Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
V rubrice "Branné hry a soutěže VV" jsou editovány výsledky střelecké soutěže - V. ročníku memoriálu plk.Fr.Mansfelda, který se konal dne 20.5.2016.
DSC_1158.jpg
Střelecká soutěž KVV Prostějov, V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda, 20. 5. 2016

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 20. 5. 2016 náš KVV zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 141 střílejících, z toho 123 mužů, v I. kategorii z klubů výsadkových veteránů 71; 18 žen, z nichž 11 soutěžilo za KVV; Za kategorii I. bylo vytvořeno 22 družstev po třech střelcích a 16 družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z KVV ČR byly mimo prostějovského klubu zastoupeny KVV: Liberec, Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Hradec Králové a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica, Šumiac a z největší dálky vážil cestu František Mansfeld, jenž zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102. pzpr, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR, Městská policie PV.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: Ing. Jiří Vybíral - Lázně Slatinice, JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Jaroslav Ondrejčák, ZO Areál – Tomáš Smečka, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, Medikom’s - Michal Konšel, ČSOB - Ing. Petr Němec, Česká pošta - Mgr. Oldřich Luger.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan plk. gšt. v z. Ing. Luděk Skácel.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: za velitele 601. skss pplk. Ing. Tomáš Koutník, velitel 102. pzpr pplk. Ing. René Sabela. Mezi hosty jsme přivítali zást. Řed. řízení spec. sil pplk. Ing. Vojtěcha Kaprála; Vedoucího Úz. odboru PČR plk. Mgr. Pavla Nováka a ředitele Úz. odd. HZS PV, plk. Ing. Jozefa Nováka; předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, Jaroslava Chromka a Slavoje Junka. V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel soutěže kol. František Stavný, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní Věře Mansfeldové a pozornost Františku Mansfeldovi.
Naši střeleckou soutěž také poctila svou účastí primátorka města Prostějova Mgr. Alena Rašková.
Nástupu před samotnou soutěží jsme využili k udělení medailí Za zásluhy: pplk. Ing. Renému Sabelovi, vel. 102. pzpr a pamětní medaili kol. Jozefu Struhárovi, přání k narozeninovým jubilantům: kol. Jiřímu Hudskému, Václavu Černému, Jaroslavu Arestovi a gratulace k nadcházejícím narozeninám: Čestnému členu KVV Prostějov Miroslavu Pišťákovi a expředsedovi KVV Prostějov kol. Jindřichu Starému.
Po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže zažitým prvním výstřelem, který vyšel z pistole paní Mansfeldové a druhým výstřelem ústícím z hlavně pistole Františka Mansfelda.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří všem členům organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR, ZO Areálu a všem sponzorům. Poděkování patří také Statutárnímu městu Prostějov, za finanční pomoc při zabezpečení soutěže.
A co nás všechny hlavně zajímalo, byly výsledky umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
V kat. hosté zvítězil pplk. Ing. Vojtěch Kaprál, zást. Řed. říz. spec. sil MO, na 2. místě se umístil plk. Mgr. Pavel Novák, Ved. Úz. odboru PČR a 3. místo obsadil kol. Vladimír Kavický, předseda KVV B. Bystrica.
Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Milan Vašek - KVV Praha
2. místo – kol. Vladimír Borovička - KVV Luštěnice
3. místo - kol. Lubomír Červinka - KVV Zlín


Kat. I. družstva:
Na 1. místě družstvo KVV B. Bystrica, ve složení-kol. Vladimír Kavický, Eva Dolníková, Vladimír Dvonč
Na 2. místě družstvo KVV Prostějov, ve složení –kol. František Chudý, Marie Řehořová, Petr Němec
Na 3. místě družstvo KVV Luštěnice, ve složení- kol. Vladislav Borovička, Stanislav Veselý, Milan Karkoška

Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Ing. Jiří Padrtka – POŠ Prostějov
2. místo – Radim Spáčil – MP Prostějov
3. místo - Vladislav Papš ml. - Peršan

Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo MP Prostějov ve složení - Jan Svozil, Jiří Provaz, Radim Spáčil
Na 2. místě se umístilo družstvo OSP PČR ve složení – plk. Mgr. Pavel Novák, nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, kpt. Mgr. Jan Grmolenský
Na 3. místě se umístilo družstvo Střeleckého klubu ZO Areál ve složení – Tomáš Smečka, Květoslav Frodl, Eva Frýbortová

Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo – kol. Eva Dolníková - KVV B. Bystrica
2. místo – kol. Dana Parkanská – KVV Prostějov
3. místo – kol. Marie Řehořová - KVV Prostějov

Kat. absolutní vítěz – Ing. Jiří Padrtka - POŠ Prostějov

V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se na nadcházející, šestý.

kol. František Chudý
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editována reportáž ze slavnostního nástupu u příležitosti 71. výročí osvobození Československa dne 14.5.2016 v Jesenici u Prahy.
Ocenění veterána KVV Prostějov
Na 6. jednání výboru KVV Prostějov, z.s., bylo rozhodnuto udělit kolegovi kpt. v.v. Jiřímu Kudrnovi, medaili Za zásluhy KVV, jako ocenění jeho dlouholeté aktívní činnosti při propagaci tradic výsadkového vojska a za jeho početné vzpomínkové příspěvky do Zpravodaje KVV Prostějov.
Medaili mu osobně předali předseda KVV kol. Stavný, společně s místopředsedou kol. Lejskem v jeho bydlišti ve Svratce, za účasti jeho manželky. Setkání dne 3.5.2016, bylo velmi srdečné a plné vzpomínek na službu u 22.vb v Prešově i na jejího velitele plk. Fr. Mansfelda a zejména jeho tehdejšího velitele roty npor. Josefa Pisky, se kterým doposud udržuje velmi přátelské vztahy. Přejeme mu do dalších let výsadkové zdraví, rodinnou pohodu a vždy modré nebe nad hlavou.
Jeho jméno a akt udělení medaile Za zásluhy KVV, bude zapsáno do Kroniky KVV Prostějov.
kol. Stavný
Pozvánka - Polsko 2016.jpg
Přátelé, kamarádi, kolegové,
dovolujeme si pozvat členy KVV Prostějov na zájezd do Krakowa a solných dolů Wieliczka. Zájezd se bude konat 13. srpna 2016.

Program: odjezd v ranních hodinách, prohlídka solných dolů Wieliczka (rezervace od 11:45 prohlídka trvá cca 3 hodiny). Příjezd do Krakowa - bývalého hlavního města polského království, možnost volna na oběd (zajišťuje každý sám individuálně). Průvodce Vás dovede do centra města, kde je možnost vybrat si restauraci nebo to úplně vynechat a může následovat procházka starým městem "Královskou cestou" - Kanovnickou ulicí starého Krakowa, prohlídka hradu Wawel s průvodcem a pak hlavní náměstí, návštěva Sukenice, Mariánský kostel, poslech tradičního krakovského "hejnálu" z radniční věže, collegium Jagellonské univerzity, Floriánská brána a Barbakán. Odjezd do Prostějova ve večerních hodinách (příjezd cca 22,00 - 23,00). Akce je podporována finančně Statutárním městem Prostějov. Zájemci se mohou hlásit u Otakara Hájka do 31.5.2016. Cena zájezdu je 950 Kč.
V rubrice KVVV Praha je editováno 25.číslo časopisu Padáček.
V rubrice " Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 2. číslo časopisu OK VV Banská Bystrica " Spravodajca".
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno nové číslo tohoto periodika 2_2016.
Obdrželi jsme smutnou zprávu o úmrtí genmjr. v.v. Ing. Jana Kozojeda, bývalého náčelníka ZS GŠ. Zemřel ve čtvrtek 7. dubna 2016.
Pohřeb bude v pátek 15.4. 2016 v Českých Budějovicích.

