Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
DSC_8226_panorama.jpg
V rubrice "Fotogalerie" je umístěn soubor fotografií Jardy Kováře (viz odkaz: jardakov.zonerama.com) z této poslední úspěšné akce v roce 2017.
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je k dispozici elektronické číslo Zpravodaje č.73 KVV Prostějov, které vyšlo v těchto dnech a které bude v krátké době zasláno poštou našim odběratelům.

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Padáček č.30" KVVV Praha a časopis "Červené barety" KVV Bratislava vydaný 29.11.2017.
Parte pplk.v.v.Št. Borovský.jpg
Vážené kolegyně, kolegové,
oznamuji Vám smutnou zprávu. Dne 18. listopadu zemřel a odešel do výsadkového nebe náš kolega, kamarád pplk. v. v. Štefan Borovský, bývalý příslušník 22 vb v Prešově, poté v Prostějově pod číslem VÚ 8280. Příští rok by oslavil devadesátiny. Byl to náš Pišta, vždy veselý, upřímný a kamarádský.
Čest jeho památce.
Za KVV Prostějov, předseda, kol. František Stavný s výborem.
DSC_8151.jpg
DSC_8156.jpg
DSC_8163.jpg
V rubrice "Kalendář akcí, pozvánky" je editován "Kalendářní plán akcí KVV Prostějov, z.s. v roce 2018", jak byl schválen na jednání výboru KVV dne 26.10.2017.
Vážení kolegové,
dne 14.10.2017 se uskutečnil 23. ročník výstupu na vrchol Nízkych Tatier Slemä.
Účast byla vysoká cca 50-60 členů klubů výsadkových veteránů ze Slovenska a České republiky. Počasí vyšlo, bylo moc hezky a Tatry se nám odměnily krásnou scenérií. Za KVV Prostějov se turistické akce zúčastnili kolegové – Řepka, Troanská, Skrbková a kolega Struhár. Slavnostního aktu, položení věnců a kytic padlým výsadkářům a letcům se zúčastnil i velitel 5. pluku ŠU Slovenskej republiky a první náměstek vojenského přidělence Ruska na Slovensku. Akce se všem líbila a všichni přislíbili účast v roce 2018.
Zpracoval kol. Struhár.
PA070015.JPG
PA070017.JPG
IMG_20171014_134901 – kopie.jpg
IMG_20171014_124846.jpg
DSC_01.jpg
Vinobraní
Stejně jako každý rok se sjížděli do Dětkovic ke společenskému domu kolegyně a kolegové z našeho klubu k předposlední očekávané akci, kterou bylo tradiční Vinobraní. Organizačnímu týmu ve složení kol. Lejsek, Starý, Hýbl, Hudský, Chovanec, Jugas společně s manželkami organizačně zajistili a připravili hladký průběh této akce.
S pocitem uspokojení lze konstatovat, že jak připravený guláš, víno a v hojném počtu pochutiny, byly vysoké kvality a přispěly ke spokojenosti všech účastníků. Hudební produkce a zpěv jen podtrhly spokojenost všech.
Z pozvaných hostů nás navštívil nový vrchní praporčík 601. skss prap. Jan Ouřecký s manželkou.
Prezident klubu všechny přítomné přivítal, popřál jim hezkou zábavu a připomněl ještě poslední akci rok, kterou je Mikulášský večírek.
Nelze vynechat pochvalu úsilí ,,Dětkovické buňky" vedené kolegou Jindrou Starým, kteří v době, když jsme spokojeně opouštěli příjemné prostředí, nastoupili k zametení stop po naší činnosti. Poděkování patří všem organizátorům za jednu z pěkných akcí. Přítomno bylo celkem 62 kolegyň a kolegů. Akce byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.

Franta Lejsek

Níže je uvedený odkaz na všechny fotografie z vinobraní, celkem 123 fotografií od Jaroslava Kováře.
V rubrice "Fotogalerie" je editován videozáznam z Youtube v délce 52 minut z 13.ročníku Memoriálu ZVV v Prostějově ve dnech 20.-22.9.2017 autora Jaroslava Aresty z KVV Prostějov.
V rubrice "Branné hry a soutěže VV" je uveřejněn článek a fotografie z účasti našeho střeleckého družstva dne 7.10.2017 na 9. ročníku střelecké soutěže jednotlivců „Memoriálu Marie Ljalkové“ a „Memoriálu padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii“ tříčlenných družstev v Brně.
Po stopách zakladatelů výsadkového vojska – 70 let poté

