Motto: ÚKOL MUSÍ BÝT SPLNĚN.
Společenský večer u příležitosti oslav MDŽ.
Dne 13. března 2015 klub KVV Prostějov zorganizoval společenský večer u příležitosti oslavy MDŽ , kde cílem bylo , ocenit práci našich kolegyň při plnění našich akcí , které jsme přijali na našem výročním shromáždění. V úvodním vystoupení místopředseda KVV Prostějov František Lejsek poděkoval naším ženám za jejich angažovanost při přípravě a zabezpečení sportovních soutěží , ale i ostatních akcí které byly plánované v roce 2014. U příležitosti životního jubilea kol. František Chudý v zastoupení předsedy KVV předal kolegyni Daně Lejskové Pamětní medaili , Pamětní plaketu , drobný dárek a popřál ji hodně zdraví do dalších let. Kol. Lejsek v zastoupení předsedy KVV popřál kolegovi Eduardu Grézlovi k jeho životnímu jubileu a rovněž mu popřál hodně zdraví do dalších let. Na závěr jsme pozvedli číše a naším ženám jsme připili na jejich zdraví a další plodnou spolupráci. Předali jsme naším ženám karafiát , jako výraz poděkování za jejich práci. K tanci a poslechu hrál a zpíval Karel Weisner z Hanušovic. Hudební produkce odpovídala našemu věku , což se i odrazilo na tanečním parketu. Poděkování za průběh večera patří výboru KVV a kolektivu restaurace U Tří bříz.
Ota Hájek
DSC_4640.jpg
DSC_4672.jpg
DSC_4673.jpg
DSC_4776.jpg
DSC_4794.jpg
DSC_4826.jpg
Setkání u hrobu generála Karla Palečka.
Každoročně se 12. března scházíme u hrobu generála Karla Palečka, abychom vzdali čest a uctili památku prvního velitele výsadkového vojska československé armády a plzeňského rodáka. Našim prvním veřejným projevem nejvyšší pocty, za přítomnosti představitelů města, veteránů, armády a plzeňské veřejnosti v roce 2002, bylo odhalení pamětní desky na rodném domě ge. Palečka. Další naše aktivita směřovala k zajištění hrobového místa a následnému přenesení a uložení ostatků (27.9.2006) na Ústředním hřbitově v Plzni.
Na tomto místě se k poctě setkávají všechny věkové kategorie bývalých i současných výsadkářů i těch, kteří stáli v prvních řadách nově budovaného výsadkového vojska. Poděkování za účast patří všem, kteří bez ohledu na věk, vzdálenost i finanční náklady váží cestu ke "svému" veliteli. Vzpomínkové setkání je vždy doplněno doprovodným programem, návštěvou pivovaru, exkurzí a ochutnávkou piva. Letošní návštěva pivovaru byla poslední, protože většina účastníků již návštěvu absolvovala vícekrát.
Příští rok se opět sejdeme u hrobu generála Karla Palečka a všem zájemcům zajistíme (nebo se o to pokusíme) vlastní program dle požadavku a návrhu. Věřím, že i takto upravený program neubere nic na vážnosti vzpomínkového aktu a srdečného setkání všech, kteří nezapomínají.
Míla Jeřábek
DSC_4493.jpg
DSC_4463.jpg
DSC_4633.jpg
Pozvánka na setkání ve Starých Splavech.
KVVV Liberec spolu s organizačním výborem setkání Vás zve k účasti na v pořadí již 18. setkání do Starých Splavů, které se koná ve dnech 5. - 7. 6. 2015. Kromě tradičního programu je v plánu: opět hodinová plavba lodí po Máchově jezeře.
Pozvánky pro evidované jednotlivce a cestou předsedů klubů i pro ostatní budou odeslány počátkem dubna.
Těšíme se na vaši účast.
Bližší informace lze získat na www.plesar.vlasta.cz nebo tel. mob. 605 822 667 kol. Stahl.
Předseda org. výboru Josef Stahl
=
Dne 26.3.2015 proběhla důstojně pietní akce k uctění památky štábu partyzánské brigády Mistr Jan Hus, který zde celý zahynul v boji před 70 lety. V boji zde padlo 5 sovětských parašutistů včetně velitele Fomina, lékařky a radistky a 2 čeští partyzáni. Vzpomínku na tuto akci za účasti i členů KVV nám zaslal kolega Václav Kameník.