Čest jeho památce.
Sin título-Escaneado-02 2.jpg
Nekrolog.pdf  628.33kB
Dne 31.3.2016 zemřel ve věku 90-ti let bývalý příslušník Pěšího praporu 71 čs. parašutistů a dlouholetý organizátor setkání výsadkových veteránů ve Starých Splavech kolega Mirek PLESAR.
Čest jeho památce.
Předseda KVV Prostějov, ing.František Stavný
Na uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jardy Kováře z přátelského posezení u příležitosti MDŽ.

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 1. číslo časopisu "Červené barety"
DSC_0417.JPG
Pietní akt u hrobu zakladatele výsadkových vojsk a prvního výsadkového generála Karla Palečka v Plzni
Vážené kolegyně, kolegové,
dne 10. 3. 2016 se náš KVV zúčastnil pietního aktu u hrobu zakladatele výsadkových vojsk a také prvního výsadkového generála Karla Palečka v Plzni. Pietní akt organizoval již po desáté KVV Plzeň v čele s jeho předsedou Miloslavem Jeřábkem a 102. pzpr z Prostějova, který ve svém názvu nese jméno gen. Karla Palečka.
Pietního aktu se zúčastnily KVV z ČR, za náš klub se zúčastnil kol. František Chudý, Jaroslav Kovář a Miroslav Řepka. U hrobu gen. Karla Palečka se shromáždili kol. KVV a vojáci 102. pzpr. Na tomto místě promluvil a vyzvedl zásluhy a osobnost gen. Karla Palečka předseda KVV Plzeň, kol. Miloslav Jeřábek.
V další části akce zorganizoval hostitelský klub Plzeň pro zájemce prohlídku města a prohlídku Planetária, (pouze 4 v Evropě). Velmi zajímavá expozice a úžasný 55 minutový film „Hloubka vesmíru“ ve 3 D. Doporučuji zhlédnout, ale až zase za rok.
kol. František Chudý
DSC_0385.JPG
DSC_0416.JPG
DSC_0441.JPG
DSC_0446.JPG
DSC_0451.JPG
Oznamujeme Vám, že dne 28.2.2016 zemřel ve věku nedožitých 85-ti let člen našeho KVV kolega František Sommer z Určic. Pohřeb se koná v pondělí dne 7.3.2016 ve 14:00 hodin v kostele v Určicích. Byl to poslední příslušník z jednotky ve Stráži pod Ralskem. Čest jeho památce.
Ing.František Stavný
Pietní akt u památníku výsadkářů v obci Heřmaneč
Dne 20. února 2016 se členové našeho KVV a Červených baretů zúčastnili pietního aktu u památníku zpravodajské skupiny STAS v obci Heřmaneč u Jindřichova Hradce. Pietní akt proběhl na počest 71. výročí seskoku tříčlenné zpravodajské skupiny STAS dne 21.2. 1945. Za KVV Prostějov se pietního aktu účastnili kol. Jindřich Starý sen., František Chudý a Václav Kameník. Již tradičně se aktu zúčastnili také příslušníci Červených baretů zastoupených kol. Jindřichem Starým jun. Na místě byla také účast kolegů z KVV Jindřichova Hradce v čele s předsedou Petrem Čejkou, jehož klub má toto pietní místo v patronaci.
K pomníku byly položeny kytice a kol. Jindřich Starý jun. předal starostovi obce Heřmaneč, ( která má 80 obyvatel) Pamětní odznak jako poděkování za jeho přístup a ochotu při udržování tradic našeho odboje . Kolega Václav Kameník pak přítomným popsal příběh skupiny STAS po seskoku a při plnění dalších úkolů. Připomněl také, že posledním žijícím členem skupiny STAS je plk. Jan Velík (94 r.), který je nositelem Řádu Bílého lva a posledním žijícím výsadkářem z východní fronty. Pietní akt ukončil předseda KVV Jindřichův Hradec kol. Petr Čejka.
kol. Chudý.
12715211_531904723683517_5488803382381905589_n[1].jpg
12745831_531904953683494_4102633021397558798_n[1].jpg
1385507_531905003683489_1799532571570790244_n[1].jpg
12743484_531904803683509_4918179136904829513_n[1].jpg
Pozvánka - MDŽ2016 (1).jpg
Důležité sdělení - APLAUS – náhradní termín

Vážení diváci,
oznamujeme vám, že se podařilo vyjednat náhradní termín pro představení Život na trikrát bratislavského Štúdia L+ S, které bylo v říjnu zrušeno kvůli náhlému onemocnění Milana Lasici.
Představení odehrajeme v neděli 17. dubna 2016 v 19 hodin.