PS Výsadkáři 8280 Mladá Boleslav pořádal 30. 9. 2017 pochod u příležitosti 70. výročí založení výsadkového vojska v Československu. Určeny byly čtyři trasy, dvě pěší a dvě cyklotrasy. Tři členové KVV Prostějov kol. Jindřich Starý jnr., Jozef Struhár a Jaroslav Kovář se zúčastnili delší cyklotrasy na 51 km. Start byl v Zákupech a trasa pokračovala po místech, jež po druhé světové válce sehrála důležitou roli ve výcviku výsadkářů. Za pěkného podzimního počasí jsme si užívali krásné krajiny a v pohodě dojeli do cíle na Borečku. Škoda, že se této pěkné akce zúčastnilo jen 41 účastníků.
kol. Jaroslav Kovář
P1040105.jpg
P1040110.jpg
P1040116.jpg
P1040122.jpg
P1040124.jpg
P1040131.jpg
P1040135.jpg
P1040127 (1).jpg
Výbor KVV Prostějov nabízí svým členům návštěvu divadelního představení hry „Znovu a líp“ divadla Titans Praha dne 10.11.2017 v 19:00 hod. v Městském divadle v Prostějově.
Anotace
On je uznávaný spisovatel, elegán, má rád drahé pití, mladší ženy, tenis a obdiv. Ona je jeho manželka a už toho má dost. Z běžného odpoledne je najednou válka Roseových a z rodinného přítele, který je shodou okolností advokát, je najednou Jeho právník. A na návštěvu přijde i Její advokátka. Absurdní situace vyvrcholí rvačkou, ze které se On probudí v nemocnici a s amnézií. A co víc, o sobě si myslí, že je mu zase dvacet a svojí literaturou bude měnit svět. A o ní, že je ženou jeho života. Co by se stalo, kdybyste smazali uplynulé roky společného života a byli zase na začátku? Mladí, zamilovaní a plní ideálů? Ale jak to vlastně je s tou amnézií? A co s tím vším majetkem?!
Hrají: M. Daniel, K. Frejová, V. Vašák
K dispozici bude 20 lístků, cena 1 lístku je 320,- Kč. Akce je realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.
Zájemci o toto divadelní představení se nahlaste u kolegy Hájka, mobil 723241432, do 10.10.2017.
Znovu a líp.jpg
V rubrice"Poslední rozloučení" je editována smutná zpráva o úmrtí kpt.v.v. Standy Rychlého, zakládajícího člena KVV Chrudim.
Čest jeho památce.
Vážené kolegyně, kolegové a soutěžící i všichni účastníci,
XIII. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty, IX. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče v areálu České parašutistické asociace na letišti v Prostějově, ve dnech 20. - 22. září 2017.
Zdárně jsme ukončili všechny akce spojené s těmito Memoriály, věnované 70. výročí vzniku výsadkových jednotek. Děkujeme všem členům org. týmu za perfektní přípravu a organizaci, soutěžícím za příkladnou reprezentaci svých klubů výsadkových veteránů. Zvláštní poděkování patří řediteli ČPA Mgr. Martinu Dlouhému a jeho zástupci Bc. Miloši Sklenkovi, veliteli 601. skss, plk. gšt. Ing. Davidu Frantovi, M.S., veliteli 102. pzpr, pplk. Ing. Pavlu Hriníkovi i veliteli POŠ, pplk. MUDr. Vladimíru Uherkovi za organizační i materiální pomoc. Důležité je poděkovat všem našim sponzorům, zejména Krajskému úřadu Olomouckého kraje, zastoupeném hejtmanem Ladislavem Oklešťkem i Statutárnímu městu Prostějov, zastoupeném náměstky primátorky Ing. Zdeňkem Fišerem a Bc. Pavlem Smetanou i exprimátorem kol. Mirkem Pišťákem za finanční podporu akce, bez které by se nemohlo provést 40 tandemových seskoků s kamerou a 8 vyhlídkových letů za plného obsazení letounu L-410, i ostatních finančně náročných částí sportovního klání. Děkujeme za účast hostům, prezidentu prezidia KVV SR plk. v. v. Ing. Jozefu Tučekovi, bývalým velitelům VÚ 8280, plk. v.v. Ing. Jiřímu Hudskému, plk. gšt. Ing. Luďku Skácelovi, plk. gšt. v z. Ing. Josefu Trojanovi, expředsedům KVV Prostějov, kol.Miroslavu Řepkovi, Jindřichu Starému sen. i Jindřichu Čtverákovi. Poděkování patří i zúčatněným předsedům KVV SR, kol. Miroslavu Pivoluskovi, Vladimíru Kavickému a Ivanu Hulínovi, předsedům KVV z ČR, kol. Ladislavu Slivovi, Pavlu Valentovi, Jaromíru Čermákovi, Dušanu Hricovi, Josefu Krausemu, Jaromíru Forštovi.
Byli jsme velice rádi za přítomnost všech členů z klubů ze SR i ČR. Během tří dnů se ukázalo, že patříme stále k sobě a utvrdila se naše soudržnost, kamarádství a přátelství.
Podle propozic to byla soutěž tříčlenných družstev a na základě dosažených výsledků zvítězilo družstvo KVV Prostějov ve složení: kol. Jaromír Spáčil, Jaroslav Kovář a Stanislav Lánský. Z toho důvodu proto došlo ke změně držitelů Putovních pohárů, které od loňského roku byly v držení KVV B. Bystrica. Putovní poháry předal předseda KVV B. Bystrica kol. Vladimír Kavický předsedovi KVV Prostějov kol. Františku Stavnému.
V soutěži jednotlivců musíme zmínit i absolutního vítěze. Toto umístění si zaslouženě odnesl kol. Jaroslav Kovář z KVV Prostějov. Zvláštní zajímavostí sportovního klání byla účast nejstaršího družstva (234 let) z KVV Prostějov, kde soutěžili nejstarší účastníci kol. Miroslav Řepka (83), kol. Jindřich Starý sen. (80) a kol. Jaroslav Ondrejčák (71).
Ředitel Memoriálů a soutěže: Mgr. Martin Dlouhý
Org. ředitel: Ing. František Stavný
Hl. rozhodčí: František Chudý.
Akce byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.