DSC00610.JPG
DSC00627.JPG
DSC00632.JPG
DSC00608.JPG
Hrdinové se nezapomínají.
Chladné poledne 15. března přivítalo v Červeném Kostelci účastníky pietního aktu při příležitosti uctění památky velitele 1. československého armádního sboru gen. Jana Kratochvíla. Této významné akce se zúčastnili zástupci města , statutárních orgánů a k významným hostům patřil náčelník GŠ armády české republiky arm. gen. Petr Pavel.
Na organizaci se také podílelo KVD Náchod v čele s naším kolegou předsedou Antonínem Honejskem. Náš klub zastupoval na tomto pietním aktu kol. Lejsek s manželkou. Účast byla ve spojitosti s podílem na již dříve vyhotovené pamětní desky naším klubem pro dům gen. Kratochvíla.
Vlastní pietní akt byl zahájen u pomníku padlých legionářů a následně pokračoval u hrobu gen. Kratochvíla na místním hřbitově , kde vystoupil gen. Pavel s objasněním skutečnosti týkající se činnosti generála v období boje proti fašismu a po osvobození naší vlasti. Místním knězem bylo provedeno vysvěcení hrobu, čestnými salvami a státní hymnou byla vzdána pocta bojovníku proti fašismu.
Bylo vidět, že široká veřejnost patří k těm kteří nezapomínají na naše hrdiny a poděkování patří jak statutárním orgánům , klubům vojenské historie a klubu vojenských důchodců.
Fr. Lejsek.
=
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" jsou editovány časopisy "Spravodajca - 1/2015" a "Červené barety - 1/2015"
Obrazová reportáž z pietní akce u příležitosti 165.výročí narození T.G. Masaryka v Chrudimi dne 6.3.2015.
TGM6.jpg
TGM7.jpg
TGM9.jpg  456.16kB
DSC_4370.jpg
Pamětní shromáždění k 70. výročí seskoku paradesantní skupiny STAS u obce Heřmaneč. Akci zabezpečoval KVV gen.Rudolfa Severina Krzáka. Pamětního shromáždění se zúčastnili primátor Jindřichova Hradce, starosta Heřmanče, delegace KVV Jindřichova Hradce, Brna a Prostějova. Obrazový materiál poskytl Jarda Kovář z KVV Prostějov.
DSC_4348.jpg
DSC_4354.jpg
DSC_4336.jpg
Každoroční úspěšná akce objektivem Jardy Kováře.
Delegace KVV.jpg
V sobotu 24. ledna v Brně Líšni uctili delegace KVV Brno, Prostějov, Holešov a Jindřichův Hradec spolu s příslušníky pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Ostrava památku patrona této jednotky pplk. Josefa Otiska. Ředitel Krajského vojenského velitelství Ostrava ve svých slovech připomenul osobnost pplk. Josefa Otiska, jeho strastiplnou cestu přes Francii až do Anglie, kde podstoupil elitní bojový výcvik Commandos, aby byl jako velitel jediného výsadku s bojovým úkolem vysazen s paraskupinou Wolfram nad okupovaným územím, kde vedl diverzní činnost proti nepříteli až do konce války. ,,20. století se nemohlo nikoho nedotknout, válečné období šlo prožít nebo se ho zúčastnit. Pplk. Otisk byl příkladem hrdosti, urputnosti a statečnosti, važme si takových“, dodal na závěr.
U příležitosti vzpomínkové akce předal plukovník Hrabec pamětní odznak Krajského vojenského velitelství Ostrava za aktivní a obětavou činnost, propagaci odbojových a legionářských tradic válečnému veteránu rotnému ve výslužbě Stanislavu Doležalovi, válečnému veteránu plukovníku ve výslužbě Janu Hronkovi a vydavateli historických publikací s válečnou tématiku majoru ve výslužbě Janu Kuxovi.
,,Nejen že jsme hrdí na čestný název pplk. Josefa Otiska, ale zároveň nás to zavazuje držet se jeho odkazu a bojového ducha při plnění úkolů, které jsou kladeny na naši jednotku. Je důležité mladým lidem a příslušníkům roty připomínat, že cesta za svobodou byla dlouhá a že díky takovým osobnostem jako byl pplk. Otisk, kteří byli ochotni obětovat svůj život, můžeme v dnešní době mít svobodu“, pronesl velitel roty nadrotmistr Jaroslav Holík.