Všem držitelům vstupenek děkujeme za trpělivost při čekání na termín představení, onemocnění p. Lasici však vyžadovalo delší rekonvalescenci.

Pokud vám nový termín nevyhovuje, divadelní pokladna vám vrátí vstupné.
Obrazovou reportáž Jardy Kováře z akce KVV Prostějov - Vepřové hody ze dne 19.2.2016 můžete zhlédnout na výše uvedeném odkazu.
JAO
Bravčové hody.
Ako sa už stalo zaužívanou tradíciou,tak sa 19.2.2016 uskutočnili bravčové hody v reštaurácii "U tři bříz", za účasti 84 členov KVV Prostějov. Túto tradičnú akciu organizačne zabezpečovali pod vedením predsedu (prezidenta) KVV Fr.Stavného, miestopredseda KVV Fr.Lejsek, členovia výboru Otto Hájek, Miloš Zapletal a Ladislava Jugas.
Na začiatok bol samozrejme prípitok s dobrou slivovičkou.Potom predseda (prezident) zoznámil všetkých s akciami, ktoré sa konali od VČS. Nasledovalo oznámenie miestopredsedu Fr.Lejska o hlavných akciách, ktoré bude vykonávať klub v I.polroku 2016. Ing.Stavný zablahoželal osláveňkyni Aničke Kroulovéj k jej životnému jubileu a zároveň odovzdal ďakovné listy v peknej zložke kol.Fr.Bartkovi, Vlad.Sermekovi a kolektívu reštaurácie "U tři bříz" za ích všestrannú pomoc při rozných akciách našeho KVV.
Nasledovalo prinesenie hodových produktov, ktoré začínalo škvarkami,potom zabíjačkovej polievky (svetlá-tmavá,podľa výberu) a veľký obložený tanier tradičních zabíjačkových dobrot. K tomu nám hral na harmonike kol Štefan Soroka. Voľná zábava zo spevom a besedou medzi všetkými zúčastnenými pokračovala do 22,00 hoď.,kedy sa nám ani nechcelo rozísť s tak príjemného posedenia.
Samozrejme,že sa už tešíme na ďalšie stretnutie a posedenie. Veľké poďakovanie patrí kol.Fr.Lejskovi a Lad.Jugasovi za zorganizovanie peknej akcie.
kolega Dušan Hric.
V rubrice KVVV Praha, na základě jejich žádosti ze dne 15.2.2016, byl upraven obsah rubriky s uvedením nových Stanov a Organizačního řádu KVVV Praha, z.s. K dalšímu využití byl ponechán časopis Padáček č.24.
JAO
Odložené představení v rámci akce Aplaus "Život na třikrát" s M. Lasicou, M. Kňažkem a E.Vašáryovou bude uskutečněno 17.4.2016 v 19,00 hod. v Městském divadle v Prostějově. Lístky z října platí na toto představení.
JAO
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno první číslo Zpravodaje roku 2016.

Informujeme všechny KVV v ČR a SR o změně termínu výročního shromáždění KVV Prostějov na sobotu 19. 11.2016. Termín je opraven i v kalendáři akcí. JAO