Výběr z fotografií Jaroslava Kováře najdete rovněž v rubrice "Fotogalerie" na našich webových stránkách.
Pamětní foto.jpg
Za krásného podzimního rána, se na vojenské střelnici Lomy u Kunžaku na Jindřichohradecku, setkala družstva střelců reprezentující různé složky branných organizací a také vojáků AČR. Střelecké kluby z posádek Praha, Havlíčkův Brod a Jindřichův Hradec, tak obnovily dříve tradičně pořádanou mezinárodní střeleckou soutěž o putovní pohár předsedy Svazu důstojníků a praporčíků v záloze Armády České republiky.
Střílelo se s nově zavedenými puškami Bren II a pistolemi vz. 75. Přesto, že většina střílejících, zejména starší generace, nové zbraně držela v ruce poprvé, bylo dosahováno dobrých výsledků. Také proto bylo velkým překvapením vítězství družstva Klubu výsadkových veteránů z Jindřichova Hradce. Všestranným logistickým zabezpečením soutěže a její organizací se potvrdila tradiční součinnost a spolupráce mezi klubem a 44. lehkým motorizovaným praporem, který je součástí 4. brigády rychlého nasazení. Brigáda v minulosti tuto soutěž vzorně podporovala. Vždyť právě ukončený letošní ročník obnovené soutěže, byl již v pořadí jejím XV. pokračováním.
Podnětem pro vznik prvního ročníku v roce 1999, bylo navázání spolupráce mezi velitelstvím 4. brigády rychlého nasazení v Havlíčkově Brodě a Svazem důstojníků a praporčíků v záloze AČR v Praze.
Přes řadu obtíží způsobených redislokačními a reorganizačními změnami v AČR, se letos ujal organizace soutěže Klub výsadkových veteránů generála Rudolfa Severina Krzáka působící při 44. lehkém motorizovaném praporu, ve spolupráci se Svazem důstojníků a parporčíků v záloze AČR.
Obě organizace společně požádaly velení AČR a 4. brn o možnost obnovení soutěže.Výsledkem bylo dnešní její provedení. Zároveň se stalo základem pro její další úspěšné pokračování.

Kolega Petr Čejka
V rubrice"Poslední rozloučení" je editována smutná zpráva o úmrtí Jaroslava Rosinského z KVV Banská Bystrica. Čest jeho památce.
Pozvánka_vinobraní2017.jpg
Pro členy KVV Prostějov - v případě potřeby dalších informací (např. způsob a koordinace dopravy na akci) se obraťte na kolegu Michala Muchu, kontakt: mobil 777 290 112 nebo musak68@gmail.com
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Spravodajca č.3_2017 Oblastného KVV Banská Bystrica. Doporučujeme k přečtení. Ke dni 19.9.2017 je v této rubrice doplněn časopis "Padáček č.29_září 2017".
V rubrice "Fotogalerie" je obrazová reportáž Jardy Kováře z oslav 70.výročí vzniku výsadkových jednotek v Zákupech u České Lípy.
7236.jpg
ZÁKUPY 9.9.2017

Letošní rok oslav 70 let výsadkového vojska byl ne náhodou završen setkáním v místě zrodu první poválečné výsadkové jednotky čs. armády „ Pěšího praporu 71 čs. parašutistů“ v Zákupech.
Vhodně zvolená režie programu připomněla nejen nám veteránům, ale i početné občanské veřejnosti ze Zákup a okolí, počátky i další působnost výsadkových jednotek v Československé i České armádě. V nastoupeném šiku veteránů byly zastoupeny všechny generace oněch 70 let.
Od dnes ještě čilých 90letých příslušníků z let 1947 až po ty současné, symbolicky prezentované příslušníky 43.vpr z Chrudimi.
Přítomnost ministryně práce a sociálních věcí Mgr. M. Marksové a dalších hostí, čestná jednotka vojáků provázející vlajky ČR a SR, hymny obou zemí, předání Pamětních odznaků k 70. výročí výsadkových jednotek zástupcům měst Zákupy a Stráž pod Ralskem a také přítomným bývalým příslušníkům PP-71 a seskok výsadkářů byly nedílnou součástí programu. Vyhlášení historického rozkazu č.1/1947 tehdejšího velitele plk. Karla Palečka, jehož důstojný přednes provedl kol. J. Starý senior, patřil k vrcholům programu. Jeho odkaz se stal základní normou pro výchovu a výcvik vojáka odbornosti výsadkář a má svou aktuálnost dodnes.
Součástí setkání byly i pietní akty u výsadkových památníků v Zákupech a Stráži pod Ralskem, včetně prohlídky pamětních síní v obou městech věnujících se působení výsadkářů v těchto regionech.
Vzpomínkové akce v Prostějově, Chrudimi a nyní v Zákupech ukázaly, že oněch 70 let nás opravňuje k hrdosti. Slova výsadkové hymny „paradesantní jednotky meče armády hrot“ měly, mají a budou mít trvalou platnost.
KVVV plk. F. Mansfelda v Liberci děkuje všem, kteří jste naše pozvání do Zákup přijali a svojí účastí tak přispěli k důstojnému průběhu akce.
Zpracoval Jaroslav Chromek - předseda KVVV Liberec.