Pietního aktu se zúčastnila rodina podplukovníka Josefa Otiska, představitelé státní správy a samosprávy, Armády České republiky, Československé obce legionářské a bývalí příslušníci výsadkových a speciálních jednotek Armády České republiky.
čestná stráž 2.JPG
proslov ředitele Krajského vojenského velitelství Ostrava plukovníka Jaroslava Hrabce.JPG
Pozvánka - zabíjačka2015.jpg
V rubrice " Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR " je uveřejněno 3. číslo Červených baretů KVV Bratislava.
pf-2015.jpg
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je k dispozici 64.číslo Zpravodaje, které vychází v těchto dnech.

V rubrice "Životní jubilea členů" jsou aktualizovaná data jubilantů roku 2015 z KVV Prostějov.

V rubrice " Kalendář akcí, pozvánky" jsou upřesněny termíny akcí v roce 2015.
Vánoční koncert.
Dne 27. 11. navštívili členové KVV PV se svými rodinnými příslušníky v Městském divadle vánoční koncert orchestru Václava Hybše a jeho hostů. Vstupenky pro nás zajistil výbor KVV za finančního přispění statutárního města Prostějov. Slyšeli jsme skladby světoznámých autorů v podání skvělého orchestru a mladých zpěváků. Mnozí z nás zavzpomínali na svá mladá léta při poslechu nestárnoucích melodií. Zazněly
Samozřejmě i lidové vánoční koledy, které jsme si mohli zazpívat společně se zpěváky i orchestrem. Všichni jsme se těšili na vystoupení Věry Martinové a její nádherný hlas. Určitě nikdo nebyl zklamaný. Nádherná předvánoční atmosféra nás naladila na nejkrásnější svátky v roce. Odměnou všem interpretům byl dlouhý potlesk a spokojené úsměvy na tvářích diváků.
Děkujeme za krásný kulturní zážitek a přejeme všem hezké a klidné Vánoce.
Kolega Milan Šmarda
Koncert šansonů
Začátkem prosince navštívili členové Klubu výsadkových veteránů v Městském divadle v Prostějově Šansonový koncert Radky Fišarové. Tato zpěvačka je známá na české muzikálové scéně také jako česká Edith Piaf, jejíž šansony interpretuje jedinečným způsobem. O tom jsme se mohli přesvědčit už před pár léty, kdy hrála v muzikálu „Vrabčák Edith Piaf“ hlavní roli. Tentokrát nám zazpívala kromě francouzských a českých šansonů i některé z vlastní tvorby.
Všichni diváci, kteří se nenechali odradit nepříznivým počasím, kdy „Paní zima“ dala o sobě vědět a učinila z Prostějova skoro ledové království, rozhodně nelitovali a příjemně se naladili na nadcházející adventní čas.
Návštěva koncertu se uskutečnila za finanční podpory Statutárního města Prostějova.
Kolega Láďa Jugas
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno nové číslo "Spravodajca" č.4/2014.
V rubrice "Fotogalerie" je umístěna obrazová reportáž z výročního jednání KVV Prostějov dne 22.11.2014 objektivem Jardy Kováře.
2014_11_22 31.JPG
V rubrice "KVVV Praha" je editován časopis Padáček č.21.
Jednou zase kultura.
Výbor KVV Prostějov umožnil naším členům a kulturním příznivcům zúčastnit se divadelního představení ,, Lucerna " , konané dne 11.11. v divadelním sále Národního domu. Jistě není nutné vyprávět obsah , protože dílo A. Jiráska bylo a snad ještě je náplní maturitních otázek . Tak jen pro doplnění, že nejen pro prostějovské diváky, tuto poetickou divadelní hru nastudovalo Slovácké divadlo Uherské Hradiště a hudbou doplnil Jiří Pavlica. Díky tedy za pěkný kulturní zážitek a hlavně díky finančnímu přispění Statutárního města Prostějova.
Miloš Zapletal.
Výbor KVV Vás srdečně zve na Výroční shromáždění KVV Prostějov, které se bude konat 22.listopadu 2014 v 16,00 (prezence do 15,45 hod.) ve Velkém sále Národního domu (1. patro). Po ukončení jednacích částí bude následovat večeře a volná zábava. Jako každý rok bude připravena i bohatá tombola, do které může každý zúčastněný dle možnosti přispět. Předpokládané ukončení do 22,00 hod.