Hodnotící beseda výboru KVV Prostějov dne 27.1.2016.
Každá organizace a nyní i spolek přistupují k bilancování vykonané činnosti za uplynulé období . Ne jinak je tomu i v našem případě . Proto výbor klubu připravil hodnotící besedu s bývalými i stávajícími členy výboru a ,, desítkáři". Besedy se zúčastnilo celkem 30 přítomných a z ,,desítkářů " kolegyně a kolegové Jahnová , manželé Staří , Jeremiášovi , Steinerovi a kol. Bartko .
Předseda klubu František Stavný poděkoval přítomným za vykonanou práci v uplynulém období , mnohdy bez ohledu na volný čas a rodinu.
Vlastní beseda měla měla nejen formu zábavy, ale mnohdy i silně pracovní charakter. Důležité byly názory účastníků na způsob prováděné činnosti, ale i kritické připomínky.
Na programu byly otázky rozdělení členů klubu pro ,,desítkáře", kteří mají za tyto členy klubu informační odpovědnost . Projednávaná byla i otázka distribuce a tvorby Zpravodaje a kol. Ondrejčák přítomné seznámil s činnosti v kulturní oblasti a sponzorským darem kol. Váni. Kolega Lejsek připomenul nejdůležitější aktivity, které členy klubu čekají v nejbližším období a to jsou např. pietní akty, střelecký memoriál a plánovaný zájezd do Krakowa v Polsku a jeho připraveným předběžným programem.
Při této příležitosti byli pozváni kolegové Málek a Čtverák kteří dosáhli životního jubilea 80 a75 let .Jmenovaným popřál, poděkoval a předal malou pozornost předseda kol. Stavný. Za nemocného kol. Málka přání převzala manželka .
Drobné kvalitní občerstvení připravené restaurací u Třech bříz a výborem přispělo ke zlepšení nálady a účastníci byli spokojeni . Poděkování patří všem organizátorům této velmi užitečné akce.
kolega Franta Lejsek.

Na níže uvedeném odkazu jsou editovány fotografie z rozšířeného jednání výboru KVV Prostějov ze dne 27.1.2016.
JAO
DSC_9515.jpg
V rubrice "Spolupráce s ostatními KVV v ČR a SR" je editován časopis "Spravodajca 12_2016" Oblastného klubu vojenských výsadkárov Banská Bystrica.
Pozvánka - zabíjačka2016.jpg
V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je uveřejněn bulletin vydaný u příležitosti 25 let KVV Prostějov.
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Spravodajca č.4/2015" a Červené barety č.2-3 z 25.11.2015 a Paralisty 2015 od KVV Liberec , které jsou věnovány k 20 výročí vzniku tohoto klubu vojenských výsadkových veteránů.
V rubrice "Fotogalerie" jsou uveřejněny fotografie J.Kováře z výroční schůze KVV Prostějov ze dne 21.11.2015 a z Mikulášského večírku ze dne 4.12.2015.

Počínaje dnešním dnem budou ve Fotogalerii uveřejňovány fotografie prostřednictvím portálu rajče. Stačí kliknout na uveřejněný odkaz.
* V rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" jsou uveřejněny články kolegy Václava Kameníka z Jindřichohradeckého deníku k 70. výročí vysazení zpravodajské skupiny STAS.
* Slavnostního křtu se dostalo po šesti letech práce prvnímu dílu knihy „Historie českých speciálních sil“. Kmotrou knihy se stala vnučka generála Františka Moravce – Anita Gard Moravcová.

Křtu, který se konal na půdě 601.skss, se zúčastnilo velké množství bývalých velitelů a příslušníků výsadkových jednotek. Právě oni byli součástí geneze speciálních sil od vzniku výsadkového vojska do současné podoby speciálních sil.

V prvním dílu trilogie se její autor věnuje období od roku 1947, kdy byl založen první výsadkový útvar tehdejší ČSSR v Zákupech a kniha končí rokem 1969.