My jen dodáváme, že z našeho klubu se této významné akce zúčastnilo 26 členů KVV Prostějov, kteří spolu s kolegy KVV Olomouc a Holešov vyjádřili naprostou spokojenost s průběhem těchto oslav. Naše účast byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.
Kolega Jaroslav Ondrejčák
Po 5 letech opět v Chrudimi
Město Chrudim se opět stalo městem setkání výsadkových veteránů všech generací, jejich rodinných příslušníků a jejich příznivců a obdivovatelů.
Toto setkání bylo zvýrazněno tím, že bylo součástí oslav Dne výsadkových jednotek konaného dne 26.8.2017 u příležitosti 70. výročí vzniku výsadkových jednotek a 30. výročí znovuzaložení 71.resp.43.výsadkového praporu. Musíme konstatovat, že stejně jako před 5 lety nás Chrudim opět nezklamala. Spolu s několika stovkami pozvaných příslušníků klubů výsadkových veteránů a výsadkářů v aktivní službě se oslav na chrudimském vojenském letišti zúčastnila celá řada příznivců výsadkářů, kteří zhlédli výzbroj, výstroj i techniku výsadkových jednotek, ukázky výcviku, seskoky na historických i současných typech padáků.
Náš prostějovský KVV zastupovali kolegové Jaroslav Ondrejčák, Otakar Hájek, Jozef Struhár, Jaroslav Kovář, Michal Mucha, František Melichárek, Pavel Kopecký, Jaroslav Aresta, Iveta Skrbková, Jaroslava Troanská a Věra Prachařová. Naše účast na této významné akci byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.
Na slavnostním nástupu veteránů stáli vedle sebe výsadkáři všech generací z České a Slovenské republiky, zástupci KVV Prostějova, Chrudimi, Jindřichova Hradce, Liberce, Prahy, Plzně, Olomouce, Tábora, Luštěnic a dalších, hrdi na svou příslušnost k červenému baretu.
„Je zřejmé, že naše vnitřní příslušnost k výsadkářům přetrvává po celá léta a že jsme na ni patřičně hrdi,“ uvedl na adresu příslušníků klubů výsadkových veteránů jeden z účastníků oslav a pokračoval: „Proč tomu tak je a čím to, že pouto mezi výsadkáři je tak pevné? Jsme zvyklí držet při sobě, v dobrém i zlém. Tvrdý výcvik, pro mnohé i bojové nasazení, vedly ke vzniku trvalých přátelství. V nebezpečných situacích se výsadkáři musí spoléhat pouze jeden na druhého a bez ohledu na hodnost společně snášet všechna rizika i útrapy.“
Jako velmi šťastné a užitečné se jevilo spojení oslav Dne výsadkových jednotek s leteckým dnem. Pro rodiny s dětmi bylo připraveno velké množství atrakcí a doprovodného programu. Do vzduchu vzlétly repliky letounů z první světové války a řada dalších letadel i jejich obřích modelů. Pro nás bylo vrcholem vystoupení leteckého akrobata Martina Šonky – mistra světa ve freestyle akrobacii, který na stroji Extra 300SR předvedl úžasnou a velmi náročnou sestavu.
V závěru chceme ocenit velení 43.vpr., členy Klubu chrudimských výsadkářů, členy klubu výsadkových veteránů i členy aeroklubu Chrudim, kteří se podíleli na organizaci tohoto setkání a krásně prožitého dne. Byl to jeden z nejhezčích střípků v mozaice akcí k 70.výročí vzniku výsadkových jednotek. Patří Vám velké poděkování.
Náš kolega Jaroslav Aresta z průběhu tohoto významného dne pro Vás připravil krátký videozáznam na níže uvedeném odkazu.
„Setkání k tomuto výročí se zúčastnilo 14 klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky. Registrovaných účastníků z řad bývalých či současných vojenských výsadkářů a dalších příznivců sportovních parašutistů bylo 560. Klub výsadkových veteránů generála Klemeše Chrudim tímto vyjadřuje poděkování a uznání velení 43. výsadkového praporu za materiální zabezpečení a organizaci akce, jmenovitě pak panu plk. v záloze Zdeňku Kolářovi a paní Evě Šíbové“, uvedl za KVV gen. Klemeše, Chrudimák Josef Čáslavka.
kolega Jaroslav Ondrejčák
Předání „ Pamětní dekorace“
Veterán výsadkových jednotek Československé a České armády. Udělené gen.mjr. Ing. Čestmíru HRBKOVI.

Dne 8.srpna 2017 , skupina veteránů KVV Jardy Janků Písek navštívila v Prachaticích v domě senioru Mistra Kříšťana gen, Čestmíra Hrbka k předání pamětní dekorace Veterán výsadkových jednotek. Setkání jak má být mezi přáteli. Opět jsme se sešli v prosluněné zimní zahradě a po úvodním vřelém přivítání jsme předali ocenění gen. Hrbkovi. Na tomto místě chci poděkovat kol. Františkovi Lejskovi ,
z výboru Klubu výsadkových veteránů Prostějov ,který rychle vyřídil udělení „Pamětnídekorace“ a zaslal ji do Písku.
V následujícím jsme kolegu Hrbka seznámili s činnosti píseckého klubu a ještě jednou poděkovali za přijetí. Všichni jsme vyjádřili přesvědčení,že se ještě setkáme na Jeleních Vrších na Šumavě.

Ing. Pavel Valenta
3.JPG
4.jpg
Vážení kolegové a kolegyně, sdělujeme všem smutnou zprávu. Dnes v podvečer odešel do výsadkového nebe poslední válečný výsadkář, přítel, kamarád a vzácný člověk, generálporučík Jaroslav KLEMEŠ. Nezapomeneme - čest jeho památce.
Stará láska nerezaví….
Mezi našimi kolegy se objevili noví drtiči vzduchu. Mirek Řepka, Jarda Kovář a Fero Bartko pojali plán vrátit se ke své staré lásce. Náročný teoretický i praktický výcvik během 2 dnů měl připravit naše kolegy seniory k seskoku po desítkách let pauzy.
Že to nebylo jednoduché svědčí i noha v sádře Fera Bartka (83 let) po 1
a půl dnu výcviku na aeroklubu Josefa Františka. I když Fero moc chtěl, tělo mu to nedovolilo. A že to byl velmi náročný výcvik potvrdil i starý matador Mirek Řepka. Skákat z 2. můstku v 83 letech dá skutečně zabrat, konstatoval a ještě dnes cítí jak to bolí.
Co Mirek i Jarda oceňovali, byla propracovaná metodika přípravy na seskok s využitím technické a digitální technologie, zejména metodiky řízení padáku nebo reakce výsadkáře na závadu na padáku.