Za KVV kol. Jindřich Čtverák
=
Rozloučení s Ivo Šindelářem.jpg
Vážené kolegyně, kolegové,
dne 7. 11. 2014 jsme se rozloučili s Ivo Šindelářem, našim členem a kamarádem. Opustil nás a odešel do výsadkového nebe náhle v pouhých 63 letech. Rozloučení se uskutečnilo na prostějovském hřbitově ve smuteční síni, za účasti rodiny, kamarádů, výsadkových veteránů, vojáků i občanských zaměstnanců vojenského útvaru. Dojemnost pohřbu byla zvýšena účastí vojenské hudby, která hrála Večerku, čestnou četou střílející salvy i čestnou stráží u rakve z řad vojáků i členů Klubu výsadkových veteránů.
Čest jeho památce. kol. František Chudý
V rubrice "Fotogalerie" jsou ke zhlédnutí fotografie Jardy Kováře z výsadkového vinobraní dne 24.10.2014 v Dětkovicích.
DSC_2823.jpg
V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno 63. číslo tohoto periodika.
Vzpomínkový akt Louny.

Dne 16.října 2014 jsme se spolu s kol. J.Kovářem, J.Starým jun. a M. Muchou na pozvání starosty města Louny Radovanem Šabatou zúčastnili vzpomínkového aktu u příležitosti událostí II.světové války před 70 lety, které se zapsaly do historie města Loun. Mimo nás se tohoto aktu zúčastnili kolegové z Prahy, Jindřichova Hradce a kol. J.Fencl z Plzně.
V podvečer dne 16.října 1944 byla v pásmu Sudet na Lounsku omylem vysazena skupina devíti parašutistů Jan Kozina velitele por. Vasila Kiše. Tři mladí sovětští parašutisté Dr. N.K.Kosinkov, V.S.Morhunová a A.I.Jastremskij dopadli za městem Louny v místech, která jsou nazvána Mělce. Po dopadu byli následně německými vojáky obklíčeni a v nerovném boji zlikvidováni. Pietní vzpomínkový akt byl zahájen ve 14,00 hod. u pomníku padlých výsadkářů na Mělcích. Byly zde položeny věnce a kytice k pomníku padlých. Jako první zde promluvil poslední žijící partyzán skupiny Jana Koziny kpt.v.v. Josef Sztacho, dále promluvil vnuk A.I.Jastremského Alexej Jastremskij, který přijel z Rostova na Donu, ředitel KVV Ústí n/Labem, starosta města R.Šabata. Po odtroubení večerky a vzdání pocty jsme se vrátili na radnici, kde proběhla beseda s pozvanými hosty.
Kolegové J.Starý jun. a M.Mucha z Červených baretů udělili Pamětní odznaky na stuze kpt.v.v. Josefu Sztachovi, paní Holubové, dceři por.V:Kiše, A.Jastremskému, vnukovi A.I.Jastremského, kol. V.Kameníkovi, městu Louny, starostovi R.Šabatovi a spoluorganizátorovi tohoto vzpomínkového setkání kol. Ivo Kvasničkovi, předsedovi KVV Tábor. Dále byly uděleny odznaky partyzánské paradesantní skupiny Jan Kozina, kpt.v.v. Josefu Sztachovi, A.Jastremskému, starostovi R. Šabatovi, kol. Petru Čejkovi a kol Ivo Kvasničkovi. Při této příležitosti byla vydána a představena publikace „Stalo se na Mělcích 1944“. Dále následovala beseda s přítomnými hosty.
kol. J.Čtverák
DSC_2740.jpg
DSC_2750.jpg
DSC_2752.jpg
DSC_2771.jpg
DSC_2798.jpg
DSC_2803a.jpg
V rubrice "Fotogalerie" můžete zhlédnout další fotografie Jardy Kováře ze 6.ročníku sportovního setkání výsadkových veteránů a parašutistů v Prostějově ve dnech 17.9.- 19.9.2014 věnované jako dík organizátorům tohoto setkání.
Fotogalerii ze zájezdu KVV Prostějov v Rohatci dne 24.8.2014 najdete na níže uvedeném odkazu.