* V rubrice KVVV Praha je editováno 24. číslo časopisu Padáček.
Na výše uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotogalerii z výroční schůze KVV Prostějov dne 21.11.2015.
Výroční schůze KVV Prostějov
Výroční ČS KVV Prostějov proběhla podle ročního plánu dne 21.11.2015. Jako každý rok jí předcházela porada s předsedy klubů, které se zúčastnilo 16 klubů z ČR a SR. Obsahem porady bylo zobecnění zkušeností z přípravy nových Stanov KVV Prostějov, včetně změny názvu v souladu s požadavky NOZ. Výbor KVV Prostějov nabídl své Stanovy, Organizační a Jednací řád klubům v ČR a SR, jako možnou inspiraci při tvorbě vlastních stanov spolku. Dále se předsedové klubů informovali o akcích v roce 2016. Z těch zásadních uvádíme: Memoriál ZVV …. proběhne v termínu 27.7. - 29.7.2016 v Otrokovicích za pořadatelství KVV Zlín. KVV Holešov oslaví 55. výročí vzniku 7.vp ZU dne 27.8.2016. Střelecký trojboj v Holešově dne 8.7.2016, 22. ročník krosového běhu gen. J.Gabčíka se uskuteční 28.5.2016, memoriál plk.Mansfelda ve střelbě z pistole v Prostějově proběhne 20.května 2016 a IV. ročník „Pochodu po stopách 22.vb“ proběhne 25.6.2016 na Hamrech u Prostějova.
Výroční schůze KVV Prostějov se zúčastnilo 125 členů KVV, 12 čestných hostů v čele s primátorkou Statutárního města Prostějov RNDr. Alenou Raškovou a 57 členů z ostatních KVV. V průběhu schůze jsme schválili na základě transformace na spolek nový název našeho klubu, a to Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. Dále jsme schválili nové stanovy a vzali na vědomí nový organizační a jednací řád. Oba dokumenty budou v krátké době uvedeny na našich webových stránkách. S obsahem Zprávy budete seznámeni v příštím čísle Zpravodaje, proto jen některá fakta:
*Výbor KVV Prostějov udělil: Zlatý odznak kol. Jaroslavu Ondrejčákovi
za dlouhodobé aktivní a zodpovědné plnění úkolů vyplývajících z funkčních povinností člena výboru KVV a splnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Medaili za zásluhy kol. Karlu Virglerovi za aktivní podíl při přípravě dokumentů pro sportovní a střelecké soutěže KVV;
Pamětní medaili kol. Zdeňku Fafílkovi
za aktivní pomoc výboru KVV při přípravě a zpracování dokumentů pro klubový časopis Zpravodaj v minulých letech;
Peněžitý dar kol. Michalu Muchovi a Miloši Zapletalovi
za aktivní a zodpovědné plnění úkolů vyplývajících z funkčních povinností člena výboru KVV a splnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Věcný dar - knihu:
Primátorce města Prostějova RNDr. Aleně Raškové (DŮM SPIRO SPERO),
aby měla bližší možnost k seznámení se s tradicí a významem výsadkových jednotek a spec sil v našem městě;
kol. Daně Lejskové (ŠPIÓN), kol. Otakaru Hájkovi (Historie českých speciálních sil), kol. Františku Chudému (Historie českých speciálních sil), kol. Miroslavu Řepkovi (ŠPIÓN), kol. Jozefu Struhárovi (Historie českých speciálních sil), všem za aktivní přístup a plnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Věcný dar: kol. Ivetě Skrbkové a kol. Františku Lejskovi,
oběma za aktivní přístup a plnění úkolů při zabezpečování SETKÁNÍ 2015;
Věcný dar: kol. Jindřichu Čtverákovi
za dlouholeté odpovědné plnění úkolů ve výboru KVV, za úspěšné čtyřleté plnění povinností prezidenta a předsedy klubu výsadkových veteránů Prostějov.

*Do nového výboru KVV Prostějov, z.s. na další 2 roky byli zvoleni:
kolegové O.Hájek, Fr.Chudý,J.Kovář, Fr.Lejsek, M.Mucha, J.Ondrejčák, I.Skrbková a Fr.Stavný,M.Zapletal, náhradníci kol. J.Struhár a kol.M.Stará.
*Schválil: plán činnosti na rok 2016 (bude uveden v průběhu prosince na webových stránkách KVV Prostějov).
*Zvolil: revizory účtů - kol.A.Denera, kol. E.Muchovou a kol.V.Virglerovou
* Schválil členský příspěvek na rok 2016 ve výši 150,- Kč. Pro mimo prostějovské členy 200,- Kč (kvůli hrazení poštovného na Zpravodaj)

* Nově zvolený výbor na svém 1. jednání zvolil do funkce předsedy KVV Prostějov, z.s. ing.Františka Stavného, který se z titulu funkce stal i statutárním orgánem našeho klubu. Místopředsedou byl zvolen kolega F.Lejsek. Dále stanovil kompetence pro jednotlivé členy výboru.