A teď reálie. Organizaci přípravy seskoku zajišťoval Aeroklub Josefa Františka v Prostějově.
Kolegové Mirek Řepka (83 let) a Jarda Kovář (69 let) provedli seskok dne 30.7.2017 v 10:30 min. na letišti v Prostějově. Výška seskoku 1200 metrů s padákem M330-školní křídlo s letounu L 60 – Brigadýr s nuceným otvíráním padáku. Po opuštění letounu, otevření padáku a zkoušce řízení, oba bezpečně přistáli v prostoru prostějovského letiště.
Ani jejich věk a velký časový odstup od posledního seskoku neubral našim kolegům nic na jejich připravenosti a způsobu provedení vlastního seskoku. Hoši, jste borci!

Naši kolegové tímto děkují vedoucí kurzu a instruktorce paní Haně Moudré a instruktoru – vysazovači Petru Gábovi za vysoce profesionální přístup k jejich přípravě k seskoku.

Jaroslav Ondrejčák a František Lejsek
007.jpg
DSC_7033.jpg
V rubrice "Branné hry a soutěže VV" jsou editovány výsledky střeleckého trojboje v Dobroticích dne 14.7.2017 včetně fotografií Jaroslava Kováře.
Veteráni nezapomínají

Řada významných akcí k 70. výročí založení výsadkových vojsk pokračovala akcemi na Slovensku. Pět roků uplynulo jako voda a kolegové ze Slovenska nás pozvali na Setkání Žilina 2017.
S pomocí 601. skss se podařilo uspořádat zájezd, kterého se zúčastnilo 39 kolegyň a kolegů z našeho klubu. Mimo nás jsme poskytli přepravu i klubům z Holešova, Chrudimi a Olomouce.
Šedivé nádvoří žilinského 5.PŠU se zabarvilo uniformami, prapory a červenými barety. To nastupovali veteráni výsadkových vojsk z České a Slovenské republiky v počtu 235 účastníků. Vážnost tomuto setkání dodala přítomnost takových osobností jako byli zástupce NGŠ ASR genmjr. Ing. Miroslav Kocián, primátor města Žiliny a z čestných hostů náš kolega Miroslav Pišťák. Následovaly projevy a zdravice hostů a předání vyznamenání MO SR řadě přítomných. Z našeho klubu byl tímto oceněním dekorován kol. Miroslav Řepka a kol. Miroslav Pišťák. Po slavnostní přehlídce a odnesení zástav jsme si prohlédli Síň Slávy 5.PŠU
Příslušníci 5.PŠU připravili pro přítomné ukázky ze své činnosti a materiálního zabezpečení. Je patrné, že se kolegové na Slovensku nemají za co stydět. Po ukázkách se účastníci přesunuli k pomníku gen. Gabčíka, kde zástupci našeho klubu kol. Stavný, Starý a Chudý položili kytici květů k uctění památky jeho hrdinského činu. Po prohlídce Budatínského hradu nás v odpoledních hodinách kolegové z žilinského klubu provezli krajem Váhu, hradu Strečno, kolem Liptovské Mary až k panoramatu Vysokých Tater do prostoru bojů o Liptovský Mikuláš, kde nás přivítal poslední žijící příslušník 2.pb genmjr. Ján Iľanovský.
S pocitem hluboké úcty a s pietní vzpomínkou položili zástupci našeho klubu v čele s kol. Stavným kytici květů na památník hrdinů padlých při osvobozování naší vlasti a okolí Liptovského Mikuláše. V prostorách památníku jsou pochováni a spí zde svůj spánek tisíce příslušníků Československého 1. as a Rudé armády. Čest jejich památce.
Jak konstatovali kolegové Jaroslav Chromek z KVV Liberec, Jaroslav Moravec i Miroslav Řepka právě návštěva vojenského hřbitova na Háji a celý pietní akt zanechal v jejich vědomí i srdcích hluboký prožitek. Účastník pravidelných výstupů na Slemä kolega Miroslav Řepka přiznal, že je na tomto pietním místě poprvé a hluboký dojem v něm zanechala péče o místo posledního odpočinku příslušníků 2.čs.pb, kteří tragicky zahynuli na Slemä.
Ve večerních hodinách pro nás kamarádi připravili společenské posezení v obci Straňavy, kde při vystoupení folklorní hudby, zpěvu a vystoupení sólistů, při kvalitním gulášku a opečené slanince, probíhaly živé besedy a vzpomínky ,,starých zbrojnošů". Při této příležitosti byl rovněž zkonzumován dar od kol. Miroslava Pišťáka s ohodnocením vysoké kvality.
Poslední den pro účastníky setkání byly připraveny velice hodnotné přednášky o historii klubu k podílu Slovenské povstalecké a Československé armády při bojích proti fašismu a Slovenském národním povstání. Obsah těchto informací, z nichž některé nebyly doposud veřejně publikovány, které přednášel plk. v.v. Drotár, byl velice kladně hodnocen jak odbornou veřejností tak i naprostými laiky. S velkým zájmem byl zhlédnut i videozáznam z historie klubu.
Poděkování za organizační zajištění, stravování, ubytování a péči patří kolegům z KVV Žilina. Především kolegům Tučekovi, Glatterovi, Hanákovi a řadě dalších. Jen ten, kdo podobné akce organizuje, je schopen odpovědně posoudit potřebné úsilí a pracovní nasazení. Velice děkujeme kamarádi!
Akce byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.