Vzpomínka stále živá – 42 let od bulharské tragédie

I dnes, po 42 letech od tragické nehody 21. září 1972, kdy v husté mlze zahalující železniční přejezd u bulharské vesničky Glbnik, došlo ke střetu autobusu s naší výpravou a projíždějícím rychlíkem, je vzpomínka na ty, kteří tehdy při 6. Mistrovství spřátelených armád zahynuli, živá. Jedna z největších sportovních tragédií si vyžádala životy reprezentantů státu i armády v parašutismu, ale i jejich trenérů a funkcionářů ministerstva obrany, výsadkového a leteckého útvaru. Dcera tehdejšího velitele Armádního sportovního družstva parašutismu Stanislava Blažeje paní Viera Malíková to vyjádřila přiléhavě: „...je trpkou ironií osudu, že jejich životy, pracovně naplněné i nebezpečnou činností mezi nebem a zemí, ukončilo železniční neštěstí“.
Dovolte, prosím, připomenout jména těch, kteří se nesmazatelně zapsali do historie nejen naší armády, ale i Československa:
plk. Ing. Miloslav KRŠKA (MO), plk. Ing. Jiří STÁREK (VÚ 8280), plk. Stanislav BLAŽEJ (ASD), pplk. Jaroslav JEHLIČKA (ASD), pplk. Jaroslav HAVRÁNEK (VÚ 9333), npor. Václav KUMBÁR (ASD), npor. Josef POSPÍCHAL (ASD), npor. Oldřich VARMUŽA (ASD), npor. Luboš MAJER (ASD), des. František SLEŽUK (ASD) a des. Jaroslav SVOBODA (ASD). S úctou vzpomínáme i na oběti neštěstí z řad pořádající země. Se zraněními katastrofu přežili naši kolegové: pplk. v.v. Ivan HOŠŠO (ASD) a mjr. v. v. Bedřich CHUDOBA (ASD).
Jsme přesvědčeni, že k památníku stojícímu nedaleko místa neštěstí i k tomu, který nám připomíná naše kamarády a přátele v prostorách současné Dukly, přibude v nejbližších dnech nejedna květina, jako projev úcty a díků za jejich práci, která vytvořila pevný základ, na kterém staví i naše nová, úspěšná státní a armádní reprezentace v parašutismu. Čest jejich památce !


Otakar Hájek za příslušníky KVV Prostějov
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR je editován časopis "Spravodajca" č.4/2014
DSC_1628.jpg
DSC_1631.jpg
DSC_1602.jpg
Účast na X. ročníku Memoriálu...

Ve dnech 27. – 29. 8. 2014 byl Klubem výsadkových veteránů Jindřichův Hradec organizován X. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a vynálezce padáku Štefana Baniče ve sportovních disciplínách. Náš klub se samozřejmě aktivně účastnil a do tohoto sportovního klání nasadil dvě družstva.
1. družstvo ve složení: kol. František Chudý, Jaroslav Kovář a Milan Chovanec,
2. družstvo ve složení: kol. Michal Mucha, Jozef Struhár a Jaroslav Spáčil.
Soutěž sestávala z pěti disciplín a to 2 x ve střelbě ze vzduchovky, kde jedna byla mířená střelba a druhá na sklopné terče. Dalšími disciplínami byly - hod granátem na cíl, šipky a poslední disciplína byla náročná na fyzickou připravenost, pro nás již známý veslařský trenažér.
V jednotlivcích se nejlépe umístili:
- kol. Jaroslav Kovář, který si odnesl pohár za 1. místo v hodu šipek.
- kol. Jozef Struhár, vybojoval 3. místo na veslařském trenažéru.
Celkově se v jednotlivcích nejlépe umístil Jozef Struhár, který zazářil celkovým 3. místem. V družstvech jsme pak z 18 soutěžních družstev obsadili 2. a 4. místo. Putovní pohár nám opět unikl, tento získal klub organizující X. Memoriál – Jindřichův Hradec, kterému pohár předal KVV Prešov. Poháry a medaile předával předseda KVV J. Hradec kol. Petr Čejka, velitel 44. lmpr, starosta města J. Hradce, jinak i člen KVV J. Hradec, a NGŠ arm. gen. ing. Petr Pavel, MA.
X. Memoriál nebyl vyplněn pouze sportovním kláním. Byly zde k zhlédnutí i další akce, které zpříjemnily pobyt nejen soutěžících, ale i ostatních členů KVV z ČR i SR.
1. večer obohatil volný čas strakonický dudák svým výrazným zpěváckým projevem a pro nás zvláště zajímavou hrou na dudy. Následně program večera zpříjemnil svým vystoupením brněnský soubor „ONDRÁŠ“.
