časopis Padáček č.18. Doporučujeme k přečtení.
V rubrice spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR je publikována informace pro vojenské důchodce resortu Ministerstva obrany ČR.
PICT0018.JPG
V rubrice "Spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR" je příspěvek KVVV Praha-západ o jejich účasti na slavnostním aktu na MO ČR.
V rubrice Zpravodaj KVV Prostějov je k využití 60. číslo Zpravodaje.

Zveme všechny naše členy KVV Prostějov k účasti na výročním shromáždění našeho klubu, které se koná dne 23.11.2013 od 16,00 hod. v Národním domě. Prezence od 14,00 hod. do 15,50 hod.
Výbor KVV Prostějov na svém řádném zasedání dne 10.10.2013 projednal a jednomyslně schválil otevřený dopis prezidentu ČR a vrchnímu veliteli ozbrojených sil Miloši Zemanovi. S obsahem tohoto dopisu seznamujeme všechny členy našeho KVV.
Akce v říjnu 2013:

Výbor KVV Prostějov zajistil pro své členy a rodinné příslušníky vstupenky na divadelní představení v Městském divadle v Prostějově v rámci divadelní přehlídky APLAUS:
Dne 16.10.2013 v 19.00 hod: TICHÝ TARZAN - zcizené deníky fantoma erotické fotografie. Hrají: Hloužková, Duchaňová, Štefanová, Mikuš,a Hauser. /Ještě máme volná místa /
Dne 25.10.2013 v 19.00 hod: Souborné dílo WILLIAMA SHAKESPEARA - ve 120 mim. Hrají: Vondráček, Táborský, Matějka. / Ještě máme volná místa /
Lístky je možnost vyzvednout u kol.Hájka, Lidická 35 Prostějov,tel.723241432. Cena vstupenky 150 Kč

Dne 18.10.2013 organizuje KVV Prostějov "Výsadkové vinobraní" v Dětkovicích. Příspěvek člena KVV 150,- Kč, ostatní 180 Kč. V ceně je uvítací drink a 1 litr vína na dvojici. Hudební produkce zajištěna.Tradičně drobné občerstvení přineste sebou. Odjezd od Sokolovny v 17.00 hod: a od Posledního halíře v 17.05 hod: Přihlášky do 10.10.2013 u kol.Hájka.
Výbor KVV se těší na Vaši účast.
PICT0128.JPG
1
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one