Franta Lejsek, Jaroslav Ondrejčák
DSC_6556.jpg
DSC_6616.jpg
DSC_6632.jpg
DSC_6642.jpg
DSC_6701.jpg
DSC_6769.jpg
DSC_6789.jpg
DSC_6805.jpg
DSC_6820.jpg
V rubrice "Fotogalerie" můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře ze Setkání - Žilina 2017.
V rubrice "Spolupráce s ostat.KVV v ČR a SR" je editováno 2.číslo_2017 časopisu "Červené barety" KVV Bratislava.
Účast na střelecké soutěži „O pohár primátorky města Prostějova“

Na den 23. 6. 2017 jsme od Magistrátu města Prostějov přijali pozvání na střeleckou soutěž ze služebních pistolí Glock MP Prostějov, „O pohár primátorky města Prostějova“. KVV Prostějov, z.s. reprezentovali dvě družstva ve složení: kol. František Chudý, Marie Řehořová, Milan Vašek, Jaroslav Kovář, Jaroslav Ondrejčák a Miroslav Řepka. Soutěže se účastnilo 107 jednotlivců – mužů a žen, z tohoto počtu 37 tříčlenných družstev ve kterých jsme ve velmi náročné konkurenci profesionálů - policistů, vojáků, střeleckých klubů, obsadili 10 a 14 místo. V jednotlivcích nejlépe uspěl kol. František Chudý, který v mužích obsadil 4. místo, kol. Jaroslav Ondrejčák 19. místo, v ženách pak Marie Řehořová 4. místo. Nejstarším střelcem byl kol. Miroslav Řepka, který ve svých třiaosmdesáti letech dokázal, že ještě zdaleka nepatří k nejhorším a svým umístěním dobře reprezentoval náš KVV.
Děkujeme Magistrátu Statutárního města Prostějov za pozvání, bezchybnou a vynikající organizaci i logistické zabezpečení střeleb řediteli soutěže Mgr. Janu Nagymu a celému řídícímu týmu v čele s exprimátorem Miroslavem Pišťákem.
kol. Jaroslav Kovář
IMG_1869.JPG
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 2.číslo_2017 časopisu "Zpravodaj KVV Prostějov".