2. večer nás poctila svým vystoupením, hrou ke zpěvu i k tanci, country skupina. Krásné bylo zakončení kulturního vystoupení zajímavým, barevným i hlučným ohňostrojem.
V průběhu setkání jsme měli možnost prohlédnout si krásné město Jindřichův Hradec s jeho hezky upraveným náměstím, zajímavými památkami i jednou zvláštností, která oplývá svou jedinečností nejen v ČR, ale i v Evropě. U sv. Floriána aqua show, doporučuji navštívit a zhlédnout.
Impozantní výstavkou na plošných tablech, byla výstava fotografií začátků výstavby 2. čs. parabrigády, přes poválečný vývoj výsadkových vojsk až po současné období činnosti výsadkových jednotek v Prostějově, Chrudimi i J. Hradci.
Při příležitosti udělování ocenění ze soutěžního klání, byly uděleny i pamětní odznaky a medaile sourozencům Krzákovým, synovi a dceři gen. Rudolfa Severina Krzáka, zakladatele výs. jednotek.
Naším členem KVV kol. Michalem Muchou, byla předána medaile za Občanské sdružení „Červené barety“ paní Miroslavě Holubové, dceři legendárního velitele partyzánské skupiny „Jan Sladký Kozina“ por. Vasila Kiše.
Celé setkání a sportovní akce byly předsedou KVV J. Hradec kol. Petrem Čejkou, dalšími organizátory KVV a 44. lmpr. J. Hradec velmi dobře připraveny a řízeny. Náročné bylo zabezpečení ubytování ve stanech, kde sice vznikly některé problémy, ale byly záhy odstraněny. Vynikající bylo stravování zabezpečené v jídelně 44. lmpr.
Mimo soutěžních družstev našeho klubu se X. Memoriálu účastnili: kol. Maruška a Jindřich Staří, Dana a František Lejskovi, Maruška a Viktor Jeremiášovi, kol. Věra Kořínková, Božena Jáhnová a samozřejmě předseda našeho klubu kol. Jindřich Čtverák.Zvláštní poděkování patří Statutárnímu městu Prostějov, díky jehož finanční podpoře jsme se mohli zúčastnit této významné společensko - sportovní akce.
Celkový dojem ze setkání kolegyň a kolegů v Jižních Čechách, kde se uskutečnil X. Memoriál, je velmi dobrý. Poděkování patří předsedovi KVV J. Hradec kol. Petru Čejkovi a celému organizačnímu týmu. kol. František Chudý
Informace z mistrovství světa v parašutizmu, které se koná v Prostějově ve dnech 25.8.2014 - 31.8.2014 můžete shlédnout na :
Delegace KVV Prostějov se zúčastnila dne 22.8.2014 v Žilině na oslavě 20.výročí založení KVV SR. Po ukončení slavnostní části na Městském úřadě a slavnostním obědě v kasárnách, slovenští kolegové dále pokračovali Sněmem. Sněm přijal změnu jejich Stanov KVV SR, vytvořili se a odsouhlasili funkce prezidenta, jímž se stal plk.v.v.Ing. Jozef Tuček, CSc., viceprezidentem se stal kpt.v.v. František Glatter, viceprezidentem pro ekonomiku pplk.v.v. Viktor Puchoň, tajemníkem voj.v.v. MUDr. Ján Hanák. Blahopřejeme nově zvoleným představitelům KVV SR.
Předseda KVV Prostějov ing. Jindřich Čtverák
V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno mimořádné číslo Spravodaje KVV Bratislava "Červené barety" z 16.8.2014.

Jak uvádí ve své předmluvě tohoto mimořádného čísla předseda KVV Bratislava kolega Lubomír Dubeň :
"Náš klub pripravil v rámci osláv 100.výročia udelenia US patentu Štefanovi Baničovi mimoriadne monotematické vydanie nášho klubového časopisu Červené barety. Je zameraný na prezentáciu významu a odkazu Štefana Baniča, významného Slováka uznávaného žiaľ hlavne v zahraničí. Jeho príbeh je vzorom pre mnohých mladých ľudí zo Slovenska, ktorí pracujú a študujú v mnohých krajinách po celom svete."

V rubrice "KVVV Praha" je editováno 20.číslo časopisu "Padáček"
Reportáž M.Muchy uveřejněná v Novinkách.cz z průběhu pochodu 22.vb ze dne 28.6.2014.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one