Výroční schůze KVV Prostějov se mohla uskutečnit v krásných secesních prostorách Národního domu i díky finanční podpoře Statutárního města Prostějov.

Kol. Jaroslav Ondrejčák
DSC_8579.JPG
DSC_8577.JPG
DSC_8620.JPG
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno nové, aktuální 67.číslo tohoto periodika.
obal-dvd-foto2.jpg
obal-dvd-video.jpg
Vážení kolegové,
příprava foto a video dokumentace ze Setkání 2015 v Prostějově se chýlí ke konci. Připravujeme k vydání dárkové album s 2 DVD, foto s více než 500 fotografiemi a 120 minutový videozáznam ze Setkání 2015. Videozáznam je koncipován po jednotlivých dnech a na závěr jsou zaznamenány rozhovory s kolegy Stavným, Starým, Forštem, Čejkou, Řepkou, Chromkem a Timurou. Cena je stanovena na 100,- Kč. Prodej bude realizován dne 21.11.2015 na výročním shromáždění KVV Prostějov.
Zájemci o dárkové album se mohou přihlásit u kolegy Lejska, telefon 728547426, nebo na jeho e-mailové adrese.
Jaroslav Ondrejčák
Za pět minut dvanáct.
Nebylo tomu ani celý měsíc, kdy 25.9. starosta Červeného Kostelce za účasti zástupce našeho klubu kol. Franty Lejska předal kolegovi Antonínu Honejskovi vyznamenání náčelníka GŠ. Vyznamenání mu bylo uděleno na Setkání 2015, kterého se nemohl zúčastnit. Proto nás všechny rázem zaskočila smutná zpráva, že z našeho kolektivu navždy odešel do výsadkového nebe 17.10. kolega Honejsek. S kamarádem jsme se rozloučili dne 22. 10. na hřbitově v Červeném Kostelci za zvuku ,, Večerky", kterou mu odtroubil kol. Bohatec z KVV Holešov. Smutečního aktu se z našeho klubu zúčastnili kol. Čtverák, Lejsek, Chudý a Kovář , dále delegace z KVV Holešov vedená kol. Hricem, zástupci klubu vojenských důchodců Náchod a polská delegace veteránů. Jmenovaní svojí účastí poděkovali za dlouholetou poctivou práci předsedy klubu vojenských důchodců a dlouholeté aktivní členství v našem klubu. Děkujeme Toníku.
Franta Lejsek
Pěkný páteční večer .
Tak tady máme podzim, ke kterému patří jedna z našich tradičních akcí a to je Vinobraní. Znovu jako obvykle proběhlo dne 23.10. ve Společenském domě v Dětkovicích. Organizační skupina dětkovické ,,buňky" vedená Jindrou a Maruškou Starých za podpory starosty obce kol. Hýbla a spolupracovníků manželů Jugasových s Danou Lejskovou jako obvykle odevzdali kus poctivé práce. Vytvořili tím podmínky pro pěkný průběh společenského večera. Jistě na tom měla velký podíl i dobrá hudba a kvalitní gulášek zajištěný kol. Chudým. Jako vždy byli hosté přivítáni zdravotním kalíškem pro případnou dezinfekci nebo pro zlepšení nálady. Nesmíme rovněž opomenout naše ženy, které připravily drobné chutné občerstvení na stoly. Večer zahájil kol. Jindra Čtverák a kol. Lejsek představil nového člena našeho klubu kol. Pudila a přítomné seznámil s průběhem večera. Zájem o tuto akci dokládá účast 69 přítomných a hosta prap. Bodrogiho ze 102. pzpr. Zapojení se přítomných do družné zábavy a tance jen potvrdilo spokojenost návštěvníků s touto akcí. Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a ukončení vinobraní.