Předseda KVV Prešov Michal Milas nám zaslal link na webové stránky města Prešova, kde je uveřejněný článek z návštěvy delegace KVV Prešov u primátorky města Prešova Andrey Turčanové v souvislosti s předáním Pamětního odznaku se stuhou k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek.
Na hrdiny se nezapomíná
Tak jako každý rok vzpomínali členové klubu a širší veřejnost 75. výročí hrdinského činu výsadkářů při likvidaci vraha českého národa Reinharda Heydricha. Péčí klubu a za vstřícné pomoci 601. skss byl uskutečněn v neděli 18. 6. zájezd na památná místa v Resslově a Technické ulici v Praze.
Zájezdu se zúčastnilo celkem 43 osob a to nejen z našeho klubu, ale i z klubů Holešov, Zlín, Olomouc, Brno. Památku padlých výsadkářů jsme uctili položením květů, což provedli kolegové Stavný, Starý a Chudý. Samotného pietního aktu se dále zúčastnili zástupci celé řady českých a slovenských klubů.
Z veřejných činitelů byli mimo jiné přítomni předseda vlády Sobotka, Bělobrádek , Stropnický, NGŠ AČR gen. Bečvář, brig. gen. Řehka a štáb.prap. Sekanina.
Určitým nedostatkem je ta skutečnost, že ne vždy uctění památky hrdinů je plně pochopeno i širší veřejností. Památky hrdinů si národ musí vážit !
Lejsek
DSC_6231.jpg
DSC_6242.jpg
DSC_6254.jpg
DSC_6261.jpg
DSC_6271.jpg
DSC_6278.jpg
DSC_6312.jpg
DSC_6311.jpg
mjr.v.v. František Pospíšek.jpg
Klub vojenských výsadkových veteránů ve Zlíně se dne 19.6.2017 důstojně rozloučil se svým významným zasloužilým členem, který zemřel ve věku nedožitých 83 let. Tohoto rozloučení se zúčastnila i delegace KVV Prostějov za účasti kolegy Jidřicha Starého, Františka Lejska a Jaroslava Ondrejčáka.
Za slovenské výsadkové veterány se posledního rozloučení zúčastnil prezident KVV Slovenské republiky plk.v.v. ing. Jozef Tuček CSc. Za výsadkové veterány se s Františkem Pospíškem rozloučil
člen KVV Zlín kolega Zdeněk Novák, který zdůraznil, cituji:
„František Pospíšek, jako bývalý důstojník československého výsadkového vojska, založil náš zlínský klub v roce 1998 a až do roku 2013, tedy 15 let, byl jeho vedoucím organizátorem a předsedou.
Jeho zásluhou jsme se my, v té době více než 60letí, mohli pravidelně setkávat a třeba se ve vzpomínkách vracet k zážitkům, které jsme jako 20letí prožívali v době naší vojenské služby u výsadkového vojska. Ale i v přítomné době, kdy už jsme o mnoho desetiletí starší, jsme Frantovou organizační zásluhou zažili mnoho pěkných akcí. Třeba různé sportovní dny a nezapomenutelné víkendy na Javorníku-Kasárnách.
V dobrém a s úsměvem budeme vzpomínat i na jiné příhody, které neodmyslitelně patří k životu a občas se vyskytnou v každé skupině, ale které se vždy vyřešily v dobrém. Jinak to nešlo, protože Franta byl hrdý chlap z Moravského Slovácka.
Náš klub bude dále pokračovat v činnosti v přátelském duchu, který mu náš kolega a kamarád František Pospíšek předurčil.
Franto, loučíme se s Tebou a děkujeme Ti za starost a velkou práci, kterou ses zasloužil o náš Klub vojenských výsadkových veteránů Zlín.“ Čest Tvoji památce.
Jaroslav Ondrejčák
Vážení kolegovia vojenskí výsadkári a vojenskí veteráni,
výbor Oblastného klubu vojenských výsadkárov SR Bratislava Vám so zármutkom oznamuje,že dňa 2.6.2017 odišiel do výsadkového neba vo veku 83 rokov zakladajúci člen KVV SR a dlhoročný člen výboru
plukovník v.v. Doc.Ing.Milan Vaigl, CSc.
Väčšinu svojej vojenskej kariéry venoval výsadkovému vojsku a vojenskému prieskumu. Prešiel radom funkcií v 22.výsadkovej brigáde, naposledy vo funkcii veliteľa 71.vpr, neskôr v rokoch 1969-1973 pracoval na spravodajskom oddelení VVO v Trenčíne a ukončil kariéru v roku 1990 ako zástupca náčelníka katedry taktiky a operačného umenia na VPA KG v Bratislave.Bol aj členom Vedeckej rady VAAZ fakulty vševojskovej a postgraduálnej v Brne.
Rozlúčka so zosnulým sa uskutoční v piatok 9.6.2017 o 14,00 hod. v krematóriu v Bratislave.
Česť jeho pamiatke.
Všetkým pozostalým vyslovujeme úprimnú sústrasť.
Za výbor KVV SR Bratislava pplk.Ing.Ľubomír Dubeň
062.jpg
tata 4000 m.jpg
Kamarádi, veteráni a výsadkáři.
Musím se Vám pochlubit se svým tátou, Jindřichem Starým seniorem, který v měsíci květnu tohoto roku oslavil své 80 narozeniny. Táta, coby starý parašutista, který má na svém kontě přibližně 1200 vojenských seskoků, si přál k narozeninám seskok volným pádem (AFF) z výšky 4000 metrů a tento svůj sen se mu v sobotu dne 13. 5. splnil. To víte, měli jsme o tátu strach, ale rozmluvte mu to v jeho věku …… nemyslitelné. Naši kamarádi z JUMP-TANDEM - TANDEMOVÉ SESKOKY z letiště Prostějov připravili pro tátu, který i v 80 letech žije stále parašutismem opravdu nezapomenutelný adrenalinový zážitek. V pátek proběhla důkladná příprava, seznámení se s padákem typu křídlo a dále nácvik výskoku z makety letounu a další a další instruktáže, které jsou potřebné ke splnění tohoto seskoku. V sobotu, v den seskoku měl táta na letišti spoustu svých přátel, kamarádů a taktéž svoji rodinu. Všichni mu, jak se říká, drželi palečky, aby vše bravurně zvládnul. Přeci jen 4000 metrů je velký kopec a táta od doby svého ukončení aktivního skákání na padáku v armádě několikrát na padáku sice visel, ale seskok na volný pád od roku 1992, kdy byl propuštěn ze služebního poměru vojáka z povolání, neskákal. Ale všem nám ukázal, že se ani toto nezapomíná a přibližně kolem 11.00 hodin vyskočil z letounu L-410. Vše zvládl na výtečnou a sami instruktoři, kteří tátu ve vzduchu, jak se říká, jistili, se po seskoku vyjádřili, že vůbec nebylo vidět, že měl takovou dlouhou pauzu. No hold MISTR – VÝSADKÁŘ se nezapře. Poděkování patří jak Martinu Dlouhému, tak i Miloši Sklenkovi a v neposlední řadě i Petru Furiakovi, který tátu na seskok opravdu důkladně připravil. Jsem na tátu pyšný a jsem rád, že se mu splnil jeho další sen. Trochu mám ale starosti, co si vymyslí na své 85 narozeniny. Ale to až příště.

Co je AFF: AFF je zkratka z anglického „accelerated free fall“ a volně přeloženo to znamená zrychlený výcvik volných pádů. Je to moderní, velmi úspěšná , zábavná, ale zároveň i bezpečná metoda, jak začít skákat seskoky na volný pád.

kolega Jindra junior
IDET 2017
Vážení kolegové,
v pátek jsem se vrátil z třídenního maratónu na IDETU 2017. Rozhodl jsem se podělit se s Vámi o zážitky, informace, postřehy a pocity. Veletrh byl letos myslím si hojně zastoupen mnoha firmami a společnostmi a rozhodně bylo na co koukat. O tom se přesvědčili tisíce a tisíce návštěvníků. Je velmi dobře se se prezentovaly na veletrhu i kluby výsadkových veteránů ČR a SR. Náš stánek navštívili za ty tři dny opravdu stovky lidí. Nebudu daleko od pravdy, když řeknu, že odhadem to vidím tak na 1500 návštěvníků. Navštívili nás žáci a studenti vojenských škol, příslušníci útvarů, ale i vysloužilí vojáci a bývalí veteráni, kteří jen nostalgicky vzpomínali. Na náš stánek zavítali i významné persony. Vzpomenu jen gen. Františka Štěpánka, plk. Eduarda Stehlíka a spousta dalších. Mnozí z návštěvníků ani nevěděli, že nějaké kluby existují a v tom ta prezentace byla rozhodně přínosem.

Výstavu si podrobně tito lidé prohlíželi. Panely byly zapůjčeny z VHÚ a byla to v podstatě výstava, která byla nedávno v Chrudimi. Předměty do vitrín zapůjčil z osobní sbírky Jarda Foršt. Já jsem přivezl televizi a pouštěli jsme ve smyčce historické filmy o výsadkářích, stejně tak i novodobé z krátké minulosti např o 601. skss. Návštěvníci se mohli podívat i na některé pamětní odznaky a ocenění,která jsme v minulosti vydali a nebo kterými kluby výsadkových veteránů oceňují své členy.

Každopádně mám velice dobrý pocit z reakcí lidí a celkové atmosféry. Myslím si, že prezentace Klubů byla důstojná a plodná. Opravdu velké poděkování v tomto patří Jardovi Forštovi, který vše vyběhal a zařídil a samozřejmě členům brněnského klubu, kteří se tam ty tři dny střídali. Co mě však nejvíce zamrzelo, byla neúčast našeho klubu. Přijeli členové z Jindřichova Hradce, Bratislavy, Chrudimi, Olomouce, Trenčína, ale z Prostějova nikdo. Až na tento fakt hodnotím tuto akci hodně pozitivně.
Kolega Michal Mucha
18765667_770124319861555_5425176282731849996_n.jpg
18765811_770124456528208_5742150485877622108_n.jpg
18920399_770124283194892_6275971410187995402_n.jpg
18893005_770124383194882_8448039928009495514_n.jpg
18814254_770124633194857_4162984295119209386_n.jpg
18813977_770124656528188_2403253517265315751_n.jpg
18835509_770124473194873_4433824947421401105_n.jpg
18813820_770124556528198_5166377612268368368_n.jpg
01.jpg
Střelecká soutěž KVV Prostějov, VI. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda, 19. 5. 2017

Vážené kolegyně, kolegové, soutěžící,
dne 19. 5. 2017 náš KVV ve spolupráci s 601. skss, zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, VI. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 136 střílejících, z toho 70 mužů v I. kategorii z klubů výsadkových veteránů; 22 žen, z nichž 11 soutěžilo za KVV. Za kategorii I. bylo vytvořeno 27 družstev po třech střelcích a 15 družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z KVV ČR byly mimo prostějovského klubu zastoupeny KVV: Liberec, Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Hradec Králové a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica, a z největší dálky vážil cestu František Mansfeld, jenž zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102. pzpr, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR, Městská policie PV.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, ZO Areál – Tomáš Smečka, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, Medikom’s - Michal Konšel, ČSOB - Ing. Petr Němec, Česká pošta - Mgr. Oldřich Luger, Lázně Slatinice – Ing. Jiří Vybíral, Ing. Vladimír Jílek a JUDr. Jindřich Vybíral. Cenu pro absolutního vítěze – náramkové hodinky, věnoval náš člen kol. Martin Vrtal.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 Prostějov, gen. mjr. Ing. Milan Kovanda, plk. v. v. Ing. Jindřich Starý, plk. v.v. Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan, plk. gšt. v v. Ing. Luděk Skácel.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: velitel 601. skss plk. gšt. Ing. David Franta,M.S., za velitele 102. pzpr, NŠ mjr. Ing. Karel Michenka. Mezi hosty jsme přivítali primátorku města Prostějova Mgr. Alenu Raškovou, exprimátora města Prostějova pana Miroslava Pišťáka, zástupce PČR nprap. Mgr. Aleše Nadymáčka, ředitele Úz. odd. HZS PV plk. Ing. Jozefa Nováka; Ředitele MP Prostějov Mgr. Jana Nagyho, prezidenta VV SR plk. v.v. Ing. Jozefa Tučeka, CSc, předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, Jaroslava Chromka a Josefa Krauseho a předsedu spolku ČB, pplk. v z. Ing. Jindřicha Starého. V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel soutěže kol. František Stavný, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní primátorce Mgr. Aleně Raškové a pozornost Františku Mansfeldovi.
Nástupu před samotnou soutěží jsme využili k udělení Zlatého odznaku kol. Jozefu Struhárovi a přání k narozeninovým jubileím: kol. Jindřichu Starému k 80tinám a kol. Františku Chudému k 70tinám.
Po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže zažitým prvním výstřelem, který vyšel z hlavně pistole Františka Mansfelda.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří všem členům organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR, POŠ Prostějov, ZO Areálu i všem sponzorům. Akce byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.
A co nás všechny hlavně zajímá, jsou výsledky umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
V kat. hosté zvítězil:
nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, zást. PČR ČR, na 2. místě se umístil plk. gšt. Ing. David Franta vel. 601. skss a 3. místo patřilo nprap. Radku Vajdečkovi – vrchní prap. 601. skss.
Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Stanislav Veselý - KVV Luštěnice
2. místo – kol. Petr Šír - KVV Liberec
3. místo - kol. Pavel Pazdera - KVV Brno
Kat. I. družstva:
1. místo, družstvo KVV Luštěnice, ve složení - kol. Stanislav Veselý, Vladimír Borovička, Antonín Kubza
2. místo, družstvo KVV Liberec, ve složení – kol. Jaroslav Chromek, Petr Šír, Petr Müller
3. místo, družstvo KVV Prostějov, ve složení – kol. František Chudý, Milan Vašek, Petr Němec
Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Hynek V. – 601. skss
2. místo – pplk. v z. Ing. Vojtěch Kaprál - OSP PČR Prostějov
3. místo - Jan K. – 601. skss
V rubrice "Fotogalerie" je obrazová reportáž od Jardy Kováře z VI.ročníku Memoriálu plk. Fr.Mansfelda.
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one