Franta Lejsek
DSC_8187.JPG
V rubrice KVVV Praha je k dispozici nové číslo Padáčku č.23.
Pozvánka - vinobraní 2015.jpg
DSC_7451.jpg
DSC_7570.jpg
DSC_7927.jpg
VII. ročník sportovního setkání výsadkových veteránů a sportovních parašutistů, konaný ve dnech 16. – 18. 9. 2015 na prostějovském letišti.
Akci organizoval náš klub za řízení předsedy klubu kol. Jindřicha Čtveráka, hlavního rozhodčího Františka Chudého, za pomoci všech členů výboru a dalších členů našeho klubu – Hany Jugasové, Marie Staré, Dany Lejskové, Věry Virglerové, Anny Kroulové, Ladislava Jugase, Karla Virglera, Aleše Denera, Antonína Křivánka, Milana Chovance a Františka Kroula. Za hlavní představitele a organizátory České parašutistické asociace, provozující letecké a parašutistické aktivity musíme jmenovat a vyzvednout Mgr. Martina Dlouhého a jeho zástupce Miloše Sklenku, kteří se velkou měrou podíleli na zabezpečení a zdárném průběhu této akce. Materiálně a logisticky nás zabezpečily naše vojenské útvary - 601. skss i 102. pzpr. Bez jejich pomoci si ani žádnou podobnou akci nedovedeme představit. Děkujeme velitelům za jejich přístup a pomoc. Dalším významným partnerem setkání bylo Ministerstvo obrany České republiky, které tuto akci rovněž podpořilo.
16 tříčlenných družstev – 14 z ČR a 2 ze SR se mezi sebou utkalo v šesti disciplínách (střelba ze vzduchovky, lukostřelba, hod šipkami, hod granátem na cíl, veslování na veslařském trenažéru a hod míčkem na cíl při tandemovém seskoku).
Zahájení setkání byl přítomen exprimátor města Prostějov a náš čestný člen klubu Miroslav Pišťák, zastupce velitele 601. skss a velitel 102. pzpr. s vrchním praporčíkem. Přítomni byli i někteří předsedové vysílajících klubů – kol. Hulín, Čermák, Foršt, Valenta. Jako hosté se také účastnili expředsedové klubu kol. Řepka a Starý sen., zakládající členové KVV kol. Š.Borovský a Bartko. Celá akce proběhla za nádherného počasí ve velmi soutěživém duchu a dobré náladě. Oproti předešlým ročníkům setkání došlo ke změně. Večer soutěžního dne, na který jsme pozvali všechny naše členy klubu, byl vyplněn hudební produkcí, tancem, zpěvem a konzumací grilovaných klobás.
A jak dopadly výsledky? 1. místo a tedy zlatý pohár i zlaté medaile se po roční přestávce vrátily do našeho klubu. Družstvo ve složení: kol. Jaroslav Kovář, Jozef Struhár a Jindřich Starý jun. dokázali, že ve sportovních soutěžích patříme stále na přední místa mezi KVV v ČR i SR. Stříbro patřilo družstvu KVV Jindřichův Hradec ve složení: kol. František Maňour, Josef Maloň, Milan Václavíček.
3. místo vybojovali členové družstva KVV Chrudim: kol. Jaroslav Pilař, Pavel Mudroch a Jiří Brůna.
Také v celkovém hodnocení jednotlivců zabodoval druhým místem náš člen kol. Jozef Struhár. Lepší byl a 1. místo obsadil kol. Jiří Brůna z KVV Chrudim. Třetí v jednotlivcích byl kol. František Maňour z KVV J. Hradec. Po zásluze byli všichni soutěžící, kteří se umístili na prvních třech místech, odměněni poháry, medailemi a věcnými cenami.
Za finanční podporu a sponzorování patří poděkování Statutárnímu městu Prostějov, Mechanice 97 Prostějov a JUDr. Ladislavu Slivovi.
kol. František Chudý
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Prezident klubů výsadkových veteránů v ČR
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one